• Save
Kasala_Prostorovost_2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
 • 690 views

 

Statistics

Views

Total Views
690
Views on SlideShare
690
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kasala_Prostorovost_2010 Kasala_Prostorovost_2010 Presentation Transcript

 • Nové koncepcie priestoru
 • Nové koncepcie priestoru• Zmena charakteru priestoru: meniaca sa realita• Zmena pohľadu na priestor, (paradigmatického) prístupu k priestoru: meniaca sa veda, filozofia, sociálne vedy.....• Zmena „obsahovej náplne“ priestoru
 • 1. Priestor empiricky skúma(teľ)ný, podliehajúci zákonom , objektívny, racionálny, funkcionálny, bez hodnôt – hodnotovo neutrálny, kvantifikovaný a klasifikovateľný; pozitivizmus, kvantitatívna geografia2. Sociálne produkovaný (a reprodukovaný) priestor, hodnotovo orientovaný, štrukturovaný, nadobúdajúci význam a symbolický význam; štrukturalizmus, marxizmus, teória štrukturácie3. Subjektívny priestor – miesto; kvalitatívny, priestor skúsenosti; fenomenológia, humanistická geografia, feministické geografie....
 • Predstavy o priestore vo vede v 20. storočí• Absolútny priestor (Newton a jeho hovorca Clarke)• Relatívny priestor (Leibniz)• Relativistický priestor (Einstein: masa objektu mení geometriu obklopujúceho časopriestoru)• Kvantový priestor: dualita energie a hmoty/vlny a častice; pozícia a stav častice iba ako pravdepodobnosť
 • Priestor a meniaca sa realita• Svet ako globálna dedina• Globalizácia vs identita: uniformné priestory, placelessness a autenticita miesta• Pohyb paketov na internete• Meniaci sa charakter vzdialenosti – sociálne siete• Aglomerácia NYLON
 • Meniace sa „geografie“• Geografia industriálnej éry: priestorová koncentrácia• Geografia rozvinutej industriálnej éry: priestorové uvoľnenie (suburbanizácia, ruralizácia resp. counterurbanization,• Geografia kyberpriestoru (viď predošlá strana)• Geografia postmoderny: pluralistický priestor, „anti-funkcionalizmus“, kultúrny eklekticizmus (Las Vegas)
 • Zmeny chápania konceptu priestoru• Priestor vecí• Priestor vzťahov• Priestor procesov• Priestor kontextov
 • Priestor vecí• Newtonovský absolútny priestor: existuje nezávisle od objektov (Clarke: rotácia a akcelerácia nemôžu byť vysvetlené pomocou relačného priestoru)• Geografia: priestor ako kontajner (Hartshorne: priestor ako nemenný box, v ktorom existujú objekty a nastávajú udalosti; kvantitatívna revolúcia)
 • Priestor vzťahov• Leibnizov relativistický priestor: priestor existuje iba ako vzťah medzi objektami a mimo objektov neexistuje• Einstein: časopriestor je „integrálnou súčasťou objektu“; „v každom danom časopriestore je udalosť unikátnou pozíciou v unikátnom čase
 • Priestor procesov• Systémová teória• Krajina: vec alebo proces?• „Social turn“, sociálne vzťahy
 • Priestor kontextov• Argument 1: rastúco komplexná zložitá realita – rast významu súvislostí a kontextov• Argument 2: vývoj sociálnych vied (a humánnej geografie) ako kontextovo ohraničených vied• Argument 3: kyberpriestor – kontextovo ohraničená reklama na internete (google adsense....)
 • Priestor kontextov• „social turn“, cultural turn• Kontexty, pozicionalita, situovanosť• Porozumenie a kontexty významu (Gadamer), významové súvislosti - Zinneszusammenhänge (Weber), enchainement (Paul Vidal de la Blache)
 • Priestor sietí• Priestor ako sieť mocenských vplyvov• Priestor ako sieť intímnych priestorov• Priestor ako sieť emócií• Priestor ako sieť komunikačných kanálov – Žijeme virtuálne životy na sociálnych sieťach
 • Priestor moci, dominancie a vplyvu• Teritorialita, Yi Fu Tuan....• Moc a vedenie; moc a rozdiely.....
 • Priestor reálny a priestor virtuálny• Priestor ako komodita• Kyberpriestor a virtuálny priestor• Virtuálna realita a reálna virtualita (Manuel Castells)• Jean Baudrillard: simulakra a hyperrealita simulácií
 • Virtualizácia priestoru• Virtualizácia priestoru• Virtualizácia vzťahov• Virtualizácia komunikácie
 • Priestor vnímaný• Percepcia a subjektívne vnímanie priestoru, spokojnosť, akceptácia zmeny a vôľa po zmene• Identita a jej zmeny• Morálna hodnota priestoru
 • Priestor utváraný – priestor ako adhokracia• D. Bell - postindustriálna spoločnosť: (hra proti prírode – hra proti pretvorenej prírode –) hra medzi ľuďmi• Vývoj organizačných štruktúr: od byrokracie k adhokracii
 • Priestor ako reprezentácia• Priestor ako prezentácia• Priestor ako re-prezentácia (opätovne prezentované)• Priestor ako reprezentácia