Masterclass ondernemende commisaris sept 2013

389 views
339 views

Published on

goed bestuur, commissaris, mkb, opleiding, action learning, raad van advies, ondernemnde commissaris

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masterclass ondernemende commisaris sept 2013

  1. 1. De derde cyclus van de masterclassstart in september 2013Goed bestuur inhet MKB: omdathet moet en hoort.Maar vooralomdat het loonten inspireert.De Ondernemende Commissaris maaktgoed bestuur voor het MKB praktisch enpersoonlijk.Masterclass De OndernemendeCommissarisBent u een ervaren MKB ondernemer die het interessant vindt om andere MKBondernemers te ondersteunen met ondernemen en met verantwoordebedrijfsvoering? Of overweegt u als ondernemer een andere bestuursvorm te kiezenof een Raad van Advies of Raad van Commissarissen te installeren?De Ondernemende Commissaris biedt in samenwerking met Hoge School Utrechten het project Mijn Bedrijf 2.0 vijf masterclasses aan. Een leergang over goedbestuur waarin u leert professioneel de rol van Ondernemende Commissaris in hetMKB te vervullen of te hanteren. Zodat u met een goede basis daarna de vliegurenin de praktijk kan maken.Dit is de tweede cyclus die we organiseren, nade enthousiaste reacties van de deelnemersvan de eerste cyclus. Alle gastdocentenhebben hun sporen verdiend in hun vakgebieden kennen het MKB door en door.Ook maakt de diverse samenstelling van degroep deelnemers echt het verschil: scherpediscussies, diverse perspectieven en eenpraktijkgerichte insteek met ruimte om eigenvraagstukken in te brengen.E welkom@deondernemendecommissaris.nlT 06-44068641 / 06-19786853I www@deondernmendecommissaris.nl2eDorpsstraat 583701 AB ZeistVoor wie zijn de Masterclasses bedoeld?De Masterclasess zijn primair bedoeld voor ondernemers met eenruime ervaring met het ondernemen in het MKB:die naast de rol in de eigen onderneming, een rol ambiëren alsCommissaris in een Raad van Commissarissen of Raad vanAdvies in een andere onderneming of netwerkorganisatie binnenhet MKBdie overwegen om een Raad van Commissarissen of Raad vanAdvies te installeren in hun eigen onderneming ofnetwerkorganisatiedie professioneel willen kunnen omgaan met de reedsgeïnstalleerde Raad van Commissarissen (RvC) of Raad vanAdvies (RvA) in hun eigen onderneming. En daarmee actief hunbedrijfsvoering en bestuur willen professionaliseren.
  2. 2. Doel en resultaat.DoelEen inspirerende en praktijkgerichte introductie over het belang en de impact vangoed bestuur in het MKB en de rol van de commissaris/Raad van Advies daarin.ResultaatDeelnemers hebben een goede overall view over de actuele relevanteontwikkelingen en praktische uitdagingen van goed bestuur en het commissariaat(RvC en RvA) in het MKB. Ze hebben van ervaringen van anderen geleerd, en zijnvoorzien van praktische tips en hun inzicht in dilemma’s is verdiept. Demasterclasses zijn een eerste introductie die tevens voor de deelnemers heldermaken waar nadere verdieping nodig is.De aanpakElk van de masterclasses kent de volgende elementen:• Een theoretische inleiding: laatste inzichten en ontwikkelingen, relevantietheorieën, tools en een logisch denkmodel (handvat) om dit te ordenen.• Een praktische en actuele casus als voorbeeld. Zelf toepassen (op eigen situatie)aan de hand van een opdracht of rollenspel met steeds aandacht voor: wat is derol van een ondernemende commissaris / bestuurder / ondernemer in deze, watniet. Intervisie light, de deelnemers leren van elkaar.• Wrap up: wat zijn hot issues, wat neem je mee? Wat zijn praktische tips. Terugnaar model, theorie. Interessante artikelen en literatuurlijst.De tweede masterclass: financieel, risicoen integriteit.Door dr. Hans Duits RA, Lector HogeSchool Utrecht.Eigenaarsstrategie: wat is een goedeeigenaar strategie en wat is de rol van decommissaris hierbij?Financiële analyse en de rol vankapitaalverstrekkers. Herfinanciering bij groteveranderingen. Waarop moet je letten?Risicomanagement en early warningsPerformance-management. Relevanteinformatie en rapportages. Hoe om te gaanmet integriteitsissues en fraude, hoe deze teonderkennen. Wat is wel/niet de rol van decommissaris hierin?De derde masterclass: verbinding en vertrouwen tussen stakeholders.Door Jan Wietsma AA, ondernemer en accountantHoe ga je om met verschillende verwachtingen en motieven bij bestuurders,commissarissen en andere belanghebbende n? Wat is intrinsieke motivatie enwat is de impact op gedrag Hoe bouw je vertrouwen? Wat is een optimale teamsamenstelling? Hoe gaan we om met spanningen en waaruit komen deze voort?Waar liggen de gevoeligheden tussen ondernemer/bestuurder en RvA/RvC? Hetpsychologisch contract. Het belang van goede evaluatie van het functionerenvan bestuur / rvc / rva.De vierde masterclass: innovatie en waarde creatieDoor drs Karin Kleingeld MM, ondernemer en innovatorSuccesvol