• Like
 • Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Kommunen & Sociala Medier

on

 • 541 views

 

Statistics

Views

Total Views
541
Views on SlideShare
541
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Hide And Seek from emiliolabrador cc by
 • Empty Head from timtom.ch cc by ncsa
 • Posing by Coffeelatte cc by ncsa
 • All images are in the public domain and have come from wikipedia.org
 • All images are in the public domain and have come from wikipedia.org
 • fountain pen by sizima cc by ncsa
 • Tripita Hugo from @Serg1o cc by nc saStatute of Anne 1710
 • _凝望幸福,看不荒的恆海。 by eliot. cc by nc sa
 • The Afeman's socks from Andrea Marutti cc by ncsaKris: avfolkningpgakrig & utvandring. Botmedel: näringsfrihet & tryckfrihetförattskapaattraktiv nation
 • PESSIMISM OF THE INTELLECT, OPTIMISM OF THE WILL by ruSSeLLhiGGs cc by ncsa
 • Dogged from JD Hancock cc by
 • The Delivery Man by _marmota cc by ncsa
 • is this the democracy you wanted? by arimoore cc by ncsa
 • iphone Dead End from magic_quote cc by
 • Perfect tree from Daveybot cc by nc sa
 • my favorite device tonight (other... from vyusseem cc by
 • tape 1 by danmachold cc by nc sa
 • yogurinhaborova dressed with ISSEY MIYAKE CLOTHES in BLACK & WHITE by BLOODYGOLD by YOGURINHA BOROVA cc by ncsa
 • Question Everything by dullhunk cc by nc sa
 • paddle from Nick Harris1 cc by nd
 • Thinking Stallman by nauj27 cc by nc sa
 • 800px-JimmyWalesJI5 by joi ito cc by (Cropped)
 • Abstract Error from djwudi cc by ncsa
 • Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_historic_inventionsOops! by mksavage cc by ncsa
 • Reach from Nick in exsilio cc by ncsaTechnology brings theoretical rights within practical reach
 • When he found himself stuck in a public restroom stall (male toilets of Yodobashi Camera in Akihabara) without any toilet paper, Twitter user naika_tei did what any clever man would do: He posted a Twitter message pleading for help. It worked.It took 20 minutes from the time aika_tei first voiced his desperation, but someone apparently really brought him a roll of toilet paper. http://gizmodo.com/5535769/twitter-user-brings-toilet-paper-to-desperate-japanese-man
 • Datainspektionen: VägledningförmyndigheterochföretagsomvillutpåFacebook (2010)SverigesKommunerochLandsting: SocialaMedierochhandlingsoffentligheten (2010)
 • Lost by Stéfan cc by ncsa
 • Lost by Stéfan cc by ncsa
 • E-delegationensenkätome-förvaltningsarbetetinommyndigheterochdepartement(SOU 2010:62 bilaga 18)Fråga 30 Använder sig myndighetenavsocialamedier (Facebook, Twitter ellerliknande)
 • E-delegationensenkätome-förvaltningsarbetetinommyndigheterochdepartement (SOU 2010:62 bilaga 18)Fråga 31 Vilketavföljandesocialamedieranvänder sig myndighetenav?
 • and in last place by ...tim cc by ncnd
 • Lost by Stéfan cc by nc sa
 • 01 students in anatomy class in lecture hall by blacque_jacques cc by nc sa
