History

106
-1

Published on

การจัดเก็บประวัติการสืบค้น

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
106
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

History

  1. 1. การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรห้องสมุด การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรห้องสมุด เป็นการตั้งค่าให้โปรแกรมทาการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรจากห้องสมุดของสมาชิกแต่ละรายการ ซึ่งผู้เป็นสมาชิกฯ สามารถเลือกที่จะตั้งค่านี้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิก โดยทั่วไปโปรแกรมจะตั้งค่าเอาไว้โดยไม่ให้มีการจัดเก็บประวัติการยืม ซึ่งสามชิกท่านใดที่ต้องการให้ระบบจัดเก็บประวัติการยืมของตอนเองต้องเข้าไปตั้งค่าการจัดเก็บประวัติการยืมด้วยตนเอง ดังนี้ - เข้าไปที่ http://www.library.kku.ac.th/library/ - คลิกที่ ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง - เมื่อคลิกที่ ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง จะปรากฏหน้าจอ ให้กรอกชื่อ – สกุล กรอกตัวเลขรหัสบาร์โค้ดบนบัตรนักศึกษา - คลิก Submit ขั้นตอนการตั้งค่า เพื่อจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร ขั้นตอนการตั้งค่าคาสั่ง เพื่อให้โปรแกรมมาการจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรของห้องสมุดสมาชิกต้องเข้าสู่ระบบสมาชิกของห้องสมุด “My Account” ก่อน จากนั้นให้ดาเนินรายการ ดังนี้ - คลิกที่ My Reading History - เมื่อคลิกที่ My Reading History จะปรากฏหน้าจอ ให้คลิกที่ Opt in เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าประวัติการยืมทรัพยากรของห้องสมุด หลังจากตั้งค่าดังกล่าวแล้ว เมื่อใดที่มีการยืมฯ ระบบจะทาการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่แฟ้มข้อมูลส่วนตัวซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาตรวจสอบประวัติการยืมได้ การตั้งค่าจะทาเพียงครั้งเดียว จากนั้นระบบก็จะทาการจัดเก็บให้อัตโนมัติ หากต้องการยกเลิกก็ให้คลิกที่ Opt Out ระบบก็จะการยกเลิกประวัติการจัดเก็บทันที - เมื่อตั้งค่าให้ระบบฯ จัดเก็บประวัติการยืมเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้เป็นต้นไป เมื่อมีการยืม สามารุเข้าไปตรวจสอบประวัติการยืมได้โดย คลิกที่ My Reading History สำนักวิทยบริกำร : http//library.kku.ac.th โทรศัพท์ 0-4320-2541-2 โทรศัพท์ภำยใน 12103 โทร 0-4320-2543

×