DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR       ČERVENICA PRI SABINOVE     ČERVENICKÝ HASIČSKÝ            OSEMBOJ  ...
Úvod    Cieľom tejto súťaže je preveriť schopnosti a zručnosti členov dobrovoľných(obecných) hasičských zborov v ôsmych...
Priebeh súťaže    Súťaž sa začne o 8:30 dňa 8. októbra 2011 (sobota) registráciou jednotlivýchsúťažných družstiev na ha...
2. Streľba        Každý člen družstva dostane 3 broky a zo vzdialenosti piatich metrov   musí trafiť 3 drevené t...
Túto disciplínu je potrebné splniť do 15 minút od zastavenia vozidla na   úseku plnenia disciplíny. V inom prípade bude...
6. Hasenie za pomoci vedier       Táto disciplína nás zavedie do minulosti, kedy sa hasilo pomocou   vedier. Dru...
Povinné technické prostriedky a vecná výstroj a výzbroj súťažiacich členov    Vlastné vozidlo zabezpečujúce prevoz PS, ...
Prílohy :        DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR         ČERVENICA PRI SABINOVE             Vás srdečn...
ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ                PRIHLÁŠKADHZ ......................................................
Bodovací záznam          ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJDružstvo:                   Štart:     ...
Kontaktné údajeTajomník DHZ Červenica pri Sabinove:Bc. Radovan KmecAdresa:  Červenica pri Sabinove 163     082 56 Pe...
Grafický náčrt plnenia disciplín
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

čErvenický hasičský osemboj

635 views
541 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
190
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