 • line by Bright Tal cc by nc sa
 • Lincoln in the light by mr_mayer cc by nc sa
 • Fishin' Zotttto by mamocalillo cc by ncsaEn cookie ärintenågonallmän handling menarkammarrätteniGöteborg.Genomattbeställasåkalladecookiefilergårdetatt se vilkahemsidorpå Internet som en viss person besökt. Sveriges Radio SjuhäradvilletittapåBoråskommunalråds cookies men ficknej. Kommunenansåg bland annatatt en cookie intekanansesvaraupprättadilagensmeningochdärförinteärallmän handling. Dessutomskulleettutlämnandekränkakommunalrådensintegritet.
 • 12-06 by Daniel_1977 cc by ncsa
 • En anställdvidKarolinskauniversitetssjukhusetriskeraravsked sedan personenlagtutbilderfrånkirurgiskaingrepppåinternetnätverketFacebook.
 • Is your boss spying on you from topgold cc by
 • 153_365 - Digging in the dirt from Micah Taylor cc by ncsa
 • "OK cara, lo ammetto, cisiamofatti un po' prendere la mano con questastoria del Viagra..." by ecatoncheires cc by ncsa
 • bad by brintam cc by nc
 • Tarentolamauritanica by J. Gállego cc by ncsa CROPPED
 • http://www.govdata.se/goteborgs-universitet/2010/
 • http://nrk.no/maktbasen/index.php
 • http://skattelister.no/skatt/profil/jens-stoltenberg-29905875/
 • Virj by Agent of Darkness cc by ncsa"En oktobermorgen for treårsidenfulgtejeg min datteribarnehagensomliggerrettvedsidenavder vi bor. Jegsattebagen min ibilensomstoparkertrettutenforogfulgtehennevideretilbarnehagen. Vi hilstepå et par naboer, søppeltømmerentømtesøplekasseneogdetgikforbi et par mennesker. Etterå ha leverthenneibarnehagengikkjegtilbilenogkjørteavgårdetilNotodden (hvorjegskullevære med på en pressekonferanseang min førsteseparatutstillingigalleri. Etter en times kjøringtikketdet inn en sms: "Lunsji dag?" med et nr somjegsjekketutpåopplysningen men somvarhemmelig/ukjent/ el oppført via bedrift. Jegsvarte "Hvemspør?"Jegtroddedetvar min venninne Tone somspøkteogsvartenoeigata, Tone du lurerikke meg! Ogsåsvarervedkommende "Nei, erikke Tone. Hvorskal vi møtes?" Jegblirveldignysgjerrigogspørhvemvedkommendeer. Jegfårsvarsomtyderpå at vedkommendehar sett meg ommorgenen. Beskriverhvajeghaddepå meg at jegtøyset med min datter, at jegnokvar en god morog at jeghaddekastetsøppel. Jegspøromhanersøplemannen (he he) og at jegharkjæreste. Vedkommendesvarer at "En så pen jentesom deg harselvfølgeligkjæreste". Jegspørhvordanhanfikkmobilnr mitt - oghansvarer at hantokregistreringsnrtilbilen. "
 • http://www.sexoffendertrackerapp.com/
 • X by hidden side cc by ncsa
 • Tripita Hugo from @Serg1o cc by ncsa.jpg
 • Resplendent Face of Mooki by Chuckumentary cc by ncsa
 • my wallpaper by baboon™ cc by nc
 • Malcom X from KeokiSeu cc by ncsa
 • My manta ray's alright... by dachalan cc by ncsa
 • Mask from Ben Fredericson (xjrlokix) cc by
 • bad intentions from gagilas cc by sa
 • I just couldn’t live with myself... from Eric "Claptøn" Nelsøn cc by ncsa

