Your SlideShare is downloading. ×
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
معايير المهارات التربوية
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

معايير المهارات التربوية

3,079

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
3,079
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫المجال: مناهج وطرق تدريس‬ ‫املعٝاض1 : ٜٛظف بفاعًٝ١ ططا٥ل ايتسضٜؼ يتععٜع تعًِ ايتالَٝص‬ ‫ٚقف املعٝاض ٜتهُٔ ٖصا املعٝاض َفاِٖٝ ٚأغايٝب ططا٥ل ايتسضٜؼ ٚنٝفٝ١ تٛظٝفٗا يتععٜع تعًِ ايتالَٝص ٚبٓا٤‬ ‫:‬ ‫ؾدكٝاتِٗ، ٚتطٜٛط خربات تعًُٝٝ١ تتػِ باملطٕٚ ٚاالبتهاض.‬ ‫املؤؾطات‬ ‫املعاٜري ايفطعٝ١‬ ‫‪ٜ ‬تعطف عً٢ االغؼ ايٓعطٜ١ ٚايفًػفٝ١ ايت٢ بٓٝت عًٝٗا طط٥ل ايتسضٜؼ.‬ ‫1.1 ٜتعطف ططا٥ل‬ ‫‪ ‬ميٝع بني ططا٥ل ايتسضٜؼ ٚ ظطٚف اغتدساّ نٌ َٓٗا‬ ‫ايتسضٜؼ املدتًف١‬ ‫‪ٜ ‬كف اغرتاتٝذٝات يتُٓٝ١ ايعًُٝات ايعكًٝ١ ايعًٝا يس٣ ايتالَٝص‬ ‫‪ٜ ‬بني أغايٝب اغتدساّ ايتعًِ ايتعاْٚ٢ ٚإزاضت٘.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ ططم طبتًف١ يتكسِٜ ٚؾطح ٚإعاز٠ ططح املفاِٖٝ ٚايعًُٝات يٝتأنس‬ ‫2.1 ٜػتدسّ‬ ‫َٔ فِٗ نٌ ايتالَٝص هلا.‬ ‫اغرتاتٝذٝات‬ ‫‪ٜ ‬عطٞ أَجً١ ألٖساف غًٛنٝ١ تُٓٞ َٗاضات ايتفهري ايعًُٞ.‬ ‫تسضٜػٝ١ طبتًف١‬ ‫‪ٜٛٓ ‬ع اغرتاتٝذٝات٘ يعٜاز٠ دصب اٖتُاّ ايتالَٝص ٚنُإ َؿاضنتِٗ.‬ ‫‪ٜ ‬ططح اغ٦ً١ اٚ ٜتٝح اجملاٍ يًٓكاف الغتٝهاح َس٣ اغتٝعابِٗ أٚ سجِٗ عً٢‬ ‫ايتفهري.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ ايبٝ٦١ ايكفٝ١ بفاعًٝ١ يتعٜٚس ايتالَٝص بفطم يالغتكاليٝ١ ٚايتعًِ‬ ‫3.1 ٜتٝح خربات‬ ‫ايتعاْٚٞ.‬ ‫تعًُٝٝ١ تععظ‬ ‫‪ٜ ‬ععظ ايتفاعٌ االجيابٞ بني ايتالَٝص ٜٚؿاضى فٝ٘.‬ ‫االغتكاليٝ١‬ ‫‪ٜ ‬ػاعس ايتالَٝص عً٢ ارباش قطاضات تتعًل بإزاض٠ ايٛقت ٚاغتدساّ املٛاز خالٍ‬ ‫ٚايتفاعٌ االجيابٞ‬ ‫االْؿط١ ايكفٝ١.‬ ‫‪ٜ ‬عطف خكا٥ل املطاسٌ ايُٓا٥ٝ١ يًتالَٝص ٜٚٛظفٗا يف املٛاقف ايتعًُٝٝ١.‬ ‫4.1 ٜطبل اغايٝب‬ ‫‪ٜ ‬طنع عً٢ َٗاضات ايتفهري ايٓكسٟ نايتشًٌٝ ٚاملكاضْ١ ٚايتعُِٝ ٚفطض‬ ‫تعًُٝٝ١ ٚتسضٜػٝ١‬ ‫ايفطٚض.‬ ‫تعط٢ ايتالَٝص‬ ‫‪ٜ ‬سضب ايتالَٝص عً٢ اغتدساّ امناط َتعسز٠ َٔ أغايٝب ايؿطح أٚ ايتعبري‬ ‫ايسٚض االغاغٞ يف‬ ‫َجٌ يعب االزٚاض ٚايتكًٝس ٚاسبٛاض ٚايعطض.‬ ‫ايتعًِ ٚتؿذعِٗ‬ ‫‪ٜ ‬سضب ايتالَٝص عً٢ اغتدساّ اغًٛب سٌ املؿهالت‬ ‫.‬ ‫عًٝ٘‬ ‫‪ٜ ‬ؿذع ايتالَٝص عً٢ ططح االغ٦ً١ ٚتٛقع االداب١ عًٝٗا بططم طبتًف١.‬ ‫‪ ‬اؾطاى ايتالَٝص يف أْؿط١ ايسضؽ يتعٜٛسِٖ ذبٌُ املػؤيٝ١ ٚتععٜع تعًُِٗ‬ ‫1‬
 • 2. ‫ايصاتٞ.‬ ‫‪ٜ ‬سفع ايتالَٝص اىل ذبسٜس اٖسافِٗ ايتعًُٝٝ١ ٚاملجابط٠ يتشكٝكٗا.‬ ‫5.1 ٜٛد٘ ايتالَٝص اىل‬ ‫‪ٜ ‬ؿذٝع ايتالَٝص عً٢ ٚقف ادطا٤ات تعًُِٗ ٚتكطٜط َس٣ َا اسطظٚٙ َٔ‬ ‫االغتكالٍ‬ ‫تكسّ.‬ ‫ايؿدكٞ‬ ‫ٜؿطح أٖساف ايتسضٜؼ بؿهٌ ٚانح يًتالَٝص قبٌ ايؿطٚع فٝ٘.‬ ‫‪‬‬ ‫‪ٜ ‬طبط َا ٜتعًُ٘ ايتًُٝص يف املسضغ١ باملٗاضات اسبٝاتٝ١ يف اجملتُع احملٝط .‬ ‫6.1 يسٜ١ ضؤٜ١ تهاًَٝ١‬ ‫‪ ‬مماضغ١ بعض األْؿط١ ٚايفعايٝات َٔ قبٌ ايطالب َٔ أدٌ تف ٌّٝ َفّٗٛ‬ ‫ع‬ ‫يًُٓاٖر ٚايرباَر‬ ‫ايتهاٌَ املعطيف .