Assingment web 2

297 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assingment web 2

  1. 1. PEMBELAJARAN BERASASKAN WEB KPT 6044 TUGASAN 1: ANALISIS JOURNAL SARJANA PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH NAMA: KHAIRUL AZIAN BIN MAT KHARI NO MATRIKS: M20012001277 DISEDIAKAN UNTUK:PROF MADYA DATO’ DR.ABD LATIF BIN HJ GAPOR KUMPULAN: A
  2. 2. Krone, J. 2006. A Project Approach To The Theory Of Programming Languages. Journalof Computing Sciences in Colleges . Volume 22 (1) : 84-93. ISSN : 1937-4771.PengenalanArtikel ini merupakan kajian berbentuk kualitatif. Ia menerangkan tentang pendekatantugasan berasaskan projek dalam pengajaran dan pembelajaran pengaturcaraan.Kebanyakan pelajar di Denison University didedahkan dengan konsep object-orientedketika menulis program, terutamanya Java. Kajian ini menerangkan bagaimanapendekatan ini dilakukan kepada pelajar yang berupaya dan bijak melakukanpengaturcaraan, tetapi mempunyai latar belakang bahasa pengaturcaraan yang terbatas.Kursus bahasa pengaturcaraan terbahagi kepada dua kategori, iaitu teori dan kaji selidik(survey). Kursus secara teori dijalankan kepada pelajar junior, yang memberi penekanankepada isu-isu implementasi, struktur bahasa pengaturcaraan, rekabentuk bahasapengaturcaraan dan semantik. Kursus secara kaji selidik pula dijalankan kepada pelajarsenior, yang memberi penekanan kepada pelajar untuk mempelajari beberapa bahasapengaturcaraan.1. Tujuan Utama KajianKajian ini dilakukan berdasarkan kekangan dari segi pengalaman penggunaan pelbagaibahasa pengaturcaraan oleh pelajar, terutama dalam kursus Theory of Programming.Dalam kursus ini pelajar hanya belajar berasaskan buku teks untuk menyelesaikantugasan. Dalam kajian ini satu tugasan telah diberi kepada pelajar. Tugasan tersebut ialahProjek Semester. Objektif Projek Semester ini adalah untuk menggalakkan pelajarmempelajari prinsip-prinsip asas bahasa pengaturcaraan dan mengenalpasti isu-isu yangberkaitan dengan bahasa pengaturcaraan yang dipilh. Projek ini juga memberi peluangkepada pelajar untuk mempelajari lebih banyak bahasa-bahasa pengaturcaraan baru.
  3. 3. 2. Kaedah KajianDalam kajian ini, pelajar diberi beberapa pilihan projek iaitu (i) menjadi guru untukbahasa pengaturcaraan yang dipilih, (ii) membuat comparative analysis terhadap dua ataulebih bahasa pengaturcaraan, (iii) menulis terjemahan bagi satu bahasa pengaturcaraanatau (iv) mereka cipta satu bahasa pengaturcaraan yang baru berdasarkan bahasa-bahasapengaturcaraan yang telah dipilih. Pelajar akan mendokumentasi, membuat demonstrasidan pembentangan di dalam kelas serta mempraktikkan amalan, think, pair, share dalamkalangan pelajar lain yang mengikuti kursus ini. Pensyarah akan memastikan pelajarmereka membuat pilihan/keputusan yang tepat berdasarkan kebolehan, kemahiran dankeupayaan pelajar dalam memperkembangkan pengetahuan yang mereka perolehidaripada projek tersebut. Dalam kajian ini, pemerhatian dibuat berdasarkan dokumentasidan pembentangan yang dilakukan oleh pelajar di dalam kelas.3. Rumusan Dapatan KajianDapatan kajian melalui pemerhatian terhadap pelajar menunjukkan bahawa peningkatanterhadap pengetahuan dan kemahiran dalam bahasa pengaturcaraan berlaku. Ini dapatdibuktikan dengan kemampuan pelajar mendokumentasi, membentang dan menganalisisbahasa-bahasa pengaturcaraan yang telah dipilh. Dapatan kajian juga menunjukkanpensyarah hanya bertindak sebagai fasilitator dalam kelas pengaturcaraan. Sebelumkajian Projek Semester dijalankan, pensyarah bertindak sebagai ‘pemberi maklumat’yang menyebabkan pelajar menjadi kirang aktif serta tidak melibatkan diri secaralangsung di dalam kelas.
  4. 4. 4. Hasil PerbincanganBerdasarkan pemerhatian yang telah dijalankan, kaedah tugasan berasaskan projek jelasmenunjukkan bahawa pelajar telah mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaranpengaturcaraan. Pelajar telah mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran dalampengaturcaraan yang lebih berbanding dengan kaedah kuliah yang biasa dilaksanakan.Kaedah projek juga menggalakkan pelajar bergiat secara aktif di dalam kelas. Dapatankajian juga menunjukkan bahawa pensyarah bertindak sebagai moderator, fasilitatir dankoordinator sahaja berbanding dengan keadaan sebelum ini, pensyarah memberi kuliah didalam kelas. Kaedah projek juga menunjukkan bahawa pelajar dapat menggunakanpengetahuan sedia ada yang mereka telah pelajari dalam kursus-kursus Computer Scienceyang lepas, dan mengintegrasikan kursus-kursus tersebut dalam projek ini.IMPLIKASI TERHADAP KAJIAN PENDIDIKAN KOMPUTERDaripada artikel ini dapat disimpulkan bahawa tugasan berasaskan projek (project-basedassessment) dapat membantu pelajar mempelajari dan memahami bahasa pengaturcaraandengan cara yang lebih mudah. Tugasan ini juga membantu pensyarah membimbingpelajar yang pertama kali menggunakan satu-satu bahasa pengaturcaraan. Pelajar dapatmempraktikkan apa yang dipelajari melalui tugasan yang diberi, serta belajar membuatkeputusan dengan tepat ketika membuat tugasan tersebut. Salah satu cara untukmempelajari pelbagai bahasa pengaturcaraan adalah dengan membuat eksplorasi /menggunakan bahasa-bahasa pengaturcaraan tersebut. Pelajar digalakkan mempelajaribahasa pengaturcaraan dengan cara tersebut, seterusnya berkongsi pengalaman denganrakan sekelas bagi mewujudkan pembelajaran aktif (active learning).

×