• Like
S12 bai 12 di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoainhan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

S12 bai 12 di truyen lien ket voi gioi tinh va di truyen ngoainhan

 • 2,737 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,737
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6

Actions

Shares
Downloads
13
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BAØI 12. DI TRUYEÀN LIEÂN KEÁT VÔÙI GIÔÙI TÍNH VAØ DI TRUYEÀN NGOAØI NHAÂN
 • 2. I.DI TRUYEÀN LIEÂN KEÁT VÔÙI GIÔÙI TÍNH 1. NST giới tính và cơ chế TB học xác định giới tính bằng NST: Boä NST ôû ngöôøi ñaøn oâng (44A+ XY) a.NST gi ới tính
 • 3. Caëp NST giôùi tính XY ôû ngöôøi X Y Vùng tương đồng Vùng không tương đồng trên Y Vùng không tương đồng trên X Vùng tương đồng
 • 4. b.Một số cơ chế TB học xác định giới tính bằng NST: * Ki ểu XX, XY con c ái XX,con đực XY 44 XX 44 XY
 • 5. Con cái XY, con đực XX maùi XY troáng XX
 • 6. * Ki ểu XX,XO: con cái XX, con đực XO: châu chấu rệp, bọ xít con c ái XO, con đực XX: bọ nhậy.
 • 7. 2.Di truyeàn lieân keát vôùi giôùi tính a. Gen treân NST X pheùp lai thuaän pheùp lai nghòch X ♂ ♀ Pt/c ♂ F1 ♀ F2 ♂ ♀ ♂ X ♂ ♀ Pt/c ♀ ♂ F1 F2 ♀ ♀ ♂ ♂
 • 8. Giaûi thích baèng cô sôû teá baøo hoïc
 • 9. Ñaëc ñieåm di truyeàn cuûa caùc gen treân NST X: di truyeàn cheùo.
 • 10. b. Gen trên NST Y Ví dụ: bố có tay dính ngón, tai có túm lông sẽ truyền cho con trai. Đặc điểm: di truyền thẳng c. Kh ái niệm : c YÙ nghóa
  • Dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái ở ĐV và điều chỉnh tỷ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất.
  • Phát hiện được bệnh do rối loạn cơ chế phân li, tổ hợp của cặp NST giới tính.
 • 11.  
 • 12. II.DI TRUYEÀN NGOAØI NHAÂN Thí nghieäm cuûa Coren. Ñoái töôïng caây hoa phaán, ñaäu haø lan
  • - ĐK di truyền:
  • KQ phép lai thuận và lai nghịch khác nhau.
  • Con lai luôn có KH giống mẹ (DT theo dòng mẹ).
  • Gen quy định tính trạng nằm ở ngoài nhân (trong ty thể hoặc lục lạp).
  • Sự phân ly KH ở đời con rất phức tạp.
  • Các tính trạng DT không tuân theo các quy luật DT NST.
  A B X B A X Lai thuận Lai nghịch TBC của A TBC của B
 • 13. Lừa đực Ngựa cái La X