Info delcevo br.23

1,564 views
1,441 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Info delcevo br.23

 1. 1. “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Info el evo-oficijale glasnik Info Del~evo-oficijalen glasni na op{tina Del~evo Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ni ik p{tina el~evo el~e ~ev “ “ Septemvri, 2010 Septemvri, 2010 eptemvri 2010 010 1
 2. 2. Содржина “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo БЛИЦ ВЕСТИ: Промоција на книгата „Македонски бисери ѓердан нанижани“ На 16.07.2010 година во фоајето на Спомен - домот “АСНОМ“, се промовираше книгата „Ма- кедонски бисери ѓердан нанижани“, од Димитрија Стојчевски. Стр.3 Совет на Општина Делчево Организаторите ЗРА „Пијанечки глас“, ЈЛБ „Илинден“ Делчево и НУЦК „Н.Ј.Вапцаров“ сите од Делчево, ја заинтригираа публиката низ разнообразноста на организираната промоција. Ова е третото по ред публикациско остварување на овој продуктивен автор кој и покрај хен- дикепираноста со видот, на читателите им подарува светлина напластена низ стихови, низ приказ- ни раскажувани и прераскажувани, на песни испеани, на брзозборки и легенди, на поговорки и га- танки... Продолжува формирањето на нови месни заедници во Делчево Стр.4 Одбележан 7 септември и 8 септември Продолжуваат активностите околу формирање на нови месни заедници во општина Делче- во. Се одржаа повеке состаноци на жителите  од повеке месни и урбани заедници . Досега се фор- мирани месните заедници во с.Тработивиште с.Ѕвегор, с.Вирче, 3-ти реон, с.Драмче и с.Разловци.Во периодот што следува ќе се формираат и преостанатите нови месни и урбани заедници на терито- ријата на општина Делчево. Интензивни настапи и активности на ФГ Копачка од с.Драмче Ја врви ФГ „Копачка“ од с. Драмче, својата врвица на 63 - годишното презентирање и афир- Стр.5 Заврши манифестацијата Гоцеви денови мирање на пијанечкиот изворен фолклор особено на орото „Копачка“. Годинава тие функционира- ат преку ЗРА „Пијанечки глас“ Делчево, реализирајки ги активностите на проектите „За да не згасне бисерот Копачка“ и „Заштита на орото Копачка од с. Драмче“, субвенционирани од Министерството за култура на РМ за 2010 година. Изведбата на машкото оро Копачка од с. Драмче, годинава се крева високо на пиедесталот на негување на фолклорните добра, на национално ниво. Имено, членовите на ФГ „Копачка“ како носители на заштитата на сродните права на ова оро, со гордост укажуваат на важноста за правни- от процес за оваа фолклорно добро, да биде прогласено со особено значење. Институтот за фолк- лор „Марко Цепенков“ од Скопје и Управата за заштита на културното наследство при Министер- Стр.6,7,8,9 Интезивна изградба ството за култура на РМ, како надлежни институции за спроведување на овој процес, со нескриено задоволство, покрај другото го истакнуваат фактот дека за првпат во Македонија, се прави зашти- та на фолклорно добро и дека е крајно време подоцна да се заштитат таквите позначајни добра во нашата држава по овој и по примерот на соседните и др. држави. Носителот и надлежните наци- онални институции се сложни со заемна заложба, Владата на РМ треба до крајот на годината и со објавувањето во “Службен весник на РМ“ да го прогласи орото Копачка од с. Драмче за заштитено. Концерт на мегапопуларниот Аца Лукас на стадионот на ФК Брегалница во Делчево Стр.10 Имплементација на WI-FI проект На 28.07.2010 година, фудбалскиот стадион на ФК “Брегалница“ во Делчево беше крстопат на многу граѓани од цела Македонија. Единствена причина за тоа беше концертот на мегапопулар- ната музичка ѕвезда од Србија, единствениот, харизматичен и секогаш актуелен Аца Лукас со не- говиот бенд. Ваков концерт делчевската и публиката од регионот не беше доживеала од крајот на осумдесетите години од минатиот век (период кога на стадионот во Делчево концерти држеа ѕвез- ди од калибарот на  Лепа Брена). Едноставно, вредно за паметење и раскажување. Задоволството на сите присутни беше очигледно, па дури и најголемите скептици во врска со овој концерт се пре- пуштија на магијата која господинот Лукас и неговиот бенд им ја понудија на публиката. Стр.11 Меѓународна активност Се одржа 4-та Пијанечко- Малешевска Свадба Во организација на КУД Гоце Делчев а во соработка со општините Делчево, Берово, Пехче- во како и Министерството за култура на Република Македонија се одржа Пијанечко Малешевската свадба со  повекедневни традиционални настани и манифестации. Оваа година привилегија да бидат момче и невеста во рамките на Пијанечко-Малешевската свадба беа Ленче Алаѓозовска од с.Русиново и Марјанчо Ризовски од Пехчево. Вечерта на Летната сцена пред Спомен домот АСНОМ во Делчево се одржа главната мани- Стр.12 Регионална соработка фестација на свадбата во функција на туристичка понуда на регонот како и интернационален фол- клорен и музички фестивал. На свечената програма настапија ФГ Копачка од с.