มิดเทอม000747 51031128  ทัศนีย์ วัยคุณา     C12 1   1  58   16.92000731 51032332 นิตยา คล้ายสีทอง      ...
000488 5310503200 อาริษา วงษ์ใจ      E08 1  1  63  18.38000471 5310505229 กุลธิดา จู่คาศรี    E14 1  1  68 ...
000743 5410200411 ณภัทร ด่านวัฒนะ     B03 1  1  63  18.38000744 5410200578 ธนกร ประกอบสุข      B03 1  1  62...
000736 5410201876 ชนัญยา แสงทองศรี    B03 1  1  62  18.08000739 5410201906 ชัชรพี ธนาคุณ     B03 2  1  67  1...
000502 5410404505 วรินทร์ทิพย์ พุมภิญโญ                 ่     D14 2   1  69  20.13000505 54105000...
000503 5410501659 สุรทิน เฉินประยูร     E11  1  1  66  19.25000532 5410502531 กฤติน กังวาลกุลกิจ    E21 1   ...
000493 5410505751 ชานน จินดานุวัฒน์   E06 2   1  66  19.25000542 5410505841 ปรมินทร์ เห็นชอบ    E06 1   1  63...
000476 5410507185 วรัญญา แจ้งรุ่ง     E05 1  1  75  21.88000508 5410507355 สร้อยสกุล คุณสุข    E08 1  1  67 ...
000477 5411300517 สธนธร ดวงสอดศรี      N02 1  1  67  19.54000511 5411300533 เอกกมล ประภาพยืนยง     N02 1  1 ...
000108 5510101920 จันทร์จิรา พระนิมิตร   A15 1  1  65  18.96000512 5510102535 วลัยลักษณ์ อินทฤกษ์    A15 1  1  ...
000530 5511102300 ชญาณ์นันท์ ฐิตกุลรักษ์  L35 2  1    68   19.83000495 5511102318 ชยาน์นันท์ พันธ์เนตร   L35 2  ...
min  14.00x   20.1983676max    28.29min     7.58
Sec1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sec1

1,957 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sec1

 1. 1. มิดเทอม000747 51031128 ทัศนีย์ วัยคุณา C12 1 1 58 16.92000731 51032332 นิตยา คล้ายสีทอง C08 2 1 65 18.96000507 5210504395 กิตติชัย กิติพิพัฒน์กุล E10 1 1 78 22.75000519 5210900827 พิมพ์สิริ โง้ววัฒนา I00 2 1 79 23.04000468 5211400569 สันติ นามมะวงสา P00 1 1 59 17.21000501 5310400711 กมลชนก ปั้นมีรส D03 2 1 85 24.79000473 5310400753 จีรพรรณ บุญฤทธิ์ D03 1 1 84 24.50000534 5310400940 พัทธนันท์ หนูจันทร์ D03 1 1 89 25.96000519 5310400958 พิสิฐพงศ์ จารุรัชฎานนท์ D03 1 1 77 22.46000533 5310400982 มณีรัตน์ นวลกุล D03 2 1 97 28.29000525 5310405135 เพ็ญนภา ทองอร่าม D03 1 1 91 26.54000535 5310500685 ทศวรรษ สนั่นฤทธิ์ E14 1 1 80 23.33000523 5310500758 เป็นหนึ่ง เดชกุล E14 2 1 79 23.04000012 5310501606 กุลนารี โคตรบรรเทา E10 1 1 89 25.96000512 5310502122 นันวดี สมานพงษ์ E08 2 1 72 21.00000011 5310502211 บุญอนันต์ สาราญวงศ์ E10 1 1 82 23.92000520 5310502238 ปรภาว์ สิริภคมงคล E08 2 1 71 20.71000002 5310502955 สันต์ วิจิตต์โภคิน E06 2 1 81 23.63
