Πρόγραμμα επιμόρφωσηςΕνότητα 3.1<br />Μηχανές αναζήτησης	<br />Διδάσκων: Nίκος Τσέλιος<br />nitse@ece.upatras.gr<br />
Σκοπός<br />Γενικός σκοπός της ενότητας είναι:<br />Αξιοποίηση μηχανών αναζήτησης, θεματικών καταλόγων για την εύρεση χρήσ...
Μηχανές αναζήτησης<br />Εργαλεία εύρεσης συναφών ιστοσελίδων ή πολυμεσικών αρχείων από το Διαδίκτυο<br />Αποτελούνται από<...
Γιατί μηχανές αναζήτησης<br />Τεράστιος όγκος πληροφορίας<br />Εκτιμάται σε 150 εκατ. Κατοχυρωμένα ονόματα και δικτυακούς ...
Τάξη μεγέθους πληροφορίας<br />Περίπου 1 εως 2 exabytes παράγεται κάθε χρόνο<br />1000000000000000000 (1018) bytes<br />25...
Τι κόστος έχει η πρόσκτηση της πληροφορίας<br />‘ Ότι καταναλώνει η πληροφορία είναι προφανές: καταναλώνει την προσοχή των...
Ρυθμός διείσδυσης του διαδικτύου<br />
Διείσδυση τεχνολογίας σε μια κοινωνία -Bass curve<br />m = Δυναμική αγοράς (εν δυνάμει χρήστες)<br />p= Εξωτερική επιρροή ...
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2001 – 2005Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή;(Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002:...
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2001 - 2005Χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ;(Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002: 2461 άτομα, 2003: 2802 ...
Εφαρμογές και τεχνολογίες πρόσβασης<br />Απαίτηση (kbps)32kbps64kbps128kbps384kbps         2Mbps	    10Mbps	  ...
Διείσδυση ADSL στην Ελλάδα<br />Άλματα τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα<br />Από το 1% στο 11% περίπου (το 2006 περίπου 3...
Διείσδυση του Διαδικτύου σε μια σειρά από χώρες και στην Ε.E.<br />
Γενικές μηχανές αναζήτησης<br />Alexa Internet<br />Ask.com (παλαιότερα Ask Jeeves)<br />Exalead<br />Gigablast<br />Googl...
Η τεχνολογική του υπεροχή βασίζεται<br />Στον αλγόριθμο Pagerank(http://pr.efactory.de/e-pagerank-algorithm.shtml) που κατ...
Μερίδιο αγοράς (σε όρους χρήσης %)<br />
Google<br />Στις 15 Σεπτεμβρίου 1997, ο ΛάριΠέιτζ και ο ΣεργκέιΜπριν, δύο 24χρονοι φοιτητές του Στάνφορντ, καταχώρησαν το ...
Google<br />Όταν η εταιρεία μπήκε στο χρηματιστήριο το 2004, η τιμή πώλησης της μετοχής ορίστηκε στα 85 δολάρια.<br /> Σήμ...
Google<br />Σήμερα αριθμεί 13.700 υπαλλήλους<br /> Ένας από τους κύριους στόχους της λειτουργίας της είναι η πρωτοπορία σε...
Google<br />Google mail (gmail) 5gb προσωπικό χώρο<br />Google search<br />Google news<br />Picassa<br />Google Maps<br />...
Περιορισμός αναζήτησης με λογικούς τελεστές<br />Όσο περισσότερες λέξεις χρησιμοποιείτε τόσο πιο σχετικά θα είναι τα αποτε...
12τεχνικές για αποτελεσματικότερες αναζητήσεις (1/4)<br />1. Συγκεκριμένες Εκφράσεις: Αν ψάχνουμε συγκεκριμένες εκφράσεις ...
12τεχνικές για αποτελεσματικότερες αναζητήσεις (2/4)<br />4. Συναφείς λέξεις και συνώνυμα: Χρησιμοποιούμε τον τελεστή “~” ...
12τεχνικές για αποτελεσματικότερες αναζητήσεις (3/4)<br />7. Αναζήτηση τηλεφώνου: Με τον τελεστή phonebook.<br />Παράδειγ...
12τεχνικές για αποτελεσματικότερες αναζητήσεις (4/4)<br />10. Calculator: Μπορούμε να υπολογίσουμε απ’ευθείας το αποτέλεσμ...
Εκπαιδευτική αξιοποίηση των μηχανών αναζήτησης<br />Webquestsδραστηριότητες αναζήτησης και συλλογής περιεχομένου<br />Πρόκ...
Δραστηριότητα 1<br />Ας υποθέσουμε ότι αναθέτετε στους μαθητές μια αναζήτηση για τα μύθο της χαμένης Ατλαντίδας.<br /> Μπο...
Δραστηριότητα 2<br />Με βάση το προηγούμενο παράδειγμα σχεδιάστε δραστηριότητες όπου<br /> θα είναι απαραίτητο οι μαθητές ...
