Hekasi

36,681 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
36,681
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
288
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hekasi

 1. 1. MA K A B A Y AN(S IB IKA AT KU LT U R A 3
 2. 2. H E OGR AP I YA/KAS AYS AYAN /S IB I KA) 3
 3. 3. Mga Batayang Kasanayan sa Pagkatuto sa HEOGRAPIYA/KASAYSAYAN/SIBIKA IV V VII. KINALALAGYAN AT KATANGIANG I. ANG MGA UNANG PILIPINO I. ANG MAMAMAYANG PILIPINO AT ANGPISIKAL NG PILIPINAS PAGIGING KABILANG NG MGA ITO SA Napahahalagahan ang uri ng pamumuhay ng BANSANG PILIPINASNaipagmamalaki ang katangi-tanging mga unang Pilipinokinalalagyan at katangiang pisikal ng Naipagkakapuri ang mga mamamayangPilipinas A. Nasusuri ang paraan ng pamamahala Pilipino at ang pagiging kabilang ng mga ito ng mga unang Pilipino sa bansang PilipinasA. Naipaliliwanag ang kahalagahan ngglobo at mapa sa pag-aaral ng heograpiya 1. Natatalakay ang uri ng pamamahala ng A. Napahahalagahan ang tao bilangng sariling bansa mga unang Pilipino mahalagang elemento ng estado1. Nakikilala ang mga bahagi ng mundo 1.1 Nailalarawan ang pamahalaang 1. Nasusuri ang balangkas ng populasyon barangay ayon sa gulang at kasarian ng mga bumubuo2. Nakikilala ang ekwador, prime meridian nitoat international date line bilang mga guhit 1.2 Nailalarawan ang pamahalaang sultanatona nasa isip (imaginary lines) 1.1 Nakikilala ang mga katangian ngna humahati sa mundo sa mga hating globo 1.3 Naihahambing ang pamahalaang populasyon na makatutugon sa pag-unlad ng sultanato sa pamahalaang barangay bansa3. Nasasabi ang mga katangian ng mgaguhit latitud (parallels) na kaagapay ng 2. Natatalakay ang kahalagahan ng batas sa 1.2 Nasasabi ang kabuuang populasyon ngekwador pag-uugnayan ng mga Pilipino Pilipinas3.1 Nakikilala ang mga ispesyal na guhit 3. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa 1.3 Naipaliliwanag ang mga salik na maylatitud na kaagapay ng ekwador tulad ng paraan ng pamamahala ng mga unang kinalaman sa paglaki ng populasyonTropiko ng Kanser at Tropiko ng PilipinoKaprikornyo, Kabilugang Arktiko at 1.4 Naipaliliwanag ang kahalagahan ngKabilugang Antarktiko B. Nasusuri ang kalagayang panlipunan malulusog at matatalinong mamamayan sa ng mga unang Pilipino pagpapaunlad ng isang bansa3.2 Nasasabi ang kahalagahan ng mgaispesyal na guhit latitud (parallels) 1. Naipaliliwanag ang kalagayang panlipunan 2. Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng mga unang Pilipino populasyon sa mga pook urban at pook rural4. Nasasabi ang katangian ng mga guhitlonghitud 1.1 Naiisa-isa ang mga bagay na may 3. Nakikilala ang pagkakaiba ng distribusyon kinalaman sa pamumuhay na panlipunan at dami o kapal ng populasyon 15
 4. 4. IV V VI4.1 Nasasabi ang kahalagahan ng mga 2. Natatalakay ang iba’t ibang antas ng 4. Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhanispesyal na guhit longhitud katayuan sa lipunan • Prime Meridian 5. Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan • International Date Line 3. Naipaliliwanag kung paano pinahalagahan sa pook na nilisan at sa pook na nilipatan ng mga unang Pilipino ang mga kababaihan5. Naipaliliwanag ang kahulugan ng grid 6. Napaghahambing ang kapal ng 4. Natatalakay ang uri ng edukasyon ng mga populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong6. Nagagamit ang grid bilang pantulong sa unang Pilipino ng mapapaghanap ng isang lugar sa globo at mapa 5. Nailalarawan ang relihiyong Paganismo at B. Natutukoy ang mga taong bumubuo ng7. Nasasabi na ang layo ng mga lugar sa Islam bansang Pilipinasmundo ay nasusukat sa digri 6. Nahihinuha kung paano lumaganap sa 1. Nakapagbibigay ng mga patunay na ang7.1 Nakikilala ang digri latitud ibang bahagi ng bansa ang relihiyong Islam Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan(° lat) bilang panukat ng layo ng lugar ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan atpahilaga at patimog mula sa ekwador 7. Natatalunton sa mapa ang heograpiya pinagmulan at ang paglaganap ng relihiyong7.2 Nakikilala ang digri longhitud (° long) Islam sa ilang bahagi ng Pilipinas 2. Nakikilala ang mga pagpapahalaga atbilang panukat ng layo ng lugar pasilangan paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipinoat pakanluran mula sa prime meridian 8. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa kalagayang panlipunan ng mga unang 3. Naibibigay ang kahulugan ng8. Nagagamit ang North Arrow/Compass Pilipino pagkakapantay-pantay ng taoRose sa pagsasabi ng direksiyon C. Nabibigyang halaga ang pamamaraan 4. Naibibigay ang kahalagahan ng matapat9. Nagagamit ang pangunahin at ng paghahanapbuhay ng mga unang na paglilingkod ng mga pinuno at kawani ngpangalawang direksiyon sa pagsasabi ng Pilipino pamahalaankinalalagyan ng isang lugar batay salokasyon ng ibang lugar (relative location) 1. Naibibigay ang kahalagahan ng 5. Nakikilala ang ilang tradisyunal na pinagkukunang-yaman sa hanapbuhay ng pagpapahalaga ng mga Pilipino10. Nagagamit ang globo/mapa sa pagtukoy mga unang Pilipinong tiyak na kinalalagyan ng Pilipinas 6. Natatalakay kung paanong ang isang 2. Nailalarawan ang teknolohiyang ginamit pagpapahalaga ay nakatutulong o11. Nagagamit ang iskala ng mapa sa ng mga unang Pilipino sa Panahon ng Bato nakahahadlang sa pag-unlad ng bansapagsasabi ng sukat at layo ng isang lugar sa at Panahon ng Metalibang lugar 16
 5. 5. IV V VI11.1 Nakikilala na ang malalaking bagay ay 3. Nasusuri ang paraan ng pagmamay-ari ng 7. Nakabubuo ng konklusyon na angmaaaring katawanin ng maliit na bagay lupa ng mga unang Pilipino magkakatulad na pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino ay naging11.2 Nakikilala na ang iskala ay ang 4. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa batayan ng pambansang pagkakaisakaugnayan ng sukat sa mapa sa sukat sa paraan ng paghahanapbuhay ng mga unanglupa Pilipino II. ANG TERITORYO NG PILIPINAS AT MGA LIKAS NA YAMAN NITO11.3 Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng II. PANAHON NG ESPANYOLpagsulat ng iskala Napahahalagahan ang mga hangganan Nabibigyang halaga ang pagbabagong at ang matalinong pagpapasya sa paggamit12. Nasusukat ang layo ng isang lugar sa naganap sa pamumuhay ng mga Pilipino sa at pangangalaga ng likas na yamantulong ng iskala ng mapa panahon ng Espanyol A. Natatalunton ang mga hangganan atB. Naiuugnay ang lokasyon at ang iba A. Napahahalagahan ang paraan ng lawak ng teritoryo ng Pilipinaspang salik na pangheograpiya sa klima ng pamamahala ng mga Espanyolisang lugar 1. Nagagamit ang grid sa globo at mapa sa 1. Natutukoy ang uri ng pamahalaang sentral paghanap ng isang lugar1. Naipaliliwanag kung paanong ang pag-ikot at pamahalaang lokalng mundo sa kanyang aksis ay nagiging 2. Natutukoy ang hanggahan at lawak ngdahilan ng araw at gabi 2. Naiisa-isa ang mga opisyales at ang teritoryong sakop ng Pilipinas kanilang tungkulin1.1 Nasasabi na ang mundo ay umiikot sa 3. Nailalarawan ang lokasyong insular/bisinalkanyang sariling aksis minsan sa loob ng 24 B. Napahahalagahan ang pagbabago sa ng Pilipinasoras pamumuhay na panlipunan ng mga Pilipino dulot ng kulturang Espanyol 4. Nasasabi ang kahalagahan ng lokasyon1.2 Nasasabi ang dahilan ng pagkakaiba ng ng Pilipinas ayon sa latitud at karatig bansatemperatura sa araw at gabi 1. Nabibigyang katwiran ang uri ng panahanan ng mga Pilipino B. Nasusuri ang mga salik na2. Naipaliliwanag kung paanong ang pagligid nakatutulong sa pagbubuklud-buklod ngng mundo sa araw ay nagiging dahilan ng 1.1 Nailalarawan ang iba’t ibang uri ng mga Pilipino bilang isang bansapagkakaiba ng panahon at klima sa iba’t panahananibang bahagi ng mundo 1. Nailalarawan ang topograpiya ng bansa 1.2 Naipaliliwanag ang naging dahilan ng2.1 Natutukoy na ang mundo ay lumiligid sa mga pagbabago sa panahanan 2. Nahihinuha ang epekto ng katangiangaraw sa loob ng 365 ¼ araw pangheograpiya ng Pilipinas sa pagpapanatili ng isang bansang nagkakaisa 17
