Kommunen & Sociala Medier

546 views
488 views

Published on

Published in: Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hide And Seek from emiliolabrador cc by
 • Empty Head from timtom.ch cc by ncsa
 • Posing by Coffeelatte cc by ncsa
 • All images are in the public domain and have come from wikipedia.org
 • All images are in the public domain and have come from wikipedia.org
 • fountain pen by sizima cc by ncsa
 • Tripita Hugo from @Serg1o cc by nc saStatute of Anne 1710
 • _凝望幸福,看不荒的恆海。 by eliot. cc by nc sa
 • The Afeman's socks from Andrea Marutti cc by ncsaKris: avfolkningpgakrig & utvandring. Botmedel: näringsfrihet & tryckfrihetförattskapaattraktiv nation
 • PESSIMISM OF THE INTELLECT, OPTIMISM OF THE WILL by ruSSeLLhiGGs cc by ncsa
 • Dogged from JD Hancock cc by
 • The Delivery Man by _marmota cc by ncsa
 • is this the democracy you wanted? by arimoore cc by ncsa
 • iphone Dead End from magic_quote cc by
 • Perfect tree from Daveybot cc by nc sa
 • my favorite device tonight (other... from vyusseem cc by
 • tape 1 by danmachold cc by nc sa
 • yogurinhaborova dressed with ISSEY MIYAKE CLOTHES in BLACK & WHITE by BLOODYGOLD by YOGURINHA BOROVA cc by ncsa
 • Question Everything by dullhunk cc by nc sa
 • paddle from Nick Harris1 cc by nd
 • Thinking Stallman by nauj27 cc by nc sa
 • 800px-JimmyWalesJI5 by joi ito cc by (Cropped)
 • Abstract Error from djwudi cc by ncsa
 • Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_historic_inventionsOops! by mksavage cc by ncsa
 • Reach from Nick in exsilio cc by ncsaTechnology brings theoretical rights within practical reach
 • When he found himself stuck in a public restroom stall (male toilets of Yodobashi Camera in Akihabara) without any toilet paper, Twitter user naika_tei did what any clever man would do: He posted a Twitter message pleading for help. It worked.It took 20 minutes from the time aika_tei first voiced his desperation, but someone apparently really brought him a roll of toilet paper. http://gizmodo.com/5535769/twitter-user-brings-toilet-paper-to-desperate-japanese-man
 • Datainspektionen: VägledningförmyndigheterochföretagsomvillutpåFacebook (2010)SverigesKommunerochLandsting: SocialaMedierochhandlingsoffentligheten (2010)
 • Lost by Stéfan cc by ncsa
 • Lost by Stéfan cc by ncsa
 • E-delegationensenkätome-förvaltningsarbetetinommyndigheterochdepartement(SOU 2010:62 bilaga 18)Fråga 30 Använder sig myndighetenavsocialamedier (Facebook, Twitter ellerliknande)
 • E-delegationensenkätome-förvaltningsarbetetinommyndigheterochdepartement (SOU 2010:62 bilaga 18)Fråga 31 Vilketavföljandesocialamedieranvänder sig myndighetenav?
 • and in last place by ...tim cc by ncnd
 • Lost by Stéfan cc by nc sa
 • 01 students in anatomy class in lecture hall by blacque_jacques cc by nc sa
 • line by Bright Tal cc by nc sa
 • Lincoln in the light by mr_mayer cc by nc sa
 • Fishin' Zotttto by mamocalillo cc by ncsaEn cookie ärintenågonallmän handling menarkammarrätteniGöteborg.Genomattbeställasåkalladecookiefilergårdetatt se vilkahemsidorpå Internet som en viss person besökt. Sveriges Radio SjuhäradvilletittapåBoråskommunalråds cookies men ficknej. Kommunenansåg bland annatatt en cookie intekanansesvaraupprättadilagensmeningochdärförinteärallmän handling. Dessutomskulleettutlämnandekränkakommunalrådensintegritet.
 • 12-06 by Daniel_1977 cc by ncsa
 • En anställdvidKarolinskauniversitetssjukhusetriskeraravsked sedan personenlagtutbilderfrånkirurgiskaingrepppåinternetnätverketFacebook.
