Fra konvensjon til innovasjon

 • 398 views
Uploaded on

Konserndirektør i Tryg Forsikring, Kjerstin Fyllingen, sin presentasjon på konferansen Grow 17.03 2011

Konserndirektør i Tryg Forsikring, Kjerstin Fyllingen, sin presentasjon på konferansen Grow 17.03 2011

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
398
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • God dag! Mitt navn er Kjerstin Fyllingen og jeg jobber i Tryg (tidligere Vesta) som Konserndirektør og landesjef. Vi er Nordens nest største skadeforsikringskonsern med 4300 ansatte og har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I det norske markedet er vi tredje størst – og vi har hovedkontor i Bergen. Jeg skal prate om vårt fokus på innovasjon, endring og inkludering i Tryg, hvordan dette bidrar til å bryte konvensjoner og ikke minst skape bæredyktige resultater. I Tryg har vi et fokus på dette: ” Vi tror på, at mangfoldighet og forskjellighet er en forutsetning for en dynamisk virksomhet, og ser forskjellighet som en mulighet for å skape innovasjon og resultater” Jeg håper at våre erfaringer innenfor dette området kan inspirere dere til å ta et økt samfunnsansvar, og at dere ser dette som en mulighet til å skape unike konkurransefordeler og bæredyktige resultater
 • Tryg konsernet har vært og er i en stor endringsprosess Vår visjon innebærer at vi hver dag må utfordre etablerte konvensjoner for å komme videre på vår vei til å oppleves som Nordens ledende trygghetsleverandør Min enkle tilnærming er (se plansjen)….
 • Vi tror på at mangfold underbygger innovasjon og vekst ved at det skaper ideer og løsninger som ikke fremkommer i en ”smalere” kontekst Bank- og forsikringsbransjen er i dag er blant de bransjene blant som har lavest andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn utgjør 10% av antall sysselsatte i Norge. I vår bransje er det kun 4%! Det er viktig å understreke at mangfold ikke innebærer et ensidig fokus på inkludering av mennesker med innvandrerbakgrunn, selv om dette absolutt er en stor utfordring. Mangfold handler om å finne den riktige sammensetningen av kjønn, utdannelse, kompetanse, alder etc. Å skape gode rammer for nye tankerinternt og ”speile” samfunnet for bedre å kunne utvikle og tilby det samfunnet ønsker av produkter og tjenester – nå og i fremtiden. De som klarer dette får en konkurransefordel og styrker sine muligheter til å skape bæredyktige resultater! Alt samfunnsengasjement i Tryg handler om å skape bæredyktige resultater. Hvis man ikke har fokus lønnsomhet, så vil det over tid undergrave våre muligheter til å bidra til et bedre samfunn.
 • Tenk etter…. Blir vi begrenset av etablerte konvensjoner? Husker dere Gro Harlem Brundtland: ”Det er typisk Norsk å være god?” Det er å utfordre en etablert konvensjon, som har fått enorm betydning for vårt selvbilde og vår adferd. Det å utfordre konvensjoner, betyr ikke at de må endres. Det er viktig med en balanse mellom den tryggheten etablerte konvensjoner gir i form av stabilitet - og endring i form av innovasjon. La meg gi dere noen eksempler fra Tryg, der vi opplevde motstand i etablerte konvensjoner, men som endret seg til det positive: Våre avtaledokumenter : Etablert konvensjon: Språk, formuleringer og omfang skal være faglig korrekt. Ny konvensjon: Lett å forstå for kunden. Målsettingen om færre sider, bedre