çFarë Janë ShëRbimet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

çFarë Janë ShëRbimet

on

 • 9,741 views

sherbimet ne menaxhment

sherbimet ne menaxhment

Statistics

Views

Total Views
9,741
Views on SlideShare
9,666
Embed Views
75

Actions

Likes
3
Downloads
233
Comments
1

4 Embeds 75

http://www.slideshare.net 46
http://menaxherat.com 19
http://www.menaxherat.com 9
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ju jeni ma te miret urime per ju gezuar
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

çFarë Janë ShëRbimet Presentation Transcript

 • 1. Çfarë Janë Shërbimet dhe Marketingu i Shërbimeve
 • 2. Çfarë janë shërbimet
  • Që nga periudhat e hershme vijnë dëshmi mbi aktivitete të shërbimeve
  • Adam Smith (1776) i konsideronte shërbimet si “... joproduktive, që nuk arrinin të krijonin përfitime me vlerë”
  • Alfred Marshall: që një person që siguron një shërbim është po aq i aftë t’i japë dobi marrësit sa dhe një person që prodhon një produkt të prekshëm.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 3. Ekonomia e shërbimeve
  • Sektori i shërbimeve :
   • Tregëtia me shumicë dhe pakicë
   • Transport, Magazinim dhe Shërbime Publike
   • Informacion
   • Aktivitete Financiare
   • Shërbime Profesionale dhe të Biznesit
   • Shërbime të Edukimit dhe Shëndetësore
   • Argëtim & Hoteleri
   • Qeveria
   • Shërbime të tjera
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 4. Ekonomia e shërbimeve
  • Tregëtia me shumicë dhe pakicë
   • Tregëti me shumicë : Shitje tek bizneset
   • Tretëgi me pakicë : Shitje tek individët
  • Transport, Magazinim dhe Shërbime Publike
   • Transportim dhe magazinim : Transportim ose ruajtje. Llojet e transportit përfshijnë ajrin, hekurudhat, ujin, rrugët tokësore dhe tubacionet.
   • Shërbime Publike : Ofrim i elektricitetit, gazit natyror, avullit, ujit dhe pastrim mbeturinash.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 5. Ekonomia e shërbimeve
  • Informacion: Entitete që prodhojnë dhe shpërndajnë produkte të informacionit dhe kulturore, ofrojnë mjete për të shpërndarë apo transmetuar këto produkte, dhe/ose përpunim i të dhënave.
  • Aktivitete Financiare
   • Financë dhe Sigurime : Përfshirja në transaksione financiare dhe të sigurimeve që mbartin risk
   • Pasuri të paluajtshme, qeradhënie, leasing : Shitja ose lejimi i përdorimit të aseteve
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 6. Ekonomia e shërbimeve
  • Shërbime profesionale dhe të biznesit
   • Profesionale, shkencore dhe teknike : Këshillim ligjor, kontabilitet, arkitekturë, inxhinieri, shërbime kompjuterike, konsulencë, kujdes shëndetësor, kërkim, të tjera.
   • Menaxhim i kompanive dhe sipërmarrjeve : Ndërmarrja e një roli vendim-marrës në kompani apo sipërmarrje.
  • Mbështetje administrative, menaxhim i mbetjeve : Kryerja e aktiviteteve mbështetëse rutinë për organizata të tjera.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 7. Ekonomia e shërbimeve
  • Shërbime të edukimit dhe shëndetësore :
   • Edukim : Ofrim i instruksioneve dhe trajnimeve.
   • Kujdes shëndetësor dhe asistencë sociale : Ofrim i kujdesit mjekësor dhe asistencës sociale.
  • Argëtim & Hoteleri
   • Arte, argëtim, çlodhje : Ofrim i shërbimeve që plotësojnë interesat kultorërë, argëtues dhe çlodhës.
   • Akomodim dhe ushqim : Akomodim dhe ofrim i shërbimeve të ushqimit.
  • Qeveria
   • Administrata publike : Shërbime shtetërore, qeveritare, lokale.
  • Shërbime të tjera : Ofrimi i shërbimeve që përfshijnë riparime, kujdes personal, organizim takimesh, mbrojtje, shërbime ndaj kafshëve shtëpiake, parkim, etj.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 8.