Драмче, КУД Гоце Делчев од Делчево како и други културни ансамбли од  Македонија, Србија, Бугарија и Турција. Во саботното издание на свадбата се одржа свечениот ручек кај манастирскиот комплекс Св.Богородица Балаклија, на кој присуствуваа гостите на невестата и младоженецот, меѓу кои беа и Градоначалниците на Делчево и Пехчево. Стр.13 Рана ренесанса Издава: Уредува: општина Делчево редакциски одбор e-mail: opde@sonet.com.mk Дизајн на насловна, фотографии и текст: -Инфо Делчево- web: Кирчо Анастасов Стр.14 Културна Афирмација www.delcevo.gov.mk ГЛАСНИК НА ОПШТИНА Лектор: ДЕЛЧЕВО тел/факс: Снежана Трајковска 00 389(0)33 411 550 Тираж: За издавачот: Печати: 1000 примероци Горан Малешевски Европа 92-Кочани Стр.15 Љубомир Белогаски за прв пат постхумано повторно во Делчево “ “ 2 Septemvri, 2010
 3. 3. Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ОДРЖАНА СВЕЧЕНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Во сабота ва и град Делчево, како и предизвиците со ски Султанија) т.е. Царево Село) од страна на 04.09.2010 по кои се носат  сегашните генерации во пресрет Српскиот Крал Петар I Караџорџевиќ, во пре- повод 7-ми Сеп- на Европската интеграција на Македонија а двечерието на Првата Балканска војна. Ма- тември-Денот на со тоа и на општина Делчево. нифестацијата ке содржи 100 главни наста- ослободување- Следуваше пригоден говор на Градона- ни за одбележување на истата , а централни- то на Делчево чалникот на општина Делчево исто така во от завршен настан ке биде на Денот на осло- во малата кон- кореалација на празникот кој со гордост го бодувањето на Делчево во 2012 год. ференциска сала празнува секој граѓанин на Делчево, со по- Понатаму Градоначалникот ја презен- на Спомен Домот чит и пиетет на борбата и жртвите на сите тираше својата досегашна работа, како и те- АСНОМ се одржа минати генерации кои се вградиле во теме- ковните но и идни проекти кои ке се спрове- свечена седни- лите на слободата која ние денес ја живееме. дуваат во наредниот период.Презентација- ца на Советот на Во пресрет на периодот што следува Градона- та е достапна на Глобалната мрежа на офи- општина Делчево. чалникот ја истакна сопствената заложба, но цијалниот општински веб сајт www.delcevo.  На седницата покрај советниците од Со- исто така ја истакна и потребната заложба на gov.mk. ветот присуствуваа и Градоначалникот на секој граѓанин на Делчево, во насока кон соз- Свечената сед- општина Делчево г-дин Горан Малешевски, давање на поблагопријатни услови за живе- ница заврши со до- други претставници од Локалната самоу- ење во Делчево во секој поглед. делување на Благо- права , претсатвници на политички партии и Од почетокот на 2011 година, Градона- дарници од Градо- здруженија на граѓани како и претставници чалникот ја најави реализацијата на проек- началникот на Пре- на Бизнис заедницата од Делчево. тот “100 НАСТАНИ ЗА 100 ГОДИ- тпријатија кои по- На седницата поздравен говор во чест на НИ ГРАД”, кој ке се реализира во пери- могнале во 2010 празникот 7-ми Септември имаше Претсте- од од 1.01.2011год. до 7.09.2012 год. Стану- година за особен дателот на Советот г-дин Тони Трајановски, ва збор за манифестација за одбележување развој на општина кој се осврна на кратко кон значењето на овој на 100 годишнината од прогласување на град Делчево. датум од историјата на Македонската држа- на сегашното Делчево ( тогаш Василево (тур- СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЈА ОДРЖА 13-ТА СЕДНИЦА На 01.07.2010 година Советот на Општи- пренамена на распоредот на средства во ка за одобрување на приоритетни објекти за на ја одржа својата 13.редовна седница. Во Буџетотот на Општина Делчево. Средства- апликација по Проектот за рехабилитација присуство на сите 15 членови на Советот беа та ќе бидат наменети за реновирање на гра- и подобрување на локалните патишта пре- разгледани и усвоени 3 предлог - одлуки и динката и библиотеката. Согласно Законот ку фондовите на Европската банка за обнова тоа:   за изменување и дополнување на Законот и развој (ЕБОР), Советот на Општина Делче- 1. Предлог - Одлука за измена на распо- за плата и други надоместоци на избрани и во ја утврди листата на  приоритетни објекти редот на средствата во Буџетот на општина именувани лица во РМ ( “Сл. весник на РМ“ за апликација по Проектот за рехабилитација Делчево за 2010 година;   бр. 42/2010) се врши измена на Одлуката за и подобрување на локалните патишта пре- 2. Предлог - Одлука за изменување и до- извршување на Буџетот на Општина Делчево ку фондовите на Европската банка за обно- полнување на Одлуката за извршување на за 2010 година со која практично се намалу- ва и развој (ЕБОР). Имено, со оваа одлука се Буџетот на Општина Делчево за 2010 година;   ва надоместокот на членовите на Советот за предвидува изградба  на дел од локален пат 3. Предлог - Одлука за одобрување на присуство на седница од 70% на 50% од про- Л-7, отклон од регионален пат П-522, с. Косо- приоритетни објекти за апликација по Про- сечната плата и се намалува коефициентот за во Дабје-Општина Делчево, изградба на  дел ектот за рахабилитација и подобрување на пресметување на плата на Градоначалникот од локален пат Л-3, Делчево - с. Очипала - с. локалните патишта преку фондовите на Ев- на Општина Делчево. Оваа точка беше пред- Драмче - с. Вратиславци (делница Делчево- ропската банка за обнова и развој (ЕБОР); ложена на дневен ред и на 12 седница, но ис- с. Очипала) и изградба на дел од локален пат Со првата точка, а по барање на ОЈУДГ тата по гласање на советниците беше сим- Л-11, отклон од М-5, с. Драмче-с.