öZel Isimler Cins Isimler
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
10,298
On Slideshare
10,298
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ÖZEL İSİMLER CİNS İSİMLER
 • 2. ÖZEL ADLARI TANIYALIM
  • İnsan Adları : Şehir Adları :
  • M utafa K emal A tatürk İ zmir
  • Ö mer S eyfettin A nkara
  • L ale Ç akmakçı E lazığ
  • N ermin G üzel T rabzon
  • A hmet N ecdet S ezer İ stanbul
  • ……… .. ……….
  • UNUTMAYALIM : Özel isimlerin ilk harfleri, büyük harf yazılır.
 • 3.
  • Ülke Adları : Ulus Adları ve Dilleri
  • T ürkiye T ürk - T ürkçe
  • A lmanya A lman - A lmanca
  • Y unanistan Y unan - Y unanca
  • J aponya J apon - J aponca
  • R usya R us - R usça
  • ……… .. …………
  • Ülke, ulus ve dil adları da özel isim olduğu için
  • cümle içinde büyük harfle başlar.
 • 4.
  • Ulusal Bayramların Adları :
  • . 23 N isan U lusal E gemenlik ve Ç ocuk B ayramı
  • . 19 M ayıs A tatürk’ü A nma G ençlik ve S por B ayramı
  • . 30 A ğustos Z afer B ayramı
  • . 29 E kim C umhuriyet B ayramı
  • Dini Bayramların Adları :
  • . R amazan B ayramı
  • . K urban B ayramı
  • Hayvanlara Verilen Adlar :
  • M innoş
  • B oncuk
  • K arabaş
  • S arıkız
  • B enekli
 • 5. Sözcüklerin ilk harflerine DİKKAT ET !
  • Kurum ve Kuruluş Adları :
  • T ürk T arih K urumu
  • A tatürk L isesi
  • K ızılay
  • T ürk D il K urumu
  • G eneral İ zzettin Ç alışlar
  • İ lköğretim O kulu
  • T ürk H ava K urumu
  • Yapıların Adları :
  • A nıtkabir
  • D olmabahçe S arayı
  • A nkara K alesi
  • A tatürk M üzesi
  • İ zmir A rkeoloji M üzesi
  • S elimiye C amisi
 • 6.
  • Dağ, Ova, Deniz, Göl ve Akarsu Adları :
  • A ğrı D ağı
  • K onya O vası
  • T uz G ölü
  • V an G ölü
  • K ızılırmak
  • S akarya N ehri
  • E ge D enizi
  • A kdeniz
  • M armara D enizi
  • Mahalle, Cadde ve Sokak Adları :
  • T epebaşı M ahallesi
  • Ç ınar M ahallesi
  • A tatürk C addesi
  • B urak R eis C addesi
  • F oça S okak
  • B ayır S okak
  • G ümüş S okak
 • 7. HATIRLAYALIM : Özel adlar cümlenin başında, ortasında veya sonunda olsa bile büyük harfle başlar.
  • BİLGİ : Özel eklerin yanına gelen ekler kesme işareti (’) ile ayrılır.
  • Çanakkale’ yi
  • Emine’ ye
  • 23 Nisan 1920’ de
  • Atatürk’ ü
  • Ahmet’ in gibi.
  • ANCAK
 • 8. Özel adların sonlarına yazılan “ - ci , - li, - siz , - ler , - çe , - gil” ekleri, özel adlara birleşik yazılır.Bu ekler kesme işareti ile ayrılmaz.
  • Akifler
  • Zeynepsiz
  • Mersinli
  • Atatürkçüyüz
  • Mehmetgil
  • Türkçe
  • İzmirli
  • AYRICA
 • 9. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmaz
  • Türkiye Büyük Millet Meclisine
  • Şehitler İlköğretim Okulunda
  • Ege Üniversitesi Hastanesinin
  • Türk Tarih Kurumunda
 • 10. CİNS İSİMLERİ (TÜR ADLARI) TANIYALIM
  • Aynı türden olan varlıklardan birinin adına
  • “ cins ad” (tür adı) diyoruz.
  • BAŞLICA TÜR ADLARI
  • Genel Adlar :
  • insan
  • hayvan
  • sebze
  • meyve
 • 11. UNUTMA : Cins adlar sadece cümlenin başında büyük harfle yazılır.
  • Hayvan Adları :
  • kedi
  • köpek
  • at
  • tavşan
  • kuş
  • karınca
  • kaplumbağa
  • gibi
  • Bitki Adları :
  • çiçek
  • ağaç
  • çam
  • domates
  • kabak
  • karanfil
  • lale
  • gibi
 • 12.
  • Araç ve Eşya Adları:
  • halı
  • koltuk
  • bilgisayar
  • radyo
  • makas
  • tabak
  • televizyon
  • masa
  • dolap
  • gibi
  • Yiyecek , İçecek Adları :
  • ekmek
  • et
  • peynir
  • süt
  • su
  • yumurta
  • çorba
  • zeytin
  • gibi
 • 13.
  • Giysi Adları :
  • gömlek
  • çorap
  • ayakkabı
  • etek
  • kazak
  • pantolon
  • şapka
  • elbise
  • gibi
  • Organ Adları:
  • kulak
  • göz
  • dil
  • burun
  • kalp
  • el
  • mide
  • gibi
 • 14. 1.) Aşağıdakilerden hangisi özel addır ?
  • A.) kapı
  • B.) Diyarbakır
  • C.) bıçak
 • 15.
  • B.) Diyarbakır
  • Doğru bildiniz. Aferin size.
 • 16. 2.) “Ceren ile Şeyma bahçedeki ağaçtan elma topladılar” cümlesinde kaç tane cins ad vardır ?
  • A.) 1
  • B.) 2
  • C.) 3
 • 17. bahçe - ağaç - elma sözcükleri cins isimler
  • o halde doğru cevap :
  • C.) 3
  • Bunu da bildiniz, aferin.
 • 18. 3.) Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır ?
  • A.) Türk’ler
  • B.) Atatürk’ün
  • C.) Ankara’ya
 • 19. Hatırlayalım : Özel isimlere gelen -ler eki kesme işareti ile ayrılmaz.
  • Doğru cevap :
  • A.) Türk’ler
  • ( Doğru yazılışı : Türkler )
  • Aferin, alkışlar sizin için.
 • 20. 4.) Hangi cümlenin yazılışında yanlışlık yapılmıştır ?
  • A.) Bugün Ahmetler gelecek.
  • B.) Türkiye’nin başkenti ankara’dır.
  • C.) Atatürk çocukları çok severdi.
 • 21. Şehir isimleri özel isimdir. Her zaman büyük harfle başlar.
  • Öyleyse doğru cevap :
  • B.) ankara’dır
  • ( Doğru yazılışı : Ankara’dır )
  • Bildiniz değil mi ? Aferin.