๑๐๐ พรรณพฤกษา เล่ม ๑

784 views
617 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
442
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

๑๐๐ พรรณพฤกษา เล่ม ๑

 1. 1. ¾ÔÁ¾¤ÃÑ駷Õè 1 ¼ÙŒà¢Õ¹ ¼ŒÙàÃÕºàÃÕ§ ¾ÔÊÙ¨¹ÍÑ¡Éà Í͡ẺÃÙ»àÅ‹Á ¨íҹǹ ISBN ¾ÔÁ¾·Õè ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì໚¹¢Í§ ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555 ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÇÊؾŠÅ×͹ÒÁ ¾ÔàªÉ° ËØ‹Á¢Ø¹·´ 1,000 àÅ‹Á 616305473-3 ºÃÔÉÑ· áͤÁÕè»ÃÔé¹ Ôé§ ¨íÒ¡Ñ´ ÍâäÂÒÈÒÅ ÇÑ´»†Ò¡Ø´©¹Ç¹ÍØ´Á¾Ã Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ
 2. 2. à¡ÃÔè¹¹Ó Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õéà¡Ô´¢Öé¹à¾ÃÒÐ “¡ÅØ‹Á¤¹ÃÑ¡ÉÊÁعä¾Ã” ¡ÅØ‹ÁÃÑ¡É ÊÁعä¾Ã¹Õé䴌ËÇÁ Ñǡѹà¾×èÍ à´Ô¹»†ÒÈÖ¡ÉÒ Œ¹ÂÒà¾×èÍãËŒÃÙŒÇ‹Ò ÊÁعä¾Ã ÑÇ ä˹ÁÕÅѡɳÐ໚¹Í‹ҧäÃÁÕÊÃþ¤Ø³ÍÐäà áÅÐ㪌ʋǹä˹ÃÑ¡ÉÒâä áÅСÅØ‹Á¤¹ÃÑ¡ÉÊÁعä¾Ã ¡çä´Œ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁà´Ô¹»†ÒÈÖ¡ÉÒ Œ¹ÂÒ¼‹Ò¹ä» ò ¤ÃÑ駴ŒÇ¡ѹáÅФÃÑ駹Õé¡ç໚¹¤ÃÑ駷Õè ó 㹡ÒÃà´Ô¹»†ÒÈÖ¡ÉÒ Œ¹ÂÒã¹ »†Ò¸ÃÃÁªÒ ÔÍÕ¡¤ÃÑé§â´Â¤ÃÑ駹Õé ·Ò§¡ÅØ‹ÁÏ àËç¹ Ã§¡Ñ¹Ç‹Ò¤ÇèѴ·íÒ Ë¹Ñ§Ê×ًͤÁ×Í㹡ÒÃà´Ô¹»†ÒÈÖ¡ÉÒ Œ¹ÂÒ¢Öé¹ ª×èÍ˹ѧÊ×ÍÇ‹Ò “ñðð ¾Ãó ¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á ñ ” à¾×èÍ㪌໚¹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅã¹ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÊÁعä¾Ãã¹»†Ò áÅÐàÃÕ¹ÊÃþ¤Ø³¢Í§ ÑÇÂÒá ‹ÅÐÍ‹ҧ ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹ÕéÁÕÊÁعä¾Ã¨íҹǹ ñð𠪹Դ ãˌ䴌ÈÖ¡ÉÒà¾×èͨÐä´Œ ¹íÒÁÒ«Ö觤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òê‹ÇÂàËÅ×ͪÕÇÔ à¾×è͹Á¹ØÉÂâ´Â ÍÒÈѸÃÃÁªÒ Ô໚¹à¤Ã×èͧàÂÕÂÇÂÒÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ·Ø¡¢·ÃÁÒ¹ãËŒËÁ´ÊÔé¹ä» ¼ÙŒÃǺÃÇÁËÇѧ໚¹Í‹ҧÂÔè§Ç‹Ò˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé¨Ñ¡¹íÒÁÒ«Ö觻ÃÐ⪹áÅÐ à¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹ÊÁعä¾ÃãËŒ·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹äÁ‹ÁÒ¡¡ç¹Í ¶ŒÒËҡ˹ѧÊ×Í Œ ÁÕ¢ŒÍ¤ÇÒÁËÃ×Í»ÃÐ⤢Ҵ ¡º¡¾Ã‹Í§ä»¡ç ŒÍ§¢ÍÍÀÑÂÁÒ ³ ·Õè¹Õ鴌Ǡ¢Í¤ÇÒÁÊÇÑÊ´ÕáÅФÇÒÁÊíÒàÃ稨§ºÑ§à¡Ô´ÁÕá¡‹·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×͹Õé ã¹·Õè·Ø¡Ê¶Ò¹ã¹¡Ò÷ءàÁ×èÍ ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍØ»»ÅdzⳠÍâäÂÒÈÒÅ ªÑÂÀÙÁÔ
 3. 3. ¤Ó¹Ó Intro ¤§»¯ÔàʸäÁ‹ä´ŒÇ‹ÒÁ¹ØÉ·ءªÕÇÔ ¨ÐËÅա˹դÇÒÁà¡Ô´ á¡‹ à¨çº Ò ä»ä´Œ à¾ÃÒйÑè¹à»š¹ÊѨ¸ÃÃÁ·Õè¨Ãԧ᷌áÅÐṋ¹Í¹¢Í§ªÕÇÔ Á¹Øɺ¹âš㺹Õé ¡Ç‹ÒËÅÒ·ÈÇÃÃÉ Á¹ØÉÂà¾ÕÂÃËÒÇÔ¸Õ´ÙáÅ ÑÇàͧà¾×èÍÂ×´ÍÒÂØãËŒÂÒǹҹÍÍ¡ä» áÁŒá ‹ÊÑ Ç¡çÂѧÁÕÇÔ¶Õ¡ÒôÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ ¹àͧ ÇÔÇѲ¹Ò¡Ò÷ҧ¡ÒÃᾷ¨֧䴌à¡Ô´ ·ÄÉ®Õ㹡ÒôÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ÁÒ¡ÁÒ áÅŒÇá ‹»˜¨¨Ñ·ÕèàÍ×éÍÍíÒ¹ÇÂã¹á ‹ÅзŒÍ§¶Ôè¹ à»š¹ÃٻẺ¾ËØÅѡɳ·Ò§¡ÒÃᾷ«Öè§ ŒÍ§ÁÕÃкº¡ÒÃá¾·ÂÁÒ¡¡Ç‹Ò 1 Í‹ҧ ¢Öé¹ä» ÒÁÇÔ¶Õ¡ÒôÔé¹Ã¹à¾×èͤÇÒÁÍÂÙ‹ÃÍ´¢Í§ªÕÇÔ áÅÐà¾×èÍ¡ÒûÃÐÇÔ§àÇÅÒ ÃÑ¡ÉÒªÕÇÔ ãËŒÂÒǹҹÍÍ¡ä»ä´Œà·‹Ò·ÕèÊÒÁÒö·íÒä´Œ ¡ÃÐáʤÇÒÁ¹ÔÂÁ¸ÃÃÁªÒ Ô ·íÒãËŒ»ÃЪҪ¹áÅÐ˹‹Ç§ҹ ‹Ò§æ ä´ŒËѹÁÒãËŒ¤ÇÒÁʹã¨ÁͧÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â 㹡ÒôÙáÅÊØ¢ÀÒ¾áÅСÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ ´ŒÇ¡ÒÃá¾·Âá¼¹ ä·ÂÁÒ¡¢Öé¹ ËÅѧ¨Ò¡·ÕèËŧÅ×Á¡Ñ¹ä»ª‹Ç§àÇÅÒ˹Öè§ »˜¨¨ØºÑ¹ã¹ÃкºÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¹Í¡¨Ò¡Ãкº¡ÒÃá¾·Âá¼¹ »˜¨¨ØºÑ¹«Ö觶×ÍÇ‹Ò໚¹Ãкº¡ÒÃá¾·ÂËÅÑ¡ ÂѧÁÕ¡ÒÃá¾·ÂÍ×è¹ àª‹¹¡ÒÃá¾·Â á¼¹ÍÔ¹à´Õ ¡ÒÃá¾·Âá¼¹¨Õ¹ ¡ÒÃᾷ¾×鹺ŒÒ¹ ¡ÒÃá¾·Âá¼¹ä·Â áÅÐ Í×è¹æ ·Õè໚¹¡ÒÃᾷ‹ÍÂæ ·Õè㪌੾Òкҧ¡ÅØ‹Á ¡ÒÃ㪌ÊÁعä¾ÃÁÒºíҺѴáÅÐ ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒâä¨Ö§à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧÃкº¡ÒÃá¾·Â ‹Ò§æ ¢ŒÒ§ Œ¹ ¶Ö§áÁŒÇ‹Ò¨Ð äÁ‹ãª‹¤íÒ Íº·ÕèªÑ´à¨¹á¹‹¹Í¹ã¹¡Òà ͺ»˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¢Í§Á¹ØÉÂ á ‹ËÒ¡Áͧ Ç‹Òá ‹âºÃÒ³ÁÒªÒǺŒÒ¹ÃÙŒ¨Ñ¡¡ÒùíÒÊÁعä¾ÃáÅмѡ¾×鹺ŒÒ¹¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÒ㪌 㹡ÒúíҺѴÃÑ¡ÉÒâä áÅдÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ ·Ñ駷ҧ çáÅзҧ͌ÍÁ ¡ç¨ÐàËç¹ä´Œ «Ö觤س»ÃÐ⪹¨Ò¡¼×¹»†Ò¼×¹á¼‹¹´Ô¹·ÕèàÃÒÍÂÙ‹¹ÕéÇ‹Ò âÅ¡ä´ŒÊÌҧ·Ø¡ÊÔ觷ءÍ‹ҧãËŒ ÊÒÁÒöãËŒÊÔè§ÁÕªÕÇÔ ÍÂÙ‹´ŒÇ¡ѹ䴌Í‹ҧÇÕ¶Õ·ÕèÊÒÁÒö¾Öè§ ¹àͧ䴌 ˹ѧÊ×Í 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 ¹Õé ¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒËÇѧ à¾ÕÂ§Ç‹Ò ¨Ð໚¹¤Ù‹Á×Íà¾×èÍÊ׺·Í´ÀÙÁÔ»˜ÞÞҢͧä·Â â´Â ŒÍ§¡ÒùíÒ¼ÙŒÈÖ¡ÉÒ
 4. 4. ·Ñé§ËÅÒÂä´ŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡ Œ¹ÂÒ¨ÃÔ§ ÒÁ¤ÑÁÀÕÃâºÃҳNjÒäÇŒ áÅÐÃÙŒ¤Ø³»ÃÐ⪹·Õè ºÃþºØÃØÉä´Œ¹íÒÊÁعä¾ÃàËÅ‹Ò¹Ñé¹ÁÒ㪌ºíҺѴâä áÅÐËÇѧ¨Ð͹ØÃѡɤÇÒÁÃÙŒ¹ÕéÊ‹§ ‹Í件֧ÃØ‹¹ÅÙ¡ÃØ‹¹ËÅÒ¹ à¾×èÍËÇÁ͹ØÃÑ¡ÉÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò¹ÕéäÇŒ ÅÍ´ä» ¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒËÇÑ§Ç‹Ò Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹ÁàÅ硹Õé¨Ð໚¹àËÁ×͹áʧà·Õ¹ʋͧ »ÃСÒÂãËŒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â ä´Œà¨Ô´¨ÃÑÊ¢Öé¹ÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ ¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íҢ͹ŒÍÁ ¡ÃÒººÙªÒ¾ÃФس¤ÃÙºÒÍÒ¨Ò÷ءͧ¤ ·Ø¡·‹Ò¹ ·Õè»ÃÐÊÔ·¸Ôì»ÃÐÊÒ·ÇÔªÒ¤ÇÒÁ ÃÙŒÁÒãËŒ ¢Í¼ÅºØÞ㹤ÃÑ駹ÕéÊ‹§ãËŒ¼ÙŒÊ¹ã¨ã¹ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒá¾·Âá¼¹ä·Ââ´Âá·Œ¨ÃÔ§ ¨§ÁÕá ‹¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ ÂÔ觢Öé¹ä» áÅйíÒ¤ÇÒÁÃÙŒä»ãËŒ¤Ø³»ÃÐ⪹ ‹Íà¾×è͹ ËÇÁâš㺹Õé໚¹·Ò¹ºÒÃÁÕã¹À¾¹ÕéáÅÐÀ¾Ë¹ŒÒ à·ÍÞ ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍØ»»ÅdzⳠÍâäÂÒÈÒÅ ªÑÂÀÙÁÔ
 5. 5. ¤Ó¹ÔÂÁ Appreciation ໚¹·ÕèÃѺ·ÃÒºâ´Â·ÑèǡѹáÅŒÇÇ‹Ò “ÊÁعä¾Ãä·Â” Áդسà͹¡Í¹Ñ¹ ·Ã§¤Ø³¤‹ÒÍ‹ҧÂÔè§ÂǴ㹡ÒúíҺѴâäÁÒ Ñé§á ‹Í´Õ ¨Çº¨¹»˜¨¨ØºÑ¹ ¡çÂѧãËŒ¼Å ã¹·Ò§¤Ø³»ÃÐ⪹͋ҧäÁ‹ÁÕàÊ×èÍÁ¶Í´ŒÍ¤سÀҾŧä»áÁŒá ‹¹ŒÍ¹ԴàÅ ÊÁعä¾Ãä·Â¨Ö§à»š¹Íա˹Ö觤ÇÒÁËÇѧ㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒâäÀÑ ´ŒÒ¹ÁÙÅ°Ò¹â´Â·ÑèÇä» ¡çä´ŒàËç¹¼ÅàªÔ§»ÃШѡÉÊÒÁÒöÃÑ¡ÉÒâä䴌¨ÃÔ§ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒáÅСÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁá ¡©Ò¹ã¹¤Ø³»ÃÐ⪹´ŒÒ¹¡ÒÃ㪌ÊÁعä¾Ãä·Â¨Ö§¨íÒ໚¹ Í‹ҧÂÔè§à¾×èÍ໚¹áººá¼¹¡ÒùíÒ¤ÇÒÁÃٌ㹷ҧàÀÊѪÊÁعä¾Ãä·Â¹íÒä»ãªŒÃÑ¡ÉÒ âäà¾×èͺíҺѴ·Ø¡¢àÇ·¹Ò˹ѡ·Ò§¡ÒÂãËŒ¨Ò§ËÒÂä»ä´Œ àÁ×èÍ·‹Ò¹¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇ¤³Ð¼ÙŒàÃÕ¹ÃÙŒ ÊÁعä¾ÃáÅмٌ·Õèʹã¨â´Â·ÑèÇä»ä´ŒÁÕਠ¹Ò㹡ÒèѴ·íÒ Ë¹Ñ§Ê×Í ñðð ¾Ãó ¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒàÅ‹Á ñ ¹Õé¢Öé¹ÁÒ ¡ÃмÁÁͧàËç¹Ç‹Ò໚¹»ÃÐ⪹·Ò§¡Òà ÈÖ¡ÉÒ Í‹ҧäÁ‹ÁÕÇѹ¨ºÊÔé¹ ÊÁ¤ÇÃá¡‹¡Òá‹ͧàªÔ´ªÙ㹤ÇÒÁÇÔÃÔÂÐÍØ ÊÒËР㹡ÒÃÃǺÃÇÁáÅÐàÃÕºàÃÕ§¢Í§·‹Ò¹¼ÙŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§·Ø¡·‹Ò¹à»š¹Í‹ҧÁÒ¡ ¢ÍãËŒ ˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹ÕéÕ໚¹á¹Ç·Ò§Âѧ¤ÇÒÁÊNjҧᡋ·‹Ò¹¼ÙŒÈÖ¡ÉÒ·Ø¡·‹Ò¹â´Â·Ñèǡѹ ¹ÒÂᾷ»ÃÐÊÒ· àÃ×ͧÊØ¢ÍØ´Á Ãͧ¼ÙŒÍӹǡÒÃâç¾ÂÒºÒŪÑÂÀÙÁÔ
 6. 6. ¤Ó¹ÔÂÁ Appreciation àÁ×èÍÇѹ·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á 2555 ä´ŒÁÕÁͺËÁÒ¨ҡ¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂãËŒà¢Õ¹ ¤íÒ¹ÔÂÁà¡ÕèÂǡѺ˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé ¡ç¤Ô´ã¹ã¨Ç‹Ò¨Ðà¢Õ¹Í‹ҧäôÕË¹Í ¤íÒ¹ÔÂÁ¹Õé àÅÂÍÍ¡ÁÒá¹ÇàÃ×èͧàÅ‹Ò¨Ò¡ªÒ·؋§ÇÑ´»†Ò¡Ø´©¹Ç¹ àÁ×èͤÃÑé§áá·Õèä´Œä»ÊÑÁ¼ÑÊ ·ÕèÇÑ´»†ÒáË‹§¹Õé ¤×Í¡ÒÃä»à´Ô¹»†Ò´ÙÊÁعä¾Ãã¹ÍÒ³ÒºÃÔàdzࢠÍíÒàÀÍã¡ÅŒÇÑ´ àËç¹ÊÁعä¾ÃÁÒ¡ÁÒ·ÕèäÁ‹à¤ÂàË繡çÃÙŒÊÖ¡ÁËÑȨÃà¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ ‹Ò§ æ ä´ŒÁÒ¡ÁÒ ·‹Ò¹à¡‹§¨ÃÔ§ æ ¹Ö¡ã¹ã¨Ç‹ÒàÍÒÊÁͧ·Õèä˹ÁÒ¨íÒä´ŒÁÒ¡¢¹Ò´¹Õé ·‹Ò¹ÃÙŒ ·Ø¡ Œ¹ã¹»†Ò¨ÃÔ§ æ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹â¤Ã§¡ÒáԨ¡ÃÃÁà´Ô¹»†Ò¡çà¡Ô´¢Öé¹ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒ ŒÍ§¡Òà ÈÖ ¡ ÉÒàÃ×è Í §ÊÁØ ¹ä¾Ãä´Œ ÊÑ Á ¼Ñ Ê ºÃÃÂÒ¡Òȹ͡àË¹× Í ¨Ò¡ËŒ Í §àÃÕ Â ¹ËÃ× Í í Ò ÃÒ ¤Ù‹Á×ÍàÅ‹Á¹ÕéàËÁ×͹à¢çÁ·ÔȹíÒ·Ò§ ÊíÒËÃѺ»˜ÞÞÒÍѹ¹ŒÍ¹Դ¢Í§¢ŒÒ¾à¨ŒÒ «Ö觪ͺ áÅÐʹã¨àÃ×èͧ Œ¹äÁŒáÁŒÇ‹Ò¨Ðࢌһ†Ò·Õäáç¨íÒª×èͼԴª×èͶ١·Ø¡·Õ á ‹¤Ô´Ç‹Ò¤‹ÍÂæ àÃÕ¹ÃÙŒÊÐÊÁä» ÒÁ»˜ÞÞҢͧàÃÒ «Öè§á¤‹¹Õé¡çÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅŒÇ ÊÁÒªÔ¡·Õèä´ŒÁÒËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁà´Ô¹»†Ò㹤ÃÑé§ ‹Íä» ¶ŒÒ䴌价ÕèÇÑ´áŌǨРàË繶֧ਠ¹Ò·ÕèÁØ‹§ÁÑ蹢ͧ¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂ㹡Òê‹ÇÂàËÅ×Í´ÙáŤ¹»†Ç â´ÂäÁ‹ËÇѧ ÊÔè§ã´ ¡ÒÃÊÌҧÍâäÂÒÈÒÅÒ·ÕèÇÑ´»†Ò¡Ø´©¹Ç¹¹ÕéÇÑ ¶Ø»ÃÐʧ¤¡çà¾×èÍ໚¹ÍÒ¤Òà ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒźíҺѴÍÒ¡Òû†Ç¼ٌ·Õè໚¹âäàÃ×éÍÃѧ(ÁÐàÃç§) áÅмٌ·Õèà¨çº»†Ç·ÑèÇä» â´Â์¹ËÅÑ¡¸ÃÃÁªÒ ÔºíҺѴ áÅÐËÇѧÊ׺·Í´ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·Ò§¡ÒÃá¾·Âá¼¹ä·Â ¤Ù‹Á×Í©ºÑº¹Õé¨Ö§à»š¹·ÕèÃÐÅÖ¡Ç‹Ò¤ÃÑé§Ë¹Öè§àÃÒä´ŒÁÒà´Ô¹»†Ò·ÕèªÑÂÀÙÁԡѹ áÅÐ ÊÒÁÒö¹íÒä»ãªŒ»ÃÐ⪹䴌ã¹ÀÒÂ˹ŒÒ ÍÂÒ¡ãËŒâ¤Ã§¡ÒùÕéÁÕ ‹Íä»àÃ×èÍÂæ à¾×èÍãËŒà¤Ã×Í¢‹ÒÂá¾·Âá¼¹ä·Â ·Ø¡·‹Ò¹ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡áÅÐáÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁÃÙŒ«Ö觡ѹáÅСѹ áÅЪ‹Ç¡ѹ·íÒãˌᾷ Ἱä·Âà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧ仢ŒÒ§Ë¹ŒÒ áÅйíÒ仪‹ÇÂàËÅ×ͼٌÍ×è¹ã¹Êѧ¤Á ‹Íä» ÊÁعä¾Ã´Í·¤ÍÁ (www.samunpri.com)
 7. 7. ¤Ó¹ÔÂÁ Appreciation à¹×èͧ´ŒÇÂä´ŒÃѺÁͺËÁÒÂãËŒà¢Õ¹¤íÒ¹ÔÂÁ´ŒÇÂÍÕ¡¼ÙŒË¹Öè§ á ‹¢Í͹ØÞÒ ¡Å‹ÒÇ໚¹¤íÒÃíÒ¾Ö§¨Ö§¨Ðä´ŒÁԢѴà¢Ô¹ÊÒÁÒöàÍ×é͹àÍ‹ÂÇÒ¨Òä´Œà çÁ»Ò¡à çÁ¤íÒ ¢ÍàÃÔèÁ¤íÒÃíÒ¾Ö§Ç‹Ò “¤ÇÒÁÃÙŒ¹ÕéÊØ¢¨Ãԧ˹͔ Ñé§á ‹ä´ŒàÃÔèÁàÃÕ¹ᾷÂá¼¹ä·Â ÊÔè§áá·Õè ŒÍ§¡Ñ§ÇÅ໚¹Í‹ҧÂÔ觤×Í àÃÒ¨ÐÃÙŒ¨Ñ¡ Œ¹äÁŒä´Œà¾Õ§¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ àÃÔèÁ Œ¹ ¨Ò¡ÃÙŒ¨Ñ¡ª×èÍã¹ íÒÃÒ ÒÁËÒ Œ¹¨ÃÔ§à¾×èÍÃÙŒÅѡɳТͧ Œ¹ áŌǾÔÊÙ¨¹ÊÕ ¡ÅÔè¹ áÅÐÃÊ ÒÁ·Õè íÒÃÒÇ‹ÒäÇŒ ËÅÒ Œ¹ íÒÃÒÇ‹ÒäÇŒà¾Õ§ª×èÍ ºÒ§ Œ¹¤Œ¹ËÒã¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¡ç¾ºÇ‹ÒÁÕÀÒ¾ãËŒ´Ù á ‹¾ÍàÍÒÃÒ¡ÁÒ´ÙäÁ‹àËÁ×͹ÃÒ¡ Œ¹¹Ñé¹·Õèà¢ÒÁÒ¢Ò ¶ÒÁ ÍÒ¨ÒâͧàÃÒ¡çÇ‹Ò Œ¹ ÒÁÀÒ¾¹Ñ鹶١áÅŒÇ ¡ÃзÑ觪ÒǺŒÒ¹¾Òä»à¡çºÂÒ«Öè§à»š¹ ¤¹ÅÐ Œ¹¡Ñºã¹ÀÒ¾ ·‹Ò¹¡çÂÍÁÃѺ Ç‹ÒࢌÒ㨼ԴÁÒ ÅÍ´ ºÒ§·Õ íÒÃҺ͡ãˌ㪌 ÃÒ¡·íÒÂÒ ¾Í仫×éÍä´ŒÅíÒ Œ¹¡Ô觡ŒÒ¹ÁÒ ¾Í¶ÒÁà¢ÒºÍ¡Ç‹Òã¤Ãæ à¢Ò¡ç㪌¡Ñ¹áºº ¹ÕéáËÅÐ ¡ç㪌䴌äÁ‹àËç¹ÁÕ»˜ÞËÒÍÐäà «Ö觤¹¢ÒÂà¢ÒÁÕ˹ŒÒ·ÕèËҢͧÁÒ¢ÒÂ á ‹ ÁÑ¡äÁ‹à¤Â·íÒÂÒ äÁ‹ÃٌNjÒ㪌ʋǹ ‹Ò§¡Ñ¹ÊÃþ¤Ø³Â‹ÍÁ ‹Ò§ËÃ×Íà¾ÕéÂ¹ä» à¢ÒÃÙŒ¨Ñ¡ á ‹ÊÁعä¾ÃäÁ‹ÃÙŒ¡ÒÃ㪌ÂÒ ¨Ö§Áͧ»˜ÞËÒã¹Í¹Ò¤ ¢Í§á¾·Âá¼¹ä·Â ¤×Í ¤¹ ¢ÒÂäÁ‹ä´Œ·íÒÂÒ ¤¹·íÒÂÒäÁ‹ä´Œ»ÅÙ¡ÊÁعä¾Ãàͧ ËÃ×Íà¡çºÂÒàͧ ¤¹·íÒÂÒÃÙŒ¨Ñ¡á ‹ ÊÁعä¾Ã·ÕèÁÒ໚¹ªÔé¹áÅŒÇ äÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ Œ¹¨ÃÔ§æ ÍÂÒ¡ä»à¡çºÂÒàͧ¡çäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ Œ¹ ¹Õè໚¹à¾Õ§»˜ÞËҺҧʋǹ¢Í§ËÁÍÂÒ »˜ÞËÒ¹Õ餌ҧ¤Ò㨢ͧ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ ໚¹àÇÅÒ¡Ç‹Ò õ »‚ ¨Ö§àÃÔèÁÍÍ¡à´Ô¹»†Ò㹶Ôè¹ ÑÇàͧ ÁÕªÒǺŒÒ¹¾ÍºÍ¡ä´Œã¹ª×èÍ ·ŒÍ§¶Ôè¹ à·ÕºÀҾ㹠íÒÃÒ ¡çÂѧä¢ãËŒ¡ÃШ‹Ò§ÁÔä´Œ ¡ÃзÑè§ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡áÅÐ ä´Œ¾Ù´¤Ø¡Ѻ¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂ¸Ò ÃÕ ¢ŒÍʧÊÑ ‹Ò§æ ¡ÃШ‹Ò§â´Âá·Œ Í‹ҧ¹Õéàͧ·Õè àÃÕ¡NjҾÃÐÁÒâ»Ã´ ·Ñé§ Œ¹äÁŒ·ÕèࢌÒ㨡ѹÁÒẺ¼Ô´æ ¡ÒÃà ÃÕÂÁÊÁعä¾Ãઋ¹ äÃà¾×èÍãˌ䴌¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅÐä´Œ¤Ø³¤‹Ò¢Í§ÂÒ䴌͋ҧà çÁ·Õè ÊÁ¤ÇÃáŌǷÕè¨Ð ÃíÒ¾Ö§Ç‹Ò “¤ÇÒÁÃÙŒ¹ÕéÊØ¢¨Ãԧ˹͔