Φύλλο εργασίας<br />Προσπαθήστε να σχεδιάσετε δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές θα χρειαστεί να ανατρέξουν σε αρχειοκα...
Σύγκριση αποτελεσμάτων<br />Διαλέξτε έναν όρο και κάνετε μια σχετική αναζήτηση χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα δυο διαφορετικές...
Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησηςwww.skroutz.grαναζήτηση καλύτερης τιμής<br />
Αναζήτηση καλύτερης τιμής για αεροπορικά ταξίδια <br />www.airtickets.gr<br />www.skyscanner.net<br />83 ευρώ Παρίσι μετ΄ε...
Άλλες εξειδικευμένες μηχανές<br />www.researchindex.com / scholar.google.com <br />www.scirus.com<br />Εύρεση ερευνητικών ...
Θεματικοί κατάλογοι - Πύλες<br />www.yahoo.com<br />Open directory project<br />http://dmoz.org<br />
Μηχανή αναζήτησης για το PC μας<br />Copernic Desktop search www.copernic.com<br />Google Desktop desktop.google.com<br />...
Πρακτικές αναζήτησης και αξιολόγησης ποιότητας περιεχομένου<br />Αναγνωρίστε το δικτυακό τόπο<br />Επιλέξτε το δικτυακό τό...
Επιλέξτε το δικτυακό τόπο<br />Αξιολογήστε το συγγραφέα το περιεχόμενο και το σκοπό του δικτυακό τόπου.<br />Πολύ σημαντικ...
Επιλέξτε το δικτυακό τόπο<br />Συχνά δεν εκφράζεται καθαρά ο σκοπός του δικτυακού τόπου.<br />Δύσκολο να διαχωριστεί η αντ...
Επιλέξτε το δικτυακό τόπο<br />Όποτε είναι δυνατό πηγαίνετε στην κεντρική σελίδα (Home page ή Frontpage).<br />Αυτό μπορεί...
Αναγνωρίστε το δικτυακό τόπο<br />Ποιος είναι ο δημιουργός?<br />Ποιος είναι ο σκοπός του δικτυακού τόπου?<br />Ποιο είναι...
Εξετάστε για αξιοπιστία<br />Η αξιοπιστία μπορεί να είναι ελαττωμένη σκόπιμα είτε από αμέλεια του συγγραφέα.<br />Συχνά εί...
Εξετάστε για αξιοπιστία<br />Ποιος είναι ο συγγραφέας?<br />Ποια είναι η αυθεντία ή εμπειρία του συγγραφέα ή της ομάδας?<b...
Εξετάστε για αξιοπιστία<br />Παρέχει αρκετές πηγές ο δικτυακός τόπος?<br />Πόσο αξιόπιστες είναι οι πηγές στις οποίες αναφ...
Αξιολογήστε το βάθος και το σκοπό της πληροφορίας<br />Το περιεχόμενο φαίνεται να είναι προϊόν έρευνας, παρέχοντας αναφορέ...
Αξιολογήστε το βάθος και το σκοπό της πληροφορίας<br />Υπάρχουν πολλές εικόνες περιττές, πληθώρα χρωμάτων, κινούμενες εικό...
Αξιολογήστε το βάθος και το σκοπό της πληροφορίας<br />Διαφοροποίηση από το τυπωμένο χαρτί:<br />Η πληροφορία πρέπει να σχ...
Παράδειγμα<br />Ένας χρήστης επισκέφθηκε ένα δικτυακό τόπο και έβγαλε τα εξής συμπεράσματα:<br />Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗ...
Ιδού ο δικτυακός τόπος. Πως αξιολογείτε την εγκυρότητά του? (1/2)<br />
Ιδού ο δικτυακός τόπος. Πως αξιολογείτε την εγκυρότητά του? (2/2)<br />
Αξιολογήστε την παλαιότητα του περιεχομενου<br />Μπορείτε να εντοπίσετε ημερομηνίες?<br />Οι ημερομηνίες μπορεί να σημαίνο...
Αξιολογήστε την παλαιότητα του περιεχομενου<br />Παρέχονται με καθαρό τρόπο ημερομηνίες συγγραφής και ενημέρωσης?<br />Η π...
Υπηρεσίες ανάρτησης υλικού<br />Διαδικτυακές υπηρεσίες όπου μπορούμε να αναρτήσουμε αρχεία μεγάλου μεγέθους (συνήθως έως 1...
Παράδειγμα www.mediafire.com<br />Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να αναρτήσουμε<br />Ενημερωνόμαστε μέσω σχετικής μπάρας...
Σχετικές υπηρεσίες<br />www.sendspace.com<br />www.mediafire.com<br />www.rapidshare.com<br />www.yousendit.com<br />www.u...
Εργαλεία μεταφράσεων<br />Translate.google.com<br />Babelfish.altavista.com<br />Χρήση του googleως ορθογραφικό λεξικό (αν...
