Visma bolengerhjemmeuia

692 views
614 views

Published on

Førsteamanuensis Rine Fensli ved Universitetet i Agder holdt foredrag på "førpremieren" på Visma sitt innovasjonsrom "Bo lenger hjemme.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visma bolengerhjemmeuia

 1. 1. Omsorgsteknologi – i et forsknings perspektiv<br />Fagmøte 26.09-2011, Visma Unique AS<br />Dafferianto Trinugroho<br />Ph.D. fellow<br />Universitetet i Agder<br />Facultyof Technology and Science<br />Email: dafferianto.trinugroho@uia.no<br />Rune Fensli<br />Førsteamanuensis <br />Universitetet i Agder<br />Fakultet for Teknologi og realfag<br />Email: rune.fensli@uia.no<br />Elin Thygesen<br />Førsteamanuensis <br />Universitetet i Agder<br />Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap<br />Email: elin.thygesen@uia.no<br />
 2. 2. Senter for eHelse og omsorgsteknologi<br />Fakultet for helse- <br />og idrettsvitenskap<br />Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap<br />Fakultet for teknologi <br />og realfag<br />Et av toppsatsingsområdene for Universitetet i Agder<br />
 3. 3. Utfordringer for helse- og omsorgstjenestene:<br />© UiA, eHelse, 2011<br />3<br /><ul><li> Eldrebølgen
 4. 4. Mangel på arbeidskraft
 5. 5. Økte kostnader </li></ul>Muligheter ved bruk av ny teknologi og nye måter å samarbeide på<br />
 6. 6. Samhandlingsreformen<br />Peker på nødvendigheten av å kartlegge pasientforløp<br />Pasienten må i større grad ta ansvar for egen helse og helseutvikling<br />Bedre pasientbehandling gjennom tilgang til informasjon<br />IKT er et sentralt virkemiddel<br />Må utvikle lærings- og mestringssentre (LMS) i kommunene<br />Må opprette koordinerende støttefunksjoner<br />Men: Lite strategier og planer for iverksetting av tiltak<br />Og: Mange kommuner oppretter interkommunale ambulante team<br />© UiA, eHelse, 2011<br />4<br />St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. <br />Helse- og omsorgsdepartementet. <br />
 7. 7. Innovasjon i omsorg, NOU 2011:11<br />Hagen-utvalget, juni 2011:<br />Fokuserer på fremtidens teknologi og mulig anvendelse<br />«Næromsorg» – Den andre samhandlingsreformen<br />«Teknoplan 2015» – teknologistøttetil omsorg<br />«Nye rom»- Framtidas boligløsninger og nærmiljø<br />Et nasjonalt program for kommunal innovasjon i omsorg<br />Omsorgsfeltet som næring<br />© UiA, eHelse, 2011<br />5<br />
 8. 8. Meldingsløftet<br />Fortsatt mange kommuner som ikke er koblet opp til Norsk Helsenett<br />Meldinger mellom kommuner og sykehus er under utvikling og innføring<br />Viktig med meldinger for innleggelse og utskriving<br />Kommunene må følge opp ved utskriving og tilrettelegge for mottak<br />Tiltak i hjemmet må tilpasses det enkelte behov<br />Samhandling ved tidligere utskriving er ikke dekket gjennom meldingsløftet<br />Nye former for elektronisk samhandling må utvikles<br />Lovendring for informasjonsdeling åpner for nye teknologiske muligheter<br />Pasienten og pårørende må i større grad bli delaktige i samhandling og tiltak<br />Individuell plan kommer nå som web-baserte løsninger<br />© UiA, eHelse, 2011<br />6<br />
 9. 9. Informasjonsdeling<br />© UiA, eHelse, 2011<br />7<br />http://grimstad.uia.no/live/test.html<br />© UiA, Rune Fensli, 2010<br />
 10. 10. 450 m2eHelse-Labet ”Mini helse-Norge”<br />© UiA, eHelse, 2011<br />8<br />Klinikklaboratorium med:<br /><ul><li> Sykehus
 11. 11. Sykehjem
 12. 12. Helseklinikk
 13. 13. Mobile hjemmetjenester
 14. 14. Pasienthjem med sensorer og smarthus teknologi
 15. 15. Undervisning
 16. 16. Forskning
 17. 17. Utvikling
 18. 18. Utprøving av ny teknologi</li></ul>Til nytte for brukere<br />
 19. 19. eHelse Lab – et ”Mini helse-Norge”<br />© UiA, eHelse, 2011<br />9<br />Høyteknologisk infrastruktur for samhandling<br />
 20. 20. Hva preger morgendagens helsetjenester?<br />Stor grad av sentralisert spesialisering av avanserte tilbud<br />Sterk desentralisering av enklere behandlingsformer<br />Etablering av distrikts medisinske sentra<br />Etterbehandling og oppfølging og oppfølging lokalt<br />Hjemmebehandling supplerer sykehusinnleggelser<br />Behov for nytenkning og innovasjon for pleie og omsorg<br />© UiA, eHelse, 2011<br />10<br />
 21. 21. Patientempowerment<br />Med-deltakelse i avgjørelser<br />Forutsetter kunnskaper om egen helse og sykdom<br />Pasienten benytter internett for å finne informasjon<br />Vil i fremtiden aktivt måle fysiologiske parametere<br />Blodsukker, INR, blodtrykk etc<br />Prestasjoner, forbedringer ved rehabilitering/opptrening<br />Føre en «helse-dagbok»<br />Elektronisk samhandling med helsetjenestene for råd/oppfølging<br />© UiA, eHelse, 2011<br />11<br />