‬ ‫ايتابع١ هلا يتشكٝل‬ ‫‪ٜ ‬ػع٢ يتهٜٛٔ َفاِٖٝ َؿرتن١ بني ايطالب ٚاملسضغني ٚأٚيٝا٤ األَٛض َجٌ‬ ‫َفاِٖٝ َؿرتن١‬ ‫َفاِٖٝ (اإلتكإ، ايتعإٚ ، ايتهٓٛيٛدٝا ، ايعٌُ ايفطٜكٞ، ايتُطنع سٍٛ‬ ‫بني املعًُني‬ ‫املتعًِ).‬ ‫ٚايتالَٝص ٚاجملتُع‬ ‫‪ٜ ‬عٌُ عً٢ ايطبط ٚايتهاٌَ بني املٓٗر ٚايتكِٜٛ ٚططا٥ل ايتسضٜؼ‬ ‫.‬ ‫احملًٞ‬ ‫‪ٜ ‬ػاعس ايتالَٝص عً٢ إزضاى االضتباط بني َازت٘ ٚغريٖا َٔ املٛاز ايسضاغٝ١.‬ ‫‪ ‬تكسِٜ عسز نبري َٔ األْؿط١ اييت تؿذع عً٢ ايتفهري ٚاسبس َٔ األْؿط١‬ ‫7.1 ٜٗتِ بتُٓٝ١ قسض٠‬ ‫املعتُس٠ عً٢ ايصانط٠ .‬ ‫طالب٘ عً٢ ططح‬ ‫‪ ‬اٖتُاَ٘ بتُٓٝ١ قسض٠ طالب٘ عً٢ ططح األفهاض ٚإثاض٠ األغ٦ً١ بسالً َٔ تُٓٝ١‬ ‫األفهاض ٚتؿذٝع‬ ‫قسضتِٗ عً٢ اإلداب١ عًٝٗا .‬ ‫املبازضات ايصاتٝ١‬ ‫‪ ‬تؿذٝع املبازضات ايصاتٝ١ يالنتؿاف ٚاملالسع١ ٚاالغتسالٍ ٚايتٛاقٌ‬ ‫ٚايتعُِٝ.‬ ‫‪ ‬تٛفري خربات ْادش١ يًتفهري تعٜس َٔ ثك١ ايطالب بأْفػِٗ نُفهطٜٔ‬ ‫‪ ‬اإلقػا٤ باٖتُاّ إىل أفهاض ايطالب ٚآضا٥ِٗ َٚكرتساتِٗ ٚتؿذٝعِٗ عً٢‬ ‫ططح أفهاض دسٜس٠ .‬ ‫‪ ‬تسضٜب ايطالب عً٢ نٝفٝ١ اسبٛاض َع اآلخطٜٔ َٔ خالٍ اغتدساّ‬ ‫8.1تطغٝذ قِٝ اسبٛاض‬ ‫ايهًُات اييت تػُح بايتٛاقٌ َع األفهاض املدتًف١ َجٌ َٔ احملتٌُ ، َٔ‬ ‫(‬ ‫ٚآزاب٘ ٚاسرتاّ‬ ‫املُهٔ ، ٜبسٚ إٔ ، ضمبا ، ٌٖ عٓسى ضأٟ آخط . .اخل).‬ ‫.‬ ‫ٚدٗات ايٓعط‬ ‫‪ ‬اغتدساّ بعض ططم ايتسضٜؼ اييت تػاعس عً٢ غطؽ َبازئ اسبٛاض ايعًُٞ‬ ‫املدتًف١‬ ‫ايػًِٝ َجٌ ايططٜك١ اسبٛاضٜ١ ، ٚايتعًِ ايتعاْٚٞ ، ٚايتعًِ املكػط .‬ ‫إسساخ تػٝري فهطٟ ٚغًٛنٞ يس٣ ايتالَٝص مبا ٜتٛافل َع َكَٛات ايعٌُ‬ ‫‪‬‬ ‫ايرتبٟٛ ايكشٝح.‬ ‫2‬
 • 3. ‫‪ ‬قٝاّ ايطالب ببعض األْؿط١ ايعًُٝ١ َجٌ ضباٚي١ تفػري اسبسخ ٚتكسِٜ َا‬ ‫ٜسعِ ٖصا ايتفػري َٔ َربضات ٚ مماضغ١ ايٓكس ٚايفشل ازبٝس ايصٟ ٜؿٌُ‬ ‫املُٝعات ٚايعٝٛب َعاً َع تكسِٜ األزي١ اييت تسعِ ٖصا ايكٍٛ أٚ شاى ، ست٢‬ ‫ٜتسضب ايطالب عً٢ نٝفٝ١ ٚنع َعاٜري ٚأغؼ ألضا٥ِٗ ٜتشسخ بٓا٤اً عًٝٗا ،‬ ‫ٜٚتعًِ نٝف ٜكِٝ اسبذر ، ٚخيتاض أقٛاٖا.‬ ‫‪ ‬تعإٚ فعاٍ بني ايتالَٝص بعهِٗ ايبعض، ٚبِٝٓٗ ٚبني املعًِ قا٥ِ عً٢ أغاؽ‬ ‫اسرتاّ سطٜ١ ايتفهري ايعًُٞ يًذُٝع‬ ‫.‬ ‫تٗا ، قٝاغ١‬ ‫‪ ‬إتاس١ ايفطق١ يًتالَٝص الختباض ٚدٗات ْعط أخط٣ َٚٓاقـ‬ ‫اآلضا٤ ٚتربٜط ايطؤ٣، ٚتكسِٜ شيو يف٦ات طبتًف١ َٔ املػتُعني عرب ٚغا٥ٌ‬ ‫اتكاٍ َتعسز٠‬ ‫.‬ ‫‪ ‬تسضٜؼ ططا٥ل طبتًف١ سػب َا خطط ي٘ إلزخاٍ ايتالَٝص يف سٛاض َعطيف‬ ‫ٚططح أفهاض دسٜس٠، َٚٓاقؿ١ ٚدٗات ْعط طبتًف١، ٚاختباض اٍتفػريات‬ ‫املططٚس١.‬ ‫‪ٜ ‬بني أُٖٝ١ اغتدساّ ايهتاب بكٛض٠ عاَ١‬ ‫.‬ ‫1.9ُٜٓٞ سب ايكطا٤٠‬ ‫‪ٜ ‬ؿذع ايطالب عً٢ ايكطا٤٠ ٚتًدٝل َا قطؤٙ.‬ ‫يس٣ ايتالَٝص‬ ‫‪ ‬حيح ايطالب عً٢ ؾطا٤ ايهتب ٚقطا٤تٗا.‬ ‫‪ٜ ‬أخص طالب٘ إىل املهتب١ بكٛض٠ زٚضٜ١‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬ؿذع ايطالب عً٢ إعساز َكاالت يإلشاع١ املسضغٝ١، ٚإعساز ايبشٛخ يتُٓٝ١‬ ‫ضٚح ايبشح ٚسب ايكطا٤٠‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ أغايٝب ضبسز يف تعًِٝ املفاِٖٝ.