 8. 8. ¨Ö§ËÇѧNjÒËÁÍÂÒ¼ÙŒÁÕÍØ´Á¡Òóà´ÕÂǡѹ ¼ÙŒ·ÕèÍÂÒ¡·íÒÂÒ´Õ æ ãËŒ¤¹ä¢Œ ¨Ö§ÊÁ¤Çà ŒÍ§ÃÙŒ¨Ñ¡ ÑÇÂÒàÊÕ¡‹Í¹ Í‹ÒãËŒ¤¹¢ÒÂÊÁعä¾ÃÁÒ Õ¡ÃͺãËŒ¡ÑºàÃÒ ¨Ö§ËÇѧNjÒ˹ѧÊ×Í ñðð ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤ÙÁÍà¡çºÂÒ àÅ‹Á ñ ¹Õé ¨Ðª‹Ç©ա¡Ãͺà´ÔÁ æ ‹× ·ÕèÊÑè§ÊÁ¡Ñ¹ÁÒ¹Ò¹ áÅÐà¾×èÍ໚¹¤ÇÒÁÃÙŒ¡ŒÒÇááãËŒ·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂ໚¹ËÁÍÂÒ Í‹ҧà çÁ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔ Ç‹Ò ÑÇ¢ŒÒ¹Õéà¡çºÂÒàͧ䴌ä«ÃŒ 㠌ͧ§ŒÍã¤Ããˌ˹‹ÒÂÍØÃÒ ¤ÃÙ·ÕèËÒÂã¨Â‹ÍÁ䢻˜ÞËÒä´Œ´ŒÇÂÇÒ¨Òá ‹Â‹ÍÁÁÕÇѹÅÒ¨Ò¡ä» á ‹¤ÃÙ íÒÃÒ ¹Ñé¹ä«ÃŒáÁŒ ͺ»˜ÞËÒãËÁ‹æ äÁ‹ä´Œ á ‹Â‹ÍÁ䢻˜ÞËÒà¡‹Òæä´Œ·Ø¡àÁ×èÍ ·ÕèÁÕ¼ÙŒ¾ÅÔ¡ íÒÃÒà»´Í‹Ò¹´Ù ¤ÃÙã´ ‹Ò§¡çãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ àÁ×èÍÈÔÉÂÃÙŒ¤Ø³¢Í§¤ÃÙÂÍÁà¡Ô´»˜ÞÞÒ Â‹ÍÁ ໚¹àª‹¹¹Õé仪ÑèÇ¡ÒŹҹà·ÍÞ ¢ÍÃíÒ¾Ö§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ç‹Ò “¤ÇÒÁÃÙŒ¹ÕéÊØ¢¨Ãԧ˹͔ «Òà¡ÒÐ ÊÐà´ÒâÍʶ
 9. 9. ¤Ó¹ÔÂÁ Appreciation ËÒ¡ã¤Ã䴌ࢌÒËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃà´Ô¹»†ÒÈÖ¡ÉÒ Œ¹ÂÒ ·Õèä´Œ¨Ñ´ÁÒáÅŒÇ ò ¤ÃÑé§ ¹Í¡¨Ò¡¨Ðä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡¾×ªÍÒËÒÃáÅоתÊÁعä¾ÃáÅŒÇ ¡ç¨Ðä´ŒÊÑÁ¼ÑʡѺ ó ¤íÒ¹Õé´ŒÇÂ.. ñ.ä´ŒàËç¹ á¹‹¹Í¹ä´ŒàËç¹ Œ¹äÁŒä´ŒàËç¹»†ÒäÁŒ ·ÕèÅ֡仡NjҹÑé¹ ¡ç¨Ðä´ŒàËç¹ ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂҢͧÃкº»†ÒäÁŒ ·ÕèÁÕÊÀÒ¾¡ÒþÖ觾ÒÍÒÈÑ¡ѹ 㹤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙó ¢Í§Ãкº¹ÔàÇȹ¹ÕèáËÅÐ ¨Ð·íÒãËŒàÃÒàË繪¹Ô´¢Í§¾Ñ¹¸ØäÁŒ·Õèá ¡ ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒ ¨Ö§äÁ‹á»Å¡ã¨àÅÂÇ‹Ò ·íÒäÁã¹à¢ ¾×é¹·Õèà´ÕÂǡѹ á ‹ÊÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ‹Ò§¡Ñ¹ ª¹Ô´¾Ñ¹¸ØäÁŒ¨Ö§äÁ‹àËÁ×͹¡Ñ¹ ò.ä´ŒÃÙŒ ¶Ö§ Œ¹äÁŒ·Ø¡ Œ¹Ç‹Ò ·Ø¡ª¹Ô´¹íÒÁÒ·íÒ໚¹ÍÒËÒÃËÃ×Í໚¹ÂÒä´ŒËÁ´ Ëҧ¡ÒÂàÃÒ໚¹¸Ò Ø´Ô¹ ÍÒËÒÃáÅÐÂÒ¡çÁÒ¨Ò¡´Ô¹ Œ¹äÁŒ«Öè§ÁÕͧ¤»ÃСͺ¢Í§´Ô¹ ËÒ¡àÃÒ¡Ô¹¶Ù¡¡Ô¹¤Ãº Ëҧ¡Ò¢ͧàÃÒ¡ç¨ÐÊÁºÙóá¢ç§áç ´Ñ§¹Ñ¹ àÇÅÒà´Ô¹ä»¡ç¨º é Ñ ¢ÂÕé´ÁÊÙ´¡ÅÔè¹ ¨ÑºãÊ‹»Ò¡¡Ô¹ªÔÁÃÊ àÃ×èͧ¡Òè´¡ÒèíÒ ºÍ¡àÅÂÇ‹Ò¨íҡѹäÁ‹ËÁ´ ¨Ö§¢Íá¹Ð¹íÒàÅÂÇ‹Ò ËÒ¡¤ÃÑé§Ë¹ŒÒã¤Ã¨Ðä»Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¡ç ŒÍ§ºÑ¹·Ö¡à¡çºÃÙ» ËÃ×Ͷ‹ÒÂÇÕ´ÕâÍà¡çºänj෋ҹÑé¹ ó.䴌ࢌÒ㨠àÃ×èͧ¤ÇÒÁࢌÒ㨹Õé໚¹àÃ×èͧÂÒ¡ÁÒ¡ äÁ‹ÊÒÁÒöºÍ¡àÅ‹Ò ËÃ×Í à¢Õ¹ãˌ͋ҹࢌÒã¨ä´Œâ´Â§‹Ò ¼ÙŒ·ÕèÍÂҡࢌÒ㨨РŒÍ§ÁÒËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁà´Ô¹»†Ò´ŒÇ ¹àͧ à¾ÃÒШзíÒãËŒàÃÒä´ŒÊÑÁ¼Ñʶ֧¤ÇÒÁ໚¹¨ÃÔ§ ·Ñ駡ÅÔè¹äͺÃÃÂÒ¡ÒÈ ¤ÇÒÁʧºà§Õº ä´ŒÍÂÙ‹¡Ñº ÑÇàͧ㹷ء‹ҧ¡ŒÒÇ áÅзءÅÁËÒÂ㨠䴌ËÅÕ¡Ë¹Õ ¨Ò¡¤ÇÒÁÊѺʹÇØ‹¹ÇÒ ¼Á¨Ö§¤Ô´Ç‹Ò ¹‹Ò¨Ð໚¹¡ØÈâźÒ¢ͧ¾ÃÐÍÒ¨Òà·Õè¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¾Ç¡àÃÒÁÒËÇÁ¡Ñ¹à´Ô¹»†Ò «Ö觨зíÒãËŒ·Ø¡¤¹ ä´ŒÅÔéÁÃʢͧ¾ÃиÃÃÁ à¾ÃÒзÕèá·Œ¨ÃÔ§áÅŒÇ “¸ÃÃÁД ¡ç¤×Í “¸ÃÃÁªÒ Ô” ¨Ö§äÁ‹á»Å¡ã¨àÅÂÇ‹Ò ·íÒäÁ ¾Ãоط¸Í§¤¨Ö§ªÕéä»·Õè Œ¹äÁŒ ·Ñ駹Õé¡çà¾ÃÒÐ ¾Ãоط¸Í§¤»ÃÐÊÙ Ô·Õèã Œ Œ¹äÁŒ ÃÑÊÃÙŒ ·Õèã Œ Œ¹äÁŒ áÁŒ»ÃÔ¹Ô¾¾Ò¹¡ç·Õèã Œ Œ¹äÁŒ¹Ñè¹àͧ áÅзÕ蹋Òʹ㨠ÊѨ¸ÃÃÁ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ ·Õè·Ø¡¤¹ä´ŒÃѺ¨Ò¡ ¡ÒÃà´Ô¹»†ÒÈÖ¡ÉÒ Œ¹ÂÒ¡ç¤×Í ·ÕèÇ‹Ò “Êѧ¢ÒÔ ¹Ñé¹ Áѹª‹Ò§äÁ‹à¤ÂÃÍã¤Ã¨ÃÔ§ æ ¢ºÇ¹¡Òà ÒÊѺ»Ðô Êӹѡ¢‹ÒÇà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹
 10. 10. ÊÒúÑÞ Contents ¡ ¡ ¡ÃÐá ä ‹äÁŒ...................................................................................................................22 ¡Ãз‹ÍÁàÅ×Í´.............................................................................................................23 ¡ÅÍÂ..............................................................................................................................24 ¡ÐàÁç§...............................................................................................................................25 ¡Ñ¹à¡ÃÒ..........................................................................................................................26 ¡Óᾧà¨ç´ªÑé¹..............................................................................................................27 ¡ÓÅѧÇÑÇà¶ÅÔ§...............................................................................................................28 ¡ÓÅѧàÊ×Íâ¤Ã‹§............................................................................................................29 à¡Åç´ÅÔè¹.........................................................................................................................30 â¡°¡Ð¡ÅÔé§.....................................................................................................................31 ¡ÃÇ»†Ò.........................................................................................................................32 ¢ ¢ ¢Ñ¹·Í§¾ÂÒºÒ·.......................................................................................................33 ¢ŒÒÇàÂç¹ã Œ.....................................................................................................................34 ¢ŒÒÇàÂç¹à˹×Í...............................................................................................................35 ¢Õé˹͹...........................................................................................................................36 à¢Â ÒÂáÁ‹ÂÒªѡ»Ã¡.........................................................................................37 à¢Ò¤Å͹.......................................................................................................................38
 11. 11. ÊÒúÑÞ Contents ¤ ¤¹·Ò.............................................................................................................................39 ¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÅ.........................................................................................................40 ¤Ãͺ¿˜¹ÊÕ................................................................................................................41 ¤Ãͺ ÅѺ.................................................................................................................42 à¤Ã×Íà¢Òá¡Åº..........................................................................................................43 à¤Ã×ͧÙàË‹Ò....................................................................................................................44 à¤Ã×ÍËҧ˹Ù..............................................................................................................45 ¤ ¨ ਠÁÙÅà¾ÅÔ§¢ÒÇ.....................................................................................................46 ਠÁÙÅà¾Åԧᴧ.....................................................................................................47 ᨧ..................................................................................................................................48 ¨ ª ªÐàÍÁä·Â....................................................................................................................49 ªŒÒ§¹ŒÒÇ.........................................................................................................................50 ªÔ§ªÕè.................................................................................................................................51 ªØÁàËç´à·È..................................................................................................................52 ´ â´‹äÁ‹ÃٌŌÁ.....................................................................................................................53 ª ´
 12. 12. ÊÒúÑÞ Contents ŒÍ§áÅŒ§........................................................................................................................54 Ðä¤ÃŒ.............................................................................................................................55 Ñºà ‹Ò¹ŒÍÂ..................................................................................................................56 Ñºà ‹ÒãËÞ‹.................................................................................................................57 Ò¹¡¡Ã´....................................................................................................................58 Õ¹ Ñè§..............................................................................................................................59 á §á«§..........................................................................................................................60 ¶ ¶ à¶ÒÇÑÅÂà»ÃÕ§..........................................................................................................61 à¶ÒàÍç¹Í‹Í¹.................................................................................................................62 · · Œ¹..............................................................................................................63 ·Í§¡ÇÒÇ » » »ÅÒäËÅà¼×Í¡............................................................................................................64 »‚º....................................................................................................................................65 à»ÃÒл†Ò.........................................................................................................................66