 • Is your boss spying on you from topgold cc by
 • 153_365 - Digging in the dirt from Micah Taylor cc by ncsa
 • "OK cara, lo ammetto, cisiamofatti un po' prendere la mano con questastoria del Viagra..." by ecatoncheires cc by ncsa
 • bad by brintam cc by nc
 • Tarentolamauritanica by J. Gállego cc by ncsa CROPPED
 • http://www.govdata.se/goteborgs-universitet/2010/
 • http://nrk.no/maktbasen/index.php
 • http://skattelister.no/skatt/profil/jens-stoltenberg-29905875/
 • Virj by Agent of Darkness cc by ncsa"En oktobermorgen for treårsidenfulgtejeg min datteribarnehagensomliggerrettvedsidenavder vi bor. Jegsattebagen min ibilensomstoparkertrettutenforogfulgtehennevideretilbarnehagen. Vi hilstepå et par naboer, søppeltømmerentømtesøplekasseneogdetgikforbi et par mennesker. Etterå ha leverthenneibarnehagengikkjegtilbilenogkjørteavgårdetilNotodden (hvorjegskullevære med på en pressekonferanseang min førsteseparatutstillingigalleri. Etter en times kjøringtikketdet inn en sms: "Lunsji dag?" med et nr somjegsjekketutpåopplysningen men somvarhemmelig/ukjent/ el oppført via bedrift. Jegsvarte "Hvemspør?"Jegtroddedetvar min venninne Tone somspøkteogsvartenoeigata, Tone du lurerikke meg! Ogsåsvarervedkommende "Nei, erikke Tone. Hvorskal vi møtes?" Jegblirveldignysgjerrigogspørhvemvedkommendeer. Jegfårsvarsomtyderpå at vedkommendehar sett meg ommorgenen. Beskriverhvajeghaddepå meg at jegtøyset med min datter, at jegnokvar en god morog at jeghaddekastetsøppel. Jegspøromhanersøplemannen (he he) og at jegharkjæreste. Vedkommendesvarer at "En så pen jentesom deg harselvfølgeligkjæreste". Jegspørhvordanhanfikkmobilnr mitt - oghansvarer at hantokregistreringsnrtilbilen. "
 • http://www.sexoffendertrackerapp.com/
 • X by hidden side cc by ncsa
 • Tripita Hugo from @Serg1o cc by ncsa.jpg
 • Resplendent Face of Mooki by Chuckumentary cc by ncsa
 • my wallpaper by baboon™ cc by nc
 • Malcom X from KeokiSeu cc by ncsa
 • My manta ray's alright... by dachalan cc by ncsa
 • Mask from Ben Fredericson (xjrlokix) cc by
 • bad intentions from gagilas cc by sa
 • I just couldn’t live with myself... from Eric "Claptøn" Nelsøn cc by ncsa
 • Kommunen & Sociala Medier

  1. 1. KOMMUNEN & SOCIALA MEDIER Mathias Klang
  2. 2. TEKNIK ÄNDRAR SIG – INTE MYNDIGHETER Vad innebär: Dialog, delaktighet och samverkan
  3. 3. UTVECKLING
  4. 4. UPPLYSNINGENS TANKEKOLLEKTIV Tack till Ludwik Fleck (1896 – 1961)
  5. 5. Swift 1667 Rousseau 1712 Chydenius 1729 Locke 1632 Montesquieu 1689 Upplysningen Tryckfrihet och Offentlighetsprincipen (1766 ) Jefferson 1743 Voltaire 1694 Burke 1729 Dashkova 1743 Franklin 1706 Hobbes 1588 Hume 1711 Smith 1723 Spinoza 1677 Wollstonecraft 1759
  6. 6. Swift 1667 Rousseau 1712 Chydenius 1729 Locke 1632 Montesquieu 1689 Upplysningen Tryckfrihet och Offentlighetsprincipen (1766 ) Jefferson 1743 Voltaire 1694 Burke 1729 Dashkova 1743 Franklin 1706 Hobbes 1588 Hume 1711 Smith 1723 Spinoza 1677 Wollstonecraft 1759
  7. 7. 1710
  8. 8. underskott av SKRIFTER
  9. 9. THINK OF THE CHILDREN Wheras printers, booksellers, and other persons, have of late frequently taken the liberty of printing... books, and other writings, without the consent of the authors... to their very great detriment, and too often to the ruin of them and their families: For preventing therefore such practices for the future, and for the encouragement of learned men to compose and write useful books…
  10. 10. LAG OM ÄGANDERÄTT TILL SKRIFT (1877) äganderätt till skrift: litterär äganderätt. Därmed menas rätt för en skrifts författare eller dennes rättsinnehafvare att, med andras uteslutande, låta genom tryck (äfven fotokemiskt) mångfaldiga sin skrift, ehvad den förut blifvit offentliggjord eller förefinnes endast i handskrift. 11
  11. 11. underskott av MÄNNISKOR
  12. 12. CHYDENIUS RADIKALA IDÉ
  13. 13. alla ska ha rätt att ta del av ALLMÄNNA HANDLINGAR
  14. 14. hade CHYDENIUS twittrat?