Σελίδες που ασχολούνται με τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες από τη χρήση του Διαδικτύου στην σχολική τάξη<br />http://ww...
Σελίδες που ασχολούνται με το θέμα των τεχνικών της ασφαλούς αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο <br />http://www.library...
Άλλες σελίδες με χρήσιμο υλικό<br />Εκπαιδευτική Πύλη ΥπΕΠΘ e-yliko.gr   <br />http://www.e-yliko.gr/<br />Η πύλη του Πανε...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3 1+Mhxanes+Anazhthshs (2)

1,904 views
1,789 views

Published on

3 1+Mhxanes+Anazhthshs (2)

 1. 1. Πρόγραμμα επιμόρφωσηςΕνότητα 3.1<br />Μηχανές αναζήτησης <br />Διδάσκων: Nίκος Τσέλιος<br />nitse@ece.upatras.gr<br />
 2. 2. Σκοπός<br />Γενικός σκοπός της ενότητας είναι:<br />Αξιοποίηση μηχανών αναζήτησης, θεματικών καταλόγων για την εύρεση χρήσιμου υλικού<br />Μετα-αξιολόγηση αξιοπιστίας δικτυακών τόπων<br />
 3. 3. Μηχανές αναζήτησης<br />Εργαλεία εύρεσης συναφών ιστοσελίδων ή πολυμεσικών αρχείων από το Διαδίκτυο<br />Αποτελούνται από<br /> μεγάλες βάσεις δεδομένων<br /> ‘ευφυείς’ αλγορίθμους αντιστοίχησης πληροφοριών-ερωτημάτων<br />Προγράμματα αέναης επισκόπησης δικτυακών τόπων και συλλογής πληροφοριών<br />Ο χρήστης εισάγει το ερώτημά του με:<br />Λέξεις κλειδιά (keywords)<br />Λογικούς τελεστές (AND, OR, NOT)<br />
 4. 4. Γιατί μηχανές αναζήτησης<br />Τεράστιος όγκος πληροφορίας<br />Εκτιμάται σε 150 εκατ. Κατοχυρωμένα ονόματα και δικτυακούς τόπους<br />24 δισεκατομμύρια καταχωρημένες σελίδες<br />
 5. 5. Τάξη μεγέθους πληροφορίας<br />Περίπου 1 εως 2 exabytes παράγεται κάθε χρόνο<br />1000000000000000000 (1018) bytes<br />250 megabytes για κάθε άνθρωπο<br />Τα τυπωμένα κείμενα είναι μόνο .003% του συνόλου<br />Ένα βιβλίο ~7mb πληροφορίας<br />Peter Lyman and Hal Varian, 2000<br />Cal-Berkeley, Info Mgmt & Systems<br />www.sims.berkeley.edu/how-much-info<br />
 6. 6. Τι κόστος έχει η πρόσκτηση της πληροφορίας<br />‘ Ότι καταναλώνει η πληροφορία είναι προφανές: καταναλώνει την προσοχή των αποδεκτών της. Έτσι, πλούτος πληροφορίας προκαλεί ατροφία της προσοχήςκαι θα πρέπει να κατανεμηθεί αποτελεσματικά απέναντι στην υπεραφθονία της πληροφορίας’. <br />Herb Simon (κάτοχος βραβείου Νομπέλ)<br />
 7. 7. Ρυθμός διείσδυσης του διαδικτύου<br />
 8. 8. Διείσδυση τεχνολογίας σε μια κοινωνία -Bass curve<br />m = Δυναμική αγοράς (εν δυνάμει χρήστες)<br />p= Εξωτερική επιρροή (διαφημίσεις- μέσα μαζικής ενημέρωσης)<br />q= Εσωτερική επιρροή (επιρροή από άλλους χρήστες του προϊόντος). <br />Basscurve (averagevaluesofpandqof 0.03 and 0.38, respectively) <br />
 9. 9. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, 2001 – 2005Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή;(Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002: 2461 άτομα, 2003: 2802 άτομα, 2004: 2804 άτομα, 2005: 2741 άτομα)<br />
 10. 10. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2001 - 2005Χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ;(Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002: 2461 άτομα, 2003: 2802 άτομα, 2004: 2804 άτομα, 2005: 2741 άτομα)<br />
 11. 11. Εφαρμογές και τεχνολογίες πρόσβασης<br />Απαίτηση (kbps)32kbps64kbps128kbps384kbps 2Mbps 10Mbps x1Gbps<br />Εφαρμογές<br />Ποιότητα Μετάδοσης<br />Μέτριο<br />Μέτριο - Ανέφικτο<br />Τέλειο<br />SMS, E-mail without attachment<br />E-mail with attachments<br />Banking<br />Remotepurchasing<br />Ε-learning<br />Teleworking<br />Tele-medicine<br />On demand audio services<br />Video on demand<br />DTV<br />
 12. 12. Διείσδυση ADSL στην Ελλάδα<br />Άλματα τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα<br />Από το 1% στο 11% περίπου (το 2006 περίπου 3%)<br />http://www.websiteoptimization.com/στατιστική επισκόπηση ΟΟΣΑ<br />