Селник (де- “Весели Цветови“ и ЈЛБ “Илинден“, се врши ната од дневен ред. Со третата точка - Одлу- лница од М-5 Димовско маало). 12-ТА РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Советот на Општина Делчево ја одржа своја- Програмата за решавање на проблемот со ку- следните одлуки: та 12.редовна седница на 14.06.2010 година, а ис- чињата - скитници на подрачјето на општина 1. Предлог- Одлука за разрешување преста- тата имаше и свое продолжение на 16.04.2010 го- Делчево; нок на мандат на член на УО на ЈПКД “Брегални- дина. 5.  Одлука за давање на користење на хидра- ца“ - Делчево; На  12 седница одржана на 14.06.2010 годи- улична платформа на ЈПКД “ Брегалница“ - Дел- 2. Предлог- Одлука за именување на член на на, Советот ги разгледа и усвои следните точки: чево; УО на ЈПКД “Брегалница“ - Делчево; 1. Одлука за преотстапување на користење 6. Одлука за давање на користење на ар- 3. Предлог - Одлука за утврдување на пот- и управување на објект - училишна спортска сала хеолошко- етнолошко музејска збирка на НУЦК реба за поставување на урбана опрема во гра- на СОУ “М.М.Брицо“ - Делчево; “Н.Ј.Вапцаров“ - Делчево; дот Делчево; 2. Квартален извештаj за извршувањето на На продолжението на седницата кое се одр- Образлагач: Горан Петровски, Советник по Буџетот на Општина Делчево за квартал 1  со Зак- жа на 16.06.2010 година, Советот на Општина урбанизам. лучок за усвојување; Делчево ја симна од дневен ред Одлуката за да- Продолжението на седницата заврши со по- 3. Одлука за измена на распоредот на сред- вање Согласност на Правилникот за измена на ставување на прашања и предлози на членови- ствата во Буџетот на општина Делчево за 2010 го- Правилникот за организација и систематизација те на Советот до Градоначалникот на Општината, дина; на работите, работните задачи и работните места Г-дин Горан Малешевски кој присуствуваше 4.Одлука за изменување и дополнување на на ОЈУДГ “Весели Цветови“ - Делчево, а ги донесе на седницата и одговараше на истите. “ “ Septemvri, 2010 3
 4. 4. Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ОДБЕЛЕЖАНИ 7-МИ СЕПТЕМВРИ ДЕНОТ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА ДЕЛЧЕВО И 8-МИ СЕПТЕМВРИ ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА Р.МАКЕДОНИЈА Со низа на пригодни свечености и настани во Сабота на 4 Септември 2010 год. се одбележаа 7-ми Септември Денот на ослободувањето на Делчево од фаши- стичка окупација и 8-ми Септември Де- нот на Независноста на Република Маке- донија. Оваа година се навршуваат 66 го- дини од ослободувањето на Делчево и 19 години од прогласувањето на Независ- нирот учествуваа екипи од Македонија вници на ЕЛС Делчево присуствуваа на носта на Република Македонија на 8-ми како и од Р.Бугарија. На учесниците на свечениот ручек кој се одвиваше во рам- Септември 1991 година.  турнирот им беа доделени Благодарни- ките на Пијанечко-Малешевската свад- Свеченото празнување започна со ци како и Признанија и пехари за осво- ба 2010 год. кај манастирскиот  комплекс полагање на свежо цвеќе пред спомени- ено прво место како во женска така и во Св.Богородица Балаклија. машка категорија. Во населбата Стар Расадник во 13.00 часот беше приредена свеченост за осветување на водите на новата чешма (чешма изградена како дел од проектот на општина Делчево за ревитализација на постојните и изградба на нови 30 чеш- кот на паднати борци во НОВ од Делче- ми од општината), како и осветување на Вечерта со почеток во 20.00 ча- во, во центарот на градот. Свежо цвеке новоизграденото детско игралиште из- сот се одржа пригодна свеченост во чест положија Градоначалникот на општина градено позади чешмата (игралиште дел на тројното празнување, на која наста- Делчево г-дин Горан Малешевски заедно од проектот на општина Делчево за из- пија   културно уметнички друштва од Делчево (ФГ Копачка од с.Драмче, КУД при НУЦК Н.Ј.Вапцаров, КУД Гоце Дел- чев), Р.Србија (КУД Каблови од Јагодина) како и од Р.