Ma hoa voi khoa

701 views
582 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ma hoa voi khoa

 1. 1. MỤC LỤC I – Mã hoá với khoá bí mật và công khai...............................................................................3 I.1. Mã hoá với khoá bí mật (private key encryption)........................................................3 I.1.1. Độ tương tự của các bản rõ ..................................................................................3 I.1.2. Độ sai khác của các bản rõ và bản mã..................................................................4 I.1.3. Thời gian mã hoá..................................................................................................4 I.1.4. Lược đồ tổng quát.................................................................................................5 I.2. Thuật toán mã hoá với khoá bí mật DES.....................................................................5 I.2.1. Thuật toán mã hoá các khối .................................................................................5 I.2.2. Thuật toán sinh khoá trong khối MK48................................................................6 I.2.3. Thuật toán mã hoá trong khối DES64..................................................................8 I.2.4. Thuật toán COMB..............................................................................................11 I.2.5. Kiểm chứng triển khai DES................................................................................13 I.2.6. Mã hoá các tập tin có độ dài bất kỳ....................................................................13 I.2.7. Mã hoá với khoá dài bất kỳ................................................................................15 I.3. Mã hoá với khoá công khai (public key encryption).................................................16 I.4. Thuật toán mã hoá với khoá công khai RSA.............................................................16 I.4.1. Ví dụ về thuật toán RSA.....................................................................................17 I.4.2. Thiết kế thuật toán..............................................................................................17 I.4.3. Các tính chất sử dụng thiết kế thuật toán............................................................18 I.4.4. Tính toán trên số lớn (large number calculus)....................................................19 I.5. Kết hợp giữa DES và RSA........................................................................................20 II – Mã hoá hàm băm...........................................................................................................21 II.1. Giới thiệu..................................................................................................................21 II.2. Hàm băm..................................................................................................................24 II.2.1. Định nghĩa.........................................................................................................24 II.2.2. Đặc trưng...........................................................................................................24 II.2.3. Tính chất............................................................................................................25 II.2.4. Các thuật toán băm............................................................................................26 II.2.4.1. Khái niệm “Thông điệp đệm”.....................................................................26 II.2.4.2. Hàm băm MD4 ..........................................................................................28 II.2.4.3. Hàm băm MD5...........................................................................................32 II.2.4.4. Hàm băm chuẩn SHA ................................................................................38 II.2.4.5. Một số hàm băm khác.................................................................................45 KẾT LUẬN..........................................................................................................................47 2
 2. 2. I – Mã hoá với khoá bí mật và công khai Hai vấn đề cơ bản nhất trong an toàn mạng là xác thực (authentication) và bọc gói (encapsulation). Xác thực nghĩa là xác định xem đối tượng đang truy nhập từ xa vào hệ thống có đúng là đối tượng được phép đi vào hệ thống hay không và có đúng là được quyền thao tác trên các tài nguyên của hệ thống hay không. Còn bọc gói nghĩa là gói bản tin lại sao cho chỉ người gửi và người nhận biết được nội dung bản tin, những người khác có thể có được bản tin đã được gói nhưng không đọc được bản tin. Hai vấn đề cơ bản này dựa trên các thuật toán mã hoá khác nhau. Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ giới thiệu các tư tưởng chung nhất về các thuật toán của từng loại và một số thuật toán tiêu biểu cho mỗi loại. I.1. Mã hoá với khoá bí mật (private key encryption) Tư tưởng chung của các phương pháp mã hoá với khoá bí mật là dựa vào một khoá k và một thuật toán mã hoá E để biến đổi bản tin f thành bản tin f' không thể đọc để lưu trữ hoặc truyền đi một cách an toàn. Quá trình này cũng được coi như bọc gói (encapsulation) hay bỏ vào phong bì (envelop) bản tin. E(k, f) = Ek(f) = f' Người đọc hoặc người nhận được bản tin mã hoá f' phải dùng thuật toán giải mã D và cùng với khoá k để biến đổi bản tin f' thành bản tin f'' có thể đọc được. Quá trình này cũng gọi là quá trình mở gói (uncover) theo nghĩa thông thường, ví dụ như người đọc nhận được thư và mở phong bì để đọc nội dung. D(k, f') = Dk(f') = f'' Có thể bản tin f'' có một số thay đổi so với tập tin f' nhưng một hệ mã hoá (kể cả công khai và bí mật) hoàn hảo cần có ít nhất các ràng buộc sau f = f'' hay Dk(Ek(f)) = f f ≠ f' hay Ek(f) ≠ f Các tạp tin f và f'' được gọi là các bản rõ (plaintext), nghĩa là các bản có thể đọc được (readable). Còn tập tin f' được gọi là bản mã (ciphertext), nghĩa là bản không thể đọc được (unreadable) theo nghĩa nó không mang cùng nội dung của bản rõ ngay cả chúng được mở. Trong quá trình triển khai các hệ thống mã hoá, chúng ta cần có các chỉ số cụ thể để đánh giá về hiệu suất của quá trình mã hoá và chất lượng của quá trình mã hoá. Để làm được như vậy, chúng ta cần xem xét một số nội dung sau đây I.1.1. Độ tương tự của các bản rõ Tập tin ban đầu f và tập tin được giải mã Dk(Ek(f)) gọi tắt là f'' phải hoàn toàn giống nhau. Trong đó, chúng ta đánh giá độ giống nhau (similarity) hay độ khác nhau (difference) với giả sử một tập tin là chuỗi các giá trị do đó việc so sánh là các giá trị tương ứng. f = { f1, f2, .., fn } g = { g1, g2, .., gn } 3
 3. 3. Với n là độ dài tối thiểu của hai tập tin, nghĩa là n = min(sizeof(f), sizeof(g)), chúng ta có định nghĩa hai tập tin bằng nhau (f=g) ≡ (∀i fi=gi) ≡ (f1=g1 ∧ f2=g2 ∧..∧ fn=gn) ≡ (0 = n ∑f i =1 i − gi ) Nếu so sánh bằng nhau hoàn toàn, chúng ta cần phải bắt buộc độ dài của hai tập tin là như nhau. Nhưng trong một số trường hợp, chúng ta có thể không quan tâm đến phần sau của tập tin. I.1.2. Độ sai khác của các bản rõ và bản mã Tập tin ban đầu f và tập tin được mã hoá Ek(f) được gọi tắt là f' phải hoàn toàn khác nhau. Không có tiêu chí nào đánh giá sự khác nhau của hai tập tin, nhưng ít nhất chúng ta có thể dùng các chỉ tiêu sau 1. Bảng chữ cái của hai tập tin càng khác nhau càng tốt, ví dụ nếu văn bản đầu vào f tạo từ các chữ cái từ a tới z thì tập tin đầu ra f' phải được tạo từ các chữ cái không phải từ a tới z có nghĩa là f' không đọc được. 2. Tần suất của các ký tự là không giống nhau. Vì các nhân viên thám mã có thể dựa vào tần suất của các ký tự trong các bản tin để tạo ánh xạ giữa bản mã và bản rõ. Ví dụ chữ c trong f xuất hiện 24 lần, và một chữ k trong f' cũng xuất hiện 24 lần, thì có nhiều khả năng c và k có liên quan. Từ các tiêu chí nói trên, chúng ta có thể viết được các thủ tục đơn giản để kiểm tra chất lượng của tập tin được mã hoá. Các kiểm tra này nói chung hoàn toàn đơn giản nhưng chưa đủ thuyết phục để trở thành lý thuyết đánh giá chất lượng của một thuật toán mã hoá. I.1.3. Thời gian mã hoá Thời gian mã hoá có thể không được quan tâm đối với người dùng máy tính cá nhân, vì đơn giản họ chỉ mã hoá để cất giữ an toàn. Nhưng thời gian và dung lượng nhớ rất quan trọng đối với các ứng dụng truyền tải trên mạng. Chúng ta cần mã hoá trước khi gửi và giải mã sau khi nhận, do đó quá trình từ lúc người gửi ra lệnh gửi cho tới lúc người nhận đọc được văn bản bao gồm thời gian truyền tC, thời gian mã hoá tE, và thời gian giải mã tD. t = tE + tC + tD Do đó chúng ta cần thuật toán mã hoá và giải mã càng nhanh càng tốt, và chúng ta cũng cần một thước đo thời gian mã hoá. Gọi thời gian τ(f) là thời gian cần thiết để mã hoá và giải mã tập tin f, nghĩa là thời gian tính từ lúc bắt đầu mã hoá tới lúc xuất hiện tập tin f'', chúng ta có thể viết τ(f) = τE(f) + τD(f') Tất nhiên với mỗi tập tin dài ngắn khác nhau thì thời gian mã hoá khác nhau, do đó chúng ta cần có một con số đánh giá trung bình như sau 4