 6. 6. IV V VI2.2 Nasasabi na ang mundo ay nakahilig sa 1.3 Natatalakay ang ginawang pag-aangkop C. Napahahalagahan ang matalinongkaniyang aksis ng 23 ½ habang lumiligid sa ng mga Pilipino ng kanilang panahanan sa pagpapasya sa paggamit sa likas naaraw patakaran ng mga Espanyol yaman ng Pilipinas2.3 Natatalakay kung bakit ang iba’t ibang 2. Nabibigyang-katwiran ang naging 1. Natutukoy ang mga likas na yaman ngbahagi ng mundo ay tumatanggap ng iba’t reaksiyon ng mga Pilipino sa Kristiyanismo bansaibang tindi ng sikat ng araw habang lumiligidsa mundo 2.1 Nasasabi ang bahaging ginagampanan 2. Napapangkat-pangkat ang mga likas na ng simbahan sa pagpapalaganap ng yaman ayon sa uri2.4 Napaghahambing ang panahon sa iba’t Kristiyanismo at sa pamamahala ng bansaibang latitud ayon sa posisyon ng mundo 3. Natutukoy ang mga yamang matatagpuanhabang lumiligid sa araw 3. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa sa iba’t ibang pook ng bansa sa tulong ng kahalagahan ng edukasyon sa pamumuhay mapang pangkabuhayan3. Naiuugnay ang klima sa lokasyon ng ng mga Pilipinobansa 4. Nasasabi ang matalino/di-matalinong mga 3.1 Nailalarawan ang mga paaralang itinatag paraan ng paggamit ng mga likas na yaman3.1 Nailalarawan ang klima ng Pilipinas ayon ng mga pari at misyonero sa pagpapanatili nitosa lokasyon nito sa mundo 3.2 Naipaliliwanag ang epekto ng 5. Naipaliliwanag ang epekto ng matalino/di-3.2 Nakikilala na ang Pilipinas ay isang edukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng matalinong paggamit ng likas na yaman sabansang tropikal mga Pilipino pagpapanatili nito4. Nasusuri ang epekto ng iba pang salik 3.3 Napaghahambing ang mga tradisyunal at 5.1 Naiisa-isa ang mga di kanais-nais na(temperatura, dami ng ulan) na may di-tradisyunal na bahaging ginampanan ng pangyayaring nakapipinsala sa mga likas nakinalaman sa klima ng bansa babae sa lipunan yaman sa kapaligiran na nagdudulot ng di mabuti sa tao4.1 Nagagamit ang mapang pangklima sa 3.4 Natatalakay ang pangangailangan sapaglalarawan ng klima sa iba’t ibang bahagi pagpapa-buti ng katayuan ng mga babae 6. Nakabubuo ng konklusyon na angng bansa matalinong pagpapasya sa paggamit ng likas 4. Naipaliliwanag ang epekto ng kulturang na yaman ay may kinalaman saC. Naiuugnay ang klima sa uri ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino pagtataguyod ng pagiging malaya ng estadopananim at hayop sa bansa 4.1 Nasusuri ang ginawang pag-aangkop ng1. Naiisa-isa ang uri ng pananim at hayop sa mga Pilipino sa kulturang ipinakilala ngbansa Espanyol 18
 7. 7. IV V VI2. Naiuugnay ang uri ng pananim at hayop 5. Nakapagbibigay katibayan sa D. Napahahalagahan ang mga paraan ngsa klima ng bansa pagkamalikhain ng mga Pilipino sa musika, pangangalaga sa teritoryo at mga likas na sining at panitikan yaman3. Naipaliliwanag ang kinalaman ng klima sauri ng pananim sa bansa 5.1 Naiisa-isa ang mga Pilipinong kilala sa 1. Naiisa-isa ang mga batas na may musika, sining at panitikan kinalaman sa pangangalaga ng teritoryo atII. PAMBANSANG PAGKAKAISA mga likas na yaman ng bansa C. Nasusuri ang mga patakarang Napahahalagahan ang pagsisikap ng pangkabuhayan ng mga Espanyol sa 2. Nakapagbibigay ng opinyon tungkol sabawat rehiyon sa pagpapaunlad ng bansa Pilipinas mahahalagang isyu na may kinalaman sa likas na yamanA. Natatalakay ang naging kontribusyon 1. Naiisa-isa ang mga patakarangng bawat rehiyon sa pag-unlad ng bansa pangkabuhayan ng mga Espanyol 3. Nakikilahok sa mga gawain, proyekto o kilusan para sa pangangalaga sa teritoryo at1. Naipaliliwanag kung ano ang rehiyon 2. Naipaliliwanag ang sis-temang kasama at likas na yaman ng bansa ang epekto nito sa pamumuhay ng mga2. Naiisa-isa ang 17 rehiyon ng bansa magsasaka III.BAHAGING GINAGAMPANAN NG PAMAHALAAN AT MAMAMAYAN PARA2.1 Naituturo sa mapa ng Pilipinas ang iba’t 3. Nailalarawan ang polo y servicios o ang SA KABUTIHAN NG BANSAibang rehiyon at mga lalawigang bumubuo sapilitang paggawasa bawat isa Napahahalagahan ang bahaging 4. Natatalakay ang epekto ng sapilitang ginagampanan ng pamahalaan at3. Nailalarawan ang katangiang paggawa sa mga Pilipino mamamayan para sa kabutihan ng bansapangheograpiya ng bawat rehiyon 5. Naipaliliwanag ang naging reaksiyon ng A. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng4. Napaghahambing ang mga rehiyon ayon mga Pilipino sa mga patakarang pamahalaan sa isang bansasa katangiang pangheograpiya ng mga ito pangkabuhayan ng mga Espanyol 1. Naipaliliwanag kung ano ang pamahalaan4.1 Nagagamit ang mga pananda (legend) 6. Nasusuri ang kaugnayan ng kalakalangsa mapa sa paglalarawan ng katangiang galyon sa paraan ng pangangalakal sa 2. Nakikilala ang katangian ng isangpisikal ng mga rehiyon kolonyang Pilipinas bansang demokratiko 6.1 Nahihinuha ang epekto sa kalakalan ng 3. Napaghahambing ang mga pamahalaan pagbubukas ng daungan ng Maynila ayon sa tunay na pinanggagalingan ng kapangyarihan 19