 13. 13. Διείσδυση του Διαδικτύου σε μια σειρά από χώρες και στην Ε.E.<br />
 14. 14. Γενικές μηχανές αναζήτησης<br />Alexa Internet<br />Ask.com (παλαιότερα Ask Jeeves)<br />Exalead<br />Gigablast<br />Google<br />Live Search (παλαιότερα MSN Search)<br />MozDex<br />Yahoo! Search<br />
 15. 15. Η τεχνολογική του υπεροχή βασίζεται<br />Στον αλγόριθμο Pagerank(http://pr.efactory.de/e-pagerank-algorithm.shtml) που κατατάσσει τις σελίδες όχι μόνο με τη συχνότητα εμφάνισης των λέξεων αλλά και σύμφωνα με τον αριθμό ετεροαναφορών από άλλους δικτυακούς τόπους<br />Δημοτικότητα ως έμμεση μετρική της ποιότητας<br />Το 1998 προσπάθησαν να πουλήσουν τον αλγόριθμο στην Excite.com αλλά αυτή αρνήθηκε!<br />Εκατοντάδες χιλιάδες μηχανές διασυνδεδεμένες σε ένα δίκτυο παράλληλης επεξεργασίας<br />Φθηνοί υπολογιστές του εμπορίου σε εξαρτήματα τοποθετημένοι σε πλαίσια λειτουργώντας με αυτοσχέδιο λογισμικό<br />Θεωρείται ότι έχει συσσωρευμένη τη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στον κόσμο<br />
 16. 16. Μερίδιο αγοράς (σε όρους χρήσης %)<br />
 17. 17. Google<br />Στις 15 Σεπτεμβρίου 1997, ο ΛάριΠέιτζ και ο ΣεργκέιΜπριν, δύο 24χρονοι φοιτητές του Στάνφορντ, καταχώρησαν το όνομα «google.com». <br />Η λέξη είναι παραλλαγή του «googol», που αναφέρεται στον αριθμό 10 στην εκατοστή δύναμη, (από τον Αμερικανό μαθηματικό ΈντουαρντΚάσνερ).<br />Τον Σεπτέμβριο του 1998, οι Πέιτζ και Μπριν ξεκίνησαν την ιδιωτική τους εταιρεία σε ένα γκαράζ στη βόρεια Καλιφόρνια. <br />Aποτελεσματικός τρόπος καταχώρησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης με τη χρήση αλγορίθμων. <br />Ειδικά προγράμματα της μηχανής αναζήτησης σαρώνουν στην κυριολεξία το Διαδίκτυο ανανεώνοντας τις τράπεζες πληροφοριών του Google. <br />Ο ρυθμός πρόσθεσης νέων ιστοσελίδων φτάνει σήμερα μέχρι και το ένα δισεκατομμύριο ημερησίως.<br />Σήμερα το Google είναι η δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης πληροφοριών, με 500 εκατομμύρια επισκέψεις την ημέρα. Το 2000, η εταιρεία ξεκίνησε να πουλά διαφημίσεις με βάση τις αναζητήσεις των χρηστών.<br />
 18. 18. Google<br />Όταν η εταιρεία μπήκε στο χρηματιστήριο το 2004, η τιμή πώλησης της μετοχής ορίστηκε στα 85 δολάρια.<br /> Σήμερα, μία μετοχή της Google αξίζει 525 δολάρια, με την χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά τα 164 δισεκατομμύρια δολάρια. (Aντιστοιχεί στα 2/3 του ελληνικού ΑΕΠ)<br />Το 2006, τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια, με καθαρά κέρδη στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.<br />
 19. 19. Google<br />Σήμερα αριθμεί 13.700 υπαλλήλους<br /> Ένας από τους κύριους στόχους της λειτουργίας της είναι η πρωτοπορία σε έρευνα και ανάπτυξη<br />Επένδυση του 20% των εργατικών ωρών στην ανάπτυξη νέων ιδεών για την εταιρεία<br />Οι Πέιτζ και Μπριν, σε ηλικία 34 χρονών σήμερα, μετρούν περιουσία περίπου 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας.<br />David Vise, Mark Malseed, Η ιστορία του Google, Εκδόσεις Κέδρος 2007<br />
 20. 20. Google<br />Google mail (gmail) 5gb προσωπικό χώρο<br />Google search<br />Google news<br />Picassa<br />Google Maps<br />Google Earth<br />You tube<br />Office applications<br />
 21. 21. Περιορισμός αναζήτησης με λογικούς τελεστές<br />Όσο περισσότερες λέξεις χρησιμοποιείτε τόσο πιο σχετικά θα είναι τα αποτελέσματα που θα πάρετε.<br />Όταν αναζητάτε ονόματα, χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα τόσο στο όνομα όσο και στο επώνυμο.<br />Χρησιμοποιείστε τελεστές όπως AND,OR ή + (και) και NOT ή – (χωρίς), για να αποκλείσετε διευθύνσεις που δεν σας ενδιαφέρουν.<br />Διαβάζετε τις οδηγίες μιας μηχανής αναζήτησης και χρησιμοποιήστε τη σύνθετη αναζήτηση<br />
