TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG <ul><li>Hướng dẫn cài đặt và sử dụng </li></ul><ul><li>WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ </li></ul><u...
Phần 1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSITE JOOMLA
Các tài nguyên cần thiết Website: joomla
Bước 1: Các tài nguyên cần thiết để cài đặt website Joomla
Phần 1 . Cài đặt 1. Cài đặt Xampp - Php myadmin - MySql 2. Cài đặt wesbite Joomla 3. Cấu hình và sử dụng
1. Cài đặt Xampp
1. Cài đặt Xampp
1. Cài đặt Xampp
1. Cài đặt Xampp
1. Cài đặt Xampp
1. Cài đặt Xampp (OK)
Cài đặt 1. Cài đặt Xampp - Php myadmin - MySql 2. Cài đặt wesbite Joomla 3. Cấu hình và sử dụng
Lưu ý 1. Thư mục Xampp sau khi cài đặt có thể được đặt tại ổ C ( hoặc trong C:Program Files ) 2. Cài đặt Joomla
Lưu ý 2. Giải nén và Copy nội dung website Joomla vào trong thư mục Xampp/htdocs/ Và đổi tên tùy ý, vd: ecom12 2. Cài đặt ...
2. Cài đặt Website Joomla Copy nội dung website vào thư mục chứa máy chủ web C:xampphtdocs Sau đó đổi tên thư mục này thàn...
TẠO CƠ SỞ DỮ LiỆU
Tạo cơ sở dữ liệu Mở IE, vào địa chỉ: Localhost/xampp Sau đó chọn English
Tạo cơ sở dữ liệu Bước 1. Tạo database cho website (Vào phpMyAdmin)
Tạo cơ sở dữ liệu <ul><li>Bước 2. Tạo database cho website </li></ul><ul><li>Tên database: ecom12_data </li></ul><ul><li>C...
Tạo cơ sở dữ liệu Bước 3. Tạo database cho website Hoàn thành việc tạo cơ sở dữ liệu cho website
Cài đặt website Ecom12 trên nền Joomla
Bước 1. gõ địa chỉ website để cài đặt http://localhost/ecom12
Bước 2. Kiểm tra các thông số của máy chủ Nếu OK kích vào Tiếp/Next
Bước 3. Kiểm tra License Nếu OK kích vào Tiếp/Next
Bước 4. Tạo database cho website Lưu ý: Tên máy chủ: localhost Tên đăng nhập: root Mật khẩu: ĐỂ TRỐNG Tên cơ sở dữ liệu vừ...
Bước 5. Tiếp
Nhập tên website (tùy ý) Địa chỉ email Mật khẩu quản trị website (phải nhớ mật khẩu này) Lưu ý bước 6 Bước 6. Lưu ý – C...
Xóa thư mục Installation trong thư mục: C:xampphtdocsECom12
Hướng dẫn cài đặt một số module và component
Mở website Mở website tại địa chỉ: Localhost/ecom12 Giao diện website mẫu
Mở 1 trang web khác quản trị Localhost/ecom12/administrator Nhập tên và mật khẩu quản trị
Giao diện quản trị
Hướng dẫn Cấu hình và Quản trị website
<ul><li>Task 1. Quản lý Main Menu </li></ul><ul><li>- Dịch các Menu sang tiếng Việt </li></ul><ul><li>Đổi tên Main Menu th...
Task 1. Quản lý Main Menu - Dịch các Menu sang tiếng Việt Hướng dẫn: Menu  Main Menu  Kích vào từng Menu con trong M...
Task 1. Quản lý Main Menu - Dịch các Menu sang tiếng Việt Hướng dẫn: Menu  Main Menu  Kích vào từng Menu con trong M...
Giao diện Biên tập các Menu bằng tiếng Việt Lưu ý: Nếu database không theo chuẩn utf8_general_ci, các menu có thể không hi...
Đổi tên MAIN MENU thành TRANG CHỦ Hướng dẫn: Extensions  Module Manager  Chọn Main Menu rồi biên tập tên của Module ...
