სკოლების ბრენდირება

1,672 views
1,523 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

სკოლების ბრენდირება

 1. 1. სკოლების ბრენდირება სსიპ რუსთავის #20 სკოლა 1სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 2. 2. 2სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 3. 3. • შეფასების დაწყებისას ყველა სკოლას ავტომატურად აქვს მინიჭებული ხუთი ვარსკვლავი, • ხოლო მომდევნო ხუთის მინიჭება ხდება შემუშევაბელი კრიტერიუმების მიხედვით. 3სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 4. 4. იმისათვის, რომ არ მოხდეს მიკერძოებული შეფასება, სამინისტროში სპეციალურად შექმნილი კომისია მინისტრის პირველი მოადგილის აკაკი სეფერთელაძის ხელმძღვანელობით 4სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 5. 5. • მუდმივად განახორციელდება სკოლის მიერ თვითშეფასების შედეგად მიღებული მონაცემების გადამოწმება. მონაცემების განახლება მოხდება წელიწადში ერთხელ. 5სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 6. 6. • ბრენდირების ძირითადი მიზანია სკოლებს შორის კონკურენტული გარემოს შექმნა და მათი წახალისება სასწავლო პროცესის სრულყოფის მიზნით. 6სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 7. 7. 10 ვარსკვლავის მქონე სკოლის კურსდამთავრებული ავტომატურად მიიღებს ზოგადი განათლების ატესტატს და მისთვის მინიმალური კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდების ჩაბარება არ იქნება აუცილებელი. 7სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 8. 8. • ინსტიტუციური მონაცემები • პროგრამებში და პროექტებში მონაწილეობა • მასწავლებელთა კვალიფიკაცია • სწავლა/სწავლება 8სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 9. 9. ინსტიტუციური მონაცემები 7 კრიტერიუმი 1. სკოლის შენობის მდგომარეობა (მონიშნეთ შესაბამისი პასუხი) • რეაბილიტირებული • ნაწილობრივ რეაბილიტირებული + • არ არის რეაბილიტირებული 9სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 10. 10. 2. ინვენტარი (მონიშნეთ შესაბამისი პასუხი) • კარგ მდგომარეობაში • საშუალო მდოგომარეობაში + • ცუდ მდგომარეობაში 10სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 11. 11. 3. სკოლის შიდა ან მოძიებული ფინანსური რესურსებით განხორციელებული აქტივობები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით • შენობის რეაბილიტაცია • სკოლის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (სპორტული მოედანი და სხვ.) • სასკოლო ინვენტარის შეძენა . • კომპიუტერული და სხვა საგნობრივი ლაბორატორიების აღჭურვა (არსებული და მიმდინარე) • სხვა 11სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 12. 12. 4. სხვა დანარჩენი • მოქმედი ინტერნეტი + • სპორტული დარბაზი/სპორტული მოედანი + • ალუმნაის ფონდის ფუნქციონირება (რამდენი კურსდამთავრებულია ჩართული პროექტში და რა ღონისძიებები განხორციელდა მის ფარგლებში) – • საკონფერენციო/სააქტო დარბაზი + • სკოლის სასადილო (მოქმედი) + 12სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 13. 13. 5. საევაკუაციო გეგმა + 6. დაცულია თუ არა სისუფთავისა და სანიტარული ნორმები ? + 7. დაცულია თუ არა სკოლის პერიმეტრი • დარაჯი/დაცვის პოლიცია + • უკანა ეზოს შემოღობვა – 13სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 14. 14. პროგრამებში და პროექტებში მონაწილეობა 5 კრიტერიუმი 14სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 15. 15. 1. სასკოლო და საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობა • რამდენი მოსწავლე მონაწილეობდა (მეშვიდე კლასიდან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით) სასკოლო ოლიმპიადის პირველ ტურში--- 209 • რამდენი მოსწავლე გადავიდა მეორე ტურში--- 2 • რამდენი მოსწავლე გადავიდა მესამე ტურში --- 0 • ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეების რაოდენობა საგნების მიხედვით • რამდენმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო ოლიმპიადაში 0 15სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 16. 16. 2 . კონფერენციებში, კონკურსებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა • 2009 2010 სასწავლო წელს სამინისტროს მიერ ინიცირებულ რამდენ კონკურსში მონაწილეობდა სკოლა (დაასახელეთ კონკურსები) • გამოვლინდა თუ არა გამარჯვებული(დააკონკრეტეთ კონკურსი, ნომინაცია,გამარჯვებულის სახელი და გვარი) • რამდენი პროექტი განხორციელდა საერთაშორისო ან ადგილობრივი ორგანიზაციის მიერ (დაასახელეთ პროექტები და ორგანიზაციები) • რამდენი შიდა სასკოლო კონკურსი და პროექტი განახორციელა სკოლამ (დაასახელეთ კონკურსი და პროექტი) 16სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 17. 17. 3 . პრეზიდენტის სტიპენდიანტი მასწავლებელი, მედალოსანი მოსწავლე • რამდენი პრეზიდენტის სტიპენდიანტი მასწავლებელი ჰყავს სკოლას • რამდენი ოქროს მედალოსანი მოსწავლე ჰყავს სკოლას (ბოლო წლის შედეგები) • რამდენი ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლე ჰყავს სკოლას (ბოლო წლის შედეგები) 17სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 18. 18. 4. სპორტული მიღწევები • სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა ( დააკონკრეტეთ სპორტული ღონისძიებები, რაოდენობა როგორც სასკოლო ისე რეგიონალური) 18სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 19. 19. 5.უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულთა სტატისტიკა /გრანტები(ბოლო წლის შედეგები ) • რამდენმა კურსდამთავრებულმა აიღო ატესტატი – 55 მოსწავლე • დარეგისტრირებული აბიტურიენტებიდან რამდენი ჩაირიცხა უმაღლეს სასწავლებელში 40 • დარეგისტრირებული აბიტურიენტებიდან რამდენმა მოიპოვა გრანტი 8 • დარეგისტრირებული აბიტურიეტებიდან რამდენმა მოიპოვა გრანტი, 50% და მეტი – 5 19სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 20. 20. მასწავლებელთა კვალიფიკაცია 1. რამდენმა მასწავლებელმა გაიარა პროფესიული განვითარების ტრენინგი (დააკონკრეტეთ ტრენინგი) 2. სერტიფიცირებულ მასწავლებელთა რაოდენობა – 7 მასწავლებელი 3. მენტორ-მაძიებელთა არსებობა (დააკონკრეტეთ რაოდენობა) –––– 4. მაგისტრი და დოქტორანტი პედაგოგები (დააკონკრეტეთ რაოდენობა) 20სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 21. 21. სწავლა/სწავლება 1. რა საგნები ისწავლება გაძლიერებული პროგრამით? (დაასახელეთ კონკრეტული საგანი და დაურთეთ სასწავლო გეგმა) 2. სასკოლო სასწავლო გეგმა + 3. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში (რომელ საგნებში და რა სახით) 4. ინტეგრირებული ყველა საგანობრივ ჯგუფთან 5. გახანგრძლივებული სწავლების ჯგუფები (რომელი კლასებისთვის და რამდენი ჯგუფი) 21სსიპ რუსთავის #20 სკოლა
 22. 22. 6. სახელობო პროგრამები (დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ პროგრამის მიმართულება) 7. ინკლუზიური სწავლება + 8. წრეები (დააკონკრეტეთ რაოდენობა და ტიპი) 9. ბიბლიოთეკა + 10. მოსწავლეთა დასწრება (მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი პროცენტულად კლასების მიხედვით) 22სსიპ რუსთავის #20 სკოლა

×