Your SlideShare is downloading. ×
 • Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Sådan kommer du i gang med skyen (pdf)

 • 882 views
Published

 

Published in Technology , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & MultisourcingExceptional technology but human inside
 • 2. Indhold1. Intro Multisourcing og Cloud Computing . 12. Definition af Multisourcing................... 13. Fordele ved outsourcing ...................... 24. Definition af Cloud Computing .............. 25. Overordnede Cloud-konfigurationer ....... 26. IT-forsyning ...................................... 37. Behov og ønsker til IT-installationen...... 38. Lav en strategi................................... 49. Kunden i centrum .............................. 410. På den dårlige måde .......................... 511. På den gode måde ............................. 612. Konklusion ....................................... 713. Kontakt ........................................... 7Om TDC HostingTDC Hosting er et selvstændigt datterselskab i TDC-kon- Vi har mange års erfaring med alle typer af IT-drift, ogcernen. Vi opererer i Danmark, Sverige og Finland og er vi har opbygget nogle af landets bedste driftscentre,i dag ca. 170 ansatte - heraf ca. 140 driftsteknikere. Vi hvor vi har samlet de bedste kompetencer på området.råder over 17 datacentre i Danmark, Sverige og Finland. Det betyder, at vi altid kan levere det bedste af det bedste - for vi laver ikke andet.TDC Hosting kan altid hjælpe dig. Det gælder både, hvisdu har brug for at få passet på en enkelt server, og hvis Uanset om du er tekniker eller økonomiansvarlig, sådu ønsker at outsource alle dine forretningskritiske kender og forstår vi dine udfordringer. Vi har set demapplikationer. før, og vi har løst dem før.Vores ydelser er mange og forskellige, men det, der er Vi har derfor altid en række konkrete forslag til,vigtigst for dig at vide, er, at vi altid er parate til at tage hvordan vi kan gøre din IT-drift lettere, billigere ogansvaret, der hvor du ikke selv ønsker at stå med det. sikrere - og dermed skabe både økonomisk og resurce- mæssigt overskud til at optimere din forretning.
 • 3. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 11. Introduktion til Multisourcing og Cloud ComputingVi lever i en tid, hvor Cloud Computing oplever en utro- at være klar over, hvad Cloud Computing er, og hvadlig opmærksomhed i IT-verdenen og ikke mindst i me- det kan gøre for brugeren - både på kort sigt og på dendierne. Det største fokus ligger typisk på mulighederne lange bane. Uanset hvad det er blevet kaldt, har detfor selv at kunne skalere op og ned i kapacitet, samtidig altid handlet om at levere computerbaseret informa-med en næsten forførende kombination af hurtig tionsteknologi som en service til kunderne.opsætning og lav kostpris.Kort sagt; mere for mindre. Et andet emne, der kigger Tradiationelle hosting-firmaerOg det er klart, at det for de frem i kølvandet på op-fleste er en attraktiv tanke har i virkeligheden beskæftiget sig mærksomheden omkringaltid at have den kapacitet, med Cloud Computing i en årrække, outsourcing-bølgen, ersom de har brug for – når diskussionen om Multi men det er bare blevet kaldt nogetde har brug for det. sourcing. Siden begrebet forskelligt igennem tiden blev installeret i vores be-Men med internettet som vidsthed og i vores sprog-en oplagt undtagelse, er de fleste måder at anvende brug i 2005, har det været svingende, i hvor høj gradog arbejde med IT på typisk en videreudvikling af de interessen har været på det konceptuelle. Med denmetoder og systemer, som vi allerede bruger, eller enorme masse af applikationer og services, der i dagbrugte, i forvejen. Traditionelle hosting-firmaer har i ligger i ”skyen”, som man siger, benytter de fleste virk-virkeligheden beskæftiget sig med Cloud Computing i somheder også Multisourcing. Man kan altså næstenen årrække, men det er bare blevet kaldt noget for- ikke sige Cloud Computing – uden at sige Multisourcing.skelligt igennem tiden. Derfor er det en rigtig god idé2. Definition af MultisourcingMan kan finde flere forskellige mere eller mindre faste mindeligt, at virksomhedens behov bliver dækket af etdefinitioner af Multisourcing på internettet og i litteratur fragmenteret leverandørbillede. Én virksomhed køber– og det er ofte beskrevet noget teknisk: måske netværksydelser fra et bestemt konsulenthus, men får udført tilpasninger i økonomisystemet fra”Multisourcing er disciplineret provisionering og sam- et andet – og får passet maskinparken et helt tredjemenhængende leverance af forretnings- og IT-services sted. I sådan nogle situationer er der typisk en internfra et optimalt sæt af interne og eksterne leverandører, IT-afdeling, som står for support og koordinering af deefter forretningsmæssige mål.” forskellige opgaver. Multisourcing er baseret på den tankegang, at da IT i sig selv er en bred vifte af services,Det kunne også oversættes til, at de fleste små og må der også være mulighed for at finde virksomheder,mellemstore virksomheder i dag bruger outsourcing- der specialiserer sig i netop disse delydelser. Det af-ydelser i en eller flere sammenhænge. Det er ret al- gørende er dog, at disse ydelser er sammenhængende.