ondernemen in een snel en fundamenteel veranderende omgeving.Strategische waarde creatie: scenarioplanning, ondernemerschap,businessmodellen en groeistrategie. Groefases in MKB.De impact van nieuw leiderschap, generatie Einstein, Co-creatie, nieuweondernemingsvormen/paradigma’s en business modellen op de rol van deCommissaris.De vijfde masterclassDoor drs Bart van Heeswijk MFSME, commissaris, investeerder encorporate recoveryIn deze masterclass staat de praktijk centraal. Er wordt een real life casusgespeeld, waarin alle elementen uit voorgaande masterclasses aan de ordekomen. Ook zal een ervaren commissaris/ondernemer/investeerder aanwezigzijn om vanuit verschillende perspectieven te reflecteren op vragen, dilemma’sen hot issues van de deelnemers.Het programmaDe eerste masterclass: introductieDoor mr. Hanske Plenge. Governance deskundige en commissaris.Wat is bestuur / governance? Wat is goed bestuur juist in het MKB (Tabaksblatt,Code Buijsse)? Wat is de relatie met maatschappelijk verantwoordelijkondernemen (MVO). Zin en onzin vangovernancecodes in het MKB.Redenen om een bestuursorgaan in te stellen.Wat is de formele rol van een commissaris (RvA,RvC, RvT)? Hoe zit het met aansprakelijkheid?Wat is de rol, toegevoegde waarde van decommissaris bij de realisatie van goed bestuur(RvA, RvC) ?Onderscheid in type bedrijf (BV, NV, familiebedrijf,high tech, netwerkorganisatie, ontwikkelingsfase).
  3. 3. Wat vinden deelnemers? Wat is de Ondernemende Commissaris?Zij waardeerden de vorige masterclassgemiddeld met een 8,3. Allen willengraag en met elkaar betrokken blijvenbij de Ondernemende Commissaris.Enkele quotes van deelnemers:“Ik heb veel geleerd over het verschilcoach, RvA, RvC. Maar ook de matevan formalisatie en wanneer welkorgaan het beste is. Zeer interessanteen leerzame discussies overdilemma’s die bij een RvA en RvCnaar voren komen.”“Ik vond het prettig dat er zo een groteverscheidenheid was qua soortpersoon, functie, soort bedrijf.PraktischDe bijeenkomsten zijn op donderdag van 15.00 tot 20.00:5 en 19 september 2013,3, 17 en 31 octoberVoor eten wordt gezorgd.De locatie zal tijdig bekend gemaakt worden en zal inMidden Nederland zijn.Voor andere ondernemers zijn de kosten € 1695,- exclusief btw voor de heleserie van 5 bijeenkomsten. Omdat de groepssamenstelling cruciaal is voorsucces, maakt een intakegesprek onderdeel uit van de aanmelding.Indien u minimaal 4 masterclasses bijwoont, ontvangt u een certificaat. Voordeelnemers vanuit ons netwerk geldt een korting. De algemene voorwaarden tenaanzien van uw aanmelding vindt u op onze site.Wil u deelnemen aandeze masterclasses?Meldt u zich dan aan op onze site.www.deondernemendecommissaris.nlHier vindt u verdere informative over de masterclasses eneen contactformulier waarmee u zich direct kanaanmelden.Vermeld u hierbij ook uw contactgegevens zodat wijcontact met u kunnen opnemen in verband met depersoonlijke intake.Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via desite (dat kan ondermeer via Skype) of bel:Karin Kleingeld op 06-44068641Hanske Plenge op 06-19786853Wij zien er naar uit u te begroeten op onze masterclasses!Ondernemen is topsport.Ontwikkelingen gaan pijlsnel ende impact van de crisis op hetMKB is stevig. Soms gaan aldie nieuwe ontwikkeling uboven de pet. Maar juist dan ishet belangrijk het overzicht tehouden, focus te bepalen engoed de eigen kracht en blindevlekken te kennen. En waarnodig extra hulptroepen in teschakelen. Met één doel voorogen: uw doelen en ambitiesrealiseren, ook als het tegenzit.Op zo’n moment komen deOndernemendeCommissarissen in beeld.‘Goed bestuur’ is een abstractbegrip, onze OndernemendeCommissarissen maken ditpersoonlijk én tastbaar voorMKB-ondernemers. Want zijkennen het MKB door en dooren zijn zelf ondernemer(geweest).De OndernemendeCommissaris biedt:Praktische tips en toolsEen inspirerendecommunity (HUB), waarondernemers encommissarissen elkaarontmoetenAdvies over de innovatieveen succesvolle invullingvan uw bestuurMatching en vakmatigekwaliteit van MKBcommissarissen.Hierdoor was het leereffect groter. Ditdoor de discussie die hierdoor binnende groep tot stand kwamen. ““Verder vond ik het boeiend dat veelervaringen van waar het mis kan gaanminder in inhoud zitten maar vooral inrelatie en communicatie. Kennis vande bedrijfstak blijft uiteraard ook vanbelang (inhoud) doch de menskant iscruciaal. Vertrouwen zit er telkensonder. Besturen is steeds actievergeworden, de risico’s worden groter,de veranderingen zijn veel sneller,vooruitkijken is moeilijker, er is steedsmeer aandacht voor beheersing.”De Ondernemende Commissaris is één van deactiviteiten van MKB-Hub en heeft tot doel om MKBondernemers met raad en daad bij te staan bij hetrealiseren van hun doelstellingen. Hierin zien wijgoed bestuur als een belangrijke voorwaarde voorduurzaam succes

×