Info delcevo br.23
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Info delcevo br.23

on

 • 1,659 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,659
Views on SlideShare
1,659
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Info delcevo br.23 Info delcevo br.23 Document Transcript

 • “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Info el evo-oficijale glasnik Info Del~evo-oficijalen glasni na op{tina Del~evo Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ni ik p{tina el~evo el~e ~ev “ “ Septemvri, 2010 Septemvri, 2010 eptemvri 2010 010 1
 • Содржина “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo БЛИЦ ВЕСТИ: Промоција на книгата „Македонски бисери ѓердан нанижани“ На 16.07.2010 година во фоајето на Спомен - домот “АСНОМ“, се промовираше книгата „Ма- кедонски бисери ѓердан нанижани“, од Димитрија Стојчевски. Стр.3 Совет на Општина Делчево Организаторите ЗРА „Пијанечки глас“, ЈЛБ „Илинден“ Делчево и НУЦК „Н.Ј.Вапцаров“ сите од Делчево, ја заинтригираа публиката низ разнообразноста на организираната промоција. Ова е третото по ред публикациско остварување на овој продуктивен автор кој и покрај хен- дикепираноста со видот, на читателите им подарува светлина напластена низ стихови, низ приказ- ни раскажувани и прераскажувани, на песни испеани, на брзозборки и легенди, на поговорки и га- танки... Продолжува формирањето на нови месни заедници во Делчево Стр.4 Одбележан 7 септември и 8 септември Продолжуваат активностите околу формирање на нови месни заедници во општина Делче- во. Се одржаа повеке состаноци на жителите  од повеке месни и урбани заедници . Досега се фор- мирани месните заедници во с.Тработивиште с.Ѕвегор, с.Вирче, 3-ти реон, с.Драмче и с.Разловци.Во периодот што следува ќе се формираат и преостанатите нови месни и урбани заедници на терито- ријата на општина Делчево. Интензивни настапи и активности на ФГ Копачка од с.Драмче Ја врви ФГ „Копачка“ од с. Драмче, својата врвица на 63 - годишното презентирање и афир- Стр.5 Заврши манифестацијата Гоцеви денови мирање на пијанечкиот изворен фолклор особено на орото „Копачка“. Годинава тие функционира- ат преку ЗРА „Пијанечки глас“ Делчево, реализирајки ги активностите на проектите „За да не згасне бисерот Копачка“ и „Заштита на орото Копачка од с. Драмче“, субвенционирани од Министерството за култура на РМ за 2010 година. Изведбата на машкото оро Копачка од с. Драмче, годинава се крева високо на пиедесталот на негување на фолклорните добра, на национално ниво. Имено, членовите на ФГ „Копачка“ како носители на заштитата на сродните права на ова оро, со гордост укажуваат на важноста за правни- от процес за оваа фолклорно добро, да биде прогласено со особено значење. Институтот за фолк- лор „Марко Цепенков“ од Скопје и Управата за заштита на културното наследство при Министер- Стр.6,7,8,9 Интезивна изградба ството за култура на РМ, како надлежни институции за спроведување на овој процес, со нескриено задоволство, покрај другото го истакнуваат фактот дека за првпат во Македонија, се прави зашти- та на фолклорно добро и дека е крајно време подоцна да се заштитат таквите позначајни добра во нашата држава по овој и по примерот на соседните и др. држави. Носителот и надлежните наци- онални институции се сложни со заемна заложба, Владата на РМ треба до крајот на годината и со објавувањето во “Службен весник на РМ“ да го прогласи орото Копачка од с. Драмче за заштитено. Концерт на мегапопуларниот Аца Лукас на стадионот на ФК Брегалница во Делчево Стр.10 Имплементација на WI-FI проект На 28.07.2010 година, фудбалскиот стадион на ФК “Брегалница“ во Делчево беше крстопат на многу граѓани од цела Македонија. Единствена причина за тоа беше концертот на мегапопулар- ната музичка ѕвезда од Србија, единствениот, харизматичен и секогаш актуелен Аца Лукас со не- говиот бенд. Ваков концерт делчевската и публиката од регионот не беше доживеала од крајот на осумдесетите години од минатиот век (период кога на стадионот во Делчево концерти држеа ѕвез- ди од калибарот на  Лепа Брена). Едноставно, вредно за паметење и раскажување. Задоволството на сите присутни беше очигледно, па дури и најголемите скептици во врска со овој концерт се пре- пуштија на магијата која господинот Лукас и неговиот бенд им ја понудија на публиката. Стр.11 Меѓународна активност Се одржа 4-та Пијанечко- Малешевска Свадба Во организација на КУД Гоце Делчев а во соработка со општините Делчево, Берово, Пехче- во како и Министерството за култура на Република Македонија се одржа Пијанечко Малешевската свадба со  повекедневни традиционални настани и манифестации. Оваа година привилегија да бидат момче и невеста во рамките на Пијанечко-Малешевската свадба беа Ленче Алаѓозовска од с.Русиново и Марјанчо Ризовски од Пехчево. Вечерта на Летната сцена пред Спомен домот АСНОМ во Делчево се одржа главната мани- Стр.12 Регионална соработка фестација на свадбата во функција на туристичка понуда на регонот како и интернационален фол- клорен и музички фестивал. На свечената програма настапија ФГ Копачка од с.Драмче, КУД Гоце Делчев од Делчево како и други културни ансамбли од  Македонија, Србија, Бугарија и Турција. Во саботното издание на свадбата се одржа свечениот ручек кај манастирскиот комплекс Св.Богородица Балаклија, на кој присуствуваа гостите на невестата и младоженецот, меѓу кои беа и Градоначалниците на Делчево и Пехчево. Стр.13 Рана ренесанса Издава: Уредува: општина Делчево редакциски одбор e-mail: opde@sonet.com.mk Дизајн на насловна, фотографии и текст: -Инфо Делчево- web: Кирчо Анастасов Стр.14 Културна Афирмација www.delcevo.gov.mk ГЛАСНИК НА ОПШТИНА Лектор: ДЕЛЧЕВО тел/факс: Снежана Трајковска 00 389(0)33 411 550 Тираж: За издавачот: Печати: 1000 примероци Горан Малешевски Европа 92-Кочани Стр.15 Љубомир Белогаски за прв пат постхумано повторно во Делчево “ “ 2 Septemvri, 2010
 • Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ОДРЖАНА СВЕЧЕНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Во сабота ва и град Делчево, како и предизвиците со ски Султанија) т.е. Царево Село) од страна на 04.09.2010 по кои се носат  сегашните генерации во пресрет Српскиот Крал Петар I Караџорџевиќ, во пре- повод 7-ми Сеп- на Европската интеграција на Македонија а двечерието на Првата Балканска војна. Ма- тември-Денот на со тоа и на општина Делчево. нифестацијата ке содржи 100 главни наста- ослободување- Следуваше пригоден говор на Градона- ни за одбележување на истата , а централни- то на Делчево чалникот на општина Делчево исто така во от завршен настан ке биде на Денот на осло- во малата кон- кореалација на празникот кој со гордост го бодувањето на Делчево во 2012 год. ференциска сала празнува секој граѓанин на Делчево, со по- Понатаму Градоначалникот ја презен- на Спомен Домот чит и пиетет на борбата и жртвите на сите тираше својата досегашна работа, како и те- АСНОМ се одржа минати генерации кои се вградиле во теме- ковните но и идни проекти кои ке се спрове- свечена седни- лите на слободата која ние денес ја живееме. дуваат во наредниот период.Презентација- ца на Советот на Во пресрет на периодот што следува Градона- та е достапна на Глобалната мрежа на офи- општина Делчево. чалникот ја истакна сопствената заложба, но цијалниот општински веб сајт www.delcevo.  На седницата покрај советниците од Со- исто така ја истакна и потребната заложба на gov.mk. ветот присуствуваа и Градоначалникот на секој граѓанин на Делчево, во насока кон соз- Свечената сед- општина Делчево г-дин Горан Малешевски, давање на поблагопријатни услови за живе- ница заврши со до- други претставници од Локалната самоу- ење во Делчево во секој поглед. делување на Благо- права , претсатвници на политички партии и Од почетокот на 2011 година, Градона- дарници од Градо- здруженија на граѓани како и претставници чалникот ја најави реализацијата на проек- началникот на Пре- на Бизнис заедницата од Делчево. тот “100 НАСТАНИ ЗА 100 ГОДИ- тпријатија кои по- На седницата поздравен говор во чест на НИ ГРАД”, кој ке се реализира во пери- могнале во 2010 празникот 7-ми Септември имаше Претсте- од од 1.01.2011год. до 7.09.2012 год. Стану- година за особен дателот на Советот г-дин Тони Трајановски, ва збор за манифестација за одбележување развој на општина кој се осврна на кратко кон значењето на овој на 100 годишнината од прогласување на град Делчево. датум од историјата на Македонската држа- на сегашното Делчево ( тогаш Василево (тур- СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЈА ОДРЖА 13-ТА СЕДНИЦА На 01.07.2010 година Советот на Општи- пренамена на распоредот на средства во ка за одобрување на приоритетни објекти за на ја одржа својата 13.