‬ ‫01.1 ٜبدي َكطًح‬ ‫‪ ‬حيح طًب٘ عً٢ تعًِ املفاِٖٝ، ٜٚهػبِٗ َٗاضات تعًُٗا.‬ ‫ايرتبٝ١، َٚباز٣٤‬ ‫‪ٜ ‬عٚز طالب٘ مبعًَٛات عٔ قٛاْني تكٓٝف األؾٝا٤.‬ ‫ايتعًِ‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬فطم بني املكطًشات ايرتبٜٛ١ ٚايٓفػٝ١ ٚغبٌ اغتدساَٗا يف ايعٌُ ايرتبٟٛ.‬ ‫‪ٜٓ ‬اقـ َبازٟ٤ ايتعًِ .‬ ‫‪ٜٛ ‬اظٕ بني أغايٝب ايتعًِ املدتًف١ ٚخيتاض االْػب تبعا يًُٛقف ايتعًُٝٞ‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬فِٗ ضبتٟٛ َٛاز ٚثٝك١ نتاب غٝاغ١ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطبٝ١ ايػعٛزٟ،‬ ‫11.1 عً٢ زضاٜ١ بٓعِ‬ ‫َٚهاَٝٓٝٗا ايرتبٜٛ١ بايٓػب١ يًُتعًُني ٚايعًُٝ١ ايرتبٜٛ١.‬ ‫ٚغٝاغ١ ايتعًِٝ يف‬ ‫‪ٜ ‬تبع ٜٚٓفص ٚثٝك١ غٝاغ١ ايتعًِٝ، ٚتعًُٝات ايٛظاض٠ ٚإزاض٠ ايرتبٝ١ ٚايتعًِٝ.‬ ‫املًُه١‬ ‫‪ًٜ ‬تعّ يف مماضغات٘ ايرتبٜٛ١ باالْعُ١ ٚايًٛا٥ح ٚاخالقٝات املٗٓ١‬ ‫.‬ ‫3‬
 • 4. ‫المجبل: التقويم‬ ‫املعٝاض 2 ٜكّٛ أزا٤ ايتالَٝص باغايٝب َتٓٛع١ يتشكٝل أغطاض طبتًف١‬ ‫:‬ ‫ٚقف املعٝاض ٜػطٞ ٖصا املعٝاض املتطًبات االغاغٝ١ يتكُِٝ أزٚات ايتكِٜٛ املدتًف١ ٚتطبٝكٗا يف املٛاقف ايتعًُٝٝ١‬ ‫:‬ ‫بططم َتعسز٠ ٚالغطاض طبتًف١‬ ‫.‬ ‫املؤؾطات‬ ‫املعاٜري ايفطعٝ١‬ ‫‪ ‬حيسز َطاسٌ ٚخطٛات بٓا٤ االختباضات ايتشكًٝٝ١.‬ ‫1.2 ٜتعطف عً٢‬ ‫‪ٜ ‬عسز َٛاقفات االختباض ايتشكًٝٞ ازبٝس.‬ ‫اغايٝب ايتكِٜٛ‬ ‫‪ٜ ‬ؿطح عٝٛب ٚممٝعات االختباضات املٛنٛعٝ١ ٚاملكايٝ١.‬ ‫ايتكًٝسٟ‬ ‫‪ ‬ميٝع بني ايتكِٜٛ ايتكًٝسٟ ٚايتكِٜٛ ايبسٌٜ.‬ ‫‪ٜٛ ‬نح َفَٗٛٞ ايكسم ٚايجبات يف االختباضات‬ ‫‪ٜ ‬ؿطح َفَٗٛٞ ايتكِٜٛ ايبسٌٜ ٚايتكِٜٛ املػتُط‬ ‫2.2 ٜبني َفّٗٛ ايتكِٜٛ‬ ‫‪ٜ ‬عسز اغايٝب ايتكِٜٛ ايبسٌٜ َٚتطًبات تطبٝل نٌ َٓٗا.‬ ‫ايبسٌٜ ٚأغايٝب٘‬ ‫‪ٜٓ ‬اقـ بعض املفاِٖٝ اسبسٜج١ يف ايتكِٜٛ نايتكِٜٛ اسبكٝكٞ ٚايتكِٜٛ‬ ‫االزا٥ٞ ٚغبٌ اغتدساَٗا.‬ ‫‪ٜ ‬كف ططم َتعسز٠ يسَر ايتكِٜٛ َع ططا٥ل ايتسضٜؼ.‬ ‫3.2 ٜٛنح َتطًبات‬ ‫‪ ‬حيسز َتطًبات زَر ايتكِٜٛ بعًُٝات ايتسضٜؼ ٚايتعًِ.‬ ‫زَر ايتكِٜٛ َع عًُٝات‬ ‫‪ٜٛ ‬نح انجط ططا٥ل ايتسضٜؼ فاعًٝ١ يسَر ايتكِٜٛ بعًُٝات ايتعًِ.‬ ‫ايتسضٜؼ ٚايتعًِ‬ ‫‪ٜ ‬بني َٛقع ايتكِٜٛ يف ايعًُٝ١ ايتسضٜػٝ١.‬ ‫‪ ‬حيسز بؿهٌ ٚانح األٖساف َٔ ايتكِٜٛ.‬ ‫4.2 ٜبٓ٢ اغرتاتٝذٝ١‬ ‫‪ ‬حيسز بٛنٛح املدطدات ايتعًُٝٝ١ ايت٢ ٜطٜس قٝاغٗا.‬ ‫ايتكِٜٛ عً٢ خطط‬ ‫‪ٜ ‬كف إدطا٥ٝا املٗاّ ايت٢ ٜٓبػ٢ يًتالَٝص ايكٝاّ بٗا.‬ ‫ٚانش١‬ ‫‪ ‬حيسز احملهات أٚاملعاٜري ايت٢ عً٢ اغاغٗا ٜكّٛ أزا٤ ايتالَٝص‬ ‫.‬ ‫‪ ‬جيُع َؤؾطات قسم ٚثبات يالزٚات ايت٢ ٜػتدسَٗا.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ االختباضات املٛنٛعٝ١ ٚاملكايٝ١ يكٝاؽ َػتٜٛات َعطفٝ١‬ ‫5.2 ٜبٓ٢ أزٚات تكِٜٛ‬ ‫ٚٚدساْٝ١ طبتًف١.‬ ‫تكًٝسٜ١‬ ‫‪ٜ ‬طاعٞ يف بٓا٤ االغ٦ً١ َٛاقفات االختباض ازبٝس.‬ ‫‪ٜٛ ‬اظٕ باغتُطاض بني اغتدساّ االختباضات املٛنٛعٝ١ ٚاملكايٝ١ .‬ ‫‪ٜ ‬كُِ أٚ خيتاض أغايٝب تكٛميٝ١ سسٜج١ ناملؿطٚع ٚضبفع١ ايتكِٜٛ‬ ‫6.2 ٜكُِ أزٚات‬ ‫ٚايعطض ايتكسميٞ.‬ ‫ايتكِٜٛ ايبسٌٜ‬ ‫4‬