 4. 4. n T ( D, E ) = T ( f 1 , f 2 ,.., f n ) = ∑τ ( f i =1 i ) n Việc đánh giá thời gian mã hoá trên một tập tin có ý nghĩa thực tế hơn việc đánh giá thời gian mã hoá trên một khối tin, nghĩa là KB trên giây hoặc MB trên giây, vì trong quá trình mã hoá tập tin, chúng ta thường phải thêm một số các thông tin tiêu đề và các thông tin độn. I.1.4. Lược đồ tổng quát Có rất nhiều lược đồ yêu cầu đối với các hệ mã hoá với khoá bí mật. Chúng có thể được đặt ra bởi các nhà lý thuyết một cách hình thức (ví dụ lược đồ của Shannon) hay chúng được đặt ra bởi yêu cầu thương mại (ví dụ của NBS). Chúng tôi đưa ra đây một số ràng buộc như là lược đồ tổng quát mà tất cả các hệ triển khai cần phải đạt được. 1. Với mọi tập tin f và mọi khoá k, quá trình mã hoá và giải mã phải thuận nghịch ∀k ∀f Dk(Ek(f)) = f hay f = f'' 2. Với mọi tập tin f và mọi khoá k, quá trình mã hoá phải an toàn ∀k ∀f Ek(f) ≠ f hay f ≠ f' 3. Hai tập tin khác nhau phải có hai bản mã khác nhau ∀k ∀f1 ∀f2 f1≠f2 ↔ Ek(f1)≠Ek(f2) 4. Hai khoá khác nhau phải tạo ra hai bản mã khác nhau với cùng tập tin ∀f ∀k1 ∀k2 k1≠k2 ↔ Ek1(f)≠Ek2(f) I.2. Thuật toán mã hoá với khoá bí mật DES Dựa trên lược đồ tổng quát về mã hoá bí mật, hãng IBM đưa ra thuật toán mã hoá DES (Data Encryption Standard). Mặc dù thuật toán mã hoá DES có cấu tạo rất phức tạp nhằm tăng mức độ bảo mật, thành phần chính của nó vẫn là hai phép thay thế (substitution) và hoán vị (transposition) đã được sử dụng rất lâu trong các thuật toán mã hoá cổ điển. I.2.1. Thuật toán mã hoá các khối Để hiểu được thuật toán mã hoá bản tin K bất kỳ với khoá mã K bất kỳ, chúng ta cần hiểu thuật toán mã hoá bản tin f dài 64 bít với khoá k dài 64 bít. Sơ đồ khối của thuật toán mã hoá này như sau kho¸ k dµi 64 bÝ t b¶n tin f gäi lµ b¶n râ dµi 64 bÝ t biÕ ®æ kho¸ thµnh 16 kho¸ , n i mçi kho¸ dµi 48 bÝ t MK48 16 kho¸ mçi kho¸ dµi 48 bÝ t k1, k2,..k16 m· ho¸ b¶n tin f ví i 16 kho¸ sö dông tõ ®iÓ thay thÕ n DES64 Hình 1: Mã hoá với bản tin dài 64 bit 5 b¶n tin f’ gäi lµ b¶n m· dµi 64 bÝ t
 5. 5. Trong đó khối chức năng ký hiệu MK48 có tác dụng biến đổi khoá k ban đầu thành 16 khoá k1, k2,..,k16 trong đó mỗi khoá ki đều dài 48 bít. Và khối chức năng có ký hiệu DES64 có tác dụng biến đổi bản tin f dài 64 bít thành bản tin f' cũng dài 64 bit sử dụng 16 khoá, mỗi khoá dài 48 bit do bộ MK48 tạo ra. Về mặt triển khai, chúng ta có thể biến đổi sơ đồ khối trên thành các hàm như sau void mk48(key64_t ink, key16x48_t outk); void des64(block64_t inf, key16x48_t key, block64_t outf, int enc); Bảng 1 : Các hàm mã hoá với khối 64bit Để giải mã một tập tin được mã hoá bởi DES64, người ta cũng dùng thủ tục mã hoá DES64 nhưng đầu vào lúc này là bản mã các khoá theo thứ tự ngược lại từ k16, k15,.., k1 I.2.2. Thuật toán sinh khoá trong khối MK48 Trước hết, chúng ta tìm hiểu chức năng MK48 chuyển khoá thô có độ dài 64 bít thành 16 khoá chế có độ dài 48 bít. Sơ đồ khối của thuật toán như sau kho¸ ik dµi 64 bÝ t k0 = key_tr56(ik) phÐp chuyÓ vÞ n KEY_TR56 kho¸ kt0 dµi 56 bÝ t phÐp quay 1 lÇn ROTATE(1, 56) kho¸ kt1 dµi 56 bÝ t phÐp chuyÓ vÞ n KEY_TR48 kho¸ ok1 dµi 48 bÝ t k1 = rotate56(k0) ok1 = key_tr48(k1) kho¸ kt2 dµi 56 bÝ t phÐp chuyÓ vÞ n KEY_TR48 kho¸ ok2 dµi 48 bÝ t k2 = rotate56(k1) ok2 = key_tr48(k2) kho¸ kt3 dµi 56 bÝ t phÐp chuyÓ vÞ n KEY_TR48 kho¸ ok3 dµi 48 bÝ t k3 = rotate56(k2) k3 = rotate56(k3) ok3 = key_tr48(k3) kho¸ kt4 dµi 56 bÝ t phÐp chuyÓ vÞ n KEY_TR48 kho¸ ok4 dµi 48 bÝ t kho¸ kt1 dµi 56 bÝ t phÐp quay 1 lÇn ROTATE(1, 56) kho¸ kt2 dµi 56 bÝ t phÐp quay 2 lÇn ROTATE(2, 56) kho¸ kt3 dµi 56 bÝ t phÐp quay 2 lÇn ROTATE(2, 56) k4 = rotate56(k3) k4 = rotate56(k4) ok3 = key_tr48(k3) kho¸ kt4 dµi 56 bÝ t ... ... ... kho¸ kt15 dµi 56 bÝ t phÐp quay 1 lÇn ROTATE(1, 56) kho¸ kt16 dµi 56 bÝ t phÐp chuyÓ vÞ n KEY_TR48 kho¸ ok16 dµi 48 bÝ t kho¸ kt4 dµi 56 bÝ t Hình 2 : Thuật toán sinh khoá 48bit 6 k16 = rotate56(k15) ok16 = key_tr48(k15)
 6. 6. Thuật toán sinh khoá do đó đã được phân tích đầy đủ và trọn vẹn đến mức có thể triển khai. Chúng ta có đoạn chương trình void mk48(key64_t ink, key16x48_t outk) { key56_t kt; int i, j; //kt = key_tr56(ik) for(i=0; i<56; i++) kt[i] = ink[ KEY_TR56_M[i]-1 ]; for(i=0; i<16; i++) { //kt = rotate56(k0, ROTNUM[i]) if(ROTNUM[i]==1) rotate56(kt); else { rotate56(kt); rotate56(kt); } //ok = key_tr48(kt) for(j=0; j<48; j++) outk[i][j] = kt[ KEY_TR48_M[i]-1 ]; } } Bảng 2 : Thủ tục tạo khoá Trong sơ đồ chúng ta thấy số lần quay là khác nhau với các khoá khác nhau, cụ thể hơn, các khoá số k1, k2, k9, và k16 quay 1 lần và các khoá còn lại quay 2 lần. Trong triển khai để tăng tốc thuật toán, chúng ta sẽ cần một mảng cục bộ trong triển khai của thuật toán. Tham khảo mảng ROTNUM int ROTNUM [16] = { 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 }; Bảng 3 : Bảng số lần quay để tạo khoá Phép hoán vị KEY_TR56 được thực hiện bằng một vòng lặp và một ma trận chuyển đổi vị trí, tham khảo ma trận KEY_TR56_M. Quá trình biến đổi hoán vị từ khoá dài 64 bít về khoá dài 58 bít là quá trình biến đổi mất thông tin, cứ mỗi đoạn 8 bít thì có 7 bít đầu được giữ lại, và 1 bít cuối cùng bị bỏ đi. Chúng ta có thể kiểm tra dễ dàng điều này bằng cách nhìn vào bảng chuyển vị KEY_TR56_M, trong bảng này không thấy các số như 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Do đó chúng ta không được đưa các khoá dài 64 bít mà trong đó các vị trí kể trên có giá trị 1, vì các giá trị này bị bỏ qua dẫn tới khoá đưa vào có thể trùng với khoá khác có các vị trí tương ứng bằng 0. static int KEY_TR56_M [7*8] = { 57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3, 60, 52, 44, 36, 63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7, 62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 28, 20, 12, 4, }; Bảng 4 : Ma trận hoán vị khoá 56 vị trí 7
 7. 7. Phép hoán vị KEY_TR48 được thực hiện bằng một vòng lặp và một ma trận chuyển đổi vị trí, tham khảo ma trận KEY_TR48_M. static int KEY_TR48_M [6*8] = { 14, 17, 11, 24, 1, 5, 3, 28, 15, 6, 21, 10, 23, 19, 12, 4, 26, 8, 16, 7, 27, 20, 13, 2, 41, 52, 31, 37, 47, 55, 30, 40, 51, 45, 33, 48, 44, 49, 39, 56, 34, 53, 46, 42, 50, 36, 29, 32, }; Bảng 5 : Ma trận hoán vị khoá 48 vị trí Thủ tục quay ROTATE giống như việc quay các bít về phía trái và bít đầu tiên sẽ được đặt xuống cuối cùng, nhưng việc quay tiến hành tại hai nửa độc lập, do đó thủ tục quay được viết void rotate56(key56_t k) { char l0 = k[0], r0 = k[28]; for(int i=0; i<56; i++) k[i] = k[i+1]; k[27] = l0; k[55] = r0; } Bảng 6 : Thủ tục quay khoá I.2.3. Thuật toán mã hoá trong khối DES64 Đầu tiên, bản tin mã hoá dài 64 bít sẽ được đưa qua phép hoán vị khởi đầu INITIAL_TR. Sau đó bản tin này sẽ được tác thành 2 phần lp1 và rp1, mỗi phần 32 bít và được biến đổi dựa trên khoá k1 (hoặc k16 nếu dùng để giải mã) thành lp2 và rp2 theo công thức. Trong công thức này chúng ta sử dụng hai phép toán XOR và COMB sẽ được trình bày trong phần tiếp theo. Các bước sau lặp lại tương tự với khoá k2, k3,..,k16. Kết quả của bước cuối cùng được đưa vào hoán vị rồi qua phép chuyển vị kết thúc FINAL_TR và ta có kết quả bản mã. 8
 8. 8. giả sử l0 = t0, r0 = t0 + 32 và giả sử l1 = t1, r1 = t1 + 32 b¶n tin inf dµi 64 bÝ t phÐp chuyÓ vÞ n INITIAL_TR khèi l0 dµi 32 bÝ t t0 = INITIAL_TR(inf) khèi r0 dµi 32 bÝ t COMB kho¸ k1 gi¶i m· dï ng k16 l1 = r0 r1 = COMB(r0, k1) r1 = XOR(r1, l0) khèi r1 dµi 32 bÝ t XOR khèi l1 dµi 32 bÝ t khèi r1 dµi 32 bÝ t COMB kho¸ k2 gi¶i m· dï ng k15 l2 = r1 r2 = COMB(r1, k2) r2 = XOR(r2, l1) khèi r2 dµi 32 bÝ t XOR khèi l2 dµi 32 bÝ t khèi r2 dµi 32 bÝ t ... khèi l15 dµi 32 bÝ t khèi r15 dµi 32 bÝ t COMB kho¸ k16 gi¶i m· dï ng k1 l16 = r15 r16 = COMB(r15, k16) r16 = XOR(r16, l15) khèi r16 dµi 32 bÝ t XOR khèi l16 dµi 32 bÝ t khèi r16 dµi 32 bÝ t outg = SWAP_TR(t16) phÐp ho¸ n vÞtr¸ i ph¶i SWAP_TR b¶n tin outf dµi 64 bÝ t phÐp ho¸ n vÞ FINAL_TR outf = FINAL_TR(outg) b¶n tin outf dµi 64 bÝ t Hình 3 : Thuật toán mã hoá các khối 64 bit Sơ đồ khối này có thể chuyển thành đoạn chương trình sau void des64(block64_t inf, key16x48_t key, block64_t outf, int enc) { block64_t t0, t1; int i, j; key_t ki; block_t r0 = t0+32, l0 = t0, r1 = t1+32, l1 = t1; for(i=0; i<64; i++) t0[i] = inf[ INITIAL_TR_M[i]-1 ]; //t0 = INITIAL_TR(inf); for(i=0; i<16; i++) { 9
 9. 9. ki = (enc==0 ? key[i] : key[15-i]); for(j=0; j<32; j++) l1[j] = r0[j]; //l1 = r0 combine32(r0, ki, r1); //r1 = combine(k0, r0) for(j=0; j<32; j++) r1[j] = (r1[j]+l0[j])%2; //r1 = xor(r1, l0) for(j=0; j<64; j++) t0[j] = t1[j]; //t0 = t1 } for(i=0; i<64; i++) t1[i] = t0[ SWAP_TR_M[i]-1 ]; //t1 = SWAP_TR_M(t0); for(i=0; i<64; i++) outf[i] = t1[ FINAL_TR_M[i]-1 ]; //outf = FINAL_TR_M(t1); } Bảng 7 : Thủ tục mã hoá với khối 64bit Trong đó phép chuyển vị INITIAL_TR được thực hiện bằng vòng lặp và ma trận xác định vị trí, tham khảo INITIAL_TR_M static int INITIAL_TR_M [] = { 58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4, 62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7, }; Bảng 8 : Ma trận hoán vị khởi đầu (dùng cho DES64) Phép SWAP_TR chỉ đơn giản chuyển khối trái thành khối phải và ngược lại, nó cũng được thực hiện bằng vòng lặp và ma trận vị trí SWAP_TR_M static int SWAP_TR_M [] = { 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, }; Bảng 9 : Ma trận hoán vị chuyển đổi (dùng cho DES64) Phép FINAL_TR được thực hiện bằng vòng lặp và ma trận xác định vị trí, tham khảo FINAL_TR_M static int FINAL_TR_M [] = { 40, 8, 48, 16, 56, 24, 64, 32, 39, 7, 47, 15, 55, 23, 63, 31, 38, 6, 46, 14, 54, 22, 62, 30, 37, 5, 45, 13, 53, 21, 61, 29, 36, 4, 44, 12, 52, 20, 60, 28, 35, 3, 43, 11, 51, 19, 59, 27, 34, 2, 42, 10, 50, 18, 58, 26, 33, 1, 41, 9, 49, 17, 57, 25, }; 10
 10. 10. Bảng 10 : Ma trận hoán vị cuối cùng (dùng cho DES64) Phép XOR có thể được thực hiện đơn giản bằng một vòng lặp với toán tử xor các bít tương ứng. I.2.4. Thuật toán COMB Chính trong phần này, các khoá được sử dụng. Các hộp thay thế S và các hộp hoán vị P cũng được sử dụng nhằm làm tăng mức độ bảo mật của thuật toán. Thuật toán này kết hợp khối r dài 32 bít với khối k khèi r dµi 32 bÝ t ho¸ n vÞmë réng EXT_TR48 re = EXT_TR48(r) kho¸ k dµi 48 bÝ t khèi re dµi 48 bÝ t tuyÓ lo¹ i ví i kho¸ n XOR khèi re dµi 48 bÝ t re = XOR(rt, k) rs = S_BOX(re) thay thÕ qua c¸ c hép S khèi rs dµi 32 bÝ t ho¸ n vÞqua hép P r' = P_BOX(rs) khèi r’ dµi 32 bÝ t Hình 4 : Thuật toán kết hợp về phải & trái Chúng ta sẽ phân tích các phép toán thay thế S sau khi nhìn vào đoạn chương trình tương ứng với sơ đồ khối trên. void combine32(block32_t inf, key48_t key, block32_t outf) { int j, k; char cell; block64_t re, rs; for(j=0; j<48; j++) re[j] = inf[ EXT_TR_M[j]-1 ]; //re = EXT_TR_M(inf); for(j=0; j<48; j++) re[j] ^= key[j]; //re = xor48(re, key) for(k=1; k<=8; k++) { //rs = S_BOX(re) j = 32*re[6*k-5] + 16*re[6*k-0] + 8*re[6*k-4] + 4*re[6*k-3] + 2*re[6*k-2] + re[6*k-1]; cell = S_BOX[k-1][j]; rs[4*k-4] = (cell/8)%2; rs[4*k-3] = (cell/4)%2; rs[4*k-2] = (cell/2)%2; rs[4*k-1] = (cell/1)%2; } for(j=0; j<32; j++) outf[j] = rs[ P_BOX[j]-1 ]; //outf = P_BOX(rs); } Bảng 11 : Thủ tục kết hợp vế trái và phải 11