oversikt og klarere språk utfordret mange etablerte konvensjoner, spesielt i enkelte fagmiljøer Gjennomføring av møter : Etablert konvensjon: De beste møtene er fysiske. Ny konvensjon: Ofte er de beste møtene på video. Vårt fokus på bruk av videomøter har gjort oss mer konkrete og strukturerte Kontorlandskap . Etablert konvensjon: Eget kontor er å foretrekke. Ny konvensjon: Åpent landskap er å foretrekke. Innføring av åpent landskap utfordret konvensjoner. Vi valgte å gjennomføre piloten i et av de mest konservative miljøene; Industri. Nå i ettertid er de blant våre sterkeste ambassadører Det vi konkret gjør i Tryg for å utfordre konvensjoner og fremme innovasjon er (se plansjen)….
 • I Tryg har vi mange ulike initiativer. Vår erfaring er at disse forsterker hverandre og at de sammen bidrar betydelig til å utfordre våre interne konvensjoner. De største og viktigste illustreres I denne modellen (se punkt 1,2 og 3)
 • Gode intensjoner er ikke nok….. Det er i handlinger og resultater vi måles! Dere lurer kanskje på,,, Hva har vi klart å skape av resultater i Tryg? Og hva er våre langsiktige målsettinger? Bildene på denne plansjen viser at mye av det jeg har fortalt om i dette foredraget allerede er realiteter, men at mye er gående prosesser, uten en klar sluttstrek.
 • Vi har allerede ”høstet” av våre initiativer og vi tror effekten vil forsterke seg i årene som kommer! Noen konkrete eksempler som viser at vi er på rett spor er: Kundene: - Våre nye avtaledokumenter roses av kundene og av språk- og juristeksperter, samtidig som en betydelig reduksjon i antall sider gjør at vi sparer penger til papir og porto – og sparermiljøet - Vårt fokus på innovasjon har resultert i lanseringer i markedet som er utradisjonelle. Et eksempel er Tryg på reise, som er en varslingstjeneste som tar i bruk SMS for å informere reisende om hendelser som kan ha innvirkning på deres sikkerhet Bæredyktighet: - Vår energibruk er redusert med 20% etter gjennomføring av DLH - Vårt gjenbruksmål var 75%. Vi endte opp med 90%! Samarbeid og innovasjon: - Over 70% uttrykker at det er enklere å dele viten og få støtte fra medarbeidere etter at de flyttet inn i DLH - Over 80% er delvis eller helt enig i at DHL gir mulighet til å være mer nytenkende og kreativ Tilfredshet og attraktivitet: - Medarbeiderne er meget godt fornøyd med DLH, og rangerer lokalene som gode/svært gode - Det Levende Hus, Den levende organisasjon og fokus på lederkompetanse har gjort oss mer attraktive som arbeidsgiver og styrket vår rekruttering
 • Punkt 1. Eksempler fra Tryg er ledelse, organisering og omgivelser Punkt 2. Noe av de viktigste vi har gjort er forankring i toppledelsen Punkt 3. Det er vanskelig å lykkes med isolerte tiltak, da økt mangfold og innovasjon blir påvirket av flere faktorer Punkt 4. Endringer må ha en visjon, en klar formening om hva man ønsker å oppnå og det må settes i system Punkt 5. Det må finnes en kultur få å stille spørsmål og utfordre Kort oppsummert: Ønsker man å skape innovasjon og en kultur for endring må man fokusere på inkludering og dyrke mangfold. Innovasjon krever i tillegg systematikk, hardt arbeid og et klima for å tørre å stille spørsmål ved etablerte konvensjoner. Jeg håper dere gjennom våre erfaringer har fått noen ideer til hva dere selv kan gjøre.
 • Takk for oppmerksomheten, god ”reise” og lykke til!