 8. 8. IV V VI4.2 Nakagagawa ng payak na mapa ng 6.2 Nakapagbibigay ng reaksiyon tungkol sa 4. Nakikilala ang sistemang pampamahalaansariling rehiyon na ginagamit ang mga epekto ng kalakalang galyon sa pamumuhay ng bansasagisag ng mga Pilipino • pagguhit 5. Nasasabi ang mga sangay ng • paper mosaic III. PANAHON NG MGA AMERIKANO pamahalaan at ang bahaging ginagampanan • at iba pa ng bawat isa Nabibigyang halaga ang pagbabago sa5. Natutukoy ang mga pangunahing likas na paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino sa 6. Nasusuri kung bakit mahalaga angyaman at yaman tao ng bawat rehiyon pagdating ng mga Amerikano pamahalaan sa pangangalaga ng kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan6. Naiuugnay ang pangunahing industriya, A. Natatalakay ang ginawangprodukto at hanapbuhay sa katangiang pamamahala ng mga Amerikano sa mga 7. Nasasabi kung bakit kailangan angpangheograpiya ng rehiyon Pilipino pamahalaanB. Nasusuri kung paano nakikiisa ang 1. Natatalakay ang uri ng pamahalaang 8. Naiisa-isa ang mga paraang ginagawa ngbawat rehiyon sa pag-unlad ng bansa militar at pamahalaang sibil pamahalaan upang mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan1. Natutukoy ang paraan ng pag-aasahan ng 2. Naiisa-isa ang mga hakbang na ginawa ngbawat rehiyon pamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa B. Naipakikita ang mga kanais-nais na mga Pilipino ng kapangyarihang mamahala kilos ng isang matapat na mamamayang2. Naipaliliwanag kung paano nakatutulong Pilipino tungo sa ikabubuti ngsa pag-unlad ng bansa ang pagpapabuti ng 3. Natutukoy ang mahahalagang sambayanang Pilipinoprodukto ng mga rehiyon pangyayaring may kinalaman sa pagkakaroon ng malayang pamahalaan 1. Nasasabi kung sino ang mamamayang2.1 Nasasabi ang mga pagdiriwang na Pilipino ayon sa Saligang Batasidinaraos ng bawat lalawigan/rehiyon 4. Naipagmamalaki ang pagsisikap ng mgakaugnay ng mga pangunahing produkto nito Pilipino na magkaroon ng malayang 2. Nasasabi ang mga batayang karapatan atHal.: pamahalaan kalayaang tinatamasa ng mga mamamayangLanzones Festival – Camiguin Pilipino ayon sa Saligang BatasBangus Festival – Pangasinan B. Nabibigyang halaga ang mgaPilipinyahan – Cavite pagbabago sa panlipunang pamumuhay 3. Nasusuri ang ilang paraang nakatutulongTinapahan – Tarlac, Lemery, Batangas sa pagdating ng mga Amerikano sa pangangalaga ng mga karapatan 1. Nailalarawan ang uri ng panahanan ng mga Pilipino 20
 9. 9. IV V VIIII. PAMBANSANG PAGMAMALAKI 2. Naipaliliwanag ang dahilan ng pagbuo ng 4. Natatalakay ang mga pangyayaring mga lungsod nakahahadlang sa pagtatamasa ng mgaNapahahalagahan ang kulturang karapatannagpapakilala ng ating pagka-Pilipino 3. Nahihinuha ang mga dahilan ng pagbabago sa populasyon ng pamayanan/ 5. Naipaliliwanag kung bakit mahalaga angA. Napatutunayan na ang mga Pilipino ay bansa pagtatamasa ng mga kalayaan at karapatanmay sariling lupain at kultura bago pa ng tao sa kaunlaran at pangangalaga ngman magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa 4. Nasusuri ang kinalaman ng pag-unlad ng demokrasyaibang tao transportasyon at komunikasyon sa pamumuhay ng mga Pilipino IV. PAGPAPANATILI NG KALAYAAN NG1. Natutukoy ang itinuturing na unang BANSAPilipino 5. Nasusuri ang sistema ng edukasyon at relihiyong ipinakilala ng mga Amerikano Napahahalagahan ang pagpapanatili ng2. Nasasabi ang pinanggalingan ng mga kalayaan ng isang bansaunang Pilipino C. Nabibigyang halaga ang mga pagbabago sa pangkabuhayang A. Natatalakay ang kahalagahan ng3. Natatalakay ang katangian ng materyal at