 11. 11. Trong phép mở rộng EXT_TR thực chất là thêm một số bít bằng cách lấy lại các bít ở vị trí khác nhau. Chúng ta có thể thấy điều này qua ma trận EXT_TR_M static int EXT_TR_M [] = { 32, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32, 1, }; Bảng 12 : Ma trận hoán vị mở rộng Phép hoán vị P_BOX chỉ là phép hoán vị thông thường được thực hiện bằng ma trận chuyển vị trí P_BOX static int P_BOX[] = { 16, 7, 20, 21, 29, 12, 28, 17, 1, 15, 23, 26, 5, 18, 31, 10, 2, 8, 24, 14, 32, 27, 3, 9, 19, 13, 30, 6, 22, 11, 4, 25, }; Bảng 13 : Hộp hoán vị (dùng cho thủ tục kết hợp vế trái và phải) Phép thay thế qua các hộp S hơi phức tạp hơn. 48 bít sẽ được chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm dài 6 bít. 6 bít này sẽ được kết hợp thành một con số trong khoảng từ 0 đến 63 để dùng làm chỉ số cột theo công thức j = 32*re[6*k-5] + 16*re[6*k-0] + 8*re[6*k-4] + 4*re[6*k-3] + 2*re[6*k-2] + re[6*k-1] Bảng 14 : Công thức tính cột của hộp hoán vị Trong đó k là chỉ số của nhóm tính từ 1. Chỉ số nhóm k và chỉ số cột j sẽ được dùng làm chỉ số để tra trong từ điển S ra một ký hiệu S[k][j] nằm trong khoảng từ 0 đến 15. Con số này được điền vào nhóm đích tương ứng của nhóm k bằng công thức rs[4*k-4] = (S[k][j]/8)%2; rs[4*k-3] = (S[k][j]/4)%2; rs[4*k-2] = (S[k][j]/2)%2; rs[4*k-1] = (S[k][j]/1)%2; Bảng 15 : Các công thức biến đổi ký hiệu trong hộp S Hộp S cũng gọi là từ điển S là một mảng các con số nằm trong khoảng 0 đến 15. Các con số này trùng lặp với nhau, và việc thiết kế mảng này được hãng IBM giữ bí mật nhằm chống lại việc thám mã. Hộp S được định nghĩa như sau trong S_BOX static int S_BOX[8][64] = { { 14, 4, 13, 1, 2, 15, 11, 8, 3, 10, 6, 12, 5, 9, 0, 7, 0, 15, 7, 4, 14, 2, 13, 1, 10, 6, 12, 11, 9, 5, 3, 8, 4, 1, 14, 8, 13, 6, 2, 11, 15, 12, 9, 7, 3, 10, 5, 0, 15, 12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 11, 3, 14, 10, 0, 6, 13, }, { 15, 1, 8, 14, 6, 11, 3, 4, 9, 7, 2, 13, 12, 0, 5, 10, 3, 13, 4, 7, 15, 2, 8, 14, 12, 0, 1, 10, 6, 9, 11, 5, 12
 12. 12. 0, 14, 7, 11, 10, 4, 13, 1, 5, 8, 12, 6, 9, 3, 2, 15, 13, 8, 10, 1, 3, 15, 4, 2, 11, 6, 7, 12, 0, 5, 14, 9, }, { 10, 0, 9, 14, 6, 3, 15, 5, 1, 13, 12, 7, 11, 4, 2, 8, 13, 7, 0, 9, 3, 4, 6, 10, 2, 8, 5, 14, 12, 11, 15, 1, 13, 6, 4, 9, 8, 15, 3, 0, 11, 1, 2, 12, 5, 10, 14, 7, 1, 10, 13, 0, 6, 9, 8, 7, 4, 15, 14, 3, 11, 5, 2, 12, }, { 7, 13, 14, 3, 0, 6, 9, 10, 1, 2, 8, 5, 11, 12, 4, 15, 13, 8, 11, 5, 6, 15, 0, 3, 4, 7, 2, 12, 1, 10, 14, 9, 10, 6, 9, 0, 12, 11, 7, 13, 15, 1, 3, 14, 5, 2, 8, 4, 3, 15, 0, 6, 10, 1, 13, 8, 9, 4, 5, 11, 12, 7, 2, 14, }, { 2, 12, 4, 1, 7, 10, 11, 6, 8, 5, 3, 15, 13, 0, 14, 9, 14, 11, 2, 12, 4, 7, 13, 1, 5, 0, 15, 10, 3, 9, 8, 6, 4, 2, 1, 11, 10, 13, 7, 8, 15, 9, 12, 5, 6, 3, 0, 14, 11, 8, 12, 7, 1, 14, 2, 13, 6, 15, 0, 9, 10, 4, 5, 3, }, { 12, 1, 10, 15, 9, 2, 6, 8, 0, 13, 3, 4, 14, 7, 5, 11, 10, 15, 4, 2, 7, 12, 9, 5, 6, 1, 13, 14, 0, 11, 3, 8, 9, 14, 15, 5, 2, 8, 12, 3, 7, 0, 4, 10, 1, 13, 11, 6, 4, 3, 2, 12, 9, 5, 15, 10, 11, 14, 1, 7, 6, 0, 8, 13, }, { 4, 11, 2, 14, 15, 0, 8, 13, 3, 12, 9, 7, 5, 10, 6, 1, 13, 0, 11, 7, 4, 9, 1, 10, 14, 3, 5, 12, 2, 15, 8, 6, 1, 4, 11, 13, 12, 3, 7, 14, 10, 15, 6, 8, 0, 5, 9, 2, 6, 11, 13, 8, 1, 4, 10, 7, 9, 5, 0, 15, 14, 2, 3, 12, }, { 13, 2, 8, 4, 6, 15, 11, 1, 10, 9, 3, 14, 5, 0, 12, 7, 1, 15, 13, 8, 10, 3, 7, 4, 12, 5, 6, 11, 0, 14, 9, 2, 7, 11, 4, 1, 9, 12, 14, 2, 0, 6, 10, 13, 15, 3, 5, 8, 2, 1, 14, 7, 4, 10, 8, 13, 15, 12, 9, 0, 3, 5, 6, 11, } }; Bảng 16 : Các hộp S I.2.5. Kiểm chứng triển khai DES Các nhà thiết kế DES đã chứng minh bằng toán học tính đúng đắn của DES, nhưng chúng ta không đảm bảo được thuật toán mà chúng ta triển khai đúng đắn với thiết kế của họ, đặc biệt quá trình nhập liệu các bảng hoán vị và bảng thay thế có thể gây lỗi. Vì vậy chúng ta cần có phương pháp kiểm chứng tính đúng đắn của triển khai mà chúng ta tạo ra. Cách đơn giản nhất và mất thời gian nhất là vét cạn. Chúng ta sẽ tạo ra 2 64 hay 2568 bản rõ khác nhau (mỗi bản dài 64 bít) và 127 8 khoá khác nhau. Với mỗi cặp bản rõ f và khoá k tạo được, chúng ta sẽ so sánh Ek(f)≠f ∧ Dk(Ek(f)) = f thì triển khai đúng. Mặc dù chi phí kiểm chứng rất cao, chúng ta phải thử 2568 x 1278 bộ giá trị, nhưng vì tính bảo mật và vì uy tính của triển khai thì chúng ta vẫn phải làm. I.2.6. Mã hoá các tập tin có độ dài bất kỳ Bằng cách chia một tập tin bất kỳ thành các khối có độ dài 64 bít, chúng ta sẽ mã hoá được toàn bộ tập tin. Nếu độ dài của tập tin tính ra bít không là bội của 64, chúng ta sẽ thêm các bít độn (padding bits) sao cho độ dài của tập tin là bội của 64. Giả sử độ dài của tập tin tính ra bít 13
 13. 13. của tập tin là s và S là độ dài của tập tin tính ra byte, chúng ta có thể tính được số khối k cần mã hoá, số bít p cần độn, và số byte P cần độn như sau k = (s + 63) div 64 = (S + 7) div 8 = (S+7)>>3 p = k - s = ((s + 63) div 64) - s = ((s+63)>>4) - s P = (k div 8) - S = ((S + 7) div 8) - S = ((S + 7)>>3) - S Bảng 17 : Công thức tính số khối, số bít cần đệm Để tăng độ an toàn, thậm chí người ta còn độn thêm các ký tự ngẫu nhiên tại những vị trí nhất định của mỗi khối trong quá trình mã hoá. Và quá trình giải mã sẽ bao gồm việc bỏ đi các ký tự của mỗi vị trí nhất định. Điều này chỉ làm thay đổi các chức năng đầu vào và đầu ra của bộ mã hoá mà không làm thay đổi thủ tục mã hoá và giải mã. Trong quá trình mã hoá, do có các bít độn và các bít ngẫu nhiên thêm vào nên chúng ta cần có thêm thông tin tiêu đề (header) cho mỗi bản tin được mã hoá. Các thông tin này sẽ được sử dụng và bỏ đi trong quá trình mã hoá. Thường định dạng bản tin của quá trình mã hoá như sau Tên trường Kích thước Giải thích sign 4 Bốn ký tự nhận biết ra tập tin mã hoá, dùng trong trường hợp có trùng lặp về phân loại tập tin, giá trị TDES pad 1 Số ký tự cần bỏ đi trong khối cuối, bao giờ cũng nhỏ hơn 8. opt_len 4 Độ dài thông tin bổ xung tuỳ chọn theo tác giả, thường là thông tin về các ký tự đệm opt_len Nội dung thông tin bổ xung tuỳ chọn theo tác giả, thường là vị trí các bít đệm opt block_num 4 Số khối cần giải mã, mỗi khối dài 64 bít hay 8 byte block1 8 Khối đầu tiên block2 8 Khối tiếp theo Bảng 18 : Định dạng của tập tin mã hoá Tổng cộng kích thước tiêu đề là 13 trong trường hợp không có phần tuỳ chọn. Phần tuỳ chọn (nếu có) nên được mã hoá bằng chính khoá để mã hoá tập tin để tăng tính bảo mật của hệ thống. Do quá trình mở rộng tập tin như vậy, giải mã và mã hoá không còn đối xứng nữa, vì mã hoá thêm thông tin độn và thông tin tiêu đề trong khi giải mã bỏ thông tin đệm và thông tin tiêu đề. Ta phải tách riêng hai chức năng mã hoá và giải mã. Chúng ta có thể xem sơ đồ mã hoá với tập tin như sau 14
 14. 14. kho¸ k dµi 8 ký tù tËp tin f d· y c¸ c gi¸ trÞ MK8 t¹ o 16 kho¸ 48 bÝ t 16 kho¸ mçi kho¸ dµi 48 bÝ t tËp tin f’ + cã tiª u ®Ò + cã phÇn ®én ENCF m· ho¸ tËp tin DECF gi¶i m· tËp tin tËp tin f’’ d· y c¸ c gi¸ trÞ DES8 m· ho¸ c¸ c khèi 8 ký tù Hình 5 : Mã hoá DES cho tập tin Trong sơ đồ này, khối MK8 đóng vai trò chuyển đổi từ các khoá dài không quá 8 ký tự (chính là chuỗi khoá do người dùng đưa vào) thành 16 khoá cùng độ dài 48 ký tự. Các khối chức năng ENCF và DECF hoạt động cùng trên khoá này nhưng có đầu vào và đầu ra ngược nhau. Chúng đều sử dụng tập tin có tiêu đề (headered file) đã được trình bày trong phần trên. Việc triển khai của các khối ENCF và DECF rất phức tạp, bao gồm nhiều chi tiết làm tăng tốc độ của thuật toán, nhưng ý tưởng chính của thuật toán có thể được trình bày như sau 1. Mở các tập tin đầu vào và đầu ra 2. Đọc / tính toán và ghi thông tin tiêu đề 3. Lặp lại việc sau 3.1. Đọc một khối từ tập tin đầu vào 3.2. Giải mã / mã hoá khối vừa đọc 3.3. Ghi khối xuống tập tin đầu ra 4. Đóng các tập tin đầu vào và đầu ra Bảng 19 : Thủ tục mã hoá / giải mã với tập tin DES Các khối MK8 và DES8 chỉ đơn giản biến đổi các dãy ký tự thành dãy bít, sau đó gọi lại các thủ tục tương ứng MK48 và DES64. Đặc biệt DES8 có quá trình biến đổi dãy byte thành dãy bit và ngược lại. Chúng ta cần thực hiện quá trình này trong một thủ tục để nhằm thống nhất. Thuật toán DES8 như sau void des8(des_block8_t inf, des_key16x48_t key, des_block8_t outf, int enc) { des_block64_t inbuf, outbuf; longnat_t j; for(j=0; j<64; j++) inbuf[j] = (inf[j/8] >> (j%8)) & 1; des64(inbuf, key, outbuf, enc); for(j=0; j<8; j++) outf[j] = 0; for(j=0; j<64; j++) outf[j/8] |= (outbuf[j] << (j%8)); } Bảng 20 : Thủ tục mã hoá chuỗi dài 8 ký tự I.2.7. Mã hoá với khoá dài bất kỳ Để mã hoá với độ dài bất kỳ, chúng ta phải mở rộng thuật toán một lần nữa. Chúng ta có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau để chuyển các khoá dài hơn tám ký tự về các khoá dài tám ký tự, nhưng chúng ta cũng cần phải đảm bảo các yêu cầu trong lược đồ tổng quát. 15