  • Përkufizimi i shërbimeve:
  • “ Prodhimi i një dobie në thelb të paprekshme, e veçuar apo si një element i rëndësishëm i një produkti të prekshëm, i cili nëpërmjet disa formave të shkëmbimit, kënaq një nevojë të identifikuar ”
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 9.
  • Shumë prej produkteve janë në fakt një kombinim i elementeve të mallrave dhe të shërbimeve.
  • Elementi i shërbimit do të jetë elementi thelbësor në shërbim (mësimdhënia, konsulenca)
  • Në raste të tjera shërbimi thjesht do të mbështesë ofrimin e një malli të prekshëm (p.sh. një kredi që merret për të mbështetur blerjen e një autoveture të re).
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 10.
  • Paprekshmëria është një çelës përcaktues për të vendosur nëse një ofertë është një shërbim apo jo.
  • Në fakt shumë pak produkte janë krejt të paprekshme apo totalisht të prekshëm
  • Shërbimet tentojnë të jenë më të paprekshme se produktet e fabrikuara, dhe produktet e fabrikuara tentojnë të jenë më të prekshëm se shërbimet
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 11. Spektri i prekshmërisë MARKETINGU I SHERBIMEVE
  Kripe Pije freskuese Deter gjente Auto mobile Kozmetike Fast-food Fast-food Agjensi reklamash Linje ajrore Men Invest. Konsu lence Mesim dhenie Dominim i Prekshmerise Dominim i Paprekshmerise
 • 12.
  • Modeli molekular
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
  Sherbimi i rezervimit te biletave Skena. skenografia Performanca e aktoreve Atmosfera, mjedisi Ndertesa e teatrit Ushqimi dhe pija ne bar Metoda e servirjes Pajisjet Mbeshtetese Sherbimi Baze: NJE VIZITE NE TEATER
 • 13. Miksi i Marketingut të Shërbimeve
  • Miksi marketing është një grup mjetesh që përdoren nga drejtuesit e një orgnizate për të modeluar ofertën e saj për konsumatorët
  • Miksi tradicional:
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
   • Produkti
   • Çmimi
   • Promocioni
   • Vendi
 • 14.
  • 7 P-të e Marketingut Miks për shërbimet:
   • Produkti (Product)
   • Çmimi (Price)
   • Promocion (Promotion)
   • Vendi (Place)
   • +
   • Njerëzit (People)
   • Proceset (Process)
   • Evidenca fizike (Physical evidence)
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 15. Produktet
  • Produktet janë mënyrat me të cilat organizatat kërkojnë të kënaqin nevojat e konsumatorëve
  • Sot dhe shërbimet e paprekshme konsiderohen si ‘produkte’
  • Problemet e miksit të produktit:
   • Është e vështirë të përshkruhen produktet – shërbime
   • Dizenjoja, siguria, imazhi i markës dhe gama prezupozojnë role të ndryshme tek shërbimet
   • Shërbimet janë kryesisht më të lehta për t’u kopjuar
   • Mund të krijojmë shumë variante të shërbimit bazë (p.sh. kreditë bankare)
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 16. Çmimi
  • Në shërbimet vetë çmimi bëhet një tregues i rëndësishëm i cilësisë
  • Mundësi shtesë për diskriminim të çmimeve brenda tregjeve të shërbimeve
  • Shumë prej shërbimeve tregëtohen në sektorin publik pa pagesë apo me çmim të subvencionuar
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 17. Promocioni
  • Miksi i promocionit tradicionalisht është copëzuar në katër elementë kryesorë: reklama, promocioni i shitjeve, marrëdhëniet publike dhe shitjet personale.
  • Promocioni i shërbimeve kërkon që të vendosë theks të veçantë mbi elementët e prekshëm e të dukshëm të një shërbimit
  • Personeli i prodhimit mund të bëhet vetë një element i rëndësishëm i miksit të promocionit