Đổi tên MAIN MENU thành TRANG CHỦ Hướng dẫn: Màn hình biên tập
Đổi tên MAIN MENU thành TRANG CHỦ Màn hình kết quả
Task 2. Chỉnh sửa đường dẫn Home thành Trang chủ Hướng dẫn: Biên tập module Breadcrumbs
 
 
Breadcrumbs Màn hình kết quả Lưu ý: Module Breadcrumbs có chức năng hiển thị đường link đến trang web đang được mở
Task 3. Disable/Enable một số modules (Không hiển thị/Hiển thị) Ví dụ: Disable module: Resources và Key Concepts
Task 3. Disable/Enable một số modules Disable module: Resources và Key Concepts Hướng dẫn: Extensions  Module Manager ...
Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý: Đây là task quan trọng và mất nhiều bước để tạo
Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B1. Tạo Section để lưu trữ tin của Menu đang tạo
Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B1. Tạo Section để lưu trữ tin của Menu đang tạo
Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B2. Tạo Category trong Section đã tạo (category tương ứng ...
<ul><li>Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ </li></ul><ul><li>B2. Tạo Category trong Section đ...
<ul><li>Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ </li></ul><ul><li>B3. Tạo thêm một số Category khá...
<ul><li>Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ </li></ul><ul><li>B3. Tạo thêm một số Category khá...
Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu gắn với Section CÁC DỊCH VỤ với tên là CÁC DỊ...
Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu với tên là CÁC DỊCH VỤ gắn với Section CÁC DỊ...
Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu gắn với Section CÁC DỊCH VỤ với tên là CÁC DỊ...
Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu gắn với Section CÁC DỊCH VỤ với tên là CÁC DỊ...
Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý 3: Nhập thông số cấu hình Menu chính
Kết quả 1. Chưa đẹp do chưa có các Menu con Cần tạo tiếp các Menu con tương ứng với các Category đã tạo ở trên
Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menus  CÁC DỊCH VỤ Tạo các Menu con nằm trong CÁC DỊCH VỤ và gắn vớ...
Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý: Có 2 định dạng tin phổ biến là Category Blog Layout và Category List Layout
Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý: Gắn từng Menu con với các Category
Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Lặp lại các bước tạo Menu con cho các Category tương ứng Kết quả như minh họa!
Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Menu  Top Menu
Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Menu  Top Menu
Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Biên tập trực tiếp vào các Menu đã có
Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Biên tập trực tiếp vào các Menu đã có
Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Kết quả Sau khi đã quản lý được Top Menu, xóa các Menu cũ, ...
Sau khi đã quản lý được Top Menu, xóa các Menu cũ, tạo 4 menu mới: Giới thiệu | Kinh nghiệm | Kiến thức chung | Liên hệ Hư...
Sau khi đã quản lý được Top Menu, xóa các Menu cũ, tạo 4 menu mới: Giới thiệu | Kinh nghiệm | Kiến thức chung | Liên hệ Hư...
Kết quả 3 Categories đã được tạo trong Section TOP MENU
Tạo Menu GiỚI THIỆU trong TOP MENU gắn với Category Giới thiệu đã được tạo ở bước trước
Kết quả
Tạo tiếp các Menu tương ứng để Kết quả như trên
Lưu ý: Khi tạo menu CONTACT chọn kiểu là Contact Category Layout Để biên tập các nội dung Contact, sử dụng Component Conta...
Task 6. Quản lý Media
Task 6. Quản lý Media Hướng dẫn tạo các thư mục Video, Audio để lưu trữ file âm thanh, hình ảnh của website
Task 7. Quản lý Articles
<ul><li>Task 7. Quản lý Articles </li></ul><ul><li>Hướng dẫn: </li></ul><ul><li>Lưu tin mới vào đúng Category </li></ul><u...
Task 8. Thay đổi Welcome Menu manager Main menu Parameter Systems
<ul><li>Hướng dẫn </li></ul><ul><li>Cấu hình và quản lý cửa hàng trực tuyến </li></ul><ul><li>VirtueMart 13 </li></ul><ul>...