 13. 13. ÊÒúÑÞContents » à»ÅŒÒ¹ŒÍÂ..................................................................................................................67 à»ÅŒÒãËÞ‹.................................................................................................................68 à»Å×ÍÂàÅ×Í´............................................................................................................69 â»Ã‹§¿‡Ò......................................................................................................................70 ½ ½Ò§..............................................................................................................................71 ½‚ËÁͺ.....................................................................................................................72 ¾ ¾Ñ¹§Ùà¢ÕÂÇ..................................................................................................................73 ¾Ñ¹§Ùá´§....................................................................................................................74 ¾Ñ¹§Ù¹ŒÍÂ..................................................................................................................75 ⾡¾ÒÂ....................................................................................................................76 » ½ ¾ Á ÁС͡àÅ×èÍÁ............................................................................................................77 ÁСÒ.............................................................................................................................78 ÁÐà¡Å×Í......................................................................................................................79 Á
 14. 14. ÊÒúÑÞ Contents Á Á ÁТÒÁ»‡ÍÁ..............................................................................................................80 ÁФѧ¢ÒÇ...................................................................................................................81 ÁФѧᴧ...................................................................................................................82 ÁФ‹Òá Œ......................................................................................................................83 ÁÐ ÙÁ...........................................................................................................................84 ÁÐ࿄ͧ......................................................................................................................85 ÁÐàÁ‹Ò...........................................................................................................................86 âÁ¡à¤Ã×Í...................................................................................................................87 âÁ¡ËÅǧ..................................................................................................................88   Ò...........................................................................................................................89 ÂÍ»† à à ÃЋÍÁ........................................................................................................................90 Ãҧᴧ......................................................................................................................91 Å Å ÅÙ¡à´×ÍÂ....................................................................................................................92 àÅÕ§............................................................................................................................93 âÅ´·Ð¹§...................................................................................................................94
 15. 15. ÊÒúÑÞContents Ç Ç‹Ò¹¤Ñ¹·ÁÒÅÒ........................................................................................................95 Ç‹Ò¹ªÑ¡Á´ÅÙ¡..........................................................................................................96 Ç‹Ò¹¹Ò§¤Ó.................................................................................................................97 Ç‹Ò¹ÁËÒàÁ¦.............................................................................................................98 Ç Ê ÊŒÁÅÁ..........................................................................................................................99 ÊÁÍä·Â.....................................................................................................................100 ÊѺ»Ðô.....................................................................................................................101 Êҷ͹........................................................................................................................102 Ê‹ÒàËÅŒÒ.......................................................................................................................103 àÊÅ´¾Ñ§¾Í¹ ÑǼٌ..............................................................................................104 àÊÅ´¾Ñ§¾Í¹ ÑÇàÁÕÂ..........................................................................................105 áÊÁÊÒÃ.....................................................................................................................106 Ê Ë ËތҴ͡¢ÒÇ..........................................................................................................107 ËÞŒÒã Œãº.................................................................................................................108 ËÞŒÒ˹ǴáÁÇ......................................................................................................109 ˹͹ ÒÂÍÂÒ¡...................................................................................................110 ËÁ‹Í¹...........................................................................................................................111 Ë
 16. 16. ÊÒúÑÞ Contents Ë ËÁÕàËÁç¹......................................................................................................................112 ËÑʤسà·È................................................................................................................113 ËÑʤسä·Â................................................................................................................114 ËÓÎÍ¡..........................................................................................................................115 ËØ‹¹äËŒ.............................................................................................................................116 à˧×Í¡»ÅÒËÁÍ......................................................................................................117 àËÁ×Í´¤¹...................................................................................................................118 Í ÍŒÍÂá´§......................................................................................................................119 ÍØâÅ¡..............................................................................................................................120 àÍ×éͧËÁÒ¹Ò...........................................................................................................121
 17. 17. ¨ÃÃÂÒàÀÊѪ ¤×Í ËÅÑ¡¤Ø³¸ÃÃÁÇÔàÈÉ·ÕèÊÒÁÒö ¤ØŒÁ¤Ãͧ á¹Ç»¯ÔºÑ Ôã¹ËÅÑ¡àǪÇÔ¸ÕãËŒ¼ÙŒ·Õè໚¹ËÁ͹Ñé¹»ÃÒȨҡÁÅ·Ô¹ áÅÐÂѧʋ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁ´Õ ãËŒà¡Ô´ÁաѺ ÑÇËÁͼٌ»¯ÔºÑ Ô ‹Í¤¹ä¢Œ¹Ñé¹´ŒÇ ¤ÇÒÁ´Õ§ÒÁ㹨ÃÃÂÒ·Õè»¯ÔºÑ Ô¾ÃŒÍÁáŌǹÕé¨Ñ¡¹íÒ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÁÒÊÙ‹ ¹àͧ áÅÐÇÔªÒªÕ¾ ÅÍ´¨¹Êѧ¤Áã¹Ê‹Ç¹ÃÇÁ´ŒÇ ¨ÃÃÂÒàÀÊѪËÃ×ͤس¸ÃÃÁ»ÃШÓ㨢ͧàÀÊѪ¡Ã Áմѧ¹Õé ñ. ŒÍ§ËÁÑè¹àÍÒã¨ãÊ‹ÈÖ¡ÉÒ ÇÔªÒá¾·Âà¾ÔèÁà ÔÁ ãËŒàËÁÒÐÊÁá¡‹ ¡ÒÅÊÁÑÂÍÂÙ‹àÊÁÍ äÁ‹à¡Õ¨¤ÃŒÒ¹ ò. ŒÍ§¾Ô¨ÒóÒËÒàË Ø¼Å ã¹¡Òû¯ÔºÑ Ô§Ò¹ ´ŒÇ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ äÁ‹»ÃÐÁÒ·ÁÑ¡§‹Ò ó.ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊÑ Â ÁÕàÁ Ò¨Ô á¡‹ªÕÇÔ ¼ÙŒãªŒÂÒ äÁ‹âÅÀàËç¹á¡‹ ÅÒÀ â´ÂËÇѧ¡íÒäÃãËŒÁÒ¡à¡Ô¹¤Çà ô. ŒÍ§ÅÐÍÒ ‹ÍºÒ» äÁ‹¡Å‹ÒÇà·ç¨âÍŒÍÇ´ ãËŒ¼ÙŒÍ×è¹Ëŧàª×èÍã¹ ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö·ÕèàËÅÇäËŢͧ ¹ õ. ŒÍ§»ÃÖ¡ÉÒ¼ÙŒªíÒ¹ÒÞËÃ×ͼٌÃÙŒ àÁ×èÍà¡Ô´¤ÇÒÁʧÊÑÂã¹ ÑÇÂÒ ª¹Ô´ã´ ËÃ×Í¡ÒûÃاÂÒ â´ÂäÁ‹»´ºÑ§¤ÇÒÁà¢ÅҢͧ ¹