 15. 15. Ví dụ giải pháp cắt các ký tự trong trường hợp khoá dài hơn 8 ký tự là giải pháp vi phạm lược đồ tổng quát, vì khi đó hai khoá có 8 ký tự đầu tiên giống nhau sẽ trở thành giống nhau do đó tạo ra hai bản mã giống nhau. Các nhà thám mã do đó không cần mất nhiều công, họ chỉ cần thử 1278 = 67'675'234'241'018'881 khoá. Con số này có thể lớn đối với người nhưng chỉ mất ít ngày đối với máy tính. Chúng ta xem xét giải pháp chia nhỏ các khoá thành các chuỗi dài tám ký tự và mã hoá các khối tin bằng các khoá đó. Trước tiên ta thấy giải pháp này mất thời gian, thời gian mã hoá sẽ tỷ lệ với độ dài của khoá. Nhưng nói chung giải pháp này không hoàn toàn được đảm bảo do các ký tự do phần trước là khoá mã hoá nhưng phần sau có thể lại là khoá giải mã. Tất nhiên rất khó có trường hợp này xảy ra vì chúng ta cần phải tìm hai khoá k và k' sao cho MK48(k) = inv(MK48(k')). Theo cách thiết kế DES của IBM thì không có hai khoá như vậy I.3. Mã hoá với khoá công khai (public key encryption) Các hệ mã hoá với khoá bí mật có một nhược điểm lớn là khoá cần giữ bí mật giữa người gửi và người nhận. Do đó mỗi khi thiết lập một đường dây an toàn giữa hai người, hai người cần phải trao đổi khoá qua một đường dây bí mật khác. Giữa hai lần thay đổi khoá bí mật, khoá cũ cần phải được giữ kín giữa hai bên trao đổi. Điều này dẫn tới một loạt các phiền toái đối với người dùng. Điều này dẫn đến nhu cầu phải có hệ mã hoá với khoá công khai, nghĩa là khoá gửi và khoá nhận riêng. Chúng ta xem xét việc dùng hệ mã hoá công khai trước khi tìm hiểu về thuật toán thực hiện. Giả sử hai người A và B chưa bao giờ gặp nhau nhưng họ muốn thiết lập một đường dây liên lạc bí mật, A sẽ gửi một khoá công khai E A trên đường truyền công cộng cho B, và ngược lại B cũng gửi EB trên đường truyền cho A. Giả sử A cần gửi thông điệp P một cách bí mật cho B, anh ta sẽ dùng khoá công khai EB để mã hoá thông điệp thành EB(P) và gửi tới cho B. Khi nhận được thông điệp, B sẽ dùng khoá bí mật DB để giải mã thông điệp EB(P) nhận được thành DB(EB(P)). Các khoá DB và EB phải được thiết kế sao cho DB(EB(P)) bằng chính P. Tương tự như vậy, nếu A nhận được thông điệp E A(Q) gửi từ phía B, anh ta cũng dùng khoá bí mật DA để giải mã thành DA(EA(Q)) hay chính là Q. Vì không có ai biết D A ngoài A, nên chỉ có A đọc được thông điệp bí mật đó. Từ những yêu cầu thực tế trên về hệ mã hoá công khai, chúng ta có lược đồ tổng quát cho hệ mã hoá này như sau - Mỗi người tham gia truyền thông cần có một khoá E cung cấp công khai để người khác mã hoá thông điệp và gửi cho anh ta, và một khoá D giữ bí mật để giải mã. Do đó với mỗi cặp khoá mã E và giải mã D, chúng ta phải có ∀P D(E(P)) = P - E không thám mã được bằng cách sử dụng bản rõ. Yêu cầu này là cần thiết vì E cung cấp công khai, nên ai cũng có thể dùng E để tạo ra cặp các bản rõ P và bản mã E(P), sau đó tìm quy luật quan hệ giữa E(P) và P, cũng đồng nghĩa với việc tìm ra D. - Không thể dùng E để suy ra D. Điều này rất quan trọng vì E được cung cấp công khai. Và nếu có mối liên hệ giữa E và D cũng đồng nghĩa với D được cung cấp công khai. I.4. Thuật toán mã hoá với khoá công khai RSA Có một số thuật toán đã được công bố thoả mãn lược đồ tổng quát của quá trình mã hoá với khoá công khai, tuy nhiên thuật toán RSA do viện nghiên cứu MIT đưa ra được đánh giá là thuật toán tốt. Cơ sở của thuật toán này là lý thuyết số (number theory) và phương pháp tính toán số lớn (large number calculus). 16
 16. 16. I.4.1. Ví dụ về thuật toán RSA Để hiểu rõ được cách thức hoạt động của thuật toán, chúng ta hãy xem ví dụ do chính tác giả của thuật toán đưa ra. Để cho đơn giản trong tính toán, tác giả đã dùng các số nguyên tố nhỏ. Chọn p = 3 và q = 11 Do đó ta có n=3.11 = 33 và ϕ(n) = (p-1).(q-1) = 2.10 = 20 Ta chọn d = 7 để cho d và ϕ(n) nguyên tố cùng nhau Ta chọn e=3 do đó 7e mod 20 = 1 Sử dụng hàm f(x) = xe mod n = x3 mod 33 trên bản rõ ta có bản mã Sử dụng hàm f(x) = xd mod n = xd mod 33 trên bản mã ta có lại bản rõ Bản rõ 19 21 26 1 14 14 5 Bản rõ3 6859 9261 17576 1 2744 2744 125 Bản mã 28 21 20 1 5 5 26 Bản mã7 13492928512 1801088541 1280000000 1 78125 78125 8031810176 Bản rõ 19 21 26 1 14 14 5 Bảng 21 : Ví dụ về thuật toán RSA I.4.2. Thiết kế thuật toán Dựa vào việc mã hoá xe mod n và việc giải mã xd mod n, chúng ta thấy cần phải có mối liên hệ sao cho (xe mod n)d mod n = xe.d mod n = x. Điều này làm ta nhớ đến các định lý Fermat và Euler trong lý thuyết số. Định lý Fermat phát biểu rằng, với mọi số nguyên tố p và mọi số nguyên a bất kỳ không chia hết cho p (a<p hoặc a≠kp), ta luôn có ( a p − a )  p hay (ap mod p) = (a mod p). Định lý Euler phát biểu rằng, với mọi số nguyên n bất kỳ, và mọi số nguyên a nguyên tố với n (nghĩa là bội số chung lớn nhất của a và n bằng 1), ta luôn có (a Φ( n ) −1)  n hay (aΦ(n) mod n) = (1 mod n) = 1 hoặc (aΦ(n)+1 mod n) = (a mod n). Trong đó Φ(n) là số các số nguyên nhỏ hơn n mà không phải ước số của n. Theo quy ước thì Φ(1) = 1. Tất nhiên, với số nguyên tố p thì Φ(p) = p-1. Với hợp số n có đúng hai ước nguyên tố p và q thì Φ(n) = Φ(p.q) = (p-1).(q-1). Một cách tổng quát, ta có thể định nghĩa (n Φ(n) = card{ x | 1≤x<n ∧ ¬  x) } Từ định lý Euler, ta có thể nhận thấy rằng mọi số bất kỳ tổ hợp từ Φ(n), nghĩa là các số có dạng k.Φ(n) + 1, đều có tính chất (ak.Φ(n)+1 mod n) = (a mod n). Thật vậy, chúng ta có thể tham khảo các biến đổi sau ak.Φ(n)+1 mod n 17
 17. 17. = (ak.Φ(n).a) mod n = ((ak.Φ(n) mod n).(a mod n)) mod n //dùng (a.b) mod n = ((a mod n).(b mod n)) mod n = ((aΦ(n))k mod n).(a mod n)) mod n = ((aΦ(n) mod n)k mod n).(a mod n)) mod n = ((1k mod n).(a mod n)) mod n //dùng ak mod n = (a mod n)k mod n //dùng Euler (aΦ(n) mod n) = (1 mod n) = 1 = (1.(a mod n)) mod n = (a mod n) mod n = a mod n Bảng 22 : Chứng minh (ak.Φ(n)+1 mod n) = (a mod n) Từ định lý này, chúng ta thấy nếu chọn cặp d.e bằng k.Φ(n)+1 hay chính xác hơn là (e.d) mod Φ(n) = 1 thì đảm bảo ae.d = ak.Φ(n)+1 mod n = a mod n. Chúng ta cũng thấy rằng do e.d = k.Φ(n)+1, nên ta cần phải chọn d trước nguyên tố với Φ(n) do đó khi tìm e duy nhất bằng phương trình e.d mod Φ(n) = 1. Chúng ta cũng có thể chọn e nguyên tối với Φ(n) trước và sau đó chọn d. Tổng kết lại những kết quả trên, đối với mỗi một người dùng mã công khai, ta phải thiết lập khoá công khai e và khoá bí mật d cho anh ta bằng các bước sau - Đầu tiên ta cần chọn hai số nguyên tố lớn p và q - Sau đó chọn n = p.q, do đó ϕ(n) = (p-1).(q-1) - Tiếp đó ta phải chọn d nguyên tố tương đối với ϕ(n) - Cuối cùng ta chọn d thoả mãn e.d mod ϕ(n) = 1 hay e.d = k.ϕ(n) + 1 Bảng 23 : Thủ tục xây dựng hệ mã RSA I.4.3. Các tính chất sử dụng thiết kế thuật toán Về cơ bản thuật toán này mã hoá và giải mã bằng hàm thành lập dựa trên phép lấy mũ và phép lấy phần dư. Công thức của hàm f k,n(x) = xk mod n có một số tính chất đặc biệt được dùng trong thiết kế. Trong đó n là một số nguyên dương lớn (large number). Các giá trị x phải thoả mãn 0≤x<n. Và k cũng là một số nguyên dương lớn. Tất nhiên giá trị f(x) cũng thoả mãn 0≤f(x)<n do tính chất của phép mod. k và n là các số cố định như tham số của hàm. Chúng ta tham khảo các tính chất này Tính chất 1: Với hai số nguyên không âm a và b bất kỳ và với một số nguyên bất kỳ n>1, ta luôn có (a.b) mod n = ( (a mod n).(b mod n) ) mod n. Thật vậy, đặt a = ka.n + ra và b = kb.n + rb với ra = (a mod n) và rb = (b mod n) 18
 18. 18. chúng ta thấy (a.b) = ka.kb.n.n + ka.n.rb + kb.n.ra + ra.rb rõ ràng (a.b) mod n = (ra.rb) mod n = ( (a mod n).(b mod n) ) mod n Tính chất 2: Với mọi số nguyên không âm a, mọi số nguyên d>1, và mọi số nguyên n>1, chúng ta luôn có (ad mod n) = ( (a mod n)d mod n). Có thể chứng minh bằng cách sử dụng tính chất 1 trên nhưng trước hết cần phải chứng minh tính kết hợp của các tích. Chúng tôi sẽ đưa ra cách chứng minh bằng sử dụng nhị thức đặt a = ka.n + ra với ra = (a mod n) d d d −1 0 1 d ta có a d = ( k a .n + ra ) = C d .( k a .n ) + C d .( k a .n ) .ra + .. + C d .rad d chỉ có thành phần cuối cùng C d .rad không chứa n do đó không chia hết cho n (( ) ) ( ) ( nên (a d mod n) = C dd .rad mod n = rad mod n = ( a mod n ) mod n d ) Tính chất 3: Với mọi số nguyên n>1, và mọi số a không chia hết cho n, chúng ta luôn có (aϕ(n) mod n) = 1 Chúng tôi không chứng minh định lý này vì nó cần đến nhiều kiến thức của đại số đại cương và lý thuyết số, hơn nữa đây công thức của định lý Euler có thể tìm thấy ở bất kỳ sách lý thuyết số nào. I.4.4. Tính toán trên số lớn (large number calculus) Các số nguyên tố dùng trong thuật toán này thường rất lớn. Các tác giả khuyến cáo khoảng trên 10100. Do đó chúng ta không thể dùng các phép toán số học thông thường để tính toán các số như vậy mà chúng ta cần xây dựng lại phép toán cơ sở để tính toán trên số lớn. Phép tính luỹ thừa (xd mod n) được coi là cơ sở cho hệ mã hoá RSA, do đó chúng ta xét triển khai của phép toán này trước. Để hiểu được cách tiến hành của thuật toán, chúng ta hãy quan sát ví dụ về tính toán trên số mũ a15 = a1111b = a1000b.a100b.a10b.a = ((a2)2)2.(a2)2.a2.a = y3.y2.y1.y0 a10 = a1010b = a1000b.a10b = ((a2)2)2.a2 = y3.y1 Trong đó y0 = a, y1 = y02, y2 = y12, y3 = y22, ... Bảng 24 : Ví dụ về cách tính nhanh hàm mũ Điều này dẫn ta đến một thuật toán tính nhanh số mũ mà chỉ cần lặp log 2n lần so với thuật toán lặp n lần thông thường, với n là số mũ cần tính p = 1; y = a; for(i=0; i<log2n; i++) { if(ni == 1) p = p*y; y = y*y; } Ban đầu p=1, y=a, giả sử n=1111b i=0, p = a, y = a2 i=1, p = a.a2, y = a4 i=2, p = a.a2.a4, y = a8 i=3, p = a.a2.a4.a8, y = a16 Bảng 25 : Thủ tục tính nhanh hàm mũ 19
 19. 19. Trong trường hợp thuật toán của chúng ta bao gồm cả phép mod, ta chỉ cần cải tiến chút ít do tính chất phân phối của phép mod đối với phép nhân và phép luỹ thừa. p = 1; y = a%n; //y=a không cần y = a%n for(i=0; i<log2n; i++) { if(ni == 1) p = (p*y)%n; y = (y*y)%n; } Ban đầu p=1, y=(a%n), giả sử n=1111b i=0, p = (a % n), y = a2 % n i=1, p = (a3 % n), y = (a4 % n) i=2, p = (a7 % n), y = (a8 % n) i=3, p = (a15 % n), y = (a16 % n) Bảng 26 : Thủ tục tính nhanh hàm (xd mod n) Ký hiệu phần trăm trong đoạn chương trình dùng thay cho phép mod. Chúng ta thấy trong ứng dụng của chúng ta, các giá trị y và p luôn nhỏ hơn n do a cũng nhỏ hơn n. Chúng chỉ lớn hơn khi có phép nhân, do đó chúng ta chỉ dùng phép mod với phép nhân. Ngoài các phép toán trên, chúng ta cần phải triển khai các phép gán số lớn, so sánh hai số lớn, lấy log cơ số hai của một số lớn, tăng một số lớn, nhân hai số lớn, mod hai số lớn. Tuy nhiên các phép toán này rất dễ dàng triển khai. I.5. Kết hợp giữa DES và RSA Để trao đổi nhanh chóng các bản tin giữa hai điểm truyền tin, người ta thường phải dùng các hệ thống mã bí mật như DES. Nhưng vì DES có một nhược điểm là phải trao đổi khoá bí mật trước khi thực hiện truyền thông bí mật. Do đó chúng ta cần phải chuyển khoá bằng một hệ mã công khai như RSA. Vì vậy một hệ trao đổi kết hợp như vậy phải có những hoạt động sau - Đối tượng cần truyền tin A gửi tín hiệu yêu cầu nhận tin tới đối tượng B - Đối tượng B chấp nhận và gửi khoá công khai EB cho đối tượng A - Đối tượng A sinh ra khoá bí mật K, mã hoá thành EB(K), rồi gửi cho B - Đối tượng B nhận EB(K), giải mã lại thành K, và gửi sẵn sàng nhận tin cho A - Đối tượng A chuẩn bị gói tin P, mã hoá thành K(P), rồi gửi cho B - Đối tượng B nhận gói K(P), giải mã thành P, và lưu lại cho mình 20