  15. 15. underskott av DEMOKRATI
  16. 16. REVOLUTION & RÄTTIGHETER Frihet, Jämlikhet, Brödraskap
  17. 17. Livet är organiserad av TEKNOLOGI
  18. 18. död TRÄD som NORM
  19. 19. MEKANISK - ANALOGT
  20. 20. Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things.
  21. 21. Analoga tidsålderns död…
  22. 22. Öppenhet = synliga regelverk Tillgänglighet = öppettider Delaktighet = remissinstanser Medbestämmande = rösträtt ANALOG MYNDIGHETSUTÖVNING
  23. 23. myndigheten som expert alternativ opraktiska - vi var indoktrinerade, minns ni hur skolor såg ut? - ANALOG MYNDIGHETSUTÖVNING
  24. 24. ANALOGA PRINCIPER I DIGITAL VERKLIGHET
  25. 25. tre MÄRKLIGA idéer… som FUNKADE
  26. 26. STALLMAN bevisade empiriskt att EKONOMI var inte den enda MOTIVATION för kreativitet… samt lade grunden för en radikal DIGITAL ÖPPENHET för infrastruktur
  27. 27. WALES visade att STALLMANS idéer kunde skalas (och spridas till icke-tekniker) En ny värld skapas där information SKALL FINNAS.
  28. 28. OSTROM påvisar effektivitet och betydelsen i alternativa modeller av EGENDOM förvandlar TRAGEDI till KOMEDI
  29. 29. TECHNOLOGY HAPPENS
  30. 30. Lunarstorm-decenniet
  31. 31. Wikipedia Blogger1999 lunarstormdeceniet 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 2008 2007 2009
  32. 32. 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger1999 Second Life My Space Skype Google c:a 1998 2008 2007 2009
  33. 33. Flickr 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger1999 Second Life My Space Skype Digg Facebook Google c:a 1998 2008 2007 2009
  34. 34. Flickr 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2006 Wikipedia Linkedin Blogger1999 Second Life My Space Skype Digg Facebook Ning YouTube Twitter Spotify Google c:a 1998 2008 2007 2009 Farmville iphone Wikileaks
  35. 35. VOICE SOCIALA MEDIER: Teoretiska rättigheter hamnar inom räckhåll för det praktiskt möjliga
  36. 36. 2006 2007
  37. 37. VAD ÄR SOCIALA MEDIER
  38. 38. FACEBOOK
  39. 39. TWITTER
  40. 40. PRAKTISK ANVÄNDNING
  41. 41. SKVALLER 4:DIMENSIONEN NYHETSKANAL
  42. 42. FLICKR
  43. 43. tripadvisor
  44. 44. 54
  45. 45. REGELVERK
  46. 46. ALLMÄNNA HANDLINGAR I ELEKTRONISK FORM - OFFENTLIGHET OCH INTEGRITET SOU 2010:4
  47. 47. KOMMITTÉN FÖRESLÅR ATT DET AV OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN SKA FÖLJA ATT MYNDIGHETERNA EFTER BEGÄRAN SKA LÄMNA UT ELEKTRONISKT LAGRADE ALLMÄNNA HANDLINGAR I ELEKTRONISK FORM OM DET INTE ÄR OLÄMPLIGT.
  48. 48. E-delegationen – …på vilket sätt användningen av sociala medier stödjer förvaltningsuppdraget... – Klargör ändamålet med att myndigheten använder sociala medier så att det är tydligt för allmänheten.
  49. 49. Två Policy – Att anställdas privata synpunkter förknippas med myndigheten. • En policy med interna regler för hur anställda använder myndighetens datorer privat, bland annat när de kommunicerar i sociala medier. • En policy som klargör vem som får uttala sig för myndighetens räkning och vilka ramarna är.
  50. 50. Uppsikt – Den myndighet som använder sociala medier har ett ansvar att ha uppsikt över mediet. – Uppsiktskravet måste tillgodoses och det är viktigt att myndigheten avsätter tilläckligt med resurser för detta. – Det ska framgå för de som gör ett inlägg eller kommenterar vad som händer om t.ex. ändamålet inte följs eller om kränkande personuppgifter lämnas.
