Šibensko – kninska županijaPartneri na ProjektuJavna ustanova Zaštićene prirodne vrijednostiŠibensko – kninske županijeSur...
Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednostiŠibensko – kninske ţupanijeODRŢIVO KORIŠTENJEPRIRODNEVRIJEDNOSTIOĈUVANJEODRŢA...
• Poboljšati javnu turistiĉku infrastrukturu i sustav upravljanja u svrhuplaniranja razvoja i promocije selektivnih oblika...
Kome je namijenjen Projekt?Krajnjikorisnici• Turisti i posjetitelji• Lokalno stanovništvo• Hoteli i ostala smještajna nase...
Radovi u Kanalu sv. Ante | Uređenje šetniceOPĆI PODACI• Od uvale Dumboka do Tvrđave sv. Nikole• Duga 4,4 km• Pješačko-bici...
Radovi u Kanalu sv. Ante | Uređenje šetnice236 451123456Uvala DumbokaVidikovacOdmorištePristanište / spilja / tunelProlaz ...
36 451Radovi u Kanalu sv. Ante | Vidikovac i odmorište2• Info table s prikazom povijesti, kulture, flore ifaune• Panoramsk...
23651Radovi u Kanalu sv. Ante | Uređenje pristaništa kod Špilje svetog Ante• Pristup s morske strane – povezivanje s grads...
Radovi u Kanalu sv. Ante | Izgradnja pristupnog mostićaDo Školjića na prilazu Tvrđavi sv. Nikole• Dužina 150 m / Širina 2,...
Radovi u Kanalu sv. Ante | Hortikulturno uređenje• Sanacija postojeće vegetacije• Sanacija opoţarenog podruĉja• Priprema t...
Promotivne aktivnosti | Zašto su vaţne?Za uspjeh projekta, potrebno je upoznati i privući ljude• Dobivanje potpore javnost...
Promotivne aktivnosti | Vizualni identitet destinacije• Jača prepoznatljivost i uočljovst Projekta• Jasan i asocijativan• ...
Promotivne aktivnosti | Internet stranica• Višejezična• Multimedijalna prezentacija atrakcija iposlovnih mogućnosti• Redov...
Promotivne aktivnosti | Promotivni film i spot• Promotivni film o svim zaštićenimpodruĉjima Šibensko – kninskeŢupanije• Pr...
Promotivne aktivnosti | Završna konferencija ipromotivni događaj: „Ţivot na otvorenom”Završna svečanost prezentirat će mog...
Promotivne aktivnosti | Razmjena iskustva o odrţivomkorištenju zaštićenih područja s drugim JUZPV• Organizacija susreta ir...
• Radionica za turistiĉke agencije koje pruţaju usluge organizacije putovanja snaglaskom na aktivni turizam• Radionica o p...
• Organizacija seminara i predavanja za lokalne turistiĉke vodiĉe iorganizatore izleta• Predstavljanje potencijala organiz...
Turistički potencijali Kanala sv. Ante• Povezivanje Kanala s gradskom jezgrom• Produljenje boravka turista• Organizacija d...
Razvojna agencija Šibensko-kninske ţupanije osnovana je u svrhu koordinacije ipoticanja razvoja Šibensko-kninske ţupanije....
• Ranija suradnja Razvojne agencije Šibensko-kninske ţupanije i JU zaštićeneprirodne vrijednosti na EU projektima:• Partne...
• Uloga Razvojne agencije Šibensko-kninske ţupanije na projektu “Turističkavalorizacija kanala sv. Ante”:• savjetodavna i ...
“Poduzetnički potencijal na zaštićenim područjima prirode”, prijesvega turizam i rekreacija, zato jer:• Turistička potraţn...
Financijski okvirUkupna vrijednost projekta - 1.433.485,54 EUR.• EU - 999.999,51 EUR (69,76 %)• Šibensko – kninska ţupanij...
Vremenski okvirOdabir izvođačaPočetak radovaZavršetak radova / projekta26/26
Hvala na paţnji25/27
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TVSKAS prezentacija projekta

862 views

Published on

Predstavljanje osnovnih informacija o projektu; opis, partneri, akivnosti, financijski i vremenski okvir.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
602
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TVSKAS prezentacija projekta

