Nijmegen Verleden Verbeeld

 • 579 views
Uploaded on

strategie voor het positioneren van cultuurhistorie in de stad

strategie voor het positioneren van cultuurhistorie in de stad

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
579
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. • • • organisatie • product • marketing • diensten & communicatie
 • 2. Het eerste en belangrijkste component waarmee de identiteit van de stad wordt opgebouwd is het product : de fysieke materie die het stadsbeeld bepaalt en het collectieve geheugen . De cultuurhistorische materie is de hardware waar alles om draait: ze vormt de authentieke basis voor het Verleden Verbeeld en is verankerd in een krachtig, consistent en geloofwaardig erfgoedbeleid: de stadsontwikkeling, het landschap, de monumenten, de relicten en de museale collecties. Ook de software is van belang: geschreven bronnen, levende getuigenissen en beelden voormen de zachte kant van het collectieve geheugen. Het scheppen van goede randvoorwaarden voor een doelmatig beheer van de hardware is een verantwoordelijkheid van de overheid. Voor dit concept kan het interessant zijn dat de stad ook kan tonen dynamisch en creatief te zijn. Uitingen van moderne kunst en ontwerp worden daarom eveneens tot het product gerekend. Dit past in het beeld van de gelaagde stad, waar eigentijdse uitingen immers morgen al onderdeel zijn van de geschiedenis: ‘Altijd Nijmegen !’
 • 3. hardware software • stedelijke structuur & landschap • levende verhalen & getuigenissen • monumenten en relicten • emoties • bronmateriaal • kunst (interpretaties) & cultuur selectie ankerpunt in de geschiedenis, betekenis expressief gehalte, herkenbaarheid bijzonder, uniek
 • 4. De tweede component van Verleden Verbeeld zijn de diensten, i.c. de manier waarop de stad met het product omgaat in termen van presentatie en verhandeling . Het betreft de duiding van strategisch gekozen plekken in de stad én hun ontsluiting op een manier die veel mensen kan aanspreken. Visualisaties behoren tot het dienstenpakket, evenals het aanbod van de musea en andere cultuuruitingen in de stad. De diensten die de historische stad aan bewoners en bezoekers levert is een manifestatie van stadsidentiteit, omdat ze in sterke mate het karakter van Nijmegen mee bepalen. Diensten kunnen een hoog participatie gehalte hebben, waardoor er een belangrijke rol ligt bij het particuliere initiatief. De factor ‘trots’ is belangrijk , omdat het de kwaliteit en de uitstraling van de diensten in hoge mate kan beïnvloeden. De positieve emotie van betrokkenen kan de stad tot grote prestaties drijven: partijen in een zelfbewuste stad zijn competent, betrokken en energiek. Trots is de lichaamstaal van de stad.
 • 5. De identiteit van de stad is - zoals de hoofdstukken van een geschiedenisboek - opgebouwd uit de opeenvolging van 2000 jaar stadsgeschiedenis. Het decor waarin de bewoner of bezoeker zich beweegt , vertelt dat verhaal. Ieder historisch gebouw, object, locatie of evenement vertelt een verhaal dat samenhangt met mensen en gebeurtenissen; een verhaal dat samenhangt met andere verhalen, in de stad zelf – of met verhalen van ver daarbuiten. In het verhaal van de gelaagde stad hebben alle episoden in principe evenveel bestaansrecht. Men kan daarin wel accenten aanbrengen of strategische keuzen maken. Die keuzen zullen sterk afhangen van de actualiteit, de doelgroep die men wil bereiken en het ambitieniveau dat men zich stelt op basis van het operationele vermogen van de stakeholders.
