ผูอานวยการโรงเรียน                        ้                       นายสุรกสิ ท...
คณะกรรมการดาเนินงาน   อนุบาล 1        อนุบาล 2/1       อนุบาล 2/2นางอโณทัย เหล่าหว้าน   นางวันเพ็ญ ทินช...
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1     มัธยมศึกษาปี ที่ 2    มัธยมศึกษาปี ที่ 3นายประดิ ษฐ์ สกุลซ้ง    นา...
123
ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน- สภาพครอบครัว    * ความยากจน ร้อยละ 18.79 จากจานวนนักเรียนทังหมด         ...
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ปี การศึกษา 2553
ประจาปี การศึกษา 2553
1234  การคัดกรองนักเรียนด้วยโปรแกรม Scan Tool
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
โรงเรียนบ้านชาด
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โรงเรียนบ้านชาด

459 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียนบ้านชาด

 1. 1. ผูอานวยการโรงเรียน ้ นายสุรกสิ ทธิ์ สมสวาสดิ์ ันายบุญถิน สงวนรัตน์ นายประดิษฐ์ สกุลซ้ง นางนวลศิร ิ เพียรภายลุน นางสรวงสุดา ศรีพงศ์พยอม ่ นางวันทนีย์ เหลื่อมสิงขร
 2. 2. คณะกรรมการดาเนินงาน อนุบาล 1 อนุบาล 2/1 อนุบาล 2/2นางอโณทัย เหล่าหว้าน นางวันเพ็ญ ทินช่วย นางเสมอจิต อ้วนละมัย
 3. 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มัธยมศึกษาปี ที่ 3นายประดิ ษฐ์ สกุลซ้ง นายพูลผล เหล่านายอ นายดุสิทธิ์ ศรีปากดีนางนิ ตยา กองวงษา นางนวลศิ ริ เพียรภายลุน นางรัศมีแข แสนมาโนช
 4. 4. 123
 5. 5. ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน- สภาพครอบครัว * ความยากจน ร้อยละ 18.79 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้ * บิดา – มารดาเสียชีวิต ร้อยละ 2.17 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้ * หย่าร้าง ร้อยละ 15.45 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้- ด้านพฤติกรรม * ยาเสพติด ร้อยละ 1.63 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้ * ชู้สาว ร้อยละ 1.36 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้ * การพนัน ร้อยละ 2.71 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้
 6. 6. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ปี การศึกษา 2553
 7. 7. ประจาปี การศึกษา 2553
 8. 8. 1234 การคัดกรองนักเรียนด้วยโปรแกรม Scan Tool

×