 • 4. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 23. Fordele ved outsourcingDen typiske og primære begrundelse for at outsource og tvungne struktur. Dette er uafhængigt af, hvorvidtgår på én ting: pris. Andre kan ofte gøre det billigere, der anvendes Cloud Services, eller en mere klassiskend hvis virksomheden selv skal drive den givne IT- hosting-udbyder. Hvis man adskiller fx udvikling af enservice. Det frigiver resurser til andet end drift – og hjemmeside eller et økonomisystem fra selve driften afde resurser kan virksomheden i stedet anvende i dem, og styrer opdateringerne med Change Manage-kerneforetningen, hvor investeringen er mere rentabel. ment i stedet for endnu en opdatering, opnår man som ofte tre fordele: Den typiske og primære be- 1. Ændringer prioriteres på grund af færre grundelse for at outsource går på deployments. én ting: pris 2. Et mere stabilt miljø på grund af færre ændringer.Udviklingsvirksomheder, eller virksomheder med egen 3. Det bliver lettere at relatere driftsproblemer tilIT- og udviklingsafdeling, oplever ofte også en anden nye versioner eller ændringer i miljøet.gavnlig effekt ved outsourcing, nemlig den ufravigelige4. Definition af Cloud ComputingCloud Computing er som udgangspunkt en internet- - Standard platform Cloud: Fx Google, Microsoft,baseret teknologi: resurser og services på internettet, IBM, Apple, Amazon, Facebook.som er frigjort af lokale applikationer. Der er flere for- - Service Cloud: En pakke af ydelser, som kan indeskellige typer og definitioner af Clouds: holde platform, software, drift, mm.5. Overordnede Cloud-konfigurationerCloud Computing dækker over en række forskellige Ud fra overstående definitioner er det muligt at kom-måder at udbyde IT-services på. For selv om en service binere service, Cloud-type og konfiguration på rigtigudbydes over internettet, behøver ydelserne ikke at mange måder.være for alle. Mange virksomheder vælger at koblederes medarbejdere op fra forskellige lokationer via Der er dog en række udtryk, der er blevet til de fac-forskellige typer private netværk, og herigennem stille to standarder for forskellige varianter inden for Cloudinterne IT-services til rådighed. Det kaldes Private Computing:Cloud Computing. Endelig findes der også konfigura-tioner mellem de helt private og helt offentlige ydelser, - MSP (Managed Service Provider): Beskriver drift afhvor flere virksomheder samarbejder ved hjælp af en IT-løsning i en privat Cloud eller outsourcing.en Community Cloud, som giver følgende tilgænge- - ASP (Application Service Provider): Beskriver driftligheds-konfigurationer: af en applikation i en privat/delt Could. - SaaS (Software as a Service): Beskriver drift af en - Public Cloud: Offentligt tilgængelig service, applikation i en offentlig tilgængelig Cloud. sammensat af delte resurser, som fx SaaS. - PaaS (Platform as a Service): Beskriver drift af en - Community Cloud: Flere organisationer, der deler offentlig tilgængelig platform til applikationer. samme, men ikke offentlige, resurser. - IaaS (Infrastructure as a Service): Beskriver drift af - Private Cloud: Dedikerede resurser, som forvaltes en offentlig tilgængelig virtuel resurse. af en ekstern leverandør.