редовна седница. Во Буџетотот на Општина Делчево. Средства- апликација по Проектот за рехабилитација присуство на сите 15 членови на Советот беа та ќе бидат наменети за реновирање на гра- и подобрување на локалните патишта пре- разгледани и усвоени 3 предлог - одлуки и динката и библиотеката. Согласно Законот ку фондовите на Европската банка за обнова тоа:   за изменување и дополнување на Законот и развој (ЕБОР), Советот на Општина Делче- 1. Предлог - Одлука за измена на распо- за плата и други надоместоци на избрани и во ја утврди листата на  приоритетни објекти редот на средствата во Буџетот на општина именувани лица во РМ ( “Сл. весник на РМ“ за апликација по Проектот за рехабилитација Делчево за 2010 година;   бр. 42/2010) се врши измена на Одлуката за и подобрување на локалните патишта пре- 2. Предлог - Одлука за изменување и до- извршување на Буџетот на Општина Делчево ку фондовите на Европската банка за обно- полнување на Одлуката за извршување на за 2010 година со која практично се намалу- ва и развој (ЕБОР). Имено, со оваа одлука се Буџетот на Општина Делчево за 2010 година;   ва надоместокот на членовите на Советот за предвидува изградба  на дел од локален пат 3. Предлог - Одлука за одобрување на присуство на седница од 70% на 50% од про- Л-7, отклон од регионален пат П-522, с. Косо- приоритетни објекти за апликација по Про- сечната плата и се намалува коефициентот за во Дабје-Општина Делчево, изградба на  дел ектот за рахабилитација и подобрување на пресметување на плата на Градоначалникот од локален пат Л-3, Делчево - с. Очипала - с. локалните патишта преку фондовите на Ев- на Општина Делчево. Оваа точка беше пред- Драмче - с. Вратиславци (делница Делчево- ропската банка за обнова и развој (ЕБОР); ложена на дневен ред и на 12 седница, но ис- с. Очипала) и изградба на дел од локален пат Со првата точка, а по барање на ОЈУДГ тата по гласање на советниците беше сим- Л-11, отклон од М-5, с. Драмче-с.Селник (де- “Весели Цветови“ и ЈЛБ “Илинден“, се врши ната од дневен ред. Со третата точка - Одлу- лница од М-5 Димовско маало). 12-ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Советот на Општина Делчево ја одржа своја- Програмата за решавање на проблемот со ку- следните одлуки: та 12.редовна седница на 14.06.2010 година, а ис- чињата - скитници на подрачјето на општина 1. Предлог- Одлука за разрешување преста- тата имаше и свое продолжение на 16.04.2010 го- Делчево; нок на мандат на член на УО на ЈПКД “Брегални- дина. 5.  Одлука за давање на користење на хидра- ца“ - Делчево; На  12 седница одржана на 14.06.2010 годи- улична платформа на ЈПКД “ Брегалница“ - Дел- 2. Предлог- Одлука за именување на член на на, Советот ги разгледа и усвои следните точки: чево; УО на ЈПКД “Брегалница“ - Делчево; 1. Одлука за преотстапување на користење 6. Одлука за давање на користење на ар- 3. Предлог - Одлука за утврдување на пот- и управување на објект - училишна спортска сала хеолошко- етнолошко музејска збирка на НУЦК реба за поставување на урбана опрема во гра- на СОУ “М.М.Брицо“ - Делчево; “Н.Ј.Вапцаров“ - Делчево; дот Делчево; 2. Квартален извештаj за извршувањето на На продолжението на седницата кое се одр- Образлагач: Горан Петровски, Советник по Буџетот на Општина Делчево за квартал 1  со Зак- жа на 16.06.2010 година, Советот на Општина урбанизам. лучок за усвојување; Делчево ја симна од дневен ред Одлуката за да- Продолжението на седницата заврши со по- 3. Одлука за измена на распоредот на сред- вање Согласност на Правилникот за измена на ставување на прашања и предлози на членови- ствата во Буџетот на општина Делчево за 2010 го- Правилникот за организација и систематизација те на Советот до Градоначалникот на Општината, дина; на работите, работните задачи и работните места Г-дин Горан Малешевски кој присуствуваше 4.Одлука за изменување и дополнување на на ОЈУДГ “Весели Цветови“ - Делчево, а ги донесе на седницата и одговараше на истите. “ “ Septemvri, 2010 3
 • Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ОДБЕЛЕЖАНИ 7-МИ СЕПТЕМВРИ ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ДЕЛЧЕВО И 8-МИ СЕПТЕМВРИ ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА Р.МАКЕДОНИЈА Со низа на пригодни свечености и настани во Сабота на 4 Септември 2010 год. се одбележаа 7-ми Септември Денот на ослободувањето на Делчево од фаши- стичка окупација и 8-ми Септември Де- нот на Независноста на Република Маке- донија. Оваа година се навршуваат 66 го- дини од ослободувањето на Делчево и 19 години од прогласувањето на Независ- нирот учествуваа екипи од Македонија вници на ЕЛС Делчево присуствуваа на носта на Република Македонија на 8-ми како и од Р.Бугарија. На учесниците на свечениот ручек кој се одвиваше во рам- Септември 1991 година.  турнирот им беа доделени Благодарни- ките на Пијанечко-Малешевската свад- Свеченото празнување започна со ци како и Признанија и пехари за осво- ба 2010 год. кај манастирскиот  комплекс полагање на свежо цвеќе пред спомени- ено прво место како во женска така и во Св.Богородица Балаклија. машка категорија. Во населбата Стар Расадник во 13.00 часот беше приредена свеченост за осветување на водите на новата чешма (чешма изградена како дел од проектот на општина Делчево за ревитализација на постојните и изградба на нови 30 чеш- кот на паднати борци во НОВ од Делче- ми од општината), како и осветување на Вечерта со почеток во 20.00 ча- во, во центарот на градот. Свежо цвеке новоизграденото детско игралиште из- сот се одржа пригодна свеченост во чест положија Градоначалникот на општина градено позади чешмата (игралиште дел на тројното празнување, на која наста- Делчево г-дин Горан Малешевски заедно од проектот на општина Делчево за из- пија   културно уметнички друштва од Делчево (ФГ Копачка од с.Драмче, КУД при НУЦК Н.Ј.Вапцаров, КУД Гоце Дел- чев), Р.Србија (КУД Каблови од Јагодина) како и од Р.Бугарија (КУД Климент Охрид- ски од Симитли); исто така вечерта ја от- вори Вокалната група Ѓурѓа во придруж- ба со инструменталниот состав на ста- роградска музика Делчевски Еснафи од Делчево. со претставници од ЕЛС Делчево, претсе- градба на 10 вакви и слични игралишта Со настап на Никола Тренчевски дателот на Советот на општина Делче- на територијата на градот Делчево до од Делчево како и мега популарните Ма- во г-дин Тони Трајановски , претставни- 2013 год.). Изведувач на градежните ра- ријана Мишева и Гоце Арнаудов заврши ци на политички партии и здруженија боти е ЈПКД Брегалница. официјалното празнување по повод Го- од општината како и други јавни инсти- Потоа Градоначалникот г-дин цеви Денови како и овие значајни дату- туции. Потоа се одржа Свечена седница Горан Малешевски заедно со претста- ми од поновата македонска историја. на Советот на општина Делчево, по што во фоајето на Спомен Домот АСНОМ беше отворена пригодна изложба на сликарот Пепи Атанасовски со мотиви од Делчево. Изложбата ја отвори Градоначалникот на Делчево. Во новоизградената спортска сала во дворот на СОУ М.М.Брицо беше отво- рен традиционалниот меѓународен ко- шаркарски турнир за кадети. На тур- “ “ 4 Septemvri, 2010
 • Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ЗАВРШНА МАНИФЕСТАЦИЈА ГОЦЕВИ ДЕНОВИ Во саботата на 4-ти септември во Делчево се одбележаа 44-тата по ред меѓународна манифестација „Гоцеви денови“. Манифестацијата беше одбележана со низа активности.   Чествувањето започна со полагање на цвеќе пред споменикот на големиот македонски великан Гоце Делчев. Цвеќиња положија делегација на општи- ната Делчево предводена од Градоначалникот Г-дин Го- ран Малешевски, Делегација од манифестацијата Гоце- ви денови од Скопје предводена од претседателот Г-дин Стојан Стојков, училиштата во Делчево, претставници на но уметнички друштва и пејачки групи од Делчево, збратимени- политички партии и здруженија на граѓани. те општини Јагодина Р.Србија и Симитли Р.Бугарија како и естрад- Манифестацијата заврши со богата култур- ните уметници Гоце Арнаудов и Маријана Мишева. Програмата ја но уметничка програма на која учество земаа култур- проследија голем број на граѓани од Делчево. “ “ Septemvri, 2010 5
 • Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ИНТЕНЗИВНА ИЗГРАДБА НА ПОСТАВЕНА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА КАЈ УЛИЦА 3 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ НИЗ ВО СЕРВИСНА ЗОНА ВО ДЕЛЧЕВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЈПКД “Брегалница“ ги заврши извед- бените работи за поставување на одвод- Во Општина Делчево започна по- на канализациона мрежа на крај од улица голема кампања за изградба на нови “3“ во т.н. Сервисна зона. Станува збор за по- градежни зафати на повеќе локации низ следната траса од оваа гранка на канализа- градот и општината. ционата мрежа што се вклучува директно во По претходни темелни подготов- колекторот на реката Брегалница. ки, проектирања, консултации и екипи- Изведбените работи вклучуваат рање, екипи на ЈПКД “Брегалница“ од земјен длабок ископ, поставување на кана- Делчево беа распоредени на повеќе ло- лизациони ПВЦ цевки со дијаметар ф250 и според проектната документација недос- кации и беа отпочнати низа градежни ф300 во должина од 250 + 100 метри. За вк- тигаат 100 м од претходно кои дополнител- работи од поголем обем со најразлична лучување на оваа гранка во колекторот на но ќе бидат предмет на набавка, и поставу- функција и намена. река Брегалница, од колекторската цевка вање. УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ОКОЛУ ИЛИН КАМЕН ВО С.ЅВЕГОР Завршија градежните работи за уре- Илин камен се уреди со пешачка патека, како дување на просторот околу Илин Камен и поголемо плато кај самиот камен, поставе- во с.Ѕвегор во близина на меѓународниот ни се клупички за седење и ке бидат поста- пат  кон Р.Бугарија - природна реткост значај- вени патокази за означување на движењето на за месното население поврзана со многу на посетителите, како и табла со податоци за верувања и преданија. Овој проект се реали- природната реткост. Каменот ке биде освет- зира по директна иницијатива и залагање на лен вечерните часови со светилка на солар- Градоначалникот на општина Делчево г-дин на енергија. Горан Малешевски. Проектот е финансиран Со уредувањето на оваа локација Дел- лизацијата на овој проект врз зачувувањето од ГТЗ а општина Делчево е во улога на кофи- чево и регионот ке добие уште еден репре- на традиционалните вредности (преданија, нансиер. Изведувач на работите е ЈПКД Бре- зентативен туристички локалитет, кој ке има верувањеа, обичаи)  од овој крај кој изобилу- галница. особено влијание во развојот на туризмот во ва со традиционални богатства на кои месни- Во рамките на проектот беше напра- целост во регионот и општината. Од посебно те жители од с.Ѕвегор и општина Делчево се вен земјен пристапен пат, просторот околу значење е да се истакне и влијанието на реа- особено горди. ПРОЕКТ ЧЕШМИ ИЗГРАДБА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ФОНТАНА ВО ЦЕНТАРОТ НА С.ТРАБОТИВИШТЕ Во селото Тработивиште, покрај из- та во употреба ја пушти Градоначалникот на градбата на фонтана во центарот на селото, општина Делчево Г-дин Горан Малешевски се направи и партерно уредување на овој кој се обрати на присутните честитајки им го простор, како и вклопување и реконструк- празникот и осврнувајки се на проектите кој ција на  постојната инфраструктурна мрежа, ги планира општината во с.Тработивиште. сообраќајно решение и осветлување на овој По завршувањето на говорот на гра- најзначаен дел од селото. Во континуитет на доначалникот следеше културно уметнич- Со продолжување на проектот Из- овие градежни активности во иднина ќе се ка програма наменета за присутните на на- градба на нови и реконструкција (ревита- започне и изградба на улицата од центарот станот. лизација) на стари чешми во општина Дел- на селото кон селската црква, како и уреду- Проектот фонтана со чешма и уреду- чево, кон крајот на август месец се реали- вање на дворот во истата преку реконструк- вање на просторот околу истите е дел од про- зираше изградбата на фонтана во цента- ција на стариот трем, каде се служи курбан ектот „Чешми“ на општина Делчево и дел од рот на с.Тработивиште, како и изградба и ре- во празниците. Изготвувањето на проектна- проектот „Зелена агенда во с.Тработивиште“ конструкција на чешма во с.Вирче. Имајќи го та документација  за изградба на оваа улица како еден од приоритетите кои беа иденти- предвид повеќенаменското и големо зна- е во завршна фаза и набргу ќе биде објавен фикувани на работните средби со локалното чење на овие чешми во селата во кои се на- јавен повик за прибирање на понуди за из- население во с.Тработивиште. Изградбата на оѓаат, Општина Делчево  започна активности ведувачи. Фонтаната со чешма финансиски е поддржа- и градежни работи за уредување на просто- Во сабота по повод празникот Пре- на од Mileukontakt International од Холандија рот во близина и околу овие чешми. света Богородица и соборниот ден во и општина Делчево. За уредувањето на овие чешми и с.Тработивиште беше пуштена во употре- Градежните работи и просторот го уреди просторот околу нив, ангажирани се работ- ба оваа нова фонтана со чешма. Фонтана- ЈКПД Брегалница од Делчево. ниците од ЈПКД “Брегалница“. Повторно град- ските и селските чешми станаа центар на гра- витација на месното население и вистински извор на живот, фреквенција и внимание (се- како во рамките на идејата на обезбедување на квалитетна вода за пиење за луѓето сооче- ни со предизвикот во иднина од намалување на количините на вода за пиење не само во општински и државни рамки туку во глобал- ни размери). “ “ 6 Septemvri, 2010
 • Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРИ СЕЛСКИ ЧЕШМИ И ТРОТОАР ВО С.ВИРЧЕ Во центарот на с. Вирче гра- уредување на сообраќајното решение на на глобалната мрежа од каналска инфра- дежните работи започнаа со уреду- улицата што минува покрај оваа чешма структура во селото, со внимателно пла- вање на просторот околу старата чеш- во близина на селската црква, како и со нирање и детерминираност со оглед на ма со исклесан човечки лик на нејзи- извршување на одредени корекции на големите поплавни бранови, во текот на ното тело. Истовремено се започна со недостатоци според потребите и кажу- пролетните врнежи во селото. Исто така, вањата на месното население кое гра- во тој дел ќе биде изградено ново водо- витира во овој дел од селото, направе- поило за потребите на сточарите од ова ни при претходни градежни зафати во село, како и партерно уредување околу минатото, како и решавање на низа гра- истото. По завршувањето на овие гра- дежни парадокси направени претходно.   дежни зафати, ќе се продолжи со изград- Поради постоењето на под- ба на нови трибини на спортското игра- земните води недалеку од споменатата лиште во центарот на селото и уреду- чешма, се појави потреба од нивно ре- вање на просторот околу него и изградба шавање во смисла на нивно дренирање на нова улица кон горниот крај од селото. и канализирање во определени рамки ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ 10 ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ГРАДОТ ДЕЛЧЕВО Со изградбата на новото детско игра- изолиран со соодветна ограда. лиште во населбата Стар Расадник стартува- Реализацијата на овој проект е во рам- ше реализацијата на проектот на општина ките на програмските активности на Градо- Делчево за  изградба на 10 мини детски иг- началникот на општина Делчево г-дин Горан ралишта на територијата на градот Делчево. Малешевски, преку кој  граѓаните на општи-  Проектот се раелизира во соработка со на Делчево ќе се стекнат со репрезентативно одделението за градежништво во ЈПКД “Бре- уредени и пријатни места за одмор и релак- галница“. На локацијата во населбата “Стар сација, како и за детска игра, во функција на Расадник“ се уреди просторот зад и околу но- развивање на т.н. маалски живот во сите ре- воизградената чешма (чешма изградена во они во градот Делчево-маалски живот кој по- рамките на Проектот за изградба и рекон- полека почна да изумира во последните го- струкција на 30 чешми во општина Делчево). дини. Вакви детски игралишта се предвиде- Направено е партерно уредување на игра- ни во сите поголеми населби во Делчево (10 лиштето, поставени се реквизити за деца (лу- на број) по принцип на зонски реципроцитет лашки, клацкалки), како и клупи за седење на гравитација и концентрација на населени- и одмор а дополнително ќе бидат засадени ето. До крајот на оваа година (2010) ке бидат дрвца. Просторот на ова детско игралиште е изградени и уредени 4 вакви игралишта. ИЗГРАДБА НА МУЛТИНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ДЕЛЧЕВО На локација покрај кејот на река- лиште ке биде осветлено за овозможување та Брегалница, во централното градско под- на користење на истото во вечерните часо- рачје во Делчево, на потегот зад Хотел Маке- ви.  