 • 5. ‫‪ٜ ‬بٓ٢ الغايٝب ايتكِٜٛ اسبسٜج١ َعاٜري تكِٜٛ بٓٛعٝٗا ايهًٝ١ ٚايتشًًٝٝ١.‬ ‫‪ٜ ‬طاعٞ ايؿطٚط ايٛادب تٛفطٖا يف اختٝاض أٚ بٓا٤ املٗاّ ايتكٛميٝ١.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ ايٛادبات املٓعيٝ١ بؿهٌ بٓا٤ ٖٚازف.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ أغايٝب طبتًف١ َٔ ايتكِٜٛ بؿهٌ َتهطض يًتأنس َٔ اتكإ‬ ‫7.2 ٜطبل ايتكِٜٛ‬ ‫ايتًُٝص يًُٗاضات.‬ ‫بؿهٌ َػتُط‬ ‫‪ٜ ‬ػذٌ َالسعات٘ عً٢ َػتٛ٣ تكسّ ايتالَٝص بؿهٌ َٓتعِ.‬ ‫‪ٜ ‬طبل اختباضات قبًٝ١ ٚبعسٜ١ يطبطٗا بأٖساف ايسضؽ ٚطبطدات٘.‬ ‫‪ٜ ‬عٚز ايتالَٝص بفطم تكِٜٛ ايصات َٚطادع١ أعُاٍ بعهِٗ ايبعض.‬ ‫8.2 ٜػتدسّ َع‬ ‫‪ٜٓ ‬اقـ َع ايتالَٝص احملهات ايت٢ ٜكّٛ عً٢ اغاغٗا ازا٤ِٖ.‬ ‫ايتالَٝص اغرتاتٝذٝات‬ ‫‪ٜ ‬طًع ايتالَٝص عً٢ َعاٜري ايتكِٜٛ قبٌ ايبس٤ يف عًُٝ١ ايتكِٜٛ.‬ ‫ايتكِٜٛ ايصاتٞ‬ ‫‪ٜ ‬سضب ايتالَٝص عً٢ تكِٜٛ اعُاهلِ ٚٚنع اٖساف دسٜسٙ ملا ٜفهًٕٛ تعًُ٘‬ ‫أٚ ايرتنٝع عًٝ٘.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ ايتكِٜٛ يتطٜٛط أٚ تعسٌٜ خطط ايتسضٜؼ.‬ ‫9.2 ٜػتدسّ ْتا٥ر‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ ايتكِٜٛ املباؾط ٚغري املباؾط يًشهِ عً٢ َس٣ فعايٝ١ ططم‬ ‫ايتكِٜٛ يتٛدٝ٘ عًُٝات‬ ‫ايتسضٜؼ‬ ‫.‬ ‫ايتسضٜؼ‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ َعًَٛات ايتكِٜٛ يًتأنس َٔ َس٣ فِٗ احملتٛ٣ ايصٟ قاّ بتسضٜػ٘‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ ْتا٥ر ايتكِٜٛ يًتدطٝط يًتسضٜؼ ٚ يٛنع خطط يًتالَٝص عً٢‬ ‫املػتٛ٣ ايفطزٟ.‬ ‫‪ٜ ‬كسّ ايفطق١ يتالَٝصٙ يًتأٌَ يف َػتٛ٣ تكسَِٗ‬ ‫.‬ ‫01.2 ٜػتدسّ ايتكِٜٛ‬ ‫‪ٜ ‬ػتجُط ْتا٥ر ايتكِٜٛ يتُٓٝ١ تعًِ ايتالَٝص.‬ ‫ألغطاض بٓا٥ٝ١ ْٚٗا٥ٝ١‬ ‫‪ٜٛ ‬ظف ْتا٥ر ايتكِٜٛ يٛنع خطط تطاعٞ ايفطٚم ايفطزٜ١ بني ايتالَٝص‬ ‫‪ٜ ‬كسّ تػصٜ١ ضاسع١ يًتالَٝص َػتدسَا بعض االغايٝب ايتععٜعٜ١ يتشفٝعِٖ‬ ‫عً٢ ذبػني أزا٥ِٗ‬ ‫‪ٜ ‬عطٞ ايتالَٝص فطق١ يتٓكٝح أعُاهلِ ٚفكا يًتػصٜ١ ايطادع١ ايت٢ ظٚزِٖ‬ ‫بٗا‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ َكازض َتعسز٠ ألغطاض ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ االغايٝب االسكا٥ٝ١ املٓاغب١ يتٓعِٝ ٚذبًٌٝ ْتا٥ر ايتكِٜٛ‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬فػط ْتا٥ر ايتكِٜٛ املباؾط ٚنصيو غري املباؾط الغتدطاز َؤؾطات‬ ‫11.2 ٜػتدسّ ايتكِٜٛ‬ ‫اسكا٥ٝ١ سٍٛ َػتٛ٣ تكسّ ايتشكٌٝ يهٌ تًُٝص ٚيًتالَٝص بؿهٌ عاّ‬ ‫.‬ ‫بفاعًٝ١‬ ‫5‬
 • 6. ‫‪ٜ ‬ػتدسّ َعاٜري ايتكِٜٛ ٚغالمل ايتكسٜط يتكشٝح اْٛاع طبتًف١ َٔ‬ ‫أغايٝب ايتكِٜٛ اسبسٜج١ ناملؿطٚع ٚ ضبفع١ ايتكِٜٛ ٚايعطض.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ يتكِٜٛ ايتالَٝص َٗاّ َػتُس٠ َٔ ٚاقع اسبٝا٠ ٚتطتبط خبرباتِٗ‬ ‫اسبٝاتٝ١‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ اغرتاتٝذٝات املالسع١ ألغطاض ايتكِٜٛ املػتُط‬ ‫‪ٜ ‬ؿذع ايتالَٝص عً٢ ضؤٜ١ االضتباط بني َكساض ازبٗس املبصٍٚ َٚػتٛ٣‬ ‫ايٓتٝذ١.‬ ‫6‬