 • 5. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 36. IT-forsyningCloud Computing er, ud over ovenstående, ikke en branche, lokalitet, størrelse, tilgængelighed, sikkerhed,palet af standarder, hvor der er én for hver branche, økonomi, samfundsudvikling og endda applikationsvirksomhed eller organisation. Derfor må man ikke leverandørernes evne til at markedsføre deres produk-forvente, at man på kort sigt kan få leveret alle IT- ter. Til gengæld kan vi glæde os over, at komponen-ydelser med ubegrænset anvendelse til fast lav pris – terne i IT-løsningerne i stigende grad bliver mere ogefter forbrug. Faktisk skal man, for at Cloud Comput- mere standardiserede – og dermed billigere og nem-ing kan blive en realitet, først blive enige om, at alle mere at supportere over tid. Det er trods alt de fær-anvender de samme standardapplikationer - ligesom reste, der ønsker sig en løsning, som ikke er baseretvi fx er enige om, at elektriske apparater i denne del af på industristandarder. Det er derfor vigtigt, nårverden skal bruge 220 volt 50 hertz vekselstrøm. Derfor man vælger, at konfigurationen af applikationerneer der nok et godt stykke vej endnu – især fordi IT-be- stadigvæk tilpasses den enkelte virksomheds virke-hov ofte er komplekse og afhænger af parametre som lighed og behov – inden for ”Cloudens” rammer.7. Behov og ønsker til IT-installationenDet handler ikke så meget om, hvorvidt man skal hov kalder på den billigst muligt løsning – andre kanbenytte sig af Cloud Computing eller ej, men om hvad ikke være i en rigid standardløsning – og det må manens IT-behov og ønsker er. Det er klart, at der ikke løbende vurdere. Det gælder om at satse på det bed-findes én løsning, der passer til alle. Og derfor er det ste fra begge verdener. Nedenstående model illustrererikke et spørgsmål om til- eller fravalg, men om at pri- nogle forskellige retninger og behov, som kan væreoritere de behov, man har til sin IT-drift. Nogle be- relevante at forholde sig til. Manuel Lommeregner blyant & papir HW/SW + IT-afd. HYBRID Open IBM Idealisme Grøn IT MSP Æstetik Google Materialisme Source Logisk SaaS ASP MSP Service
 • 6. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 48. Lav en strategiDet er helt essentielt, at virksomheder laver en indi- Men for mange virksomheders vedkommende er derviduel strategi for, hvilken type Cloud Computing de ikke resurser til at benytte konsulenter inden for alleønsker at satse på, inden de kaster sig ud i projektet. IT-områder eller til at teste udbuddet af SaaS. Så vil detOg det skal helst være inden de bevæger sig i en be- være mere oplagt at lade én serviceleverandør stå forstemt retning på IT-landkortet, da det ofte er temmelig at optimere anvendelsen af standardkomponenter ogtids- og resursekrævende at lægge systemerne om og integrere dem til de tilpassede komponenter i én sam-imødekomme fejlkonfigurationer. let Cloud Computing løsning. På den måde sikrer manHvis der er tale om en virksomhed med en stor IT- fejlfindingsansvaret mere entydigt, hvis komplekse fejlkompetence eller alternativt en lille, måske økonomisk skulle opstå, idet man ikke skal bruge tid og resursertrængt, opstartsvirksomhed, kan det være det rigtige på koordinering af fejlfinding mellem forskelligevalg at satse på intern drift kombineret med en stan- serviceleverandører.dard platform Cloud Computing, hvor det er muligt.9. Kunden i centrumDet er normalt anerkendt og ofte en kutyme, der kom- sempler på situationer, hvor denne huskeregel ikkemer af sig selv: hvis man vil drive en seriøs forretning, skaber en optimal situation.skal man have kunden i centrum. Der findes dog ek- Kunde Konsulenthuse Outsourcing leverandør Desktop ERP Mail Web Web BackupEn kunde har valgt kun at have almindelig bruger- Ikke alle outsourcing-leverandører er lige servicemind-support i egen afdeling, samt en IT-ansvarlig, der tager ede, når det gælder kommunikation med kundenssig af løbende opgaver. I dette eksempel er alle servere tredjepart. Heldigvis hjælper de fleste dog gerne medplaceret hos én enkelt hostingudbyder, som varetager fejlsøgning sammen med konsulenthusene, uden atalle opgaver på serverne uden at lave decideret udvik- bruge kunden som proxy. Dermed får kunden oplev-ling. I denne situation er det naturligt, at kunden taler elsen af at indgå i en trekant, som vist i figur A, ogforretning med sourcingleverandøren (servere) og med kan dermed koncentrere sig om sin egen forretningde eksterne konsulenter. I tilfælde, hvor der skal arbej- og blot administrere SLA’er og kontrakter med sinedes med nogle deciderede tekniske problemstillinger, leverandører.står outsourcing-leverandøren som det almindeligeomdrejningspunkt. Det er her, fysikken er placeret,og ud fra et teknisk perspektiv er det naturligt, at alleparter bevæger sig omkring dette punkt.
 • 7. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 510. På den dårlige mådeEn ting, der kan ske, hvis man har overdrevet fokus på ved køb af fragmenterede Cloud Services, er at kundenmultisourcing og de umiddelbart tillokkende fordele kommer i centrum på en uheldig måde. ERP Mail Desktop Kunde Backup Web WebSom vist i Eksempel 2 er bruger, rettighedsstyring, kompetent menneske til at behandle sagen. I dettedatabaser og e-mail placeret ved forskellige eksempel er kunden nød til at have et temmelig ind-leverandører. gående kendskab til IT for selv at kunne udrede en given problemstilling. Uden en central kontaktperson vilSelvfølgelig er dette ikke planlagt, men styret efter en kunden hurtigt opleve en række aktører, der enten:løsning, der fungerer - i teorien. Men i virkelighedensverden sker der nogle gange fejl; der introduceres 1. vil kræve kontant timebetaling for deres arbejde,software-bugs, og der sker ændringer i miljøet – måske ellerendda for at imødekomme en ændring i markedet. 2. vil have travlt med at forklare, hvorfor den givneI dette eksempel bliver det hurtigt uklart hvilken part, service ikke har problemer.der er den naturlige ejer af problemet – og måskeendda ansvaret. Problemet er, at jo mere kunden har Desuden vil kunden skulle agere proxy og selv formidlevalgt at fragmentere miljøet, og jo billigere services, forespørgsler, informationer og assistere med fejl-der er købt, jo mindre er muligheden for at få et søgning mellem de respektive parter.
