Introduktion til user experience

1,078 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,078
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
344
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hvad ligger der I begrebet Experience?Svar: Oplevelse + Erfaring
 • Udviklingenafbrugeroplevelsen handler om, at sikrealleaspekterafbrugerensoplevelse
 • Forklares I dybden efter pausen.
 • Introduktion til user experience

  1. 1. User Experience Design
  2. 2. User Experience (UX)En samlingafforelæsningerderberørerUser Experience/User Experience Design:• Uge 43 (i dag): Introduktiontil User Experience ogefterpausen, Informationsarkitekturpå Websites.• Uge 44: Usability ogEvaluering.• Uge 47:Oplevelsesdesign (Christian WintherBech).
  3. 3. Experience
  4. 4. Definitioner af UX• IBM• Apple• Garrett
  5. 5. IBM “User experience design fully encompassestraditional Human-Computer Interaction (HCI) design and extends it by addressing all aspects of a product or service as perceived by users…” www-01.ibm.com/software/ucd/designconcepts/whatisUXD.html
  6. 6. IBM “… HCI design addresses the interactionbetween a human and a computer. In addition, user experience design addresses the users initial awareness, discovery, ordering, fulfillment, installation, service, support, upgrades, and end-of-life activities…” www-01.ibm.com/software/ucd/designconcepts/whatisUXD.html
  7. 7. Apple Developer Network “User Experience is a term that encompasses the visual appearance, interactive behavior, and assistive capabilities of software.” web.archive.org/web/20110604233528/http://developer.apple.com/ue/index.html
  8. 8. Garrett “The user experience development process isall about ensuring that no aspect of the user’sexperience with your site happens without your conscious, explicit intent.” (Garrett, 2003: 21)
  9. 9. Garrett“This means taking into account every possibility of every action the user is likely to take and understanding the user’s expectations at every step of the way through that process.” (Garrett, 2003: 21)
  10. 10. User Experience Design• "One cannot design a user experience, only design for a user experience." (Sharp et al., 2007: 15).• User Experience (UX) brugesoftesynonymt med User Experience Design (UXD).
  11. 11. Opsummering• User Experience erbrugernesoplevelseafproduktet.• Alleproduktererforbundet med en brugeroplevelse (Garrett, 2003: 10).• User Experience dækker den totaleoplevelsefravuggetilgrav.
  12. 12. Opsummering• Designprocessen handler om, at sætte sig I brugerensstedogindfribrugerensforvendtning er.• User Experience indeholder HCI, Interaktionsdesign, Informationsarkitektur, Usability, Interfacedesign, Visuelt design mv.
  13. 13. Delta & American Airlines Før-efter- eksemplerindenforluftfartsbranchen.
  14. 14. Boarding Pass passfail.squarespace.com
  15. 15. Boarding Pass - Redesign passfail.squarespace.com
  16. 16. Kilde: dustincurtis.com/dear_american_airlines_redesign.html
  17. 17. Kilde: dustincurtis.com/dear_american_airlines_redesign.html
  18. 18. Kilde: www.aa.com
  19. 19. Google DokumenterGooglesgamleognyegrænseflader til Google Docs
  20. 20. The Elements of User Experience Garrets model ogsupplerendemetoder tiludviklingafdesignstrategier.
  21. 21. Strategy• Den hyppigsteårsagtilmangelfuldehjemmesiderer en manglendeforståelse for: » Hvilketformålhjemmesidenskalopfylde. » Hvilkeønskerogbehovbrugernehar.
  22. 22. Hvad er formålet?• Formuler en vision• Definer de forretningsmæssigemål• Hvordanermarkedet?• Succeskriterier• Branding/identitet• Usability goals• User experience goals
  23. 23. Usability Golas• Effectiveness (hvorgodtproduktetudfører sin opgave)• Efficiency (hvorgodtproduktetsupportererbrugeren)• Safety (beskyttelse mod farligesituationer)• Utility (om den rettefunktionalitetertilstede)• Learnability(hvorhurtigindlæreringener)• Memorability(hvorgodtbrugenaf et produkthuskes)
  24. 24. User Experience Golas• User experience goals er de subjektiveværdierderønskes for produktet. » Fornemmelseogføelse.• Beskrivestypiske med en rækketillægsord. » Tilfredsstillende, behagelig, sjov, underholdende, hjælpsom, motiverende, æstetisktiltalende, understøttende for kreativitetmv. (Sharp et. al., 2009: 26-27)
  25. 25. Sharp et. al., 2002: 19
  26. 26. Hvem er brugerne?• Lærbrugerne at kende• Hvaderderesbehov?• Hvaderderesønsker?• Hvilken motivation driver dem?
  27. 27. Kendskab til brugerne• Usability og user research• Surveys• Fokusgrupper• Interviews
  28. 28. Scope• Hvaderomfangetafopgaven?• Hvordandefineresrammerne?• Specifikationaffunktioner• Specifikationerafindholdet
  29. 29. Kravspecifikationen• Hvordan ser erkravspecifikationud?• Prioriterindholdogfunktioner
  30. 30. Structure• Hierarkisksideopbygning• Find en passende labeling tilmenupunkter• Find en passendekonceptuel model• Hvordanerhåndteringenaffejl?
  31. 31. Konceptuel model En konceptuel model kanbeskrivessom et abstraktbillede, derindfangerhvad en brugerkangøre med et produkt, oghvilkekoncepterderbehøves for at forståinteraktionen med produktet. Den konceptuelle model ertypiskknyttettil en metaforelleranalogi, kendtfra den fysiskeverden (Sharp et. al., 2007: 51-52).
  32. 32. Southwest Airlines, 1999
  33. 33. Informationsarkitekturen• Struktureringafindholdet• Værbevidstom de organisationsprincipper du bruger• Hvordanskalsproget/terminologienvære?• Mere omdetteefterpausen.
  34. 34. Skeleton• Informationsdesign• Interfacedesign• Navigationsdesign
  35. 35. Interfacedesign• Sidelayout• Brugkendtekonventioner• Pas på med brugenafmetaforer• Designkomposition/wireframes
  36. 36. Designkomposition
  37. 37. Navigationsdesign• Global navigation• Lokal navigation• Supplerende navigation• Kontekstuel navigation• Andre navigationstyper
  38. 38. Eksempler på navigation
  39. 39. Horisontal menu med drop down
  40. 40. Horisontal menu med drop down
  41. 41. Horisontal megamenu
  42. 42. Horisontale menuer med tabs
  43. 43. Horisontal navigation
  44. 44. Horisontaleogverticalemenuer
  45. 45. Surface• Designkomposition/wireframes• Farvepalette• Typografi
  46. 46. LitteraturGarrett, Jesse James: “The Elements of User Experience”,New Riders, 2002,p. 86-111.Rogers, Y., Sharp, H., Preece, J. Interaction Design:Beyond human-computer interaction. Wiley, 2002, p. 1-20.
  47. 47. Pause

  ×