На овој начин овој дел од градот ќе добие донија и старата противпожарна зграда, за- своја содржина и функција, во насока на раз- почна изградбата на мултинаменско спорт- вој на спортскиот, општествениот и друштве- ско игралиште заградено со   мрежа, прист- ниот живот на граѓаните кои гравитираат апна улица за сопствениците како и детски овде, особено помладите, кои се собираат за парк со реквизити за играње и мали трибини меѓусебно дружење и спорт и рекреација на и простор за седење. Мултинаменското игра- ова игралиште на редовна дневна светлина. СТАРТУВАА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ НА КЕЈОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ По неколкугодишен застој во работа (до пред една година) проект за регулација- чувување на природните мрестилни патишта на кејот на река Брегалница, стартуваа извед- та, гледано низ призмата на поголема вре- за рибата со иградба на преодници за рибните бените работи за значаен градежен зафат и менска дистанца. Изведеното регулирано ко- видови, и еколошки третман на биодиверзите- тоа не само во централното градско подрачје, рито има многу оштетувања и затоа се потреб- тот во и околу реката. За реализација на овој ог- туку и на регулацијата на текот на Брагалница ни корекции на котите на еродираното речно ромен зафат секако ќе биде потребен поголем на територијата на целата општина. За таа цел дно како и инкорпорирање на нови техноло- период за реализација и обемни средства, но Општина Делчево и Градоначалникот се зафа- гии и стандарди во изведба на речните коси- во соработка со ЈПКД “Брегалница“ и со ангажи- тија со реализација на огромен зафат-изготву- ни на мини и макси коритото во централното рање на целиот расположив потенцијал (мате- вање на нов проект за регулацијата на Брегал- градско подрачје, со поставување на еродив- ријален и човечки) овој зафат ќе биде реализи- ница. Проектот е резултат на долготрајни пла- ни заштитни прагови на напречниот профил ран во најкус можен рок, се разбира, под услов нирања и консултации, во однос на решавање- на речното корито, како и обемно опфаќање на детерминираност од ситуацијата на терен и то на недостатоците направени во постојниот на третман на заштитата на рибниот фонд, за- во практика.   “ “ Septemvri, 2010 7
 • Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ИЗГРАДБА НА СКАЛИЛА ПРОДОЛЖУВА ИЗГРАДБАТА НА ЖАРДИНЕРИИ ВО КАЈ ПУСТЕВСКИ ЕНДЕК ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ Помеѓу Втори и Трети реон во Делче- во, над Пустевскиот ендек продолжува из- градбата на скали во природна скала, граде- жен зафат реализиран со минимални сред- ства, но сепак од особено значење за локал- ните граѓани кои вообичаено ја користат оваа рута за поврзување со центарот на градот. Отпочна изградбата на жардиниери ва да се заврши изградбата на жардинериите на разделната лента по должина на булева- на потегот до градските семафори. рот “Македонија“, на потегот од бензинската Исто така, продолжи изградбата на пумпа кон семафорите во градот. Веќе е за- жардиниери на втората делница од буле- вршена една делница до раскрсницата пред варот која е една од поголемите делници и зградата на Агенцијата за вработување на продолжи оплеменувањето на жардиние- РМ - Подрачна единица во Делчево, каде со рите на разделната лента по должина на ул.“ градежен зафат се уредува влезот на оваа М.М.Брицо“, со лепење на делкан природен институција. До крајот на 2010 год. се очеку- камен на потегот пред градското кино. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА НА БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО Во рамките на имплементацијата По повод отпочнувањето на работите, на на Стратегијата и Декадата на Ромите 2005- оваа локација лично беше присутен и министе- 2015, и Меморандумот за разбирање потпи- рот без ресор при Владата на Република Маке- шан помеѓу Општина Делчево и Владата на донија, г-динот Неждет Мустафа, кој воедно е и Република Македонија, преку Министерот потписник на Меморандумот за соработка меѓу без ресор, Неждет Мустафа, од Министер- Владата на РМ и Општина Делчево. ството за транспорт и врски се обезбедени Исто така, во рамките на оваа посета на 500.000 денари за реконструкција на дел од нашата Општина од страна на министерот беа до- ул.“Маршал Тито“ во должина од 333 метри. говорени и низа конкретни активности за реали- Во рамки на реализацијата на овој зација во иднина, поврзани со ромското населе- проект од Декадата на Ромите, во тек се гра- ние во општина Делчево. дежните активности за реконструкција и до- градба на делови од водоводната мрежа од споменатата улица  во Трети реон каде има поголема концентрација на ромско населе- ние. Изведувач на работите е ЈПКД “Брегал- ница“.  1 2 ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ КАЈ С. КИСЕЛИЦА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ Започна изградбата на пристапниот пат УРЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПЕН ОКОЛУ ГРАДСКИТЕ кон село Киселица, делница која се приклу- ГРОБИШТА ВО ДЕЛЧЕВО ПАТ ДО МЕСНОСТА ШОПЈЕТО чува на регионалниот пат R-533  кој го повр- зува Делчево со Македонска Каменица и Ко- Стартуваа градежни работи за уреду- Се реализираше зафатот за уреду- чани. Исто така финансиските средства и за вање на просторот околу Градските гробишта вање на пристапниот пат до месноста “Шо- овој пат се обезбедени од Светска банка пре- во Делчево, со зафат за санирање на косината пјето”  делница која ја поврзува оваа рурал- ку Агенцијата за патишта на Република Маке- на патот кој води кон Голак и изградба на пат- на средина со патот што води до врвот на донија. Реализацијата на овој проект чини 15 на каналетка за прибирање на атмосферска- планината Голак, со ангажирање на градеж- 783 440 денари. та вода, како и решавање на приодот кон гро- на механизација од оперативата на ЈПКД Понатаму до крајот на 2010 година ке се биштата. Исто така поставени се 200 м водо- “Брегалница“ Делчево.    Работниот ангаж- пробие земјениот пат до пештерата која се на- водна инсталација со чешми, како и 140 ме- ман подразбираше пробивање на униште- оѓа во близината на ова село со ангажирање три канализациона мрежа со дијаметар на ниот пристапен пат во должина од околу 3 на градежната механизација на ЈПКД Брегал- цевките ф 100 со изградба на тоалети. Изведу- км со што на месните граѓани им се подобри ница Делчево, со што ке се обезбеди пристап вач на работите е ЈПКД Брегалница Делчево. сообраќајната комуникација со оваа месност. до оваа знаменита природна реткост. “ “ 8 Septemvri, 2010
 • Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo РЕНОВИРАЊЕ НА ГРАДИНКАТА ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО Општина Делчево, во соработ- ка со Министерството за труд и со- С. СТАР ИСТЕВНИК цијална политика  Република Македо- Во с.Стар Истевник започна со изград- нија, се реализираше проектот за ре- ба на селскиот пат што минува низ центарот новирање на просториите на детска- на селото. Изведувач на работите е ГП “Гра- та градинка ОУЈГД “Весели Цветови“ нит“ од Делчево. Финансиските средства се во Делчево. обезбедени од Светска банка преку Аген- Во проектните активности е цијата за патишта на Република Македонија. вклучено целосно реновирање на во- Предмет на изградба е делница во должина доводната и канализационата инста- од 800 м со стационажа од 0+725 до 1+525. лација, како и лепење со плочки на са- Изградбата на останатите делници ке биде нитарните простории и дополнителни предмет на јавна набавка во иднина. Реали- занаетчиски работи. Со ова се решава зацијата на проектот чини 2 749 583 денари. долгогодишниот проблем  во оваа ин- ституција и  се подобруваат условите за дневен престој за дечињата. Сите занаетчиски и градежни работи завршија, со што градинката почна со полн капацитет да функционира. Исто така во детските занимални беа набавени нови теписи за подовите, со кои се заменија дотраените подни облоги, кои со го- дини наназад се користеа за оваа намена. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРЕАДАПТАЦИЈА НА ПРОСТОРИИ ВО СПОМЕН ДОМОТ АСНОМ ВО ДЕЛЧЕВО За потребите на ЕЛС Делчево во Спомен Домот АСНОМ од почетокот на септември се вр- шат интензивни планерски и градежни актив- ности за преадаптација и реконструкција на дел од просториите на овој наш грандиозен објект. Имено станува збор за преадаптација на прос- торот на вториот кат на домот, каде во иднина се планира да бидат сместени просториите на НУЦК Никола Јонков Вапцаров и ЈЛБ Илинден Делчево. Истовремено се набави нова блиндирана врата за општинскиот музеј кој од неодамна со одлука на Советот на општина Делчево се преотстапи на користење на археолошко- етнолошко музејска- та збирка на НУЦК “Н.Ј.Вапцаров“ – Делчево, кои според сопствената структурна систематизација имаат вработено лице за музејска дејност, а без издвојување на нови финансиски средства од Буџетот на општина Делчево, со што е направена рационализација на овие финансии. Додека во просториите на првиот кат каде до сега беа сместени ЈЛБ Илинден и НУЦК Нико- ла Јонков Вапцаров, ке бидат сместени Одделе- нијата на ЕЛС Делчево како и Градоначалникот на општина Делчево. Истовремено ке се инста- лира нов софтвер како и хардвер за евиденти- рање на работното време на вработените. Исто така Граѓанскиот центар кој веќе работи и функ- ционира во просториите на АСНОМ сега и физич- ки ке биде поврзан со службите на ЕЛС Делчево со што ке се обезбеди негово функционирање во полн капацитет. “ “ Septemvri, 2010 9
