Yttrandefrihet

437 views
384 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • anthonyselonke vi from gsgeorge cc by nc
 • BARRON VON TINKERBLASTER from Tinkerbots cc byAllasvenskarharrättattuttryckasinaåsikter, tankar, känslori radio, tv, videogram, ljudupptagningarellerandra sorters upptagningar.Ingenmyndighetkankrävaattnågotsomskallframförasi radio, tvellerannan sorts upptagningförstmåstegranskasav en myndighetellernågotannatallmänt organ.
 • Child with toy hand grenade street... from Max Eremine cc by nc
 • Anarchy In The UK from an untrained eye cc by nc
 • Förhandsgranskning & licensIndex LibrorumProhibitorum (1557-1966)Beskattning (post/papper)
 • Scotland from Jamie Mellor cc by ncsa
 • Star Council Licensing Order (1643)imprimatur – låtdettryckas!Milton ansågförhandsgranskningavförfattareärdetsammatankekontroll.
 • Detförtrycktakanvarasanningen - AttförtryckaärteckenpåofelbarhetUtankritik = död dogma- SanningintestatiskÅsikterutandebattmeningslöst- FördummandeeffektAvvikandeåsikterspeglaroftasanninginteaccepteradavbredaremassa- Förtrycka = ingenutvecklingO OUTRO LADO DO MEDO É A LIBERDADE... from jonycunha cc by sa
 • Abandoned Car from Roadsidepictures cc by nc
 • Superman in North Dakota from Fonzie's cousin cc by ncsaDomaren Holmes skriver en avvikandemeningi en dom (Abramsv. United States 1919).I marknadsplatsentävlaridéer med varandaochsanningenkommerattvinna.
 • I <3 my shark from Don Solo cc by ncsayttrandefrihetsbrotten & tryckfrihetsbrottenlika * högförräderi * krigsanstiftan * spioneri * obehörigbefattning med hemliguppgift * vårdslöshet med hemliguppgift * uppror * landsförräderiellerlandssvek * landsskadligvårdslöshet * ryktesspridning till faraförriketssäkerhet * uppvigling * hets mot folkgrupp * brott mot medborgerligfrihet * olagavåldsskildring * förtal * förolämpning * olaga hot * hot mot tjänsteman * övergreppirättssak
 • free or best offer from DanielJames cc by ncsa
 • NordiskaRikspartiets demonstration iVäxjö den 14 februari 1985. Foto: Hans Runesson
 • * 7 mars 2001: Handelsminister Leif Pagrotskyoch EU-parlamentarikernMarit Paulsen fickvarsintårtainackenvid en debattaftoniLundsstadshall. De tvåförövarna, en 18-årig man och en 21-årig kvinna, ageradesomrepresentanterförSyndikalistiskaUngdomsförbundetsi Lund EU-grupp, ochattackenvarenligtdemdetendasättetattfå protester mot EU hörda.[1] * 17 april 2001: SverigesfinansministerBosseRingholmtårtasisamband med presentationenavstatsbudgeten. En organisationvidnamn "Stockholmstårtbrigad" (somefteregenutsagotillhör en internationellrörelsekallad "Operation dessert storm") påtar sig attentatetochhävdarattmotivetvarpolitiskt men ejpersonligt. Den 21-årige förövarendömdesavtingsrätten till 30 dagsböter, ettstraffsomsenarehöjdesavhovrätten till 70 dagsböter. * 5 september 2001: Kung Carl XVI GustafblirtårtadnärkungaparetbesökerGetterönutanförVarberg. Den 16-årige förövaren, somenligt sin advokatIngegerd Schmidt villeprotestera mot attdetfinnskungligheterochauktoriteterisamhället, riskerade sex årsfängelse, eftersomangrepppåstatschefenklassassomhögmålsbrott. Straffetblevistället 100 dagsböterför 16-åringen, och 80 dagsböterförhanstrekamratersomhjälpt till attplaneradådet, vilketkanjämföras med brottet mot finansministernssomgav 70 dagsböter. * 12 februari 2003: FörfattarenBengtPohjanentårtasiÖverkalixavkolleganMikaelNiemividpremiärvisningenav den förstnämndes film Fyllamoppe. MotivetvarenligtNiemisjälvattfilmeninnehöllförtäcktaförolämpningar mot honomochhansfamilj; Pohjanenförnekade dock attfilmenskulle ha någotsådantinnehåll. Han valdeattintepolisanmälahändelsen, somdärförstårutanpåföljd. Detharspekuleratsiattdetskulleröra sig omettav de bäggeförfattarnaiscensattspektakel, föratt de bådaskulleåtnjutaökaduppmärksamheti media. Inga kändafaktaunderstödjeremellertid den teorin. Attackentordevaraettav de fåomskrivnaexemplenpåtårtning med förnedringsomhuvudsakligtmål.Källa Wikipediahttp://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A5rtningCake in the face from FredrikF cc by ncsa
 • Happy Pasta from Pink Sherbet Photography cc by
 • Explaining Christians to... from Suzanna cc by nc.jpg
 • RH 1997:61 GrovFörtal. Club Love: en kontaktannons ”Club Love” hemsida. Annonseninnehöllmålsägandenskontaktuppgifterochhonblevocksåkontaktadavett 25-30 mänsom hade lästannonsen.B 1824-06, Helsingborgstingsrätt, 2006-07-03, s. 3 Dömdförhatsångom sin exThe face of China 中国脸 from IsaacMao cc by ncsa
 • Don't insult the cook from kevindooley cc by
 • Warning Vampires ... are Twats. from noii's cc by sa
 • Wallpaper from Nod Young cc by ncsa
 • Artikel 12 (16§ lagen) regleraransvaretförleverantörersomenbartvidarebefordrar information (mere conduit), artikel 13 (17§ lagen) behandlaransvaretvidöverföringavviss information (cashning), artikel 14 (18§ lagen) regleraransvaretvidtillhandahållandeavserverutrymme (värdtjänster).
 • down this road ... from josef.stuefer cc by
 • this wasn't at all what I had in... from Evil Erin cc by
 • Magic Toes from jurvetson cc by
 • Tucson Still-Life from davebluedevil cc by ncsa
 • In perspective from Darwin Bell cc by nc
 • Seamour Sheep + MacBook from Andy Woo cc by ncsa
 • I just couldn’t live with myself... from Eric "Claptøn" Nelsøn cc by ncsa
 • Yttrandefrihet