Бугарија (КУД Климент Охрид- ски од Симитли); исто така вечерта ја от- вори Вокалната група Ѓурѓа во придруж- ба со инструменталниот состав на ста- роградска музика Делчевски Еснафи од Делчево. со претставници од ЕЛС Делчево, претсе- градба на 10 вакви и слични игралишта Со настап на Никола Тренчевски дателот на Советот на општина Делче- на територијата на градот Делчево до од Делчево како и мега популарните Ма- во г-дин Тони Трајановски , претставни- 2013 год.). Изведувач на градежните ра- ријана Мишева и Гоце Арнаудов заврши ци на политички партии и здруженија боти е ЈПКД Брегалница. официјалното празнување по повод Го- од општината како и други јавни инсти- Потоа Градоначалникот г-дин цеви Денови како и овие значајни дату- туции. Потоа се одржа Свечена седница Горан Малешевски заедно со претста- ми од поновата македонска историја. на Советот на општина Делчево, по што во фоајето на Спомен Домот АСНОМ беше отворена пригодна изложба на сликарот Пепи Атанасовски со мотиви од Делчево. Изложбата ја отвори Градоначалникот на Делчево. Во новоизградената спортска сала во дворот на СОУ М.М.Брицо беше отво- рен традиционалниот меѓународен ко- шаркарски турнир за кадети. На тур- “ “ 4 Septemvri, 2010
 5. 5. Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ЗАВРШНА МАНИФЕСТАЦИЈА ГОЦЕВИ ДЕНОВИ Во саботата на 4-ти септември во Делчево се одбележаа 44-тата по ред меѓународна манифестација „Гоцеви денови“. Манифестацијата беше одбележана со низа активности.   Чествувањето започна со полагање на цвеќе пред споменикот на големиот македонски великан Гоце Делчев. Цвеќиња положија делегација на општи- ната Делчево предводена од Градоначалникот Г-дин Го- ран Малешевски, Делегација од манифестацијата Гоце- ви денови од Скопје предводена од претседателот Г-дин Стојан Стојков, училиштата во Делчево, претставници на но уметнички друштва и пејачки групи од Делчево, збратимени- политички партии и здруженија на граѓани. те општини Јагодина Р.Србија и Симитли Р.Бугарија како и естрад- Манифестацијата заврши со богата култур- ните уметници Гоце Арнаудов и Маријана Мишева. Програмата ја но уметничка програма на која учество земаа култур- проследија голем број на граѓани од Делчево. “ “ Septemvri, 2010 5
 6. 6. Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ИНТЕНЗИВНА ИЗГРАДБА НА ПОСТАВЕНА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА КАЈ УЛИЦА 3 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ НИЗ ВО СЕРВИСНА ЗОНА ВО ДЕЛЧЕВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЈПКД “Брегалница“ ги заврши извед- бените работи за поставување на одвод- Во Општина Делчево започна по- на канализациона мрежа на крај од улица голема кампања за изградба на нови “3“ во т.н. Сервисна зона. Станува збор за по- градежни зафати на повеќе локации низ следната траса од оваа гранка на канализа- градот и општината. ционата мрежа што се вклучува директно во По претходни темелни подготов- колекторот на реката Брегалница. ки, проектирања, консултации и екипи- Изведбените работи вклучуваат рање, екипи на ЈПКД “Брегалница“ од земјен длабок ископ, поставување на кана- Делчево беа распоредени на повеќе ло- лизациони ПВЦ цевки со дијаметар ф250 и според проектната документација недос- кации и беа отпочнати низа градежни ф300 во должина од 250 + 100 метри. За вк- тигаат 100 м од претходно кои дополнител- работи од поголем обем со најразлична лучување на оваа гранка во колекторот на но ќе бидат предмет на набавка, и поставу- функција и намена. река Брегалница, од колекторската цевка вање. УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ОКОЛУ ИЛИН КАМЕН ВО С.ЅВЕГОР Завршија градежните работи за уре- Илин камен се уреди со пешачка патека, како дување на просторот околу Илин Камен и поголемо плато кај самиот камен, поставе- во с.Ѕвегор во близина на меѓународниот ни се клупички за седење и ке бидат поста- пат  кон Р.Бугарија - природна реткост значај- вени патокази за означување на движењето на за месното население поврзана со многу на посетителите, како и табла со податоци за верувања и преданија. Овој проект се реали- природната реткост. Каменот ке биде освет- зира по директна иницијатива и залагање на лен вечерните часови со светилка на солар- Градоначалникот на општина Делчево г-дин на енергија. Горан Малешевски. Проектот е финансиран Со уредувањето на оваа локација Дел- лизацијата на овој проект врз зачувувањето од ГТЗ а општина Делчево е во улога на кофи- чево и регионот ке добие уште еден репре- на традиционалните вредности (преданија, нансиер. Изведувач на работите е ЈПКД Бре- зентативен туристички локалитет, кој ке има верувањеа, обичаи)  од овој крај кој изобилу- галница. особено влијание во развојот на туризмот во ва со традиционални богатства на кои месни- Во рамките на проектот беше напра- целост во регионот и општината. Од посебно те жители од с.Ѕвегор и општина Делчево се вен земјен пристапен пат, просторот околу значење е да се истакне и влијанието на реа- особено горди. ПРОЕКТ ЧЕШМИ ИЗГРАДБА НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ФОНТАНА ВО ЦЕНТАРОТ НА С.