 22. 22. Teknologi som bidrar til øket sikkerhet og trygghet<br />Alarmer (varme/brann, komfyrvakt, vann, besøk av uvedkommende)<br />Varsling ved unormale hendelser (fall, døgnrytme, aktiviteter etc)<br />Tilkalling av hjelp (behov for assistanse eller pleie/omsorg)<br />Sporing av person utenfor hjemmet (demente som ikke finner veien hjem)<br />Sammensetning av aktuelle løsninger som tilpasses den enkelte<br />Fremtidens «trygghetsalarm» forutsetter nye løsninger<br />Ikke analoge telefoner – modem som gir alarm ved av-på funksjoner<br />Bør være IP-baserte og bruke Internett-teknologi<br />Må ha høy pålitelighet og sikkerhet<br />Må ha trygghet for nødvendige aksjoner (redundans i løsningene) <br />Må ha automatiske loggings-funksjoner<br />Bør se sammenheng med en fremtidig funksjon for trygghetsalarmsentraler (eks NHS24)<br />© UiA, eHelse, 2011<br />12<br />
 23. 23. Teknologi som bidrar til å opprettholde sosiale kontakter og relasjoner<br />Eksempel: «Helsevindu» med bruk av sosiale medier og videokonferanse<br />Virtuelle hjemmebesøk<br />Teknologi med utgangspunkt i kjente løsninger (internett)<br />Må kunne tilpasses den enkeltes mestringsgrad (kognitiv svikt)<br />Bidrar til koordinert hjelp og støtte for aleneboende<br />Integrerer uformelle hjelpeapparatet og frivillige tjenester<br />Integrere brukerstyrt personlig assistanse<br />© UiA, eHelse, 2011<br />13<br />
 24. 24. Pasienthjem/Smarthus anno 2020<br />© UiA, eHelse, 2011<br />14<br />Scenario: Aleneboende mann (Harald), 75 år<br />Demo-rom for fremtidens omsorgsteknologi<br />Flere aktiviteter sammen med industrielle partnere<br />Trådløs overvåkning/monitorering av medisinske data<br />Sensorer i rom og installasjoner<br />Falldetektor<br />Integrasjon av teknologiløsninger<br />Tilgangsstyring og kontroll<br />Deteksjon av endringer i bevegelsesmønstre mv<br />Bruk av videobasert samhandling<br />
 25. 25. Teknologi for hjemmehospitalisering<br />Tidligere utskriving fra sykehus for oppfølging og rehabilitering fra eget hjem<br />Utvikling av nye tjenester og nye teknologiløsninger:<br />Hjemme-målinger av fysiologiske parametere (EKG, blodtrykk, blodsukker, INR, respirasjon, etc …)<br />Pasientens egenjournal for oppfølging (eks: DiaGraphIT-clinicalmonitoringsoftware)<br />Sammenheng mellom egenjournal, individuell plan, kjernejournal og tilgang for helsepersonell til å dele informasjon<br />© UiA, eHelse, 2011<br />15<br />
 26. 26. Challenges in Technology and Interoperability<br />© UiA, eHelse, 2011<br />16<br />
 27. 27. Uklart mulighetsrom<br />© UiA, eHelse, 2011<br />17<br />Etiske<br />normer<br />Etikk<br />Juridiske <br />begrensninger<br />Teknologiske<br />muligheter<br />Sikkerhet<br />Jus<br />
 28. 28. Kompetansebehov<br />Innsikt i lovgivning, regler og etiske retningslinjer<br />Sikre forsvarlig dokumentasjon<br />Informasjon til helsepersonell om aktuelle teknologiske tiltak<br />Teknologibruk, forståelse, holdninger, sikkerhet<br />Pedagogiske kunnskaper for opplæring av brukere<br />Forstå når et teknologisk hjelpemiddel ikke skal brukes/tas bort<br />Kunne samarbeide tverrfaglig i team<br />Hvordan bruke frivillige tjenester og koordinere tiltak/aktivitet<br />© UiA, eHelse, 2011<br />18<br />
 29. 29. Viktige forskningsområder<br />© UiA, eHelse, 2011<br />19<br />Tverrfaglig kartlegging av brukerbehov<br />Usability studie og tverrfaglig evaluering av prosesser og effekter<br />Industriell FoU sammen med bedriftspartnere<br />
 30. 30. Innovasjon og utviklingsprosesser<br />© UiA, eHelse, 2011<br />20<br />Måle:<br /><ul><li>Oppnådde effekter
 31. 31. Forbedringer</li></ul>Evaluere:<br /><ul><li>Nye løsningsforslag
 32. 32. Brukervennlighet</li></ul>Kartlegge:<br /><ul><li>Arbeidsrutiner
 33. 33. Informasjonsflyt</li></ul>Analysere:<br /><ul><li>Organisatoriske endringer
 34. 34. Barrierer og muligheter</li></ul>Omsorgs-perspektivet<br />Bruker-<br />perspektivet<br />Teknologiverktøy<br />
 35. 35. Forsknings aspektet<br />Evidensbasert medisin bygger på forskning<br />Teknologiutvikling bygger på forskning<br />Endringsprosesser forutsetter forskning<br />Må kunne dokumentere erfaringer og effekter<br />Samhandlingsreformen må følges gjennom forskning<br />Må ha «store prosjekter» i nært samarbeid mellom:<br />Helseforetak, kommuner, industrielle partnere, forskningsinstitusjoner<br />Krevende forskningsoppgaver kan tillegges eHelse senteret<br />© UiA, eHelse, 2011<br />21<br />
 36. 36. Spørsmål ?<br />© UiA, eHelse, 2011<br />22<br />
 37. 37. Computer Network Infrastructure<br />26.09.2011<br />© eHealth, UiA, 2011<br />23<br />

×