pamumuhay ng mga Pilipino soberaniya sa pagpapanatili ng kalayaandi-materyal na bahagi ng kultura ng mga ng isang bansaunang Pilipino 1. Naipaliliwanag ang mga programang pangkabuhayang pinairal ng Estados Unidos 1. Nabibigyang-konklusyon na ang isang4. Nailalarawan ang uri ng panahanan ng sa Pilipinas bansang malaya ay may soberaniyamga unang Pilipino 2. Naipaliliwanag ang mga patakaran ng 1.1 Naipalilliwanag ang kahalagahan ng5. Nasusuri ang katangian ng mga pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning panloob na soberaniya (internal sovereignty)panahanang ito pangkabuhayan ng bansa6. Nasasabi ang kaugnayan ng panahanan 3. Natatalakay ang mga natutuhan sa 1.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan ngsa pamumuhay ng mga unang Pilipino panahon ng mga Amerikano at ang naging panlabas na soberaniya (external epekto nito sa kabuhayan ng bansa sovereignty) ng bansa7. Nabibigyang-katwiran ang pag-aangkopna ginawa ng mga unang Pilipino sa kanilang 2. Nabibigyang halaga ang mga karapatangkapaligiran tinamo ng bansa nang ito ay magkaroon ng kalayaan 21
 10. 10. IV V VI8. Nabibigyang katwiran ang mga IV. PANAHON NG KOMONWELT 2.1 Naiisa-isa ang mga karapatang tinamopagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa ng bansa ng ito ay magkamit ng ganap napagdating ng mga dayuhan Nabibigyang halaga ang pagbabago sa kalayaan paraan ng pamumuhay ng mga PilipinoB. Naipaliliwanag ang kaugnayan sa sa panahon ng Komonwelt 2.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mgapagpapayaman ng kultura ng pakikipag- karapatang tinamo ng bansa nang ito ayugnayan sa ibang bansa A. Natatalakay ang mga pagbabago sa maging ganap nang malaya pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon1. Nakikilala ang mga unang dayuhang ng Komonwelt 3. Nabibigyang katwiran kung bakitnakipag-ugnayan sa bansa kailangang ipagtanggol ng mga mamamayan 1.Natatalakay ang balangkas at layunin ng ang kalayaan at hangganan ng teritoryo ng2. Nasasabi ang mga dahilan ng pakikipag- pamahalaang Komonwelt bansaugnayan sa mga ninuno 2. Naiisa-isa ang programang 3.1 Naiisa-isa ang mga pakina-bang ng mga3. Naipaliliwanag ang paraan ng pampamahalaan ng Komonwelt para sa mga Pilipino sa teritoryong sakop ng Pilipinaspakikipagkalakalan ng mga ninuno sa mga Pilipinodayuhan 3.2 Natatalakay ang mga paraan ng 3. Natatalakay ang kahalagahan ng pagtatanggol sa mga hangganan at teritoryo3.1 Natutukoy ang mga produkto at kalakal paglinang ng pambansang wika ng bansang mga unang Pilipino 4. Naiisa-isa ang mga programa para sa 4. Nasusuri ang mga paraang ginawa ng3.2 Nailalarawan ang paraan ng kalakalan ng katarungang panlipunan mga makabayang Pilipino sa pagkakamit ngmga unang Pilipino kalayaan B. Naipaliliwanag ang mga pagbabago sa3.3 Natatalunton sa mapa ang ruta ng lipunan noong panahon ng Komonwelt B. Nabibigyang-katwiran ang pakikipag-kalakalan ng mga unang Pilipino ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa 1. Nailalarawan ang uri ng panahanang3.4 Nasasabi ang mga bansang naitatag sa paglipat ng mga taga-Luzon at 1. Natatalakay ang paraan ng pakikipag-nakipagkalakalan sa Pilipinas at ang taga-Visayas sa Mindanao ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa iba’tlokasyon ng mga ito ibang panahon 2. Naipaliliwanag ang pagkilala sa karapatan4. Naituturo sa mapa ang mga bansa sa ng kababaihan 2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ngAsya na unang nakipag-ugnayan sa Pilipinas pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang 3. Natatalakay ang mga pagbabagong pang- bansa, sa mga bansang maunlad at edukasyon at panrelihiyon papaunlad 22