 • 7. ‫المجبل: النمو المهنى‬ ‫ٜطٛض أزا٤ٙ املٗٓ٢ بأغتُطاض‬ ‫املعٝاض 3‬ ‫:‬ ‫ٚقف املعٝاض ٜػطٞ ٖصا املعٝاض املتطًبات ايهطٚضٜ١ زبٛاْب ايُٓٛ املٗٓ٢ يًُعًِ ٚتتهُٔ بٓا٤ اٖساف منٛ َٗٓ٢‬ ‫:‬ ‫ٚحبح غبٌ ذبكٝكٗا، ٚارباش اغرتاتٝذٝات طبتًف١ يتفعًٝٗا.‬ ‫املؤؾطات‬ ‫املعاٜري ايفطعٝ١‬ ‫‪ ‬يسٜ٘ ٍَٝٛ يًتعًِ َس٣ اسبٝا٠.‬ ‫1.3 حيسز اٖساف َٗٓٝ١‬ ‫‪ٜ ‬هع أٚيٜٛات يعٓاقط منٛٙ املٗين.‬ ‫ٜٚػع٢ اىل ذبكٝكٗا‬ ‫‪ٜ ‬تعًِ بؿهٌ َػتُط سٍٛ زٚضٙ َٚػؤيٝات٘ املٗٓٝ١.‬ ‫‪ٜ ‬بشح عٔ فطم يتشكٝل منٛٙ املٗين.‬ ‫‪ٜ ‬طًع بأغتُطاض عً٢ بعض املكازض ايعًُٝ١ ٚايبشجٝ١ املطتبط١ مبذاي٘ املٗٓ٢.‬ ‫‪ٜٛ ‬ظإ بني َػؤيٝات٘ دباٙ تالَٝصٙ ٚسادات٘ ايؿدكٝ١.‬ ‫‪ٜ ‬ؿاضى يف ايفعايٝات ايرتبٜٛ١ زاخٌ املسضغ١ ٚخاضدٗا.‬ ‫2.3 ٜتعإٚ َع االخطٜٔ‬ ‫‪ٜٛ ‬دس فطم يًتعإٚ َع ظَال٥٘ ٚفتح ْكاف سٍٛ بعض ايكهاٜا املٗٓٝ١.‬ ‫يتطٜٛط مماضغات٘‬ ‫‪ٜ ‬تذٓب ايكطاعات ايؿدكٝ١ َع ظَال٥٘‬ ‫.‬ ‫املٗٓٝ١‬ ‫‪ٜ ‬تكبٌ املالسعات املتعًك١ بأزا٥٘ املٗين ٜٚٓاقؿٗا بػٝ١ تطٜٛط ازا٥٘‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬طًع عً٢ ازبٝات املٗٓ١ ٚاملكازض ايرتبٜٛ١ االخط٣ يعٜاز٠ فُٗ٘ سٍٛ‬ ‫3.3 ٜطٛض ازا٥٘ باغتُطاض‬ ‫ايتسضٜؼ ٚعًُٝات ايتعًِ.‬ ‫يف نٛ٤ ازبٝات املٗٓ١‬ ‫‪ ‬حيطم عً٢ االيتشام بسٚضات تسضٜبٝ١ يتذٜٛس أزا٥٘ ٚانتػاب َٗاضات‬ ‫دسٜس٠.‬ ‫‪ٜ ‬ؿاضى مبكاالت قشفٝ١ أٚ أٚضام عًُٝ١ سٍٛ أٖتُاَات٘ املٗٓٝ١.‬ ‫‪ ‬حيًٌ ْتا٥ر ايتكِٜٛ يتشسٜس سادات٘ ايتسضٜبٝ١.‬ ‫‪ٜ ‬طادع خطط٘ ٚاغرتاتٝذٝات٘ ايتعًُٝٝ١ يف نٛ٤ ْتا٥ر ايتشكٌٝ ايسضاغٞ‬ ‫4.3 ٜكّٛ أزا٤ٙ املٗين بػٝ١‬ ‫يًتالَٝص‬ ‫ايتطٜٛط‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ اغرتاتٝذٝات تتٝح يًتالَٝص تكِٜٛ أزا٥٘‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬كاضٕ أزا٤ٙ املٗٓ٢ باالدباٖات ايرتبٜٛ١ اسبسٜج١ يتطٜٛط ازا٤ٙ غٛا٤ يف صباٍ‬ ‫ايتسضٜؼ أٚ غريٙ َٔ اجملاالت شات ايعالق١ بايتشكٌٝ ايسضاغٞ‬ ‫.‬ ‫7‬
 • 8. ‫‪ًٜ ‬تشل بايسٚضات ايتسضٜبٝ١ املتعًك١ باملؿاضٜع ايتطٜٛطٜ١، ٜٚؿاضى يف‬ ‫5.3 ٜتفعاٍ َع املؿاضٜع‬ ‫ايفعايٝات ٚايًكا٤ات اشباق١ بٗا.‬ ‫ايتطٜٛطٜ١ ايرتبٜٛ١ يف‬ ‫‪ٜ ‬عطف طالب٘ بتًو ايفعايٝات ٜٚٓاقؿٗا َعِٗ َٛنشاً أٖسافٗا ٚأُٖٝتٗا‬ ‫املًُه١‬ ‫ايتطٜٛطٜ١ شات ايعالق١ بِٗ.‬ ‫‪ٜ ‬ؿاضى يف تكِٝٝ ايرباَر ايتطٜٛطٜ١ ٚتعٜٚس املعٓٝني بايتػصٜ١ ايطادع٘‬ ‫يتطٜٛطٖا.‬ ‫8‬
 • 9. ‫المجبل: البيئة الصفية‬ ‫ٜكُِ ٜٚسٜط بٝ٦١ قفٝ١ زاعُ١‬ ‫املعٝاض 4‬ ‫:‬ ‫ٜتٓاٍٚ ٖصا املعٝاض طبتًف دٛاْب ايبٝ٦١ ايكفٝ١ ايت٢ ٜبٓػٞ يًُعًِ االملاّ بٗا ٚاتكاْٗا الجياز بٝ٦١ قفٝ١ زاعُ١ ٚ‬ ‫آَٓ١ يًتالَٝص ٜتٛفط فٝٗا املٓار املال٥ِ الثاض٠ زافعٝ١ ايتالَٝص يًتعًِ ٚتهٜٛٔ عالق١ بٝٓٝ١ .اجيابٝ١‬ ‫املؤؾطات‬ ‫املعاٜري ايفطعٝ١‬ ‫‪ ٢ُٜٓ ‬زاخٌ ايكف ضٚح املػاٚا٠ ٚاالسرتاّ بني ايتالَٝص .‬ ‫1.4 ٜٛفط َٓار قفٞ قا٥ِ‬ ‫‪ٜ ‬تعاٌَ َع ايتالَٝص باغايٝب تتػِ بايتكبٌ ٚاالسرتاّ ٚتطاعٞ اخالقٝات‬ ‫عً٢ االسرتاّ ٚايتكبٌ‬ ‫املٗٓ١.