Quản lý thiết bị đầu cuối di động

354 views
266 views

Published on

Quản lý thiết bị đầu cuối di động

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quản lý thiết bị đầu cuối di động

 1. 1. QU N LÝ THI T B Đ U CU I DI Đ NG S c n thi t và gi i pháp đ i v i Vi t Nam 1 TS Bùi Thiên Hà Phó TBT T p chí Xã H i Thông Tin
 2. 2. Agenda S phát tri n c a di đ ng t i Vi t Nam và nh ng v n đ đ t ra c n gi i quy t Kinh nghi m c a 1 s nư c trên th g i Gi i pháp qu n lý thi t b đ u cu i di đ ng nh m đ m b o an toàn an ninh trên m ng di đ ng và ch ng th t thu thu . 2
 3. 3. Th trư ng thi t b đ u cu i di đ ng t i Vi t Nam Trên 120 tri u thuê bao 90 tri u máy di đ ng đang ho t đ ng Trên 20 tri u máy m i hàng năm v i chi phí đ u tư kho ng 2,3 t USD ư c tính b ng kho ng 39% tiêu dùng thi t b đi n t 3 b đi n t MOBILE HANDSETS DEMAND 2012 2013 2014 Mobile Subscribers (mn) 198 222 234 Domestic Handset Sales (US$mn) 2160 2226 2270 Domestic Handset Sales (mn) 20.8 22.6 24.2 Source BMI
 4. 4. Đ c đi m th trư ng thi t b đ u cu i Vi t Nam Đi n tho i g n v i con ngư i trong m i ho t đ ng Liên l c, làm ăn, tin t c, ví đi n t thanh toán, đ ng h báo th c, v.v.. Thi t b đ u cu i đã tr thành 1 tài s n có giá tr mà ngư i ta mang theo C nh ng ho t đ ng t i ph m, kh ng b , Trên 90% ngư i dùng là thuê bao tr trư c. V n đ qu n lý s d ng đư c đ t ra Các ho t đ ng t i ph m g n đây có xu hư ng tăng S n xu t thi t b đ u cu i b t đ u tr thành 1 ngành c n đư c b o h t i Vi t Nam 4 S n xu t thi t b đ u cu i b t đ u tr thành 1 ngành c n đư c b o h t i Vi t Nam Năm 2012, ư c tính Vi t Nam xu t kh u kho ng 12 t USD Các liên doanh b t đ u phát tri n Samsung, Nokia, v.v.. S xu t hi n nhanh chóng c a các lo i đi n tho i không rõ ngu n g c, tình tr ng nh p l u V n đ b o h ngành công nghi p s n xu t Ch t lư ng m ng Th t thu thu
 5. 5. Chưa th c s qu n lý đư c – Chưa có cách nào tr l i đư c nh ng câu h i sau: Có bao nhiêu máy đi n tho i đang đư c s d ng ngày hôm nay, tu n trư c, tháng trư c? Bao nhiêu lo i đi n tho i? S lư ng t ng lo i? Bao nhiêu máy r m (fake phone)? Bao nhiêu máy đư c nh p chính hãng, bao nhiêu máy nh p l u? Thu nh p đi n tho i thu đư c và th t thu bao nhiêu c a m i năm? Bao nhiêu ngư i dùng SIM chuy n vùng vào Vi t Nam? 5 Bao nhiêu ngư i dùng SIM chuy n vùng vào Vi t Nam? V.v Đ tr l i đư c nh ng câu h i trên Vi t Nam c n có 1 h th ng qu n lý thi t b đ u cu i di đ ng. Tương t như qu n lý ô tô b ng bi n s xe, máy di đ ng có ID qu n lý là IMEI. N u có h th ng qu n lý t p trung IMEI thì s qu n lý đư c toàn b thi t b di đ ng t i Vi t Nam
 6. 6. Nh ng h qu Tình tr ng tr m cư p Buôn l u, th t thu thu Do máy đi n tho i là 1 tài s n l n, 1 s n ph m th i trang, l i không b qu n lý (như ô tô xe máy), do v y tình tr ng này b t đ u x y ra ph bi n Theo ư c tính c a 1 s đơn v nghiên c u th trư ng, hàng năm Vi t Nam th t thu thu kho ng 25,8 tri u USD t c kho ng 540 t đ ng. 6 T i ph m Hàng r m, hàng nhái H u h t các ho t đ ng t i ph m, kh ng b , ch ng chính quy n, xâm ph m an ninh qu c gia nh ng k t i ph m đ u dùng đ n thi t b di đ ng. Hàng r m, hàng nhái nh hư ng đ n ch t lư ng m ng (Theo Qualcomm at the 2012 IETF TSG tăng 86% CAPEX, gi m 50% capacity data, v.v..) nh hư ng s c kh e và đ u tư nư c ngoài vào Vi t Nam trong lĩnh v c s n xu t di đ ng.
 7. 7. Nh ng v n đ c n đ t ra và gi i quy t Qu n lý thi t b Th c thi các quy đ nh v qu n lý thi t b đ u cu i, đcho phép khóa nh ng máy không đăng ký. Ch ng hàng gi hàng nhái, hàng kém ch t lư ng, b o v s n xu t trong nư c. Qu n lý và an ninh di đ ng ph c v b o v an ninh qu c gia B o v m ng vi n thông qu c gia Qu n lý monitor đư c nh ng ngư i c m máy qua biên gi i. B o v an ninh qu c gia, ch ng t i ph m, kh ng b 7 H tr các cơ quan h i quan và thuê Qu n lý đư c thi t b di đ ng, ch nh ng thi t b nào n p thu m i sư s ng đư c. Tăng cư ng ch ng tôi ph m Theo dõi, qu n lý đư c toàn b vi c s d ng đi n tho i, thay đ i SIM, s máy. Vi c này s gi m đư c ho t đ ng t i ph m như cư p gi t, ph c v công tác đi u tra, v.v.. B o v s c kh e ngư i tiêu dùng Sóng đi n tho i, c quy, v.v.. TELCORDIA PROPRIETARY & STRICTLY CONFIDENTIAL See proprietary restrictions on title page.