 11. 11. IV V VI5. Nagagamit ang iskala sa pagsukat ng mga C. Nasusuri ang programang 3. Natatalakay ang mga naitulong ng mgalayo nito sa Pilipinas pangkabuhayan sa panahon ng Pilipino bilang mamamayan ng daigdig at Komonwelt kontribusyon ng Pilipinas sa mga samahangC. Naipaliliwanang kung paanong ang pangrehiyon at pandaigdigkulturang Pilipino ay nahaluan ng kultura 1. Nailalarawan ang mga suliraningng iba’t ibang bansang nakipag-ugnayan pangkabuhayan sa panahon ng Komonwelt 4. Nabibigyang-halaga ang epekto sadito Pilipinas ng pagsapi sa mga samahang 2. Naipaliliwanag ang mga patakaran ng panrehiyon at pandaigdig1. Nailalarawan ang naging kontribusyon ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliraningmga unang dayuhan sa katutubong kulturang pangkabuhayan 4.1 Naiisa-isa ang mga samahangPilipino panrehiyon at pandaigdig na kinaaaniban ng 3. Natatalakay ang mga natutuhan sa Pilipinas2. Nailalarawan ang mga pangyayaring panahon ng Komonweltnaging daan upang ang Pilipinas ay maging 4.2 Natatalakay ang mga kabutihan/di-lupang sakop ng mga Espanyol V. PANAHON NG MGA HAPONES kabutihang naidudulot sa bansa ng pagsapi Nabibigyang halaga ang pamumuhay ng sa mga panrehiyon at pandaigdigang3. Natatalakay ang mga naging pagbabago mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones samahansa kultturang Pilipino dulot ng pakikipag-ugnayan sa mga Espanyol A. Naipaliliwanag ang sistema ng V. ANG MAMAMAYAN AT PAMAHALAAN pamahalaang Hapones sa Pilipinas SA PAG-UNLAD NG BANSANG PILIPINAS3.1 Natatalunton/naituturo sa mapa ang mgalugar sa bansa na unang nagkaroon ng 1. Natutukoy ang mga pangyayari tungo sa Napahahalagahan ang pagsisikap ngpakikipag-ugnayan sa mga Espanyol pagka-katatag ng Ikalawang Republika ng mamamayan at ng pamahalaan upang Pilipinas umunlad ang bansang Pilipinas3.2 Nasasabi ang mabuti at di-mabutingepekto sa kulturang Pilipino ng pananakop 2. Nailalarawan ang pamahalaang A. Naipaliliwanag kung paanong Espanyol pambansa na itinatag ng mga Hapones itinataguyod ang kaunlaran ng isang bansa4. Naipaliliwanag kung bakit di lumaganap 3. Natatalakay ang naging patakaran ngang kristiyanismo sa kabundukan pamahalaang Hapones sa edukasyon 1. Nasasabi ang kahulugan ng kaunlaran5. Naipaliliwanag ang mga pagbabago sa 2. Naiisa-isa ang mga palatandaan ngkulturang Pilipino sa panahon ng mga kaunlaran sa larangan ng kabuhayan, kulturaAmerikano at pulitika 23
 12. 12. IV V VI5.1 Naipaliliwanag ang mga pangyayaring B. Naipaliliwanag ang panlipunang 3. Nailalarawan ang isang maunlad na bansanaging daan sa pagiging kolonyang pamumuhay ng mga Pilipino sa larangan ng kabuhayan, kultura at pulitikaAmerikano ng Pilipinas 1. Nailalarawan ang naging uri ng B. Napahahalagahan ang mga hakbang na5.2 Nakikilala ang ilang pagbabagong pamumuhay ng mga Pilipino isinagawa ng pamahalaan sanaganap sa kulturang Pilipino dahilan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansapagsakop ng Estados Unidos 1.1 Nasasabi ang dahilan ng kanilang pagpapalipat-lipat ng tirahan 1. Naipaliliwanag kung paano itinataguyod5.3 Napipili ang mabuti at di-mabuting ng pamahalaan ang pambansang adhikaingimpluwensiya ng Estados Unidos sa 2. Naiisa-isa ang mga pangunahing umunlad ang bansakulturang Pilipino suliraning pangkabuhayan ng bansa 1.1 Naiisa-isa ang mga patakaran at mga5.4 Natutukoy ang naging epekto sa 3. Nasusuri ang mga programa ng programang pangkabuhayang inilunsad ngkulturang Pilipino ng panahon ng Hapones pamahalaan sa paglutas ng suliraning pamahalaan sa pag-unlad ng bansa pangkabuhayanD. Nabibigyang halaga ang naging epekto 1.2 Naiisa-isa ang paraang ginagawa ngsa kasalukuyang kultura ng mga 4. Naiuugnay ang mga natutuhang paraan sa pamahalaan para sa pagpapabuti ng uri ngnatutuhan sa nakaraan paglutas ng mga suliraning pangkabuhayan edukasyon noon sa paglutas ng katulad na suliranin1. Nagagamit ang time line ngayon 2. Naiuugnay ang kahalagahan ngsa pagkilala ng ilang mahahalagang edukasyon at kalusugan ng mamamayan sapangyayari sa kasaysayan ng bansa VI. PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa1.1 Nakikilala ang time line at ang gamit nito Nabibigyang halaga ang kalagayan ng 3. Nabibigyang katwiran ang mga paraangsa pag-aaral ng kasaysayan pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng ginagawa ng pamahalaan para mapaunlad Ikatlong Republika ang agham at teknolohiya2. Natutukoy ang mga natutuhan sa mgapangyayari sa nakaraan na maaaring may A. Natatalakay ang uri ng pamamahala sa 4. Nabibigyang katwiran ang paraangkaugnayan sa kasalukuyan Ikatlong Republika ginagawa ng pamahalaan sa kabuhayan ng bansa upang makaagapay sa globalisasyon3. Naiuugnay ang kasalukuyang kultura sa 1. Naiisa-isa ang mga pangulongmga nakaraang pangyayari nanungkulan at kanilang patakaran at 4.1 Nasasabi ang kahulugan ng programa sa pamamahala globalisasyon 24