ТРАБОТИВИШТЕ Во селото Тработивиште, покрај из- та во употреба ја пушти Градоначалникот на градбата на фонтана во центарот на селото, општина Делчево Г-дин Горан Малешевски се направи и партерно уредување на овој кој се обрати на присутните честитајки им го простор, како и вклопување и реконструк- празникот и осврнувајки се на проектите кој ција на  постојната инфраструктурна мрежа, ги планира општината во с.Тработивиште. сообраќајно решение и осветлување на овој По завршувањето на говорот на гра- најзначаен дел од селото. Во континуитет на доначалникот следеше културно уметнич- Со продолжување на проектот Из- овие градежни активности во иднина ќе се ка програма наменета за присутните на на- градба на нови и реконструкција (ревита- започне и изградба на улицата од центарот станот. лизација) на стари чешми во општина Дел- на селото кон селската црква, како и уреду- Проектот фонтана со чешма и уреду- чево, кон крајот на август месец се реали- вање на дворот во истата преку реконструк- вање на просторот околу истите е дел од про- зираше изградбата на фонтана во цента- ција на стариот трем, каде се служи курбан ектот „Чешми“ на општина Делчево и дел од рот на с.Тработивиште, како и изградба и ре- во празниците. Изготвувањето на проектна- проектот „Зелена агенда во с.Тработивиште“ конструкција на чешма во с.Вирче. Имајќи го та документација  за изградба на оваа улица како еден од приоритетите кои беа иденти- предвид повеќенаменското и големо зна- е во завршна фаза и набргу ќе биде објавен фикувани на работните средби со локалното чење на овие чешми во селата во кои се на- јавен повик за прибирање на понуди за из- население во с.Тработивиште. Изградбата на оѓаат, Општина Делчево  започна активности ведувачи. Фонтаната со чешма финансиски е поддржа- и градежни работи за уредување на просто- Во сабота по повод празникот Пре- на од Mileukontakt International од Холандија рот во близина и околу овие чешми. света Богородица и соборниот ден во и општина Делчево. За уредувањето на овие чешми и с.Тработивиште беше пуштена во употре- Градежните работи и просторот го уреди просторот околу нив, ангажирани се работ- ба оваа нова фонтана со чешма. Фонтана- ЈКПД Брегалница од Делчево. ниците од ЈПКД “Брегалница“. Повторно град- ските и селските чешми станаа центар на гра- витација на месното население и вистински извор на живот, фреквенција и внимание (се- како во рамките на идејата на обезбедување на квалитетна вода за пиење за луѓето сооче- ни со предизвикот во иднина од намалување на количините на вода за пиење не само во општински и државни рамки туку во глобал- ни размери). “ “ 6 Septemvri, 2010
 7. 7. Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРИ СЕЛСКИ ЧЕШМИ И ТРОТОАР ВО С.ВИРЧЕ Во центарот на с. Вирче гра- уредување на сообраќајното решение на на глобалната мрежа од каналска инфра- дежните работи започнаа со уреду- улицата што минува покрај оваа чешма структура во селото, со внимателно пла- вање на просторот околу старата чеш- во близина на селската црква, како и со нирање и детерминираност со оглед на ма со исклесан човечки лик на нејзи- извршување на одредени корекции на големите поплавни бранови, во текот на ното тело. Истовремено се започна со недостатоци според потребите и кажу- пролетните врнежи во селото. Исто така, вањата на месното население кое гра- во тој дел ќе биде изградено ново водо- витира во овој дел од селото, направе- поило за потребите на сточарите од ова ни при претходни градежни зафати во село, како и партерно уредување околу минатото, како и решавање на низа гра- истото. По завршувањето на овие гра- дежни парадокси направени претходно.   дежни зафати, ќе се продолжи со изград- Поради постоењето на под- ба на нови трибини на спортското игра- земните води недалеку од споменатата лиште во центарот на селото и уреду- чешма, се појави потреба од нивно ре- вање на просторот околу него и изградба шавање во смисла на нивно дренирање на нова улица кон горниот крај од селото. и канализирање во определени рамки ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ 10 ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ГРАДОТ ДЕЛЧЕВО Со изградбата на новото детско игра- изолиран со соодветна ограда. лиште во населбата Стар Расадник стартува- Реализацијата на овој проект е во рам- ше реализацијата на проектот на општина ките на програмските активности на Градо- Делчево за  изградба на 10 мини детски иг- началникот на општина Делчево г-дин Горан ралишта на територијата на градот Делчево. Малешевски, преку кој  граѓаните на општи-  Проектот се раелизира во соработка со на Делчево ќе се стекнат со репрезентативно одделението за градежништво во ЈПКД “Бре- уредени и пријатни места за одмор и релак- галница“. На локацијата во населбата “Стар сација, како и за детска игра, во функција на Расадник“ се уреди просторот зад и околу но- развивање на т.