 2. 2. 000488 5310503200 อาริษา วงษ์ใจ E08 1 1 63 18.38000471 5310505229 กุลธิดา จู่คาศรี E14 1 1 68 19.83000479 5310505237 ณกันยา สิทธิวรกุลพงษ์ E14 1 1 70 20.42000009 5310507141 ภูมิกวี ช่างเขียนดี E10 2 1 70 20.42000461 5310739998 วสมน โพธิ์ศรี G01 2 1 75 21.88000527 5410100158 รินรดา จินากุลวิพัฒน์ A08 2 1 54 15.75000494 5410101685 กิตติยา ผดุงฤกษ์ A19 1 1 58 16.92000531 5410101731 จุฬาลักษณ์ สิบแสน A19 2 1 62 18.08000489 5410101766 ธัญญาพร ยอดจันทร์ A19 2 1 66 19.25000518 5410101821 ภัทร์ชนก สังขบุญชู A19 1 1 62 18.08000481 5410101847 มธุริมา บุญประกอบ A19 1 1 64 18.67000483 5410101901 โสระยา พุมนวล ่ A19 2 1 59 17.21000739 5410200071 กนกวรรณ เชิดเกียรติพล B03 1 1 78 22.75000742 5410200098 กฤษฎา ขจรฤทธิ์ B01 2 1 73 21.29000755 5410200152 เกษราภรณ์ ปิ่นทอง B01 1 1 56 16.33000741 5410200187 แคทลียา เข็มทิศ B03 2 1 76 22.17000740 5410200233 จุฑารัตน์ โพธิรอด B01 2 1 62 18.08000740 5410200322 ชรภาส ทองกลั่น B03 1 1 53 15.46000733 5410200357 ชาลี ยะมาเจริญ B03 2 1 71 20.71
 3. 3. 000743 5410200411 ณภัทร ด่านวัฒนะ B03 1 1 63 18.38000744 5410200578 ธนกร ประกอบสุข B03 1 1 62 18.08000749 5410200624 ธนากร ทราเจริญ B03 2 1 73 21.29000744 5410200900 พงศ์วิทย์ เรืองสมบัติ B05 2 1 61 17.79000750 5410201035 พุทธพงษ์ เลิศลอยปัญญากุล B03 1 1 59 17.21000741 5410201043 พูนสิน กันทา B03 1 1 84 24.50000734 5410201060 ภรณ์ชนก คงประเสริฐ B03 1 1 77 22.46000753 5410201191 วันเฉลิม สายชล B05 1 1 66 19.25000738 5410201248 เวธนี วงศ์จิตรัตน์ B03 1 1 72 21.00000737 5410201281 ศุกร์ธิดา หลีเดชดารงค์ B03 1 1 66 19.25000738 5410201299 ศุภกิตติ์ ราพึงกุล B01 2 1 75 21.88000737 5410201426 สุธิดา ทองเงิน B03 2 1 72 21.00000751 5410201442 หัชชากร สุนทรประเสริฐ B01 1 1 70 20.42000748 5410201604 อาลิษา จันทร์ชูกลิ่น B01 2 1 70 20.42000735 5410201647 กนกวรรณ ศิริวรรณ B03 1 1 72 21.00000754 5410201655 กมลพรรณ ศรีโพน B01 1 1 66 19.25000750 5410201680 กิตติภณ จิตพินิจยล B04 2 1 61 17.79000743 5410201736 โกวิท โนรินทร์ B03 2 1 73 21.29000732 5410201752 ขนิษฐา สุดสว่าง B03 2 1 63 18.38
 4. 4. 000736 5410201876 ชนัญยา แสงทองศรี B03 1 1 62 18.08000739 5410201906 ชัชรพี ธนาคุณ B03 2 1 67 19.54000735 5410201957 ณัฐณิชา นักรบ B03 2 1 69 20.13000742 5410201965 ณัฐธร เอกปรีชาชัยกุล B01 1 1 74 21.58000748 5410202023 ดลธนัช เหมทานนท์ B01 1 1 59 17.21000745 5410202058 ทวีชัย ผิวเหลือง B05 2 1 63 18.38000733 5410202091 ธนพร ยังดี B03 1 1 65 18.96000752 5410202171 นวพล ล้านจ๊ะ B01 1 1 61 17.79000745 5410202252 ปฏิพล แสไพศาล B01 1 1 65 18.96000746 5410202368 พรชนก เสริมสกุล B01 2 1 50 14.58000729 5410202490 พิมพ์ประไพ แหลมศรี B03 2 1 67 19.54000736 5410202716 ศจี เวหา B03 2 1 70 20.42000730 5410202741 ศศิประภา รามด้วง B01 2 1 69 20.13000746 5410202881 สุชาดา ชื่นชมกลิ่น B03 1 1 70 20.42000747 5410202902 สุทธีรักษ์ คามะมูล B03 2 1 64 18.67000749 5410202953 อดิศร รอดดี B03 1 1 69 20.13000734 5410203097 ธนกฤต ชูเวชะ B01 2 1 65 18.96000538 5410400445 ธนกร พูลสุข D14 2 1 75 21.88000523 5410403916 ธารารัตน์ ภู่ระหงษ์ D13 1 1 72 21.00