  1. 1. I tweet, therefore I am YTTRANDEFRIHET
  2. 2. GRUNDLAG 2:1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor…
  3. 3. Yttrandefrihetsgrundlagen
  4. 4. tryckfrihetsförordningen antogs år 1766: regler om offentliga handlingar & förbud mot censur
  5. 5. VARFÖR?
  6. 6. kulturunderskott & kontroll
  7. 7. Index Librorum Prohibitorum (1557- 1966)
  8. 8. kritiska röster mot censur
  9. 9. AREOPAGITICA 1644
  10. 10. J.S. MILL ON LIBERTY (1869)
  11. 11. TVÅ INRIKTNINGAR
  12. 12. IDEERNAS MARKNADSPLATS
  13. 13. KONTROLLERAD FRIHET
  14. 14. TILLÄMPNING
  15. 15. Nordiska Rikspartiets demonstration i Växjö den 14 februari 1985. Foto: Hans Runesson
  16. 16. TÅRTNING
  17. 17. ONLINE
  18. 18. LITE FÖRTAL
  19. 19. RH 1997:61 Club Love B 1824-06 Hatsång
  20. 20. LITE HETS
  21. 21. YAHOO NAZISTER
  22. 22. EXPRESSEN CHAT
  23. 23. E-HANDELSLAGEN 19 § En tjänsteleverantör som överför eller lagrar information för annan får dömas till ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast om brottet har begåtts uppsåtligen.
  24. 24. PRIVATA NÄT
  25. 25. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Blogger1999
  26. 26. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger1999 Second Life My Space Skype Digg Facebook YouTube Flickr Ning Google c:a 1998
  27. 27. Flickr 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger1999 Second Life My Space Skype Digg Facebook Ning YouTube Twitter Spotify Google c:a 1998 2008 2007 2009 Farmville iphone Wikileaks
  28. 28. RÄTTIGHET MOT STATEN
  29. 29. AUTONOMI & AVTALSRÄTT
  30. 30. Ansvar för innehåll I sociala medier?
  31. 31. MERE CONDIUTS
  32. 32. DU!
  33. 33. Information: Mathias Klang • All images from/alla bilder från www.flickr.com (unless specifically stated), (om ej annat anges) • Image & licensing info in the notes section of slides/bild & licensinfo finns i anteckningsdelen för varje slide • Presentation licensed/Presentation licensierad under: Creative Commons BY-NC-SA • The presentation can be downloaded from/Presentationen kan laddas ner från: www.slideshare.net/klang • More information about me/för mer information om mig: www.techrisk.se & www.digital-rights.net

  ×