• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Cilesia
 

Cilesia

on

 • 6,522 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,522
Views on SlideShare
6,483
Embed Views
39

Actions

Likes
3
Downloads
212
Comments
0

2 Embeds 39

http://www.slideshare.net 38
http://translate.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Cilesia Cilesia Presentation Transcript

  • CILESIA E SHERBIMEVE MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • Cilësia e shërbimeve
   • Kompleksiteti i shërbimeve çon në një kompleksitet të cilësisë së tyre.
   • Cilësia e shërbimeve është një objektiv i dëshiruar i kompanisë dhe një shtysë për rritjen e performancës.
   • Në mënyrë që të përmirësohet cilësia, fillimisht duhet të përcaktohet se çfarë është ajo.
   • E rëndësishme është cilësia ashtu siç perceptohet nga konsumatorët.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • Cilësia e shërbimeve sipas Gronroos MARKETINGU I SHERBIMEVE Cilësia Teknike e rezultatit Çfarë Cilësia Funksionale e procesit Si Imazhi (korporatës/lokal) Cilësia Totale
   • Cilësia teknike i referohet asaj çfarë konsumatorët marrin në ndërveprimin e tyre me një firmë shërbimesh:
    • Koha e pritjes në një supermarket,
    • Marrja e kredisë në një bankë,
    • Riparimi i automjetit në ofiçinë,
    • Transporimi i pasagjerit në destinacion.
   • Cilësia funksionale i referohet faktit se si cilësia teknike u jepet konsumatorëve:
    • Aksesibiliteti i një ATM-je, apo i një konsulenti biznesi,
    • Pamja e jashtme e stafit të bankës, sjellja e tyre,
    • Mënyra si punonjësit e shërbimit kryejnë detyrat e tyre, çfarë ata thonë.
   • Imazhi i kompanisë do të shërbejë si një filtër për cilësinë e shërbimit.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • Cilësia e Perceptuar e Shërbimit MARKETINGU I SHERBIMEVE Cilësia Teknike Çfarë Cilësia Funksionale Si Imazhi Cilësia e përjetuar - Komunikimi marketing - Shitjet - Imazhi - Rekomandimet gojore - Marrdhëniet publike - Nevojat dhe vlera konsumatorit Cilësia e pritur Cilësia e perceptuar totale Imazhi
  • Percaktuesit e Cilësisë së Shërbimit
   • Serioziteti : përfshin qëndrueshmërinë e performancës dhe sigurinë.
   • Gatishmëria : lidhet me gatishmërinë apo vullnetin e punonjësve për të ofruar shërbimin.
   • Kompetenca : do të thotë zotërimi i aftësive dhe njohurive të kërkuara për të ekzekutuar shërbimin.
   • Aksesi : përfshin lehtësinë për të marrë shërbimin dhe lehtësinë e kontaktit.
   • Kortezia : përfshin mirësjelljen, respektin, konsideratën, dhe mirëdashjen e personelit të kontaktit.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
   • Komunikimi : do të thotë të mbash konsumatorët të informuar në një gjuhë që ata e kuptojnë, si dhe t’i dëgjosh ata.
   • Kredibiliteti : përfshin besueshmërinë, ndershmërinë.
   • Siguria : do të thotë të mos jesh në rrezik, apo të mos kesh dyshime.
   • Kuptimi / Njohja e konsumatorit : përfshin të bësh përpjekje për të kuptuar nevojat e konsumatorit.
   • Elementët e Prekshëm : përfshijnë evidencën fizike të shërbimit.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • Percaktuesit e sintetizuar të Cilësisë së Shërbimit
   • 1. Elementët e prekshëm. Pamja e jashtme e faciliteteve fizike, pajisjet, materialet e shkruara ashtu si dhe me pamjen e jashtme të punonjësve të shërbimit.
   • 2. Serioziteti. Firma e shërbimit u ofron konsumatorëve të saj shërbim korrekt që herën e parë pa bërë ndonjë gabim dhe ofron çfarë ka premtuar të bëjë në kohën e duhur.
