eTwinning ved Karianne Helland

1,711 views
1,623 views

Published on

Foredrag av Karianne Helland om wTwinnings på Kongsbergkonferansen 2008

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • eTwinning ved Karianne Helland

  1. 1. Karianne Helland [email_address]
  2. 2. <ul><li>Pedagogisk samarbeid gjennom digitale verktøy </li></ul><ul><li>To eller flere skoler i ulike land knytter seg sammen i partnerskap </li></ul><ul><li>Alle skoler kan delta </li></ul><ul><li>Oppstart når som helst </li></ul><ul><li>www. etwinning .net </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Kontaktpunkt for skoler over hele Europa </li></ul><ul><li>Arena for å presentere seg selv og arbeidet sitt </li></ul><ul><li>Verktøy for å samarbeide </li></ul><ul><li>Læringsressurser, eksempler og erfaringer </li></ul><ul><li>Veiledning, råd og hjelp fra den nasjonale støttetjenesten </li></ul><ul><li>Mulighet for læring gjennom workshops og konferanser </li></ul>
  4. 4. Registrer deg på www.etwinning.net Søk etter en partner Utvikle en prosjektid é sammen Registrer prosjektet og samarbeid over nett Vis fram arbeidet Delta i konkurranse
  5. 5. <ul><li>Bakgrunn </li></ul><ul><li>2004-2006: eLearning Programme </li></ul><ul><li>Fra 2007: Lifelong Learning Programme - accompanying measure innenfor Comenius </li></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Senke terskelen for internasjonalt samarbeid </li></ul><ul><li>IKT-basert samarbeid en del av skolehverdagen </li></ul><ul><li>Langsiktig mål: Internasjonalt samarbeid for alle skoler </li></ul>
  6. 6. 29 europeiske land deltar <ul><li>Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike. </li></ul>
  7. 7. skolenettet. no/etwinning <ul><ul><li>eTwinning på Skolenettet: Internasjonalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Egen redaktør som tar imot tips og prosjektomtaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Viser til norske ressurser </li></ul></ul><ul><ul><li>Et utstillingsvindu for aktiviteter på norske skoler </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasjon, ideer, råd og vink spesielt tilpasset norsk skole, norske læreplaner osv. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontaktinformasjon </li></ul></ul>
  8. 9. www.etwinning.net <ul><ul><li>Felles europeisk nettsted - sentral møteplass og arbeidsområde </li></ul></ul><ul><ul><li>Finnes på norsk! </li></ul></ul><ul><ul><li>Registrering, partnersøk, prosjektgalleri </li></ul></ul><ul><ul><li>” Helpdesk” og veiledning </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskusjonsfora </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekniske verktøy (publisering, samarbeid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogiske ideer, erfaringer og ressurser, ”project kits” </li></ul></ul><ul><ul><li>eTwinning Label og eTwinning Prize </li></ul></ul>
  9. 24. Europeiske eTwinning-seminar <ul><li>Ca. 10 workshops i året - 1-3 norske lærere på hvert kurs </li></ul><ul><li>Reise og opphold er gratis </li></ul><ul><li>Målet er at deltakerne skal: </li></ul><ul><ul><li>Knytte kontakter og finne partnere </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvikle en prosjektid é </li></ul></ul><ul><ul><li>Få innsikt i eTwinning-portalen og andre verktøy for nettbasert samarbeid og settes i stand til å bruke disse i pedagogisk sammenheng </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunne delta i informasjonsspredning og veiledning om eTwinning etter kurset </li></ul></ul><ul><li>http://skolenettet. no/etwinning/ </li></ul>
  10. 25. Hvorfor eTwinning? <ul><li>Kunnskapsløftet: </li></ul><ul><ul><li>IKT som basisferdighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Fremmedspråk </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulturell kompetanse og internasjonalisering </li></ul></ul><ul><li>Lav terskel for læring med digitale verktøy </li></ul><ul><li>Nye muligheter for tilpasset opplæring </li></ul><ul><li>Motiverende for både lærere og elever </li></ul><ul><li>eTwinning gir mulighet til å arbeide flerkulturelt og tverrfaglig for å oppnå et pedagogisk, sosialt og kulturelt utbytte </li></ul>
