Your SlideShare is downloading. ×
Visma bolengerhjemmeuia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Visma bolengerhjemmeuia

531
views

Published on

Førsteamanuensis Rine Fensli ved Universitetet i Agder holdt foredrag på "førpremieren" på Visma sitt innovasjonsrom "Bo lenger hjemme.

Førsteamanuensis Rine Fensli ved Universitetet i Agder holdt foredrag på "førpremieren" på Visma sitt innovasjonsrom "Bo lenger hjemme.

Published in: Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
531
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Omsorgsteknologi – i et forsknings perspektiv
  Fagmøte 26.09-2011, Visma Unique AS
  Dafferianto Trinugroho
  Ph.D. fellow
  Universitetet i Agder
  Facultyof Technology and Science
  Email: dafferianto.trinugroho@uia.no
  Rune Fensli
  Førsteamanuensis
  Universitetet i Agder
  Fakultet for Teknologi og realfag
  Email: rune.fensli@uia.no
  Elin Thygesen
  Førsteamanuensis
  Universitetet i Agder
  Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap
  Email: elin.thygesen@uia.no
 • 2. Senter for eHelse og omsorgsteknologi
  Fakultet for helse-
  og idrettsvitenskap
  Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
  Fakultet for teknologi
  og realfag
  Et av toppsatsingsområdene for Universitetet i Agder
 • 3. Utfordringer for helse- og omsorgstjenestene:
  © UiA, eHelse, 2011
  3
  • Eldrebølgen
  • 4. Mangel på arbeidskraft
  • 5. Økte kostnader
  Muligheter ved bruk av ny teknologi og nye måter å samarbeide på
 • 6. Samhandlingsreformen
  Peker på nødvendigheten av å kartlegge pasientforløp
  Pasienten må i større grad ta ansvar for egen helse og helseutvikling
  Bedre pasientbehandling gjennom tilgang til informasjon
  IKT er et sentralt virkemiddel
  Må utvikle lærings- og mestringssentre (LMS) i kommunene
  Må opprette koordinerende støttefunksjoner
  Men: Lite strategier og planer for iverksetting av tiltak
  Og: Mange kommuner oppretter interkommunale ambulante team
  © UiA, eHelse, 2011
  4
  St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
  Helse- og omsorgsdepartementet.
 • 7. Innovasjon i omsorg, NOU 2011:11
  Hagen-utvalget, juni 2011:
  Fokuserer på fremtidens teknologi og mulig anvendelse
  «Næromsorg» – Den andre samhandlingsreformen
  «Teknoplan 2015» – teknologistøttetil omsorg
  «Nye rom»- Framtidas boligløsninger og nærmiljø
  Et nasjonalt program for kommunal innovasjon i omsorg
  Omsorgsfeltet som næring
  © UiA, eHelse, 2011
  5
 • 8. Meldingsløftet
  Fortsatt mange kommuner som ikke er koblet opp til Norsk Helsenett
  Meldinger mellom kommuner og sykehus er under utvikling og innføring
  Viktig med meldinger for innleggelse og utskriving
  Kommunene må følge opp ved utskriving og tilrettelegge for mottak
  Tiltak i hjemmet må tilpasses det enkelte behov
  Samhandling ved tidligere utskriving er ikke dekket gjennom meldingsløftet
  Nye former for elektronisk samhandling må utvikles
  Lovendring for informasjonsdeling åpner for nye teknologiske muligheter
  Pasienten og pårørende må i større grad bli delaktige i samhandling og tiltak
  Individuell plan kommer nå som web-baserte løsninger
  © UiA, eHelse, 2011
  6
 • 9. Informasjonsdeling
  © UiA, eHelse, 2011
  7
  http://grimstad.uia.no/live/test.html
  © UiA, Rune Fensli, 2010
 • 10. 450 m2eHelse-Labet ”Mini helse-Norge”
  © UiA, eHelse, 2011
  8
  Klinikklaboratorium med:
  Til nytte for brukere
 • 19. eHelse Lab – et ”Mini helse-Norge”
  © UiA, eHelse, 2011
  9
  Høyteknologisk infrastruktur for samhandling
 • 20. Hva preger morgendagens helsetjenester?
  Stor grad av sentralisert spesialisering av avanserte tilbud
  Sterk desentralisering av enklere behandlingsformer
  Etablering av distrikts medisinske sentra
  Etterbehandling og oppfølging og oppfølging lokalt
  Hjemmebehandling supplerer sykehusinnleggelser
  Behov for nytenkning og innovasjon for pleie og omsorg
  © UiA, eHelse, 2011
  10
 • 21. Patientempowerment
  Med-deltakelse i avgjørelser
  Forutsetter kunnskaper om egen helse og sykdom
  Pasienten benytter internett for å finne informasjon
  Vil i fremtiden aktivt måle fysiologiske parametere
  Blodsukker, INR, blodtrykk etc
  Prestasjoner, forbedringer ved rehabilitering/opptrening
  Føre en «helse-dagbok»