   • 3. Gatishmëria. P unonjësit e një firme shërbimi janë të gatshëm për të ndihmuar konsumatorët dhe u përgjigjen kërkesave të tyre, sikurse dhe informojnë konsumatorët se kur do të ofrohet shërbimi, dhe më pas japin shërbim të menjëhershëm.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
   • 4. Siguria. Sjellja e punonjësve do t’u japë konsumatorëve besim tek firma dhe firma i bën konsumatorët të ndihen të sigurtë. Punonjësit janë gjithmonë të sjellshëm dhe kanë njohuritë e nevojshme për t’iu përgjigjur pyetjeve të konsumatorëve.
   • 5. Ndjeshmëria. Firma kupton problemet e konsumatorëve dhe operon duke patur parasysh interesin më të mirë të tyre, sikurse dhe u kushton konsumatorëve vëmendje personale të individualizuar dhe operon në orë të përshtatshme.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • Matja e Cilësisë së Shërbimit Instrumenti SERVQUAL
   • SERVQUAL: Cilësia e shërbimit jepet si diferencë midis Perceptimeve dhe Pritjeve për shërbimin.
   • Ku: SQi = Cilësia e perceptuar e shërbimit e individit ‘i’
   • k = numri i atributeve të shërbimit
   • P = perceptimi i individit ‘i’ në lidhje me
   • performancën e atributit ‘j’ të shërbimit të një firme
   • E = pritja për cilësinë e shërbimit e individit ‘i’ për
   • atributin ‘j’
   MARKETINGU I SHERBIMEVE SQ i =
   • Pritjet
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
   • Perceptimet
   • Cilësia e përllogaritur e shërbimit sipas SERVQUAL:
   • SQ = (4-6) + (5-5) + (6-5) = -2+0+1 = -1
   1. Një hotel i shkëlqyer duhet të ketë pajisje moderne, si p.sh. tavolinat, bari, fajancat, etj.
    • 1 2 3 4 5 6 7
   9. Një hotel perfekt do të insistojë të ofrojë shërbime pa gabime
    • 1 2 3 4 5 6 7
   18. Stafi në një hotel perfekt do t’u japë klientëve vëmendje individuale
    • 1 2 3 4 5 6 7
   1. Hoteli aktual ka pajisje moderne
    • 1 2 3 4 5 6 7
   9. Hoteli insiston në ofrimin e shërbimve pa gabime
    • 1 2 3 4 5 6 7
   18. Stafi në hotel u jep klientëve vëmendje individuale
    • 1 2 3 4 5 6 7
  • Avantazhet e teknikës SERVQUAL
   • Mund të përdoret nga kompanitë për të kuptuar më mirë pritjet dhe perceptimet e konsumatorëve të tyre.
   • Është e aplikueshme përgjatë një game të gjerë të industrive të shërbimeve.
   • Mund të modifikohet lehtësisht për tu përshtatur me kërkesat specifike të një kompanie.
   • Rezultatet mund të përdoren për të identifikuar ato komponentë apo aspekte të një shërbimi për të cilat kompania është veçanërisht e mirë apo e keqe.
   • Mund të përdoret për të monitoruar cilësinë e shërbimit përgjatë kohës, për ta krahasuar cilësinë me atë të konkurrentëve, për të krahasuar performancën midis degëve të ndryshme brenda një kompanie.
   • Mund të përdoret për të matur kënaqësinë e konsumatorit në një industri të veçantë të shërbimeve.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • Të metat kryesore të teknikës SERVQUAL
   • Shpesh nuk ka kuptim që pritjet e konsumatorit të maten pasi është konsumuar shërbimi.
   • Pritjet që kanë konsumatorët ndryshojnë para dhe pas shërbimit, pasi eksperienca ndikon mbi pritjet.
   • Instrumenti fokusohet më tepër mbi procesin e ofrimit të shërbimit se sa mbi rezultatet e përballjes.
   • Pesë dimensionet e përcaktuar në metodë nuk janë universalë.
   • Gjatësia e pyetësorit i bën konsumatorët të mërziten dhe të lodhen.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • Instrumenti i matjes SERVPERF
   • SERVPERF: është variant i SERVQUAL, por përmban vetëm komponentin e performancës së perceptuar.