  • Promocioni duhet ta reduktojë nivelin e lartë të riskut në procesin e blerjes
  • Promocioni i një oferte shërbimi zakonisht nuk mund të izolohet nga promocioni i ofruesit të shërbimit
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 18. Vendi
  • Vendimet mbi vendin i referohen lehtësisë së aksesit që kanë konsumatorët potencialë ndaj një shërbimi
  • Vendimet mbi vendin
   • Vendimet e lokacionit fizik.
   • Vendimet mbi atë se cilët ndërmjetës të përdorin në bërjen e shërbimeve të arritshme për një konsumator.
   • Vendime jo të lokacionit të cilat përdoren për të bërë shërbimet e arritshme.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 19. Njerëzit
  • Janë një element vital në miksin e marketingut të shërbimeve
  • Çdonjëri prej punonjësve është “ marketer part – time ” pasi veprimet e secilit kanë një efekt shumë më direkt mbi outputin e marrë nga konsumatorët
  • Merr rëndësi përcaktimi i rolit të punonjësve, rekrutimi, trajnimi, shpërblimi i tyre, integrimi në kulturën e korporatës.
  • Merr rëndësi konsumatori.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 20. Evidenca fizike
  • Konsumatorët potencialë nuk janë në gjendje të gjykojnë atë shërbim përpara se ai të konsumohet
  • Marketingu duhet të ofrojë elementë të prekshëm të natyrës së shërbimit
   • Broshura
   • Pamja e jashtme e stafit
   • Ndërtesa
   • Mjedisi përreth
   • Atmosfera
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 21. Proceset
  • “ Një firmë shërbimesh nuk ka produkte, vetëm procese interaktive”
  • Proceset e prodhimit por mund të jenë të rëndësisë kritike për konsumatorët e shërbimeve me kontakt të lartë ku konsumatorët mund të shihen si bashkë prodhues të shërbimit.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 22. Karakteristikat dalluese të shërbimeve
  • Paprekshmëria
  • Pandashmëria
  • Variabiliteti
  • Zhdukshmëria
  • Zotërimi
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 23. Paprekshmëria
  • Një shërbim i pastër nuk mund të vlerësohet duke përdorur ndjesitë fizike
  • Niveli i prekshmërisë prezent në ofertën e shërbimit rrjedh nga tre burime kryesore:
   • Mallrat e prekshme, të cilat përfshihen në ofertën e shërbimit dhe konsumohen nga përdoruesi
   • Mjedisi fizik në të cilin zhvillohet procesi i prodhimit/konsumimit të shërbimit, dhe
   • Elementët e prekshëm të performancës së shërbimit.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 24.
  • Pasojat e paprekshmërisë mbi konsumatorët:
   • Kanë vështirësi në vlerësimin e shërbimeve konkurrente
   • Perceptojnë një nivel të lartë të riskut
   • I kushtojnë rëndësi burimeve personale të informacionit
   • Përdorin çmimin si bazë për vlerësimin e cilësisë
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 25.
  • Implikimet e paprekshmërisë për menaxherët:
   • Duhet të reduktojnë kompleksitetin e shërbimit
   • Duhet të theksojnë (vënë në pah) shenjat e prekshme që shoqërojnë shërbimin
   • Të lehtësojnë rekomandimet gojore
   • Të fokusohen mbi cilësinë e shërbimit
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 26. Pandashmëria
  • Konsumi i një shërbimi është i pandarë nga prodhimi i tij
  • Në disa lloj shërbimesh, konsumatori duhet të jetë prezent gjatë të gjithë procesit të prodhimit
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 27.
  • Pasojat e pandashmërisë mbi konsumatorët:
   • Bëhen bashkëprodhues të shërbimeve
   • Shpeshherë janë bashkë-konsumatorë me individë të tjerë
   • Shpesh duhet të udhëtojnë deri tek pika e ofrimit të shërbimit