н. маалски живот во сите ре- воизградената чешма (чешма изградена во они во градот Делчево-маалски живот кој по- рамките на Проектот за изградба и рекон- полека почна да изумира во последните го- струкција на 30 чешми во општина Делчево). дини. Вакви детски игралишта се предвиде- Направено е партерно уредување на игра- ни во сите поголеми населби во Делчево (10 лиштето, поставени се реквизити за деца (лу- на број) по принцип на зонски реципроцитет лашки, клацкалки), како и клупи за седење на гравитација и концентрација на населени- и одмор а дополнително ќе бидат засадени ето. До крајот на оваа година (2010) ке бидат дрвца. Просторот на ова детско игралиште е изградени и уредени 4 вакви игралишта. ИЗГРАДБА НА МУЛТИНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ ВО ДЕЛЧЕВО На локација покрај кејот на река- лиште ке биде осветлено за овозможување та Брегалница, во централното градско под- на користење на истото во вечерните часо- рачје во Делчево, на потегот зад Хотел Маке- ви.  На овој начин овој дел од градот ќе добие донија и старата противпожарна зграда, за- своја содржина и функција, во насока на раз- почна изградбата на мултинаменско спорт- вој на спортскиот, општествениот и друштве- ско игралиште заградено со   мрежа, прист- ниот живот на граѓаните кои гравитираат апна улица за сопствениците како и детски овде, особено помладите, кои се собираат за парк со реквизити за играње и мали трибини меѓусебно дружење и спорт и рекреација на и простор за седење. Мултинаменското игра- ова игралиште на редовна дневна светлина. СТАРТУВАА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ НА КЕЈОТ НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ По неколкугодишен застој во работа (до пред една година) проект за регулација- чувување на природните мрестилни патишта на кејот на река Брегалница, стартуваа извед- та, гледано низ призмата на поголема вре- за рибата со иградба на преодници за рибните бените работи за значаен градежен зафат и менска дистанца. Изведеното регулирано ко- видови, и еколошки третман на биодиверзите- тоа не само во централното градско подрачје, рито има многу оштетувања и затоа се потреб- тот во и околу реката. За реализација на овој ог- туку и на регулацијата на текот на Брагалница ни корекции на котите на еродираното речно ромен зафат секако ќе биде потребен поголем на територијата на целата општина. За таа цел дно како и инкорпорирање на нови техноло- период за реализација и обемни средства, но Општина Делчево и Градоначалникот се зафа- гии и стандарди во изведба на речните коси- во соработка со ЈПКД “Брегалница“ и со ангажи- тија со реализација на огромен зафат-изготву- ни на мини и макси коритото во централното рање на целиот расположив потенцијал (мате- вање на нов проект за регулацијата на Брегал- градско подрачје, со поставување на еродив- ријален и човечки) овој зафат ќе биде реализи- ница. Проектот е резултат на долготрајни пла- ни заштитни прагови на напречниот профил ран во најкус можен рок, се разбира, под услов нирања и консултации, во однос на решавање- на речното корито, како и обемно опфаќање на детерминираност од ситуацијата на терен и то на недостатоците направени во постојниот на третман на заштитата на рибниот фонд, за- во практика.   “ “ Septemvri, 2010 7
 8. 8. Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ИЗГРАДБА НА СКАЛИЛА ПРОДОЛЖУВА ИЗГРАДБАТА НА ЖАРДИНЕРИИ ВО КАЈ ПУСТЕВСКИ ЕНДЕК ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ Помеѓу Втори и Трети реон во Делче- во, над Пустевскиот ендек продолжува из- градбата на скали во природна скала, граде- жен зафат реализиран со минимални сред- ства, но сепак од особено значење за локал- ните граѓани кои вообичаено ја користат оваа рута за поврзување со центарот на градот. Отпочна изградбата на жардиниери ва да се заврши изградбата на жардинериите на разделната лента по должина на булева- на потегот до градските семафори. рот “Македонија“, на потегот од бензинската Исто така, продолжи изградбата на пумпа кон семафорите во градот. Веќе е за- жардиниери на втората делница од буле- вршена една делница до раскрсницата пред варот која е една од поголемите делници и зградата на Агенцијата за вработување на продолжи оплеменувањето на жардиние- РМ - Подрачна единица во Делчево, каде со рите на разделната лента по должина на ул.“ градежен зафат се уредува влезот на оваа М.М.Брицо“, со лепење на делкан природен институција. До крајот на 2010 год. се очеку- камен на потегот пред градското кино. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА НА БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО Во рамките на имплементацијата По повод отпочнувањето на работите, на на Стратегијата и Декадата на Ромите 2005- оваа локација лично беше присутен и министе- 2015, и Меморандумот за разбирање потпи- рот без ресор при Владата на Република Маке- шан помеѓу Општина Делчево и Владата на донија, г-динот Неждет Мустафа, кој воедно е и Република Македонија, преку Министерот потписник на Меморандумот за соработка меѓу без ресор, Неждет Мустафа, од Министер- Владата на РМ и Општина Делчево. ството за транспорт и врски се обезбедени Исто така, во рамките на оваа посета на 500.000 денари за реконструкција на дел од нашата Општина од страна на министерот беа до- ул.