 8. 8. Brazil’s và v n đ buôn l u, không đăng ký đi n tho i Th trư ng đi n tho i "đen" t i Brazil đã gây nên: Không qu n lý đư c database ph c v an ninh M t s nhà s n xu t rút kh i vi c đ u tư vào th trư ng: HTC rút kh i th trư ng vào tháng 6/2012 Ch t lư ng m ng kém Anatel (Cơ quan qu n lý viên thông c a Braxil) b t đ u nghiên c u th nghi m h th ng có th khóa đư c các máy "đen" s th c hi n vào gi a 2013. 8 th ng có th khóa đư c các máy "đen" s th c hi n vào gi a 2013.
 9. 9. India’s tri n khai vi c qu n lý thi t b đ u cu i đ ch ng t i ph m Ân Đ b t đ u quan tâm đ n v n đ qu n lý thi t b di đ ng k t v kh ng b Mumbai 2008, sau khi phát hi n nh ng k đánh bom dùng đi n tho i di đ ng không có IMEI đ liên l c kích ho t bom. Chính ph n đ sau đó đã tri n khai vi c khóa toàn b máy đi n tho i có IMEI không đư c đăng ký. Kho ng 20 tri u máy b khóa 2010. Đi u này đã gây nh hư ng r t nhi u ngư i lương thi n. Hi n t i n đ đã tri n khai th nghi m h th ng qu ng lý thi t b di đ ng t p trung t i 1 t nh có dân s 90 tri u ngư i, đúng b ng c a VietNam 9 có dân s 90 tri u ngư i, đúng b ng c a VietNam Chính ph n Đ th y c n ph i tri n khai 1 h th ng qu ng lý t p trung qu n lý toàn b trogn th i gian th c các máy di đ ng c a các nhà khai thác đ ch ng l i t i ph m
 10. 10. India : moving forward Chính ph n đ b t đâu tri n khai vi c ng d ng công ngh qu n lý t p trung qu c gia thi t b di đ ng b t đ u vào 2013. 10 http://www.thehindubusinessline.com/industry-and-economy/info-tech/dot-for-trial-runs-of-new-tech-to-locate-mobiles-real-time/article4164533.ece
 11. 11. United Kingdom Anh b t đ u qu n lý IMEI theo lu t 2003’s Mobile Telephones Reprogramming Act Các thi t b ph i đăng ký IMEI m i đư c m khóa. Vi c khóa máy do các nhà khai thác th c hi n Vi c này có phát huy hi u qu nhưng chưa gi i quy t đư c t n g c vi c qu n lý trogn th i gian th c và ch ng th t thu thu 11 Blocking is not done in real-time (slower than thieves) and still have issue with cloning / reprogramming devices
 12. 12. Mexico’s Kidnapping Problem Mexico đưa ra lu t yêu c u các thi t b m ng đăng ký IMEI t 2009 đ ch ng tôi ph m buôn l u ma túy và b t cóc. Sau 1 năm ch có 60% s máy đăng ký, do v y không th khóa 40% còn l i đư c nên lu t đã b h y b . 12 Unregistered phones are highly related to organize crime, managing the phones leads to a better approach for law enforcement
 13. 13. Vi t Nam đã b t đ u tri n khai các chính sách ph c v qu n lý thi t b di đ ng. M t s văn b n đã đư c ban hành: 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2011 c a B trư ng B Công thương quy đ nh các m t hàng không khuy n khích nh p kh u, trong đó có đi n tho i di đ ng. Thông báo s 197/TB-BCT ngày 06/05/2011 nh p kh u thi t b đ u cu i di đ ng qua các c ng H i Phòng, Đà Năng và TP HCM. Thông tư 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011 Quy đ nh chi ti t thi hành Ngh 13 Thông tư 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011 Quy đ nh chi ti t thi hành Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph đ i v i hàng hoá thu c di n qu n lý ngành c a B Thông tin và Truy n thông Thông tư 04/2012/TT-BTTTT quy đ nh v qu n lý thuê bao di đ ng tr trư c TUY NHIÊN Đ TH C TH ĐƯ C CÁC CH TRƯƠNG CHÍNH SÁCH NÀY C N CÓ H TH NG K THU T H TR
 14. 14. Gi i pháp: Tri n khai h th ng qu n lý thi t bj đ u cu i di đ ng qu c gia. H th ng qu n lý thi t b di đ ng qu c gia H th ng ta l p v i các nhà khai thác, qu n lý toàn b thi t b đ u cu i. H th ng qu n lý d a trên 3 thông s : IMEI, IMSI, MSISDN có th thu th p, phân tích và qu n lý đư c toàn b các ho t đ ng c a thuê bao di đ ng. +84 97 123 4567+84 97 123 4567 14 bao di đ ng. IMEI IMSI MSISDN H THÔNG QU N LÝ THI T B DI Đ NG QU C GIA
 15. 15. Trân tr ng c m ơn 15 TS.Bùi Thiên Hà, Phó TBT T p chí XHTT Trư ng ban biên t p T p chí Telecom&IT email: th70vn@yahoo.com

×