Hướng dẫn cài đặt Virtue Mart 13 cho Joomla 1.5
Bước 1. Mở giao diện cài đặt Extensions Install/Uninstall
Cài đặt VirtueMart (đã giải nén) Lưu ý: cài Com trước
Lưu ý: Cài đặt dữ liệu mẫu cho cửa hàng ảo. Sau khi hoàn thành, có thể lặp lại bước trước để cài các Mod
Đã cài đặt xong cửa hàng VirtueMart
<ul><li>Task 2.1. Quản lý VirtueMart </li></ul><ul><li>Hướng dẫn: </li></ul><ul><li>Sau khi cài đặt đủ các component và mo...
Task 2.1. Quản lý VirtueMart Hướng dẫn: Chỉnh sửa cấu hình Module để hiển thị theo đúng chuẩn, như hình minh họa
Hướng dẫn Login và mua thử 1 sản phẩm Thực hiện đầy đủ 4 bước mua hàng Kết quả như minh họa
Hướng dẫn Tạo các Category Tạo các Sản phẩm cho từng Category
Hướng dẫn Việt hóa cửa hàng <ul><li>Sử dụng gói Languagepack for virtuemart 13 </li></ul><ul><li>Copy file vietnam.php ...
Một số hướng dẫn khác <ul><li>Chỉnh sửa font trong templates </li></ul><ul><li>(contentheading, component heading) </li></ul>
Hướng dẫn Kết quả sau khi Việt hóa cửa hàng trực tuyến
 
3.1 Cài đặt module BeInvoled
3.1 Cài đặt module BeInvoled Sửa lỗi trong Helper Dòng 96
3.1 Cài đặt module BeInvoled Enabled module
3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
Blue: Chỉnh sửa đường dẫn đến Logo
NewFlash Chỉnh sửa thành Nguyên tắc hoạt động Menu: Right
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huong dan thuc hanh tmdt nguyen hong quan v1

1,097 views
1,004 views

Published on

Instructions for electronic commerce.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huong dan thuc hanh tmdt nguyen hong quan v1

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG <ul><li>Hướng dẫn cài đặt và sử dụng </li></ul><ul><li>WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ </li></ul><ul><li>trong doanh nghiệp </li></ul><ul><li>“ Joomla” </li></ul><ul><li>Giảng viên: Nguyễn Hồng Quân </li></ul>
 2. 2. Phần 1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSITE JOOMLA
 3. 3. Các tài nguyên cần thiết Website: joomla
 4. 4. Bước 1: Các tài nguyên cần thiết để cài đặt website Joomla
 5. 5. Phần 1 . Cài đặt 1. Cài đặt Xampp - Php myadmin - MySql 2. Cài đặt wesbite Joomla 3. Cấu hình và sử dụng
 6. 6. 1. Cài đặt Xampp
 7. 7. 1. Cài đặt Xampp
 8. 8. 1. Cài đặt Xampp
 9. 9. 1. Cài đặt Xampp
 10. 10. 1. Cài đặt Xampp
 11. 11. 1. Cài đặt Xampp (OK)
 12. 12. Cài đặt 1. Cài đặt Xampp - Php myadmin - MySql 2. Cài đặt wesbite Joomla 3. Cấu hình và sử dụng
 13. 13. Lưu ý 1. Thư mục Xampp sau khi cài đặt có thể được đặt tại ổ C ( hoặc trong C:Program Files ) 2. Cài đặt Joomla
 14. 14. Lưu ý 2. Giải nén và Copy nội dung website Joomla vào trong thư mục Xampp/htdocs/ Và đổi tên tùy ý, vd: ecom12 2. Cài đặt Joomla
 15. 15. 2. Cài đặt Website Joomla Copy nội dung website vào thư mục chứa máy chủ web C:xampphtdocs Sau đó đổi tên thư mục này thành ecom12
 16. 16. TẠO CƠ SỞ DỮ LiỆU
 17. 17. Tạo cơ sở dữ liệu Mở IE, vào địa chỉ: Localhost/xampp Sau đó chọn English
 18. 18. Tạo cơ sở dữ liệu Bước 1. Tạo database cho website (Vào phpMyAdmin)
 19. 19. Tạo cơ sở dữ liệu <ul><li>Bước 2. Tạo database cho website </li></ul><ul><li>Tên database: ecom12_data </li></ul><ul><li>Chuẩn font: utf8_general_ci </li></ul><ul><li>Nhấn vào Creat </li></ul>
 20. 20. Tạo cơ sở dữ liệu Bước 3. Tạo database cho website Hoàn thành việc tạo cơ sở dữ liệu cho website