 • Проекти “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА WI-FI ПРОЕКТОТ ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Со цел попу- како еден од приоритетните услови за такне дека оваа иницијатива на Влада- ларизација на ин- влезот на државата во Европската унија та на РМ наиде на многу широк прием тернет - комуни- се наметнува кохерентна дигитална кај помладата популација во рурални- кацијата и омасо- застапеност на глобалната интернет тех- те средини, особено поради фактот дека вување на корис- нологија на целата територија на РМ, па Комерцијалните оператори  немаат еко- тењето на глобал- токму во оваа насока е оваа активност на номски ин- ната мрежа, како и Владата. терес за по- премостување на Со проектот се опфатени 680 ставување дигиталниот јаз по- локации  на подрачни училишта ширум на свои мр- меѓу сите региони државата. Вакви киосци се инсталира- ежи во ру- во Република Маке- ни во следниве општини: Зелениково, рални- донија, Владата на Илинден, Петровец, Сопишта, Студенча- те среди- РМ преку Минис- ни, Берово, Виница, Делчево, Пехчево, ни, а насе- терството за инфор- Велес, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, лението во матичко општест- Росоман, Богданци, Босилово, Валандо- тие среди- во го имплементи- во, Василево, Дојран, Ново Село, Струми- ни има ре- раше проектот за ца и Битола. ална пот- поставување на бе- Во општина Делчево се по- реба од ин- сплатни   пристапни ставени интернет киосци  кои   зрачат тернет ко- точки за безжичен бесплатен интернет во  радиус од 250м муникација, како дел од едно современо интернет во рурал- во сите подрачни училишта кои работат општество и поради фактот што некои од ните средини во це- во селата. Во поголемите рурални среди- помладите корисници на овие киосци за лата држава. ни се поставени по 2 вакви киосци. првпат гледаат компјутер и се корисници   Исто така, Од особен интерес е да се ис- на интернет. ИНИЦИЈАТИВА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РОМСКИОТ ЈАЗИК КАКО ИЗБОРЕН ЈАЗИК ВО НАСТАВАТА НА УЧЕНИЦИТЕ На иницијатива на Управата за заедници кои се под 20% во Република ски“ имено подрачното училиште во развој и унапредување на образование- Македонија. с.Тработивиште; то на заедниците во Република Македо- Како заклучоци од средбата се: *согласно критериумите презен- нија во соработка со ООУ “Ванчо Прке“, *има потреба од уште една средба тирани од страна на директорот на учи- Ромскиот Информативен Центар при со родителите Роми од оваа училиште до лиштето има и завршено ромка со педа- ХДЗР “КХАМ“ и Општина Делчево на ден гошки факултет која би можела да учес- 01.06.2010 година во ООУ “Ванчо Прке “ твува на конкурс за избор на наставник се одржа иницијативна средба со роди- кој би ја спроведувал оваа настава; телите Роми, за воведување на ромски- *директорот и педагошката сл- от јазик како изборен јазик во наставата ужба во училиштето до 10.06.2010 го- која се изведува во оваа училиште. дина ќе спроведат анкета во која на уче- Средбата ја модерираше Директо- ниците и родителите ќе им дадат дета- рот на ООУ “Ванчо Прке“Делчево, г-дин лен приказ за изборните предмети за кој Ванчо Атанасовски кој го презентираше ученикот заедно со родителот би се опре- Правилникот за воведување на ромски- делил да учи. от јазик како изборен предмет за изучу- Како директен резултат од оваа вање на ромската култура и традиција. крајот на тековната учебна година; средба по претходно доставеното ба- Џулиета Мемедова, референт за *има потреба од воведување на рање за согласност од училиштето до односи со немнозински заедници, при ромскиот јазик како изборен и има за- Министерството за образование и наука, Општина Делчево ја презентираше за- интересираност како од самите родители (во моментот на издавање на весникот) конската регулатива согласно Законот за така и поддршка од институциите; се очекува да се заврши процедурата и употреба на јазик што го зборуваат при- *има потреба од средба со ро- Ромскиот јазик да се вклучи официјално падниците на немнозинските етнички дители и од ООУ“Св.Климент Охрид- во образовната програма на училиштето. “ “ 10 Septemvri, 2010
 • Проекти “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОРАБОТКА НА Р.МАКЕДОНИЈА И Р.БУГАРИЈА ВО РАМКИТЕ НА ПАТЕКАТА НА ЖЕЛЕЗНАТА ЗАВЕСА Претставник од општина Делчево на соработка помеѓу, во смисла на подрш- двата работни денови беше креирана Логич- присуствуваше на Регионалната -интернаци- ка и промоција на меѓуграничните и интер- ка матрица за потребите на проектната до- онална работилница во врска со повикот  на национални велосипедски рути   и велоси- кументација  со која во рамките на трансгра- Европската комисија за “Промоција на ве- педски мрежи, со потенцијалите за придонес ничната соработка Југоисточниот и Источни- лосипедскиот туризам во Европската унија директно или индиректно кон намаливање от регион од Македонија ке партиципира- како средство за одржлив туристички раз- на емисиите на СО2 во туристичката индус- ат како партнери, бидејки носител на проек- вој”, која се одржа во Благоевград -Р.Бугарија трија. На работилницата имаше присут- тот потребно е да биде организација од земја на 30.06 и 01.07.2010 год. Повикот со целос- ни 20 учесници од Источниот плански регион членка на Европската унија. Конкретно спо- ната апликативна документација се достап- (општините Делчево, Пехчево и Берово, како ред целите и активностите како и очекувани- ни на официјалната веб страна на Европска- и претставник од Центарот за развој на Исто- те резултати во Логичката матрица која беше та комисија. Општата цел на овој повик за чен плански регион и Координаторот на ГТЗ изработена, идниот проектот во основа ке се прибирање на апликации е да овозможи до- во Штип), учесници од Југоисточниот план- базира на мапирање на трасата на делот од дадена вредност кон подобрувањето на одр- ски регион, како и учесници од Локалните са- Патеката на железната завеса која се однесу- жливоста и конкурентните перформанси во моуправи, бизнис и невладин сектор од пог- ва за пограничниот регион на Р.Македонија Европскиот вело-туризам. Исто така овој по- раничните региони на Р.Бугарија (Благоев- и Р.Бугарија, со сите потенцијални туристич- вик поттикнува и промовира меѓугранич- град, Кресна, Симитли и др.). Во рамките на ки локалитети и понуда. СТУДИСКО ПАТУВАЊЕ ВО ХРВАТСКА-INTACT ПРОЕКТ Општина Делчево како партнер - фокус на иновација и креативност. Настанот нер и официјално го прифати партнерството општина во проектот „Меѓународна мрежа се одржа во Сисак во периодот од  07 до 10 по неговото одобрување. на градови-активно граѓанство и збратиму- јуни 2010 година. Проектот се спроведува во периодот На семинарот и дебатата во Хрват- април 2010 - декември 2011 година и истиот ска, општина Делчево имаше презентација предвидува три меѓународни настани и орга- на сопственото искуство во збратимување низирање на локални настани од вклучените со градови од други држави и соработката партнер - општини. Меѓународните настани со граѓанските организации. Исто така, беа во состав на проектот се следните: остварени контакти со општини и институ- студиско патување во Хрватска ции од Италија, Франција, Романија, Буга- летна школа во Стразбур за млади од рија, Малта и Хрватска и беа дискутирани 16-25 години можностите за идна соработка и потпишу- политички состанок во Брисел вање на договори за збратимување. Локалниот настан општина Делчево вање“ (INTACT) , зеде учество со свои претста- Носител на проектот INTACT е Асоција- ќе го организира за време на прославување- вници во првата меѓународна активност Сту- цијата на Агенции за Локална Демократија то на Денот на ослободувањето на Делчево, диско патување во Хрватска-децентрализи- (ALDA), од Стразбур и истиот е финансиран од 7 Септември и во рамки на истиот покрај кул- рана соработка и односот меѓу локалните ав- Европската комисија во рамки на програмата турните настани ќе биде одржана и дебата на торитети и граѓанските организации,-збрати- Европа за граѓаните. Општина Делечво се вк- тема: „Како да се креира функционална мре- мувањето како европска форма на дијалог: лучи во подготвката на проектот како парт- жа на збратимените градови“. ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ДЕЛЧЕВО УЧЕСТВУВАШЕ НА 10 БИО АКАДЕМИЈА ВО ЛЕДНИЦЕ - ЧЕШКА Од 29.06 до 01.07 2010 година делега- ка и Австрија, работна средба на производите- ски органски производи од наши локални про- ција од општина Делчево, составена од претс- лите на органско производство и асоцијации- изводители, се отворија можности за заеднич- тавници на локалната самоуправа и граѓан- те кои го промовираат органското производ- ки настап на проекти од ЛИДЕР пристапот со ските организации, учествуваше на Десетата ство и сл. организации од Чешка,  како и заедничко ор- конференција за органско производство што Учесниците на  конференцијата имаа ганизирање на настани се со цел анимирање редовно се одржува во Леднице - Чешка. На можност за дегустација на повеќе од 30 раз- самата конференција учествуваа претставни- лични видови на вино и сирење од произво- ци од 20 земји од Европа со околу 120 учесни- дители од Чешка, Словачка и Австрија. ци  од министерствата за земјоделство и жи- Покрај конференцијата учесници- вотна средина на Р.Чешка и Р.Полска, граѓан- те имаа можност да посетат фарми за орган- ски здруженија, асоцијации, претставници на ско производство за зејтин, јаболкови наса- локални самоуправи и бизнис секторот. ди во школска фарма, како и проект импле- На конференцијата се дискутираше на ментиран во рамките на руралниот развој на две централни теми и тоа: Словачка каде учесниците имаа можност да „Кредибилитет и измама во органско видат изграден ресторан со сите пропратни земјоделство“ објекти како што се ергела со коњи, парк за „Земјоделска политика и органско деца, уредени површини за прошетка и уште на локалното население за вклучување во ак- земјоделие во ЕУ по 2013 - се однесуваат само многу содржини кој просторот го прават при- тивности кои го промовираат органското про- на пари? влечен и интересен за посетителите. изводство и руралниот развој. Во рамките на конференцијата се орга- На самиот настан делегацијата од Дел- Организатор на настанот е Про био низираа уште неколку интересни настани како чево предводена од градоначалникот Г-дин Чешка и Био Австрија, а финансиски настанот што е дегустација на органско сирење и орган- Горан Малешевски воспостави повеќе контак- го поддржа Авалон од Холандија. ско вино, посета на органски фарми во Словач- ти кој отвараат можност за откуп на земјодел- “ “ Septemvri, 2010 11
 • Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ОДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГ ВО ШТИП Во организација на Центарот за вклучено презентација: Концепти и трен- ди поголема ефикасност и ограниченост развој на Источниот плански регион во дови за регионален маркетинг, Бренди- на ресурсите од страна на модераторите соработка со ГТЗ РЕД програмата за ре- рање на регионите и на производите, Ин- на работилницата, беа конкретизирани гионален развој во Македонија, во Штип струменти за регионален маркетинг: Што содржини кои се практично остварливи од 20 до 23 Јуни, се одржа работилница е направено во регионот во текот на по- и одат во директна корелација кон про- на тема Регионален маркетинг. На рабо- следните 5 години?,  Презентирање на мовирање на широка иницијатива на ин- најдобри практики од Европа: Како да го волвираност на сите општествени чини- ставите вашиот регион на мапата? -(пре- тели во оваа насока (јавни институции, зентација на Уве Крапиц за регионот Ној- приватни партнери, НВО-и, граѓани). маркт во Оберфалтц) , Пример од Хрват- Во завршните сесии на работилни- ска (презентација на Ана Муришич-Ли- цата беа направени   три проектни кон- сац за регионот на Истра). цепти-Акциони планови, преку кои тре- Во продолжението на работилни- ба да   се спроведат активности за про- цата во вториот и третиот ден беше да- моција на Источниот плански регион до ден акцент на презентирањето  на распо- крајот на 2010 год. ложивите потенцијали и капацитети на Во целиот овој процес на Региона- тилницата имаше учесници од речиси целиот регион преку активно учество на лен маркртинг, многу важна алка е ре- сите општини од Источниот плански ре- претставниците од секоја општина во ре- гионалната соработка и долгорочното гион, како од Единиците на локална са- гионот. Детерминираноста и поставенос- учество на што повеке партиципиенти во моуправа така и претставници од невла- та на приоритетите за промоција и мар- сите фази на реализација. Само заеднич- диниот и приватниот сектор. Како моде- кетинг на регионот беше првично напра- ки настап на регионот во иднина може ратори на работилницата беа Уве Крапиц вено од страна на учесниците со работа да придонесе кон стратешки долгорочен (Германија), Ана Муришич (Хрватска) и во три групи. Од страна на учесниците на развој, од кој секој граѓанин би почуству- Ана Дамовска (Македонија). работилницата беа изнесени мноштво вале бенефит. Во агендата за првиот ден беше на конкретни идеи и предлози, но пора- ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ВО РАМКИТЕ НА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН ВО СКОПЈЕ Во сабота, на   12.06.2010 година, накво, со презентација на расположиви- општина Делчево имаше свое забележи- те капацитети од сите стопански гран- телно претставување во рамките на Про- ки, вклучително културна, археолошка, мотивните денови на регионите во Репу- уметничка и туристичка понуда. блика Македонија, заедно со општините Општина Делчево свое претста- од Источниот плански регион, во органи- вување имаше преку сопствени пропа- зација на Центарот од Штип. гандни материјали кои неодамна ги из- Оваа иницијатива на Заедницата работи за вакви прилики, како и преку на единиците на локалната самоуправа презентација на културното и фолклор- на Република Македонија (ЗЕЛС) придо- но традиционално богатство од овој дел несува за директна промоција на сите на државата. региони (општини) во државата подед- “ “ 12 Septemvri, 2010
 • Култура “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo РАНА РЕНЕСАНСА ЗА СПОРТОТ ВО ДЕЛЧЕВО Со изградбата на новата спортска да се надмине и Делчево и граѓаните да го техниката и оваа екипа ќе почне да бележи сала од страна на Министерството за обра- добијат она што навистина го заслужуваат. сигурни успеси во иднина. Во рамките на зование и наука на Република Македонија Во Делчево постои енергија и таленти по- ООУ “Ванчо Прке“ работи женска ракоме- и Општина Делчево, во дворот на СОУ “Ме- меѓу помладите генерации за квалитетен тарска екипа, со играчи кои исто така блес- тоди Митевски - Брицо“, се создадоа реал- развој на спортот, за што говорат и број- каат со својот талент и имаат убава перс- но одлични услови за поттик и развој на ните понуди за млади таленти од страна на пектива во иднина.  спортот во градот. Во спортската сала веќе започнаа да функционираат неколку спортски еки- пи, под супервизија и раководство на раз- ни спортски работници од општината, а по директна иницијатива и залагање на Гра- доначалникот на општина Делчево, г-дин Горан Малешевски, Директорот на СОУ М.М.Брицо, г-дин Митко Антовски, Претсе- дателот на Кошаркарскиот клуб Клубски, г- дин Љупчо Петровски, други наставници, професори, припадници на невладиниот сектор итн. Од страна на Училишниот одбор на гимназијата донесен е Правилник за ко- ристење на спортската сала не само од клубови од други градови за нивен настап Новоизградената спортска сала со страна на ученици на оваа гимназија туку во тие клубови. нејзиното пуштање полека почна да пре- и од страна на надворешни лица, под стро- Во градот веќе долги години нана- раснува во достоен дом за спортистите го определени услови. Правилникот е обја- зад работи и егзистира КК “Клубски“, кој е од градот и спортските работници, со на- вен на веб – страната на општина Делчево вистински репрезент и синоним за клуб- деж дека максимално ќе биде искорис- www.delcevo.gov.mk,  со цел за што пома- ско работење на една екипа не само во на- туван овој потенцијал кој што Владата на совна популаризација на користењето на шата општина туку и пошироко. По некол- Р.