Kommunen & Sociala Medier Kommunen & Sociala Medier Presentation Transcript

 • Kommunen&socialamedier
  Mathias Klang
 • Teknikändrar sig – intemyndigheter
  Vadinnebär: Dialog, delaktighetochsamverkan
 • utveckling
 • Upplysningenstankekollektiv
  Tack till Ludwik Fleck (1896 – 1961)
 • Upplysningen
  Hobbes 1588
  Locke 1632
  Swift 1667
  Spinoza 1677
  Montesquieu 1689
  Franklin 1706
  Voltaire 1694
  Rousseau 1712
  Hume 1711
  Burke 1729
  Chydenius 1729
  Smith 1723
  Dashkova 1743
  Jefferson 1743
  Wollstonecraft 1759
  TryckfrihetochOffentlighetsprincipen (1766 )
 • Upplysningen
  Hobbes 1588
  Locke 1632
  Swift 1667
  Spinoza 1677
  Montesquieu 1689
  Franklin 1706
  Voltaire 1694
  Rousseau 1712
  Hume 1711
  Burke 1729
  Chydenius 1729
  Smith 1723
  Dashkova 1743
  Jefferson 1743
  Wollstonecraft 1759
  TryckfrihetochOffentlighetsprincipen (1766 )
 • 1710
 • underskottavskrifter
 • Wheras printers, booksellers, and other persons, have of late frequently taken the liberty of printing... books, and other writings, without the consent of the authors... to their very great detriment, and too often to the ruin of them and their families: For preventing therefore such practices for the future, and for the encouragement of learned men to compose and write useful books…
  THINK OF THE CHILDREN
 • äganderätt till skrift: litterär äganderätt. Därmed menas rätt för en skrifts författare eller dennes rättsinnehafvare att, med andras uteslutande, låta genom tryck (äfven fotokemiskt) mångfaldiga sin skrift, ehvad den förut blifvit offentliggjord eller förefinnes endast i handskrift.
  LAG OM ÄGANDERÄTT TILL SKRIFT (1877)
  11
 • 1766
 • underskottavmänniskor
 • Chydeniusradikalaidé
 • allaska ha rättattta del avallmännahandlingar
 • hade chydeniustwittrat?
 • 1789
 • underskottavdemokrati
 • Frihet, Jämlikhet, Brödraskap
  Revolution & Rättigheter
 • Livet ärorganiseradavteknologi
 • död TRÄD som NORM
 • Mekanisk - analogt
 • Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things.
 • Analoga tidsålderns död…
 • ANALOG MYNDIGHETSUTÖVNING
  Öppenhet = synligaregelverkTillgänglighet = öppettiderDelaktighet = remissinstanserMedbestämmande = rösträtt
 • ANALOG MYNDIGHETSUTÖVNING
  myndighetensom expertalternativopraktiska- vi varindoktrinerade, minnsnihurskolorsågut? -
 • Analogaprinciper I digital verklighet
 • tremärkligaidéer… somfunkade
 • Stallmanbevisadeempirisktattekonomivarinte den endamotivationförkreativitet…samt lade grundenför en radikaldigital öppenhetförinfrastruktur
 • WALESvisadeattstallmansidéerkundeskalas(ochspridas till icke-tekniker)En nyvärldskapasdär information SKALL FINNAS.
 • Ostrompåvisareffektivitetochbetydelsenialternativamodellerav EGENDOMförvandlartrageditill komedi
 • Technology happens
 • Lunarstorm-decenniet
 • Blogger 1999
  lunarstormdeceniet
  2007
  2009
  2001
  2003
  2005
  2000
  2002
  2004
  2006
  2008
  Wikipedia
 • My Space
  Linkedin
  Blogger 1999
  2007
  2009
  2001
  2003
  2005
  2000
  2002
  2004
  2006
  2008
  Second Life
  Skype
  Wikipedia
  Google c:a 1998
 • My Space
  Digg
  Linkedin
  Blogger 1999
  2007
  2009
  2001
  2003
  2005
  2000
  2002
  2004
  2006
  2008
  Second Life
  Flickr
  Skype
  Facebook
  Wikipedia
  Google c:a 1998
 • My Space
  Digg
  Twitter
  iphone
  YouTube
  Wikileaks
  Linkedin
  Blogger 1999
  2007
  2009
  2001
  2003
  2005
  2000
  2002
  2004
  2006
  2008
  Farmville
  Ning
  Second Life
  Spotify
  Flickr
  Skype
  Facebook
  Wikipedia
  Google c:a 1998
 • Voice
  SOCIALA MEDIER: Teoretiskarättigheterhamnarinomräckhållfördetpraktisktmöjliga
 • 2006
  2007
 • Vadärsocialamedier
 • Facebook
 • Twitter
 • Praktiskanvändning
 • SKVALLER4:DIMENSIONENNYHETSKANAL
 • Flickr
 • tripadvisor
 • 54
 • regelverk
 • Allmännahandlingarielektronisk form - offentlighetochintegritetSOU 2010:4
 • Kommitténföreslårattdetavoffentlighets- ochsekretesslagenskaföljaattmyndigheternaefterbegäranskalämnautelektronisktlagradeallmännahandlingarielektronisk form omdetinteärolämpligt.