 18. 18. ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çº ÊÁعä¾Ã ʋǹ·Õè㪌໚¹ÂÒ “¾×ªÊÁعä¾Ã” ÁÕÁÒ¡ÁÒÂËÅÒ¡ËÅÒª¹Ô´ ºÒ§ª¹Ô´¡çÍÒ¨¨ÐàÍÒà»Å×Í¡¢Í§ÅíÒ Œ¹ÁÒ㪌 »ÃÐ⪹㹡Ò÷íÒ໚¹ÂÒ ËÃ×ͺҧª¹Ô´¡çàÍÒ´Í¡ÁÒ·íÒ໚¹ÂÒ á ‹ºÒ§Í‹ҧÍÒ¨¨Ð ŒÍ§ 㪌㺡çä´Œ ËÃ×ÍÍÒ¨¨ÐàÍÒʋǹ¢Í§ÃÒ¡ÁÒ·íÒ໚¹ÂÒ¡çÁÕ ´ŒÇÂàË Ø¹Õéàͧ¡ÒÃàÅ×͡ʋǹ·Õè¨ÐàÍÒ ÁÒ㪌»ÃÐ⪹¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÁҡઋ¹à´ÕÂǡѹ ¨Ðà¡çºÍ‹ҧäè֧¨Ð¶Ù¡ÇÔ¸ÕËÃ×Í·ÓãËŒ¤Ø³¤‹Ò·Ò§ÂÒÁÒ¡·ÕèÊØ´äÁ‹àÊÕÂËÒ ÊÔ觷ÕèÊíÒ¤ÑÞÍ‹ҧÂÔè§àË繨Ð䴌ᡋ “ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ㹡ÒÃà¡çº ¾×ªÊÁعä¾Ã àÍÒÁÒ໚¹ÂÒ” ¹Ñé¹àͧ ¡ÒÃà¡çºÊ‹Ç¹¢Í§¾×ªÊÁعä¾ÃàÍÒÁÒ·íÒ໚¹ÂÒ¹Ñé¹ ¶ŒÒà¡çºã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèäÁ‹àËÁÒÐ ¡çÁռŠ‹Í¡ÒÃÍÍ¡Ä·¸Ôì㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒâä¢Í§ÊÁعä¾Ãä´Œ ¹Í¡¨Ò¡¨Ð ŒÍ§ ¤íÒ¹Ö§¶Ö§àÃ×èͧª‹Ç§ àÇÅÒ㹡ÒÃà¡çºÂÒ໚¹ÊíÒ¤ÑÞáÅŒÇ Âѧ¨Ð ŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§Ç‹Ò¡ÒÃà¡çºÂÒ¹Ñ鹶١ ŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹ ʋǹ ä˹¢Í§¾×ªãªŒà»š¹ÂÒ ´Ô¹·Õè»ÅÙ¡¾×ªÊÁعä¾Ã ÍÒ¡ÒÈ à»š¹Í‹ҧäà ¡ÒÃàÅ×Í¡à¡çºÊ‹Ç¹·Õè໚¹ÂÒÍ‹ҧ¶Ù¡ÇÔ¸Õ¡ÒùÑé¹ ¨ÐÁÕ¼ÅÍ‹ҧÁÒ¡ ‹Í»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¢Í§ÂÒ·Õè¨Ð¹íÒÁÒÃÑ¡ÉÒâä ËÒ¡»˜¨¨Ñ ‹Ò§ æ ´Ñ§¡Å‹ÒÇà»ÅÕè¹á»Å§ä» »ÃÔÁÒ³ ÑÇÂÒ·ÕèÁÕÍÂÙ‹ ã¹ÊÁعä¾Ã¹Ñé¹ æ ¡ç¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§ ÒÁä»´ŒÇ ·íÒãËŒÂÒ·Õèä´ŒÁÒ¹Ñé¹äÁ‹à¡Ô´¼Å´Õ㹡ÒúíҺѴ ÃÑ¡ÉÒâä䴌෋ҷÕè¤Çà ËÅÑ¡¡ÒÃâ´Â·ÑèÇä»ã¹¡ÒÃà¡çºÊ‹Ç¹¢Í§¾×ªÊÁعä¾Ã ẋ§ÍÍ¡ä´Œ´Ñ§¹Õé »ÃÐàÀ·à¡çºÃÒ¡ËÃ×ÍËÑÇ ÊÁ¤ÇÃà¡çºã¹ª‹Ç§àÇÅÒ·Õè¾×ªËÂØ´¡ÒÃà¨ÃÔÞà Ôºâ 㺠´Í¡ ËǧËÁ´áÅŒÇ ËÃ×Íã¹ ª‹Ç§ Œ¹Ä´Ù˹ÒǶ֧»ÅÒÂÄ´ÙÌ͹ à¾ÃÒÐàË ØÇ‹Ò㹪‹Ç§àÇÅÒ¹ÕéÃÒ¡áÅÐËÑÇÁÕ¡ÒÃÊÐÊÁ»ÃÔÁÒ³ ÑÇÂÒàÍÒäÇŒ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÊÙ§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çº¡ç¨Ð ŒÍ§ãªŒÇԸբش´ŒÇ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧãËŒÁÒ¡ Í‹ÒãËŒÃÒ¡ ËÃ×ÍËÑÇà¡Ô´¡ÒÃàÊÕÂËÒÂ á ¡ªéíÒ ËÑ¡¢Ò´¢Öé¹ä´Œ ÃÒ¡ËÃ×ÍËÑǢͧ¾×ªÊÁعä¾Ã¡çÁÕ ¢‹Ò ¡ÃЪÒ ¡Ãз×Í ¢Ô§ ໚¹ Œ¹ »ÃÐàÀ·ãºËÃ×Íà¡çº·Ñé§ Œ¹ ¤ÇèÐà¡çºãº·Õèà¨ÃÔÞà Ôºâ ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ËÃ×;תºÒ§Í‹ҧÍÒ¨Ãкت‹Ç§àÇÅÒà¡çº Í‹ҧªÑ´à¨¹ à¡çºãºÍ‹Í¹ËÃ×ÍäÁ‹á¡‹à¡Ô¹ä» à¡çºª‹Ç§´Í¡ ÙÁËÃ×ÍáááÂŒÁ ËÃ×ͪ‹Ç§àÇÅÒ·Õè
 19. 19. ´Í¡ºÒ¹ ໚¹ Œ¹ ¡ÒáíÒ˹´ª‹Ç§àÇÅÒ·Õèà¡çºãº à¾ÃÒЪ‹Ç§àÇÅÒ¹Ñé¹ã¹ãºÁÕ ÑÇÂÒÁÒ¡·ÕèÊØ´ ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çº¡ç㪌ÇÔ¸Õà´ç´ ÑÇÍ‹ҧઋ¹ 㺡ÃÐà¾ÃÒ ãº½ÃÑè§ ãº¿‡Ò·ÐÅÒ ໚¹ Œ¹ »ÃÐàÀ·à»Å×Í¡ Œ¹ËÃ×Íà»Å×Í¡ÃÒ¡ à»Å×Í¡ Œ¹â´ÂÁÒ¡à¡çºª‹Ç§Ä´ÙÌ͹ ‹Í¡Ñºª‹Ç§Ä´Ù½¹ »ÃÔÁÒ³ÂÒ㹾תÊÁعä¾ÃÁÕÊÙ§ áÅÐÅÍ¡ÍÍ¡ä´Œ§‹Ò Êдǡ 㹡ÒÃÅÍ¡à»Å×Í¡ Œ¹¹Ñé¹ Í‹ÒÅÍ¡à»Å×Í¡ÍÍ¡·Ñé§Ãͺ Œ¹ à¾ÃҨСÃзº¡ÃÐà·×͹ 㹡ÒÃÊ‹§ÅíÒàÅÕ§ÍÒËÒâͧ¾×ª ¨Ð·íÒãËŒ ÒÂä´Œ ·Ò§·Õè´Õ¤ÇÃÅÍ¡à»Å×Í¡¡Ôè§ËÃ×Íʋǹ·Õè໚¹ ᢹ§Â‹Í äÁ‹¤ÇÃÅÍ¡ÍÍ¡¨Ò¡ÅíÒ Œ¹ãËÞ‹¢Í§ Œ¹äÁŒ ËÃ×ͨÐ㪌ÇÔ¸ÕÅÍ¡ÍÍ¡ã¹ÅѡɳФÃÖè§ Ç§¡ÅÁ¡çä´Œ ʋǹà»Å×Í¡ÃÒ¡ à¡çºã¹ª‹Ç§Ä´Ù½¹àËÁÒÐÁÒ¡·ÕèÊØ´ à¹×èͧ¨Ò¡¡ÒÃÅÍ¡à»Å×Í¡ÃÒ¡ ໚¹¼ÅàÊÕ ‹Í¡ÒÃà¨ÃÔÞà Ժ⠢ͧ¾×ª »ÃÐàÀ·´Í¡ â´Â·ÑèÇä»à¡çºã¹ª‹Ç§´Í¡àÃÔèÁºÒ¹ á ‹ºÒ§ª¹Ô´à¡çºã¹ª‹Ç§´Í¡ ÙÁ ઋ¹ ¡Ò¹¾Å٠໚¹ Œ¹ »ÃÐàÀ·¼ÅáÅÐàÁÅç´ ¾×ªÊÁعä¾ÃºÒ§Í‹ҧ ÍÒ¨¨Ðà¡çºã¹ª‹Ç§·Õè¼ÅÂѧäÁ‹ÊÁºÙóËÃ×ÍÂѧäÁ‹ÊØ¡¡çÁÕ àª‹¹ ½ÃÑè§à¡çºàÍÒ¼Å͋͹ÁÒ໚¹ÂÒá¡Œ·ŒÍ§Ã‹Ç§ á ‹â´Â·ÑèÇä»ÁÑ¡à¡çºàÁ×èͼÅá¡‹à çÁ·ÕèáÅŒÇ ÑÇÍ‹ҧ ઋ¹ ÁÐáÇŒ§ Œ¹ ÁÐáÇŒ§à¤Ã×Í ´Õ»ÅÕ àÁÅç´¿˜¡·Í§ àÁÅç´ªØÁàËç´ä·Â àÁÅç´ÊÐᡠ໚¹ Œ¹ ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÁعä¾Ã·Õè¨Ð㪌ÃÑ¡ÉÒâä䴌´ÕËÃ×ÍäÁ‹¹Ñé¹ ÊíÒ¤ÑÞÍÂÙ‹·Õ誋ǧàÇÅÒ¡ÒÃà¡çº ÊÁعä¾ÃáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çº ÂѧÁÕ»˜¨¨ÑÂÍ×è¹æ ·Õè¨Ð ŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÍÕ¡Í‹ҧ¡ç¤×Í ¾×é¹´Ô¹·Õè»ÅÙ¡ ¾×ªÊÁعä¾Ã ઋ¹ ÅíÒ⾧ ¤ÇûÅÙ¡ã¹¾×é¹´Ô¹·Õè໚¹´‹Ò§ ¨ÐÁÕ»ÃÔÁÒ³ ÑÇÂÒÊÙ§ ÊÐÃÐá˹‹ ËÒ¡»ÅÙ¡ã¹·Õè´Ô¹·ÃÒ»ÃÔÁÒ³¹éíÒÁѹËÍÁÃÐàËÂÊÙ§ áÅÐÂѧÁÕ»˜ÞËÒ·Ò§´ŒÒ¹ÊÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 㹡ÒÃà¨ÃÔÞà Ôºâ áÅÐÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ໚¹ Œ¹ ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé ‹Ò§¡çÁռŠ‹Í¾×ªÊÁعä¾Ã´ŒÇ¡ѹ·Ñé§ÊÔé¹ ¨Ö§¤ÇþԨÒóÒãËŒ´Õã¹àÃ×èͧ¹Õ鴌Ǡ“à¡çº¾×ªÊÁعä¾ÃãËŒ¶Ù¡ ŒÍ§ àËÁÒÐÊÁ 㹪‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÊÁ¤ÇÃà¡çº à¡çºáŌǨÐä´Œ¾×ª ÊÁعä¾Ã·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³¢Í§ ÑÇÂÒÊÙ§ Áդس¤‹Ò ÁÕÊÃþ¤Ø³·Ò§ÂÒ´ÕÁÒ¡ ´Õ¡Ç‹Òà¡çºã¹ª‹Ç§·ÕèäÁ‹ àËÁÒÐÊÁ” ·ÕèÁÒ : http://www.samunpri.com (ÊÁعä¾Ã ´Í·¤ÍÁ)
 20. 20. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 1¡ÃÐá ä ‹äÁŒ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Drynaria quercifolia (L.) J. Sm Ç§È : POLYPODIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡Ù´¢ÒÎÍ¡ ¡Ù´ÍŒÍÁ ¡Ù´äÁŒ (à˹×Í) ¡ÃлÃÍ¡Ç‹ÒÇ (»¢,»¨) ¡Ù´§‹Í§ (ªÂ) ÊÃþ¤Ø³ : ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ á¡Œ¹ÔèÇ á¡Œ»˜ÊÊÒÇоԡÒà ¢ÑºÃд٢ÒÇ á¡ŒàºÒËÇÒ¹ ¤ØÁ¸Ò Ø àº×;ÂÒ¸Ô á¡Œá¼Å¾Ø¾Í§ á¡Œá¼Åà¹×ÍÌҠᡌÁÐàÃç§ ¤Ø´·ÐÃÒ´ ´Ñº¾ÔÉâÅËÔ (¡íÒà´Ò) è é ʋǹ·Õè㪌 : à˧ŒÒ 㺠ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒâäàÅ×ʹÌ͹ ¼×蹤ѹ ÁÐàÃç§à ŒÒ¹Á ·ÕèÁÕÍÒ¡ÒûǴºÇÁ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ãËŒà¡çºÊ‹Ç¹à˧ŒÒ·ÕèÁÕÅѡɳÐ໚¹»Ø†Á¡ÅÁ áŌǢٴ¢¹ÍÍ¡ËÃ×Í㪌ä¿à¼Ò¨¹ à¡ÅÕé§áŌǹíÒä»»Ãا»ÃСͺ໚¹ÂÒ ãªŒä´Œ·Ñé§Ê´áÅÐáËŒ§ ËÁÒÂàË Ø ¤íÒÇ‹Ò “¡íÒà´Ò” 㹡ÒáÒÃá¾·Âá¼¹ä·Â¤×Í à»ÅǤÇÒÁÌ͹ã¹ÃкºÃ‹Ò§¡Ò 22
 21. 21. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 2¡Ãз‹ÍÁàÅ×Í´ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Stephania venosa (Bl.) Spreng. Ç§È : MENISPERMACEAE ª×èÍÍ×è¹ : à»ÅŒÒàÅ×Í´à¤Ã×Í ÊºÙ‹àÅ×Í´(à˹×Í) ¡ÅÔ駡ÅÒ§´§ ( ÐÇѹ ¡à©Õ§㠌) ºÍÃÐà¾ç´¾Ø§ªŒÒ§ Âҧᴧ (ªÒ½˜›§·ÐàÅÀҤ㠌) ¡Ãз‹ÍÁàÅ×Í´ ( ÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í) ÊÃþ¤Ø³ : ËÑÇ ÃÊÌ͹ÁÒ¡ ·íÒãËŒà¨ÃÔÞÍÒËÒà á¢ç§áç ¢ÑºÅÁ¼Ò ໚¹ÂÒÍÒÂØÇѲ¹Ð á¡ŒàÊÁËÐ ¢ÑºâÅËÔ Ãд٠¡ÃШÒÂÅÁ·Õèṋ¹ã¹Í¡ ºíÒÃØ§ä¿¸Ò Ø ´Í¡ ¦‹Òàª×éÍâäàÃ×é͹ ·íÒãËŒÍب¨ÒÃÐÅÐàÍÕ´ ʋǹ·Õè㪌 : ËÑÇ à¶Ò 㺠ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ËÑǴͧ¡Ñº¹éíÒ¼Öé§ËÃ×͹éíÒ ÒÅ·ÃÒÂá´§ÃÑ¡ÉÒÍÑÁ¾Ä¡É-ÍÑÁ¾Ò ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºÊ‹Ç¹ËÑÇ·Õ辌¹´Ô¹ ÍÒÂØ 3-5 »‚ 23
 22. 22. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 3¡ÅÍ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Dioscorea hispida Dennst. Ç§È : DIOSCOREACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡ÅÍ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ ¡Å͹¡ ¡ÅÍÂËÑÇà˹ÕÂÇ ¡Í ¤ÅÕé Áѹ¡ÅÍ ÊÃþ¤Ø³ : ÊÁÒ¹ºÒ´á¼Å ¢Ñº¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ ã¹ÃÒ·Õè໚¹âäÃÙÁÒ ÔÊÁ àÃ×éÍÃѧ á¡ŒàÊÁËÐ ·íÒãËŒ¸Ò Ø»¡ Ô á¡ŒÁØ ¡Ô´ á¡ŒäÍ á¡Œä¢Œ¼ÍÁàËÅ×ͧ à¨ÃÔÞÍÒÂØ ÁÕ¾ÔÉ ‹Í Ãкº»ÃÐÊÒ· áÅзíÒãËŒÁÕÍÒ¡ÒÃÁÖ¹àÁÒ ªíÒÃÐÅíÒäÊŒãËŒºÃÔÊØ·¸Ôì ʋǹ·Õè㪌 : ËÑÇ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ËÑÇ¡ÅÍ·ÕèÊÐ ØáÅŒÇ ÃÑ¡ÉÒàÊŒ¹¾Ô¡Òà ºíÒÃاàÅ×Í´ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¶ŒÒ¨Ð¹íÒËÑÇ¡ÅÍÂÁÒ·íÒÍÒËÒà ŒÍ§ÅŒÒ§¾ÔÉÍÍ¡ãËŒËÁ´¡‹Í¹ â´Â¡Òà »Í¡à»Å×Í¡ Ōҧ¡Ñº¹éíÒäËÅáÅÐ᪋¹éíÒäÇŒ 1 ¤×¹ à¾ÃÒÐËÑÇ¡ÅͨзíÒãËŒÁÕÍÒ¡Òäѹ 24
 23. 23. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 4¡ÐàÁç§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Ecipta prostrate L. Ç§È : ASTERACEAE (COMPOSITAE) ª×èÍÍ×è¹ : ¡ÐàÁç§ ÑÇàÁÕ ËÞŒÒÊѺ ΋ÍÁà¡ÕèÂÇ ÊÃþ¤Ø³ : ·Ñé§ Œ¹à»š¹ÂÒ½Ò´ÊÁÒ¹ ¤Í Õº ¢Ñº¶‹ÒÂ໚¹àÅ×Í´ 㺠íÒ໚¹ÂҾ͡á¼Å ËŒÒÁàÅ×Í´ ãºáÅд͡ ŒÁÍØ´à˧×Í¡á¡Œ»Ç´¿˜¹ Ãҡ㪌 ŒÁËÃ×ͤÑé¹¹éíÒ´×èÁËÅѧ¤ÅÍ´ºØ à ᡌ ¡¢ÒÇáÅÐâäâÅËÔ ¨Ò§ ʋǹ·Õè㪌 : ·Ñé§ Œ¹ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒâäàÅ×Í´ÍÍ¡ ÒÁäÿ˜¹ ºíÒÃاàÅ×Í´ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : 㪌ÇԸն͹ Œ¹·Õèá¡‹ Ô´´Í¡áÅЪ‹Í¼Å͋͹´ŒÇ¨ÐÁÕÊÃþ¤Ø³ 25
 24. 24. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 5¡Ñ¹à¡ÃÒ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Fagraea fragrans Roxb. Ç§È : GENTIANNACEAE ª×èÍÍ×è¹ : Áѹ»ÅÒ (ÀÒ¤à˹×Í,ÍÕÊÒ¹) íÒàÊÒ ·íÒàÊÒ (ÀҤ㠌) ÐÁЫ٠íÒÁÙ«Ù (ÁÅÒÂÙ-ÀҤ㠌) ÊÃþ¤Ø³ : ºíÒÃاä¢Áѹã¹Ã‹Ò§¡Ò ºíÒÃا¸Ò Ø à»š¹ÂÒÍÒÂØÇѲ¹Ð ᡌ䢌¨ÑºÊÑè¹ á¡ŒË×´ äÍ ÃÔ´Êմǧ ·ŒÍ§Áҹŧ·ŒÍ§ ÁÙ¡àÅ×Í´ ṋ¹Ë¹ŒÒÍ¡ ºíÒÃاÁŒÒÁ á¡ŒàÅ×Í´¾Ô¡Òà ¢ÑºÅÁ »Ãا໚¹ÂÒÍÒÂØÇѲ¹Ð ºíÒÃا¡íÒÅѧ ʋǹ·Õè㪌 : á¡‹¹ à»Å×Í¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒâäàÊŒ¹àÊÕ ¡ÉÑÂàÅ×Í´ ÅÁ ºíÒÃا¡íÒÅѧᡌ»Ç´àÁ×èÍ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¡Ãѹà¡ÃÒ໚¹äÁŒÂ×¹ Œ¹·ÕèÁÕÍÒÂØËÅÒ»‚ ºÒ§ Œ¹ÁÕÍÒÂض֧ 100 »‚¡çÁÕ ¤ÇÃàÅ×Í¡ Ñ´¡Ô觷ÕèãËÞ‹ËÃ×Íá¡‹¹ÁÒ·íÒÂÒ à¡çºä´Œ·Ñ駻‚ 26
 25. 25. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 6¡Óᾧà¨ç´ªÑé¹ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Salacia chinensis Linn. Ç§È : CELASTRACERE ª×èÍÍ×è¹ : ÐÅØÁ¹¡ Òä¡Œ ¹éíҹͧ ÁÐ ‹ÍÁä¡‹ ÅØ‹Á¹¡ ÊÃþ¤Ø³ : ໚¹ÂÒÃкÒÂÊíÒËÃѺ¼ÙŒ·ŒÍ§Í×´á¡Œ¡ÉÑÂà¶Ò´Ò¹ã¹·ŒÍ§ ÃÒ¡ ŒÁ´×èÁÃÑ¡ÉÒàºÒ ËÇÒ¹»ÃѺÃкº¤ÇÒÁ´Ñ¹ ·íÒãËŒá¼ÅàºÒËÇÒ¹áËŒ§ ᡌ䢢ŒÍ¾Ô¡Òà ࢌҢŒÍ á¡Œ»Ãд§ ¢Ñº¼ÒÂÅÁ ¿Í¡áÅТѺâÅËÔ Ãд٠ʋǹ·Õè㪌 : à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : ŒÁ¡Ñº ÑÇÂÒÍ×è¹ ä´Œá¡‹ à¶ÒÇÑÅÂà»ÃÕ§ ¹íÒÊÁعä¾Ã·Ñé§ ò Í‹ҧ ¹íÒÁÒÍ‹ҧÅÐ ó ªÔé¹ ÁÑ´ÃÇÁ¡Ñ¹áÅŒÇ ŒÁ´×èÁ ઌÒ-àÂç¹ á¡Œ¡ÉÑ àÊŒ¹àÍç¹ Ö§ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : àÅ×Í¡ Œ¹á¡‹¨Ñ´ÁÕÍÒÂØËÅÒ»‚ ¼ÔÇÊÕ¢ÒÇ໚¹Ç§äÅह ¡ÅÁ æ ¨Ö§ãªŒä´Œ 27
 26. 26. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 7¡ÓÅѧÇÑÇà¶ÅÔ§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Anaxagorea luzonensis A.Gray Ç§È : ANNONACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡íÒÅѧ·Ã¾Õ ªÐáÁº ( ÃÒ´) ªŒÒÇÑÇà¶ÅÔ§»Ù¹»Ù¹·Ò (ã Œ) áËÅ¢Õé¤ÇÒ ÊÃþ¤Ø³ : ºíÒÃاâÅËÔ ·íÒ¸Ò ØãËŒºÃÔºÙó ºíÒÃاàÊŒ¹àÍç¹ á¡Œ»Ç´àÁ×èÍ ÒÁËҧ¡Ò ºíÒÃا¡íÒÅѧ ºíÒÃا¡Ãд١ãËŒá¢ç§áç ໚¹ÂÒÍÒÂØÇѲ¹Ð ʋǹ·Õè㪌 : à¹×éÍäÁŒ á¡‹¹ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : ÃÑ¡ÉÒâä ÍÑÁ¾Ä¡É ÍÑÁ¾Ò ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : àÅ×Í¡à¶Ò·Õèá¡‹¨Ñ´ÊÕ¹éíÒ ÒÅࢌÁÍÒÂØËÅÒ»‚ à¡çºä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 28
 27. 27. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 8 ¡ÓÅѧàÊ×Íâ¤Ã‹§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Betula alnoides Buch Ham Ç§È : CELASTRACERE ª×èÍÍ×è¹ : ¢ÇÒ¡ä¡‹ ˹ÒÁà¢çÁ (ªÑÂÀÙÁÔ) ¢Íàºç´ (˹ͧ¤ÒÂ) ¢Õéáô (»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ) à¢ÕéÂÇ §Ù (ªØÁ¾Ã) Öè§ à¤Ã×Í´íÒ ÑÇáÁ‹ (ÅíÒ»Ò§)ູ ູ¢Í ( ÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í) àÅ纤Ãر (¨Ñ¹·ºØÃÕ) àÅçºÃÍ¡ (¾Ñ·Åا) ËÁÒ¡ Òä¡Œ (àÅÂ) ÊÃþ¤Ø³ : ºíÒÃا¡íÒÅѧ à¨ÃÔÞÍÒËÒâѺÅÁã¹ÅíÒäÊŒºíÒÃاàÊŒ¹ àÍç¹ãËŒá¢ç§áçᡌ»Ç´ àÁ×èÍ ÒÁËҧ¡Ò ºíÒÃا¸Ò Ø à»š¹ÂÒÍÒÂØÇѲ¹Ð ʋǹ·Õè㪌 : à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à¶Ò¢Í§¡íÒÅѧàÊ×Íâ¤Ã‹§¡Ñº¢ŒÒÇàÂç¹·Ñé§Êͧ㪌Í‹ҧÅÐ෋ҡѹàÊÁÍÀÒ¤ ŒÁ ´×èÁá¡Œ»Ç´ Ö§ ÒÁàÊŒ¹ á¡Œ¡ÉÑÂ ä ¾Ô¡Òà ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ ÃÑ¡ÉÒàºÒËÇÒ¹ ºíÒÃا¡íÒÅѧ á¡Œ¼Ñ§¼×´ÍÑ¡àʺ á¡Œ»Ãд§à¢ŒÒ¢ŒÍ à¤Â·´Åͧ áÅŒÇÁÕÊÃþ¤Ø³ªÐ§Ñ´¹Ñ¡ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¶ÒÁÕ˹ÒÁ¤ÇÃà¡çº´ŒÇ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ ÊÁعä¾Ã¡íÒÅѧàÊ×Íâ¤Ã‹§ 㪌à¶Òä´Œ Ñé§á ‹ÍÒÂØ 3 »‚ ¢Öé¹ä»à¡çºä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 29