 22. 22. 12τεχνικές για αποτελεσματικότερες αναζητήσεις (1/4)<br />1. Συγκεκριμένες Εκφράσεις: Αν ψάχνουμε συγκεκριμένες εκφράσεις σε μια αναζήτηση τότε βάζουμε εισαγωγικά.<br />Παράδειγμα: “internet marketing”<br />2. Εξαίρεση λέξεων: Αν αναζητούμε συγκεκριμένους όρους αλλά θέλουμε να εξαιρέσουμε κάποιες λέξεις από τα αποτελέσματα χρησιμοποιούμε το σύμβολο “-“ για τις λέξεις που θέλουμε να εξαιρέσουμε.<br />Παράδειγμα: internet marketing -advertising<br />3. Αναζήτηση σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο: Ακόμα και αν ένας δικτυακός τόπος δεν ενσωματώνει μηχανή αναζήτησης, μπορούμε έμμεσα με τη χρήση του όρου “site:somesite.com” να χρησιμοποιήσουμε το Google για αυτό το σκοπό.<br />Παράδειγμα : “internet marketing” site:www.smallbusinesshub.com<br />
 23. 23. 12τεχνικές για αποτελεσματικότερες αναζητήσεις (2/4)<br />4. Συναφείς λέξεις και συνώνυμα: Χρησιμοποιούμε τον τελεστή “~” μπροστά από τη λέξη.<br />Παράδειγμα: “internet marketing” ~professional<br />5. Συγκεκριμένοι τύποι αρχείων: Χρησιμοποιούμε τον τελεστή “filetype:”. Για παράδειγμα αν θέλουμε αρχεία παρουσιάσεων για έναν όρο:<br />Παράδειγμα: “internet marketing” filetype:ppt<br />6. Τελεστής OR: Εξ΄ορισμού σε μια αναζήτηση νοείται ο τελεστής AND. Αν θέλουμε η μηχανή να αναζητήσει εναλλακτικούς όρους τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το τελεστή OR (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ).<br />Παράδειγμα : internet marketing OR advertising<br />
 24. 24. 12τεχνικές για αποτελεσματικότερες αναζητήσεις (3/4)<br />7. Αναζήτηση τηλεφώνου: Με τον τελεστή phonebook.<br />Παράδειγμα: phonebook:617-555-1212 (note: the provided number does not work – you’ll have to use a real number to get any results).<br />8. Αριθμητική περιοχή: Με τον τελεστή X..Y μπορούμε να περιορίσουμε μια αναζήτηση σε μια αριθμοσειρά (που αφορά τιμή, χρονολογία ή κάποια άλλη ιδιότητα).<br />Παράδειγμα: president 1940..1950<br />9. Μετοχές(Ticker Symbol): Εισάγοντας τον κωδικό κάποιας εταιρίας εμφανίζονται τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας και ένα γράφημα του ιστορικού της μετοχής.<br />Παράδειγμα: GOOG<br />
 25. 25. 12τεχνικές για αποτελεσματικότερες αναζητήσεις (4/4)<br />10. Calculator: Μπορούμε να υπολογίσουμε απ’ευθείας το αποτέλεσμα μιας αριθμητικής πράξης.<br />Παράδειγμα : 48512 * 1.02<br />11. Ορισμός: Με τον τελεστή “define:” μπορούμε να βρούμε τον ορισμό μιας λέξης ή φράσης.<br />Παράδειγμα : define:plethora<br />12. Αναζήτηση ενόςURLs που περιέχει συγκεκριμένες λέξεις. Χρήση του τελεστή &quot;inurl:word&quot;.<br />Παράδειγμα :forumw.org inurl:discuss<br />
 26. 26. Εκπαιδευτική αξιοποίηση των μηχανών αναζήτησης<br />Webquestsδραστηριότητες αναζήτησης και συλλογής περιεχομένου<br />Πρόκειται για οργανωμένη δραστηριότητα όπου υπάρχουν όλα τα βήματα από την αρχή, τη συλλογή πληροφοριών, τη διαδικασία, την αξιολόγηση, ενσωματωμένα σε μια ενιαία συλλογή.<br />http://missouri.emints.org/area1/japanwebquest/introduction.html<br />http://www.collier.k12.fl.us/weblessons/cookiewq/index.htm<br />http://www.thematzats.com/radio/<br />
 27. 27. Δραστηριότητα 1<br />Ας υποθέσουμε ότι αναθέτετε στους μαθητές μια αναζήτηση για τα μύθο της χαμένης Ατλαντίδας.<br /> Μπορείτε να σκεφτείτε πώς θα υλοποιούσαν μια όχι και τόσο αποτελεσματική αναζήτηση οι μαθητές, που θα τους οδηγούσε μια τέτοια στρατηγική και πως θα μπορούσατε να τους καθοδηγήσετε;<br />(Για παράδειγμα υπάρχουν αρκετές ταινίες με αυτό το θέμα όμως δεν θα θέλατε να περιληφθούν στα αποτελέσματα της αναζήτησης, όπως επίσης δεν θα θέλατε να εμφανιστούν αποτελέσματα σχετικά με τη διαστημική αποστολή με το όνομα Ατλαντίδα.<br />Πιθανή επιλογή των μαθητών (Κακή Αναζήτηση): Ατλαντίς (Atlantis).<br />Τρόπος που θα προτείνατε: <br />Με όλες τις λέξεις (WithAll): Ήπειρος Ατλαντίδας<br />Χωρίς τις λέξεις (Without): αποστολή, ταινία, φιλμ)<br />