 5. 5. 000502 5410404505 วรินทร์ทิพย์ พุมภิญโญ ่ D14 2 1 69 20.13000505 5410500083 รัฐรงค์ โต๊ะชา E21 2 1 69 20.13000531 5410500105 สกล เมฆสุนทรากุล E21 1 1 76 22.17000483 5410500512 วจวิน จาปีรตน์ ั E08 1 1 61 17.79000496 5410500580 อภิเลข วัฒนกูล E11 1 1 76 22.17000517 5410500750 ประดิษฐ์ วีรกิจ E05 1 1 68 19.83000535 5410500768 พีรณัฐ อัครวิเนค E05 2 1 75 21.88000488 5410500822 ศุภชัย รถมณี E05 2 1 66 19.25000470 5410500920 ชัยพัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์ E06 1 1 73 21.29000471 5410500954 ณัฐวุฒิ มณีจันสุข E06 2 1 59 17.21000482 5410501101 พชรพล เผ่าเจริญ E06 1 1 80 23.33000392 5410501527 โชติกร เจียมวชิระ E11 2 1 78 22.75000525 5410501535 ณัชพล ตังเมืองทอง ้ E11 2 1 62 18.08000521 5410501560 ธนวัฒน์ นูมหันต์ E11 1 1 65 18.96000500 5410501578 ธีรทัศน์ เหมะจิโรจน์ E11 1 1 60 17.50000478 5410501586 นนทพัทธ์ ชวโนวานิช E11 2 1 89 25.96000504 5410501594 พงศ์ศิริ ขวัญแก้ว E11 2 1 67 19.54000501 5410501616 วรวิทย์ เหมยากร E11 1 1 75 21.88000486 5410501632 วิทูร คงเจริญสุขยิง ่ E11 2 1 69 20.13
 6. 6. 000503 5410501659 สุรทิน เฉินประยูร E11 1 1 66 19.25000532 5410502531 กฤติน กังวาลกุลกิจ E21 1 1 77 22.46000472 5410502558 จาตุรันต์ นิรนรัตน์ ั E21 1 1 59 17.21000466 5410502566 ชวินธร กังสเจียรณ์ E21 1 1 78 22.75000536 5410502639 วิทวัส ภู่เจริญ E21 2 1 63 18.38000500 5410502710 เสรีสิทธิ์ ตาใจ E21 2 1 79 23.04000487 5410502787 กรวัฒน์ ศักดิพันธ์พนม ์ E06 2 1 66 19.25000499 5410502868 กฤษณะ อรัญญามิตานนท์ E11 2 1 66 19.25000524 5410502876 กฤษติน สถิรภิวงศ์ E06 2 1 70 20.42000475 5410502922 กษิดเดช หมื่นหน้า ิ์ E06 1 1 65 18.96000476 5410503139 จิราธิป วสุวัฏฏกุล E06 2 1 75 21.88000507 5410504275 พรทิมา ฉันททวีวัฒน์ E08 2 1 77 22.46000490 5410504381 พันเลิศ ตระการเดชา E08 1 1 71 20.71000508 5410504577 ภูบดี คาบุญมา E08 2 1 54 15.75000522 5410504887 วศินี วิโรจน์ยะกูล E08 2 1 72 21.00000494 5410505166 ศุภสิทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ E08 2 1 66 19.25000502 5410505646 ณัฐชนน เฉยไสย E05 1 1 85 24.79000469 5410505654 นิพิฐ โพธิสุรินทร์ E05 1 1 75 21.88000513 5410505735 คเชนทร์ สุขขี E06 2 1 68 19.83
