โรงเรียนบ้านชาด
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

โรงเรียนบ้านชาด

 • 601 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
601
On Slideshare
556
From Embeds
45
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 45

http://krunakhu.wordpress.com 45

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ผูอานวยการโรงเรียน ้ นายสุรกสิ ทธิ์ สมสวาสดิ์ ันายบุญถิน สงวนรัตน์ นายประดิษฐ์ สกุลซ้ง นางนวลศิร ิ เพียรภายลุน นางสรวงสุดา ศรีพงศ์พยอม ่ นางวันทนีย์ เหลื่อมสิงขร
 • 2. คณะกรรมการดาเนินงาน อนุบาล 1 อนุบาล 2/1 อนุบาล 2/2นางอโณทัย เหล่าหว้าน นางวันเพ็ญ ทินช่วย นางเสมอจิต อ้วนละมัย
 • 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มัธยมศึกษาปี ที่ 2 มัธยมศึกษาปี ที่ 3นายประดิ ษฐ์ สกุลซ้ง นายพูลผล เหล่านายอ นายดุสิทธิ์ ศรีปากดีนางนิ ตยา กองวงษา นางนวลศิ ริ เพียรภายลุน นางรัศมีแข แสนมาโนช
 • 4. 123
 • 5. ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน- สภาพครอบครัว * ความยากจน ร้อยละ 18.79 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้ * บิดา – มารดาเสียชีวิต ร้อยละ 2.17 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้ * หย่าร้าง ร้อยละ 15.45 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้- ด้านพฤติกรรม * ยาเสพติด ร้อยละ 1.63 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้ * ชู้สาว ร้อยละ 1.36 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้ * การพนัน ร้อยละ 2.71 จากจานวนนักเรียนทังหมด ้
 • 6. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ปี การศึกษา 2553
 • 7. ประจาปี การศึกษา 2553
 • 8. 1234 การคัดกรองนักเรียนด้วยโปรแกรม Scan Tool