 28. 28. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 9 à¡Åç´ÅÔè¹ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Phyllodium elegans (Lour.) Desv. Ç§È : FABACEAE ª×èÍÍ×è¹ : à¡Åç´»ÅÒª‹Í¹ à¡Åç´à§Ô¹Âǧ äËÅà§Ô¹¢ÒÇ ¡ÒÊÒÁ»‚¡ ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œâä Ѻ¾Ô¡Òà (ÍÒ¡ÒüԴ»¡ Ԣͧ Ѻ) á¡Œ¤Ø³äÊ (ÁÕÍÒ¡ÒüÍÁáËŒ§ ã¨ÊÑè¹ ºÒ§àÇÅÒྌͤÅÑè§ ÃŒÍ§äËŒ) ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌 ÃÒ¡ ŒÁ¹éíÒ´×èÁ á¡Œâä Ѻ¾Ô¡Òà (ÍÒ¡ÒüԴ»¡ Ԣͧ Ѻ) ¼ÊÁ¡ÑºÃÒ¡ ¡Ãд١ÍÖè§ ÃÒ¡¡ÒÊÒÁ»‚¡ãËÞ‹ ÃÒ¡âÁ¡ÁѹáÅÐÃÒ¡ËÒ§ËÁҨ͡ ŒÁ¹éíÒ´×èÁ á¡Œ¤Ø³äÊ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ŒÍ§ãªŒ·Ñé§ Œ¹â´Â¡ÒÃ์¹¢Ø´ãˌ䴌ÃÒ¡ à¡çºª‹Ç§¾ÄÉÀÒ¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á 30
 29. 29. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 10 â¡°¡Ð¡ÅÔé§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Strychnos nux-vomica Linn Ç§È : STRYCHNACEAE ª×èÍÍ×è¹ : Ç‹Ò¹ä¿ Œ¹ ÙÁ¡Òá´§ áʧⷹ áÊŧⷹ áÊŧ㨠ÊÃþ¤Ø³ : ºíÒÃا¸Ò Ø ºíÒÃاËÑÇã¨ãËŒà Œ¹áç á¡ŒÍÑÁ¾Ò á¡ŒÍÔ´âàᡌ䢌à¨ÃÔÞÍÒËÒà ¢Ñº¹éíÒ‹Í¡ÃÐ ØŒ¹ »ÃÐÊҷʋǹ¡ÅÒ§ ºíÒÃا»ÃÐÊÒ· ËÙ Ò¨ÁÙ¡ ºíÒÃاà¾È¢Í§ºØÃØÉ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : ãºÊ´ àÁÅç´ à»Å×Í¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à»Å×Í¡ Œ¹ÃÑ¡ÉÒ¾Ôɧ٠ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ໚¹ÂÒÍѹ ÃÒ ¡ÒùíÒÁÒ·íÒ໚¹ÂҨРŒÍ§¦‹ÒÄ·¸ÔìàÊÕ¡‹Í¹ ÒÁ¡ÃÃÁÇÔ¸Õã¹ ËÅÑ¡àÀÊѪ¡ÃÃÁä·Â 31
 30. 30. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 11 ¡ÃÇ»†Ò ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifoliagrewiifolia Ç§È : FLACOURTIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡ŒÇ ¢Ø¹àËÂÔ§ ¤ÍᏠǠÇÂãËÞ‹ Ò¹àÊÕé¹ ºØ¹àËÂÔ§ ¼‹ÒÊÒÁ ¼ÕàÊ×éÍËÅǧ ÊÃþ¤Ø³ : ᡌ䢌¾ÔÉ ä¢Œ¡ÒÌ á¡Œâä¼ÔÇ˹ѧ¼×蹤ѹ á¡ŒÃÔ´Êմǧ¨ÁÙ¡ á¡ŒºÒ´á¼Å á¡Œ·ŒÍ§Ã‹Ç§ á¡Œ Ѻ¾Ô¡Òà ᡌ¾ÔÉ¡ÒÌ á¡Œ¼×蹤ѹ á¡ŒÃÔ´Êմǧ ‹Ò§æ ºíÒÃا¸Ò Ø ºíÒÃا¡íÒÅѧ ʋǹ·Õè㪌 : 㪌·Ñé§ 5 (ÃÒ¡ ÅÙ¡ ´Í¡ 㺠Œ¹) ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à»Å×Í¡á¡‹¹ÃÑ¡ÉÒÃÔ´Êմǧ·ÇÒÃ,ÅíÒäÊŒ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºà»Å×Í¡ Œ¹ áÅÐá¡‹¹ä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ ¤ÇÃ์¹à¡çº Œ¹¡ÃÇ»†Ò·Õè ÁÕÍÒÂØ Ñé§á ‹ 5-10 »‚ 32
 31. 31. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 12¢Ñ¹·Í§¾ÂÒºÒ· ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Strychnos nux-vomica Linn Ç§È : EUPHORBIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¢¹Ø¹´§ ´Ù¡ãÊ ¢Ñ¹·Í§ ÊÃþ¤Ø³ : á¡ŒÅÁ໚¹¾ÔÉ á¡Œ»Ãд§ á¡Œ¾ÔÉ㹡Ãд١ ¦‹Ò¾ÂÒ¸Ô á¡ŒâäàÃ×é͹ ÁÐàÃç§ ¤Ø´·ÐÃÒ´ ¡ÅÒ¡ à¡Å×é͹ âä¼ÔÇ˹ѧ·Ø¡ª¹Ô´ á¡Œ¡ÒÁâä á¡Œâä Ѻ¾Ô¡Òà ·íÒãËŒ¿˜¹·¹ ¶‹Ò¹éíÒàËÅ×ͧ á¡ŒÅÁ á¡Œ»Ãд§ á¡Œ¾ÔÉ㹡Ãд١ á¡Œâä¼ÔÇ˹ѧ ÃÑ¡ÉÒ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ʋǹ·Õè㪌 : 㪌·Ñé§ 5 (ÃÒ¡ ÅÙ¡ ´Í¡ 㺠Œ¹) ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒâäÁÐàÃ秡Ãд١ ÁÐàÃ秡ÃÒÁªŒÒ§ »Ç´¢ŒÍ »Ç´à¢‹Ò ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çº Œ¹ ¡Ôè§ ä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ ¤ÇÃ์¹à¡çº Œ¹¢Ñ¹·Í§·ÕèÁÕÍÒÂØ 5-10 »‚ ¢Öé¹ä» 33
 32. 32. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 13¢ŒÒÇàÂç¹ã Œ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Smilax glabra Wall.ex Roxb. Ç§È : SMILACACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ËÑÇÂÒ¨Õ¹»˜¡Éã Œ (ã Œ) ÂÒËÑÇ¢ŒÍ (à˹×Í) à ÕÂÇⶋΡ (¨Õ¹) ¢ŒÒÇàÂç¹â¤¡¢ÒÇ ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œ»Ãд§ ¤Ø´·ÐÃÒ´ á¡Œ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ᡌàÊŒ¹àÍç¹¾Ô¡Òà ᡌ¡ÒÁâÃ¤à¢ŒÒ ¢ŒÍÍÍ¡´Í¡ ½‚á¼Å๋Òໄ›Í¾ؾͧ àÁç´¼×蹤ѹ ´Ñº¾ÔÉ㹡Ãд١ á¡Œ»˜ÊÊÒÇоԡÒà ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ à˧ŒÒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃࢋÒÍÑ¡àʺàÊŒ¹ ֧ᡌ»Ç´àÁ×èÍ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ËÑÇã Œ´Ô¹ ŒÍ§ÍÒÈÑ¡Òâش 34
 33. 33. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 14¢ŒÒÇàÂç¹à˹×Í ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Smylax peguana Ç§È : LILIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ÂÒËÑÇãËÞ‹ ËÑÇÂÒ¨Õ¹à˹×Í àÊÕèÂÁⶋÇΡ(¨Õ¹) ÂÒ¢ŒÒÇàÂç¹á´§ ÊÃþ¤Ø³ : á¡ŒàÊŒ¹¾Ô¡Òà ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ¡ÒÁâä ½‚ໄ›Í ¾Ø¾Í§ áÅÐ Œ¹á¡ŒÍÑÁ¾Ò á¡Œ¾ÂÒ¸Ôã¹·ŒÍ§ á¡Œ»˜ÊÊÒÇÐáÅÐàÊŒ¹àÍç¹¾Ô¡Òà ᡌ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ᡌÌ͹㹡ÃÐËÒ¹éíÒ á¡Œ¾Ø¾Í§¼×蹤ѹ ʋǹ·Õè㪌 : ËÑÇ à˧ŒÒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒÁÐàÃç§ »Ç´àÁ×èÍ àÊŒ¹ Ö§·ÕèÁÕÍÒ¡ÒÃÃعáç á¡ŒÍÑ¡àʺ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ËÑÇÍÂÙ‹ÅÖ¡¨Ò¡¾×é¹´Ô¹¾ÍÊÁ¤Çà 35
 34. 34. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 15 ¢Õé˹͹ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Zollingeria dongnaiensis Pierre Ç§È : SAPINDACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¢ÕéÁÍ´ ¢¹Ò¹¢ÒÇ ÊÃþ¤Ø³ : ᡌ䢌 ¤Ñ´¨ÁÙ¡ ´Ñº¾ÔÉÌ͹ á¡ŒËÇÑ´ ËÑè¹à»Å×Í¡ºÒ§ æ ᪋¹éíÒáŌǤ¹¨¹ à¡Ô´¿Í§ÊÕ¢ÒÇ ¿Í§ãªŒ¾Í¡ÈÕÃÉÐà´ç¡ ᡌÌ͹ ´‹Ò§äÁŒá¡Œâä¡ÉÑ ᡌ¹ÔèÇ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ ¢ÑºÁØ ¡Ô ʋǹ·Õè㪌 : à»Å×Í¡ 㺠ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à»Å×Í¡ Œ¹ÃÑ¡ÉÒÁÐàÃç§ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : àÅ×Í¡ Œ¹ãËÞ‹¾ÍÊÁ¤ÇÃ㪌ÁÕ´¶Ò¡áÅÐá¡Ðà»Å×Í¡ à¡çºä´Œ ÅÍ´»‚ 36
 35. 35. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 16 à¢Â Ò ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Glycosmis pentaphylla (Retz.)D.C. Ç§È : RUTACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ÊÕªÁª×è¹ ÅÙ¡à¢Â Ò ¹éíÒ¢ŒÒÇ ¾Ø·¸ÃÑ¡ÉÒ »ÃЧ¤ãËÞ‹ ¡ÃÐâá¹éíÒ¢ŒÒÇ ÒÃÐá» ¡ÃÐÃÍ¡ ¹éíÒ¢ŒÒÇ ÁѹËÁ٠ࢹ·Ð ÊÃþ¤Ø³ : ¡Ãз،§¾ÔÉ á¡Œ¾Ôɽ‚ÀÒÂã¹áÅÐÀÒ¹͡ ¢Ñº¹éíÒ¹Á á¡Œ¾Ôɧ٠ᡌ¾ÔÉáÁŧ ᡌ䢌¡ÒÌ á¡Œâä¼ÔÇ˹ѧ¾Ø¾Í§ ᡌ䢌ÃÒ¡ÊÒ´ à¡Å×è͹½‚ãËŒÂغ á¡Œ½‚·Õè¹Á Ñ´ÃÒ¡½‚·Õè¹Á ʋǹ·Õè㪌 : 㪌·Ñé§ Œ¹ ·Ñé§ 5 ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : á¡Œ¾Ôɧ٠ŒÁÍҺᡌ¤Ñ¹ ໚¹ ÑÇÊíÒ¤ÑÞã¹ íÒÃѺÂÒÍÒÂØÇѲ¹Ð ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : Ñ´¡Ôè§áÅТشÃÒ¡ÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ 3-5 ¿Ø 37
 36. 36. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 17 à¢Ò¤Í¹ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Marsdenia tenacissima (Roxb.) Moon Ç§È : ASCLEPIADACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ËÑÇࢋҤ͹ ä·Ê§¢ÒÇ »ÃÐʧ¢ÒÇ ÊÃþ¤Ø³ : ºíÒÃا¡íÒÅѧ ºíÒÃاâÅËÔ á¡Œ»Ç´àÁ×èÍ à¨ÃÔÞÍÒËÒà ʋǹ·Õè㪌 : ËÑÇ ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒâä¡ÉÑ »Ç´àÁ×èÍ »Ç´ËÅѧ»Ç´àÍÇ ŒÁËÇÁ¡Ñº½Ò§áÅЪÐàÍÁ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºÃÒ¡ä´Œ Ñé§á ‹à´×͹ÁԶعÒ¹-¸Ñ¹ÇÒ¤Á 38
 37. 37. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 18 ¤¹·Ò ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Ç§È : SIMAROUBACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡ÐÅѹ·Ò ÊÕ¿‡¹ ÊÕ¿˜¹¤¹ Ò ÊÕ¿˜¹¤¹·Ò ¨Õé ¨Õé˹ÒÁ ÊÕà ÒР˹ÒÁ¨Õé ÊÃþ¤Ø³ : 㪌໚¹ÂÒᡌ䢌·Ø¡ª¹Ô´ ¢Ñº¾ÔÉá¡Œ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ໚¹ ÑÇÂÒÊíÒ¤ÑÞã¹ íÒÃѺ àºÞ¨âÅ¡ÇÔàªÕÂà ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒâäà˧×Í¡ÍÑ¡àʺ໚¹Ë¹Í§ ¾ÃСÃÃÁ°Ò¹¹ÔÂÁ㪌·íÒäÁŒÊÕ¿˜¹ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : 㪌ÇԸբش ŒÍ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧà¾ÃÒФ¹·ÒÁÕ˹ÒÁáËÅÁ¤Á à¡çºä´Œ ÅÍ´»‚ 39
 38. 38. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 19 ¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÅ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Abutilon indicum (L.) Sweet Ç§È : MALVACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¤Ãͺ ¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÌ Íºá º ºÍºá»º ÁС‹Í§à¢ŒÒ (¾ÒÂѾ) ¡‹Í§à¢ŒÒ (àªÕ§ãËÁ‹) ⼧¼Ò§ (â¤ÃÒª ) ¤Ãͺ ÅѺ ËތҢѴËÅǧ ËތҢѴ㺻‡ÍÁ ¢Ñ´Á͹ËÅǧ ÊÃþ¤Ø³ : ໚¹ÂÒà¨ÃÔÞÍÒËÒà ᡌà´ç¡¶‹ÒÂ໚¹¿Í§ á¡ŒºÔ´ ᡌ䢌 á¡Œ Ò¹¢âÁ ᡌ·ŒÍ§àÊÕ ʋǹ·Õè㪌 : ·Ñé§ Œ¹ ÃÒ¡ áÅÐàÁÅç´ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌¤Ãͺ·Ñé§ 3 ÃÑ¡ÉÒàºÒËÇÒ¹ ¡¢ÒÇ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºã¹Ä´ÙÌ͹áÅÐÄ´Ù˹ÒÇ Ñ´·Ñé§ Œ¹ ŌҧÊÐÍÒ´ Ò¡áËŒ§à¡çºänj㪌 40
 39. 39. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 20 ¤Ãͺ¿˜¹ÊÕ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Ç§È : MALVACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ËÁÒ¡¡‹Í§¢ŒÒÇ ¡‹Í§¢ŒÒÇÂ‹Ò ÊÃþ¤Ø³ : 㪌໚¹ÂÒᡌ䢌·Ø¡ª¹Ô´ ¢Ñº¾ÔÉá¡Œ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ໚¹ ÑÇÂÒÊíÒ¤ÑÞã¹ íÒÃѺ àºÞ¨âÅ¡ÇÔàªÕÂà ʋǹ·Õè㪌 : Œ¹ ´Í¡ 㺠ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌¤Ãͺ·Ñé§ 3 ÃÑ¡ÉÒàºÒËÇÒ¹ ¡¢ÒÇ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºã¹Ä´ÙÌ͹áÅÐÄ´Ù˹ÒÇ Ñ´·Ñé§ Œ¹ ŌҧÊÐÍÒ´ Ò¡áËŒ§à¡çºänj㪌 41
 40. 40. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 21 ¤Ãͺ ÅѺ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Abutilon indicum G BON. Ç§È : MALVACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¤Ãͺ ¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÌ Íºá º ºÍºá»º ÁС‹Í§à¢ŒÒ (¾ÒÂѾ) ¡‹Í¹à¢ŒÒ (àªÕ§ãËÁ‹) ⼧¼Ò§ (â¤ÃÒª ) ¤Ãͺ ÅѺ ËތҢѴËÅǧ ËތҢѴ㺻‡ÍÁ ¢Ñ´Á͹ËÅǧ ÊÃþ¤Ø³ : Ãʪ؋Á ÊØ¢ØÁ äÁ‹ÁÕ¾ÔÉ ãªŒá¡ŒÃŒÍ¹ ª×é¹ ¿Í¡àÅ×Í´ á¡Œ·ŒÍ§Ã‹Ç§ ËÙÍ×éÍ ËÙ˹ǡ á¼ÅºÇÁ໚¹Ë¹Í§ âäàÃ×é͹ »˜ÊÊÒÇТѴ à¨çº ¢Ø‹¹ ¤Ò§·ÙÁ ¢ÑºÅÁ àÅ×ʹÌ͹ ʋǹ·Õè㪌 : ·Ñé§ Œ¹ ÃÒ¡ àÁÅç´ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌¤Ãͺ·Ñé§ 3 ÃÑ¡ÉÒàºÒËÇÒ¹ ¡¢ÒÇ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºã¹Ä´ÙÌ͹áÅÐÄ´Ù˹ÒÇ Ñ´·Ñé§ Œ¹ ŌҧÊÐÍÒ´ Ò¡áËŒ§à¡çºänj㪌 42
 41. 41. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 22 à¤Ã×Íà¢Òá¡Åº ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Desmos chinensis Lour. Ç§È : ANNONACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡ÅŒÇÂà¤Ã×Í à¤Ã×Íà¢Òá¡Åº ÊÒÇËÂØ´ àÊÅÒྪà ÊÃþ¤Ø³ : ´Í¡Ê´ – ÁÕ¹éíÒÁѹËÍÁÃÐàË ·íÒãËŒÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁ੾ÒÐ ÑÇ à¢ŒÒÂÒËÍÁ ºíÒÃاËÑÇ㨠Œ¹áÅÐÃÒ¡ – 㪌ࢌÒÂÒͺ ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡Òà ԴÂÒàʾ Ô´ ʋǹ·Õè㪌 : ´Í¡Ê´ Œ¹ ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à¤Ã×Íà¢Òá¡ÅºÃÑ¡ÉÒàÊŒ¹¾ÅÔ¡á¾Å§ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : Ñ´à¶Òà˹×;×é¹´Ô¹ª‹Ç§Ë¹ŒÒ½¹»ÃÐÁÒ³à´×͹¡Ã¡®Ò¤Á-ÊÔ§ËÒ¤Á 43