‬ ‫‪ٜ ‬تعاٌَ َع ايػًٛى غري املٓاغب َٔ ايتًُٝص بططم تطبٜٛ١ َٓاغب١.‬ ‫‪ٜ ‬ػاعس ايتالَٝص عً٢ تكبٌ ٚاسرتاّ االختالفات ايجكافٝ١ ٚاالدتُاعٝ١ بِٝٓٗ‬ ‫2.4 ٜععظ املػؤيٝ١ ٚايُٓٛ‬ ‫ٚتفِٗ ٚدٗات ايٓعط املتبآٜ١.‬ ‫االدتُاعٞ بني‬ ‫‪ٜ ‬ػاعس نٌ تًُٝص عً٢ بٓا٤ َفّٗٛ شات اجيابٞ بػض ايٓعط عٔ َػتٛاٙ‬ ‫ايتالَٝص‬ ‫ايتشكًٝٞ.‬ ‫‪ٜٛ ‬دس فطم زاخٌ ايكف يتػٌٗٝ ايتٛاقٌ بني ايتالَٝص ٚايعٌُ يف‬ ‫صبُٛعات بؿهٌ تعاْٚٞ.‬ ‫‪ٜ ‬سضؽ ايتالَٝص َٗاضات ايكٝاز٠ ٜٚٗٞ٤ فطم زاخٌ ايكف ملُاضغتٗا.‬ ‫‪ٜ ‬بتهط َٛاقف تعًُٝٝ١ تػِٗ يف تُٓٝ١ ضٚح املػؤيٝ١ يس٣ ايتالَٝص.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ اغرتاتٝذٝات ازاض٠ ايكف ايت٢ تععظ ايتشهِ ٚايهبط ايصاتٞ.‬ ‫‪ٜ ‬فػط يف نٛ٤ ْعطٜات عًِ ْفؼ ايُٓٛ ايػبب يف قسٚض بعض‬ ‫3.4 تفعٌٝ َعاٜري نبط‬ ‫ايػًٛنٝات َٔ ايتالَٝص .‬ ‫غًٛى ايتالَٝص‬ ‫‪ٜ ‬طبل َعاٜري نبط ايػًٛى بؿهٌ َتػل َع نٌ ايتالَٝص.‬ ‫‪ٜ ‬تسخٌ عٓسَا خيطز غًٛى ايتالَٝص عٔ اهلسف ايرتبٟٛ املككٛز.‬ ‫‪ٜ ‬ػٌٗ َؿاضن١ ايتالَٝص يف ارباش بعض ايكطاضات‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬ػاعس ايتالَٝص عً٢ سٌ َؿهالتِٗ ٚاْٗا٤ ايكطاعات ايت٢ قس تٓؿأ‬ ‫بِٝٓٗ.‬ ‫‪ٜ ‬عطف ايتالَٝص عً٢ َعاٜري ايػًٛى زاخٌ ايكف ٜٚؿذعِٗ عً٢ ايتكٝس‬ ‫بٗا.‬ ‫‪ٜ ‬كُِ خط١ ازاض٠ ايكف ٜٚطًع عًٝٗا ايتالَٝص.‬ ‫4.4 ايتدطٝط الزاض٠‬ ‫9‬
 • 10. ‫‪ٜ ‬هُٔ خطط ايتسضٜؼ َؿاضن١ ايتالَٝص يف فعايٝات ايسضؽ‬ ‫ايكف ٚتطبٝكٗا‬ ‫‪ ‬جيٗع بؿهٌ َػبل َكازض ايتعًِ ايت٢ ٜٟٓٛ اغتدساَٗا‬ ‫.‬ ‫‪ ‬خيطط فعايٝات ايسضؽ يًتتٛافل َع ٚقت اسبك١.‬ ‫5.4 اغتدساّ ٚقت ايسضؽ‬ ‫‪ٜٛ ‬اظٕ بني فعايٝات ايسضؽ يٝهُٔ اغتُطاض اْسَاز ايتالَٝص َع ضبتٜٛات٘.‬ ‫بفاعًٝ١‬ ‫‪ٜ ‬عٝس تٛدٝ٘ غًٛى ايتالَٝص اىل ططم انجط اْتادٝ١ ٚاغتػالال يٛقت‬ ‫اسبك١.‬ ‫‪ٜٛ ‬فط ايٛقت ايهايف يًتالَٝص ملطادع١ ٚتكِٜٛ ازا٤ِٖ.‬ ‫‪ٜ ‬تػتِ باملطْٚ١ يتػٝري خط١ ايتسضٜؼ عٓس ايهطٚض٠.‬ ‫‪ٜ ‬طتب سذط٠ ايسضاغ١ ٚإزاضتٗا يتهٕٛ بٝ٦١ تعًُٝٝ١ ذبكل املطْٚ١ يف ايتعاٌَ‬ ‫6.4 ٜػتدسّ أغايٝب‬ ‫ايكا٥ِ عً٢ ايتكسٜط ٚاالسرتاّ ٚايتعإٚ املتبازٍ بٝٓ٘ ٚبني طالب٘.‬ ‫دسٜس٠ يف تٓعِٝ ايبٝ٦١‬ ‫‪‬‬ ‫ٜطاعٞ عٓس بٓا٤ األْؿط١ ايعًُٝ١ ايكفٝ١ ازبُاعٝ١ ٚتؿهٌٝ اجملُٛعات‬ ‫ايكفٝ١ ذبكل تسضٜب‬ ‫َطاعا٠ ايفطٚم ايفطزٜ١ بني ايتالَٝص.‬ ‫ايطالب عً٢ أؾهاٍ‬ ‫ٜؿذع ايتالَٝص عً٢ تبٓ٢ اْعُ١ ٚإدطا٤ات ايهبط ايكفٞ يرتغٝذ‬ ‫‪‬‬ ‫دسٜس٠ َٔ ايتعًِ‬ ‫مماضغات ايهبط ايصاتٞ.‬ ‫ٚاالْهباط.‬ ‫‪ ‬خيطط يًسضؽ ٚٚنع تكٛض َػبل ي٘، ٚ ٜطبط عًُٝ١ ايتعًِ بٛاقع ايتًُٝص‬ ‫7.4‬ ‫ايَٝٛٝ١.‬ ‫‪ ‬جيٝس االغتُاع الغتفػاضات ايطالب، ٚإداباتِٗ.‬ ‫‪ٜ ‬ؿعط طالب٘ باألَٔ ٚايطُأْٝٓ١ ٜٚبتعس عٔ عباضات ايٛعٝس ٚايتٗسٜس، أٚ‬ ‫إثاضتِٗ.‬ ‫‪ٜ ‬عٗط احملب١ ٚايٛز يطالب٘.‬ ‫‪ٜ ‬تذٓب إخطاز ايطايب َٔ ايفكٌ .‬ ‫‪ٜ ‬جري زافعٝ١ ايتالَٝص يًُذاظف١ ايفهطٜ١.‬ ‫01‬