  51. 51. Allmän handling, diarie – Det myndigheten lägger ut via sociala medier blir allmänna handlingar. Detsamma gäller också de inlägg och kommentarer som kommer in till myndighetens sociala medier.
  52. 52. Allmän handling – Allmänna handlingar ska registreras (diarieföras) eller hållas ordnade. Handlingarna bör kontinuerligt föras över till ett eget medium, i synnerhet då myndigheten inte själv förfogar över kanalen (t.ex. Facebook och Twitter) och den snabbt kan förändras eller till och med släckas ner. – Upprätta ett gallringsbeslut för sociala medier.
  53. 53. Hantera ärenden • Det är olämpligt att hantera ärenden som rör enskilda i sociala medier. Det kan vara lämpligt att hänvisa den som vill diskustera ärenden till en annan kanal, t.ex. direkt till handläggare. Ta fram rutiner för hur myndigheten ska hantera eventuella ärenden som ändå kommer in via sociala medier.
  54. 54. informationskrav • Gör det tydligt för allmänheten att det är myndigheten som ansvarar för bloggen, Facebook-sidan m.m. • Beskriv vad ändamålet med det sociala mediet är. • Informera om vilka uppgifter som inte får finnas på mediet och vad som händer om sådana uppgifter ändå registreras. • Förklara i viken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare. • Informera om att inkomna meddelanden blir allmänna handlingar.
  55. 55. MYNDIGHETSANVÄNDNING
  56. 56. Från att komma åt dokument, komma in till myndigheten via 24 timmarsmyndighet till dialog?
  57. 57. VEM TALAR I SOCIALA MEDIER?
  58. 58. SvD ranking av 100 institutioner 3 november 2010
  59. 59. INTEGRITET
  60. 60. UPP TILL BEVIS
  61. 61. STUDENTER!
  62. 62. INTRESSANTA RESULTAT
  63. 63. “STATISK INFORMATION” Addresser Telefonnummer Inkomster, ekonomi & deklarationer Utbildning
  64. 64. AKTIV ÖPPENHET
  65. 65. TILL FRÄMJANDE AV ETT FRITT MENINGSUTBYTE OCH EN ALLSIDIG UPPLYSNING SKALL VARJE SVENSK MEDBORGARE HA RÄTT ATT TAGA DEL AV ALLMÄNNA HANDLINGAR. HANDLING ÄR ALLMÄN, OM DEN FÖRVARAS HOS MYNDIGHET OCH ÄR ATT ANSE SOM INKOMMEN TILL ELLER UPPRÄTTAD HOS MYNDIGHET.
  66. 66. MINNS NI STORA COOKIE-BRÅKET 1998?
  67. 67. KAMMARRÄTTEN en cookie inte kan anses vara upprättad i lagens mening och därför inte är allmän handling
  68. 68. VARFÖRTÄNKERVI INTE?
  69. 69.  GOOD EVIL 
  70. 70. VI ÄR DUMMA
  71. 71. VI ÄR TANKLÖSA
  72. 72. KOMPLEXITET
  73. 73. GOVDATA
  74. 74. MAKTBAS
  75. 75. SKATTELÄNGDER NORGE
  76. 76. SMS & FORDON En norsk berättelse
  77. 77. SEX OFFENDER TRACKER
  78. 78. PRIVATISERA OFFENTLIGHET?
  79. 79. KÄLLKOD & OFFENTLIGHET
  80. 80. A MODEST PROPOSAL
  81. 81. CHYDENIUS föreslog en skrämmande öppenhet och vi överlevde det. Vi ska inte bygga murar nu när den äntligen kan användas av ALLA
  82. 82. PUL 1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
  83. 83. AUTONOMI: VEM ÄR PROBLEMÄGAREN
  84. 84. Lagen letar efter PERSONUPPGIFTSANSVARIGA… men ser inte användare Integritet - Personuppgiftslagen
  85. 85. ÄR STATER RÄDDA?
  86. 86. NORSKA FORBRUKERRÅDET (KONSUMENTVERKET) V. FACEBOOK
  87. 87. Information: Mathias Klang • All images from/alla bilder från www.flickr.com (unless specifically stated), (om ej annat anges) • Image & licensing info in the notes section of slides/bild & licensinfo finns i anteckningsdelen för varje slide • Presentation licensed/Presentation licensierad under: Creative Commons BY-NC-SA • The presentation can be downloaded from/Presentationen kan laddas ner från: www.slideshare.net/klang • More information about me/för mer information om mig: www.techrisk.se & www.digital-rights.net

  ×