 • E-delegationen
  …påvilketsättanvändningenavsocialamedierstödjerförvaltningsuppdraget...
  Klargörändamålet med attmyndighetenanvändersocialamediersåattdetärtydligtförallmänheten.
 • Två Policy
  Attanställdasprivatasynpunkterförknippas med myndigheten.
  En policy med internareglerförhuranställdaanvändermyndighetensdatorerprivat, bland annatnär de kommunicerarisocialamedier.
  En policy somklargörvemsomfåruttala sig förmyndighetensräkningochvilkaramarnaär.
 • Uppsikt
  Den myndighetsomanvändersocialamedierharettansvaratt ha uppsiktövermediet.
  Uppsiktskravetmåstetillgodosesochdetärviktigtattmyndighetenavsättertilläckligt med resurserfördetta. 
  Detskaframgåför de somgörettinläggellerkommenterarvadsomhänderom  t.ex. ändamåletinteföljselleromkränkandepersonuppgifterlämnas.
 • Allmän handling, diarie
  Detmyndighetenläggerut via socialamedierblirallmännahandlingar. Detsammagällerockså de inläggochkommentarersomkommer in till myndighetenssocialamedier.
 • Allmän handling
  Allmännahandlingarskaregistreras (diarieföras) ellerhållasordnade. Handlingarnabörkontinuerligtförasöver till etteget medium, isynnerhetdåmyndighetenintesjälvförfogaröverkanalen (t.ex. Facebookoch Twitter) och den snabbtkanförändraseller till och med släckasner.
  Upprättaettgallringsbeslutförsocialamedier.
 • Hanteraärenden
  Detärolämpligtatthanteraärendensomrörenskildaisocialamedier. Detkanvaralämpligtatthänvisa den somvilldiskusteraärenden till en annankanal, t.ex. direkt till handläggare. Ta framrutinerförhurmyndighetenskahanteraeventuellaärendensomändåkommer in via socialamedier.
 • informationskrav
  Gördettydligtförallmänhetenattdetärmyndighetensomansvararförbloggen, Facebook-sidanm.m.
  Beskrivvadändamålet med detsocialamedietär.
  Informeraomvilkauppgiftersomintefårfinnaspåmedietochvadsomhänderomsådanauppgifterändåregistreras.
  Förklaraivikenutsträckninginkomnameddelandenblirtillgängligaförandraanvändare.
  Informeraomattinkomnameddelandenblirallmännahandlingar.
 • myndighetsanvändning
 • Frånattkommaåtdokument, komma in till myndighetenvia 24 timmarsmyndighettill dialog?
 • Vemtalar I socialamedier?
 • SvD ranking av100 institutioner
  3 november 2010
 • Integritet
 • Upp till bevis
 • Studenter!
 • intressantaresultat
 • “Statisk information”
  Addresser
  Telefonnummer
  Inkomster, ekonomi & deklarationer
  Utbildning
 • Aktivöppenhet
 • Till främjandeavettfrittmeningsutbyteoch en allsidigupplysningskallvarjesvenskmedborgare ha rättatttaga del avallmännahandlingar. Handling ärallmän, om den förvarashosmyndighetochärattansesominkommen till ellerupprättadhosmyndighet.
 • Minnsnistora cookie-bråket 1998?
 • Kammarrätten
  en cookie intekanansesvaraupprättadilagensmeningochdärförinteärallmän handling
 • Varförtänker vi inte?
 • Good Evil 
 • Vi ärDumma
 • Vi ärtanklösa
 • komplexitet
 • GovData
 • Maktbas
 • Skattelängdernorge
 • En norskberättelse
  Sms & Fordon
 • Sex offender tracker
 • Privatiseraoffentlighet?
 • Källkod & Offentlighet
 • A modest proposal
 • Chydeniusföreslogen skrämmandeöppenhetochvi överlevde det. Vi skaintebyggamurar nu närden äntligenkananvändasavalla
 • PUL
  1 § Syftet med denna lag ärattskyddamänniskor mot attderaspersonligaintegritetkränksgenombehandlingavpersonuppgifter.
 • Autonomi: vemärproblemägaren
 • Lagenletarefterpersonuppgiftsansvariga… men ser inteanvändare
  Integritet - Personuppgiftslagen
 • ÄrStaterrädda?
 • NorskaForbrukerrådet (Konsumentverket) v. Facebook
 • Tack!
 • Information: Mathias Klang
  All images from/allabilderfrånwww.flickr.com (unless specifically stated), (omejannatanges)
  Image & licensing info in the notes section of slides/bild & licensinfofinnsianteckningsdelenförvarje slide
  Presentation licensed/Presentation licensierad under: Creative Commons BY-NC-SA
  The presentation can be downloaded from/Presentationenkanladdasnerfrån: www.slideshare.net/klang
  More information about me/förmer information ommig: www.techrisk.se & www.digital-rights.net