 1. 1. Šibensko – kninska županijaPartneri na ProjektuJavna ustanova Zaštićene prirodne vrijednostiŠibensko – kninske županijeSuradniciPartneriNositelj1/26
 2. 2. Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednostiŠibensko – kninske ţupanijeODRŢIVO KORIŠTENJEPRIRODNEVRIJEDNOSTIOĈUVANJEODRŢAVANJEPROMICANJEZAŠTITA2/26
 3. 3. • Poboljšati javnu turistiĉku infrastrukturu i sustav upravljanja u svrhuplaniranja razvoja i promocije selektivnih oblika aktivnog i kulturnog turizma tesrodnih usluga na području zaštićenih prirodnih područja i Natura 2000 lokalitetau Šibensko-kninskoj ţupaniji• Doprinijeti rastu malog i srednjeg poduzetništva i porastu zapošljavanja uturističkom sektoru Šibensko-kninske ţupanije.CIljevi projekta3/26
 4. 4. Kome je namijenjen Projekt?Krajnjikorisnici• Turisti i posjetitelji• Lokalno stanovništvo• Hoteli i ostala smještajna naselja u Gradu Šibeniku iokolici• Davatelji usluga u turizmu• Grad Šibenik i Šibensko-kninska ţupanija• Turističke zajednice (Grada Šibenika, Šibensko-kninske ţupanije)• Poduzetnici u turizmu• Sportska i ekološka udruţenja• JUZPVŠKŢCiljaneskupine4/26
 5. 5. Radovi u Kanalu sv. Ante | Uređenje šetniceOPĆI PODACI• Od uvale Dumboka do Tvrđave sv. Nikole• Duga 4,4 km• Pješačko-biciklistička• Upotreba prirodnih materijala• Povezuje Mandalinu sa tvrđavom sv. Nikole• Staza postaje kruţna kad se poveţe s lokalnimprometnicama• Pogodna za obitelji, sportaše, rekreativce, izletnike• Šetnja stazom traje otprilike 1 – 1,5 sata• Urbana oprema: solarna rasvjeta za markiranje,klupe, stolovi, informativne table, turističkasignalizacija.5/26
 6. 6. Radovi u Kanalu sv. Ante | Uređenje šetnice236 451123456Uvala DumbokaVidikovacOdmorištePristanište / spilja / tunelProlaz kroz vojarnuMost do Školjića6/26
 7. 7. 36 451Radovi u Kanalu sv. Ante | Vidikovac i odmorište2• Info table s prikazom povijesti, kulture, flore ifaune• Panoramski prikaz objekata u gradu Šibeniku• Odmorište (klupe i stolovi)• Teleskop za panoramsko razgledavanje• Pogled na grad, kanal i tvrđavu7/26
 8. 8. 23651Radovi u Kanalu sv. Ante | Uređenje pristaništa kod Špilje svetog Ante• Pristup s morske strane – povezivanje s gradskom jezgrom• Mogućnost pristajanja različitih brodova (privatni, putnički, izletničkii jahte)• Pristup špilji s kapelicom sv. Ante• Pristup morskom tunelu• Projekt rađen u suradnji s konzervatorima48/26
 9. 9. Radovi u Kanalu sv. Ante | Izgradnja pristupnog mostićaDo Školjića na prilazu Tvrđavi sv. Nikole• Dužina 150 m / Širina 2,5 m• Od hrastovog drveta• Omogućeno strujanje mora9/26
 10. 10. Radovi u Kanalu sv. Ante | Hortikulturno uređenje• Sanacija postojeće vegetacije• Sanacija opoţarenog podruĉja• Priprema tla• Sadnja autohtone vegetacije10/26
 11. 11. Promotivne aktivnosti | Zašto su vaţne?Za uspjeh projekta, potrebno je upoznati i privući ljude• Dobivanje potpore javnosti za realizacijuprojekta• Animiranje lokalne javnosti• Animiranje poduzetnika u turizmu• Promocija na turistiĉkom trţištu11/26
 12. 12. Promotivne aktivnosti | Vizualni identitet destinacije• Jača prepoznatljivost i uočljovst Projekta• Jasan i asocijativan• Nakon projekta, ostaje kao vizualni identitetdestinacije i sluţi za promociju12/26
 13. 13. Promotivne aktivnosti | Internet stranica• Višejezična• Multimedijalna prezentacija atrakcija iposlovnih mogućnosti• Redovito informiranje o tijekuprojekta• Stranica će biti u punoj funkciji tijekomlistopada• Nakon projekta, ostaje kao stranicaza promociju destinacije13/26
 14. 14. Promotivne aktivnosti | Promotivni film i spot• Promotivni film o svim zaštićenimpodruĉjima Šibensko – kninskeŢupanije• Promotvni spot za Kanal svetogAnte• Nakon projekta, ostaju kao vrijednialati u promociji zaštićenih podruĉja14/26