čErvenický hasičský osemboj

 1. 1. DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ČERVENICA PRI SABINOVE ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ 8. október 2011 (sobota)spracoval: Brendza Ján, Bc. Radovan Kmec Marek Fecko Červenica pri Sabinove 2011
 2. 2. Úvod Cieľom tejto súťaže je preveriť schopnosti a zručnosti členov dobrovoľných(obecných) hasičských zborov v ôsmych súťažných disciplínach. Zároveň, aj schopnosť prácečlenov družstva v tíme a pripravenosť poskytnúť pomoc občanom obcí v prípade možnýchpožiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalosti. Súťaž zároveň odbúrava bariéruspomedzi hasičských družstiev, ktorých PS majú vysokú výkonnosť (PS 19, 20), nakoľko jetáto súťaž postavená na schopnostiach, hasičských zručnostiach, vzájomnej spoluprácia výkone družstva. Nie je závislá len od výkonu strojov, ktoré môžu kedykoľvek zlyhaťa človek je potom odkázaný len sám na seba a svoje schopnosti.Podmienky účasti Branného preteku sa môžu zúčastniť zmiešané kolektívy mužov a žien vo vekovejkategórii od 15 rokov. V rámci súťaže nie sú žiadne kategórie (muži/ ženy), ale uvítame, akbudú v súťažnom družstve aspoň dve dievčatá/ ženy.Súťažné družstvo tvorí osem členov, pričom jeden z členov je veliteľ družstva, ktorý jeoznačený a zodpovedá za správnu činnosť všetkých členov svojho družstva. Jeho hlavnouúlohou je pozorovať a riadiť činnosť členov svojho družstva, ale veliteľ fyzicky nezasahuje doplnenia disciplín s výnimkou disciplín číslo 1, 2, 3.Druhý člen družstva je vodič - strojník. Táto osoba musí byť odborne spôsobilá na vedeniemotorového vozidla, s ktorým sa budú plniť jednotlivé disciplíny (vodičský preukaz) a maťzákladne znalosti z prevádzky PS.Ďalší šiesti členovia družstva spolu so strojníkom plnia jednotlivé disciplíny na pokyn svojhoveliteľa.Ďalšou podmienkou sú povinné technické prostriedky, ktoré musí mať každé súťažnédružstvo (zoznam potrebných technických prostriedkov je uvedený v prílohe).Podmienkou štartu je taktiež dopravný prostriedok, ktorým budú prepravované potrebnétechnické prostriedky, prípadne členovia družstva. Vozidlom budú postupovať pojednotlivých súťažných disciplínach (4, 5, 6, 7, 8) v smere vyznačenom na priloženej mape.Podmienkou štartu je prihlásenie družstva do 6. októbra 2011 formou emailu alebo poštouna adresu. Kontaktné údaje sú uvedené na pozvánke alebo v prílohe. Tohto roku štartovnéz dôvodu prvého ročníka nebude. Strava bude zabezpečená zdarma pre každého členadružstva. 2
 3. 3. Priebeh súťaže Súťaž sa začne o 8:30 dňa 8. októbra 2011 (sobota) registráciou jednotlivýchsúťažných družstiev na hasičskej zbrojnici (smerom na Hanigovce). O 9:00 bude zahájeniesúťaže a súťažné družstva sa presunú na ŠTART/ CIEĽ, pričom postupne podľa štartovýchčísel začnú plniť jednotlivé disciplíny s cca 20 minútovými odstupmi.Súťaž bude spočívať v prekonaní trate o dĺžke 2 – 2,5 km, počas ktorej budú musieť družstváplniť jednotlivé súťažné disciplíny. Celkový výsledný čas bude určený súčtom celkového časuprekonania trate s úlohami a trestných minút, ktoré budú udeľované pri každej disciplínejednotlivo. Čas jednotlivých disciplín sa bude merať od zastavenia vozidla na úseku plneniadisciplíny.Pri každom stanovišti budú stáť označení rozhodcovia disciplíny, ktorý zapíšu príchoddružstva, čas zdolania úlohy a trestné minúty do bodovacieho záznamu. Súťažné družstvomusí absolvovať každú disciplínu, to znamená, že nemôže žiadnu preskočiť. Každý súťažís vlastnými technickými prostriedkami (zoznam je uvedený nižšie) a automobilom.Premiestňovanie družstiev a ich technických prostriedkov, bude pomocou motorovýchvozidiel, pričom vozidlo začínajú používať po ukončení disciplíny č. 3 a ich automobil jeodstavený na parkovisku znázornenom na mapke modrou farbou, ktorá je v prílohe.Po ukončení poslednej disciplíny č. 8, bude automobil odstavený na druhom parkovisku(červená farba) a súťažne družstvo sa presunie peši k ŠTART/ CIEĽ (chata U priateľov).Po dostavení sa všetkých družstiev do cieľa bude nasledovať vyhodnotenie súťaže.Zoznam a popis jednotlivých súťažných disciplín 1. Ustrojenie V tejto disciplíne pôjde o rýchlosť a šikovnosť členov súťažných družstiev. Cieľom je zistiť za aký čas je člen družstva (družstvo) schopný sa obliecť do vlastných vopred pripravených zásahových odevov. Každý jeden člen je povinný obliecť vlastnú zásahovú bundu (montérky, uniforma), nasadiť si prilbu, opásať sa opaskom a nasadiť si ochranné rukavice. Na nohách je povinná pracovná obuv, kanady alebo obuv, ktorá bude chrániť členky. 3
 4. 4. 2. Streľba Každý člen družstva dostane 3 broky a zo vzdialenosti piatich metrov musí trafiť 3 drevené terče o rozmere 50 x 70 mm ľubovoľným spôsobom (ležmo, v stoji, v pokľaku). Družstvo dostáva 30 trestných sekúnd za netrafenie každého jedného terča. terč terč terč 5m hranica strieľania3. Lano Disciplína spočíva v tom, že každý člen družstva musí prejsť po lane za pomoci ďalšieho lana, ktoré bude cca o 180 cm vyššie od pôvodného (pochôdzného). Dĺžka lán bude približne 10 m. Každý člen družstva musí absolvovať túto disciplínu. Za každého člena, ktorý nesplní úlohu (obíde lano), alebo ju splní nesprávne (spadne z lana), bude družstvu udelených 5 trestných minút. 1,8 m 10 m4. Ejektor Na drevenú základňu je potrebné položiť PS a zo železnej nádrže (min 800 l), ktorá je umiestnená vo vzdialenosti cca 3,5 m od drevenej základne, je potrebné prečerpať vodu do druhej nádrže, ktorá bude vzdialená cca 30 m od základne. Doplniť nádrž možno iba pomocou prúdnice C 52. Pomocou ejektora je zároveň potrebné doplniť vodu do prvej nádrže. Disciplína bude splnená, keď budú vodou naplnené obidve nádrže. Družstvo sa môže presunúť na ďalšiu disciplínu až po ukončení tejto disciplíny. 4