 20. 20. II – Mã hoá hàm băm II.1. Giới thiệu Việc sử dụng các hệ mật mã và các sơ đồ chữ ký số, thường là mã hóa và ký số trên từng bit của thông tin, sẽ tỷ lệ với thời gian để mã hóa và dung lượng của thông tin. Thêm vào đó có thể xảy ra trường hợp: Với nhiều bức thông điệp đầu vào khác nhau, sử dụng hệ mật mã, sơ đồ ký số giống nhau (có thể khác nhau) thì cho ra kết quả bản mã, bản ký số giống nhau (ánh xạ N-1: nhiều – một), như Hình 6. Điều này sẽ dẫn đến một số rắc rối về sau cho việc xác thực thông tin. Hình 6: Nhiều thông điệp nguồn cho cùng một kết quả đích sau mã hóa hay ký số. Với các sơ đồ ký số, chỉ cho phép ký các bức thông điệp (thông tin) có kích thước nhỏ và sau khi ký, bản ký số có kích thước gấp đôi bản thông điệp gốc – ví dụ với sơ đồ chữ ký chuẩn DSS chỉ ký trên các bức thông điệp có kích thước 160 bit, bản ký số sẽ có kích thước 320 bit. Trong khi đó trên thực tế, ta cần phải ký các thông điệp có kích thước lớn hơn nhiều, chẳng hạn vài chục MegaByte. Hơn nữa, dữ liệu truyền qua mạng không chỉ là bản thông điệp gốc, mà còn bao gồm cả bản ký số (có dung lượng gấp đôi dung lượng bản thông điệp gốc), để đáp ứng việc xác thực sau khi thông tin đến người nhận. Một cách đơn giản để giải bài toán (với thông điệp có kích thước vài chục MB) này là chặt thông điệp thành nhiều đoạn 160 bit, sau đó ký lên các đoạn đó độc lập nhau. Nhưng biện pháp này có một số vấn đề trong việc tạo ra các chữ ký số: • Thứ nhất: với một thông điệp có kích thước a, thì sau khi ký kích thước của chữ ký sẽ là 2a (trong trường hợp sử dụng DSS). • Thứ hai: với các chữ ký “an toàn” thì tốc độ chậm vì chúng dùng nhiều phép tính số học phức tạp như số mũ modulo. • Thứ ba : vấn đề nghiêm trọng hơn đó là kết quả sau khi ký, nội dung của thông điệp có thể bị xáo trộn các đoạn với nhau, hoặc một số đoạn trong chúng có thể bị mất mát, trong khi người nhận cần phải xác minh lại thông điệp. Ta cần phải bảo vệ tính toàn vẹn của thông điệp. 21
 21. 21. Giải pháp cho các vấn đề vướng mắc đến chữ ký số là dùng hàm băm để trợ giúp cho việc ký số. Các thuật toán băm với đầu vào là các bức thông điệp có dung lượng, kích thước tùy ý (vài KB đến vài chục MB thậm chí hơn nữa) – các bức thông điệp có thể là dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, file ứng dụng v.v… - và với các thuật toán băm: MD2, MD4, MD5, SHA cho các bản băm đầu ra có kích thước cố định: 128 bit với dòng MD, 160 bit với SHA. Như vậy, bức thông điệp kích thước tùy ý sau khi băm sẽ được thu gọn thành những bản băm – được gọi là các văn bản đại diện – có kích thước cố định (128 bit hoặc 160 bit). Với mỗi thông điệp đầu vào chỉ có thể tính ra được một văn bản đại diện – giá trị băm tương ứng– duy nhất. Giá trị băm được coi là đặc thù của thông điệp, giống như dấu vân tay của mỗi người. Hai thông điệp khác nhau chắc chắn có hai văn bản đại diện khác nhau. Khi đã có văn bản đại diện duy nhất cho bức thông điệp, áp dụng các sơ đồ chữ ký số ký trên văn bản đại diện đó. Cơ chế gửi thông tin sử dụng hàm băm trợ giúp cho chữ ký số được mô tả theo thứ tự các Hình 7a, 7b, 7c. Hình 7a: Băm thông điệp. Hình 7b: Ký trên bản băm. 22
 22. 22. Hình 7c: Truyền dữ liệu thông tin cần gửi. Hình 7 : Sơ đồ mô tả các công đoạn người gửi A làm trước khi gửi thông điệp cho người B (sử dụng hàm băm rồi ký số). Giả sử A muốn gửi cho B thông điệp x. A thực hiện các bước sau: 1. A băm thông điệp x (Hình 7a), thu được bản đại diện z = h(x) – có kích thước cố định 128 bit hoặc 160 bit. 2. A ký số trên bản đại diện z (Hình 7b), bằng khóa bí mật của mình, thu được bản ký số y = sig K1 (z). 3. A gửi (x, y) cho B (Hình 7c). Khi B nhận được (x, y). B thực hiện các bước sau: 1. B kiểm tra chữ ký số để xác minh xem thông điệp mà mình nhận được có phải được gửi từ A hay ko bằng cách giải mã chữ ký số y, bằng khóa công khai của A, được z. (Hình 8a) 2. B dùng một thuật toán băm – tương ứng với thuật toán băm mà A dùng – để băm thông điệp x đi kèm, nhận được h(x). (Hình 8b) 3. B so sánh 2 giá trị băm z và h(x), nếu giống nhau thì chắc chắn rằng thông điệp x – mà A muốn gửi cho B – còn nguyên vẹn, bên cạnh đó cũng xác thực được người gửi thông tin là ai. (Hình 8c) Hình 8a: Xác minh chữ ký. 23
 23. 23. Hình 8b: Tiến hành băm thông điệp x đi kèm. Hình 8c: Kiểm tra tính toàn vẹn của thông điệp. Hình 8 : Sơ đồ mô tả các công đoạn sau khi người B nhận được thông điệp. Hàm băm đã trợ giúp cho các sơ đồ ký số nhằm giảm dung lượng của dữ liệu cần thiết để truyền qua mạng (lúc này chỉ còn bao gồm dung lượng của bức thông điệp gốc và 256 bit (sử dụng MD) hay 320 bit (sử dụng SHA) của bức ký số được ký trên bản đại diện của thông điệp gốc), tương đương với việc giảm thời gian truyền tin qua mạng. Hàm băm thường kết hợp với chữ ký số để tạo ra một loại chữ ký điện tử vừa an toàn hơn (không thể cắt/dán) vừa có thể dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của thông điệp. Hàm băm được ứng dụng rất mạnh trong vấn đề an toàn thông tin trên đường truyền. Các ứng dụng có sử dụng hàm băm không chỉ đảm bảo về mặt an toàn thông tin, mà còn tạo được lòng tin của người dùng vì họ có thể dễ dàng phát hiện được thông tin của mình có còn toàn vẹn hay không, họ biết rằng thông tin của mình chắc chắn được bí mật với phía các nhà cung cấp. II.2. Hàm băm II.2.1. Định nghĩa Hàm băm là các thuật toán không sử dụng khóa để mã hóa (ở đây ta dùng thuật ngữ “băm” thay cho “mã hóa”), nó có nhiệm vụ “lọc” (băm) thông điệp được đưa vào theo một thuật toán h một chiều nào đó, rồi đưa ra một bản băm – văn bản đại diện – có kích thước cố định. Do đó người nhận không biết được nội dung hay độ dài ban đầu của thông điệp đã được băm bằng hàm băm. Giá trị của hàm băm là duy nhất, và không thể suy ngược lại được nội dung thông điệp từ giá trị băm này. II.2.2. Đặc trưng Hàm băm h là hàm băm một chiều (one-way hash) với các đặc tính sau: 24
 24. 24. • Với thông điệp đầu vào x thu được bản băm z = h(x) là duy nhất. • Nếu dữ liệu trong thông điệp x thay đổi hay bị xóa để thành thông điệp x’ thì h(x’) ≠ h(x). Cho dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ hay chỉ là xóa đi 1 bit dữ liệu của thông điệp thì giá trị băm cũng vẫn thay đổi. Điều này có nghĩa là: hai thông điệp hoàn toàn khác nhau thì giá trị hàm băm cũng khác nhau. • Nội dung của thông điệp gốc không thể bị suy ra từ giá trị hàm băm. Nghĩa là: với thông điệp x thì dễ dàng tính được z = h(x), nhưng lại không thể (thực chất là khó) suy ngược lại được x nếu chỉ biết giá trị hàm băm h(x). II.2.3. Tính chất Việc đưa hàm băm h vào dùng trong sơ đồ chữ ký số không làm giảm sự an toàn của sơ đồ chữ ký số vì nó là bản tóm lược thông báo – bản đại diện cho thông điệp – được ký chứ không phải là thông điệp gốc. Điều cần thiết đối với h là cần thỏa mãn một số tính chất sau để tránh bị giả mạo:  Tính chất 1: Hàm băm h là không va chạm yếu Xét một kiểu tấn công như sau: Đáng lẽ: thông tin phải được truyền đúng từ A đến B (Hình 9a) Hình 9a: Cách đi đúng của thông tin Nhưng: trên đường truyền, thông tin bị lấy trộm và bị thay đổi (Hình 9b) Hình 9b: Thông tin bị lấy trộm và bị thay đổi trên đường truyền Hình 9 : Sơ đồ mô tả cho kiểu tấn công của tính chất 1 Người A gửi cho B (x, y) với y = sigK(h(x)). Nhưng trên đường truyền, tin bị lấy trộm. Tên trộm, bằng cách nào đó tìm được một bản thông điệp x’ có h(x’) = h(x) mà x’ ≠ x. Sau đó, hắn đưa x’ thay thế x rồi truyền tiếp cho người B. Người B nhận được và vẫn xác thực được thông tin đúng đắn. 25
 25. 25. Do đó, để tránh kiểu tấn công như Hình 9b, hàm h phải thỏa mãn tính không va chạm yếu: Hàm băm h là không va chạm yếu nếu khi cho trước một bức điện x, không thể tiến hành về mặt tính toán để tìm ra một bức điện x’ ≠ x mà h(x’) = h(x).  Tính chất 2: Hàm băm h là không va chạm mạnh: Xét một kiểu tấn công như sau: Đầu tiên, tên giả mạo tìm ra được hai bức thông điệp x’ và x (x’ ≠ x) mà có h(x’) = h(x) (ta coi bức thông điệp x là hợp lệ, còn x’ là giả mạo). Tiếp theo, hắn đưa cho ông A và thuyết phục ông này kí vào bản tóm lược h(x) để nhận được y. Khi đó (x’, y) là bức điện giả mạo nhưng hợp lệ. Để tránh kiểu tấn công này, hàm h phải thỏa mãn tính không va chạm mạnh: Hàm băm h là không va chạm mạnh nếu không có khả năng tính toán để tìm ra hai bức thông điệp x và x’ mà x ≠ x’ và h(x) = h(x’).  Tính chất 3: Hàm băm h là hàm một chiều: Xét một kiểu tấn công như sau: Việc giả mạo các chữ ký trên bản tóm lược z thường xảy ta với các sơ đồ chữ ký số. Giả sử tên giả mạo tính chữ ký trên bản tóm lược z, sau đó hắn tìm một bản thông điệp x’ được tính ngược từ bản đại diện z, z = h(x’). Tên trộm thay thế bản thông điệp x hợp lệ bằng bản thông điệp x’ giả mạo, nhưng lại có z = h(x’). Và hắn ký số trên bản đại diện cho x’ bằng đúng chữ ký hợp lệ. Nếu làm được như vậy thì (x’, y) là bức điện giả mạo nhưng hợp lệ. Để tránh được kiểu tấn công này, h cần thỏa mãn tính chất một chiều: Hàm băm h là một chiều nếu khi cho trước một bản tóm lược thông báo z thì không thể thực hiện về mặt tính toán để tìm ra thông điệp ban đầu x sao cho h(x) = z . II.2.4. Các thuật toán băm Các hàm băm dòng MD: MD2, MD4, MD5 được Rivest đưa ra thu được kết quả đầu ra với độ dài là 128 bit. Hàm băm MD4 đưa ra vào năm 1990. Một năm sau phiên bản mạnh MD5 cũng được đưa ra. Chuẩn hàm băm an toàn: SHA, phức tạp hơn nhiều cũng dựa trên các phương pháp tương tự, được công bố trong Hồ sơ Liên bang năm 1992 và được chấp nhận làm tiêu chuẩn vào năm 1993 do Viện Tiêu Chuẩn và Công Nghệ Quốc Gia (NIST), kết quả đầu ra có độ dài 160 bit. Như đã nêu trong chương mở đầu, thông điệp đầu vào cho các hàm băm có thể là: dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng .exe …. II.2.4.1. Khái niệm “Thông điệp đệm” “Thông điệp đệm” – messege padding - là một xâu bit có độ dài chia hết cho 512. “Thông điệp đệm” được lưu trong mảng M = M[0] M[1] … M[N-1]. Trong đó M[i] là xâu bit có độ dài 32 bit, gọi là word; N mod 16 = 0. M được xây dựng từ thông điệp a bằng thuật toán: 26