 15. 15. Promotivne aktivnosti | Završna konferencija ipromotivni događaj: „Ţivot na otvorenom”Završna svečanost prezentirat će mogućnosti destinacije• Otvorenje šetnice za Građane Šibenika• Organizaciju morskog prijevoza do lokacije• Organizaciju sportsko – rekreativnog događanja• Prezentaciju mogućnosti svim ciljanim skupinama• Detaljan plan završne svečanosti bit će napravljen dokraja 2012. godine15/26
 16. 16. Promotivne aktivnosti | Razmjena iskustva o odrţivomkorištenju zaštićenih područja s drugim JUZPV• Organizacija susreta irazmjena iskustava s drugimpredstavnicima JUZPV ozaštiti i odrţivom korištenjuzaštićenih prirodnihvrijednosti.• Izrada plana promocije uokviru Plana upravljanjazaštićenim podruĉjima.16/26
 17. 17. • Radionica za turistiĉke agencije koje pruţaju usluge organizacije putovanja snaglaskom na aktivni turizam• Radionica o poslovnim mogućnostima je namjenjena i organizatorima sportskih,rekerativnih i zabavnih dogaĊanja (cross, treking, triatlon i sl.)Promotivne aktivnosti | Prezentacija potencijala poslovnihmogućnosti17/26
 18. 18. • Organizacija seminara i predavanja za lokalne turistiĉke vodiĉe iorganizatore izleta• Predstavljanje potencijala organizacije izleta u KanalPromotivne aktivnosti | Edukacija za turističke vodičei agencije18/26
 19. 19. Turistički potencijali Kanala sv. Ante• Povezivanje Kanala s gradskom jezgrom• Produljenje boravka turista• Organizacija događanja u predsezoni i postsezoni• Uvođenje brodske linije• Organizacija poludnevnih izleta• Ugrađivanje posjeta Kanalu sv. Ante u postojeće izlete• Organizacija sportskih događanjaEfektiMogućnosti19/26
 20. 20. Razvojna agencija Šibensko-kninske ţupanije osnovana je u svrhu koordinacije ipoticanja razvoja Šibensko-kninske ţupanije.DJELATNOSTI AGENCIJE:• koordinacija izrade ţupanijske razvojne strategije (ŢRS),• praćenje provedbe ŢRS-e,• sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije,• surađuje s drugim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkihprojekata,• poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama područne(lokalne) samouprave te međuregionalne i prekogranične suradnje,• pruţanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne iregionalne suradnje…Razvoj poduzetništva u zaštićenim područjima20/26
 21. 21. • Ranija suradnja Razvojne agencije Šibensko-kninske ţupanije i JU zaštićeneprirodne vrijednosti na EU projektima:• Partnerstvo na projektu SIPA “Jačanje ustanova za upravljanje zaštićenimprirodnim vrijednostima” ukupne vrijednosti 187.697,60 EUR. Financirano krozEU program PHARE 2006 Program jadranske prekogranične suradnje iprogram UNDP-a COAST Program poticanja zelenog poduzetništva.Razvoj poduzetništva u zaštićenim područjima21/26
 22. 22. • Uloga Razvojne agencije Šibensko-kninske ţupanije na projektu “Turističkavalorizacija kanala sv. Ante”:• savjetodavna i tehnička pomoć u provedbi procedura nabave u skladu s pravilimaPraktičnog vodiča EU (PRAG-a)• Pomoć u izvršavanju administrativno – izvještajnih ugovornih obveza prema SAFU(Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU)• Prezentiranje poduzetničkih potencijala na zaštićenim područjima prirodeRazvoj poduzetništva u zaštićenim područjima22/26
 23. 23. “Poduzetnički potencijal na zaštićenim područjima prirode”, prijesvega turizam i rekreacija, zato jer:• Turistička potraţnja za zaštićenim prostorima stalno raste.(Više od 70% gostiju odlazi na šetnje u prirodi . Izvor: Institutza turizam, TOMAS 2010)• Još su uvijek nedovoljno iskorištene mogućnosti diversifikacijeturističke ponude• Pravodobno ulaganje dugoročno se isplatiRazvoj poduzetništva u zaštićenim područjima23/26
 24. 24. Financijski okvirUkupna vrijednost projekta - 1.433.485,54 EUR.• EU - 999.999,51 EUR (69,76 %)• Šibensko – kninska ţupanija 22%• Turistička zajednica Grada Šibenika (2,09%)• Regionalna Razvojna agencija (0,92%)• Ministarstvo turizma Republike Hrvatske (0,04%)• JUZPVŠKŢ (5,19%).24/26
 25. 25. Vremenski okvirOdabir izvođačaPočetak radovaZavršetak radova / projekta26/26
 26. 26. Hvala na paţnji25/27

×