 28. 28. Δραστηριότητα 2<br />Με βάση το προηγούμενο παράδειγμα σχεδιάστε δραστηριότητες όπου<br /> θα είναι απαραίτητο οι μαθητές σας να αποφύγουν μια αναζήτηση «Με όλες τις λέξεις» και<br />όπου αντίθετα θα πρέπει α) να χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο την «ακριβή φράση (ExactPhrase)» και <br />β) την επιλογή «παρόμοιες σελίδες (similarpages)» στο Google.<br />
 29. 29. Φύλλο εργασίας<br />Προσπαθήστε να σχεδιάσετε δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές θα χρειαστεί να ανατρέξουν σε αρχειοκαταλόγους (directories) ή σε κάποια μηχανή αναζήτησης<br />προκειμένου να πετύχουν πληροφορίες που να έχουν τη βάση τους <br />α) στην Ιστορία,<br />β) στην κουλτούρα και την παράδοση άλλων λαών<br />γ) στη χρήση χαρτών<br />δ) στην εξακρίβωση ιντερνετικής ορολογίας και <br />ε) στην εύρεση στατιστικών και οικονομικών δεικτών. <br />Προβλέψτε κακές στρατηγικές αναζήτησης από μέρους των μαθητών και προετοιμάστε τις υποδείξεις που θα κάνετε προς τη σωστή χρήση των τεχνικών<br />αναζήτησης που έχουν παρουσιαστεί.<br />
 30. 30. Σύγκριση αποτελεσμάτων<br />Διαλέξτε έναν όρο και κάνετε μια σχετική αναζήτηση χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα δυο διαφορετικές μηχανές αναζήτησης. <br />http://gahooyoogle.com/<br />http://us.searchboth.net/<br />Συγκρίνετε τα αποτελέσματα που θα σας δώσουν οι δυο μηχανές. <br />Δώστε πιθανές ερμηνείες για τον διαφορετικό αριθμό αποτελεσμάτων και για τη διαφορετική σειρά με την οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα στις δυο μηχανές βασιζόμενοι στα κριτήρια που νομίζετε πως υιοθετεί η κάθε μια από αυτές.<br />
 31. 31. Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησηςwww.skroutz.grαναζήτηση καλύτερης τιμής<br />
 32. 32. Αναζήτηση καλύτερης τιμής για αεροπορικά ταξίδια <br />www.airtickets.gr<br />www.skyscanner.net<br />83 ευρώ Παρίσι μετ΄επιστροφής<br />Όχι άσχημα….<br />
 33. 33. Άλλες εξειδικευμένες μηχανές<br />www.researchindex.com / scholar.google.com <br />www.scirus.com<br />Εύρεση ερευνητικών εργασιών<br />http://www.eric.ed.gov/EducationalResources Information Center (ERIC) του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ <br />http://www.edusource.caEduSource<br />http://www.utexas.edu/world/lecture WorldLectureHall<br />
 34. 34. Θεματικοί κατάλογοι - Πύλες<br />www.yahoo.com<br />Open directory project<br />http://dmoz.org<br />
 35. 35. Μηχανή αναζήτησης για το PC μας<br />Copernic Desktop search www.copernic.com<br />Google Desktop desktop.google.com<br />Windows search www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/default.mspx<br />
 36. 36. Πρακτικές αναζήτησης και αξιολόγησης ποιότητας περιεχομένου<br />Αναγνωρίστε το δικτυακό τόπο<br />Επιλέξτε το δικτυακό τόπο<br />Εξετάστε για αξιοπιστία<br />Αξιολογήστε το βάθος και το σκοπό της πληροφορίας<br />Αξιολογήστε την παλαιότητα του περιεχομένου<br />
 37. 37. Επιλέξτε το δικτυακό τόπο<br />Αξιολογήστε το συγγραφέα το περιεχόμενο και το σκοπό του δικτυακό τόπου.<br />Πολύ σημαντικό γιατί<br />Οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι δεν ελέγχονται για την ακρίβεια του περιεχομένου.<br />Πολλοί δικτυακοί τόποι εκφράζουν προσωπικές απόψεις αλλά όχι τα γεγονότα.<br />
 38. 38. Επιλέξτε το δικτυακό τόπο<br />Συχνά δεν εκφράζεται καθαρά ο σκοπός του δικτυακού τόπου.<br />Δύσκολο να διαχωριστεί η αντικειμενική πληροφορία από τη διαφημιστική.<br />Πολλοί ‘μάρκετινγκ’ δικτυακοί τόποι αναφέρουν ανακρίβειες για να πουλήσουν προϊόντα.<br />