   • Ku: SQi = Cilësia e perceptuar e shërbimit e individit ‘i’
   • k = numri i atributeve të shërbimit
   • P = perceptimi i individit ‘i’ në lidhje me
   • performancën e atributit ‘j’ të shërbimit të një firme
   MARKETINGU I SHERBIMEVE SQ i =
  • Menaxhimi i cilësisë së shërbimit: Trajtimi sipas mospërputhjeve MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • MARKETINGU I SHERBIMEVE Përkthim i perceptimeve në specifikime të cilësisë së shërbimit Perceptimet e menaxherëve për pritjet e konsumatorëve Ofrimi i shërbimit Komunikimi i jashtëm me konsumatorët Shërbimi i pritur Komunikimi i fjalës së gojës Nevojat personale Eksperienca e kaluar KONSUMATORI MARKETERI 1 2 3 4 5 Shërbimi i perceptuar
   • Orientim i papërshtatshëm i kërkimit marketing
    • Kërkim i pamjaftueshëm marketing
    • Kërkimi nuk është fokusuar mbi cilësinë e shërbimit
    • Përdorim i papërshtatshëm i kërkimit marketing
   • Mungesë e komunikimit të drejtuar lart
    • Mungesë e ndërveprimit midis menaxhimit dhe konsumatorëve
    • Komunikim i pamjaftueshëm midis personelit të kontaktit dhe menaxherëve
    • Shumë pengesa midis personelit të kontaktit dhe menaxhimit të lartë
   • Fokus i pamjaftueshëm mbi marrdhëniet
    • Mungesë e segmentimit të tregut
    • Fokusim mbi transaksionet më tepër se mbi marrdhëniet
    • Fokusim mbi konsumatorët e rinj më tepër se sa ata ekzistues
   • Rigjenerim i pamjaftueshëm i shërbimit
   MARKETINGU I SHERBIMEVE Pritjet e konsumatorëve Perceptimet e menaxherëve për pritjet e konsumatorëve 1
   • Dizenjim i varfër i shërbimit
    • Procese josistematike të zhvillimit të shërbimit të ri
    • Dizenjo të pasakta dhe të papërcaktuara të shërbimit
    • Dështim në lidhjen e dizenjos së shërbimit me pozicionimin e shërbimit
   • Mungesë e standarteve të orientuara nga konsumatori
    • Mungesë e standarteve të shërbimit të përcaktuar nga konsumatori
    • Menaxhim i proceseve nuk është i fokusuar mbi kërkesat e konsumatorit
    • Mungesë e proceseve formale për vendosjen e objektivave të cilësisë së shërbimit
   • Evidencë fizike dhe ambjent i shërbimit i papërshtatshëm
   MARKETINGU I SHERBIMEVE Perceptimet e menaxherëve për pritjet e konsumatorëve Përkthimi i perceptimeve në specifikime të cilësisë së shërbimit 2
   • Mungesa në politikat e burimeve njerëzore
    • Rekrutim jo efektiv
    • Ambiguitet i roleve dhe konflikt i roleve
    • Përputhje e varfër punonjës – teknologji
    • Vlerësim i papërshtatshëm i sistemeve të shpërblimit
    • Mungesë e kompetencave të punonjësve, kontrollit të perceptuar dhe punës në grup nga ana e tyre
   • Dështim në përputhjen e ofertës me kërkesën
    • Dështim për të zbutur kulmet dhe hendeqet në kërkesë
    • Miks i papërshtatshëm i konsumatorit
    • Mbështetje e tepruar mbi çmim për zbutjen e kërkesës
   • Konsumatorët nuk kryejnë rolet e tyre
    • Injorancë e konsumatorëve për rolet dhe përgjegjësitë e tyre
    • Konsumatorët ndikojnë negativisht tek njëri - tjetri
   • Probleme me ndërmjetësit e shërbimit
    • Konflikte të kanaleve përsa i përket objektivave dhe performancës
    • Konflikte të kanaleve përsa i përket kostove dhe shpërblimeve
    • Vështirësi në kontrollin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë
    • Tension midis dhënies së kompetencave dhe kontrollit
   MARKETINGU I SHERBIMEVE Përkthimi i perceptimeve në specifikime të cilësisë së shërbimit Ofrimi aktual ishërbimit 3
   • Mungesë e komunikimit të integruar të marketingut të shërbimeve
    • Tendenca për të shikuar çdo komunikim të jashtëm si të pavarur
    • Mospërfshirja e marketingut interaktiv në planet e komunikimit
    • Mungesë e një programi të fortë të marketingut të brendshëm