 13. 13. IV V VI4. Nagagamit ang magagandang natutuhan 2. Napipili ang mga natutuhan sa panahong 4.2 Natutukoy ang mga hakbang nasa mga nakaraang pangyayari sa ito na makatutulong sa paglutas ng mga isinasagawa ng pamahalaan upangkasaysayan ng bansa upang mapabuti at suliraning panlipunan sa kasalukuyan makaagapay sa globalisasyon ang mgamaitaguyod ang kasalukuyang kultura mamamayan nito B. Nasusuri ang kalagayan ngIV.PAMBANSANG KATAPATAN panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino 4.3 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga dayuhangNapahahalagahan ang pagpapanatili at 1. Nahihinuha ang layunin ng pamahalaan sa mamumuhunan sa bansapagpapaunlad ng mga Pilipino sa sariling pagtatatag ng Pambansang Pangasiwaan ngkultura na makatutulong sa kabutihan ng paglilipat tirahan at pagsasaayos C. Nabibigyang halaga ang bahagingbansa ginagampanan ng mga mamamayan sa 2. Naipaliliwanag ang binibigyang diin ng pagtataguyod ng kaunlaran ng bansaA. Nasusuri ang mga batas at programa edukasyon sa Ikatlong Republikang pamahalaan sa pagpapanatili at 1. Naipaliliwanag kung paano itinataguyodpagpapaunlad ng sariling kultura 3. Naipaliliwanag kung paano ng mga mamamayan ang kaunlaran ng pinahahalagahan ang mga Pilipino sa bansa1. Natutukoy ang mga batas at programa ng larangan ng siningpamahalaan sa pagpapanatili at 1.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ngpagpapaunlad sa sariling kultura 3.1 Nakikilala ang mga katangi-tanging pangangalaga sa sarili upang makatulong sa Pilipino na natanyag sa panitikan at musika pagpapaunlad ng bansa2. Natatalakay ang karapatan ng mgamamamayan sa pagpa-panatili at 4. Natatalakay ang mga bahaging 1.2 Naipaliliwanag kung paano makatutulongpagpapaunlad ng sariling kultura ginampanan ng mga kababaihan sa paglutas sa pag-unlad at pagsulong ng bansa ang ng mga suliraning panlipunan pagtitiwala sa sariling kakayahan3. Natatalakay ang tungkulin at pananagutanng mamamayan sa pagpapanatili ng sariling C. Naipaliliwanag ang mga pagsisikap ng 1.3 Naibibigay ang kahulugan ng pagigingkultura mga Pilipino na mapatatag at maisaayos produktibo ang kabuhayan sa panahon ng Ikatlong4. Nahihinuha ang maaaring mangyari sa Republika 1.4 Naipaliliwanag kung paano nagigingkultura ng bansa kung hindi gagawin ng mga produktibo ang isang taomamamayan ang kanilang tungkulin at 1. Nasusuri ang mga dahilan ng paglaganappananagutan ng suliraning pangkabuhayan 2. Nasasabi ang mga katangian ng isang taong may tamang saloobin sa paggawa 2. Nasasabi ang epekto ng paglaganap ng suliraning pangkabuhayan sa pamumuhay ng mga Pilipino 25
 14. 14. IV V VI5. Naisasagawa ang makakayanang 3. Natutukoy ang mga paraang isinasagawa 3. Nasasabi ang mga katangian ng isangtungkulin at pananagutan sa pagpapanatili at ng pamahalaan upang mapabuti ang matalinong mamimilipagpapaunlad ng kultura ng bansa kabuhayan ng bansa 4. Naiuugnay ang kahalagahan ngB. Naipagmamalaki ang mga Pilipino sa 4. Napahahalagahan ang patakarang pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-iba’t ibang panahon na nagpaunlad/ “Pilipino Muna” unlad at pagsulong ng bansanagpapaunlad ng sariling kultura VII. PAMAMAHALA SA ILALIM NG BATAS 5. Nakikilala ang mga paraan ng wastong1. Naiisa-isa ang mga Pilipinong MILITAR AT IKAAPAT NA REPUBLIKA paggamit ng mga kalakal at paglilingkodnagpaunlad/nagpapaunlad ng kultura Napahahalagahan ang mga 6. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng2. Natutukoy ang kanilang tanging nagawa pagpupunyagi ng mga Pilipino tungo sa pagpapabuti/ pagpapaunlad ng uri ngpara sa pagpapaunlad ng sariling kultura pagpapatatag ng bansa produkto/kalakal ng bansa sa pag-unlad ng kabuhayan nito3. Napahahalagahan ang mga Pilipinong A. Naipaliliwanag ang mga pagbabago sanagpaunlad/ nagpapaunlad sa sariling pamamahala sa bansa sa panahon ng 6.1 Nasasabi ang mga paraan ngkultura Batas Militar pagpapabuti/pagpapaunlad ng uri ng produkto/kalakal ng bansa4. Naisasagawa ang makakayanan sa 1. Naiisa-isa ang mga pangyayari napagpapanatili at pagpapaunlad ng sariling nagbigay-daan sa pagtatakda ng batas 6.