 39. 39. Επιλέξτε το δικτυακό τόπο<br />Όποτε είναι δυνατό πηγαίνετε στην κεντρική σελίδα (Home page ή Frontpage).<br />Αυτό μπορεί να γίνει απαλείφοντας μερικούς όρους από το URL.<br />
 40. 40. Αναγνωρίστε το δικτυακό τόπο<br />Ποιος είναι ο δημιουργός?<br />Ποιος είναι ο σκοπός του δικτυακού τόπου?<br />Ποιο είναι το κοινό των δικτυακών τόπων?<br />Μπορείς να αγοράσεις προϊόντα?<br />Είναι συνδεδεμένο με μια επιχείρηση η ένα πανεπιστήμιο?<br />Εκφράζει προσωπικές απόψεις για ένα θέμα ή ένα πρόσωπο?<br />
 41. 41. Εξετάστε για αξιοπιστία<br />Η αξιοπιστία μπορεί να είναι ελαττωμένη σκόπιμα είτε από αμέλεια του συγγραφέα.<br />Συχνά είναι δύσκολο να αναγνωριστεί το όνομα του. <br />Αν και η ύπαρξη ονόματος είναι ενθαρρυντική, και πάλι η αξιοπιστία μπορεί να μην είναι δεδομένη.<br />
 42. 42. Εξετάστε για αξιοπιστία<br />Ποιος είναι ο συγγραφέας?<br />Ποια είναι η αυθεντία ή εμπειρία του συγγραφέα ή της ομάδας?<br />Τι περιεχόμενο προκύπτει αναζητώντας με βάση το όνομα του συγγραφέα?<br />Η πηγή έχει κάποιο πολιτικό ή επιχειρηματικό σκοπό?<br />Ο δικτυακός τόπος έχει χορηγία από κάποια επιχείρηση? Αν ναι τι μπορείτε να βρείτε για αυτή?<br />
 43. 43. Εξετάστε για αξιοπιστία<br />Παρέχει αρκετές πηγές ο δικτυακός τόπος?<br />Πόσο αξιόπιστες είναι οι πηγές στις οποίες αναφέρεται?<br />Υπάρχουν σύνδεσμοι για περαιτέρω μελέτη?<br />Παρέχει πληροφορίες για επικοινωνία με τους συγγραφείς (email, τηλέφωνο κλπ)?<br />
 44. 44. Αξιολογήστε το βάθος και το σκοπό της πληροφορίας<br />Το περιεχόμενο φαίνεται να είναι προϊόν έρευνας, παρέχοντας αναφορές, υπερσυνδέσμους και υποσημειώσεις?<br />Παρουσιάζονται όλες οι πλευρές ενός θέματος?<br />Πόσο κοντά είναι τελικά στην πληροφορία που αναζητούμε?<br />Διασταυρώστε τις πληροφορίες αν είναι εφικτό!<br />
 45. 45. Αξιολογήστε το βάθος και το σκοπό της πληροφορίας<br />Υπάρχουν πολλές εικόνες περιττές, πληθώρα χρωμάτων, κινούμενες εικόνες που αποσπούν την προσοχή από το περιεχόμενο? <br />
 46. 46. Αξιολογήστε το βάθος και το σκοπό της πληροφορίας<br />Διαφοροποίηση από το τυπωμένο χαρτί:<br />Η πληροφορία πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να είναι εύληπτη, εύκολα αναζητήσιμη και αισθητικά ευχάριστη.<br />Συχνά η παρουσίαση της πληροφορίας γίνεται με επιφανειακό τρόπο.<br />Συχνά αποδεικνύεται ότι οι δικτυακοί τόποι δεν είναι οι κατάλληλοι παροχείς της πληροφορίας που θέλουμε.<br />
 47. 47. Παράδειγμα<br />Ένας χρήστης επισκέφθηκε ένα δικτυακό τόπο και έβγαλε τα εξής συμπεράσματα:<br />Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ STΑRBUCKS ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ STARBUCKS ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟΝ IΣΡΑΗΛΙΝΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ.ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ STARBUCKS ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ:<br />-ΣΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ, ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΌΧΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΥΡΗΤΟ....-ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΤΗΡΙΑΣΜΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΘΩΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΑ ΠΥΡΑ....-ΣΤΟΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ....ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ....-ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΕΗΤΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ....- ΣΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ.... ΤΕΛΙΚΑ Ο ΚΑΦΕΣ ΣΤΑ STARBUCKS ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ (ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ) ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ... ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΣΕ ΑΘΩΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!!!!!ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΘΩΩΝ ??????ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:<br />http://www.inminds.co.uk/boycott-oxfam.html<br />