 5. 5. Túto disciplínu je potrebné splniť do 15 minút od zastavenia vozidla na úseku plnenia disciplíny. V inom prípade bude družstvu udelených 10 trestných minút. Nato, aby sa disciplína hodnotila, musia byť všetky potrebné technické prostriedky zapojené a hadice rozvinuté. nástrek5. Nasávanie vody za pomoci PS Za pomoci vlastnej prenosnej motorovej striekačky (PS) (8, 12, 15,...), bude družstvo nasávať vodu z prírodného zdroja z výšky približne 2,5 metra a vytvorí z PS útočné vedenie, ktoré bude pozostávať z 3 ks hadíc B 75 a bude ukončené prúdnicou B 75. Disciplína sa považuje za splnenú výstrekom vody z prúdnice. Ak súťažné družstvo nesplní úlohu do časového limitu 10 minút bude mu udelených 20 trestných minút a bude pokračovať na plnenie ďalších disciplín. Nato, aby sa disciplína hodnotila, musia byť všetky potrebné technické prostriedky zapojené a hadice rozvinuté. most 5
 6. 6. 6. Hasenie za pomoci vedier Táto disciplína nás zavedie do minulosti, kedy sa hasilo pomocou vedier. Družstvo bude mať k dispozícii sedem cca 10 litrových vedier. Jeho úlohou bude naplniť 200 litrový sud vodou z prírodného zdroja ľubovoľnou technikou. Sud bude vo vzdialenosti cca 10 metrov od vodného zdroja. Za nesplnenie úlohy bude družstvu pripísaných 15 trestných minút k celkovému času.7. Hľadanie osoby v neznámom priestore + poskytnutie prvej pomoci Úlohou družstva je nájsť stratenú osobu v neznámom tmavom priestore pomocou vlastného prenosného svietidla. Po nájdení hľadanej osoby je potrebné ju naložiť na nosidlá a vyniesť von z budovy na voľné priestranstvo. Ďalšou úlohou je, aby štyria členovia družstva, ktorých určí veliteľ preniesli nosidlá s osobou k určitému bodu a späť. V tom istom čase, ďalší dvaja poverení členovia vykonávajú kardiopulmonálnu resuscitáciu (nepriama masáž srdca). Po ukončení prenášania osoby na nosidlách, 4 členovia družstva odpovedajú na otázky z oblasti prvej pomoci. Počas celej tejto disciplíny je člen družstva strojník – vodič stále prítomný pri vozidle a nezúčastňuje sa na vykonávaní tejto disciplíny. Družstvo musí túto disciplínu absolvovať, pričom mu bude v prípade zlej resuscitácie udelených 5 trestných minút a v prípade každej zle zodpovedanej otázky z oblasti prvej pomoci budú udelené 3 trestné minúty.8. Požiarny útok od hydrantovej siete Družstvo musí vytvoriť dopravné a útočné vedenie vody od hydrantovej siete, za pomoci hydrantového nadstavca, hydrantového kľúča, 2 ks hadice B 75, rozdeľovač, 2 ks hadice C 52 ukončenými prúdnicami C 52. Disciplína sa považuje za splnenú výstrekom vody z prúdnic. Časový limit na splnenie tejto disciplíny je maximálne 12 minút. Za nesplnenie disciplíny bude družstvu uložených 20 trestných minút. 6
 7. 7. Povinné technické prostriedky a vecná výstroj a výzbroj súťažiacich členov Vlastné vozidlo zabezpečujúce prevoz PS, prípadne členov družstva Prenosná motorová striekačka (PS 8, 12, 15) 1 ks – prúdnica B 75 2 ks – prúdnica C 52 4 až 6 ks hadica B 75 2 ks hadica C 52 1 ks prechod 75/52 1 ks sací kôš 2 ks sacia hadica (2,5 m) 1 ks ejektor (stojatý alebo ležatý) 1 ks ventilové lanko 1 ks rozdeľovač 1 ks hydrantový nadstavec 1 ks hydrantový kľúč 1 ks vlastné svietidlo 8 ks prilby 8 ks opasky 8 párov rukavíc 8 ks vrchný zásahový odev alebo pracovný odev 8 párov pracovnej obuvi (kanady, pracovné topánky) – nie sú povolené botasky a kopačkyV prípade, že bude požiadavka na zapožičanie ejektora, hydrantového nadstavca alebo inéhotechnického prostriedku (okrem PS), je možné sa dohodnúť pred zahájením súťaže. 7
 8. 8. Prílohy : DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ČERVENICA PRI SABINOVE Vás srdečne pozýva na I. ročník netradičnej hasičskej súťaže s názvom ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ ktorá sa uskutoční dňa 08.10.2011 (sobota) v obci Červenica pri Sabinove so začiatkom o 9:00 hodine Kategória: zmiešané družstvo členov DHZ (OHZ) nad 15 rokov Prihlásenie družstiev: prihlásiť sa je možné do 6. októbra 2011 Štartovné a stravné: žiadne, strava zabezpečená zdarma Bližšie informácie a pravidlá súťaže: propozície súťaže (naša webová stránka alebo ich zašleme na požiadanie) Kontaktná osoba: Bc. Radovan Kmec, tel. č. 0949/ 701 159, email: radovankmec@gmail.com WEB: www.dhzcervenicaprisabinove.estranky.sk !!! Každý člen Vášho DHZ štartuje na vlastné riziko!!!
 9. 9. ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ PRIHLÁŠKADHZ .............................................................................................. sa záväzne prihlasuje na hasičskú súťaž s názvom ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ ktorá sa bude konať v Červenici pri Sabinove dňa 08.10. 2011 (sobota) prihlasujem............................. počet družstiev telefónny kontakt:............................... ............................................... predseda ( veliteľ ) pečiatka DHZ
 10. 10. Bodovací záznam ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJDružstvo: Štart: Koniec: Disciplína Čas plnenia disciplíny Trestné minúty Podpis rozhodcu1. ustrojenie2. streľba3. lano4. ejektor5. sanie6. vedrá7. škola8. hydrantČistý čas plnenia disciplín: Trestné minúty spolu:Čas splnenia okruhu: Celkový výsledný čas:
 11. 11. Kontaktné údajeTajomník DHZ Červenica pri Sabinove:Bc. Radovan KmecAdresa: Červenica pri Sabinove 163 082 56 Pečovská Nová VesTel. číslo: 0949/ 701 159Email: radovankmec@gmail.comWeb: www.dhzcervenicaprisabinove.estranky.sk
 12. 12. Grafický náčrt plnenia disciplín

×