 42. 42. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 23 à¤Ã×ͧÙàË‹Ò ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Vitex glabrata R. Br. Ç§È : RUTACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¼Ñ¡á»Á»†Ò,¼Ñ¡¢Áá¤Á(ä·ãËÞ‹) Ы‹Ç¤ЫРÐâ«‹ÂÍդЫÐ(¡ÐàËÃÕè§àªÕ§ãËÁ‹) ÒÊÇ‹ÍàÍÊØÂà´ÒÐ(¡ÐàËÃÕè§áÁ‹Î‹Í§Ê͹) ºÒ¹´Í¡ ¼Ñ¡Ë‹ͧáË‹§ º‹Ð´Í¡(ÅÑéÇÐ) áι§ÙàË‹Ò ÊÃþ¤Ø³ : á¡ŒáÁŧÊÑ Ç¡Ñ´ ‹Í ᡌ¼Ô´ÊíÒá´§ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐËÃ×ͼÊÁ¡Ñºá¡‹¹½Ò§ ¡Ñº¾ÞÒ·ŒÒÇàÍÇ â´‹äÁ‹ÃٌŌÁ·Ñé§ Œ¹ áÅÐ Œ¹¡íÒÅѧªŒÒ§ÊÒà ŒÁ¹éíÒ´×èÁ á¡Œ»Ç´àÊŒ¹»Ç´àÍç¹ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : à¶Ò Œ¹ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à¶Ò§ÙàË‹Ò 1 ʋǹ ÃҡὡËÍÁ 2 ʋǹ ÃÑ¡ÉÒâä˹ŒÒÁ×´ ËÒÂ㨠Դ¢Ñ´ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºàÍÒà¶Ò·ÕèàÅ×éÍÂÍÂÙ‹ ÒÁ Œ¹äÁŒ Œ¹äÁŒª¹Ô´¹ÕéÁÕ˹ÒÁàÂÍÐàÇÅÒà¡çº ¤ÇÃÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ 44
 43. 43. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 24 à¤Ã×ÍËҧ˹٠ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Tinospora crispa (Linn.), Miers ex Hook. f. et Thoms. Ç§È : MENISPERMACEAE ª×èÍÍ×è¹ : à¤Ã×Íà¢ÒÎÍ ¨Ø‹§¨Ô§ ਠÁÙÅ˹ÒÁ ÑÇਠÁÙÅÂÒ¹ à¶ÒËÑÇ´ŒÇ¹ ºÍÃÐà¾ç´ ªÔ§ªŒÒªÒÅÕ ÊÃþ¤Ø³ : ÂÒᡌ䢌 ¢Ñºà˧×èÍ á¡Œ¡ÃÐËÒ¹éíÒ á¡ŒÃŒÍ¹ã¹ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : à¶Ò ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌»ÃاÂÒ ÍÒÂØÇѲ¹Ð ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºà¶ÒÍÒÂØ Ñé§á ‹ 2 »‚ ¢Öé¹ä»à¡çº Œ¹à´×͹ÁԶعÒ¹-à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á 45
 44. 44. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 25 ਠÁÙÅà¾ÅÔ§¢ÒÇ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Plumbago zeylanica Linn Ç§È : PLUMBAGINACEAE ª×èÍÍ×è¹ : »›‚»‚¢ÒÇ »´»Ç¢ÒÇ ÍªÙÇÒ Ñ駪ÙΌǠá»ÐÎÇ ѧ »‚¡»‚¢ÒÇ ÊÃþ¤Ø³ : ¢ÑºÅÁã¹Í¡ ¢ÑºâÅËÔ ÍѹÁÕ¾ÔÉ á¡ŒÃÔ´Êմǧ á¡ŒºÇÁ á¡Œ¤Ø´·ÐÃÒ´ ºíÒÃا¸Ò Ø ºíÒÃاâÅËÔ á¡Œ»Ç´·ŒÍ§ á¡Œ·ŒÍ§àÊÕ ¡ÃШÒÂàÅ×Í´ÅÁ ËÞÔ§·ÕèÁÕ¤ÃÃÀËŒÒÁÃѺ »ÃзҹÃÒ¡¢Í§ Œ¹ à¾ÃÒÐÃÒ¡¹Õé¨ÐÁÕÊÒúҧÍ‹ҧ·Õè·íÒãˌ᷌§ ʋǹ·Õè㪌 : 㺠Œ¹ ´Í¡ ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃҡਠÁÙÅà¾ÅÔ§·Ñé§ 2 ¢ÑºàÅ×Í´àÊÕÂËÅѧ¤ÅÍ´ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¢Ø´ÃҡਠÁÙÅà¾ÅÔ§·ÕèÁÕÍÒÂØ 2-3 »‚ ª‹Ç§·Õèà¡çºà¡ÕèÂÇÃÒ¡»ÃÐÁÒ³ ØÅÒ¤Á - ¾ÄȨԡÒ¹ 46
 45. 45. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 26 ਠÁÙÅà¾Åԧᴧ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Plumbago rosea Linn. (P.indica Linn.) Ç§È : PLUMBAGINACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¤ØŒÂÇÙ‹ »´»Çá´§ Ñ駪ٌâÇŒ ä¿ã Œ´Ô¹ ÍغС٨Р»‚¡»‚á´§ ÊÃþ¤Ø³ : 㪌໚¹ÂҢѺ»ÃШíÒà´×͹ á¡Œ»Ç´¢ŒÍ ¢Ñº¾ÂÒ¸Ô ·Òá¡Œ¡ÅÒ¡à¡Å×é͹ ÃЧѺ ÍÒ¡Òà »Ç´¿˜¹ áÅÐá¡Œ·ŒÍ§Ã‹Ç§ ËÞÔ§·ÕèÁÕ¤ÃÃÀËŒÒÁÃѺ»ÃзҹÃÒ¡¢Í§ Œ¹ à¾ÃÒÐÃÒ¡¹Õé ¨ÐÁÕÊÒúҧÍ‹ҧ·Õè·íÒãˌ᷌§ ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃҡਠÁÙÅà¾ÅÔ§·Ñé§ 2 ¢ÑºàÅ×Í´àÊÕÂËÅѧ¤ÅÍ´ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¢Ø´ÃҡਠÁÙÅà¾ÅÔ§·ÕèÁÕÍÒÂØ 2-3 »‚ ª‹Ç§·Õèà¡çºà¡ÕèÂÇÃÒ¡»ÃÐÁÒ³ ØÅÒ¤Á - ¾ÄȨԡÒ¹ 47
 46. 46. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 27 ᨧ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Maerua siamensis (Kurz) Pax Ç§È : ASCLEPIADACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ᡧ(¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ)ËÃ×Íá¡Œ§ ᨌ§ ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œ»˜ÊÊÒÇоԡÒà ᡌ¡ÃÐÉÑ »Ç´àÁ×èÍ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ á¡ŒºÇÁ à»Å×Í¡ ÃÒ¡ áÅÐ㺠ŒÁ¹éíÒ´×èÁá¡Œ´Õ«‹Ò¹ ˹ŒÒÁ×´ Ò¿Ò§ 䢌¨ÑºÊÑè¹ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : Œ¹ à»Å×Í¡ 㺠ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌»ÃاÂÒá¡Œ¡ÉÑ ºíÒÃاËҧ¡Ò ᡌ¿˜¹â¡ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : 㪌 Ñ´ Œ¹¡Ôè§ à¡çºä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 48
 47. 47. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 28 ªÐàÍÁä·Â ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Albizia myriophylla Benth. Ç§È : LEGUMINOCEAE ª×èÍÍ×è¹ : ªÐàÍÁ»†Ò(¡ÅÒ§) ÒÅÍŒÍÂ( ÃÒ´) ÊŒÁ»†ÍÂËÇÒ¹(¾ÒÂѾ) ͌ͪŒÒ§(ʧ¢ÅÒ) ¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ ÍŒÍÂÊÒÁÊǹ(ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ) ¡Í¡¡Ñë¹ Â‹Ò¹§Ò ÊÃþ¤Ø³ : 㪌໚¹ÂÒá¡ŒäÍ ¡ÃÐËÒ¹éíÒ ÂÒÃкÒ ¼Å ¢ÑºàÊÁËÐ á¡ŒâÃ¤ã¹¤Í á¡Œä͢ѺàÊÁËÐ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ò§à¤ÁÕ¾ºÇ‹Ò ÊÒ÷ÕèãËŒ¤ÇÒÁËÇÒ¹ ໚¹¹éíÒ ÒÅ¡ÅÙâ¤ÊáÅЫÙâ¤ÃÊ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : ÃÒ¡ à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌»Ãا໚¹ÂÒá¡Œ»Í´ºÇÁäÍ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : 㪌 Œ¹¡Ôè§ÃÐÂÐ ØÅÒ¤Á-¾ÄȨԡÒ¹ »ÅÒÂÄ´Ù½¹¨ÐÊÃþ¤Ø³´Õ 49
 48. 48. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 29 ªŒÒ§¹ŒÒÇ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Ficus pubigera Wall Ç§È : MORACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ªŒÒ§â¹ŒÁ ¡ÃÐá¨Ð ¡íÒÅѧªŒÒ§ ÊÃþ¤Ø³ : ¢Ñº¾ÂÒ¸Ô á¡Œ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ à¹×éÍäÁŒÃÊÁѹ Ô´ËÍÁ ºíÒÃاâÅËÔ ºíÒÃا¡íÒÅѧ ᡌ䢢ŒÍàÊ×èÍÁ ÃÑ¡ÉÒàÊŒ¹àÍç¹ÍÑ¡àʺ ʋǹ·Õè㪌 : Œ¹ à»Å×Í¡ 㺠ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ᡋ¹ ŒÁ¿„œ¹¡Ò÷íҧҹ˹ѡ¢Í§ Ѻ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 50
 49. 49. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 30ªÔ§ªÕè ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Capparis micracantha DC. Ç§È : CAPPARIDACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ªÔ¹ªÕè ¾ÞÒ¨ÍÁ»ÅÇ¡ áÊÁ«Í ¨Ô§â¨Œ ¡ÃдÒÉ¢ÒÇ ªÒªٌ ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œâä¼ÔÇ˹ѧ ᡌ䢌½‚¡ÒÌ á¡ŒÊѹ¹ÔºÒ á¡Œ ФÔÇ á¡ŒÁÐàÃç§ á¡Œâä㹠ÅíÒ¤Í á¡Œâä·Õèà¡Ô´ã¹·ŒÍ§ ¢ÑºÅÁãËŒ«‹Ò¹ÍÍ¡ÁÒ á¡Œä¢ŒÃŒÍ¹ÀÒÂã¹·Ø¡ª¹Ô´ ᡌ䢌à¾×èÍ´ÕáÅÐ âÃËÔ ä¢Œ¾ÔÉ ä¢Œ¡ÒÌ á¡Œâä Ò Ê‹Ç¹·Õè㪌 : ´Í¡ ÅÙ¡ Œ¹ ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÒ¡½¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÊÁعä¾ÃÍ×è¹(ÂÒ«ØÁãËÞ‹) ÃÑ¡ÉÒ䢌ËÁÒ¡äËÁŒ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ ¤ÇÃàÅ×Í¡ Œ¹·ÕèÁÕÍÒÂØ Ñé§á ‹ 3-5 »‚¢Öé¹ä» ¢Ø´ÃÒ¡ 51
 50. 50. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 31ªØÁàËç´à·È ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Cassia alata ( L.) Roxb. Ç§È : LEGUMINOCEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¢Õé¤Ò¡ ÅѺÁÕ¹ËÅǧ ËÁÒ¡¡ÐÅÔ§à·È ªØÁàËç´ãËÞ‹ ¢ÕéàËÅç¡ÊÒà ÊÃþ¤Ø³ : ÃÑ¡ÉÒâä¼ÔÇ˹ѧ ¡ÅÒ¡à¡Å×é͹ ½‚áÅÐá¼Å¾Ø¾Í§ ໚¹ÂÒÃкÒ ÂÒ¶‹Ò ¶‹Ò¾ÂÒ¸ÔÅíÒäÊŒ ¢Ñº¾ÂÒ¸Ô à»š¹ÂÒÃкÒÂ͋͹ ʋǹ·Õè㪌 : ´Í¡ ãºÊ´ àÁÅç´ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à¹×éÍäÁŒÃÑ¡ÉÒàºÒËÇÒ¹ ¤ÇÒÁ´Ñ¹ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : Ñ´¡Ôè§ Œ¹ÍÒÂØ 3 »‚¢Öé¹ä» à¡çºä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ ÂÒºÒ§ íÒÃѺ㪌㺠¨Ö§¤Çà ์¹à¡çºà©¾ÒЪ‹Ç§ãºà·‹Ò¹Ñé¹ 52
 51. 51. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 32 â´‹äÁ‹ÃٌŌÁ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Elephantopus scaber L. Ç§È : ASTERACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ˹Ҵ¼Ò à¤Â⻇ ËÞŒÒä¡‹¹¡¤Ø‹Á ËތһÃÒº ËÞŒÒÊÒÁÊÔºÊͧËÒº ËÞŒÒä¿ ¹¡¤ØŒÁ (ÀÒ¤à˹×Í) ЪÕâ¡ÇÐ (¡ÐàËÃÕè§-áÁ‹Î‹Í§Ê͹) ¢Õé俹¡¤Ø‹Á (àÅÂ) ¤Ô§ä¿¹¡¤Ø‹Á (ªÑÂÀÙÁÔ) ˹ҴÁÕá¤Å¹ (ÊØÃÒɮøҹÕ) ÊÃþ¤Ø³ : ª‹Ç¢Ѻ»˜ÊÊÒÇÐ áÅкíÒÃا¤ÇÒÁ¡íÒ˹Ѵ ÁÕÃʡËÍ ¨×´ ¢×è¹àÅ硹ŒÍ ÃѺ»Ãзҹᡌ¡ÉÑ ºíÒÃا¡íÒÅѧ ·Ñé§ Œ¹ ŒÁÃѺ»Ãзҹ ‹Ò§¹éíÒ á¡Œä¢Œ¨ÑºÊÑè¹ËÃ×Í ä¢ŒÁÒàÅàÃÕÂ´Õ ãªŒ ŒÁÃѺ»ÃзҹᡌäÍ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : ·Ñé§ Œ¹Ê´ËÃ×ÍáËŒ§ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌·Ñé§ 5 ŒÁá¡Œ¢Ñ´àºÒá¡Œ»Ç´ËÅѧ ä ÍÑ¡àʺ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºä´Œª‹Ç§ ÁԶعÒ¹-¾ÄȨԡÒ¹ â´Â¡Òâش·Ñé§ Œ¹ 53
 52. 52. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 33 ŒÍ§áÅŒ§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Polyalthia evecta (Pierre) Finet &Gagnep. Ç§È : ANNONACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ŒÍ§áÅ‹§ ¹Á¹ŒÍ ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œ»Ç´¡ÅŒÒÁà¹×éÍ à»Å×Í¡ Œ¹ á¡ŒºÔ´ á¡Œ»Ç´Á´ÅÙ¡ á¡Œ¤Ñ¹ ãºáÅÐàÁÅç´ íҾ͡½‚ á¡Œ»Ç´ ÂÒ¾×鹺ŒÒ¹ãªŒ à»Å×Í¡ Œ¹ËÃ×ÍÃÒ¡ ¼ÊÁ¡ÑºàÁÅç´ËÃ×ͼŹŒÍÂ˹‹Ò·ÕèáËŒ§ ¤Ò Œ¹ ½¹¹éíÒ·ÒÃͺ½‚ ãËŒÃѴ˹ͧÍÍ¡ÁÒ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÒ¡á¡Œâä¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒÃÍÑ¡àʺ á¡ŒÅÁ¾Ò¹äÊŒ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¢Ø´ÃÒ¡ª‹Ç§¾ÄÉÀÒ¤Á - ØÅÒ¤Á 54
 53. 53. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 34 Ðä¤ÃŒ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Cymbopogon citratus Stapf Ç§È : GRAMINEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¤ÒËÍÁ ä¤Ã ¨Ðä¤Ã àªÔ´à¡Ã ÊÔ§ä¤Ã ÊÃþ¤Ø³ : 㪌¢ÑºÅÁ ·íÒãËŒà¨ÃÔÞÍÒËÒà 䢌ËÇÑ´ »Ç´ËÑÇ äÍ ÃÒ¡ á¡ŒàÊÕ´ṋ¹ »Ç´¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒà áÅТѺ»˜ÊÊÒÇРࢌÒÂÒ íÒÃѺÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒûǴËÅѧ ·Ñé§ Œ¹ ÃÊÌ͹ »Ã‹ÒËÍÁ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ á¡Œ¡ÉÑÂä ¾Ô¡Òà ÁØ ¡Ô Ãд٢ÒÇ ¹éíÒÁѹ¨Ò¡ Œ¹·ÕèÊ¡Ñ´áÅŒÇ äÅ‹Âا áÅÐáÁŧ ¹ÔÂÁ¹íÒÁÒºÃèØã¹ÃٻẺÊà»Ã©մäÅ‹Âا ʋǹ·Õè㪌 : ·Ñé§ Œ¹áÅÐÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à˧ŒÒ ÃÐä¤ÃŒ 㺪ØÁàËç´ ¡ŒÒ¹ÁÐÂÁ ÃÑ¡ÉÒâää ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¶Í¹ Œ¹ËÃ×͢شÃҡ㪌䴌 ÅÍ´·Ñ駻‚ 55
 54. 54. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 35 Ñºà ‹Ò¹ŒÍ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Polyalthia debilis (Pierre) Finet & Gagnep. Ç§È : ANNONACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡Ñ¹¤Ã¡ ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œ ÑÇÌ͹ ´Ñº¾ÔÉ䢌·Ñ駻ǧ ´Ñº¾ÔÉ Ò¹«Ò§ á¡ŒÇѳâä ŒÁ´×èÁ á¡Œ»Ç´ ·ŒÍ§ ºíÒÃا Ѻ á¡Œ ѺÍÑ¡àʺ ´Õ«‹Ò¹ Ѻ¾Ô¡Òà ºÃÃà·ÒÍÒ¡ÒèءàÊÕ´ṋ¹·ŒÍ§ Áѡ㪌¤Ù‹¡Ñº Ñºà ‹ÒãËÞ‹ ÃÑ¡ÉÒàºÒËÇÒ¹áÅÐâä ѺÍÑ¡àʺ ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÒ¡ Ñºà ‹Ò·Ñé§ 2 ÃÑ¡ÉÒ âä ÒàËÅ×ͧ ÑÇàËÅ×ͧ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¶Í¹ Œ¹ËÃ×͢شÃÒ¡ÅÖ¡ 3-5 ¿Ø ¨Ò¡¾×é¹ à¡çºÃÒ¡ª‹Ç§à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á- ØÅÒ¤Á 56