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 28.
  • Implikimet e pandashmërisë për menaxherët:
   • Duhet të përpiqen të ndajnë prodhimin nga konsumi (kur është e mundur)
   • Të menaxhojnë bashkëveprimin konsumator-prodhues
   • Të përmirësojnë sistemet e ofrimit të shërbimit
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 29. Variabiliteti
  • Shkaqet e variabilitetit:
  • Shërbimet prodhohen direkt
  • Shpesh nuk ka mundësi që të korrigjohen gabimet përpara se këto të perceptohen nga ana e konsumatorëve
  • Shpesh prodhimi është në varësi të inputeve humane (të cilat mund të gabojnë)
  • Është e vështirë që të projektohet procesi i prodhimit
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 30.
  • Pasojat e variabilitetit:
  • Nivele të larta të riskut të perceptuar nga ana e blerësve
  • Vështirësi në përcjelljen e një imazhi dhe cilësie të qëndrueshme
  • Vështirësi në zhvillimin e një marke të fortë
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 31. Zhdukshmëria
  • Shkaqet e zhdukshmërisë:
  • Pamundësia për të ruajtur shërbimet
  • Inelasticitet i ofertës në afatin e shkurtër
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 32.
  • Pasojat e zhdukshmërisë:
  • Probleme për menaxhimin kur kurba e kërkesës është jo e rregullt
  • Nevojë për prodhimin JIT të shërbimeve
  • Mund të ketë dyndje konsumatorësh në orët e pikut dhe kapacitete të papërdorura në periudhat “e qeta”
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 33. Zotërimi
  • Kur kryhet një shërbim, nuk transferohet pronësi nga shitësi tek blerësi
  • Blerësi thjesht blen të drejtën ndaj një procesi shërbimi
  • Sidoqoftë blerësi mund mund të fitojë të drejtat për të marrë një shërbim në të ardhmen.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 34. Mjedisi në ndryshim i shërbimeve
  • Politikat qeveritare
  • Ndryshimet sociale
  • Tendecat e biznesit
  • Zhvillimet në teknologjinë e informacionit
  • Ndërkombëtarizimi dhe globalizimi
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 35. Politikat qeveritare
  • Ndryshimet në rregullat qeveritare.
  • Privatizimet.
  • Rregulla të reja për mbrojtjen e konsumatorëve, punonjësve dhe mjedisit.
  • Marrëveshje të reja mbi tregëtinë e shërbimeve.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 36. Ndryshimet sociale
  • Pritjet e rritura të konsumatorëve.
  • Emigrim më influecues.
  • Kohë më e vogël në dispozicion të njerëzve.
  • Dëshirë për të blerë eksperienca.
  • Rritje e posedimit të kompjuterave dhe celularëve.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 37. Tendencat e biznesit
  • Manifakturuesit shtojnë vlerë nëpërmjet shërbimeve.
  • Më shumë aleanca strategjike.
  • Përdorim i marketingut nga OJF-të.
  • Lehtësim i standarteve të shoqatave profesionale.
  • Vëmendje mbi cilësinë
  • Vënie e theksit mbi produktivitetin dhe shkurtimin e kostove.
  • Rritja e franshizimit.
  • Praktika inovative të punësimit.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 38. Zhvillimet në teknologji
  • Konvergjencë e kompjuterave dhe e telekomunikacioneve.
  • Zgjerim i frekuencave.
  • Kompaktësim i pajisjeve mobile.
  • Networking.
  • Software më të shpejta e të fuqishme.
  • Dixhitalizim i tekstit, grafikës, audios dhe videos.
  • Përhapje e Internetit.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 39. Ndërkombëtarizimi
  • Më shumë kompani operojnë në baza transnacionale.
  • Rritje e udhëtimeve ndërkombëtare.
  • Aleanca dhe shkrirje ndërkombëtare të kompanive.
  MARKETINGU I SHERBIMEVE
 • 40. FUND MARKETINGU I SHERBIMEVE