Transcript

 • 1. Kjerstin Fyllingen - Konserndirektør Tryg Forsikring GROW 2011 - Radisson Blu Hotell Norge Fra konvensjon til innovasjon - Innovasjon, endring og inkludering ” Vi tror på, at mangfoldighet og forskjellighet er en forutsetning for en dynamisk virksomhet, og ser forskjellighet som en mulighet for å skape innovasjon og resultater” (Hentet fra Tryg sitt intranett)
 • 2.
  • Min enkle tilnærming:
    • Vår visjon krever endring
    • Endring krever nytenking
    • Nytenking krever mangfold
    • Mangfold krever at vi utfordrer etablerte konvensjoner
  Fra forsikringsselskap til trygghetsleverandør
  • Håndtrykk:
  • Menneskelighet
  • Handlekraft
  • Nytenkning
  • Visjon:
  • Vi vil oppleves som Nordens ledende trygghetsleverandør
 • 3. Fra ensartethet til mangfold
   • En ”blenda – hvit” bransje
    • Personer med innvandrerbakgrunn utgjør 10% % av antall sysselsatte i Norge
    • Innen vår bransje er antallet kun 4 %
    • Vi tror en mangfoldig medarbeidersammensetning gir betydelige konkurransefordeler og bidrar til å skape bæredyktige resultater
  Kilde: SSB. Sysselsatte innvandrere i alderen 15-74 år etter næring og verdensregion. 4. kvartal 2009. 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet. Innvandrere i alt: 251.134 av totalt 2.497.000 sysselsatte
 • 4.
   • Vi etablerer konvensjoner ved at vi lærer av andre hva som er forventet når det gjelder praksis, skikk og bruk
   • Mangel på mangfold blant medarbeidere skaper ensartethet og en bedriftskultur som ikke fremmer innovasjon
   • Innovasjon forutsetter evnen til å kunne frigjøre seg fra tradisjon og kultur, og tenke nye tanker
   • Hva gjør vi konkret i Tryg for å utfordre konvensjoner og fremme innovasjon?
  Fra konvensjoner til innovasjon Medarbeidere Kultur innovasjon Kunder
  • Mangfold
  • Organisering
  • Arbeidsverktøy
  • Arbeidsmiljø
  • Ledelse
  • Vi har fokus på mangfold i rekruttering, som over tid skaper ringvirkninger helt ut til kundeopplevelsen
  • Vi har tilrettelagt et organisasjonsdesign som stimulerer dynamikk og meningsutveksling
  • Vi har endret det fysiske arbeidsmiljøet
  • slik at det bidrar til økt samhandling og fleksibilitet
  • Vi har tilrettelagt arbeidsverktøy som stimulerer til fleksibilitet
  • innenfor våre lokaler, på hjemmekontor eller på reise
  • Vi har redefinert lederrollen og økt fokuset på inkludering, synlighet og kontinuerlig forbedring i alle ledd
 • 5. Vi tror på samspill mellom flere initiativer! Utfordre etablerte konvensjoner ” Vi tror på, at mangfoldighet og forskjellighet er en forutsetning for en dynamisk virksomhet, og ser forskjellighet som en mulighet for å skape innovasjon og resultater” Det Levende hus (Fokus på omgivelser) Det levende hus er mer enn et byggeprosjekt – det er en kulturendring og et verktøy for økt trivsel, samspill, dynamikk og bæredyktighet Den Levende organisasjon (Fokus på organisering) Den levende organisasjon er mer enn en organisasjonsendring – det er et verktøy for økt mangfold, samarbeid, styrket innovasjon og realisering av mål Lederkompetanse (Fokus på utdanning) Vårt fokus på lederkompetanse er mer enn ”vanlig” lederutvikling – det skal også bidra til økt inkludering, likeverd og en bredere CSR- tilnærming
 • 6. Resultater så langt.. Det levende hus, den levende organisasjon og lederkompetanse
 • 7. Vi er på vei…
  • Resultater:
  • Økt mangfold, dynamikk, samarbeid og innovasjon
  • Økt attraktivitet og medarbeidertilfredshet
  • Økt involvering og synlig ledelse
  • Økt fokus på samfunnsansvar og energieffektive og miljøriktige løsninger
  • Det Levende hus
  • (Fokus på omgivelser)
  • Ferdig 1. halvår 2011
  • Ny fysisk arkitektur, teknologi og identitet
  • Fokus på bæredyktighet
  • Den Levende organisasjon
  • (Fokus på organisering)
  • Realisert januar 2009
  • Nordisk organisering – Nordisk ansvar
  • 4300 ansatte i fire land, 1500 i Norge
  • Lederkompetanse
  • (Fokus på utdanning)
  • Løpende
  • Fokuserer på håndtrykket
  • Omfatter verktøy, kurs og lederutviklingsprogrammer (”Reisen”, Leading the brand, Leading by strategy)
 • 8. Våre erfaringer
   • Vurder flere perspektiver og initiativer, hvis målet er økt mangfold og innovasjon
   • Å lykkes forutsetter forankring i toppledelsen og at man tror fullt og fast på det man gjør
   • Samspillet mellom flere initiativer gir bedre effekt og er, slik vi ser det, en forutsetning for å lykkes
   • Husk at det å satse er en ”reise” med mye prøving og feiling. Veien er målet….
   • Finn de etablerte konvensjonene i din bedrift og start med å utfordre dem allerede i morgen
 • 9. Takk for oppmerksomheten og god ”reise”!