 7. 7. 000493 5410505751 ชานน จินดานุวัฒน์ E06 2 1 66 19.25000542 5410505841 ปรมินทร์ เห็นชอบ E06 1 1 63 18.38000492 5410505859 พงศ์ธร หงษา E06 2 1 65 18.96000511 5410505875 พิสิษฐ์ วัฒนวิทย์ E06 2 1 72 21.00000474 5410505948 วรพล วรรณวิเลขกิจ E06 2 1 77 22.46000497 5410506375 ภณพันธ์ แสงฤทธิ์ E21 1 1 73 21.29000528 5410506430 อภิชัจ กระนกภิรักษ์ E21 2 1 64 18.67000514 5410506481 กฤตเมธ สุทธิไชยากุล E08 2 1 69 20.13000487 5410506600 คุณากร คงพราหมณ์ E06 1 1 69 20.13000493 5410506634 จิรัชญา ตังเจตสกาว ้ E08 1 1 83 24.21000534 5410506804 ณัฐสุภา แตงน้อย E05 2 1 84 24.50000495 5410506821 ถนอมพร วิทยเจริญพงษ์ E11 1 1 75 21.88000543 5410506871 ธนดล เลิศเจริญสุข E11 1 1 80 23.33000513 5410506880 ธนพล ชุ่มชูจันทร์ E11 1 1 66 19.25000538 5410507002 ปถวี โพธิ์สะอาด E11 1 1 63 18.38000480 5410507029 ปรีญาณ ผูอุตส่าห์ ้ E08 2 1 58 16.92000489 5410507037 ปวริศา งามสุวรรณ์ E08 1 1 66 19.25000517 5410507126 พีระพล สวรรณยานุกิจ E05 2 1 67 19.54000498 5410507169 ลลิตา รัตนวิเศษชัย E11 2 1 77 22.46
 8. 8. 000476 5410507185 วรัญญา แจ้งรุ่ง E05 1 1 75 21.88000508 5410507355 สร้อยสกุล คุณสุข E08 1 1 67 19.54000462 5410507363 สิทธิวัฒน์ ศรีมงคล E06 2 1 78 22.75000472 5410507380 สุรพัศ โมบัณฑิตย์ E05 2 1 73 21.29000510 5410507428 หัตถชัย สามารถ E08 1 1 74 21.58000485 5410507479 อานันต์ จันทะดวง E06 2 1 70 20.42000516 5410800800 น่านฟ้า บูรณโสภณ H01 1 1 50 14.58000469 5410800907 ภัทรวดี ตติยภัณฑรักษ์ H07 2 1 48 14.00000473 5410801130 มงคลลักษณ์ มัทวพันธุ์ H01 2 1 78 22.75000524 5410801261 อภิษฐา เรืองอุไร H01 1 1 66 19.25000465 5410803841 ณภัทร ดีมี H07 1 1 68 19.83000480 5410803914 นิตา อุษาจันทรากุล H07 1 1 77 22.46000522 5410804180 พรพรรณ ธนานันท์นุกุล H07 1 1 72 21.00000465 5410804210 ศิริพร ศรศิลป์ H07 2 1 76 22.17000004 5411001374 กันต์ศักดิ์ ทองลิ้ม K05 1 1 59 17.21000003 5411003407 ปริณดา สิรธรังศรี ิ K05 1 1 64 18.67000499 5411101123 ภัทราลักษณ์ ภูมิสถาน L81 1 1 68 19.83000518 5411300177 ชุมพล มัลลิแกน N02 2 1 71 20.71000470 5411300479 นิตินัย เวทย์วิไล N02 2 1 70 20.42
 9. 9. 000477 5411300517 สธนธร ดวงสอดศรี N02 1 1 67 19.54000511 5411300533 เอกกมล ประภาพยืนยง N02 1 1 70 20.42000492 5411301343 กฤษฏิ์ชานน หัสกุล N02 1 1 64 18.67000510 5411301351 กสิวัช เดชไตรทิพย์ N02 2 1 64 18.67000464 5411301459 ชนากานต์ อิมสุวรรณ ่ N02 2 1 75 21.88000463 5411301467 ชมพูนิกข์ ภูมิพิระรัถยา N02 2 1 78 22.75000533 5411301505 ณัฐธนา วงศ์สวรรค์ N02 1 1 77 22.46000521 5411301513 ณัฐพล บุญบรรดารสุข N02 2 1 73 21.29000520 5411301572 ธนาภา วงศ์วิเศษ N02 1 1 74 21.58000474 5411301629 ธีรภัทร สุขสิงห์โตรัตน์ N02 1 1 57 16.63000468 5411301645 นภาพร บัวสุขสุคนธ์ N02 2 1 76 22.17000537 