eTwinning ved Karianne Helland
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

eTwinning ved Karianne Helland

on

 • 2,364 views

Foredrag av Karianne Helland om wTwinnings på Kongsbergkonferansen 2008

Foredrag av Karianne Helland om wTwinnings på Kongsbergkonferansen 2008

Statistics

Views

Total Views
2,364
Views on SlideShare
2,363
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

eTwinning ved Karianne Helland eTwinning ved Karianne Helland Presentation Transcript

 • Karianne Helland [email_address]
  • Pedagogisk samarbeid gjennom digitale verktøy
  • To eller flere skoler i ulike land knytter seg sammen i partnerskap
  • Alle skoler kan delta
  • Oppstart når som helst
  • www. etwinning .net
  • Kontaktpunkt for skoler over hele Europa
  • Arena for å presentere seg selv og arbeidet sitt
  • Verktøy for å samarbeide
  • Læringsressurser, eksempler og erfaringer
  • Veiledning, råd og hjelp fra den nasjonale støttetjenesten
  • Mulighet for læring gjennom workshops og konferanser
 • Registrer deg på www.etwinning.net Søk etter en partner Utvikle en prosjektid é sammen Registrer prosjektet og samarbeid over nett Vis fram arbeidet Delta i konkurranse
  • Bakgrunn
  • 2004-2006: eLearning Programme
  • Fra 2007: Lifelong Learning Programme - accompanying measure innenfor Comenius
  • Mål
  • Senke terskelen for internasjonalt samarbeid
  • IKT-basert samarbeid en del av skolehverdagen
  • Langsiktig mål: Internasjonalt samarbeid for alle skoler
 • 29 europeiske land deltar
  • Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.
 • skolenettet. no/etwinning
   • eTwinning på Skolenettet: Internasjonalt
   • Egen redaktør som tar imot tips og prosjektomtaler
   • Viser til norske ressurser
   • Et utstillingsvindu for aktiviteter på norske skoler
   • Informasjon, ideer, råd og vink spesielt tilpasset norsk skole, norske læreplaner osv.
   • Kontaktinformasjon
 •  
 • www.etwinning.net
   • Felles europeisk nettsted - sentral møteplass og arbeidsområde
   • Finnes på norsk!
   • Registrering, partnersøk, prosjektgalleri
   • ” Helpdesk” og veiledning
   • Diskusjonsfora
   • Tekniske verktøy (publisering, samarbeid)
   • Pedagogiske ideer, erfaringer og ressurser, ”project kits”
   • eTwinning Label og eTwinning Prize
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Europeiske eTwinning-seminar
  • Ca. 10 workshops i året - 1-3 norske lærere på hvert kurs
  • Reise og opphold er gratis
  • Målet er at deltakerne skal:
   • Knytte kontakter og finne partnere
   • Utvikle en prosjektid é
   • Få innsikt i eTwinning-portalen og andre verktøy for nettbasert samarbeid og settes i stand til å bruke disse i pedagogisk sammenheng
   • Kunne delta i informasjonsspredning og veiledning om eTwinning etter kurset
  • http://skolenettet. no/etwinning/
 • Hvorfor eTwinning?
  • Kunnskapsløftet:
   • IKT som basisferdighet
   • Fremmedspråk
   • Kulturell kompetanse og internasjonalisering
  • Lav terskel for læring med digitale verktøy
  • Nye muligheter for tilpasset opplæring
  • Motiverende for både lærere og elever
  • eTwinning gir mulighet til å arbeide flerkulturelt og tverrfaglig for å oppnå et pedagogisk, sosialt og kulturelt utbytte
  • Kunnskapsløftet
  • Kommunikative ferdigheter:
   • Autentisk bruk av språket: lese, lytte, snakke og skrive
   • mulighet til å delta i kommunikasjon som er knyttet til personlige, sosiale, litterære og tverrfaglige emner
  • Bruk av IKT
   • Flere læringsarenaer
   • produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier.
  • Kulturell innsikt/internasjonalisering:
   • Språk- og kulturkompetanse ivaretar det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap
   • kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer
  • Kunnskapsløftet - digitale ferdigheter/digital kompetanse
  • IKT som basisferdighet - integreres i alle læreplaner for alle fag , på det enkelte fags premisser
  • Grunnleggende digitale ferdigheter er å kunne velge, vurdere og bruke informasjon ved å søke, lokalisere, evaluere, produsere, presentere, kommunisere og samhandle med andre. Sikker bruk av Internett og bevissthet rundt personvern er nødvendige ferdigheter for å fungere i et digitalisert samfunn.
  • Nødvendig for at elever skal kunne fungere i en stadig mer digitalisert hverdag og kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet. En forutsetning for livslang læring i utdanning og senere i arbeidslivet.
  • Prosjekteksempler
  • Fjære skule, Borgny Hjelen: El viento y el frío, tan amigos
  • Samarbeidsland: Spania
  • Klassetrinn/fag: 9. trinn spansk
  • Aktiviteter:
   • Sammenligne og reflektere over skoleforholdene ved disse to stedene som ligger så langt geografisk fra hverandre. Dette utvides til å sammenligne familieforhold, fritidsaktiviteter og skikker som ang år aldersgruppen.
   • Praktisere språk , spansk for de norske elevene og engelsk for de spanske, ved hjelp av variert bruk av IKT.
   • Elevene utveksler informasjon om sine respektive skoler, delvis ved hjelp av direkte spørsmål via e-mail. Dette stoffet blir så bearbeidet slik at de kan lage presentasjoner om det de har lært. Grupper av elever lager dikt, tegneserie, sketsj og avisside - på spansk.
  • Prosjekteksempler
  • Fjære skule, Borgny Hjelen: El viento y el frío, tan amigos
  • Fra intervju med læreren:
   • Er det noe som har fungert spesielt bra?
   • Det er veldig spennende å se elevene reflektere over sin egen skoledag n år de sammenligner med de andres.
   • Hva vil du si er det viktigste utbyttet av prosjektet for elevene? Å lære et nytt språk kan v æ r e ganske krevende n år en sjelden hø r er språket i bruk, slik som tilfellet er med spansk. Dette er en fin motivasjon for elevene til å fortsette med språk e t, og for å gi dem muligheter til å praktisere spr åk e t i en meningsfull og realistisk sammenheng. M øte med autentisk spr åk er sterkt vektlagt i fagplanen for fremmedspr åk , og elevene synes det er spennende å ha kontakt med andre elever på denne m åten.
  • Prosjekteksempler
  • Fjære skule, Borgny Hjelen: El viento y el frío, tan amigos
  • Fra intervju med læreren:
   • Hva vil du si er det viktigste utbyttet av prosjektet for læ r erne?
   • For meg som l æ r er er det en fin m åte å få mer kunnskap om det landet jeg skal undervise om, og samtidig få trening i å bruke språk e t. En tilleggsgevinst er mer motiverte elever.
   • Hva vil du si er det viktigste utbyttet av prosjektet for s kolen?
   • Kontakt med kolleger/skoler i andre land er en inspirasjon i det daglige arbeidet. Når noen lærere setter i gang, smitter det gjerne over på andre, noe tidligere erfaring med Comenius-samarbeid har vist. Læreplanen setter også fokus på i nternasjonalt samarbeid.
  • Prosjekteksempler:
  • Vargstad videregående skole, Per Madsen
  • Klassetrinn/fag: design/håndverk
  • Samarbeidsland: Storbritannia (Wales) og Italia
  • Verktøy: Nettmagasin (Magazinefactory)