 21. 21. Cài đặt website Ecom12 trên nền Joomla
 22. 22. Bước 1. gõ địa chỉ website để cài đặt http://localhost/ecom12
 23. 23. Bước 2. Kiểm tra các thông số của máy chủ Nếu OK kích vào Tiếp/Next
 24. 24. Bước 3. Kiểm tra License Nếu OK kích vào Tiếp/Next
 25. 25. Bước 4. Tạo database cho website Lưu ý: Tên máy chủ: localhost Tên đăng nhập: root Mật khẩu: ĐỂ TRỐNG Tên cơ sở dữ liệu vừa tạo: ecom12_data
 26. 26. Bước 5. Tiếp
 27. 27. Nhập tên website (tùy ý) Địa chỉ email Mật khẩu quản trị website (phải nhớ mật khẩu này) Lưu ý bước 6 Bước 6. Lưu ý – Cài đặt dữ liệu mẫu trước khi bấm Next
 28. 28. Xóa thư mục Installation trong thư mục: C:xampphtdocsECom12
 29. 29. Hướng dẫn cài đặt một số module và component
 30. 30. Mở website Mở website tại địa chỉ: Localhost/ecom12 Giao diện website mẫu
 31. 31. Mở 1 trang web khác quản trị Localhost/ecom12/administrator Nhập tên và mật khẩu quản trị
 32. 32. Giao diện quản trị
 33. 33. Hướng dẫn Cấu hình và Quản trị website
 34. 34. <ul><li>Task 1. Quản lý Main Menu </li></ul><ul><li>- Dịch các Menu sang tiếng Việt </li></ul><ul><li>Đổi tên Main Menu thành GiỚI THIỆU </li></ul>
 35. 35. Task 1. Quản lý Main Menu - Dịch các Menu sang tiếng Việt Hướng dẫn: Menu  Main Menu  Kích vào từng Menu con trong Main Menu để biên tập lại bằng tiếng Việt
 36. 36. Task 1. Quản lý Main Menu - Dịch các Menu sang tiếng Việt Hướng dẫn: Menu  Main Menu  Kích vào từng Menu con trong Main Menu để biên tập lại bằng tiếng Việt
 37. 37. Giao diện Biên tập các Menu bằng tiếng Việt Lưu ý: Nếu database không theo chuẩn utf8_general_ci, các menu có thể không hiển thị đúng tiếng Việt
 38. 38. Đổi tên MAIN MENU thành TRANG CHỦ Hướng dẫn: Extensions  Module Manager  Chọn Main Menu rồi biên tập tên của Module thành Trang Chủ
 39. 39. Đổi tên MAIN MENU thành TRANG CHỦ Hướng dẫn: Màn hình biên tập
 40. 40. Đổi tên MAIN MENU thành TRANG CHỦ Màn hình kết quả
 41. 41. Task 2. Chỉnh sửa đường dẫn Home thành Trang chủ Hướng dẫn: Biên tập module Breadcrumbs
 42. 44. Breadcrumbs Màn hình kết quả Lưu ý: Module Breadcrumbs có chức năng hiển thị đường link đến trang web đang được mở
 43. 45. Task 3. Disable/Enable một số modules (Không hiển thị/Hiển thị) Ví dụ: Disable module: Resources và Key Concepts
 44. 46. Task 3. Disable/Enable một số modules Disable module: Resources và Key Concepts Hướng dẫn: Extensions  Module Manager  Dùng nút Enabled bên phải các Modules
 45. 47. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý: Đây là task quan trọng và mất nhiều bước để tạo
 46. 48. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B1. Tạo Section để lưu trữ tin của Menu đang tạo
 47. 49. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B1. Tạo Section để lưu trữ tin của Menu đang tạo
 48. 50. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B2. Tạo Category trong Section đã tạo (category tương ứng với các Menu con) Chọn Category Manager
 49. 51. <ul><li>Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ </li></ul><ul><li>B2. Tạo Category trong Section đã tạo (category tương ứng với các Menu con) </li></ul><ul><li>Đào tạo </li></ul><ul><li>Lưu ý: Category Đào tạo phải được đặt trong Section: CÁC DỊCH VỤ </li></ul>
 50. 52. <ul><li>Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ </li></ul><ul><li>B3. Tạo thêm một số Category khác trong Section CÁC DỊCH VU </li></ul><ul><li>Tư vấn </li></ul><ul><li>Giải pháp TMĐT </li></ul>
