geometr гурвалжин

15,015 views

Published on

Гурвалжин

Published in: Education, Spiritual, Business
2 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,015
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
70
Actions
Shares
0
Downloads
393
Comments
2
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

geometr гурвалжин

 1. 1. Хавтгайн Геометр<br />Хөвсгөл Шинэ-Идэрсуманд амарч байхдаа хийв<br />2010 оны 8-р сар<br />
 2. 2. Гурвалжны элементүүд<br />Орой A,B,C<br />Талууд<br />AB тал (с)<br />BC тал (а)<br />AC тал (в)<br /><ul><li>Өнцгүүд
 3. 3. САВ өнцөг 
 4. 4. АВС өнцөг 
 5. 5. ВСА өнцөг </li></ul><br />A<br />a<br />b<br /><br /><br />c<br />C<br />B<br />C<br />A<br />B<br />
 6. 6. Өндөр оройгоос эсрэг тал руу <br />Гурвалжны өндрүүд суурьтаа перпендикуляр<br />Нэг цэгт огтлолцоно<br />Мохоо өнцөгт гурвалжны хоёр өндөр нь эрсэг талынхаа үргэлжлэл дээр бууна.<br />
 7. 7. Биссектрис өнцгийг хагаслан хуваана<br />Биссектрисүүд нэг цэгт огтлолцоно<br />Огтлолцсон цэг нь багтсан тойргийн төв болно.<br /><br />a<br />b<br />Багтсан тойрог<br /><br /><br />c<br />C<br />B<br />A<br />
 8. 8. Периметр ба талбай<br />.<br /><br />b<br />b<br />a<br />a<br />h<br />c<br />
 9. 9. Гурвалжны ангилал/талаар нь/<br />Зөв гурвалжны бүх тал нь тэнцүү<br /><ul><li>Адил хажуут гурвалжны хоёр тал нь тэнцүү</li></ul>Элдэв талт гурвалжны бүх талууд нь өөр.<br />Зөв гурвалжин<br />Адил хажуут<br />Элдэв талт <br />
 10. 10. Асуулт<br />а талтай зөв гурвалжны периметрийг яаж олох вэ?<br />Гурвалжны талууд 10см, 3см, 5 см байж болох уу?<br />Р=3а<br />Гурвалжны нэг тал нь нөгөө хоёр талын нийлбэрээс их байж болохгүй<br />
 11. 11. Гурвалжны ангилал/өнцгөөр нь/<br />Гурвалжны бүх өнцөг нь 900 бага бол хурц өнцөгт гурвалжин<br /><ul><li>Гурвалжны нэг өнцөгнь 900 бол тэгш өнцөгт гурвалжин</li></ul>Гурвалжны нэг өнцөг нь 900 аас их бол мохоо өнцөгт гурвалжин<br />Хурц өнцөгт<br />Тэгш өнцөгт<br />Мохоо өнцөгт<br />
 12. 12. Асуулт<br />Гурвалжинд 2 тэгш өнцөг байж болох уу?<br />Гурвалжны хоёр өнцөг нь мохоо байж болох уу?<br />Зөв гурвалжны өнцгүүдийг ол.<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг нь 500 бол бусад өнцгүүдийг ол.<br />
 13. 13. Пифагорын теорем<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенузын квадрат нь катетуудын квадратын нийлбэртэй тэнцүү<br />с2=а2+в2<br />гипотенуз<br />Катет<br />Катет<br />
 14. 14. Косинусын теорем<br />Гурвалжны хоёр тал тэдгээрийн хоорондох өнцөгөөр гуравдахь талыг олох боломжтой.<br /><br />b<br />a<br />c<br />с2=а2+b2-2ab cos<br />
 15. 15. Синусын теорем<br />Гурвалжны талыг түүний эрсэг орших өнцгийн синуст харьцуулсан харьцаанууд хоорондоо тэнцүү.<br /><br />a<br />b<br /><br /><br />c<br />
 16. 16. Дасгал<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийн оройгоос татсан өндөр гипотенузыг 4 ба 9 урттай хэрчмүүдэд хуваана. Катетуудыг ол.<br />Гурвалжны суурь 13 см, оройн өнцөг 600 хажуу талуудын нийлбэр 22см болно Хажуу талууд ба суурьт буусан өндрийн ол.<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийн биссектрис нь гипотенузыг 15 ба 20 см хэрчмүүдэд хуваадаг бол катетуудыг ол.<br />Паралелограмын талууд 23см, 11см бөгөөд диагналууд нь 2:3 харьцаатай бол диагналуудыг ол.<br />
 17. 17. Дасгал<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгшөнцгийн оройгоос татсан өндөр гипотенузыг 4 ба 9 урттай хэрчмүүдэд хуваана. Катетуудыг ол.<br />Гурвалжны суурь 13 см, оройн өнцөг 600 хажуу талуудын нийлбэр 22см болно Хажуу талууд ба суурьт буусан өндрийн ол.<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийн биссектрис нь гипотенузыг 15 ба 20 см хэрчмүүдэд хуваадаг бол катетуудыг ол.<br />Паралелограмын талууд 23см, 11см бөгөөд диагналууд нь 2:3 харьцаатай бол диагналуудыг ол.<br />
 18. 18. Дасгал<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгшөнцгийн оройгоос татсан өндөр гипотенузыг 4 ба 9 урттай хэрчмүүдэд хуваана. Катетуудыг ол.<br />Гурвалжны суурь 13 см, оройн өнцөг 600 хажуу талуудын нийлбэр 22см болно Хажуу талууд ба суурьт буусан өндрийн ол.<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийн биссектрис нь гипотенузыг 15 ба 20 см хэрчмүүдэд хуваадаг бол катетуудыг ол.<br />Паралелограмын талууд 23см, 11см бөгөөд диагналууд нь 2:3 харьцаатай бол диагналуудыг ол.<br />
 19. 19. Дасгал<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгшөнцгийн оройгоос татсан өндөр гипотенузыг 4 ба 9 урттай хэрчмүүдэд хуваана. Катетуудыг ол.<br />Гурвалжны суурь 13 см, оройн өнцөг 600 хажуу талуудын нийлбэр 22см болно Хажуу талууд ба суурьт буусан өндрийн ол.<br />Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийн биссектрис нь гипотенузыг 15 ба 20 см хэрчмүүдэд хуваадаг бол катетуудыг ол.<br />Паралелограмын талууд 23см, 11см бөгөөд диагналууд нь 2:3 харьцаатай бол диагналуудыг ол.<br />

×