 48. 48. Ιδού ο δικτυακός τόπος. Πως αξιολογείτε την εγκυρότητά του? (1/2)<br />
 49. 49. Ιδού ο δικτυακός τόπος. Πως αξιολογείτε την εγκυρότητά του? (2/2)<br />
 50. 50. Αξιολογήστε την παλαιότητα του περιεχομενου<br />Μπορείτε να εντοπίσετε ημερομηνίες?<br />Οι ημερομηνίες μπορεί να σημαίνουν:<br />Την ημέρα που έγραψεγια πρώτη φορά ο συγγραφέας το κείμενο<br />Την ημέρα που το περιεχόμενο έγινε διαθέσιμο<br />Την ημέρα τελευταίας ενημέρωσης<br />
 51. 51. Αξιολογήστε την παλαιότητα του περιεχομενου<br />Παρέχονται με καθαρό τρόπο ημερομηνίες συγγραφής και ενημέρωσης?<br />Η πληροφορία καλύπτει τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο που ερευνάτε?<br />
 52. 52. Υπηρεσίες ανάρτησης υλικού<br />Διαδικτυακές υπηρεσίες όπου μπορούμε να αναρτήσουμε αρχεία μεγάλου μεγέθους (συνήθως έως 100 mb)<br />Αποτελούν ένα εύχρηστο τρόπο διανομής περιεχομένου σε άλλους χρήστες<br />
 53. 53. Παράδειγμα www.mediafire.com<br />Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να αναρτήσουμε<br />Ενημερωνόμαστε μέσω σχετικής μπάρας προόδου της διαδικασίας<br />Τέλος εμφανίζεται το link που αφορά στο αρχείο που αναρτήσαμε<br />1<br />2<br />3<br />
 54. 54. Σχετικές υπηρεσίες<br />www.sendspace.com<br />www.mediafire.com<br />www.rapidshare.com<br />www.yousendit.com<br />www.uploading.com<br />www.megaupload.com<br />www.quickfileupload.com<br />
 55. 55. Εργαλεία μεταφράσεων<br />Translate.google.com<br />Babelfish.altavista.com<br />Χρήση του googleως ορθογραφικό λεξικό (αναζήτηση λέξεως και συμπερασμός με βάση τη συχνότητα).<br />Πχ πληροί ή πληρεί;<br />Χειρουργός ή χειρούργος;<br />Νομπέλ ή Νόμπελ;<br />Αλμοδόβαρ ή Aλμοδοβάρ;<br />
 56. 56. Σελίδες που ασχολούνται με τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες από τη χρήση του Διαδικτύου στην σχολική τάξη<br />http://www.princeton.edu/~soccomp/edu/sides.html<br />http://www.vroma.org/~bmcmanus/presentation/loyola.html<br />http://www.dso.iastate.edu/asc/academic/elearner/advantage.html<br />http://library.mcneese.edu/tutorial/advantages.htm#advantagesi<br />http://www.vickiblackwell.com/google/default.htm Σελίδα που προτείνει ποικίλες χρήσεις της<br />μηχανής αναζήτησης του Google.<br />
 57. 57. Σελίδες που ασχολούνται με το θέμα των τεχνικών της ασφαλούς αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο <br />http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/<br />http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html<br />http://www.educationworld.com/a_tech/tech078.shtml<br />http://www.pacificwebsites.com/lesson_example.htm<br />http://www.cnr.edu/home/bmcmanus/internetassign.html<br />http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair_smith/searching/eval.htm<br />http://www.internet4classrooms.com/search.htm<br />http://webquest.sdsu.edu/searching/specialized.html Σελίδα με συνδέσμους σε εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης<br />
 58. 58. Άλλες σελίδες με χρήσιμο υλικό<br />Εκπαιδευτική Πύλη ΥπΕΠΘ e-yliko.gr   <br />http://www.e-yliko.gr/<br />Η πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου<br />http://www.sch.gr<br /> <br />Η εκπαιδευτική πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου<br />http://www.pi-schools.gr/<br />Η ηλεκτρονική Έδρα Εκπαίδευσης<br />http://www.edra.ipet.gr/<br />H e-Πύλη Εκπαίδευσης http://www.pekp.gr/<br />e-paideiahttp://www.e-paideia.net/<br />Δικτυακός τόπος της ΕΤ.Π.Ε. www.etpe.gr<br />

×