   • Menaxhim jo efektiv i pritjeve të konsumatorëve
    • Mos–menaxhim i pritjeve të konsumatorëve nëpërmjet të gjtha formave të komunikimit
    • Edukim jo i përshtatshëm i konsumatorëve
   • Premtime të tepërta
    • Premtime të tepërta në reklama
    • Premtime të tepërta në shitjen personale
    • Premtime të tepërta nëpërmjet shenjave të evidencës fizike
   • Komunikim horizontal jo i përshtatshëm
    • Komunikim i pamjaftueshëm midis shitjeve dhe operacioneve
    • Komunikim i pamjaftueshëm midis reklamave dhe operacioneve
    • Ndryshime në politika dhe procedura ndërmjet degëve dhe njësive
   MARKETINGU I SHERBIMEVE Ofrimi aktual ishërbimit Komunikimi i jashtëm me konsumatorët 4
   • Nuk dihet se çfarë presin konsumatorët
   • Nuk zgjidhen dizenjot dhe standartet e duhura të shërbimit
   • Shërbimi nuk ofrohet sipas standarteve të paracaktuara
   • Nuk përputhet performaca e shërbimit me premtimet
   MARKETINGU I SHERBIMEVE Pritjet e konsumatorëve Perceptimet e konsumatorëve 5
  • Cilësia dhe Përfitueshmëria
   • Shpesh kompanitë janë zhgënjyer nga përpjekjet e tyre për përmirësimin e cilësisë.
   • Është e rëndësishme që të justifikohen financiarisht të gjitha përpjekjet për përmirësimin e cilësisë.
   • Dobitë e përmirësimit të cilësisë vijnë në dy forma:
    • Aftësi e përmirësuar për të tërhequr konsumatorë të rinj (marketingu ofensiv).
    • Rritja e volumit të blerjes nga konsumatorët ekzistues (marketingu difensiv).
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
   • Shpenzimet në cilësi duhet të jenë financiarisht të matshme.
   • Gjithashtu, kënaqësia e konsumatorit dhe cilësia e shërbimit duhet të lidhen statistikisht me mbajtjen e konsumatorit dhe pjesën e tregut.
   • Metoda e kthimit mbi cilësinë bazohet në këto supozime:
    • Cilësia është një investim.
    • Përpjekjet për përmirësimin e cilësisë duhet të jenë financiarisht të matshme.
    • Është e mundur të shpenzohet shumë në cilësi.
    • Jo të gjitha shpenzimet në cilësi janë njëlloj të vlefshme.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • Modeli i cilësisë së shërbimit dhe i përfitueshmërisë MARKETINGU I SHERBIMEVE Përpjekjet për përmirësim Përmirësim i cilësisë së shërbimit Cilësia e perceptuar e shërbimit dhe kënaqësia e konsumatorit Mbajtja e konsumatorit Të ardhurat dhe pjesa e tregut Përfitueshmëria Reduktimi i kostove Fjala e gojës Joshja e konsumatorëve të rinj
  • Procesi i përmirësimit të cilësisë së shërbimit bazuar mbi kthyeshmërinë financiare MARKETINGU I SHERBIMEVE Faza 1 Mbledhja paraprake e të dhënave Anketat e konsumatorëve Informacioni i tregut Informacioni i brendshëm Gjykimi menaxherial Faza 2 Identifikimi i mundësive Faza 3 Testim i kufizuar i përmirësimeve për të përcaktuar efektivitetin Faza 4 Parashikime financiare të bazuara mbi të dhëna reale Faza 5 Vënia e plotë në zbatim e përpjekjeve për përmirësimin e cilësisë
  • MARKETINGU I SHERBIMEVE Sistemi i Informacionit Të Cilësisë Së Shërbimit Inkurajon dhe mundëson menaxhimin që të përfshijë zërin e konsumatorit në vendimmarrje Zbulon prioritetet e shërbimit për konsumatorët Identifikon prioritetet e përmirësimit të cilësisë së shërbimit dhe drejton vendimet në lidhje me alokimin e burimeve Lejon ndjekjen e performancës së kompanisë dhe të konkurrentëve përgjatë kohës Zbulon ndikimet e iniciativave të cilësisë së shërbimit dhe të investimeve në cilësi Ofron të dhëna të bazuara mbi performancë për të shpërblyer shërbimin e shkëlqyer dhe korrektuar shërbimet e varfra
  • Metodat e kërkimit marketing për shërbimet MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 1. Analizat e transaksioneve
   • Pyetësor i kënaqësisë së konsumatorëve pas një përballjeje shërbimi.