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan para sakultura militar bansa ng pagkakaroon ng mga mamamayang may sapat na kasanayan at 2. Nailalarawan ang naging reaksiyon ng kakayahan sa paggawa mga Pilipino sa pagbabago sa paraan ng pamamahala sa bansa 7. Natatalakay ang kahalagahan nang muling paggamit ng mga bagay na patapon 2.1 Naibibigay ang ilang batas at tuntunin ng pamahalaan sa panahong ito 8. Naipakikita ang kaugnayan ng pagtitipid sa enerhiya sa pag-unlad ng bansa B. Nailalarawan ang kalagayan ng panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino 9. Natatalakay kung paano pinananatili at sa panahon ng Batas Militar pinauunlad ng mga Pilipino ang kultura ng bansa 1. Natatalakay ang ilang suliraning/programang panlipunan sa panahong ito 26
 15. 15. IV V VI 2. Naipaliliwanag ang paraang isinagawa ng 10. Natutukoy ang ilang pambansang pamahalaan upang mapangalagaan ang isyu/suliranin na nakapipigil sa pag-unlad ng kaligtasan ng bansa bansa tulad ng drug abuse; child abuse; crime atbp. 3. Nasusuri ang programa ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning panlipunan at 11. Nakapagbibigay ng makatotohanang pangkabuhayan mungkahi sa paglutas ng mga pambansang suliranin C. Nabibigyang katwiran ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa patakaran 12. Nakalalahok sa proyekto ng pamahalaan ng Batas Militar tungo sa kaunlaran ng bansa 1. Natutukoy ang mga pagbabago sa Saligang Batas ng 1973 2. Nahihinuha ang magiging epekto ng paggawad ng higit na kapangyarihan sa pangulo 3. Naipaliliwanag ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa Batas Militar 4. Nasasabi ang mabuti at di-mabuting patakaran ng Batas Militar VIII. ANG PILIPINAS SA PANAHON NG ‘BAGONG REPUBLIKA’ 1981-1988 Napahahalagahan ang ipinakitang kagitingan ng mga Pilipino sa pakikiisa sa pagkakamit ng makatarungang pamumuhay A. Nasusuri ang kalagayan ng pamumuhay sa panahon ng “Bagong Republika” 27
 16. 16. IV V VI 1. Nasasabi ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1983 2. Nailalarawan ang programang pangkabuhayan at ang epekto nito sa pamumuhay ng tao 3. Nabibigyang katwiran ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa mga patakaran ng pamahalaan B. Naipagmamalaki ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa muling pagkakamit ng demokrasya sa mapayapang paraan 1. Natatalakay ang bahaging ginagampanan ng kababaihan sa panahong ito 2. Nailalarawan ang reaksiyon ng mga Pilipino nang mawalang halaga ang karapatan sa pagboto 3. Nailalarawan ang EDSA Revolution noong Pebrero 25, 1986 3.1 Nasasabi ang tungkuling ginampanan ng media sa panahon ng “EDSA Revolution” 3.2 Natatalakay ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino sa pakikiisa sa muling pagkakamit ng karapatan at kalayaan 4. Natatalakay ang epekto ng People Power para sa pagkakamit ng kalayaan 28
 17. 17. IV V VI IX. ANG PILIPINAS PAGKARAAN NG EDSA REVOLUTION (1986- KASALUKUYAN) Napahahalagahan ang mga patakaran at programa ng pamahalaan tungo sa pag- papatatag ng demokrasya A. Nasasabi ang mga patakaran at programa sa pamamahala ng mga pangulong nanungkulan pagkatapos ng EDSA Revolution at sa kasalukuyan 1. Naibibigay ang patakaran ng isang demokratikong pamahalaan 2. Natatalakay ang mga paraan ng pangangalaga sa demokrasya at pagpapanatili nito 3. Napahahalagahan ang muling pagtatatag ng demokrasya 4. Naiisa-isa ang mga suliraning pampulitika, pangkabuhayan at panlipunan na kinakaharap ng bansa 5. Natatalakay ang mga paraan/programang isinasagawa sa paglutas ng mga suliraning ito 6. Natatalakay ang epekto ng mga patakaran at programang ito sa pamumuhay ng tao 29
 18. 18. MA K A B A Y A N(E D U KAS YON G P AN TAH AN AN AT P AN GKAB U H AYAN ) 30
 19. 19. MA K A B A Y A N(E D U KAS YON G P AN TAH AN AN AT P AN GKAB U H AYAN ) 30

×