 26. 26. 1. d = 447 – (|a| mod 512); (+ 512, trường hợp |a| mod 512 > 447). 2. Giả sử l là kí hiệu biểu diễn nhị phân của |a| mod 264, tl: |l| = 64. 3. M = a || 1 || 0d || l Bảng 27 : Xây dựng thông điệp đệm M từ a  Độ dài của xâu a || 1 || 0d  Độ dài của “Thông điệp đệm” M là là |a| + 1 + d = 448 mod 512 . 448 mod 512 + 64 = 512 mod 512. Ví dụ : Có xâu đầu vào a = “ABC”, ta có kết quả xây dựng M như sau: a = “ABC” = "01000001 01000010 01000011"  Độ dài tính theo bit của xâu a: |a| = 24 bit => d = 447 – (|a| mod 512) = 423. |a| + 1 + d = 24 + 1 + 423 =  448 mod 512. Biểu diễn nhị phân của độ dài xâu a là l:   00   l = |a| mod 264 = 24 mod 264 = 24 = 16 + 8 = ( 00..... 11000 )2 59 so   00   => Độ dài của l là |l| = | 00..... 11000| = 59 + 5 = 64. 59 so M = a || 1 || 0d || l   00   00     => M = 01000001 01000010 01000011 || 1 || 00..... || 00..... 11000 423 so M = M[0] M[1] … M[N-1], N ≡ 59 so 0 mod 16 M[0] = 01000001 01000010 01000011 10000000   00   M[1] = M[2] = ….. = M[13] = M[14] = 00..... 32 so M[15] = 00000000 00000000 00000000 00011000 Trong việc xây dựng M, ta gắn số 1 đơn lẻ vào sau a, sau đó thêm tiếp các số 0 vào đủ để độ dài của M đồng dư với 448 modulo 512. Cuối cùng nối thêm 64 bit (chính là |l|) chứa biểu diễn nhị phân về độ dài ban đầu của x (được rút gọn theo modulo 264 nếu cần). Xâu kết quả M có độ dài chia hết cho 512. Vì thế khi chặt M thành các word 32 bit, số word nhận được là N sẽ chia hết cho 16. Mục đích việc tạo ra mảng M – “thông điệp đệm” – là để các hàm băm xử lý trên từng khối (block) 512 bit, tức là 16 word, cùng một lúc. 27
 27. 27. II.2.4.2. Hàm băm MD4  Input : Thông điệp có độ dài tùy ý.  Ouput : Bản băm, đại diện cho thông điệp gốc, độ dài cố định 128 bit. Mô tả thuật toán Giả sử đầu vào là một xâu a có độ dài b bit (b có thể bằng 0)  Bước 1: Khởi tạo các thanh ghi Có 4 thanh ghi được sử dụng để tính toán nhằm đưa ra các đoạn mã: A, B, C, D. Bản tóm lược của thông điệp được xây dựng như sự kết nối của các thanh ghi. Mỗi thanh ghi có độ dài 32 bit. Các thanh ghi này được khởi tạo giá trị hecxa. word word word word A := 67 45 23 01 B := EF CD AB 89 C := 98 BA DC FE D := 10 32 54 76  Bước 2: Xử lý thông điệp a trong 16 khối word, có nghĩa là xử lý cùng một lúc 16 word = 512 bit (chia mảng M thành các khối 512 bit, đưa từng khối 512 bit đó vào mảng T[j]). Mỗi lần xử lý một khối 512 bit. Lặp lại N/16 lần. 1. A = 67 B = ef C = 98 D = 10 2. for i := 0 to n/16 - 1 do { 3. 45 cd ba 32 23 ab dc 54 01 89 fe 76 for j := 0 to 15 do T[j] = M[16i + j]; //Mỗi lần xử lý 16 từ, mỗi từ 32 bit, tl: 512 bit. 4. AA := A; BB := B; CC := C; DD := D; 5. 6. 7. round_1(); round_2(); round_3(); 8. A = A + AA B = B + BB C = C + CC D = D + DD } Bảng 28 : Thuật toán MD4 28
 28. 28. a T = getFromM(i*16, 16) AA = A BB = B CC = C DD = D round_1() round_2() round_3() A = A + AA B = B + BB C = C + CC D = D + DD i=i+1 M = getBufferMsg(a) A = 67 45 23 B = ef cd ab C = 98 ba dc D = 10 32 54 n = length(M) i=0 01 89 fe 76 F T i > n div 16 -1 DCBA Hình 10 : Lược đồ thuật toán MD4 Gán giá trị cho bốn biến AA, BB, CC, DD lần lượt bằng giá trị của 4 thanh ghi A, B, C, D. Ba vòng “băm”. Một số phép toán logic được sử dụng trong ba vòng này.  X ∧ Y là phép toán AND theo bit giữa X và Y  X ∨ Y là phép toán OR theo bit giữa X và Y  X ⊕ Y là phép toán XOR theo bit giữa X và Y  ¬ X chỉ phép bù của X  X + Y là phép cộng theo modulo 232  X <<< s là phép dịch vòng trái X đi s vị trí (0 ≤ s ≤ 31) Các vòng 1, 2 và 3 dùng tương ứng ba hàm F, G và H. Mỗi hàm này là một hàm boolean tính theo bit. F(X, Y, Z) = (X ∧ Y) ∨ (( ¬ X) ∧ Z) G(X, Y, Z) = (X ∧ Y) ∨ (X ∧ Z) ∨ (Y ∧ Z) 29
 29. 29. H(X, Y, Z) = X ⊕Y ⊕Z Ba vòng trong MD4 là hoàn toàn khác nhau. Mỗi vòng (3.1, 3.2, 3.3) gồm một trong 16 word trong T được xử lý. Các phép toán được thực hiện trong ba vòng tạo ra các giá trị mới trong bốn thanh ghi. Cuối cùng, bốn thanh ghi được cập nhật ở 3.4 bằng cách cộng ngược các giá trị lưu trước đó ở 2.3. Phép cộng này được xác định là cộng các số nguyên dương, được rút gọn theo modulo 232.  Vòng 1 (round_1()) STT Phép toán STT Phép toán 1 2 3 4 5 6 7 8 A = (A + F(B, C, D) + T[0]) <<< 3 D = (D + F(A, B, C) + T[1]) <<< 7 C = (C + F(D, A, B) + T[2]) <<< 11 B = (B + F(C, D, A) + T[3]) <<< 19 A = (A + F(B, C, D) + T[4]) <<< 3 D = (D + F(A, B, C) + T[5]) <<< 7 C = (C + F(D, A, B) + T[6]) <<< 11 B = (B + F(C, D, A) + T[7]) <<< 19 9 10 11 12 13 14 15 16 A = (A + F(B, C, D) + T[8]) <<< 3 D = (D + F(A, B, C) + T[9]) <<< 7 C = (C + F(D, A, B) + T[10]) <<< 11 B = (B + F(C, D, A) + T[11]) <<< 19 A = (A + F(B, C, D) + T[12]) <<< 3 D = (D + F(A, B, C) + T[13]) <<< 7 C = (C + F(D, A, B) + T[14]) <<< 11 B = (B + F(C, D, A) + T[15]) <<< 19 Bảng 29: Phép toán trong Vòng 1 Kết quả của VD a sau khi được xử lý qua vòng 1. 1. 64B3DA82 5. 3D5E5934 9. 59798D5E 13. 7551AAC6 2. 34D8EB03 6. 489D5140 10. D206302D 14. 789B984F 3. B7BCB118 7. CCD14D6C 11. 753D6134 15. F55A1F31 4. 6D91B115 8. 454D0E92 12. F52AED08 16. ABA71E22 Bảng 30 : Kết quả sau Vòng 1  Vòng 2 (round_2()) 1. A = (A + G(B, C, D) + T[0] + 5A827999) <<< 3 2. D = (D + G(A, B, C) + T[4] + 5A827999) <<< 5 3. C = (C + G(D, A, B) + T[8] + 5A827999) <<< 9 4. B = (B + G(C, D, A) + T[12] + 5A827999) <<< 13 5. A = (A + G(B, C, D) + T[1] + 5A827999) <<< 3 6. D = (D + G(A, B, C) + T[5] + 5A827999) <<< 5 7. C = (C + G(D, A, B) + T[9] + 5A827999) <<< 9 8. B = (B + G(C, D, A) + T[13] + 5A827999) <<< 13 9. A = (A + G(B, C, D) + T[2] + 5A827999) <<< 3 10. D = (D + G(A, B, C) + T[6] + 5A827999) <<< 5 30
 30. 30. 11. C = (C + G(D, A, B) + T[10] + 5A827999) <<< 9 12. B = (B + G(C, D, A) + T[14] + 5A827999) <<< 13 13. A = (A + G(B, C, D) + T[3] + 5A827999) <<< 3 14. D = (D + G(A, B, C) + T[7] + 5A827999) <<< 5 15. C = (C + G(D, A, B) + T[11] + 5A827999) <<< 9 16. B = (B + G(C, D, A) + T[15] + 5A827999) <<< 13 Bảng 31 : Phép toán trong Vòng 2 Giá trị 5A827999 là một hằng số ở dạng hecxa có độ dài 32 bit Kết quả của VD a sau khi được xử lý qua vòng 2. 1. 558C2E28 5. 558C2E28 9. 31E9FE4A 13. B60A11E6 2. 5A0E08F9 6. 5A0E08F9 10. 6F68E462 14. 2DED6D8E 3. F6A9B390 7. F6A9B390 11. D745F88A 15. A2870B31 4. 7876BC8F 8. 7876BC8F 12. 7050BC10 16. 4384D178 Bảng 32 : Kết quả sau Vòng 2  Vòng 3 (round_3()) 1. A = (A + H(B, C, D) + T[0] + 6ED9EBA1) <<< 3 2. D = (D + H(A, B, C) + T[8] + 6ED9EBA1) <<< 9 3. C = (C + H(D, A, B) + T[4] + 6ED9EBA1) <<< 11 4. B = (B + H(C, D, A) + T[12] + 6ED9EBA1) <<< 15 5. A = (A + H(B, C, D) + T[2] + 6ED9EBA1) <<< 3 6. D = (D + H(A, B, C) + T[10] + 6ED9EBA1) <<< 9 7. C = (C + H(D, A, B) + T[6] + 6ED9EBA1) <<< 11 8. B = (B + H(C, D, A) + T[14] + 6ED9EBA1) <<< 15 9. A = (A + H(B, C, D) + T[1] + 6ED9EBA1) <<< 3 10. D = (D + H(A, B, C) + T[9] + 6ED9EBA1) <<< 9 11. C = (C + H(D, A, B) + T[5] + 6ED9EBA1) <<< 11 12. B = (B + H(C, D, A) + T[13] + 6ED9EBA1) <<< 15 13. A = (A + H(B, C, D) + T[3] + 6ED9EBA1) <<< 3 14. D = (D + H(A, B, C) + T[11] + 6ED9EBA1) <<< 9 15. C = (C + H(D, A, B) + T[7] + 6ED9EBA1) <<< 11 16. B = (B + H(C, D, A) + T[15] + 6ED9EBA1) <<< 15 31
 31. 31. Bảng 33 : Các phép toán trong Vòng 3 Giá trị 6ED9EBA1 là một hằng số ở dạng hecxa có độ dài 32 bit Kết quả của VD a sau khi được xử lý qua vòng 3. 1. 98A7C489 5. F3031C80 9. C02E826B 13. 03477E5E 2. E70B031C 6. 7D7A371B 10. F38DC78B 14. 77509F0A 3. A96B2FFA 7. 1C2487DE 11. E3C7F63B 15. FB3D792D 4. 58BE9F94 8. F7767709 12. 812AB00F 16. 23D73C06 Bảng 34: Kết quả sau Vòng 3 Kết quả ra là đoạn mã có độ dài 128 bit, được thu gọn từ thông điệp a có độ dài b bit. Đoạn mã này thu được từ 4 thanh ghi A, B, C, D: bắt đầu từ byte thấp của thanh ghi A cho đến byte cao của thanh ghi D. Với VD a = “ABC”, kết quả cuối cùng là Đại diện văn bản: D 3409907C C 93F85626 B 671E4A93 A 6A8CA15F II.2.4.3. Hàm băm MD5 Mặc dù MD4 vẫn chưa bị phá, song các phiên bản yếu cho phép bỏ qua hoặc vòng thứ nhất hay thứ ba đều có thể bị phá không khó khăn gì. Nghĩa là dễ dàng tìm thấy các va chạm đối với các phiên bản chỉ có hai vòng. Phiên bản mạnh của dòng MD là MD5 được công bố năm 1991. MD5 dùng bốn vòng thay cho ba và chậm hơn 30% so với MD4 (khoảng 0,9 MB/giây trên cùng một máy).  Input : Thông điệp (văn bản) có độ dài tùy ý.  Output : Bản băm, đại diện cho thông điệp gốc, đồ dài cố định 128 bit. Mô tả thuật toán ♦ Các bước 1, 2, 3 của MD5 tương tự như của MD4. ♦ Bước 4: Thực hiện bốn vòng băm Các vòng 1, 2, 3 và 4 dùng tương ứng ba hàm F, G, H và I. Mỗi hàm này là một hàm boolean tính theo bit. Chúng được xác định như sau: F(X, Y, Z) = (X ∧ Y) ∨ (( ¬ X) ∧ Z) G(X, Y, Z) = (X ∧ Z) ∨ (Y ∧ ( ¬ Z)) H(X, Y, Z) = X ⊕ ⊕ Y Z I(X, Y, Z) = Y ⊕(X ∨ ( ¬ Z)) 32
 32. 32. : Quá trình tạo bản băm của MD5. Hình 10 1. A := 67 B := ef C := 98 D := 10 45 cd ba 32 23 ab dc 54 01 89 fe 76 2. for i := 0 to n/16 - 1 do { 3. for j := 0 to 15 do T[j] = M[16i + j]; 4. AA := A; Mỗi lần xử lý 16 từ, mỗi từ 32 bit, tl: 512 bit. BB := B; CC := C; DD := D; 5. 6. 7. 8. round_1(); round_2(); round_3(); round_4(); 9. A = A + AA B = B + BB C = C + CC D = D + DD } Bảng 35 : Thuật toán MD5 33
