Your SlideShare is downloading. ×
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
265
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Never stop improving quality www.elarion.com
 • 2. Mục Đích chẩn hóa CSDL
  • Biểu diễn đư ợc mọi quan hệ trong CSDL
  • 3. Tránh sai sót khi thêm, xóa, sửa dữ liệu
  • 4. Tránh phải xây dựng lại cấu trúc của các quan hệ khi cần đ ến các kiểu dữ liệu mới
 • 5. Giới thiệu
  • Các dạng chuẩn : Có 4 dạng chuẩn cơ bản.
   • Dạng chuẩn1 (1 Normal Form - 1NF)
   • 6. Dạng chuẩn 2 (2 Normal Form - 2NF
   • 7. Dạng chuẩn 3 (3 Normal Form - 3NF)
   • 8. Dạng chuẩn Boyce-Codd
 • 9. Dạng chuẩn 1 (1/3)
  • Định nghĩa:
   • Một lược đồ quan hệ Q được gọi là đạt chuẩn 1 nếu mọi thuộc tính của Q đều là thuộc tính đơn .
   • 10. Một lược đồ CSDL được gọi là đạt chuẩn 1 nếu mọi lược đồ quan hệ con Qi của nó đều đạt dạng chuẩn 1.
   • 11. Thuộc tính đơn :
    • Giả sử có lược đồ quan hệ Q.
    • 12. Một thuộc tính A được gọi là thuộc tính đơn nếu nó không phải là sự tích hợp của nhiều thuộc tính khác.
 • 13. Dạng chuẩn 1 (2/3)
  • Ví dụ:
   • Ta có quan hệ sau :
    • Phan_Cong( MaNV , MaPhong)
   • MaPhong không là thuộc tính đơn.
   • 14. Quan hệ Phan_Cong không đạt chuẩn 1.
   • 15. Cách khắc phục :
    • Phan_Cong( MaNV, MaPhong )
 • 16. Dạng chuẩn 1 (3/3)
   • Quan hệ Phan_Cong đã đạt chuẩn 1.
 • 17. Dạng chuẩn 2 (1/3)
  • Định nghĩa :
   • Một lược đồ quan hệ Q được gọi là đạt chuẩn 2 nếu :
    • Q đạt chuẩn 1
    • 18. Mọi thuộc tính không khóa của Q điều phụ thuộc đầy đủ vào các khóa của Q.
  • Một lược đồ CSDL được gọi là đạt chuẩn 2 nếu mọi lược đồ con Qi của nó đều đạt chuẩn 2.
 • 19. Dạng chuẩn 2 (2/3)
  • Ví dụ : Ta có quan hệ Q sau :
   • NhanVien_DuAn ( MaNV, MaDA , TenNV, TenDA, DiaDiemDA, SoGio). Với các phụ thuộc hàm:
    • F1 : MaNV, MaDU  SoGio
    • 20. F2 : MaNV  TenNV
    • 21. F3 : MaDA  TenDA, DiaDiemDA.
  • Lược đồ quan hệ Q này chưa đạt chuẩn 2 vì :
   • MaDA  TenDA, DiaDiemDA chưa đạt chuẩn 2
   • 22. MaNV  TenNV chưa đạt chuẩn 2.
 • 23. Dạng chuẩn 2 (3/3)
  • Cách khắc phục : Tách lược đồ quan hệ Q này thành các lược đồ quan hệ sau :
   • Q1 ( MaNV ,TenNV)
   • 24. Q2 ( MaDA , TenDA, DiaDiemDA)
   • 25. Q3 ( MaDA,MaNV ,SoGio)
  • Lược đồ quan hệ Q đã đạt chuẩn 2.
  • 26. Nhận xét:
   • Nếu lược đồ quan hệ Q chỉ có 1 khóa K và K chỉ có một thuộc tính thì Q đạt dạng chuẩn 2
   • 27. Một lược dồ quan hệ Q ở chuẩn 2 vẫn có thể chứa đựng sự trùng lắp thông tin
 • 28. Dạng chuẩn 3 (1/3)
  • Định nghĩa :
   • Một lược đồ quan hệ Q được gọi là đạt chuẩn 3 nếu:
    • Q đạt chuẩn 2
    • 29. Mọi thuộc tính không khóa của Q đều không phụ thuộc bắc cầu vào một khóa nào của Q.
   • Một lược đồ CSDL được gọi là đạt chuẩn 3 nếu mọi lược đồ con Qi của nó đều đạt chuẩn 3.
 • 30. Dạng chuẩn 3 (2/3)
  • Ví dụ : Xét lược đồ quan hệ sau :
   • NhanVien_DonVi ( MaNV , HoTen, NgaySinh, DiaChi, MADV, TenDV, DiaDiemDV). Với các phụ thuộc hàm:
    • F1 : MaNV  HoTen, NgaySinh, DiaChi, MaDV, TenDV, DiaDiemDV.
    • 31. F2 : MaDV  TenDV, DiaDiemDV.
   • Q chưa đạt chuẩn 3 vì các thuộc tính TenDV, DiaDiemDV phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính.
 • 32. Dạng chuẩn 3 (3/3)
  • Cách khắc phục : Tách lược đồ Q thành các lược đồ con sau :
   • Q1 ( MaNV , HoTen, NgaySinh, DiaChi, MaDV).
   • 33. Q2 ( MADV , TenDV, DiaDiemDV).
  • Q đạt chuẩn 3
  • 34. Nhận xét:
   • Chính phụ thuộc hàm bắc cầu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trùng lắp thông tin.
   • 35. Dạng chuẩn 3 là tiêu chuẩn tối thiểu trong thiết kế cơ sở dữ liệu.