    • Fitohet feedback ndërkohë që eksperienca e shërbimit është akoma e freskët, veprohet shpejt nëse indentifikohen impresione negative.
    • Fokusohet më tepër mbi eksperiencat më të fundit të konsumatorëve se sa mbi vlerësimin e tyre të përgjithshëm. Nuk përfshihen ata që nuk janë klientë.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 2. Blerësit misteriozë
   • Kërkuesit bëhen “konsumatorë” që të përjetojnë dhe vlerësojnë cilësinë e shërbimit të ofruar.
    • Mat sjelljet individuale të punonjësve të shërbimit; identifikon fuqitë dhe dobësitë e shërbimit konsumator.
    • Vlerësime subjektive, kërkuesit mund të jenë më gjykues se sa vetë konsumatorët, është i kushtueshëm, mund të dëmtojnë moralin e punonjësve.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 3. Analiza e konsumatorëve të rinj, që po largohen apo të humbur
   • Pyetësorë të cilët përcaktojnë përse konsumatorët zgjedhin kompaninë, reduktojnë blerjet e tyre, apo largohen nga firma.
    • Vlerësojnë rolin që luan cilësia e shërbimit dhe elementë të tjerë në besnikërinë e konsumatorëve
    • Firma duhet të jetë në gjendje të identifikojë dhe monitorojë përdorimin e shërbimit tek çdo konsumator.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 4. Intervistat në grupet fokus
   • Pyetje direkte e grupeve të vogla, zakonisht prej tetë apo dhjetë personash. Pyetjet fokusohen mbi një çështje specifike.
    • Siguron një forum për pjesëmarrësit që të sugjerojnë ide për përmirësimin e cilësisë, ofron feedback të shpejtë dhe joformal.
    • Dinamike e intervistave në grupe mund të pengojë shfaqjen e çështjeve të caktuara, informacioni i gjeneruar nuk është i projektueshëm tek segmenti i interesuar. Kërkimi i grupeve fokus është më i vlefshëm kur shoqërohet me kërkim të projektuar.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 5. Panelet konsultative të konsumatorëve
   • Një grup konsumatorësh rekrutohen që t’i sigurojnë firmës feedback dhe këshilla në lidhje me performancën e shërbimit dhe çështje të tjera.
    • Të fitohet feedback i thellë dhe në kohë si dhe sugjerime në lidhje me cilësinë e shërbimit nga ana e konsumatorëve me eksperiencë.
    • Mund të mos jetë i projektuar ndaj të gjithë bazës së konsumatorëve. Përjashton ata që nuk janë konsumatorë. Anëtarët e paneleve mund të pretendojnë me kalimin e kohës që janë “ekspertë” dhe bëhen më pak përfaqësues të bazës së konsumatorëve.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 6. Rishikimet e shërbimeve
   • Vizita periodike tek konsumatorët për të diskutuar dhe vlerësuar marrdhënien e shërbimit.
    • Të identifikohen pritjet dhe percpetimet e konsumatorëve në lidhje me performancën e kompanisë dhe prioritetet e përmirësimit në një bisedë ballë për ballë.