 • 6. componenten resultaat • visualisaties • ‘lieux de mémoire´ • tijdbalk • vensters • (flexibele) verbindingen • plekken en iconen • thema’s • evenementen • belevenissen
 • 7. met inzichten uit het verleden, vooruitstrevend hedendaags ontwerpen: (vooruit met de geschiedenis) inzichten uit het verleden cultiveren : (terug naar het verleden)
 • 8. vensters monumenten & relicten centra verhalen & (bedels) getuigenissen 2000 Statische infrastructuur : Per periode uit de tijdsbalk wordt een herkenbaar ´centrum´ ingericht waar de betreffende periode nader wordt belicht en 0 uitgediept. Er wordt tevens verwezen naar andere plekken in de stad (relicten of verhalen) uit diezelfde periode.
 • 9. Stratemakerstoren stadhuis St Steven Hessenberg Marienburgkapel Praetorium
 • 10. Stratemakerstoren stadhuis St Steven Hessenberg Marienburgkapel Praetorium
 • 11. monumenten, verhalen & thema’s relicten en kunst getuigenissen 2000 Dynamische infrastructuur : Routes door de stad worden thematisch opgebouwd. Deze thema´s kunnen telkens veranderen. Afhankelijk van het gekozen thema worden plekken en verhalen uit verschillende perioden onderling verbonden waardoor diverse (virtuele) routes ontstaan, afhankelijk van de 0 actualiteit of de keuze van de bezoeker.
 • 12. Jan van Hooff Stratemakerstoren St. Anthonispoort stadsmuur oorlog & Gobelins vrede Gedeputeerdenplaats bommengrens legerkamp Kruittoren Kruittoren
 • 13. Jan van Hooff St. Anthonispoort Loden Lady St Stevenskerkhof De Schommel Marienburgkapel dood & begraven
 • 14. In de tentoonstelling De Verdieping van Nederland naast het Rijksarchief in Den Haag komen op verschillende manieren authentieke bronnen tot leven. Je kunt digitaal door de mooiste middeleeuwse handschriften bladeren, je feitenkennis testen of virtuele ontdekkingen beleven van gerelateerde plekken of personen. Naast de permanente presentatie zijn er regelmatig kleine tentoonstellingen rondom een actueel thema te zien. Bij deze exposities worden lezingen en bijeenkomsten georganiseerd.
 • 15. In het Haus der Geschichte in Bonn kun je virtueel een politiek, economisch en sociaal tijdsgewricht ontdekken vanuit de presentatie van alledaagse dingen, die refereren naar de tijdsperiode van je eigen keuze.
 • 16. In Het geheugen van Oost in het Amsterdams Historisch Museum vertellen bewoners van Amsterdam Oost verhalen over hun buurt. Iedereen mag meedoen.
 • 17. Stel je voor... dat technologie kan gaan waar geen mens ooit is gegaan, dat technologie kan slagen waar geen mens is geslaagd … In Italië en Frankrijk is de sensationele traditie van son et lumiere met de modernste technieken al ruimschoots gevestigd.
 • 18. Amsterdam maakt gebruik van de toegevoegde multimediale, interactieve, communicatieve en creatieve mogelijkheden in het onderwijs. Frequentie 1550 is een citygame, een educatief stadsspel waarbij leerlingen in groepjes hun directe omgeving verkennen, veroveren en multimediaal in kaart brengen met behulp van mobiele telefoons, GPS en on line computers. De spelers verzamelen hiervoor data (geluid, foto’s, video) en versturen die per breedbandige draadloze verbinding naar de thuisbasis om deze informatie vervolgens verder te verwerken in hun opdrachten. Doel van de pilot is het onderzoeken van de mogelijkheden om vormelementen van mobiele gaming te combineren met educatieve doelstellingen.