 51. 53. <ul><li>Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ </li></ul><ul><li>B3. Tạo thêm một số Category khác trong Section CÁC DỊCH VU </li></ul><ul><li>Tư vấn </li></ul><ul><li>Giải pháp TMĐT </li></ul>
 52. 54. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu gắn với Section CÁC DỊCH VỤ với tên là CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menu  Menu Manager
 53. 55. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu với tên là CÁC DỊCH VỤ gắn với Section CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menu  Menu Manager Lưu ý: Phải nhập đủ tên vào 4 trường
 54. 56. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu gắn với Section CÁC DỊCH VỤ với tên là CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menu  Menu Manager Lưu ý 1: Phải nhập đủ tên vào 4 trường Lưu ý 2: Sau khi tạo xong Menu phải vào Module Manager để enable Module đó cho phép hiển thị trên website
 55. 57. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ B4. Tạo Menu gắn với Section CÁC DỊCH VỤ với tên là CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menu  Menu Manager Lưu ý 1: Phải nhập đủ tên vào 4 trường Lưu ý 2: Sau khi tạo xong Menu phải vào Module Manager để enable Module đó cho phép hiển thị trên website
 56. 58. Task 4. Tạo một Menu mới trên Trang chủ với tên là: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý 3: Nhập thông số cấu hình Menu chính
 57. 59. Kết quả 1. Chưa đẹp do chưa có các Menu con Cần tạo tiếp các Menu con tương ứng với các Category đã tạo ở trên
 58. 60. Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Hướng dẫn: Menus  CÁC DỊCH VỤ Tạo các Menu con nằm trong CÁC DỊCH VỤ và gắn với các Category tương ứng đã tạo ở bước trước
 59. 61. Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý: Có 2 định dạng tin phổ biến là Category Blog Layout và Category List Layout
 60. 62. Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Lưu ý: Gắn từng Menu con với các Category
 61. 63. Tạo các Menu con trong Menu: CÁC DỊCH VỤ Lặp lại các bước tạo Menu con cho các Category tương ứng Kết quả như minh họa!
 62. 64. Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Menu  Top Menu
 63. 65. Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Menu  Top Menu
 64. 66. Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Biên tập trực tiếp vào các Menu đã có
 65. 67. Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Hướng dẫn: Biên tập trực tiếp vào các Menu đã có
 66. 68. Task 5. Việt hóa các menu trên Top Menu và tạo thêm 1 menu mới Kết quả Sau khi đã quản lý được Top Menu, xóa các Menu cũ, tạo 4 menu mới: Giới thiệu | Kinh nghiệm | Kiến thức chung | Liên hệ
 67. 69. Sau khi đã quản lý được Top Menu, xóa các Menu cũ, tạo 4 menu mới: Giới thiệu | Kinh nghiệm | Kiến thức chung | Liên hệ Hướng dẫn: Tạo 1 section là TOP MENU Tạo các Category tương ứng trước Tạo các Menu gắn với các Category đó Liên hệ có 1 Component riêng
 68. 70. Sau khi đã quản lý được Top Menu, xóa các Menu cũ, tạo 4 menu mới: Giới thiệu | Kinh nghiệm | Kiến thức chung | Liên hệ Hướng dẫn: Tạo 1 section là TOP MENU Tạo các Category tương ứng trước Tạo các Menu gắn với các Category đó
 69. 71. Kết quả 3 Categories đã được tạo trong Section TOP MENU
 70. 72. Tạo Menu GiỚI THIỆU trong TOP MENU gắn với Category Giới thiệu đã được tạo ở bước trước