Македонија, преку Министерството за об- спортската сала. кугодишен прекин во општината повторно разование и наука,   го изгради во наши- Делчево со години наназад, поради е реактивиран Одбојкарски клуб кој иако от град. Од овие причини и редица други непостоењето на ваков простор за спорт- е во почетна фаза на работа со сегашната се истакнува огромното и повеќенамен- ски активности, е изложено на егзистен- екипираност, веќе е забележлив невиден ско значење на овој спортски гигант во цијални проблеми на спортот во целина. напредок кај одбојкарите кои отскокнува- севкупниот општествен живот во општи- Но, по изградбата на оваа спортска сала се ат со нивните таленти. на Делчево. создадоа совршени услови за оваа пречка Потребно е само усовршување на ТРКА ЗА СВЕТСКА ХАРМОНИЈА Во рамките на меѓународната орга- општина Делчево. Во центарот на градот за промоција на интернационалното прија- низација на Трката за промоција на свет- на Летната сцена пред Спомен - домот “АС- телство и разбирање со учество на интер- сkа хармонија (World harmony run), општи- НОМ“ учесниците на трката беа пречека- национални тимови на тркачи. Република на Делчево ја имаше честа да биде дел ни од група на граѓани и претставници на Македонија е дел од европската маршрута од овој меѓународен настан. Во среда општина Делчево, каде ги пренесоа пора- и во земјава беа претрчани 500 км, а посе- 14.07.2010 год. учесниците на меѓународ- ките и идејата за светска хармонија помеѓу тени 15 општини меѓу кои и општина Дел- ниот маратон пристигнаа во Делчево. сите луѓе во светот. Потоа, културно - умет- чево. На влезот на Делчево официјал- ничкото друштво при Центарот за култура Самата трка се состои од штафетно но беа пречекани од претставници на ЕЛС “Никола Јонков Вапцаров“ од Делчево из- носење на запален факел и не е од натпре- Делчево и по топлото добредојде прија- веде пригодна културно - уметничка про- варувачки карактер,а е составена од ин- вените учесници од Општина Делчево во грама. По кратко дружење на присутните, тернационален тим на маратонци кои тр- трката го презедоа факелот  и знамето на учесниците на трката продолжија кон гра- чаат низ цела Европа и уште еден маке- оваа организација кај себе и заедно со ин- ницата со Р.Бугарија. донски тим кој ќе трча на делницата на на- тернационалниот тим на трката ја претр- Трката традиционално се одржува шата држава. Меѓународниот тим се со- чаа зацртената етапа на територијата на во 100 земји во светот со единствена цел стоеше од учесници од Сојузната држава Калифорнија, Холандија, Франција, Рома- нија, Австрија, Србија, Грција и Република Македонија. Трката за светска хармонија е осно- вана од Шри Чинмој – атлет, филозоф, ар- тист и поет, во 1987 год. Од тогаш па до де- нес оваа трка посетила повеќе од 140 земји во светот. Повеќе информации за овој меѓународен настан може да се добијат на нивната официјална веб страна. “ “ Septemvri, 2010 13
 • Култура “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo КУЛТУРНА АФИРМАЦИЈА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО МЕЃУНАРОДНО КУЛТУРНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Од 30.06.2010 до 05.07.2010 годи- кото друштво   при Центарот за култура ни песните,ората и обичаите на различ- на културно - уметничкото друштво   при “Н.Ј.Вапцаров“ настапи во Маоча, а  тре- ните култури и традиции. Покрај наста- Центарот за култура “Н.Ј.Вапцаров“ госту- тата фестивалска вечер во местото Ву- пите младите играорци имаа време и за ваше во Босна и Херцеговина и заедно со ковци. Импресиите од  сите три настапи на стекнување  на нови пријателства и дру- КУД  “Јехоне е маљесис шарит” и КУД “По- публиката која беше воодушевена од из- жење, а со овие нови контакти се созда- лог-Ор” од Бревеница, како културна де- ведбата, се огромни и позитивни бидејќи доа и нови услови за нови дружења и гос- легација од Република Македонија, наста- покрај тоа што културните репрезенти од тувања  во другите земји од бившите југо- пија на трите   фестивалски вечери на нашата држава настапија   како мулти- словенски простори. меѓународниот фестивал “Маоча 2011”. етничко друштво, евидентна беше кохе- Во околу 8 месечното постоење на Првата вечер културно - уметнич- рентноста на настапите на сите (три) гру- културно - уметничкото друштво при Цен- пи од Македонија. На двете фестивалски тарот за култура “Н. Ј. Вапцаров“ ова гос- вечери присутен  беше и амбасадорот на тување во Босна е едно од најзначајните Република Македонија во Босна и Херце- гостувања направени во овој скромен пе- говина, кој што изрази очекување овие риод на постоење на друштвото. За осо- наши културни емисари да настапат   во бено истакнување се идните плански ак- Сараево. тивности на Центарот за култура во оваа За истакнување  е дека на сите три насока за што поширока и подинамична вечери на фестивалот беше презентиран промоција на Пијанечкиот фолклор во це- фолклорот на Србија, Босна и Херцегови- лина, како во Република Македонија, така на, Хрватска и Македонија и беа прикажа- и во странство.  ПРАЗНИК НА ФОЛКЛОРОТ НА ПЛАНИНАТА ГОЛАК посетителите на манастирот за што посве- настапи маестро Драган Даутовски и три- чено одбележување на овој празник. ото Извор. “Голачките фолклорни средби“ оваа Од оваа издание на фестивалот тој година беа во организација на Национал- доби натпреварувачки карактер и во офи- ната установа Центар за култура “Никола цијалната програма настапија 11 културно Јонков Вапцаров“, а под покровителство на - уметнички групи, оркестри, фолклорни и Општина Делчево и Градоначалникот г-дин пејачки групи, од Делчево, Македонска Ка- Горан Малешевски, во соработка со Ми- меница, Благоевград-Р.Бугарија, Оризари, нистерството за култура на Р.Македонија. Секирник, Штип, Крива Паланка, Велес и од Целата организација на настанот помина Рача -Р.Србија. беспрекорно добро, во соработка на сите Најуспешен настап беше прогла- надлежни институции во општината, вклу- сен настапот на КУД “Љупчо Сантов“ од чувајки ги припадниците на МВР од Поли- с.Оризари Кочанско, а Благодарница и при- циската станица од Делчево, пожарника- знание за особен придонес за развој на рите од ТППЕ Делчево, Здравствениот Дом етно - музиката му беше доделена на Дра- “Гоце Делчев“, Црвен Крст од Делчево и, се ган Даутовски. Благодарници и плакети им разбира, ЕЛС Делчево и Центарот за Култу- беа доделени на сите учесници. ра “Никола Јонков Вапцаров“. Дефинитивно “Голачки фолклорни По 16-ти пат врвот на планина- Фестивалот го отвори традицио- средби“ е бренд на општина Делчево кој и та Голак беше гнездо во кое се смести- нално покровителот-Градоначалникот понатаму треба да се надградува и афир- ја над 5 000 луѓе од сите краеви на регио- на општина Делчево, по што во рамките мира, како уникат од ваков карактер на нот на источна Македонија. Повод за тоа на ревијалната програма на фестивалот целиот Балкан, а можеби и во светот. беше празникот посветен на исцелителот св.Пантелејмон, кој се празнува на 8-ми Август секоја година традиционално, кај манастирот посветен на овој светец. Верувањето на граѓаните e дека ако дојдат на овој ден и преспијат на планина- та Голак кај манастирот “Св.Пантелејмон“ цела година ќе ги служи здравје и благосо- стојба. Поради оваа причина секоја година ова место се претвара во вистински  прос- тор за кампување. Во 1995 година “Голачките фолклор- ни средби“ е воспоставена како традици- онална манифестација која до ден - дене- шен се одржува редовно секоја година, а како одраз и манифестација на желбата на “ “ 14 Septemvri, 2010
 • Култура “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ИНСПИРАТИВЕН КОНЦЕРТ НА КЛАСИЧНА МУЗИКА НА ВРВНИ УМЕТНИЦИ ВО ДЕЛЧЕВО вучи со сите карактеристики на врвен кон- еден нов универзум на хармониска по- церт од светски ранг, со што општина Дел- слушност и преданост на високите норми чево доби белег на културна претстолнина на универзалната состојба на човечкиот за таа вечер. дух обземен и вдахнат со божествен немир Концертната програма составена од наречен живот. Совршен баланс во прем- музички композиции кои се вбројуваат во режјата на хаосот на современието...Ред категорија на популарна класична музика, и поредок, убавина и неизмерна послуш- беа лесни за слушање и кај публиката лес- ност... Послушност на делото на големите но препознатливи, веќе слушнати, но...ко- автори-класици, но, и послушност на са- лоритноста на изграденоста на музичко- миот себеси, на сопствените убедувања и Во рамките на годинешното изда- то ткиво на овие композиции едноставно погледи, кои отвараат нови хоризонти. Во ние на манифестацијата “Топол културен плени со богатството, широк дијапазон на екот на реалноста наречена лето-господо- Бран 2010“, во организација на Општина модуларни скали и волуменозна зафатни- во 2010 во Делчево, искра надеж за  совр- Делчево и Министерството за култура на на на море од звуци и мелодии кои про- шенство... Ни подолу ни погоре, туку рам- Р.