Hình thành doanh nghiệp ở Việtnam

5,250 views
5,127 views

Published on

Nội dung của bài này sẽ bao gồm tổng quan về doanh nghiệp Việnam và dự án quản lý SHTT đối vườn ươm tại trường đại học.

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,250
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
199
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hình thành doanh nghiệp ở Việtnam

 1. 1. HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM Sở Khoa học & Công nghệ TP Hồ Chí Minh 10.2008
 2. 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY <ul><li>Tổng quan về doanh nghiệp Việt nam </li></ul><ul><li>Dự án quản lý SHTT và Vườn ươm tại trường đại học - Thành lập doanh nghiệp từ trường đại học </li></ul><ul><li>Ví dụ Vườn ươm đại học Nông lâm </li></ul>
 3. 3. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 4. 4. CÁC QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT <ul><li>Luật Doanh nghiệp 2005 </li></ul><ul><li>Nghị định Số : 88/2006/NĐ-CP của chính phủ về Đăng ký kinh doanh </li></ul><ul><li>Nghị định 139/2007/NĐ-CP về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 về Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam </li></ul><ul><li>Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ , trình tự về thủ tục Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP </li></ul><ul><li>Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam </li></ul><ul><li>Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 </li></ul>
 5. 5. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT <ul><li>Nghị định 80/2007/CP ngày 19/05/2007 về doanh nghiệp Khoa học Công nghệ </li></ul><ul><li>Thông tư 06/2008/LB NV-KHCN-TC hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2007/CP </li></ul><ul><li>Nghị định 119/2002/CP về ưu đãi cho doanh nghiệp khi áp dụng tiến bộ KHCN </li></ul>
 6. 6. HỒ SƠ THỦ TỤC THÀNH LẬP <ul><li>Đề nghị đăng ký kinh doanh </li></ul><ul><li>Dự thảo điều lệ </li></ul><ul><li>Danh sách thành viên </li></ul><ul><ul><li>Chúng thực cá nhân (CMND, hộ chiếu…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Chứng chỉ hành nghề </li></ul></ul><ul><li>Xác nhận vốn pháp định </li></ul><ul><li>Thủ tục: nộp qua mạng, trực tiếp, bưu điện </li></ul><ul><li>Cơ quan thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh Tỉnh, quận huyện tiếp nhận </li></ul><ul><li>Thời gian xử lý, phản hồi: 3-5 ngày; cấp phép: khỏang 1 tuần </li></ul> Thủ tục đơn giản, dễ dàng thành lập doanh nghiệp
 7. 7. SỐ LIỆU DOANH NGHIỆP VIỆT NAM <ul><li>Tính đến cuối năm 2007 đã thực hiện sắp xếp lại 5.366 doanh nghiệp nhà nước, trong đó cổ phần hóa 3.756 doanh nghiệp, số còn lại được bán, sáp nhập hoặc giải thể. Hiện tại còn 1.720 doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn và khoảng 1000 doanh nghiệp khác Nhà nước nắm cổ phần chi phối. </li></ul><ul><li>trên 300.000 doanh nghiệp dân doanh được thành lập theo Luật doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có trên 3 triệu hộ kinh doanh cá thể cùng với 15.000 hợp tác xã và gần 12 vạn trang trại hoạt động như loại hình doanh nghiệp. </li></ul><ul><li>Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện có hơn 5.300 dự án có hiệu lực . </li></ul>Nguồn VCCI 2008