 71. 73. Kết quả
 72. 74. Tạo tiếp các Menu tương ứng để Kết quả như trên
 73. 75. Lưu ý: Khi tạo menu CONTACT chọn kiểu là Contact Category Layout Để biên tập các nội dung Contact, sử dụng Component Contacts
 74. 76. Task 6. Quản lý Media
 75. 77. Task 6. Quản lý Media Hướng dẫn tạo các thư mục Video, Audio để lưu trữ file âm thanh, hình ảnh của website
 76. 78. Task 7. Quản lý Articles
 77. 79. <ul><li>Task 7. Quản lý Articles </li></ul><ul><li>Hướng dẫn: </li></ul><ul><li>Lưu tin mới vào đúng Category </li></ul><ul><li>Sử dụng các chức năng chèn ảnh, chia trang, readmore. </li></ul>
 78. 80. Task 8. Thay đổi Welcome Menu manager Main menu Parameter Systems
 79. 81. <ul><li>Hướng dẫn </li></ul><ul><li>Cấu hình và quản lý cửa hàng trực tuyến </li></ul><ul><li>VirtueMart 13 </li></ul><ul><li>301 Cài đặt VirtueMart13 </li></ul><ul><li>302 Cấu hình virtueMart13 sau khi cài đặt </li></ul><ul><li>305 Cài đặt tiếng Việt cho cửa hàng – Xem slide </li></ul><ul><li>306 Quản lý Category </li></ul><ul><li>307 Quản lý các mặt hàng </li></ul><ul><li>308 Quy trình mua hàng </li></ul><ul><li>309 Quản lý các đơn đặt hàng </li></ul><ul><li>310 Chỉnh sửa giao diện Website </li></ul>
 80. 82. Hướng dẫn cài đặt Virtue Mart 13 cho Joomla 1.5
 81. 83. Bước 1. Mở giao diện cài đặt Extensions Install/Uninstall
 82. 84. Cài đặt VirtueMart (đã giải nén) Lưu ý: cài Com trước
 83. 85. Lưu ý: Cài đặt dữ liệu mẫu cho cửa hàng ảo. Sau khi hoàn thành, có thể lặp lại bước trước để cài các Mod
 84. 86. Đã cài đặt xong cửa hàng VirtueMart
 85. 87. <ul><li>Task 2.1. Quản lý VirtueMart </li></ul><ul><li>Hướng dẫn: </li></ul><ul><li>Sau khi cài đặt đủ các component và modules của VirtueMart, hiển thị Module VirtueMart lên trang chủ </li></ul><ul><li>Lưu ý: Chỉnh sửa cấu hình Module để hiển thị theo đúng chuẩn </li></ul>
 86. 88. Task 2.1. Quản lý VirtueMart Hướng dẫn: Chỉnh sửa cấu hình Module để hiển thị theo đúng chuẩn, như hình minh họa
 87. 89. Hướng dẫn Login và mua thử 1 sản phẩm Thực hiện đầy đủ 4 bước mua hàng Kết quả như minh họa
 88. 90. Hướng dẫn Tạo các Category Tạo các Sản phẩm cho từng Category
 89. 91. Hướng dẫn Việt hóa cửa hàng <ul><li>Sử dụng gói Languagepack for virtuemart 13 </li></ul><ul><li>Copy file vietnam.php vào thư mục joomlaadministratorcomponentscom_virtuemartlanguage </li></ul><ul><li>Đổi tên English thành English 1, đổi tên Vietnam thành English </li></ul>
 90. 92. Một số hướng dẫn khác <ul><li>Chỉnh sửa font trong templates </li></ul><ul><li>(contentheading, component heading) </li></ul>
 91. 93. Hướng dẫn Kết quả sau khi Việt hóa cửa hàng trực tuyến
 92. 95. 3.1 Cài đặt module BeInvoled
 93. 96. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Sửa lỗi trong Helper Dòng 96
 94. 97. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Enabled module
 95. 98. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 96. 99. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 97. 100. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 98. 101. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 99. 102. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 100. 103. 3.1 Cài đặt module BeInvoled Cấu hình module
 101. 104. Blue: Chỉnh sửa đường dẫn đến Logo
 102. 105. NewFlash Chỉnh sửa thành Nguyên tắc hoạt động Menu: Right

×