Introduktion til user experience
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,034
On Slideshare
733
From Embeds
301
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 301

http://userexperiencedesign.dk 159
http://klysner.com 130
http://pages-tdm.au.dk 10
http://www.linkedin.com 1
http://pages-tdm-test.au.dk 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Hvad ligger der I begrebet Experience?Svar: Oplevelse + Erfaring
 • Udviklingenafbrugeroplevelsen handler om, at sikrealleaspekterafbrugerensoplevelse
 • Forklares I dybden efter pausen.

Transcript

 • 1. User Experience Design
 • 2. User Experience (UX)En samlingafforelæsningerderberørerUser Experience/User Experience Design:• Uge 43 (i dag): Introduktiontil User Experience ogefterpausen, Informationsarkitekturpå Websites.• Uge 44: Usability ogEvaluering.• Uge 47:Oplevelsesdesign (Christian WintherBech).
 • 3. Experience
 • 4. Definitioner af UX• IBM• Apple• Garrett
 • 5. IBM “User experience design fully encompassestraditional Human-Computer Interaction (HCI) design and extends it by addressing all aspects of a product or service as perceived by users…” www-01.ibm.com/software/ucd/designconcepts/whatisUXD.html
 • 6. IBM “… HCI design addresses the interactionbetween a human and a computer. In addition, user experience design addresses the users initial awareness, discovery, ordering, fulfillment, installation, service, support, upgrades, and end-of-life activities…” www-01.ibm.com/software/ucd/designconcepts/whatisUXD.html
 • 7. Apple Developer Network “User Experience is a term that encompasses the visual appearance, interactive behavior, and assistive capabilities of software.” web.archive.org/web/20110604233528/http://developer.apple.com/ue/index.html
 • 8. Garrett “The user experience development process isall about ensuring that no aspect of the user’sexperience with your site happens without your conscious, explicit intent.” (Garrett, 2003: 21)
 • 9. Garrett“This means taking into account every possibility of every action the user is likely to take and understanding the user’s expectations at every step of the way through that process.” (Garrett, 2003: 21)
 • 10. User Experience Design• "One cannot design a user experience, only design for a user experience." (Sharp et al., 2007: 15).• User Experience (UX) brugesoftesynonymt med User Experience Design (UXD).
 • 11. Opsummering• User Experience erbrugernesoplevelseafproduktet.• Alleproduktererforbundet med en brugeroplevelse (Garrett, 2003: 10).• User Experience dækker den totaleoplevelsefravuggetilgrav.
 • 12. Opsummering• Designprocessen handler om, at sætte sig I brugerensstedogindfribrugerensforvendtning er.• User Experience indeholder HCI, Interaktionsdesign, Informationsarkitektur, Usability, Interfacedesign, Visuelt design mv.
 • 13. Delta & American Airlines Før-efter- eksemplerindenforluftfartsbranchen.
 • 14. Boarding Pass passfail.squarespace.com
 • 15. Boarding Pass - Redesign passfail.squarespace.com
 • 16. Kilde: dustincurtis.com/dear_american_airlines_redesign.html
 • 17. Kilde: dustincurtis.com/dear_american_airlines_redesign.html
 • 18. Kilde: www.aa.com
 • 19. Google DokumenterGooglesgamleognyegrænseflader til Google Docs
 • 20. The Elements of User Experience Garrets model ogsupplerendemetoder tiludviklingafdesignstrategier.
 • 21. Strategy• Den hyppigsteårsagtilmangelfuldehjemmesiderer en manglendeforståelse for: » Hvilketformålhjemmesidenskalopfylde. » Hvilkeønskerogbehovbrugernehar.
 • 22. Hvad er formålet?• Formuler en vision• Definer de forretningsmæssigemål• Hvordanermarkedet?• Succeskriterier• Branding/identitet• Usability goals• User experience goals
 • 23. Usability Golas• Effectiveness (hvorgodtproduktetudfører sin opgave)• Efficiency (hvorgodtproduktetsupportererbrugeren)• Safety (beskyttelse mod farligesituationer)• Utility (om den rettefunktionalitetertilstede)• Learnability(hvorhurtigindlæreringener)• Memorability(hvorgodtbrugenaf et produkthuskes)
 • 24. User Experience Golas• User experience goals er de subjektiveværdierderønskes for produktet. » Fornemmelseogføelse.• Beskrivestypiske med en rækketillægsord. » Tilfredsstillende, behagelig, sjov, underholdende, hjælpsom, motiverende, æstetisktiltalende, understøttende for kreativitetmv. (Sharp et. al., 2009: 26-27)
 • 25. Sharp et. al., 2002: 19
 • 26. Hvem er brugerne?• Lærbrugerne at kende• Hvaderderesbehov?• Hvaderderesønsker?• Hvilken motivation driver dem?
 • 27. Kendskab til brugerne• Usability og user research• Surveys• Fokusgrupper• Interviews
 • 28. Scope• Hvaderomfangetafopgaven?• Hvordandefineresrammerne?• Specifikationaffunktioner• Specifikationerafindholdet
 • 29. Kravspecifikationen• Hvordan ser erkravspecifikationud?• Prioriterindholdogfunktioner
 • 30. Structure• Hierarkisksideopbygning• Find en passende labeling tilmenupunkter• Find en passendekonceptuel model• Hvordanerhåndteringenaffejl?
 • 31. Konceptuel model En konceptuel model kanbeskrivessom et abstraktbillede, derindfangerhvad en brugerkangøre med et produkt, oghvilkekoncepterderbehøves for at forståinteraktionen med produktet. Den konceptuelle model ertypiskknyttettil en metaforelleranalogi, kendtfra den fysiskeverden (Sharp et. al., 2007: 51-52).
 • 32. Southwest Airlines, 1999
 • 33. Informationsarkitekturen• Struktureringafindholdet• Værbevidstom de organisationsprincipper du bruger• Hvordanskalsproget/terminologienvære?• Mere omdetteefterpausen.
 • 34. Skeleton• Informationsdesign• Interfacedesign• Navigationsdesign
 • 35. Interfacedesign• Sidelayout• Brugkendtekonventioner• Pas på med brugenafmetaforer• Designkomposition/wireframes
 • 36. Designkomposition
 • 37. Navigationsdesign• Global navigation• Lokal navigation• Supplerende navigation• Kontekstuel navigation• Andre navigationstyper
 • 38. Eksempler på navigation
 • 39. Horisontal menu med drop down
 • 40. Horisontal menu med drop down
 • 41. Horisontal megamenu
 • 42. Horisontale menuer med tabs
 • 43. Horisontal navigation
 • 44. Horisontaleogverticalemenuer
 • 45. Surface• Designkomposition/wireframes• Farvepalette• Typografi
 • 46. LitteraturGarrett, Jesse James: “The Elements of User Experience”,New Riders, 2002,p. 86-111.Rogers, Y., Sharp, H., Preece, J. Interaction Design:Beyond human-computer interaction. Wiley, 2002, p. 1-20.
 • 47. Pause