    • Konsumon kohë dhe është i kushtueshëm. Është më i përshtatshëm për firmat që tregëtojnë shërbime komplekse në mënyrë të vazhdueshme.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 7. Analiza e ankesave dhe komenteve
   • Sistem për të mbajtur, kategorizuar, ndjekur dhe shpërndarë ankesat e konsumatorëve dhe të elementëve të tjerë të komunikimit me kompaninë.
    • Të identifikojë llojet më të zakonshme të dështimeve të shërbimeve në mënyrë që të merren masa korrektuese. Identifikimi i mundësive për të përmirësuar shërbimin si dhe të forcojë marrdhëniet me konsumatorët.
    • Konsumatorët e pakënaqur zakonisht nuk ankohen direkt tek kompania. Ofron vetëm një pamje të pjesshme të gjendjes së shërbimit.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 8. Analizat totale të tregut
   • Analiza të cilat masin vlerësimin e përgjithshëm të konsumatorëve në lidhje me një shërbim të kompanisë. Kërkimi përshin si konsumatorët e jashtëm ashtu dhe konsumatorët e konkurrentëve, pra tregun total.
    • Vlerësimi i performancës së shërbimit të kompanisë në krahasim me konkurrentët, identifikimi i prioriteteve të përmirësimit të shërbimit, ndjekja e përmirësimeve përgjatë kohës.
    • Mat vlerësimet e përgjithshme të konsumatorëve në lidhje me shërbimin, por nuk arrin të marrë vlerësimet në lidhje me përballjet specifke të shërbimit.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 9. Raportimi i punonjësve
   • Proces formal i mbledhjes, kategorizimit dhe shpërndarjes së informacioneve që vijnë nga punonjësit e bazës në lidhje me çështje të shërbimit.
    • Të kapë dhe ndajë në nivelin e lartë të menaxhimit të dhënat dhe informacionet në lidhje pritjet e shërbimit të konsumatorëve dhe perceptimeve të tyre të mbledhura në bazë.
    • Disa punonjës janë raportues më të ndërgjegjshëm dhe efiçentë se sa të tjerët. Punonjësit mund të mos jenë të gatshëm të japin informacion negativ tek menaxhim i lartë.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 10. Analiza e punonjësve
   • Analiza në lidhje me punën dhe kushtet e punës së punonjësve të shërbimit.
    • Mat cilësinë e shërbimit të brendshëm, identifikon pengesat që perceptojnë punonjësit në lidhje me shërbimin e përmirësuar, ndjekin moralin dhe qëndrimet e punonjësve.
    • Punonjësit e shikojnë ofrimin e shërbimit nga këndvështrimi i tyre, i cili është i ndikuar nga vetë ata. Punonjësit nuk janë gjithmonë objektivë apo korrektë në interpretimet e tyre.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • 11. Mbledhja e të dhënave të operimit të shërbimit
   • Një sistem për të mbajtur, kategorizuar, ndjekur dhe shpërndarë të dhëna kyç në lidhje me performancën e shërbimit.
    • Të monitorojë treguesit e performancës së shërbimit dhe të ndërmarrë veprime korrektuese për të përmirësuar performancën.
    • Të dhënat në lidhje me performancën e operacioneve mund të mos kenë lidhje me perceptimet e konsumatorëve për shërbimet. Fokusohet mbi atë çfarë po ndodh por jo mbi atë pse po ndodh.
   MARKETINGU I SHERBIMEVE
  • Zhvillimi i një sistemi efektiv të informacionit të cilësisë së shërbimit
   • Matja e pritjeve të shërbimit.
   • 2. Vënia e theksit mbi cilësinë e informacionit. Ai duhet të jetë:
      • I përshtatshëm
      • I saktë
      • I dobishëm
      • Me kontekst
      • I besueshëm
      • I kuptueshëm
      • I siguruar në kohë
   • Përfshirja e kërkimit cilësor dhe sasior
   • Lidhja e performancës së shërbimit me rezultatin e biznesit
   • Përfshirja e çdo punonjësi
   MARKETINGU I SHERBIMEVE