 • 11. ‫المجبل : تقنيبت التعليم‬ ‫املعٝاض5 ٜسَر ايتكٓٝ١ َع عًُٝات ايتعًِ‬ ‫:‬ ‫ٚقف املعٝاض ٜػطٞ ٖصا املعٝاض املتطًبات ايهطٚضٜ١ يتٛظٝف ٚغا٥ٌ ايتكٓٝ١ يف ايتعًِٝ ٚزصبٗا َع عٓاقط املٓٗر‬ ‫:‬ ‫ٚططا٥ل ايتسضٜؼ‬ ‫املؤؾطات‬ ‫املعاٜري ايفطعٝ١‬ ‫‪ ‬جيٝس ايتعاٌَ َع اسباغب اآليٞ، َجٌ (تٛقٌٝ ٚتطنٝب دٗاظ اسباغب‬ ‫1.5 ٜػتدسّ تهٓٛيٛدٝا‬ ‫اآليٞ ًَٚشكات٘ نايؿاؾ١ ،ايطابع١، املاغح ايهٛ٥ٞ، املٛزّ، ايهاَريا‬ ‫ايتعًِٝ ٚاملعًَٛات يف‬ ‫.ايطقُٝ١، . .).‬ ‫. .‬ ‫ايعًُٝ١ ايتعًُٝٝ١‬ ‫.‬ ‫‪ ‬جيٝس ايتعاٌَ َع ْعاّ ايتؿػٌٝ َجٌ ( تػٝري إعسزات غطح املهتب،‬ ‫ايتاضٜذ ٚاملٓطك١ ايعَٓٝ١، تػٝري زضد١ ٚنٛح ايعطض أٚ ايؿاؾ١).‬ ‫‪ ‬ايكسض٠ عً٢ تٓعِٝ املًفات ايتعًُٝٝ١ ٚسفعٗا عً٢ اسباغب .اآليٞ‬ ‫‪ٜ ‬عٌُ املًدكات ٚايٓؿطات ايتعًُٝٝ١ باغتدساّ بطاَر ضبطض ايٓكٛم َجٌ‬ ‫بطْاَر ( َاٜهطٚغٛفت ٚٚضز، سطف )، ٚبطاَر َعاجل ايكٛض ٚايطغَٛات‬ ‫َجٌ ( ايطغاّ ، ايفٛتٛؾٛب).‬ ‫‪ٜ ‬عٌُ عطٚض تكسميٝ١ بايكٛت ٚايكٛض٠ ٚاغتدساَٗا أثٓا٤ ايسضؽ.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ دساٍٚ ايبٝاْات يتشًٌٝ ايبٝاْات ٚايطغّٛ ايتٛنٝشٝ١ ، أٚ تػذٌٝ‬ ‫ْتا٥ر االختباضات ٚضقس ايسضدات َجٌ بطْاَر ( َاٜهطٚغٛفت انػٌ).‬ ‫‪ٜٓ ‬كٝب أٚحيصف ايرباَر ايتعًُٝٝ١ َجٌ ( بطاَر عًُٝ١، َٛغٛعات عًُٝ١).‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ بطاَر خاق١ باملاز٠ َجٌ اغتدساّ بطْاَر ( ضبانا٠ املدترب) يف‬ ‫َاز٠ ايعًّٛ.‬ ‫‪ ‬جيٝس اغتدساّ ضبطنات ايبشح عً٢ ؾبه١ اإلْرتْت زبُع َعًَٛات‬ ‫يتشهري ايسضٚؽ.‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ ايربٜس ايهرتْٚٞ يًتٛاقٌ َع املعًُني، ايطًب١ ، أٚيٝا٤ األَٛض‬ ‫.‬ ‫‪ ‬إْؿا٤ بطٜس ايهرتْٚٞ دسٜس ٚتهٜٛٔ صبُٛعات بطٜس ايهرتْٚٞ.‬ ‫11‬
 • 12. ‫‪ ‬تسضٜب طالب٘ عً٢ اغتدساّ أدٗع٠ ايتهٓٛيٛدٝا ٚخاق١ دٗاظ ايهُبٝٛتط‬ ‫تفعٌٝ زٚض تهٓٛيٛدٝا‬ ‫2.5‬ ‫ٚاالتكاٍ بؿبه١ املعًَٛات ٚتٗٝ٦١ بٝ٦١ تعًُٝٝ١ دٝس٠ هلِ‬ ‫.‬ ‫ايتعًِٝ ٚاالغتفاز٠ َٔ‬ ‫‪ ‬ايتدطٝط الغتدساّ ايتكٓٝات اسبسٜج١ بٓفػ٘ ست٢ حيانٝ٘ طالب٘ يف عٌُ‬ ‫ايتذاضب ضبًٝا ٚعطبٝا‬ ‫األؾٝا٤ ٚاملٛاز اييت ٜكّٛ بتٓفٝصٖا.‬ ‫ٚعاملٝا‬ ‫‪ ‬اغتدساّ بطاَر خاق١ َٚتٓٛع١ يف عطض َازت٘ ايعًُٝ١ .‬ ‫‪ ‬ايتٓٛع يف اغتدساّ ايٛغا٥ط ايتعًُٝٝ١ اييت متهٔ َٔ ذبكٝل األٖساف‬ ‫ايتعًُٝٝ١ املٓؿٛز٠ .‬ ‫‪ٜ ‬هٝف االدٗع٠ ايتكٓٝ١ َػتعٝٓا باملدتكني الَهاْٝ١ اغتدساّ َع‬ ‫ايتالَٝص شٟٚ االستٝادات اشباق١‬ ‫‪ٜٛ ‬نح ايكٛاْني ايٛادب اتباعٗا الغتدساّ ايتكٓٝ١ َٚطاقٝ١ تٓفٝصٖا.‬ ‫‪ ‬حيػٔ ايٛقٛف أَاّ ايػبٛض٠ ٚايتالَٝص، ٚجيٝس تٛظٜع املػاسات عً٢‬ ‫جيٝس اغتدساّ‬ ‫5.3‬ ‫ايػبٛض٠ ٚنتاب١ املًدل عًٝٗا‬ ‫.‬ ‫ايػبٛض٠‬ ‫‪ٜ ‬ػتدسّ املؤؾط يإلؾاض٠ إىل ايٓكاط األغاغٝ١ يف ايسضؽ ٚزبصب اْتباٙ‬ ‫ايتالَٝص ٚايطالب.‬ ‫‪ٜ ‬تأنس إَهاْٝ١ اغتفاز٠ مجٝع املتعًُني َٓٗا َجٌ خًٛ اإلنا٤٠‬ ‫ايعانػ١، تٛظٜع ايهٛ٤ بسضدات َتػاٜٚ١.‬ ‫‪ٜ ‬بتعس عٔ اغتدساّ ازبع ايػفًٞ َٔ ايػبٛض٠.‬ ‫‪ٚ ‬نٛح ايهتاب١ ٚايطغَٛات زبُٝع ايطالب.‬ ‫‪ ‬تٓعِٝ َا ٜهتب٘ عً٢ ايػبٛض٠ ٚال ٜػتدسّ ايػبٛض٠ نجرياً‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬ؿطح َهُٕٛ ايٛغًٝ١ قبٌ اغتدسَٗا يهٌ َٛنٛع، ٜٚٛنح أٖسافٗا‬ ‫.