 • 36. Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) (1/2)
  • Là dạng chuẩn có tính đến tất cả các khóa ứng viên nên có nhiều ràng buộc hơn dạng chuẩn 3
  • 37. BCNF - Một quan hệ ở dạng chuẩn BCNF nếu và chỉ nếu mọi phần tử quyết định của các phụ thuộc hàm (nằm bên tráimũi tên) là các khóa ứng viên.
  • 38. Nhận xét:
   • Nếu 1 l ư ợc đ ồ quan hệ Q đạt dạng chuẩn BC thì cũng đạt dạng chuẩn 3 .
   • 39. Trong 1 l ư ợc đ ồ quan hệ Q đạt dạng chuẩn BC, việc kiểm tra phụ thuộc hàm chủ yếu là kiểm tra khóa nội.
 • 40. Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) (2/2)
  • Ví dụ:
   • ĐẶT_HÀNG ( SốĐH , NgàyĐH, MãKH )
    • F1 = { SốĐH  NgàyĐH, MãKH }
   • CHITIẾT_ĐH ( SốĐH, MãHH , SốL ư ợng )
    • F2 = { SốĐH, MãHH  SốL ư ợng }
  • 2 quan hệ đ ều đ ạt dạng chuẩn Boyce-Codd.
 • 41. Phương pháp phân rã (1/10)
  • Quá trình chuẩn hóa 1 l ư ợc đ ồ CSDL:
   • Nhằm mục đ ích nâng cao chất l ư ợng thiết kế
   • 42. Đư a các l ư ợc đ ồ quan hệ con từ dạng chuẩn thấp lên dạng chuẩn cao h ơ n mà tối thiểu phải là dạng chuẩn 3.
  • Ph ươ ng pháp phân rã là 1 ph ươ ng pháp dùng đ ể chuẩn hóa 1 l ư ợc đ ồ CSDL
 • 43.
  • Việc chuẩn hóa 1 l ư ợc đ ồ quan hệ hay 1 l ư ợc đ ồ CSDL phải bảo đ ảm yêu cầu: bảo toàn thông tin
  • 44. Phép phân rã Q thành Q 1 , Q 2 , … đư ợc gọi là bảo toàn thông tin nếu:
  •  T Q : T Q = T Q [Q1] |><| T Q [Q2] … |><| …
  Phương pháp phân rã (2/10)
 • 45.
  • Định lý Delobel
   • Cho l ư ợc đ ồ quan hệ Q(XYZ) và tập PTH F
   • 46. Nếu X  Y  F + thì phép phân rã Q thành 2 l ư ợc đ ồ quan hệ con: Q 1 (XY) và Q 2 (XZ) là bảo toàn thông tin
  Phương pháp phân rã (3/10)
 • 47.
  • Begin
  • 48. F* = F { f  F + / VT(t)  VP(t)  Q + }
  • 49. IF (F*   ) Then
  • 50. Begin
  • 51. B1.Chọn 1 f 0 : X  Y  F
  • 52. B2.Tạo các l ư ợc đ ồ quan hệ con Q 1 và Q 2 :
  • 53. Q 1 = X  Y
  • 54. F 1 ={ f  F + / VT(f)  VP(f)  Q 1 + }
  • 55. Q 2 = Q + Y
  • 56. F 2 = { f  F + / VT(f)  VP(f)  Q 2 + }
  • 57. B3.Phân rã đ ệ quy Q 1 và Q 2
  • 58. End
  • 59. End
  Phương pháp phân rã (4/10)
 • 60.
  • Ví dụ:
   • Q (ABCDEG) ;
   • 61. F = { AE  C, CG  A, BD  G, GA  E }
  • Nhận xét:
   • Khóa của Q là {BDA}
   • 62. BD  G  không đ ạt dạng chuẩn 2
  • Sử dụng ph ươ ng pháp phân rã
  Phương pháp phân rã (5/10)
 • 63.
  • Ví dụ:
  • Q(ABCDEG)
  • 64. f 0 : BD  G
  • 65. Q 1 (BDG) Q 2 (BDACE)
  • 66. F 1 ={BD  G} F 2 = {AE  C}
  • 67. Q 21 (AEC) Q 22 (BDAE)
  • 68. F 21 ={AE  C} F 22 ={BDA  E}
  Phương pháp phân rã (6/10)
 • 69.
  • Nhận xét:
   • Thuật toán phân rã nh ư trên là bảo toàn thông tin ( đ ịnh lý Delobel)
   • 70. Các l ư ợc đ ồ quan hệ con cuối cùng (nút lá trong cây phân rã) đ ều đạt ít nhất là dạng chuẩn 3
   • 71. Thuật toán phân rã có thể tạo ra các l ư ợc đ ồ quan hệ con không có nhiều ngữ nghĩa trong thực tế
  Phương pháp phân rã (7/10)
 • 72.
  • Nhận xét:
   • Chất l ư ợng của CSDL kết quả có phụ thuộc vào việc chọn pth f 0 ở từng b ư ớc phân rã.
   • 73. Thông th ư ờng PTH đư ợc chọn là PTH gây ra chất l ư ợng xấu của l ư ợc đ ồ quan hệ. (pth không đ ầy đ ủ, pth bắc cầu).
  Phương pháp phân rã (8/10)
 • 74.
  • Ví dụ: Xét quan hệ SANXUAT
  • 75. Quan hệ SANXUAT:
   • Có thể gây dữ liệu xấu khi cập nhật.
   • 76. Ví dụ nh ư khi 1 nhà máy đ ổi tên có thể làm cho dữ liệu thiếu nhất quán.
  Phương pháp phân rã (9/10)
 • 77.
  • Tách thành 2 quan hệ
   • NHAMAY
   • 78. NHAMAY_SANPHAM
  • Đạt đạng chuẩn BC
  Phương pháp phân rã (10/10)

×