  • Aktiviteter: Elevene skriver artikler med tekst og bilder til et felles nettmagasin med følgende tema: ”How do we live and in what way does this reflect our culture, history and traditions”. Det jobbes spesielt med å knytte engelsk nærmere fagutdannelsen gjennom å bruke programfagene som utgangspunkt for det elevene presenterer. De skal få trening i å skrive og snakke om håndverket sitt på engelsk som en forberedelse til et flerspråklig arbeidsliv.
  • http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/101189_39381/?str=52
  • Prosjekteksempler:
  • Vargstad videregående skole, Per Madsen
  • Klassetrinn/fag: Elektrofag
  • Verktøy: Video
  • Aktiviteter: Elevene lager videopresentasjoner av elektromontering og elektriske komponenter - disse skal etter planen legges ut på YouTube eller liknende og deles med elevene på samarbeidsskolene. Dette er en del av et CLIL (Content and Language Integrated Learning) -prosjekt. Elevene skal få trening i å snakke om håndverket sitt på engelsk.
  • Prosjekteksempler
  • Frogn videregående skole, Astrid Petersen: Jugend und Wirtschaft
  • Samarbeidsland: Tyskland
  • Klassetrinn/fag: vgs - økonomi, tysk
  • Aktiviteter: F ø r st ble elevene kjent ved å beskrive seg selv og legge ut bilder i TwinSpace. Deretter beskrev de sin skolehverdag og litt om norske tradisjoner ved hjelp av tekstbehandling og bilder. Senere i prosjektet laget elevene filmer, photo stories og presentasjoner om sine hjemsteder og andre utvalgte temaer. Elevene chattet også i TwinSpace. H ø y depunktet i samarbeidet var elevenes 8 dagers bes ø k i Bremen der de hilste på de tyske elevene og der elevene framf ø r te musikk, dans, film og presentasjoner.
  • Prosjekteksempler Fra intervju med Astrid Petersen:
  • Hvorfor valgte dere å bruke eTwinning?
   • eTwinning kom jeg tilfeldigvis over på nettet og syntes det virket som en fin mulighet til raskt å få kontakt med en samarbeidspartner og til raskt komme igang med et prosjekt. Fra partners øk til starten på prosjektet tok det bare noen få uker. eTwinning-samarbeidet medf ø r er heller ingen kostnader for skolene.
  • Hvordan kom dere i kontakt med partnerskolen deres?
   • Etter å ha registrert skolen min kom jeg i kontakt med den tyske læ r eren Daniel Weber ved partnerskolen IS Bergiusstrasse via Partner finding forum på eTwinnings hjemmeside.
  • Hva er den pedagogiske mål s etningen med prosjektet?
   • Vårt hovedmål var å gi elevene mulighet til å jobbe sammen på nettet med annnen europeisk ungdom. Vi tok utgangspunkt i vår e fag og diskuterte temaer som passet til læremål innen de involverte fagene; ø k onomi, IKT og fremmedspr åk (tysk og engelsk). Prosjektet utviklet seg i en prosess der også elevene var med å bestemme.
  • Prosjekteksempler
  • Fra intervju med Astrid Petersen:
  • Hva vil du si er det viktigste utbyttet av prosjektet?
   • For elevene: De har fått mulighet til å kommunisere på tysk med tyskspråk l ige elever om temaer som angår dem. De har fått besøke Bremen og blitt kjent med tysk ungdom og hørt om skolehverdagen i Tyskland.
   • For l æ r erne: J eg har lært å bruke TwinSpace. Begge lærere har gjort nyttige erfaringer med å planlegge og gjennomføre et tverrfaglig prosjekt og vi har begge blitt kjent med våre elever i begge land. Vi er begge svært stolte av at prosjektet lyktes såbra. Det motiverer oss til å samarbeide videre.
   • For skolen: F or Frogn videreg ående skole har prosjektet vært viktig for å kunne implementere IKT i fremmedspråkfaget og for å kunne undervise på tvers av fag. Erfaringer som har blitt gjort vil også kunne nyttes av andre lærere i andre fag. Spesielt gledelig for skolen er at dens første IKT-prosjekt i fremmedspråk fikk tildelt det Europeiske Kvalitetsmerket innenfor eTwinning-systemet.