 55. 55. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 36 Ñºà ‹ÒãËÞ‹ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Nymphoides indica Ktze Ç§È : MENYANTHACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ÁоÅѺ´§ Ñºà ‹ÒËÅǧ àÃ×é͹¡ÇÒ§ ÅÔ鹡ÇÒ§ àÎ×é͹¡ÇÒ§ (à˹×Í) ÁÒàÁÕé (à¢ÁÃ) ¡Ò¡ÐàÅÒ (àÅÂ) ÁÐÁѧ (â¤ÃÒª) Ñºà ‹Ò Œ¹ ÁÐâ¡»†Ò (á¾Ã‹) áδ¡ÇÒ§ (ÍÕÊÒ¹) ÁÐä¿¼Õ (àªÕ§ÃÒÂ) ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œ¾ÔÉ·Ñ駻ǧ á¡ŒÇѳâä á¡Œ¾ÔÉ䢌 Ì͹㹠ºíÒÃا»Í´ ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÒ¡ Ñºà ‹Ò·Ñé§ 2 ÃÑ¡ÉÒ âä ÒàËÅ×ͧ ÑÇàËÅ×ͧ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : Ñ´¡Ô觤ÇÃàÅ×͡੾ÒСÔ觷ÕèäÁ‹àÅç¡äÁ‹ãËÞ‹à¡Ô¹ä»à¡çºä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 57
 56. 56. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 37 Ò¹¡¡Ã´ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Ellipanthus tomentosus Kurz., ssp. Tomentosus var tomentosus Ç§È : CONNARACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡Ðâçᴧ ËÁÒ Ò·ҡÅÒ¡ ¨Ñ¹¹¡¡´ ªŒÒ§¹ŒÒÇ ÊÃþ¤Ø³ : ÃʽҴ¢ÁÁѹ ¶‹Ò¾ÔÉàÊÁËÐáÅÐâÅËÔ á¡Œ¡ÉÑ »Ç´àÁ×èÍ ¶‹Ò¾ÔÉ Ñº á¡Œ Ѻ·ÃØ´ ŒÁ´×èÁá¡Œ»Ç´·ŒÍ§ ¤ÅÒÂÍÒ¡ÒÃà¡Ã秢ͧ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ·ŒÍ§ ·Ò§à´Ô¹»˜ÊÊÒÇÐ á¡Œâäà¡ÕèÂǡѺ ʋǹ·Õè㪌 : à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ᡋ¹ Ò¹¡¡Ã´ ½Ò§àÊŒ¹ Ñºà ‹Ò·Ñé§ 2 á¡‹¹àºÞ á¡Œ¡Ô¹¼Ô´ÊíÒá´§ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : Ñ´¡Ô觤ÇÃàÅ×͡੾ÒСÔ觷ÕèäÁ‹àÅç¡äÁ‹ãËÞ‹à¡Ô¹ä»à¡çºä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 58
 57. 57. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 38 Õ¹ Ñè§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Calycopteris oribunda Lamk. Ç§È : COMBRETACEAE ª×èÍÍ×è¹ : Õ¹ Ñ觹ŒÍ »˜œ¹¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ ¢ŒÒÇ Ò ÉÕ ÊÃþ¤Ø³ : ໚¹ÂÒà¨ÃÔÞÍÒËÒà ¢Ñº¾ÂÒ¸ÔáÅÐá¡ŒÍÒ¡ÒèءàÊÕ´·ŒÍ§ ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒûǴ·ŒÍ§ ¡Ô¹¼Ô´ ÃЧѺ»Ç´ á¡Œâä ¡ÉÑÂàÊŒ¹ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : 㪌ÇԸբشàÍÒÃÒ¡ÍÂÙ‹ÅÖ¡¨Ò¡¾×é¹´Ô¹ 2-3 ¿Ø à¡çºÃÒ¡ª‹Ç§ ÁԶعÒ¹ ØÅÒ¤Á 59
 58. 58. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 39 á §á«§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Canango latifolia Finet & Gagnep. Ç§È : ANNONACEAE ª×èÍÍ×è¹ : à¡ŒÒ⻇§ §ØŒ¹Êкѹ§Ò ᡹᫧ á §áʧ ཧ ÃÒº ËíÒÍÒÇ ÊÐá¡áʧ ÊÃþ¤Ø³ : ¦‹Ò¾ÂÒ¸Ô¼ÔÇ˹ѧàÃ×éÍÃѧ ÊٺᡌÃÔ´Êմǧ¨ÁÙ¡ »ÃاÂҡԹᡌâä¼ÔÇ˹ѧ ¡ÅÒ¡ à¡Å×é͹ àÃ×é͹ ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ᡌ¾ÔÉ·Ñ駻ǧ ᡌ䢌à«×èͧ«ÖÁ ʋǹ·Õè㪌 : à¹×éÍäÁŒ 㺠ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ᡋ¹áÅÐà»Å×Í¡´Ñº¾Ôɽ‚ ÁÐàÃ秷ءª¹Ô´ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : Ñ´¡Ôè§àÅ×Í¡¡Ô觷ÕèäÁ‹àÅç¡äÁ‹ãËÞ‹ ¨¹à¡Ô¹ä» ºÒ§¡Ô觷ÕèãËÞ‹à¹×éÍ㹨Ðá¡Ã‹§ ໚¹ÊÕ´íÒÁÕÊÃþ¤Ø³´Õ 60
 59. 59. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 40 à¶ÒÇÑÅÂà»ÃÕ§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Calycopteris oribunda Lamk. Ç§È : LEGUMINOSAE ª×èÍÍ×è¹ : à¤Ã×Í Ò»Ò (â¤ÃÒª) à¤Ã×Íà¢Ò˹ѧ à¶ÒÇÑÅÂà»ÃÕ§ (ä·ÂÀÒ¤¡ÅÒ§) ÊÃþ¤Ø³ : 㪌໚¹ÂÒ¶‹ÒÂàÊÁËРŧÊÙ‹·ÇÒÃ˹ѡ ¶‹ÒÂàÊŒ¹áÅСÉÑ ¶‹ÒÂàÊŒ¹·íÒãËŒàÊŒ¹ ͋͹áÅÐË‹͹´Õ ÃÑ¡ÉÒàÊŒ¹àÍ繢ʹ ÃÑ¡ÉÒ»˜ÊÊÒÇоԡÒà ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ áÅÐÃÑ¡ÉÒâäºÔ´ âääÍ âäËÇÑ´ 㪌ÊíÒËÃѺà´ç¡à»š¹ÂÒ·Õè´ÕÁÒ¡ ʋǹ·Õè㪌 : à¶Ò ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à¶Ò ŒÁ¡Ñº¢ŒÒÇàÂç¹·Ñé§ 2 ͌ʹíÒ à¹ÃоÙÊÕä·Â ÃÑ¡ÉÒ¡ÉÑÂàÊŒ¹ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : Ñ´à¶ÒÁÒáÅŒÇËÑè¹ãˌ໚¹ªÔé¹àÅç¡ æ áŌǹíÒä»ÍºËÃ×Í Ò¡áËŒ§¤ÇÃà¡çºäÇŒ ã¹ÍسËÀÙÁÔˌͧà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃà¡Ô´àª×éÍÃÒ 61
 60. 60. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 41 à¶ÒàÍç¹Í‹Í¹ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Cryptolepis buchanani Roem.&Schult. Ç§È : ASCLEPIADACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡Ç¹ (©Ò¹-áÁ‹Î‹Í§Ê͹) à¤Ã×Íà¶ÒàÍç¹ (àªÕ§ãËÁ‹) չ໚´à¤Ã×Í (ÀÒ¤à˹×Í) àÁ×èÍ (ÀÒ¤¡ÅÒ§) ¹ÍÍÍËÁÕ (¡ÐàËÃÕè§-áÁ‹Î‹Í§Ê͹) ËÞŒÒÅÔàŹ (»˜ Ò¹Õ) ËÁ͹ Õ¹ ໚´ (ÊØÃÒɮøҹÕ) ÊÃþ¤Ø³ : ·íÒãËŒàÊŒ¹àÍç¹Ë‹͹ ¨Ô 㨪؋Áª×è¹ à»š¹ÂÒ ºíÒÃاàÊŒ¹àÍç¹ã¹Ã‹Ò§¡Ò ãËŒá¢ç§áç á¡ŒàÊŒ¹àÍç¹¾Ô¡Òà ʋǹ·Õè㪌 : à¶Ò 㺠ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒàÊŒ¹¾Ô¡ÒÃËÇÁ¡ÑºÊÁعä¾ÃÍ×è¹ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºà¶ÒáÅÐãºÁÒ ¤ÇäÑèÇãËŒÊØ¡¡‹Í¹¹íÒÁÒ»ÃاÂÒà¾×èÍÅ´¤ÇÒÁ໚¹¾ÔÉ ¨Ð´ÕÁÒ¡ 62
 61. 61. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 42 ·Í§¡ÇÒÇ Œ¹ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Butea monosperma (Lam.) Taub Ç§È : LEGUMINOCEAE-PAPILIONOIDCEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡ÇÒÇ ¡ŽÒÇ (ÀÒ¤à˹×Í) ¨ÍÁ·Í§ (ÀҤ㠌) ¨ŒÒ (à¢ÁÃ) ¨Ò¹(ÍÔÊÒ¹)·Í§ ¸ÃÃÁªÒ Ô ·Í§¾ÃËÁªÒ Ô ·Í§ Œ¹ (ÀÒ¤¡ÅÒ§) ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œ·ŒÍ§Í×´à¿‡Í ¢Ñº¾ÂÒ¸Ô á¡ŒÃÔ´Êմǧ á¡ŒàÊÁËÐ á¡ŒÅÁ໚¹¾ÔÉ á¡ŒâäàÊŒ¹»ÃÐÊÒ· ໚¹ÂÒÍÒÂØÇѲ¹Ð ºíÒÃا¡íÒÅѧ á¡ŒÅÁÇÔ§àÇÕ¹ á¡Œ·ŒÍ§Ã‹Ç§ á¡Œ¾Ôɽ‚ á¡Œ»Ç´ á¡ŒÊÔÇ á¡Œ·ŒÍ§¢Öé¹ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇРᡌ䢌 á¡Œâä Ò á¡Œ¼ÔÇ˹ѧÍÑ¡àʺ á¡Œ·ŒÍ§ÁÒ¹ ʋǹ·Õè㪌 : ´Í¡ 㺠àÁÅç´ ÃÒ¡ à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃ䢌¨ÑºÊÑè¹ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çº´Í¡áÅÐà»Å×Í¡äÁŒÁÒ Ò¡áËŒ§ äÇŒ¹íÒä»»ÃСͺ໚¹ÂÒ 63
 62. 62. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 43 »ÅÒäËÅà¼×Í¡ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Eurycoma lingifolia Jack. Ç§È : SIMAROUBACEA ª×èÍÍ×è¹ : ¡ÃاºÒ´ÒÅ ¤Ð¹Ò§ ªÐ¹Ò§ ÃÖ§ºÒ´ÒÅ áξѹªÑé¹ à¾Õ¡ ËÂÔ¡º‹Í¶Í§ ËÂÔ¡äÁ‹¶Ö§ àÍÕ¹´‹Í¹ äËÅà¼×Í¡ اÊÍ ÊÃþ¤Ø³ : àº×èÍàÁÒàÅ硹ŒÍ ¶‹Ò½‚ã¹·ŒÍ§ ¶‹Ò¾ÔÉ ‹Ò§æ 㪌໚¹ÂÒᡌ䢌 Ѵ䢌·Ø¡ª¹Ô´ 㪌¼ÊÁÂҨѹ·ÅÕÅÒ* 㪌໚¹ÂÒ Ñ´ä¢Œ 㪌ÃѺ»ÃзҹᡌÇѳâäã¹ÃÐÂкÇÁ¢Öé¹ *ÂҨѹ·ÅÕÅÒ à»š¹ÂÒ íÒÃѺâºÃÒ³ 㪌ÃÑ¡ÉÒ䢌 á¡ŒÍÒ¡Òêѡ ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÒ¡»ÅÒäËÅà¼×Í¡áÅÐÃÒ¡â»Ã‹§¿‡ÒÃÑ¡ÉÒ¾Ôɧ٠ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¤‹ÍÂ æ ¢Ø´à¾×èÍàÍÒÃÒ¡á¡ŒÇÁÒŌҧãËŒÊÐÍÒ´áŌǹíÒä»»ÃСͺ໚¹ÂÒ 64
 63. 63. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 44 »‚º ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Millingtonia hortensis L.f. Ç§È : BIGNONIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡Ò«ÐÅͧ ¡Ò´ÊÐÅͧ (ÀÒ¤à˹×Í) à ç¡ Í§â¾‹ (¡ÐàËÃÕè§-¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ) ÊÃþ¤Ø³ : ´Í¡áËŒ§Áǹ໚¹ºØËÃÕèÊٺᡌË×´ ¾ºÇ‹Òã¹´Í¡ÁÕÊÒà hispidulin ·ÕèÃÐàË 䴌áÅÐÁÕÄ·¸Ôì㹡ÒâÂÒ ËÅÍ´ÅÁÃÑ¡ÉÒÍÒ¡ÒÃËͺË×´ ÊٺᡌÃÔ´Êմǧ¨ÁÙ¡ ÁÕÃÊËÇÒ¹ ¢ÁËÍÁ ºíÒÃا¹éíÒ´Õ ºíÒÃاâÅËÔ ºíÒÃا¡íÒÅѧ á¡ŒÅÁ ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ ´Í¡ 㺠ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ᡋ¹Ã‹ÇÁ¡Ñºà¶ÒÇÑÅÂà»ÃÕ§ ½Ò§ ÃÒ¡ÊŒÁÅÁ ÃÒ¡âÁ¡à¤Ã×Í ¡íÒᾧà¨ç´ ªÑé¹ ¤Ñ´ÅÔé¹ ŒÁÃÑ¡ÉÒÃÔ´Êմǧ·ÇÒà ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : Ñ´¡Ô觷Õèâ ¾ÍÊÁ¤Çû‚º·ÕèÁÕÊÃþ¤Ø³´Õà¹×éÍ㹨ÐÊÕ¢ÒÇà¡çºà¡ÕèÂÇä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ ¤ÇÃàÅ×Í¡ Œ¹·ÕèÁÕÍÒÂØ 5-10 »‚ 65
 64. 64. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 45 à»ÃÒл†Ò ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Kaempferia galanga L. Ç§È : ZINGIBERACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ÙºËÁÙº(ªÑÂÀÙÁÔ) ´Ô¹àÂç¹ Ç‹Ò¹ËÁÙº ÊÃþ¤Ø³ : ᡌ䢌 á¡ŒËÇÑ´ á¡Œ¡íÒà´Ò ¢ÑºÅÁã¹ÅíÒäÊŒ íÒ¼ÊÁ¡ÑºËÑÇËÍÁ ÊØÁ¡ÃÐËÁ‹ÍÁà´ç¡ á¡ŒËÇÑ´ á¡Œ¡íÒà´Ò ʋǹ·Õè㪌 : ´Í¡ Œ¹ ËÑÇ ãº·Ñé§Ê´ ËÃ×Í áËŒ§ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌 à˧ŒÒã Œ´Ô¹ íҾ͡ á¡ŒÍÒ¡ÒÃÍÑ¡àʺ à¹×èͧ¨Ò¡áÁŧÊÑ Ç ¡Ñ´ ‹Í ËÃ×ͼÊÁãºË¹Ò´ãËÞ‹ ŒÁ¹éíÒ´×èÁ á¡ŒÍÑÁ¾Ò à¢ŒÒ íÒÃѺÂÒÍÒÂØÇѲ¹Ð ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çº·Ñé§ËÑÇ ´Í¡áÅÐ Œ¹ ËÑǨÐÁÕÅѡɳФŌÒ¡ÃЪÒÂàÁ×è͢شŧ仨Рà¨ÍËÅÒÂËÑÇ 66
 65. 65. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 46 à»ÅŒÒ¹ŒÍ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Croton stellatopilosus Ohba Ç§È : EUPHORBIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : à»ÅŒÒ·‹Òâ¾ ( ÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í) ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œâä¡ÃÐà¾ÒÐ ºíÒÃاâÅËÔ »ÃШíÒà´×͹ ÁÕÊÒà disterpene alcohol (CS-684 ËÃ×Í plaunotol) ÁÕÄ·¸ÔìÊÁÒ¹á¼Å㹡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒÃ䴌໚¹Í‹ҧ´Õ ÃÑ¡ÉÒâäà¡ÕèÂǡѺ·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒà ઋ¹ á¼Å㹡ÃÐà¾ÒРʋǹ·Õè㪌 : 㺠ÃÒ¡ ´Í¡ ¼Å á¡‹¹ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à»ÅŒÒ·Ñé§ 2 ÃÑ¡ÉÒâä¡ÃÐà¾ÒÐàÊŒ¹·ŒÍ§ Ö§ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºàÍÒ¡Ôè§ÁÒËÑè¹à»š¹·‹Í¹àÅç¡ æ áŌǹíÒä» Ò¡á´´à¾×è͹íÒä»»ÃСͺÂÒ 67
 66. 66. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 47 à»ÅŒÒãËÞ‹ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Croton oblongifolius Roxb. Ç§È : RUPHORBIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : à»ÅŒÒãËÞ‹ à»ÅŒÒËÅǧ (ÅíÒ»Ò§) à«‹§à¤‹¤Ñ§ ¤ÑÇÐÇ à»ÇÐ Ê¡ÒÇÒ Ê‹Ò¡ÙÇÐ ËŒÒàÂÔè§ ÊÃþ¤Ø³ : á¡Œ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ᡌâä¼ÔÇ˹ѧ ÃÑ¡ÉҤش·ÐÃÒ´ á¡ŒÁÐàÃç§ á¡ŒâäàÃ×é͹ á¡Œ¤Ñ¹ ¢ÑºÃд٠¢ÑºÅÁ ¢ÑºàÊÁËРŴ䢌 á¡Œ´Õ¾Ô¡Òà ᡌ¾ÂÒ¸Ô ¢ÑºâÅËÔ Ãд٠ʋǹ·Õè㪌 : à»Å×Í¡ Œ¹áÅСÃоÕé 㺠¼Å á¡‹¹ ÃÒ¡ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌à»ÅŒÒ·Ñé§ 2 ÃÑ¡ÉÒâä¡ÃÐà¾ÒÐàÊŒ¹·ŒÍ§ Ö§ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çºàÍÒ¡Ôè§ÁÒËÑè¹à»š¹·‹Í¹àÅç¡ æ áŌǹíÒä» Ò¡á´´à¾×è͹íÒä»»ÃСͺÂÒ 68
 67. 67. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 48 à»Å×ÍÂàÅ×Í´ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Terminalia corticosa Pierre ex Laness. Ç§È : COMBRETACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ໄÍÂàÅ×Í´ ÁÐà¡Å×ÍàÅ×Í´ ÐạàÅ×Í´ ໂ ໄ›Í»˜§ »ÃÒº íÒàÅÕ ÊÃþ¤Ø³ : á¡ŒºÔ´ÁÙ¡àÅ×Í´ á¡Œ·ŒÍ§Ã‹Ç§ ᡌŧ·ŒÍ§ á¡Œ»Ç´·ŒÍ§ »´¸Ò Ø ÊÁÒ¹á¼Å ʋǹ·Õè㪌 : ¼Å à»Å×Í¡äÁŒ á¡‹¹ à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒâäºÔ´ ÁÙ¡àÅ×Í´ ÊÁÒ¹á¼Å㹡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒà ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : àÅ×Í¡ Œ¹·ÕèãËÞ‹¾ÍÊÁ¤Çà 㪌ÁÕ´¶Ò¡à»Å×Í¡Í‹ÒãËŒ¶Ö§à¹×éÍäÁŒ à»Å×Í¡ÊÕᴧʴàËÁ×͹àÅ×Í´ÃʽҴ㪌·íÒÂÒ 69