5411301661 นิจิตกรณ์ เชาวน์วุฒิวงศ์ N02 2 1 66 19.25000509 5411301874 กฤชสร พุฒิเมธธนาธร N02 1 1 67 19.54000467 5411301904 ลักษณ์ชนก พาน N02 1 1 63 18.38000506 5411301912 ลักษมี ประจักษ์ธรรม N02 1 1 78 22.75000491 5411301947 วรภัทร อภิกุลประภา N02 1 1 72 21.00000466 5411302005 ศุภาพิชญ์ สุทธิรัตน์ N02 2 1 78 22.75000532 5411302161 อรนุช อูเงิน ่ N02 2 1 77 22.46000486 5411302188 ไอศวรรย์ เจียมวิทยานุกูล N02 1 1 72 21.00
 10. 10. 000108 5510101920 จันทร์จิรา พระนิมิตร A15 1 1 65 18.96000512 5510102535 วลัยลักษณ์ อินทฤกษ์ A15 1 1 70 20.42000498 5510102560 วีระพัฒน์ สุนทรวัฒนศิริ A15 1 1 71 20.71000509 5510102608 สายทิพย์ บัวเมือง A15 2 1 66 19.25000478 5510102691 อดิศักดิ์ จิราสุคนธ์ A15 1 1 70 20.42000467 5510500336 รัชตลักษณ์ คูสกุล E16 2 1 74 21.58000491 5510500387 ณรงค์กร กระจ่างสวัสดิ์ E13 2 1 88 25.67000496 5510500395 ธนกร ขาวิไล E13 2 1 80 23.33000515 5510700106 ตวงรัตน์ เรืองวุฒิ G01 1 1 88 25.67000481 5510700262 จุฑามาส วิจารณ์ G01 2 1 92 26.83000540 5510700271 ชนกานต์ โต๊ะเงินงาม G01 1 1 82 23.92000528 5510700327 ชุมดาว พจนปกรณ์ G01 1 1 71 20.71000484 5510700335 ฐาปนี ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ G01 2 1 85 24.79000539 5510700378 ณัฐณิชา มุ่งธัญญา G01 2 1 86 25.08000537 5510700513 นภัสกร ชูปรีชา G01 1 1 84 24.50000475 5510700581 เบญจภร เมฆเมืองทอง G01 2 1 77 22.46000514 5511100935 ภัทราพร พีระสันติธรรม L35 1 1 74 21.58000497 5511102270 กนกวรรณ โสวาปี L35 2 1 75 21.88000526 5511102296 ขวัญชนก ดอนแก้ว L35 1 1 62 18.08
 11. 11. 000530 5511102300 ชญาณ์นันท์ ฐิตกุลรักษ์ L35 2 1 68 19.83000495 5511102318 ชยาน์นันท์ พันธ์เนตร L35 2 1 63 18.38000484 5511102326 ชลิตา พรรควัฒนชัย L35 1 1 75 21.88000539 5511102334 ชานน กลิ่นกาจรสุข L35 1 1 77 22.46000490 5511102342 ชุติมา พึงพงษ์ ่ L35 2 1 70 20.42000515 5511102351 ฐาปกรณ์ ปณชัยกุล L35 2 1 68 19.83000541 5511102369 ธนัชพร ธนพรภัทร L35 1 1 70 20.42000516 5511102385 ปัญญวัฒน์ ภัทรวงศา L35 2 1 68 19.83000505 5511102393 พร เม่นบางผึง ้ L35 1 1 86 25.08000485 5511102415 พิมพ์พิชชา คงทน L35 1 1 75 21.88000504 5511102423 ภาวิณี มาตรักษา L35 1 1 77 22.46000527 5511102431 ภูมิรพี อนันตนิกร L35 1 1 66 19.25000503 5511102440 มุทิตา ทามากาวา L35 2 1 73 21.29000530 5511102458 รัมภ์รดา ฤทธิ์วีระเดช L35 1 1 68 19.83000479 5511102466 วรรณิดา นาโควงศ์ L35 2 1 74 21.58000529 5511102474 ศุจิณัฐ เรืองมาลัย L35 1 1 84 24.50000482 5511102482 อเนชา สมุทรคีรี L35 2 1 72 21.00000477 5511102491 อีฟ เนติวุฒสาร ิ L35 2 1 75 21.88 x 20.63 max 28.29
 12. 12. min 14.00x 20.1983676max 28.29min 7.58

×