‬ ‫ٜتعطف خطٛات‬ ‫5.4‬ ‫‪ٜ ‬ػتٛعب ضبتٜٛات ايٛغًٝ١ ٜٗٞ٤ ايطالب ٜٚؿٛقِٗ هلا قبٌ عطنٗا.‬ ‫.‬ ‫اغتدساّ ايٛغًٝ١‬ ‫‪ ‬عطنٗا يف َهإ َٓاغب يٝتُهٔ ازبُٝع َٔ ضؤٜتٗا ٜتأْ٢ يف عطض‬ ‫.‬ ‫ايتعًُٝٝ١‬ ‫.‬ ‫ايٛغًٝ١ ٜٚػُح يًطالب باألغ٦ً١ ٚاإلداب١ عٓٗا باغتدساّ ايٛغًٝ١.‬ ‫‪ ‬سح ايطالب عً٢ ايرتنٝع َٚتابع١ ضبتٜٛات ايٛغًٝ١ عطنٗا يف ايٛقت‬ ‫.‬ ‫املٓاغب‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬بني عالقتٗا بعًُٝ١ ايتعًِ‬ ‫حيسز أُٖٝ١ ايٛغًٝ١‬ ‫5.5‬ ‫‪ ‬حيسز زٚضٖا يف تٛفري ايٛقت ٚازبٗس يف عًُٝ١ ايتعًِٝ.‬ ‫ايتعًُٝٝ١‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬سضى زٚضٖا يف تٛفري اشبربات اسبػٝ١.‬ ‫‪ ‬تؿٜٛل عًُٝ١ ايتعًِ يًطالب.، ٚدعٌ خربات ايتعًِ سٝ١ َٚاثً١ يًتالَٝص‬ ‫.‬ ‫21‬
 • 13. ‫‪َٓ ‬اغبتٗا ملٛنٛع ايسضؽ ٚسساث١ املعًَٛات اييت ذبتٜٛٗا تعٜس زافعٝ١ ايتعًِ‬ ‫.‬ ‫ميتًو َٗاضات اختٝاض‬ ‫5.6‬ ‫يس٣ املتعًُني.‬ ‫ٚاغتدساّ ايٛغًٝ١‬ ‫‪ ‬تٓاغب َػتٛ٣ ْهر ايتالَٝص أٚ ايطالب.‬ ‫ايتعًُٝٝ١‬ ‫‪ ‬ال تتٓاقض َع ايكِٝ ايسٜٓٝ١ ٚاجملتُعٝ١.‬ ‫‪ ‬خًٖٛا َٔ األخطا٤ ايعًُٝ١ ٚاإلَال٥ٝ١ ٚغٗٛي١ اغتدساَٗا، ٚربعٜٓٗا‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫31‬
 • 14. ‫المجبل : النشبط الطالبي‬ ‫املعٝاض6 ٜكُِ اْؿط١ القفٝ١ ثطٜ١ ٚزاعُ١‬ ‫:‬ ‫ٚقف املعٝاض ٜػط٢ ٖصا املعاٜط َتطًبات تٛظٝف ايٓؿاط ايآل قفٞ يسعِ عًُٝت٢ ايتعًِ ٚايتطٜٛط يس٣ ايتالَٝص‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫املؤؾطات‬ ‫املعاٜري ايفطعٝ١‬ ‫‪ ‬خيطط األْؿط١ ايكفٝ١ ٚايالقفٝ١ مبدتًف أْٛاعٗا ٚصباالتٗا زاخٌ‬ ‫1.6 ٜكُِ ٜٚٓفص األْؿط١‬ ‫املسضغ١ ٚخاضدٗا .‬ ‫املسضغٝ١ املدتًف١ ايساعُ١‬ ‫‪ٜٛ ‬فط ٚغا٥ط ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٚتٛظٝفٗا يف صباٍ األْؿط١ ايطالبٝ١‬ ‫يًػًٛى اإلجيابٞ يس٣‬ ‫املدتًف١.‬ ‫ايطالب .‬ ‫ٜكُِ بطاَر القفٝ١ تسعِ ضٚح املبازض٠ ٚتؿذعٗا.‬ ‫‪‬‬ ‫ٜطاعٞ يف تكٓٝف ايتالَٝص عً٢ بطاَر ايٓؿاط َٝٛهلِ ٚضغباتِٗ‬ ‫‪‬‬ ‫2.6 حيسز األْؿط١ ايتعًُٝٝ١‬ ‫ايؿدكٝ١‬ ‫.‬ ‫اييت ترتنع سٍٛ ايطايب‬ ‫‪ٜ ‬هُٔ االْؿط١ ايالقفٝ١ خربات تعًُٝٝ١ متهٔ ايتالَٝص َٔ اختباض‬ ‫خٝاضاتِٗ املػتكبًٝ١ ٚمتشٝكٗا.‬ ‫‪ٜٛ ‬د٘ األْؿط١ ايتعًُٝٝ١ يتُٓٝ١ مجٝع دٛاْب ؾدكٝ١ ايطايب ٚبٓا٤‬ ‫عالق١ اجيابٝ١ َع اجملتُع‬ ‫.‬ ‫‪ٜ ‬تٝح فطم املتهاف٦١ زبُٝع ايطالب يًُؿاضن١ يف األْؿط١ ايكفٝ١‬ ‫ٚايالقفٝ١.‬ ‫‪ ‬ايرتنٝع يف ايرباَر ايالقفٝ١ عً٢ بح ضٚح ايتعإٚ ٚاملؿاضن١ بني‬ ‫ايتالَٝص.‬ ‫‪ٜ ‬تعإٚ َع املطؾس ايطالبٞ يتٛظٝف االْؿط١ ايطالبٝ١ يهؿف ٚعالز‬ ‫3.6 ٜٛظف ايٓؿاط ايطالبٞ‬ ‫بعض املؿهالت ايػًٛنٝ١ ٚقعٛبات ايتهٝف يس٣ ايتالَٝص‬ ‫.‬ ‫يعالز َؿهالت‬ ‫‪ٜ ‬سضؽ املؿهالت اييت تٓفط ايطالب َٔ االيتشام بايٓؿاط‬ ‫.‬ ‫ايتهٝف بني ايتالَٝص‬ ‫‪ ُٜٞٓ ‬عالقات غًُٝ١ بني اعها٤ ازبُاع١ ايت٢ ٜؿطف عًٝٗا.‬ ‫‪ ‬تٓفٝص إدطا٤ات زعِ يًتالَٝص ايصٜٔ حيتادٕٛ اىل تطٜٛط َٗاضاتِٗ‬ ‫االدتُاعٝ١ ٚايػًٛنٝ١‬ ‫.‬ ‫41‬
 • 15. 15

×