 33. 33. a M = getBufferMsg(a) A = 67 45 23 B = ef cd ab C = 98 ba dc D = 10 32 54 n = length(M) i=0 DCBA T = getFromM(i*16, 16) AA = A BB = B CC = C DD = D round_1() round_2() round_3() round_4() A = A + AA B = B + BB C = C + CC D = D + DD i=i+1 01 89 fe 76 F i > n div 16 -1 T Hình 12 : Lược đồ thuật toán MD5 Bốn vòng trong MD5 là hoàn toàn khác nhau. Mỗi vòng (5, 6, 7, 8) gồm một trong 16 word trong T. MD5 sử dụng thêm một mảng S[1 … 64] được xây dựng từ hàm sin. Với S[i], giá trị của phần tử thứ i trong mảng S, tương đương với phần nguyên của 4294967296 × abs(sin(i)), với i tính theo radian.  Vòng 1 sử dụng giá trị trong mảng S[1 … 16]  Vòng 2 sử dụng giá trị trong mảng S[17 … 32]  Vòng 3 sử dụng giá trị trong mảng S[33 … 48]  Vòng 4 sử dụng giá trị trong mảng S[49 … 64] Ta có mảng S[1 … 64] như sau (tất cả đều để ở hệ cơ số 16): 1. D76AA478 17. F61E2562 33. FFFA3942 49. F4292244 2. E8C7B756 18. D040B340 34. 8771F681 50. 432AFF97 3. 242070DB 19. 265E5A51 35. 6D9D6122 51. AB9423A7 34
 34. 34. 4. C1BDCEEE 20. E9B6C7AA 36. FDE5390C 52. FC93A039 5. F57C0FAF 21. D62F105D 37. A4BEEA44 53. 655B59C3 6. 4787C62A 22. 02441453 38. 4BDECFA9 54. 8F0CCC92 7. A8304613 23. D8A1E681 39. F6BB4B60 55. FFEFF47D 8. FD469501 24. E7D3FBC 40. BEBFBC70 56. 85845DD1 9. 698098D8 25. 21E1CDE6 41. 289B7EC6 57. 6FA87E4F 10. 8B44F7AF 26. C33707D6 42. EAA127FA 58. FE2CE6E0 11. FFFF5BB1 27. F4D50D87 43. D4EF3085 59. A3014314 12. 895CD7BE 28. 455A14ED 44. 04881D05 60. 4E0811A1 13. 6B901122 29. A9E3E905 45. D9D4D039 61. F7537E82 14. FD987193 30. FCEFA3F8 46. E6DB99E5 62. BD3AF235 15. A679438E 31. 676F02D9 47. 1FA27CF8 63. 2AD7D2BB 16. 49B40821 32. 8D2A4C8A 48. D4AC5665 64. EB86D391 Bảng 36 : Giá trị hằng số của mảng S có 64 phần tử. Các phép toán được thực hiện trong bốn vòng tạo ra các giá trị mới trong bốn thanh ghi. Cuối cùng, bốn thanh ghi được cập nhật ở 3.5 bằng cách cộng ngược các giá trị lưu trước đó ở 2.3. Phép cộng này được xác định là cộng các số nguyên dương, được rút gọn theo modulo 232.  Vòng 1 (round_1()) 1. A = (A + F(B, C, D) + T0] + S[1] <<< 7 2. D = (D + F(A, B, C) + T[1] + S[2]) <<< 12 3. C = (C + F(D, A, B) + T[2] + S[3]) <<< 17 4. B = (B + F(C, D, A) + T[3] + S[4]) <<< 22 5. A = (A + F(B, C, D) + T[4] + S[5]) <<< 7 6. D = (D + F(A, B, C) + T[5] + S[6]) <<< 12 7. C = (C + F(D, A, B) + T[6] + S[7]) <<< 17 8. B = (B + F(C, D, A) + T[7] + S[8]) <<< 22 9. A = (A + F(B, C, D) + T[8] + S[9]) <<< 7 10. D = (D + F(A, B, C) + T[9] + S[10]) <<< 12 11. C = (C + F(D, A, B) + T[10] + S[11]) <<< 17 12. B = (B + F(C, D, A) + T[11] + S[12]) <<< 22 13. A = (A + F(B, C, D) + T[12] + S[13]) <<< 7 14. D = (D + F(A, B, C) + T[13] + S[14]) <<< 12 35
 35. 35. 15. C = (C + F(D, A, B) + T[14] + S[15]) <<< 17 16. B = (B + F(C, D, A) + T[15] + S[16]) <<< 22 Bảng 37 : Các phép toán trong Vòng 1  Vòng 2 (round_2()) 1. A = (A + G(B, C, D) + T[1] + S[17] <<< 5 2. D = (D + G(A, B, C) + T[6] + S[18]) <<< 9 3. C = (C + G(D, A, B) + T[21] + S[19]) <<< 14 4. B = (B + G(C, D, A) + T[0] + S[20]) <<< 20 5. A = (A + G(B, C, D) + T[5] + S[21]) <<< 5 6. D = (D + G(A, B, C) + T[10] + S[22]) <<< 9 7. C = (C + G(D, A, B) + T[15] + S[23]) <<< 14 8. B = (B + G(C, D, A) + T[4] + S[24]) <<< 20 9. A = (A + G(B, C, D) + T[9] + S[25]) <<< 5 10. D = (D + G(A, B, C) + T[14] + S[26]) <<< 9 11. C = (C + G(D, A, B) + T[3] + S[27]) <<< 14 12. B = (B + G(C, D, A) + T[8] + S[28]) <<< 20 13. A = (A + G(B, C, D) + T[13] + S[29]) <<< 5 14. D = (D + G(A, B, C) + T[2] + S[30]) <<< 9 15. C = (C + G(D, A, B) + T[7] + S[31]) <<< 14 16. B = (B + G(C, D, A) + T[12] + S[32]) <<< 20 Bảng 38 : Các phép toán Vòng 2  Vòng 3 (round_1()) 1. A = (A + H(B, C, D) + T[5] + S[33]) <<< 4 2. D = (D + H(A, B, C) + T[8] + S[34]) <<< 11 3. C = (C + H(D, A, B) + T[11] + S[35]) <<< 16 4. B = (B + H(C, D, A) + T[14] + S[36]) <<< 23 5. A = (A + H(B, C, D) + T[1] + S[37]) <<< 4 6. D = (D + H(A, B, C) + T[4] + S[38]) <<< 11 7. C = (C + H(D, A, B) + T[7] + S[39]) <<< 16 8. B = (B + H(C, D, A) + T[10] + S[40]) <<< 23 36
 36. 36. 9. A = (A + H(B, C, D) + T[13] + S[41]) <<< 4 10. D = (D + H(A, B, C) + T[0] + S[42]) <<< 11 11. C = (C + H(D, A, B) + T[3] + S[43]) <<<16 12. B = (B + H(C, D, A) + T[6] + S[44]) <<< 23 13. A = (A + H(B, C, D) + T[9] + S[45]) <<< 4 14. D = (D + H(A, B, C) + T[12] + S[46]) <<< 11 15. C = (C + H(D, A, B) + T[15] + S[47]) <<< 16 16. B = (B + H(C, D, A) + T[2] + S[48]) <<< 23 Bảng 39 : Các phép toán Vòng 3  Vòng 4 (round_4()) 1. A = (A + I(B, C, D) + T[0] + S[49]) <<< 6 2. D = (D + I(A, B, C) + T[7] + S[50]) <<< 10 3. C = (C + I(D, A, B) + T[14] + S[51]) <<< 15 4. B = (B + I(C, D, A) + T[5] + S[52]) <<< 21 5. A = (A + I(B, C, D) + T[12] + S[53]) <<< 6 6. D = (D + I(A, B, C) + T[3] + S[54]) <<< 10 7. C = (C + I(D, A, B) + T[10] + S[55]) <<< 15 8. B = (B + I(C, D, A) + T[1] + S[56]) <<< 21 9. A = (A + I(B, C, D) + T[8] + S[57]) <<< 6 10. D = (D + I(A, B, C) + T[15] + S[58]) <<< 10 11. C = (C + I(D, A, B) + T[6] + S[59]) <<< 15 12. B = (B + I(C, D, A) + T[13] + S[60]) <<< 21 13. A = (A + I(B, C, D) + T[4] + S[61]) <<< 6 14. D = (D + I(A, B, C) + T[11] + S[62]) <<< 10 15. C = (C + I(D, A, B) + T[2] + S[63]) <<< 15 16. B = (B + I(C, D, A) + T[9] + S[64]) <<< 21 Bảng 40 : Các phép toán Vòng 4 ♦ Bước 5: Output Kết quả ra là đoạn mã có độ dài 128 bit, được thu gọn từ thông điệp a có độ dài b bit. Đoạn mã này thu được từ 4 thanh ghi A, B, C, D: bắt đầu từ byte thấp của thanh ghi A cho đến byte cao của thanh ghi D. 37
 37. 37. II.2.4.4. Hàm băm chuẩn SHA Chuẩn hàm băm SHA phức tạp và chậm hơn dòng MD. SHA được thiết kế để chạy trên máy kiến trúc endian lớn hơn là trên máy endian nhỏ. SHA tạo ra bản tóm lược thông điệp có kích thước 160 bit, sử dụng 5 thanh ghi 32 bit.  Input : Thông điệp (văn bản) có độ dài tùy ý  Output : Bản băm, đại diện cho thông điệp gốc, độ dài cố định 160 bit. Mô tả thuật toán: Giả sử đầu vào là một xâu a có độ dài b bit (b có thể bằng 0). SHA sử dụng các hàm boolean sau để tính toán: F(X, Y, Z) = (X ∧ Y) ∨ (( ¬ X) ∧ Z) với 0 ≤ t ≤ 19 với 20 ≤ t ≤ 39 G(X, Y, Z) = X ⊕ Y ⊕ Z H(X, Y, Z) = (X ∧ Y) ∨ (Y ∧ Z) ∨ (Z ∧ X) với 40 ≤ t ≤ 59 với 60 ≤ t ≤ 79 I(X, Y, Z) = X ⊕ Y ⊕ Z Sử dụng bốn hằng 32 bit: K1 = 5A827999 với 0 ≤ t ≤ 19 K2 = 6ED9EBA1 với 20 ≤ t ≤ 39 K3 = 8F1BBCDC với 40 ≤ t ≤ 59 K4 = CA62C1D6 với 60 ≤ t ≤ 79 ♦ Bước 1: Khởi tạo các thanh ghi. Có 5 thanh ghi được khởi tạo: A, B, C, D, E. Bản tóm lược của thông điệp được xây dựng như sự kết nối của các thanh ghi. Mỗi thanh ghi có độ dài 32 bit. Các thanh ghi này được khởi tạo giá trị hecxa. word A = 67 45 23 01 word B = EF CD AB 89 word C = 98 BA DC FE word D = 10 32 54 76 word E = C3 D2 E1 F0 ♦ Bước 2: Xử lý thông điệp a. Xử lý từng khối, 512 bit, bao gồm 16 word, Mỗi khối được xử lý khoảng 80 bước thông qua mảng W[t], với 0 ≤ t ≤ 79. 2.1 2.2 2.3 for i = 0 to n/16 - 1 do { for t = 0 to 15 do W[t] = M[16i + t] for t = 16 to 79 do 38
 38. 38. W[t] = (W[t-3] ⊕ W[t-8] ⊕ W[t-14] ⊕ W[t-16]) <<< 1 AA = A; BB = B; CC = C; DD = D; EE = E; for t = 0 to 19 do { Temp = (A<<<5) + F(B, C, D) + E + W[t] + K1; EE = DD; DD = CC; CC = BB<<<30; BB = AA; AA = Temp; } 2.4 2.5 2.6 for t = 20 to 39 do { Temp = (A<<<5) + G(B, C, D) + E + W[t] + K2; EE = DD; DD = CC; CC = BB<<<30; BB = AA; AA = Temp; } 2.7 2.8 2.9 } . for t = 40 to 59 do { Temp = (A<<<5) + H(B, C, D) + E + W[t] + K3; EE = DD; DD = CC; CC = BB<<<30; a BB = AA; AA = Temp; } M = getBufferMsg(a) W = getFromM(i*16, 16) fillUp(W, 16, 80) for t = 60 to 79 do { AA = A Temp = (A<<<5) + I(B, C, D) BB = B + E + W[t] + K4; K1 = 5A827999DD; EE = CC = C DD = CC; DD = D K2 = 6ED9EBA1 CC = BB<<<30; EE = E K3 = 8F1BBCDC BB = AA; process(0,19, F, K1) K4 = CA62C1D6 AA = Temp; process(20,39, G, K2) A } 67 45 23 01 = process(40,59, H, K3) B A ef Acd AA 89 = = + ab process(60,79, I, K4) C B 98Bba BB fe = = + dc D C 10C32 CC 76 = = + 54 A = A + AA D = d2 e1 E = c3 D + DD f0 B = B + BB E i = 0= E + EE C = C + CC n = length(M) D = D + DD E=E+ Bảng 41 : Thuật toán SHA EE i=i+1 EDCBA F T 39 i > n div 16 -1 Hình 13 : Lược đồ thuật toán SHA
 39. 39. ♦ Bước 3: Output Kết quả ra là đoạn mã có độ dài 160 bit, được thu gọn từ thông điệp a có độ dài b bit. Đoạn mã này thu được từ 5 thanh ghi A, B, C, D, E; bắt đầu từ byte thấp của thanh ghi A cho đến byte cao của thanh ghi E. Ví dụ: với thông điệp đầu vào a = “abc”, ta có mảng M như sau: |a| = |01100001 01100010 01100011| => |a| = 24 bit => d = 447 – (24 mod 512) = 423   00   |a| mod 264 = 24 mod 264 = 24 => |l| = | 00..... 11000| 59 so   00   00     => M = 01100001 01100010 01100011 || 1 || 00..... || 00..... 11000 423 so M = M[0] M[1] … M[N-1], N ≡ 59 so 0 mod 16 M[0] = (1100001 01100010 01100011 10000000)2 = (61 62 63 80)16 40
 40. 40.   00   M[1] = M[2] = ….. = M[13] = M[14] = ( 00..... )2 = (00 00 00 00)16 32 so M[15] = (00000000 00000000 00000000 00011000)2 = (00000018)16 Trong trường hợp này, mảng M vừa tròn 1 khối 512 bit, gồm 16 word từ M[0] đến M[15]. Đưa từng khối 512 bit vào mảng W[t], với 0 ≤ t ≤ 79 for i = 0 to N/16 - 1 do for t = 0 to 15 do W[t] = M[16i + t] W[0] = M[0] = 61626368 W[1] = … = W[14] = M[1] = … M[14] = 00000000 W[15] = M[15] = 00000018 Tính các W[t], với 16 ≤ t ≤ 79 for t = 16 to 79 do W[t] = (W[t-3] ⊕ W[t-8] ⊕ W[t-14] ⊕ W[t-16]) <<< 1 Gán giá trị cho các biến AA = A = 67 45 23 01 BB = B = ef cd ab 89 CC = C = 98 ab cd fe DD = D = 10 32 54 76 EE = E = c3 d2 e1 f0 W[16] = 2C4C700C W[37] = 626F8061 W[58] = 15799C23 W[17] = 00000000 W[38] = 38066261 W[59] = B0B59051 W[18] = 00000300 W[39] = 000C1800 W[60] = 65222C20 W[19] = 898E0185 W[40] = 4C7619A8 W[61] = 13FC754E W[20] = 00000000 W[41] = 185610C0 W[62] = DF340994 W[21] = 00006000 W[42] = 19DB9820 W[63] = 83211988 W[22] = 31C030B1 W[43] = BE01E58F W[64] = B430014C W[23] = 00000300 W[44] = 2849B457 W[65] = 7CAB2F7F W[24] = 89820185 W[45] = 7C1C142C W[66] = 4F3A95A6 W[25] = 38061626 W[46] = C0342C95 W[67] = DB37710F 41
