Gazafxuli (1)

2,828 views
2,260 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gazafxuli (1)

 1. 1. gazafxuli dali goginaSvili
 2. 2. <ul><li>mizani : ,,gamometyvelebiT kiTxvis Cvevis daufleba” </li></ul><ul><li>,, bunebis movlenebis aRwera’’ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>MA Mmarti mzes gviaxlovebs </li></ul>
 4. 4. <ul><li>aprili _ yvavilebsa </li></ul>
 5. 5. <ul><li>maisi ki Semosavs </li></ul><ul><li>mindvrebsa da maRal mTebsa </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Ggazafxulis TiToeul Tves ra moaqvs CvenTvis? </li></ul>
 7. 7. Mmarti saxelwodeba miiRo romaeli RvTaeba marsidan
 8. 8. <ul><li>A </li></ul><ul><li>aprili </li></ul><ul><li>saxelwodeba miiRo laTinuri sityvidan aprire </li></ul>
 9. 9. <ul><li>M </li></ul><ul><li>maisi </li></ul><ul><li>saxelwodeba miiRo romauli qalRmerTi maiadan </li></ul>
 10. 10. Bbunebis movlenebi gazafxulze <ul><li>rogori amindebi Warbobs gazafxulze? </li></ul><ul><li>rogoria gazafxulis wvima? </li></ul><ul><li>rogoria dRis xangrZlivoba? </li></ul><ul><li>haeris temperatura? </li></ul><ul><li>Cacmuloba </li></ul>
 11. 11. <ul><li>B </li></ul><ul><li>buneba gazafxulze </li></ul>
 12. 13. zamTari gazafxuli
 13. 14. teqstis konstruireba <ul><li>1. man Tavisi bude moZebna. </li></ul><ul><li>2.gazafxuli movida. </li></ul><ul><li>3.mercxalma bartyebs frena aswavla. </li></ul><ul><li>4.mercxali dagvibrunda. </li></ul><ul><li>5.bartyebi daCeka. </li></ul><ul><li>6.budeSi kvercxebi dado. </li></ul>
 14. 15. vici viswavle Mminda vicode

×