 8. 8. <ul><li>Quy mô của hầu hết các doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, khả năng thích ứng trước những biến đổi của thị trường toàn cầu chưa cao </li></ul><ul><li>Cơ cấu ngành nghề kinh doanh tập trung vào ngành chế biến 84,5%(thực phẩm, đồ uống 20,5 %), ngành khai thác (10%); xuất khẩu chủ yếu nguyên liệu thô (gạo, ca phê, cao su, dầu thô, than đá), hàng gia công (dệt may,điện tử nhập nguyên liệu 60%) </li></ul><ul><li>Thành phần kinh tế nước ngòai(44%) và tư nhân(33%) chiếm đa số, nhà nước (23%) so với trước đây thì nhà nước chiếm khỏang 50%. </li></ul><ul><li>Khu vực kinh doanh tập trung mạnh nhất ở Đông Nam bộ(55%), đồng bằng sông Hồng(20%), sông Cửu long chỉ chiếm khỏang 9% </li></ul>NHẬN ĐỊNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (1) Nguồn TCTK 2007
 9. 9. <ul><li>Gia tăng sự quan tâm về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. </li></ul><ul><li>Bước đầu đối tượng sở hữu trí tuệ được quan tâm là các dấu hiệu có khả năng phân biệt như một chỉ dẫn thương mại. Sau đó sẽ gia tăng quan tâm các đối tượng liên quan đến sáng tạo, công nghệ </li></ul><ul><li>Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển doanh nghiệp gia tăng giá trị </li></ul><ul><li>Nhà nước khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp </li></ul>NHẬN ĐỊNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (2)
 10. 10. DỰ ÁN XÂY DỰNG KHUNG HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ & VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP
 11. 11. MỤC TIÊU <ul><li>Tạo môi trường thương mại chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm công nghiệp </li></ul><ul><li>Gắn định hướng nghiên cứu gần với nhu cầu thực tiễn </li></ul><ul><li>Khích lệ tinh thần kinh doanh của nguồn nhân lực </li></ul><ul><li>Sử dụng sở hữu trí tuệ như một công cụ gia tăng giá trị cạnh tranh </li></ul><ul><li>Xây dựng môi trường nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp </li></ul>
 12. 12. DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ SHTT <ul><li>Xác định mục tiêu quản lý </li></ul><ul><li>Chính sách, chiến lược sở hữu trí tuệ </li></ul><ul><li>Đào tạo huấn luyện nhận thức và kỹ năng quản lý </li></ul><ul><li>Hình thành cá nhân, bộ phận chuyên trách </li></ul><ul><li>Xây dựng kế họach họat động </li></ul><ul><li>Đánh giá hiệu quả, tác động </li></ul>
 13. 13. QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Mục tiêu giáo dục nhận thức SHTT Qui chế, chiến lược, kế họach SHTT Bộ phận/cá nhân chuyên trách SHTT Sáng tạo Khai thác Bảo hộ Các ngành công nghiệp Cơ quan SHTT Hệ thống thực thi Nghiên cứu do hợp tác Nghiên cứu theo hợp đồng Mục tiêu Thương mại hóa Ban Giám Hiệu trường đại học Cá nhân, nhóm tác giả Nghiên cứu được tài trợ Dự án Nghiên cứu có sinh viên tham gia Mô hình quản lý SHTT Trường Đại học Tổ chức/công ty chuyên nghiệp SHTT Sản phẩm trí tuệ SC,NH,Bản quyền, giống cây ….
 14. 14. CHÍNH SÁCH SỞ HỮU TRÍ TUỆ <ul><li>Chủ sở hữu tài sản trí tuệ </li></ul><ul><li>Khai báo, bộc lộ tài sản trí tuệ </li></ul><ul><li>Bảo mật thông tin </li></ul><ul><li>Thương mại hóa tài sản trí tuệ </li></ul><ul><li>Phân chia lợi ích: Quyền và nghĩa vụ của tác giả, tập thể tác giả, tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, sáng tạo. </li></ul><ul><li>Sáng tạo tài sản trí tuệ </li></ul><ul><li>Bảo đảm quyền sở hữu </li></ul><ul><li>Chọn lựa hình thức bảo hộ </li></ul><ul><li>Tạo điều kiện sẵn sàng khai thác thương mại </li></ul>