Македонија, во сабота на 31.07.2010 го- излегуваа од двата инструменти. Пора- но на пиадесталот на највисоки уметнич- дина, во фоајето на Спомен - Домот “АС- ка емитувана директно од срцето на умет- ки вредности, на тронот над троновите. НОМ“, во Делчево се одржа концерт на кла- никот, преку интерференцијата на нивните Ден (вечер) вреден за паметење и раска- сична музика на Дуо Чили (Дарко Багески изградени уметнички карактерности и ви- жување. Факултетска 9 (деветка) - не за- -класична гитара и Аспарух Арчи Ќортошев соки познавања на суптилноста во музич- тоа што студентите (музичарите) нешто из- -виолина) од Скопје. кото изразување и креација. Високата те- оставија да кажат туку затоа што професо- Овој инспиративен настап на дуото хничка подготвеност не беше само меха- рот ( публиката) не успеа да постави допол- составено од двајца врвни професионалци ничка манифестација на умешност и бр- нителни прашања (за оние што беа присут- и   мајстори на своите инструменти, проз- зина, туку нешто навистина повеќе... Цел ни знаат на што мислам). ЉУБОМИР БЕЛОГАСКИ ЗА ПРВ ПАТ ПОСТХУМНО ПОВТОРНО ВО ДЕЛЧЕВО себе овојј менталитет на Пијанец, бидејки себе в ен алитет Пијанец, дејки себе ово менталитет на Пијјанец бидејјки и анец, ки заност и подреденост:: подреденост на неј- заност подреденост ано одреде ос ова е местото каде тојј се родил и се изгра- ов местот каде о родил е изгра- ова местото ка е тој се р д т т аде згра гра зиното величество БЕСМРТНОСТА. зин о еличество БЕС зиното величество БЕСМРТНОСТА. лич ствв дил како личност во раните негови мла- ди како ич ост раните гови дил како личност во ра и негови мла- чно Меѓународно признаениот,, секогаш Меѓународно признаениот, секогаш Ме унар дн ризн т, екогаш дешки години, неговото родно Тработи- дешк години, егово одно рабо и дешки години, неговото родно Тработи- оди и д боти неуморниот и перфекционист во поглед на неуморниот перфекционист во по лед на н м рниот ер екцио иот ион поглед погл виште е местото каде ги направил пр- виште местото каде ги направил пр- вишт местото каде иш тот ад т аправ р- а развојот и унапредувањето на сопствени- развојот унапредувањето на сопствени- р војот на ред в њет от ето опс вени ст вите негови потези со сликарската вите негови потези со сликарск т ви е г в оте ези сликарската лик от креативен и технички потенцијјал, про- от креативен технички потенци а про- е тивен ехнички потенцијал, р - вн енц четка и првпат јја доживеал визуели- четка пр па а до ивеал визуели- ка првпат доживеал изу ли- етк првп фесорот и сликар,, човекот кој се надви- фесорот сликар човекот ко се надви- фе оро сл кар човекот кој векоо адви адви- и зацијата на боите во композиција зацијјат зацијата на боите во композиција ата боит т омпо ици пози сна над бездната на заборавот и им служи сна над бездната на забораво м служи н на безд а а заборавот здна служи лу на една слика.. на една слика дн слика. ика. к како патоказ на генерациите по него, кон како патоказ на генерациите нег кон како токаз а енераци т ци него, он ег го, Центарот на Делчево ед- Центарот на Делчево ед- Цент Це тар Де чев ед бескрајниот екот на громогласните татне- бескрајниот бескрајниот екот на громогласните татне- скр р могласни татн г нит ноставно блескаше под будното ностав о бле каше о буднот ноставно блескаше под будното тав ле дн жи на вредностите на сопствениот автор- жи на вредностите на сопствениот автор- вредностит ред ст опст ни опствениот автор иот тор- око на неговите бесмртни пејј- око на неговите бес рт и пеј- к еговит бесмртни е смрт см ски капацитет,, си го најјде својот вистински ски капацитет си го најд својот в стинс ск капацит т, а те најде в јот вистински ајде а инск зажи,, неговите композиции на зажи неговите композиции а з жи, зажи неговите омпозици ци дом... Домот во срцата и духот на негови- дом омот срцата ух т н гови- дом.... Домот во срцата духот на негови- омот ца ухот мртва природа,, портрети и не- мртв рирода ортрет не- мртва природа, портрети не ети те комшии,, пријатели и сограѓани-минати,, мши пријатели сограѓани-минати, е комшии, пријат ии, р ате огр ѓан ми а граѓани говиот автопортрет, сведочејќи го иот втопортрет, в доче ќ говиот автопортрет сведочејјјќи ртр чејќи сегашни и идни.. Блесокот и наследството сегашни идни Блесокот наследството е ашн дни. лесокот аследствот кот едс на немирната на само негов по- на немирната на само негов по- емирната само ег в о- на овојј човек во вистинска смисла на збо- ово човек ово ч в о вистинска сми л н збо- во ој стинска смисла инс ми мисл о На директна иницијатива Градо- На директна иницијатива на Градо- ирек иректна ницијатив тив радо до- знат начин,, игра на сликарската четка,, којја знат начин игра на сликарската чет која чин гра ли р к т четка, о нат ачи иг рот,, подолго време ќе сјае во Делчево.. Се рот подолго време ќе сјјае во Делчево. Се от, одо о ре е ае Делче Делчлчев началникот на општина Делчево г-дин Го- началн кот општина Делчево г-дин о началникот на оп тина Делчев г ди Го- лник н пшт н чев дин следејќи го спокојјниот ритам на негово- следејјќи го споко ио ритам на негово- ледејќи спокојниот т м негово дејќи до некојја наредна средба.... до некоја на едн сре ба еко наредна средба... аре ред ран Малешевски,, во соработка со Минис- ра Малеше с и ран Малешевски во соработка со Минис- ле евс ор ботка Мини Минис- то огромно креативно срце и ум, му пружа то огромно креативно срце ум, му пружа ром о ре тивно р н м ружа ружа терството за култура при Владата на Репу- терств т терството за култура пр Владата на Репу- р лтура при ладата ри епу на посетителот на оваа раскошна излож- на посетителот на оваа раскошна излож- осетителот оваа аскошн из ож- тител т ско зло блика Македонија и Музејј на Град Скопје, а блика акедо ија узеј Град коп блика Македонија Музе на Град Скопјје, кедо ба на слики, длабоко нурнување во светот а на слики, длабоко нурнување во светот и и лабоко урнување св товање во рамките на манифестацијјата Топол кул- во рамките на манифестацијата Топол кул- м рамките анифестаци ат опо ул на акварелот-водата и бојата,, во симбиоза на акварелот-водата бојата во симбиоза кварелот-водат бо ат арел в лот имбиозиоз турен бран во Делчево во Спомен - домот турен бран во Делчево во Спомен домот уре бран елчев поме д о оме на неприкосновена имагинацијја и широк на неприкосновена имагинација широ еприкосновен м ги а ија широк епри “АСНОМ“,, на 22.07.2010 година во 20..30 ча- “АСНОМ“ 22.07.2010 один “АСНОМ“, на 22 0 2010 година во 20.30 ча- НОМ ОМ“, один 0 30 - технички куриозитет на авторот.. Гордост технички ур озите технички куриозитет на авторот Горд с ичк ч итет в орот ГордГордост сот беше отворена изложбата на 30 дела од сот беше отворена изло бат на 30 дела од о еше отворен изложбата твор тв дела беше да се види Белогаски преку неговиот б ше беше да види Белогаски преку неговиот ид Бе огас прек неговиот ди рекук иот пого поголемиот воречк о с акад ски- поголемиот творечки опус на академски- воре поголемиот творечки опус на академски- автопортрет,, како неуморно бдее над оста- автопортрет како неуморно бдее над оста- в опортрет, ак неуморно де а ста дее та- от сликар-акварелист Љубомир Белогаски.. от сликар-акварелист Љубомир Белогаски ликар ква елист убо р елога ки. бом токот од неговите дела,, говорејќи му на по- т ко негови дела говорејќ токот од неговите дела говорејќи му на по- ег в дел по По подолго време оваа идејја а По подолго време оваа идеја за подол о реме ва де д еја сетителот на изложбата преку повезот и ду- сетитело из жбата реку овезот у- сетителот а изложбата преку повезот ду- етител зл ат претставување на дел од творештвото на прет тавув њ претставување а дел од тво штвото на ел творештвото вор т хот на времето во кое живеел дека тоа е тојј хо хот н времето во кое живеел дека тоа то реме ре ет ко живеел дек то о еел к Белогаски,, доби своја материјализација, Бело Бе огаски об сво Белогаски, доби својја материјализација, ат ријјал зација али циција - авторот лично и интимно,, тоа е неговата авторот лично интимно, тоа неговата авторо л н инт мно а егова оро ти ват преку оваа поставка на акварели,, токму во преку оваа поставка на акварели, токму во еку аа поставк с ка кв рели ок у душа - неговото срце. Раскошно извајјани душа неговото срце. Раскошно извајани душа о ото р е аск шн з а н скош главниот град на неговиот живот. Тојј може- глав и т рад его ио живот главниот град а неговиот живот. Тој може- а овио ов оже-- скулптури на хартија, длабок сензибилитет скулптури а хартија, длабок сензибилитет скулпт скулптур рт а длабок е ибилите лабо б ите ет би најмал период од неговиот живот жи- би најмал пер од од н о иот живот жи- ајма период неговиот ивот и ма на мултидимензионалност во изразот и со- на мултидимензионалност о изразот со- мултидимензио алнос ул иона зраз т о зот вееше во Делчево, но секогаш го носел со вееш вееше о Делчево, о секога го н се ееше ш е ево секогаш носел о, екогаш к вршена хармонија на едноставност, повр- вршена хармонија на едноставност, повр вршена армонија ше нија дност внос повр- “ “ Septemvri, 2010 Septemvri, 2010 p em i 2010 15 15