  11. 26. <ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Kommunikative ferdigheter: </li></ul><ul><ul><li>Autentisk bruk av språket: lese, lytte, snakke og skrive </li></ul></ul><ul><ul><li>mulighet til å delta i kommunikasjon som er knyttet til personlige, sosiale, litterære og tverrfaglige emner </li></ul></ul><ul><li>Bruk av IKT </li></ul><ul><ul><li>Flere læringsarenaer </li></ul></ul><ul><ul><li>produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier. </li></ul></ul><ul><li>Kulturell innsikt/internasjonalisering: </li></ul><ul><ul><li>Språk- og kulturkompetanse ivaretar det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap </li></ul></ul><ul><ul><li>kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer </li></ul></ul>
  12. 27. <ul><li>Kunnskapsløftet - digitale ferdigheter/digital kompetanse </li></ul><ul><li>IKT som basisferdighet - integreres i alle læreplaner for alle fag , på det enkelte fags premisser </li></ul><ul><li>Grunnleggende digitale ferdigheter er å kunne velge, vurdere og bruke informasjon ved å søke, lokalisere, evaluere, produsere, presentere, kommunisere og samhandle med andre. Sikker bruk av Internett og bevissthet rundt personvern er nødvendige ferdigheter for å fungere i et digitalisert samfunn. </li></ul><ul><li>Nødvendig for at elever skal kunne fungere i en stadig mer digitalisert hverdag og kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet. En forutsetning for livslang læring i utdanning og senere i arbeidslivet. </li></ul>
  13. 28. <ul><li>Prosjekteksempler </li></ul><ul><li>Fjære skule, Borgny Hjelen: El viento y el frío, tan amigos </li></ul><ul><li>Samarbeidsland: Spania </li></ul><ul><li>Klassetrinn/fag: 9. trinn spansk </li></ul><ul><li>Aktiviteter: </li></ul><ul><ul><li>Sammenligne og reflektere over skoleforholdene ved disse to stedene som ligger så langt geografisk fra hverandre. Dette utvides til å sammenligne familieforhold, fritidsaktiviteter og skikker som ang år aldersgruppen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktisere språk , spansk for de norske elevene og engelsk for de spanske, ved hjelp av variert bruk av IKT. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene utveksler informasjon om sine respektive skoler, delvis ved hjelp av direkte spørsmål via e-mail. Dette stoffet blir så bearbeidet slik at de kan lage presentasjoner om det de har lært. Grupper av elever lager dikt, tegneserie, sketsj og avisside - på spansk. </li></ul></ul>
  14. 29. <ul><li>Prosjekteksempler </li></ul><ul><li>Fjære skule, Borgny Hjelen: El viento y el frío, tan amigos </li></ul><ul><li>Fra intervju med læreren: </li></ul><ul><ul><li>Er det noe som har fungert spesielt bra? </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er veldig spennende å se elevene reflektere over sin egen skoledag n år de sammenligner med de andres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva vil du si er det viktigste utbyttet av prosjektet for elevene? Å lære et nytt språk kan v æ r e ganske krevende n år en sjelden hø r er språket i bruk, slik som tilfellet er med spansk. Dette er en fin motivasjon for elevene til å fortsette med språk e t, og for å gi dem muligheter til å praktisere spr åk e t i en meningsfull og realistisk sammenheng. M øte med autentisk spr åk er sterkt vektlagt i fagplanen for fremmedspr åk , og elevene synes det er spennende å ha kontakt med andre elever på denne m åten. </li></ul></ul>
  15. 30. <ul><li>Prosjekteksempler </li></ul><ul><li>Fjære skule, Borgny Hjelen: El viento y el frío, tan amigos </li></ul><ul><li>Fra intervju med læreren: </li></ul><ul><ul><li>Hva vil du si er det viktigste utbyttet av prosjektet for læ r erne? </li></ul></ul><ul><ul><li>For meg som l æ r er er det en fin m åte å få mer kunnskap om det landet jeg skal undervise om, og samtidig få trening i å bruke språk e t. En tilleggsgevinst er mer motiverte elever. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva vil du si er det viktigste utbyttet av prosjektet for s kolen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontakt med kolleger/skoler i andre land er en inspirasjon i det daglige arbeidet. Når noen lærere setter i gang, smitter det gjerne over på andre, noe tidligere erfaring med Comenius-samarbeid har vist. Læreplanen setter også fokus på i nternasjonalt samarbeid. </li></ul></ul>