 15. 15. NỘI DUNG QUẢN LÝ <ul><li>Nhận dạng, phân lọai, thống kê tài sản trí tuệ </li></ul><ul><li>Tư vấn </li></ul><ul><li>Đào tạo huấn luyện </li></ul><ul><li>Thẩm định SHTT và nghiên cứu </li></ul><ul><li>Chiến lược bảo hộ tài sản trí tuệ ưu tiên </li></ul><ul><li>Định giá </li></ul><ul><li>Cấp phép khai thác </li></ul><ul><li>Lưu trữ, quản lý hồ sơ, dữ liệu SHTT </li></ul>
 16. 16. VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
 17. 17. ĐỊNH VỊ VƯỜN ƯƠM Giá trị R-D CGCN Thương mại hóa Nghiên cứu mẫu cụ thể Đánh giá, nghiệm thu Xác định khả năng thương mại Kế họach kinh doanh SX-tiếp thị sản phẩm Bán SP thu lợi ích SHTT Vườn ươm DN
 18. 18. MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC(University based Spin offs-USOs) <ul><li>Mục tiêu: Lọai hình DN có giá trị gia tăng cao dựa trên kết quả nghiên cứu, dựa trên công nghệ và tài sản trí tuệ của TĐH </li></ul><ul><li>Cách khởi nghiệp doanh nghiệp trường đại học- USOs </li></ul><ul><li>- Chọn hạt giống, </li></ul><ul><li>- nhà đỡ đầu/Business angel, </li></ul><ul><li>- khởi nghiệp. </li></ul><ul><li>Hình thành Vườn ươm doanh nghiệp </li></ul><ul><li>- Ươm tạo các DN TĐH/USOs </li></ul><ul><li>- Tạo môi trường thương mại thuận lợi : Sử dụng các cơ sở vật chất của nhà trường </li></ul><ul><li>- Hỗ trợ quản lý: tiếp cận vốn, tiếp cận thị trường, hòan thiện sản phẩm </li></ul>
 19. 19. DỰ THẢO MÔ HÌNH VẬN HÀNH VƯỜN ƯƠM Sứ mệnh/ mục tiêu Tuyển chọn ứng viên xuất sắc Ươm tạo (lĩnh vực ưu tiên) Doanh nghiệp thành công Đóng góp vào sự phát triển cộng đồng/quốc gia Hỗ trợ chính quyền/CP Hỗ trợ của trường ĐH Ban lãnh đạo năng động Đội ngũ nhân viên giỏi Quan hệ hợp tác Tư vấn – Đào tạo KH-CN Tài chính Văn phòng & các tiện ích khác Mạng liên kết hoạt động Các dịch vụ & hỗ trợ của VƯ
 20. 20. VƯỜN ƯƠM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM <ul><li>Hợp tác giữa trường Đại học nông lâm và DOST HCM </li></ul><ul><li>Kinh phí họat động: ngân sách Thành phố, Bộ GDĐT và các nhà đỡ đầu </li></ul><ul><li>Đã xây dựng qui chế, bổ nhiệm nhân sự điều hành và mặt bằng địa chỉ họat động </li></ul><ul><li>Khai trương ngày 01/07/2008 </li></ul><ul><li>Có 03 doanh nghiệp khởi nghiệp được chọn ươm tạo </li></ul>
 21. 21. QUY TRÌNH ƯƠM TẠO Nộp đơn gia nhập vào VƯ Ứng viên Chấp nhận DN được ươm tạo Tốt nghiệp DN thành công Lọai bỏ (không phù hợp) Kết thúc (không đạt yêu cầu Ươm tạo)
 22. 22. VÍ DỤ CHỌN DOANH NGHIỆP ƯƠM TẠO <ul><li>Lập danh mục các kết quả nghiên cứu có tiềm năng thương mại </li></ul><ul><li>Thông báo các thủ tục tham gia, ưu đãi của Vườn ươm </li></ul><ul><li>Nộp đơn </li></ul><ul><li>Huấn luyện kỹ năng kinh doanh </li></ul><ul><li>Xây dựng và bảo vệ kế họach kinh doanh </li></ul><ul><li>Tư vấn tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật, bảo hộ SHTT , quản lý chất lượng SP-DV </li></ul>
 23. 23. BÀI HỌC KINH NGHIỆM <ul><li>Có 03 Doanh nghiệp được tuyển chọn bao gồm:DN rau mầm, DN chế biến rau quả muối chua, doanh nghiệp sản xuất phụ gia phân sinh học </li></ul><ul><li>Thủ tục pháp lý hình thành doanh nghiệp đơn giản </li></ul><ul><li>Duy trì và phát triển mới là khó </li></ul><ul><li>Điều kiện để ươm tạo thành công </li></ul><ul><li>- Chọn được hạt giống khả quan: kế họach kinh doanh </li></ul><ul><li>- Nhóm kinh doanh: Người lãnh đạo và tác giả công nghệ nền tảng </li></ul><ul><li>- Mạng lưới người đỡ đầu </li></ul>
 24. 24. CHÂN THÀNH CẢM ƠN ƠN SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE!

×