 68. 68. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 49 â»Ã‹§¿‡Ò ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Asparagus setaceus Ç§È : RUTACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ʋͧ¿‡Ò ËÇ´ËÁ‹Í¹ Œ¹ ËÑʤس´§ ÅÍ´¿‡Ò ÊÃþ¤Ø³ : ª‹ÇÂÍ´ºØËÃÕè á¡ŒâäÀÙÁÔᾌ ᡌ䢌 á¡ŒÍÑ¡àʺ á¡Œ ÒÁÑÇ ½‡Ò¿Ò§ á¡Œ¾ÔÉ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : Œ¹ 㺠ÃÒ¡ ¼Å ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒ䢌¤ÍºÇÁ 㪌ËÇÁ¡ÑºÃÒ¡»ÅÒäËÅà¼×Í¡ á¡Œ¾Ôɧ٠ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¢Ø´ÃÒ¡ ÃÒ¡ÅÖ¡ 1-2 ¿Ø à¡çºà¡ÕèÂǪ‹Ç§à´×͹ÁԶعÒ¹¶Ö§ ØÅÒ¤Á 70
 69. 69. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 50 ½Ò§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Caesalpinia sappan L. Ç§È : LEGUMINOSAECEAE - CAESALPINIOIDEAECEAE ª×èÍÍ×è¹ : ½Ò§á´§ ½Ò§àÅ×Í´ ½Ò§ÊŒÁ ˹ÒÁ⤌§ ÊÃþ¤Ø³ : ºíÒÃاâÅËÔ Ê ÃÕ á¡Œ»Í´¾Ô¡ÒâѺ˹ͧ á¡Œ¤Ø´·ÐÃÒ´ ·íÒãËŒâÅËÔ àÂç¹ á¡ŒâÅËÔ ÍÍ¡·Ò§·ÇÒÃ˹ѡáÅзÇÒÃàºÒ á¡ŒàÅ×Í´¡íÒà´Ò á¡Œâ䷌ͧËǧ ᡌ䢌ÊíһЪÇà ᡌäÍ ÃÑ¡ÉÒâä¼ÔÇ˹ѧºÒ§ª¹Ô´ á¡Œ¸Ò ؾԡÒà ᡌÌ͹ᡌàÊÁËÐ ÃÑ¡ÉÒÁÐàÃç§à¾ÅÔ§ ¤ØÁ¡íÒà¹Ô´ ᡌ䢌 á¡ŒÊÐÍÖ¡ á¡ŒËͺ á¡ŒªéíÒ ¿Í¡âÅËÔ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : á¡‹¹ à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌½Ò§ÃÑ¡ÉÒâäàÅ×Í´ÅÁ ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ʋǹÁҡ㪌¡ÑºÍŒÍ´íÒ ÂÒËÑÇ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ½Ò§·ÕèÁÕÊÃþ¤Ø³´Õ ŒÍ§ÍÒÂض֧ 10 »‚ ¢Öé¹ä»àÅ×Í¡ Œ¹·Õèâ ÊÁºÙó´Õ Ñ´¢ÇÒ§¨ÐàËç¹ÊÕá´§¢Í§á¡‹¹½Ò§ 71
 70. 70. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 51½‚ËÁͺ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Ecipta prostrate L. Ç§È : ASTERACEAE (COMPOSITAE) ª×èÍÍ×è¹ : «ÒÂà´¹ ¾ÞÒÃÒ¡´íÒ ÊÐà´ç¹ Œ¹ ¡ÃÐà¨Õ¹ ÊÃþ¤Ø³ : ·Ñé§ Œ¹à»š¹ÂÒ½Ò´ÊÁÒ¹ ¤Í Õº ¢Ñº¶‹ÒÂ໚¹àÅ×Í´ 㺠íÒ໚¹ÂҾ͡á¼Å ËŒÒÁàÅ×Í´ ãºáÅд͡ ŒÁÍØ´à˧×Í¡á¡Œ»Ç´¿˜¹ Ãҡ㪌 ŒÁËÃ×ͤÑé¹¹éíÒ´×èÁËÅѧ¤ÅÍ´ºØ à ᡌ ¡¢ÒÇáÅÐâäâÅËÔ ¨Ò§ ʋǹ·Õè㪌 : ãºÊ´ à¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÒ¡½‚ËÁͺ¡Ñºà¶Ò¾ÅÙ¡Ô¹¡ÑºËÁÒ¡ÃÑ¡ÉÒâä»Í´ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : Ñ´¡Ôè§ Œ¹·Õèâ ¾ÍÊÁ¤ÇÃÍÒÂØ 10 ¢Öé¹ä» à¡çºà¡ÕèÂÇä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 72
 71. 71. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 52¾Ñ¹§Ùà¢ÕÂÇ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl (S.indica Vahl) Ç§È : VERBENACEAE (Verbena jamaicensis L.) ª×èÍÍ×è¹ : ਡ¨Ñº¡º ( ÃÒ´) à´×ͧ٠¾ÃÐÍÔ¹·Ãâ»Ã (ªØÁ¾Ã) ÊÒþѴ¾ÔÉ ÊÕèºÒ· (ÀÒ¤ ¡ÅÒ§) ËÞŒÒ˹ǴàÊ×Í (ÀÒ¤à˹×Í) ËÞŒÒËÒ§§Ù (ÀҤ㠌) à§ç¡àÅŒ§à»‚§ (á Œ¨ÔëÇ) ÂÕèËŧໂ¹(¨Õ¹¡ÅÒ§) ÊÃþ¤Ø³ : ·Ñé§ Œ¹ 㪌ã¹âä¹ÔèÇ Å´ä¢Œ á¡Œ âä»Ç´¢ŒÍ ¤ÍÍÑ¡àʺ Òá´§ á¼Å ÍÑ¡àʺ á¼Åໄ›Í âä¡ÃÐà¾ÒÐ ¢Ñº¾ÂÒ¸Ô á¡ŒÍÒà¨Õ¹ à»Å×Í¡ Œ¹ á¡Œ·ŒÍ§àÊÕ ºÔ´ 㺠·Ò¶Ù¹Ç´á¡Œ»Ç´àÁ×èÍ ᡌ½‚˹ͧ ʋǹ·Õè㪌 : ·Ñé§ Œ¹ à»Å×Í¡ Œ¹ ãºÊ´ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌·Ñé§ 5 ᪋ªÐâÅÁÃÑ¡ÉÒ䢌 ÑÇÌ͹ ÍÍ¡ËÑ´ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¢Ø´·Ñé§ Œ¹ÃÒ¡äÁ‹ÅÖ¡ 㪌·Ñé§ 5 ¤ÇÃàÅ×Í¡ Œ¹·ÕèÊÁºÙó ¤ÇÃà¡çºà¡ÕèÂǪ‹Ç§ ¾ÄÉÀÒ¤Á- ØÅÒ¤Á 73
 72. 72. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 53¾Ñ¹§Ùá´§ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Cyathula prostrata (Linn.) Bl. Ç§È : AMARANTHACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¾Ñ¹§Ùá´§ (ÀÒ¤¡ÅÒ§) ÍÑé§à¡Â«Ñé§¾Õ (¨Õ¹-á Œ¨ÔëÇ) ¤Ç§٠(ÍÔÊÒ¹) ÊÃþ¤Ø³ : ·Ñé§ÅíÒ Œ¹ 㪌ÅíÒ Œ¹Ê´ ¹íÒÁÒ ŒÁàÍÒ¹éíҡԹ໚¹ÂÒá¡ŒäÍ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ á¡Œàº×èÍàÁÒ á¡ŒºÔ´ ¢ÑºâÅËÔ á¡Œ¹ÔèǢѺàÊÁËÐ ËÃ×Í㪌ÀÒ¹͡ÁÒ íҾ͡ ËÃ×Í·Òá¡Œâä¼ÔÇ˹ѧ ¶Ù¡ ТҺ¡Ñ´ ໚¹ Œ¹ ʋǹ·Õè㪌 : ·Ñé§ÅíÒ Œ¹ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒâäàÊŒ¹àÅ×Í´ã¹ÊÁͧ Õº,ÍÑÁ¾Ä¡É-ÍÑÁ¾Ò ·ÕèÁÕÍÒ¡ÒÃÁ×Í Ò չ Ò ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¢Ø´·Ñé§ Œ¹ÃÒ¡äÁ‹ÅÖ¡ 㪌·Ñé§ 5 ¤ÇÃàÅ×Í¡ Œ¹·ÕèÊÁºÙó ¤ÇÃà¡çºà¡ÕèÂǪ‹Ç§ ¾ÄÉÀÒ¤Á- ØÅÒ¤Á 74
 73. 73. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 54 ¾Ñ¹§Ù¹ŒÍ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Achyranthes aspera L. Ç§È : AMARANTHACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¤Ç§٠ËÞŒÒ Õ¹§Ù¢ÒÇ ŽÍ¤ŒÍàª‹Ò Ë§Ù©Ô¡(á Œ¨ÔëÇ) ˹ÔÇ«Õ (¨Õ¹¡ÅÒ§) ÊÃþ¤Ø³ : ÃÒ¡ ÃÊ¢Á à»ÃÕéÂÇ ÊØ¢ØÁ ·íÒãËŒàÅ×Í´äËÅàÇÕ¹¤Å‹Í§ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ á¡Œ¹ÔèÇ ºÇÁ¹éíÒ »˜ÊÊÒÇÐ໚¹àÅ×Í´ »ÃШíÒà´×͹äÁ‹ÁÒ ÒÁ»¡ Ô »Ç´¢ŒÍ ºÔ´ ÁÒàÅàÃÕ ¤Í Õº ·Ñé§ Œ¹ÃÊ¢Á ©Ø¹ àÂç¹ á¡ŒÃŒÍ¹ ä ÍÑ¡àʺ ¹ÔèÇ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ Å´¤ÇÒÁ´Ñ¹àÅ×Í´ á¡ŒËÇÑ´ 䢌ºÔ´ ÁÒàÅàÃÕ à¨çº¤Í ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ ·Ñé§ Œ¹ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡Òû˜ÊÊÒÇТѴ»Ç´ áÅйÔèÇã¹ä ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ¢Ø´·Ñé§ Œ¹ÃÒ¡äÁ‹ÅÖ¡ 㪌·Ñé§ 5 ¤ÇÃàÅ×Í¡ Œ¹·ÕèÊÁºÙó ¤ÇÃà¡çºà¡ÕèÂǪ‹Ç§ ¾ÄÉÀÒ¤Á- ØÅÒ¤Á 75
 74. 74. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 55 ⾡¾Ò ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Pachygone dasycarpa Kurz Ç§È : MENISPERMACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ‹ҹҧËÅǧ (ªÁ) ‹ҹҧªŒÒ§ (ͺ) ËÁÒ¡´Ñè§ (ªÂ) ‹ҹҧãËÞ‹ (¹Á) ÊÃþ¤Ø³ : ´Ñº¾ÔÉÌ͹¶Í¹¾ÔÉ䢌 á¡Œ¡ÉÑÂä ¾Ô¡Òà ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ á¡ŒºÇÁ ÒÁ ÑÇ ãªŒ»Ãا ໚¹ÂÒ¡ÉÑÂàÊŒ¹¶‹Ò¾ÔÉâÅËÔ ãº íҾ͡½‚·íÒãËŒ½‚Âغ½†Í à¶Ò ÃÊང›Í¹àº×èÍàÂç¹ ËÁÒÂàË Ø : 㪌»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡·íÒãËŒÍÒà¨Õ¹ ¨Ö§¤ÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃ㪌 ¤ÇÃÊ Øâ´Â¡ÒäÑèÇ¡‹Í¹¹íÒ ÁÒ»ÃاÂÒ Ê‹Ç¹·Õè㪌 : 㺠à¶Ò ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌⾡¾ÒÂ,¡íÒᾧà¨ç´ªÑé¹,¢ŒÒÇàÂç¹·Ñé§ 2, áÊÁÊÒÃ,Ãҡᨧ,½Ò§, à¶ÒÇÑÅÂà»ÃÕ§,ÁФѧᴧ ŒÁÃÑ¡ÉÒàÊŒ¹¡ÉÑÂ-ä ¾Ô¡Òà ´Õ¹Ñ¡áÅ ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : àÅ×Í¡à¶ÒãËÞ‹·ÕèÁÕÍÒÂØ Ñé§á ‹ 3 »‚¢Öé¹ à¡çºà¡ÕèÂÇä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 76
 75. 75. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 56ÁС͡àÅ×èÍÁ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Ç§È : ANACARDIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡Í¡¡Ñ¹ ÁС͡à¡Å×é͹ ÁÐàÅ×èÍÁ ÁС͡àÅ×Í´ âÁ¡àÅ×èÍÁ ¡Ø¡ ͌ͪŒÒ§ ªŒÒà¡ÒÐ ªŒÒ§â¹ŒÁ ÁÐà¡ÔéÁ ÁÑ¡àËÅÕèÂÁ ÊÃþ¤Ø³ : ¼Å ÃʽҴà»ÃÕéÂÇ á¡ŒäÍ ¢ÑºàÊÁËÐ á¡‹¹ ÃÊང›Í¹ á¡ŒâÅËÔ ÃдپԡÒà ᡌ»Ãд§ ÂÒ§ ÃʽҴ ·Òá¡ŒàÁç´¼×蹤ѹ ໚¹à¤Ã×èͧËÍÁ ʋǹ·Õè㪌 : ¼Å á¡‹¹ ÂÒ§ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ᡋ¹ÃÑ¡ÉÒâä¡ÃÐ´Ù¡á ¡ 㪌ᡋ¹ÁÐ¡Ò á¡‹¹ÁÐà¡Å×Í á¡‹¹ÁÐËÒ´ á¡‹¹ÁТÒÁ ÃÑ¡ÉÒàÊŒ¹ Ò ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : ʋǹ·Õè㪌ÂÒ§ ŒÍ§¡ÃÕ´àËÁ×͹ÂÒ§¾ÒÃÒ Ô´¼Åª‹Ç§ ¾ÄÉÀÒ¤ÁØÅÒ¤Á ¢Í§·Ø¡»‚ 77
 76. 76. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 57ÁÐ¡Ò ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Bridelia stipularis (L.) Blume Ç§È : EUPHORBIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ËÑʤس¼Õ ÊÐäÍ ÊÐäÍà¤Ã×Í ËÑÊÍÑÂà¤Ã×Í äÍ˹‹Ç ÁÑ´¡Ò(ªÑÂÀÙÁÔ) ÊÃþ¤Ø³ : Œ¹ ໚¹ÂÒ¿Í¡âÅËÔ ¼Å á¡Œ¾ÔÉ ‹ÍËÃ×Íá ¹ ‹Í 㺠¶‹Ò¡ÉÑÂâÅËÔ á¡Œ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ ºÔ´ÁÙ¡àÅ×Í´ ÃÑ¡ÉÒÍÒ¡Òâͧ âäÀÙÁÔᾌà¹×èͧ¨Ò¡ ÍÒ¡ÒÈ໚¹¾ÔÉäÁ‹´Õ ʋǹ·Õè㪌 : Œ¹ 㺠ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ÁСÒÃÑ¡ÉÒâäÃÔ´Êմǧ·ÇÒ÷Ñé§ 5 ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : àÅ×Í¡ Œ¹ÁСҷÕèÁÕÍÒÂØ Ñé§á ‹ 5 »‚¢Öé¹ä» â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒâشÃÒ¡ÅÖ¡¨Ò¡ ¾×é¹ 1-5 ¿Ø à¡çºä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 78
 77. 77. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 58 ÁÐà¡Å×Í ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Diospyros mollis Griff. Ç§È : EBENEACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¼Õà¼Ò (©Ò¹-ÀÒ¤à˹×Í) ÁÑ¡à¡Å×Í (à¢ÁÃ- ÃÒ´) ÊÃþ¤Ø³ : ÃÒ¡ - ½¹¡Ñº¹éíÒ«ÒÇ¢ŒÒÇ ÃѺ»ÃзҹᡌÍÒà¨Õ¹ á¡ŒÅÁ ¼ÅÁÐà¡Å×Í Ê´áÅÐà¢ÕÂǨѴ - ໚¹ÊÁعä¾ÃÂÍ´àÂÕèÂÁ·ÕèÊش㹡Òö‹Ò¾ÂÒ¸Ô ¡íҨѴ ÑÇ ×´ ËÃ×Í äÊŒà´×͹ ÑÇ¡ÅÁ ¾ÂÒ¸Ô»Ò¡¢Í ¾ÂÒ¸Ôà¢çÁËÁØ´ ʋǹ·Õè㪌 : ÃÒ¡ ¼ÅÁÐà¡Å×ÍÊ´ â à çÁ·ÕèáÅÐÊÕà¢ÕÂǨѴ (ËŒÒÁ㪌¼ÅÊØ¡ÊÕàËÅ×ͧËÃ×ͼÅÊÕ´íÒ) ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : ¶‹Ò¾ÂÒ¸Ô ¶‹Ò¾ÔÉ䢌 ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : 㪌¼Å Ô´¼Åª‹Ç§à´×͹ ÁԶعÒ¹-¸Ñ¹ÇÒ¤Á 79
 78. 78. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 59 ÁТÒÁ»‡ÍÁ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Phyllanthus emblica L. Ç§È : EUPHORBIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡íÒ·Ç´ (ÃÒªºØÃÕ) ¡Ñ¹â ´ (à¢ÁÃ-¨Ñ¹·ºØÃÕ) ÊѹÂÒÊ‹Ò ÁÑè§ÅÙ (¡ÐàËÃÕè§-áÁ‹Î‹Í§Ê͹) ÊÃþ¤Ø³ : ¹éíÒ¨Ò¡¼Å - á¡Œ·ŒÍ§àÊÕ ¢Ñº»˜ÊÊÒÇÐ ¼Å - á¡ŒäÍ ¢ÑºàÊÁËÐ ·íÒãËŒªØ‹Á¤Í ʋǹ·Õè㪌 : ¹éíÒ¨Ò¡¼Å ¼Åâ à çÁ·Õè ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : 㪌ᡋ¹ÃÑ¡ÉÒâä Ѻᡌ ¡¿Ò§ ÒÁÑÇ Ò½‡Ò¿Ò§ á¡ŒàÅ×Í´¡ÃзíÒãËŒºŒÒ ¾Ô¡Å¾Ô¡Òà ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çº¼Å Ô´¼Åª‹Ç§ÁԶعÒ¹-¸Ñ¹ÇÒ¤Á 80
 79. 79. ¾ÃÐ¸Ò ÃÕ ÍػڻÅdzÚâ³ ÍâäÂÒÈÒÅ Í.ºŒÒ¹à¢ÇŒÒ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ 60ÁФѧ¢ÒÇ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Catunaregam uliginosa (Poir) Tirveng. Ç§È : RUBIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¡ÃÐÅíҾء ÁÍ¡¹éíÒ¢ŒÒÇ ÁТŒÒÇ(ÀÒ¤à˹×Í) ÁФѧ(ÍØ Ã´Ô ¶) ÅØÁ»Øˆ¡(ÍÕÊÒ¹) ÅØÁ¾Ø¡(žºØÃÕ) ÁØ¢ÒÇ âä¢ÒÇ ÊÃþ¤Ø³ : ʋǹÃÒ¡áÅмÅ㪌ÃÑ¡ÉÒâäºÔ´ä´Œ 㪌ÃÑ¡ÉÒÁÐàÃ秤ً¡ÑºÁФѧᴧ ʋǹ·Õè㪌 : à»Å×Í¡áÅÐà¹×éÍäÁŒ ËÁ;×鹺ŒÒ¹ : ·Ñé§ 5 ÃÑ¡ÉÒÁÐàÃç§ ÃÑ¡ÉÒ¡ÉÑ»ǴàÁ×èÍ ¹éíÒàËÅ×ͧàÊÕ 㪌ÁФѧ·Ñé§ 2 ÇÔ¸Õà¡çºÊÁعä¾Ã : à¡çº Œ¹ËÃ×Í¡Ôè§ ä´Œ ÅÍ´·Ñ駻‚ 81
 80. 80. 100 ¾Ãó¾Ä¡ÉÒ ¤Ù‹Á×Íà¡çºÂÒ àÅ‹Á 1 61 ÁФѧᴧ ª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ Ã : Gardenia erythroclada Kurz. Ç§È : RUBIACEAE ª×èÍÍ×è¹ : ¨§¡‹Ò¢ÒÇ ÐÅØÁ¾Ø¡á´§ (¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ) ¨Ô駡‹Ò¢ÒÇ ªÑ¹ÂÍ´ (ÃÒªºØÃÕ) ØÁ¡ÒÀ

×