• Like
Zene
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
958
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Poučna priča Za sve žene
 • 2.
  • J ednog dana, kad je kroja č ica š ila sjede ć i pored rijeke, naprstak joj je upao u rijeku.
 • 3.
  • Ona je zaplakala, a Gospodar koji je prolazio tuda je uo č i pitao: "Drago dijete, za š to pla češ?
  • Odgovorila mu je da joj je naprstak upao u rijeku, a potreban joj je jer poma ž e mu ž u da zaradi novac i uzdr ž ava obitelj.
 • 4.
  • Gospodar je stavio ruku u vodu i izvukao zlatni naprstak sa nizom safira.
  • "Da li je ovo tvoj naprstak"  pitao je gospodar. Kroja č ica je odgovorila "Ne"
 • 5.
  • Gospodar je ponovo spustio ruku u vodu. Izvukao je zlatni naprstak opto č en rubinima.
  • "Da li je ovo tvoj naprstak"  pitao je gospodar ponovo. Krojačica je odgovorila "Ne"
 • 6.
  • Gospodar je ponovo zamočio ruku u vodu i izvadio kožni naprstak.
  • "Da li je ovo tvoj naprstak"  pitao je gospodar. Kroja č ica je odgovorila "Da"
 • 7.
  • Gospodaru je bilo drago š to je ž ena iskrena, pa joj je dao sva tri naprstka i kroja č ica je oti š la ku ć i sretna.
 • 8.
  • Nekoliko godina kasnije, kroja č ica je š etala pored rijeke sa svojim mu ž em. Mu ž se okliznuo, upao u rijeku i nestao pod vodom.
 • 9.
  • Ž ena je zavikala, i ponovo je Gospodar prolazio tuda. Pitao je: "Za š to zapoma ž e š ?"
  • "O Gospodaru, mu ž mi je upao u rijeku"
 • 10.
  • Gospodar je skočio u vodu i izvukao Georga Clooneyja.
  • "Da li je ovo tvoj muž" upitao je.
 • 11.
  • "Da," povikala je kroja č ica. Gospodar je bio jako ljut "La ž e š ! To nije istina“
 • 12.
  • Kroja č ica odgovori: "Oh, oprostite mi gospodaru. To je nesporazum. Vidite, da sam rekla 'ne' za Georga Clooneyja , vi biste izvukli Brada Pit t a.
 • 13.
  • Onda, kada bih rekla 'ne' za njega, vi biste izvukli moga mu ž a.
  • Kada bih rekla 'da,' vi biste mi ih dali svu trojicu. Gospodaru, ja nisam najboljeg zdravlja i ne bih mogla brinuti o sva tri mu ž a, zato sam rekla 'da' za Georga Clooneyja .
 • 14.
  • T ako joj je Gospodar dozvolio da ga zadr ž i.
 • 15.
  • Moralna pouka ove pri č e je:
  • Kada ž ena la ž e, to je uvijek zbog dobrog i č asnog razloga i uvijek u najboljem interesu drugih. To je na š a pri č a, i mi je se dr ž imo. U potpisu, Mi ž ene