“Маршал Тито“ во должина од 333 метри. говорени и низа конкретни активности за реали- Во рамки на реализацијата на овој зација во иднина, поврзани со ромското населе- проект од Декадата на Ромите, во тек се гра- ние во општина Делчево. дежните активности за реконструкција и до- градба на делови од водоводната мрежа од споменатата улица  во Трети реон каде има поголема концентрација на ромско населе- ние. Изведувач на работите е ЈПКД “Брегал- ница“.  1 2 ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ КАЈ С. КИСЕЛИЦА УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ Започна изградбата на пристапниот пат УРЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПЕН ОКОЛУ ГРАДСКИТЕ кон село Киселица, делница која се приклу- ГРОБИШТА ВО ДЕЛЧЕВО ПАТ ДО МЕСНОСТА ШОПЈЕТО чува на регионалниот пат R-533  кој го повр- зува Делчево со Македонска Каменица и Ко- Стартуваа градежни работи за уреду- Се реализираше зафатот за уреду- чани. Исто така финансиските средства и за вање на просторот околу Градските гробишта вање на пристапниот пат до месноста “Шо- овој пат се обезбедени од Светска банка пре- во Делчево, со зафат за санирање на косината пјето”  делница која ја поврзува оваа рурал- ку Агенцијата за патишта на Република Маке- на патот кој води кон Голак и изградба на пат- на средина со патот што води до врвот на донија. Реализацијата на овој проект чини 15 на каналетка за прибирање на атмосферска- планината Голак, со ангажирање на градеж- 783 440 денари. та вода, како и решавање на приодот кон гро- на механизација од оперативата на ЈПКД Понатаму до крајот на 2010 година ке се биштата. Исто така поставени се 200 м водо- “Брегалница“ Делчево.    Работниот ангаж- пробие земјениот пат до пештерата која се на- водна инсталација со чешми, како и 140 ме- ман подразбираше пробивање на униште- оѓа во близината на ова село со ангажирање три канализациона мрежа со дијаметар на ниот пристапен пат во должина од околу 3 на градежната механизација на ЈПКД Брегал- цевките ф 100 со изградба на тоалети. Изведу- км со што на месните граѓани им се подобри ница Делчево, со што ке се обезбеди пристап вач на работите е ЈПКД Брегалница Делчево. сообраќајната комуникација со оваа месност. до оваа знаменита природна реткост. “ “ 8 Septemvri, 2010
 9. 9. Настани “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo РЕНОВИРАЊЕ НА ГРАДИНКАТА ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО Општина Делчево, во соработ- ка со Министерството за труд и со- С. СТАР ИСТЕВНИК цијална политика  Република Македо- Во с.Стар Истевник започна со изград- нија, се реализираше проектот за ре- ба на селскиот пат што минува низ центарот новирање на просториите на детска- на селото. Изведувач на работите е ГП “Гра- та градинка ОУЈГД “Весели Цветови“ нит“ од Делчево. Финансиските средства се во Делчево. обезбедени од Светска банка преку Аген- Во проектните активности е цијата за патишта на Република Македонија. вклучено целосно реновирање на во- Предмет на изградба е делница во должина доводната и канализационата инста- од 800 м со стационажа од 0+725 до 1+525. лација, како и лепење со плочки на са- Изградбата на останатите делници ке биде нитарните простории и дополнителни предмет на јавна набавка во иднина. Реали- занаетчиски работи. Со ова се решава зацијата на проектот чини 2 749 583 денари. долгогодишниот проблем  во оваа ин- ституција и  се подобруваат условите за дневен престој за дечињата. Сите занаетчиски и градежни работи завршија, со што градинката почна со полн капацитет да функционира. Исто така во детските занимални беа набавени нови теписи за подовите, со кои се заменија дотраените подни облоги, кои со го- дини наназад се користеа за оваа намена. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРЕАДАПТАЦИЈА НА ПРОСТОРИИ ВО СПОМЕН ДОМОТ АСНОМ ВО ДЕЛЧЕВО За потребите на ЕЛС Делчево во Спомен Домот АСНОМ од почетокот на септември се вр- шат интензивни планерски и градежни актив- ности за преадаптација и реконструкција на дел од просториите на овој наш грандиозен објект. Имено станува збор за преадаптација на прос- торот на вториот кат на домот, каде во иднина се планира да бидат сместени просториите на НУЦК Никола Јонков Вапцаров и ЈЛБ Илинден Делчево. Истовремено се набави нова блиндирана врата за општинскиот музеј кој од неодамна со одлука на Советот на општина Делчево се преотстапи на користење на археолошко- етнолошко музејска- та збирка на НУЦК “Н.Ј.Вапцаров“ – Делчево, кои според сопствената структурна систематизација имаат вработено лице за музејска дејност, а без издвојување на нови финансиски средства од Буџетот на општина Делчево, со што е направена рационализација на овие финансии. Додека во просториите на првиот кат каде до сега беа сместени ЈЛБ Илинден и НУЦК Нико- ла Јонков Вапцаров, ке бидат сместени Одделе- нијата на ЕЛС Делчево како и Градоначалникот на општина Делчево. Истовремено ке се инста- лира нов софтвер како и хардвер за евиденти- рање на работното време на вработените. Исто така Граѓанскиот центар кој веќе работи и функ- ционира во просториите на АСНОМ сега и физич- ки ке биде поврзан со службите на ЕЛС Делчево со што ке се обезбеди негово функционирање во полн капацитет. “ “ Septemvri, 2010 9