 • 19. Kansen om het profiel van Oudste Stad van Nederland tot leven te brengen: • een helder onderscheid maken tussen de beoogde doelgroepen en daarbij de meest aansprekende identificatiemogelijkheden en infrastructuur kiezen. • informatie niet alleen toegankelijk en beleefbaar maken (uit de boeken naar de mensen brengen), maar op een moderne manier de `ziel` raken van het historische gegeven (historie heeft een maatschappelijke relevantie). • het motto Altijd Nijmegen tot een gemeenschapsgevoel maken dat op street-level beleefbaar is. De ‘street-scene’ is eclectisch en informeel. Daar waar cultuurproductie en -consumptie dicht bij elkaar kunnen komen is het levendig. Hier liggen kansen om het verleden van de stad te verbinden met de moderne tijd. • slimme, thematische verbindingen maken voor de uitwerking en branding van een bepaald thema, met hulp van talloze creatieve en ondernemende partijen in de stad.
 • 20. Een derde component van het verleden Verbeeld omvat het netwerk van de overheid, de bewoners, ondernemers en dienstverlenende instanties in de stad, kortom alle denkbare samenwerkingsverbanden die in Nijmegen van belang kunnen zijn voor de beleving en profilering van de Oudste Stad van Nederland. Het algemene gedrag van deze direct betrokkenen bepaalt de stadsidentiteit in een mate die evenredig is met de mate waarin zij in contact staan met het grotere publiek of de mate waarin zij een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de ambities .
 • 21. beleid & synergie sturing • speerpunten beleid • centrale regie: bestuursteam & ambtelijk team • samenhang • gerichte allianties tussen • bundeling van krachten stakeholders (platform) Dit vraagt om integrale samenwerking met andere overheidsorganen zoals de provincie, tussen portefeuillehouders onderling en tussen de respectievelijke beleidsafdelingen binnen de gemeente.
 • 22. Kansen waarbij zowel overheid als particulier initiatief elkaar kunnen versterken zijn: • meer samenwerking met het bedrijfsleven • ondersteuning van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen, • bestendiging samenwerking tussen partners naar analogie van de Romeinse Alliantie, • vestiging van een Huis van de Geschiedenis op een prominente historische plek in de Stad, • oprichting van een voor iedereen toegankelijk Geschiedeniscafé • ondersteuning van grote publieksevenementen zoals Gebroeders van Limburg en Romeins weekend, Week van de Geschiedenis en Open Monumentendag.
 • 23. Het vierde en laatste niveau is niet alleen het geheel aan communicatie materiaal over de stad in de verschillende media, maar ook het marketingconcept waarlangs de stad zich gaat presenteren. Een goede communicatie en marketing, die consequent sterke en consistente beelden weet uit te • dragen en die de doelen van de stad helder reflecteert , maken de identiteit van de stad zichtbaar en beleefbaar. Dit draagt bij aan een attractieve positionering van de stad. Een mogelijke valkuil in dit stadium is dat de boodschap (gewenste imago als Oudste Stad van Nederland) nu nog vooruitloopt op de werkelijkheid (te realiseren identiteit). Marketing is zowel een strategisch als communicatief medium, waarmee gericht doelgroepen kunnen worden bereikt. De toeristische industrie is in deze categorie een belangrijke key-player, maar citymarketing is vooral een zaak van iedereen die zich betrokken voelt bij de stad .
 • 24. • positionering is attractief, onderscheidend en vooral waar: beweren = bewijzen ! • bewoners bepalen mede de identiteit en het imago van de stad; zij moeten zich herkennen in de gekozen positionering om het positieve gevoel voor de stad te kunnen overbrengen. Ontwikkelen ´warme ´citymarketing en nieuwe Toerismenota. • via promotie en communicatie wereldkundig maken wat de stad is en wat zij te bieden heeft. ontwikkeling - bewustzijn - promotie
 • 25. van identiteit naar imago van imago naar identiteit
 • 26. ambitie – voorzichtig groeimodel of bereidheid tot een grensverleggende ´stretch´ op ambities en doelstellingen? – ambitiepiramide bepaalt de manier waarop we naar de stad kijken : lokaal? regionaal? nationaal ? focus – intern gericht ? extern gericht? methodiek – statisch of dynamisch gebruik van de diverse identificatiemogelijkheden? organisatie – geregisseerde of spontane bundeling van collectieve krachten ?