  Elektronisk samhandling med helsetjenestene for råd/oppfølging
  © UiA, eHelse, 2011
  11
 • 22. Teknologi som bidrar til øket sikkerhet og trygghet
  Alarmer (varme/brann, komfyrvakt, vann, besøk av uvedkommende)
  Varsling ved unormale hendelser (fall, døgnrytme, aktiviteter etc)
  Tilkalling av hjelp (behov for assistanse eller pleie/omsorg)
  Sporing av person utenfor hjemmet (demente som ikke finner veien hjem)
  Sammensetning av aktuelle løsninger som tilpasses den enkelte
  Fremtidens «trygghetsalarm» forutsetter nye løsninger
  Ikke analoge telefoner – modem som gir alarm ved av-på funksjoner
  Bør være IP-baserte og bruke Internett-teknologi
  Må ha høy pålitelighet og sikkerhet
  Må ha trygghet for nødvendige aksjoner (redundans i løsningene)
  Må ha automatiske loggings-funksjoner
  Bør se sammenheng med en fremtidig funksjon for trygghetsalarmsentraler (eks NHS24)
  © UiA, eHelse, 2011
  12
 • 23. Teknologi som bidrar til å opprettholde sosiale kontakter og relasjoner
  Eksempel: «Helsevindu» med bruk av sosiale medier og videokonferanse
  Virtuelle hjemmebesøk
  Teknologi med utgangspunkt i kjente løsninger (internett)
  Må kunne tilpasses den enkeltes mestringsgrad (kognitiv svikt)
  Bidrar til koordinert hjelp og støtte for aleneboende
  Integrerer uformelle hjelpeapparatet og frivillige tjenester
  Integrere brukerstyrt personlig assistanse
  © UiA, eHelse, 2011
  13
 • 24. Pasienthjem/Smarthus anno 2020
  © UiA, eHelse, 2011
  14
  Scenario: Aleneboende mann (Harald), 75 år
  Demo-rom for fremtidens omsorgsteknologi
  Flere aktiviteter sammen med industrielle partnere
  Trådløs overvåkning/monitorering av medisinske data
  Sensorer i rom og installasjoner
  Falldetektor
  Integrasjon av teknologiløsninger
  Tilgangsstyring og kontroll
  Deteksjon av endringer i bevegelsesmønstre mv
  Bruk av videobasert samhandling
 • 25. Teknologi for hjemmehospitalisering
  Tidligere utskriving fra sykehus for oppfølging og rehabilitering fra eget hjem
  Utvikling av nye tjenester og nye teknologiløsninger:
  Hjemme-målinger av fysiologiske parametere (EKG, blodtrykk, blodsukker, INR, respirasjon, etc …)
  Pasientens egenjournal for oppfølging (eks: DiaGraphIT-clinicalmonitoringsoftware)
  Sammenheng mellom egenjournal, individuell plan, kjernejournal og tilgang for helsepersonell til å dele informasjon
  © UiA, eHelse, 2011
  15
 • 26. Challenges in Technology and Interoperability
  © UiA, eHelse, 2011
  16
 • 27. Uklart mulighetsrom
  © UiA, eHelse, 2011
  17
  Etiske
  normer
  Etikk
  Juridiske
  begrensninger
  Teknologiske
  muligheter
  Sikkerhet
  Jus
 • 28. Kompetansebehov
  Innsikt i lovgivning, regler og etiske retningslinjer
  Sikre forsvarlig dokumentasjon
  Informasjon til helsepersonell om aktuelle teknologiske tiltak
  Teknologibruk, forståelse, holdninger, sikkerhet
  Pedagogiske kunnskaper for opplæring av brukere
  Forstå når et teknologisk hjelpemiddel ikke skal brukes/tas bort
  Kunne samarbeide tverrfaglig i team
  Hvordan bruke frivillige tjenester og koordinere tiltak/aktivitet
  © UiA, eHelse, 2011
  18
 • 29. Viktige forskningsområder
  © UiA, eHelse, 2011
  19
  Tverrfaglig kartlegging av brukerbehov
  Usability studie og tverrfaglig evaluering av prosesser og effekter
  Industriell FoU sammen med bedriftspartnere
 • 30. Innovasjon og utviklingsprosesser
  © UiA, eHelse, 2011
  20
  Måle:
  • Oppnådde effekter
  • 31. Forbedringer
  Evaluere:
  • Nye løsningsforslag
  • 32. Brukervennlighet
  Kartlegge:
  • Arbeidsrutiner
  • 33. Informasjonsflyt
  Analysere:
  • Organisatoriske endringer
  • 34. Barrierer og muligheter
  Omsorgs-perspektivet
  Bruker-
  perspektivet
  Teknologiverktøy
 • 35. Forsknings aspektet
  Evidensbasert medisin bygger på forskning
  Teknologiutvikling bygger på forskning
  Endringsprosesser forutsetter forskning
  Må kunne dokumentere erfaringer og effekter
  Samhandlingsreformen må følges gjennom forskning
  Må ha «store prosjekter» i nært samarbeid mellom:
  Helseforetak, kommuner, industrielle partnere, forskningsinstitusjoner
  Krevende forskningsoppgaver kan tillegges eHelse senteret
  © UiA, eHelse, 2011
  21
 • 36. Spørsmål ?
  © UiA, eHelse, 2011
  22
 • 37. Computer Network Infrastructure
  26.09.2011
  © eHealth, UiA, 2011
  23

×