 10. 10. Проекти “ “ Info Del~evo-oficijalen glasnik na op{tina Del~evo ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА WI-FI ПРОЕКТОТ ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Со цел попу- како еден од приоритетните услови за такне дека оваа иницијатива на Влада- ларизација на ин- влезот на државата во Европската унија та на РМ наиде на многу широк прием тернет - комуни- се наметнува кохерентна дигитална кај помладата популација во рурални- кацијата и омасо- застапеност на глобалната интернет тех- те средини, особено поради фактот дека вување на корис- нологија на целата територија на РМ, па Комерцијалните оператори  немаат еко- тењето на глобал- токму во оваа насока е оваа активност на номски ин- ната мрежа, како и Владата. терес за по- премостување на Со проектот се опфатени 680 ставување дигиталниот јаз по- локации  на подрачни училишта ширум на свои мр- меѓу сите региони државата. Вакви киосци се инсталира- ежи во ру- во Република Маке- ни во следниве општини: Зелениково, рални- донија, Владата на Илинден, Петровец, Сопишта, Студенча- те среди- РМ преку Минис- ни, Берово, Виница, Делчево, Пехчево, ни, а насе- терството за инфор- Велес, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, лението во матичко општест- Росоман, Богданци, Босилово, Валандо- тие среди- во го имплементи- во, Василево, Дојран, Ново Село, Струми- ни има ре- раше проектот за ца и Битола. ална пот- поставување на бе- Во општина Делчево се по- реба од ин- сплатни   пристапни ставени интернет киосци  кои   зрачат тернет ко- точки за безжичен бесплатен интернет во  радиус од 250м муникација, како дел од едно современо интернет во рурал- во сите подрачни училишта кои работат општество и поради фактот што некои од ните средини во це- во селата. Во поголемите рурални среди- помладите корисници на овие киосци за лата држава. ни се поставени по 2 вакви киосци. првпат гледаат компјутер и се корисници   Исто така, Од особен интерес е да се ис- на интернет. ИНИЦИЈАТИВА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РОМСКИОТ ЈАЗИК КАКО ИЗБОРЕН ЈАЗИК ВО НАСТАВАТА НА УЧЕНИЦИТЕ На иницијатива на Управата за заедници кои се под 20% во Република ски“ имено подрачното училиште во развој и унапредување на образование- Македонија. с.Тработивиште; то на заедниците во Република Македо- Како заклучоци од средбата се: *согласно критериумите презен- нија во соработка со ООУ “Ванчо Прке“, *има потреба од уште една средба тирани од страна на директорот на учи- Ромскиот Информативен Центар при со родителите Роми од оваа училиште до лиштето има и завршено ромка со педа- ХДЗР “КХАМ“ и Општина Делчево на ден гошки факултет која би можела да учес- 01.06.2010 година во ООУ “Ванчо Прке “ твува на конкурс за избор на наставник се одржа иницијативна средба со роди- кој би ја спроведувал оваа настава; телите Роми, за воведување на ромски- *директорот и педагошката сл- от јазик како изборен јазик во наставата ужба во училиштето до 10.06.2010 го- која се изведува во оваа училиште. дина ќе спроведат анкета во која на уче- Средбата ја модерираше Директо- ниците и родителите ќе им дадат дета- рот на ООУ “Ванчо Прке“Делчево, г-дин лен приказ за изборните предмети за кој Ванчо Атанасовски кој го презентираше ученикот заедно со родителот би се опре- Правилникот за воведување на ромски- делил да учи. от јазик како изборен предмет за изучу- Како директен резултат од оваа вање на ромската култура и традиција. крајот на тековната учебна година; средба по претходно доставеното ба- Џулиета Мемедова, референт за *има потреба од воведување на рање за согласност од училиштето до односи со немнозински заедници, при ромскиот јазик како изборен и има за- Министерството за образование и наука, Општина Делчево ја презентираше за- интересираност како од самите родители (во моментот на издавање на весникот) конската регулатива согласно Законот за така и поддршка од институциите; се очекува да се заврши процедурата и употреба на јазик што го зборуваат при- *има потреба од средба со ро- Ромскиот јазик да се вклучи официјално падниците на немнозинските етнички дители и од ООУ“Св.Климент Охрид- во образовната програма на училиштето. “ “ 10 Septemvri, 2010

×