  16. 31. <ul><li>Prosjekteksempler: </li></ul><ul><li>Vargstad videregående skole, Per Madsen </li></ul><ul><li>Klassetrinn/fag: design/håndverk </li></ul><ul><li>Samarbeidsland: Storbritannia (Wales) og Italia </li></ul><ul><li>Verktøy: Nettmagasin (Magazinefactory) </li></ul><ul><li>Aktiviteter: Elevene skriver artikler med tekst og bilder til et felles nettmagasin med følgende tema: ”How do we live and in what way does this reflect our culture, history and traditions”. Det jobbes spesielt med å knytte engelsk nærmere fagutdannelsen gjennom å bruke programfagene som utgangspunkt for det elevene presenterer. De skal få trening i å skrive og snakke om håndverket sitt på engelsk som en forberedelse til et flerspråklig arbeidsliv. </li></ul><ul><li>http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/101189_39381/?str=52 </li></ul>
  17. 32. <ul><li>Prosjekteksempler: </li></ul><ul><li>Vargstad videregående skole, Per Madsen </li></ul><ul><li>Klassetrinn/fag: Elektrofag </li></ul><ul><li>Verktøy: Video </li></ul><ul><li>Aktiviteter: Elevene lager videopresentasjoner av elektromontering og elektriske komponenter - disse skal etter planen legges ut på YouTube eller liknende og deles med elevene på samarbeidsskolene. Dette er en del av et CLIL (Content and Language Integrated Learning) -prosjekt. Elevene skal få trening i å snakke om håndverket sitt på engelsk. </li></ul>
  18. 33. <ul><li>Prosjekteksempler </li></ul><ul><li>Frogn videregående skole, Astrid Petersen: Jugend und Wirtschaft </li></ul><ul><li>Samarbeidsland: Tyskland </li></ul><ul><li>Klassetrinn/fag: vgs - økonomi, tysk </li></ul><ul><li>Aktiviteter: F ø r st ble elevene kjent ved å beskrive seg selv og legge ut bilder i TwinSpace. Deretter beskrev de sin skolehverdag og litt om norske tradisjoner ved hjelp av tekstbehandling og bilder. Senere i prosjektet laget elevene filmer, photo stories og presentasjoner om sine hjemsteder og andre utvalgte temaer. Elevene chattet også i TwinSpace. H ø y depunktet i samarbeidet var elevenes 8 dagers bes ø k i Bremen der de hilste på de tyske elevene og der elevene framf ø r te musikk, dans, film og presentasjoner. </li></ul>
  19. 34. <ul><li>Prosjekteksempler Fra intervju med Astrid Petersen: </li></ul><ul><li>Hvorfor valgte dere å bruke eTwinning? </li></ul><ul><ul><li>eTwinning kom jeg tilfeldigvis over på nettet og syntes det virket som en fin mulighet til raskt å få kontakt med en samarbeidspartner og til raskt komme igang med et prosjekt. Fra partners øk til starten på prosjektet tok det bare noen få uker. eTwinning-samarbeidet medf ø r er heller ingen kostnader for skolene. </li></ul></ul><ul><li>Hvordan kom dere i kontakt med partnerskolen deres? </li></ul><ul><ul><li>Etter å ha registrert skolen min kom jeg i kontakt med den tyske læ r eren Daniel Weber ved partnerskolen IS Bergiusstrasse via Partner finding forum på eTwinnings hjemmeside. </li></ul></ul><ul><li>Hva er den pedagogiske mål s etningen med prosjektet? </li></ul><ul><ul><li>Vårt hovedmål var å gi elevene mulighet til å jobbe sammen på nettet med annnen europeisk ungdom. Vi tok utgangspunkt i vår e fag og diskuterte temaer som passet til læremål innen de involverte fagene; ø k onomi, IKT og fremmedspr åk (tysk og engelsk). Prosjektet utviklet seg i en prosess der også elevene var med å bestemme. </li></ul></ul>
  20. 35. <ul><li>Prosjekteksempler </li></ul><ul><li>Fra intervju med Astrid Petersen: </li></ul><ul><li>Hva vil du si er det viktigste utbyttet av prosjektet? </li></ul><ul><ul><li>For elevene: De har fått mulighet til å kommunisere på tysk med tyskspråk l ige elever om temaer som angår dem. De har fått besøke Bremen og blitt kjent med tysk ungdom og hørt om skolehverdagen i Tyskland. </li></ul></ul><ul><ul><li>For l æ r erne: J eg har lært å bruke TwinSpace. Begge lærere har gjort nyttige erfaringer med å planlegge og gjennomføre et tverrfaglig prosjekt og vi har begge blitt kjent med våre elever i begge land. Vi er begge svært stolte av at prosjektet lyktes såbra. Det motiverer oss til å samarbeide videre. </li></ul></ul><ul><ul><li>For skolen: F or Frogn videreg ående skole har prosjektet vært viktig for å kunne implementere IKT i fremmedspråkfaget og for å kunne undervise på tvers av fag. Erfaringer som har blitt gjort vil også kunne nyttes av andre lærere i andre fag. Spesielt gledelig for skolen er at dens første IKT-prosjekt i fremmedspråk fikk tildelt det Europeiske Kvalitetsmerket innenfor eTwinning-systemet. </li></ul></ul>

  ×