 • 8. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 611. På den gode mådeDet scenarie, som man som kunde i virkeligheden kapaciteten til at fungere i centrum – eller alternativt harsøger, er at problemsøgning og ændringshåndtering outsourcet denne opgave til en af de involverede parter.fungerer lige så godt, som systemet i hverdagen. På den måde undgås i hvert tilfælde én af de hyppigsteEn sikker, tilpasset model, hvor kunden selv har kilder til problemer i en outsourcet løsning. ERP Mail Desktop Kunde Backup Web WebDet lyder måske underligt, men problemet opstår kun randøren vil tabe penge første gang, der bruges timeri de situationer, hvor ingen af parterne har en forret- på kunden. I sådanne tilfælde ville det være enningsmodel, hvor det kan betale sig at hjælpe kunden. tilsnigelse at sige, at kundens forretningsmæssige målDet sker nogle gange, hvis kunden har forhandlet en kommer i centrum.kontrakt med forhandlerne, der er så stram, at leve-
 • 9. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 712. KonklusionCloud Computing dækker over en række forskel- Der er få gode eksempler på at dele fx Exchange oglige måder at udbyde IT-services på, men selvom de Active Directory fra hinanden. Til gengæld er der ikkeudbydes via internettet, er det ikke sikkert, at det passer noget, der forhindrer at lægge fx en webshop og virk-til alle. Derfor er det, som man skal være opmærksom somhedens fildrev ved forskellige leverandører.på, at applikationerne stadig skal tilpasses den enkeltevirksomhed, som med regulære services, hvis det skal SLA målfungere optimalt. Men det positive er, at det muligt Hvilke servicemål er gode nok? Når elementer skal out-at kombinere services, Cloud-type og konfiguration sources, og skyen skal anvendes, er der ofte en naturligpå rigtig mange måder. Derfor kan følgende punkter sammenhæng mellem servicemål og priser. Krav omvære et godt udgangspunkt at få afklaret, inden man høje oppetider medfører høje priser og vice versa.bevæger sig imod skyerne: Den typiske og primære begrundelse for at outsourceIT-kompetencer går på én ting: pris. Det frigiver resurser til andetDet er vigtigt at kende de interne IT-kompetencer. De end drift – og de resurser kan virksomheden i stedeter med til at afgøre, hvor store dele du kan outsource, anvende i kerneforretningen, hvor investeringenog hvordan du kan outsource de enkelte komponenter. er mere rentabel. Det kræver en vis organisatorisk IT-modenhed og –selvtillid før det er muligt at høsteServices frugterne af Multisourcing kombineret med CloudNogle services er simpelthen ikke standardiserede nok Computing. For at skabe succes med Multisourcing,til at kunne flyttes til skyen. Nogle af dem er måske i uanset om det indeholder Cloud-komponenter, eren tilstand, hvor det kræver så meget support, at en der flere faktorer, som det kan betale sig at betragteoutsourcing-leverandør ikke ønsker at overtage dem til – især hvilke behov, virksomheden har. Der er ikkeden pris, du vil betale. nogen standard løsning. Derfor er det afgørende, at man handler med åbne øjne og med en realistisk,Servicetårne strategisk planlagt tilgangsvinkel. Så hvis man gør sitNogle services hører naturligt sammen. Det kan være hjemmearbejde ordentligt, kan mange virksomheder,en rigtig god idé at overveje at samle dem, der passer der i dag benytter sig at Multisourcing, også kunne fåsammen. Det vil mindske både fejlkilderne ved drifts- udbytte af Cloud-ydelser.nedbrud, men også kompleksiteten ved ændringer.13. KontaktÅrhus: København:TDC Hosting A/S TDC Hosting A/SOlof Palmes Allé 32 Teglholmsgade 1-3, B-48200 Århus N 0900 København CTelefon: +45 70 26 25 27 Telefon: +45 70 26 25 27Fax: +45 70 26 25 28 Fax: +45 35 43 64 03Mail: info@tdchosting.dk Mail: info@tdchosting.dk
 • 10. TDC hosting White Paper • Cloud Computing & Multiscourcing • side 8