 41. 41. W[26] = 00000000 W[47] = 03AAF626 W[68] = 432A7446 W[27] = 01800000 W[48] = 5F6415D2 W[69] = 2053AB8D W[28] = 00C2C4C7 W[49] = 0D053AFD W[70] = C7C95C73 W[29] = 000C0300 W[50] = 06AD08A1 W[71] = C8EB1FB4 W[30] = 818817A3 W[51] = 600CB716 W[72] = 4761B812 W[31] = 1858FBE0 W[52] = A28C59A7 W[73] = F3104512 W[32] = A98E3129 W[53] = 1A509D83 W[74] = F147423E W[33] = 00000006 W[54] = 891C095A W[75] = E3E58067 W[34] = 0B1F1C03 W[55] = 2F94E837 W[76] = 45829C01 W[35] = 300A1584 W[56] = 13213B22 W[77] = 5C76A84E W[36] = 205E8E06 W[57] = 49D8DD04 W[78] = E51A9989 W[79] = 3930AEA8 Bảng 42 : Giá trị tính được từ phần tử 16 đên 79 của mảng W. for t = 0 to 19 do => nội dung các biến AA, BB, CC, DD, EE thay đổi như sau: t AA BB CC DD EE 0 011FC33 67452301 7BF36AE2 98BADCFE 10325476 1 8990536D 0116FC33 59D148C0 7BF25AE2 98BADCFE 2 A1390F08 8990536D C045BF0C 59D148C0 7BF36AE2 3 CDD8E11B A1390F08 626414DB C045BF0C 59D148C0 4 CFD499DE CDD8E11B 284E43C2 626414DB C045BF0C 5 3FC7CA40 CFD499DE F3763846 284E43C2 626414DB 6 993E30C1 3FC7CA40 B3F52677 F3763846 284E43C2 7 9E8C07D4 993E30C1 0FF1F290 B3F52677 F3763846 8 4B6AE328 9E8C07D4 664F8C30 0FF1F290 B3F52677 9 8351F929 4B6AE328 27A301F5 664F8C30 0FF1F290 10 FBDA9E89 8351F929 12DAB8CA 27A301F5 664F8C30 11 63188FE4 FBDA9E89 60D47E4A 12DAB8CA 27A301F5 12 4607B664 63188FE4 7EF6A7A2 60D47E4A 12DAB8CA 13 9128F695 4607B664 18C623F9 7EF6A7A2 60D47E4A 14 196BEE77 9128F695 1181ED99 18C623F9 7EF6A7A2 42
 42. 42. 15 20BDD62F 196BEE77 644A3DA5 1181ED99 18C623F9 16 4E925823 20BDD62F C65AFB9D 644A3DA5 1181ED99 17 82AA6728 4E925823 C82F758B C65AFB9D 644A3DA5 18 DC64901D 82AA6728 D3A49608 C82F758B C65AFB9D 19 FD9E1D7D DC64901D 20AA99CA D3A49608 C82F758B Bảng 43 : Giá trị của các biến AA, BB, CC, DD, EE với 0 ≤ t ≤ 19 for t = 20 to 39 do => nội dung các biến AA, BB, CC, DD, EE thay đổi như sau: t AA BB CC DD EE 20 1A37B0CA FD9E1D7D 77182407 20AA99CA D3A49608 21 33A23BFC 1A37B0CA 7F67875F 77192407 20AA99CA 22 21283486 33A23BFC 868DEC32 7F67875F 77192407 23 D541F12D 21283486 0CE88EFF 868DEC32 7F67875F 24 C7567DC6 FD541F12D 884A0D21 0CE88EFF 868DEC32 25 48413BA4 C7567DC6 75507C4B 884A0D21 0CE88EFF 26 BE35FBD 48413BA4 B1D59F71 75507C4B 884A0D21 27 4AA84D97 BE35FBD5 12104EE9 B1D59F71 75507C4B 28 8370B52E 4AA84D97 6F8D7EF5 12104EE9 B1D59F71 29 C5FBAF5D 8370B52E D2AA1365 6F8D7EF5 12104EE9 30 1267B407 CFBAF5D A0DC2D4B D2AA1365 6F8D7EF5 31 3B845D33 1267B407 711EEBD7 A0DC2D4B D2AA1365 32 2C0EBC11 3B845D33 C499ED01 711EEBD7 A0DC2D4B 33 2C0EBC11 046FAA0A CEE1174C C499ED01 711EEBD7 34 21796AD4 2C0EBC11 811BEA82 CEE1174C C499ED01 21796AD4 4B03AF04 811BEA82 CEE1174C 35 DCBBB0CB 36 0F511FD8 DCBBB0CB 085E5AB5 4B03AF04 811BEA82 37 DC63973F 0F511FD8 F72EEC32 085E5AB5 4B03AF04 38 4C986405 DC63973F 03D447F6 F72EEC32 085E5AB5 39 32DE1CBA 4C986405 F718E5CF 03D447F6 F72EEC32 Bảng 44 : Giá trị của các biến AA, BB, CC, DD, EE với 20 ≤ t ≤ 39 for t = 40 to 59 do => nội dung các biến AA, BB, CC, DD, EE thay đổi như sau: 43
 43. 43. t AA BB CC DD EE 40 FC87DEDF 32DE1CBA 53261901 F718E5CF 03D447F6 41 970A0D5C FC87DEDF 8CB7872E 53261901 F718E5CF 42 7F193DC5 970A0D5C FF21F7B7 8CB7872E 53261901 43 EE1B1AAF 7F193DC5 25C28357 FF21F7B7 8CB7872E 44 40F28E09 EE1B1AAF 5FC64F71 25C28357 FF21F7B7 45 1C51E1F2 40F28E09 FB86C6AB 5FC64F71 25C28357 46 A01B846C 1C51E1F2 503CA382 FB86C6AB 5FC64F71 47 BEAD02CA A01B846C 8714787C 503CA382 FB86C6AB 48 BF39337 BEAD02CA 2806E11B 8714787C 503CA382 49 123731C5 BF39337 AFAB40B2 2806E11B 8714787C 50 641DB2CE 123731C5 EEBCE4CD AFAB40B2 2806E11B 51 3847AD66 641DB2CE 4481CC71 EEBCE4CD AFAB40B2 52 E490436D 3847AD66 99076CB3 4481CC71 EEBCE4CD 53 27E9F1D8 E490436D 8E11EB59 99076CB3 4481CC71 54 7B71F76D 27E9F1D8 792410DB 8E11EB59 99076CB3 55 5E6456AF 7B71F76D 09FA7C76 792410DB 8E11EB59 56 C846093F 5E6456AF 5EDC7DDB 09FA7C76 792410DB 57 D262FF50 C846093F D79915AB 5EDC7DDB 09FA7C76 58 09D785FD D262FF50 F211824F D79915AB 5EDC7DDB 59 3F52DE5A 09D785FD 3498BFD4 F211824F D79915AB Bảng 45 : Giá trị của các biến AA, BB, CC, DD, EE với 40 ≤ t ≤ 59. for t = 60 to 79 do => nội dung các biến AA, BB, CC, DD, EE thay đổi như sau: t AA BB CC DD EE 60 D756C147 3F52DE5A 4275E17F 3498BFD4 F211824F 61 548C9CB2 D756C147 8FD4B796 4275E17F 3498BFD4 62 B66C020B 548C9CB2 F5D5B051 8FD4B796 4275E17F 63 6B61C9E1 B66C020B 9523272C F5D5B051 8FD4B796 64 19DFA7AC 6B61C9E1 ED9B0082 9523272C F5D5B051 65 19DFA7AC 5AD87278 ED9B0082 9523272C 101655F9 44
 44. 44. 66 0C3DF2B4 101655F9 0677E9EB 5AD87278 ED9B0082 67 78DD4D2B 0C3DF2B4 4405957E 0677E9EB 5AD87278 68 497093C0 78DD4D2B 030F7CAD 4405957E 0677E9EB 69 3F2588C2 497093C0 DE37534A 030F7CAD 4405957E 70 C199F8C7 3F2588C2 125C24F0 DE37534A 030F7CAD 71 39859DE7 C199F8C7 8FC96230 125C24F0 DE37534A 72 EDB42DE4 39859DE7 F0667E31 8FC96230 125C24F0 73 11793F6F EDB42DE4 CE616779 F0667E31 8FC96230 74 5EE76897 11793F6F 3B6D0B79 CE616779 F0667E31 75 6347DAB7 5EE76897 C45E4FDB 3B6D0B79 CE616779 76 A079B7D9 6347DAB7 D7B9DA25 C45E4FDB 3B6D0B79 77 860D21CC A079B7D9 D8FDF6AD D7B9DA25 C45E4FDB 78 5738D5E1 860D21CC 681E6DF6 D8FDF6AD D7B9DA25 79 42541B35 5738D5E1 21834873 681E6DF6 D8FDF6AD Bảng 46 : Giá trị của các biến AA, BB, CC, DD, EE với 60 A = AA + A = 42541B35 + 67452301 B = BB + B = 5738D5E1 + EFCDAB89 = 4706816A C = CC + C = 21834873 D = DD + D = 681E6DF6 + 10325476 E = EE + E ≤ t ≤ 79. = A9993E36 = D8FDF6AD + C3D2E1F0 = 9CD0D89D + 98BADCFE = BA3E2571 = 7850C26C Như vậy, kết quả ta thu được bản băm của bức thông điệp đầu vào a = “abc” với hàm băm SHA là: h(abc) = A9993E36 4706816A BA3E2571 7850C26C 9CD0D89D II.2.4.5. Một số hàm băm khác 1. RIPE – MD RIPE – MD được phát triển cho đề tài RIPE của cộng đồng Châu Âu. Thuật toán là một biến đổi của MD4, được thiết kế nhằm chống lại sự tấn công của những tên dòm ngó. Thuật toán cũng đưa ra văn bản đại diện có kích thước cố định là 128 bit. Hoạt động của thuật toán và sự sắp xếp thứ tự của các word có sự thay đổi so với MD4. Hơn nữa, có hai trường hợp 45
 45. 45. xảy ra trong thuật toán này: sự khác nhau về các hằng số được sử dụng và vấn đề xử lý song song. Sau mỗi lần xử lý một khối 512 bit, kết quả của cả hai trường hợp này được cộng thêm vào thành biến trong các thanh ghi. Điều này dường như làm cho thuật toán an toàn hơn, bảo mật hơn. 2. HAVAL Haval là một biến đổi của MD5. Nhưng điểm khác của nó với MD5, đó là nó xử lý các khối 1024 bit, thay vì 512 bit như MD5, và sử dụng tới 8 thanh ghi 32 bit. Số vòng xử lý của nó cũng dao động từ 3 đến 5 vòng, chứ không cố định vòng như MD4 hay MD5, mỗi vòng 16 bước. Văn bản đại diện mà nó đưa ra cũng không cố định ở một kích thước, có thể là 128 bit, 160 bit, 192 bit, 224 bit hoặc 256 bit. Haval thay thế các hàm logic đơn giản của MD5 bằng 7 hàm logic. Mỗi vòng sử dụng một hàm, nhưng mỗi bước lại là một phép hóan vị khác nhau được đưa ra lúc đầu vào. Đầu vào là các thông điệp mới, mỗi bước (ngoại trừ bước đầu tiên) sử dụng một hằng số mới. Thuật toán cũng có hai sự thay đổi luân phiên. TEMP = (f(j,A,B,C,D,E,F,G) <<< 7) + (H <<< 11) + M[i](r(j)) + K[j] H = G; G = F; F = E; E = D; D = C; C = B; B = A; A = TEMP 46
 46. 46. KẾT LUẬN Mã hoá thông tin là phần không thể thiếu trong trao đổi thông tin bí mật và bảo vệ hệ thống. Trong tài liệu này, chúng tôi đã trình bày các vấn đề chung cũng như các thuật toán cụ thể về một số hình thức mã hoá khác nhau. Các thuật toán toán mã hoá nói chung rất phức tạp và trong đó có những phần không được chính các tác giả của thuật toán không công bố. Do đó việc hiểu và triển khai các thuật toán mã hoá rất phức tạp. Tuy nhiên chúng tôi đã trình bày các thuật toán ở mức cụ thể để có thể triển khai. Chúng tôi cũng đã triển khai một số thuật toán và có chương trình đi kèm với tài liệu này. Trong tài liệu, chúng tôi muốn trình bày với người đọc một cách đơn giản và dễ hiểu nhất các thuật toán mã hoá. Do đó chúng tôi bỏ đi những phần triển khai phức tạp như trong các hệ thống thực. Mặc dù các thuật toán được sử dụng trong mạng Internet rất phức tạp và thường có nhiều chi tiết bổ xung từ thuật toán nguyên bản của tác giả, nhưng chúng đều dựa trên các thuật toán như DES, RSA, MD5, SHA mà chúng tôi đã chọn để trình bày trong tài liệu này. Chúng tôi rất hy vọng tài liệu này có ích cho người đọc. Có rất nhiều vấn đề liên quan với các thuật toán mã hoá mà chúng tôi đã trình bày ở trên. Ví dụ như các thuật toán DES, RSA, SHA được cải tiến thế nào để tăng tốc độ và độ an toàn? Làm thế nào để sử dụng các hệ thống mã hoá bí mật và mã hoá công khai để xác thực một cách an toàn? Việc xác thực trong các hệ thống Windows với hệ thống mã như thế nào? Chúng tôi rất hy vọng có cơ hội để trình bày các vấn đề này trong các tài liệu tiếp theo. 47
 47. 47. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Nguyễn Bính, “Mật mã, Lý thuyết và Thực hành”. [2]. Nguyễn Thúc Hải, “Mạng máy tính và các hệ thống mở”. [3]. Nguyễn Quốc Cường, “Internetworking với TCP/IP”. [4]. Nguyễn Hữu Việt Hưng, “Đại số đại cương”, Nhà xuất bản Giáo dục. [5]. Phạm Văn Ất, “Kĩ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao”, Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật. [6]. Phạm Văn Ất, “C++ và lập trình hướng đối tượng”, Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật. [7]. Bruce Schneier, “Applied Cryptography”. [8]. R.Rivest, B.Schneier, “Introduction to history and development of Hash Functions”. [9] R.Anderson and E.Biham, “A Fast New Hash Function”, Third International Workshop Proceedings, Springer – Verlag, 1996. [10]. Hans Debfs, Helmut Knebl, “Introduction to cryptography”. [11]. Douglas, “Cryptography, Theory and Practice”, CRT Press. [12]. M.Bellare, R.Canetti, and H.Karwwczyk, “Keying Hash Functions for Message Authentication”,. [13]. M.Blaze, W.Di_e, R.Rivest, B.Schneier, T.Shimomura, E.Thompson, and M.Weiner, “Key Lengths for Symmetric Ciphers to Provide Adequate Commercial Security”, Jan 1996. [14]. William Stallings, “Cryptography and Network Security”. [15]. Jennifer Sebery and Josef Pieprzyk, “Cryptography: an Introduction to Computer Security”, New York, Prentice Hall. [16]. Art Salomaa, Springz – Verlaz, Turku, “Puclic – Key Cryptography”. [17]. Carlisle Adams, Steve Lloyd, “Understanding PKI: Concepts, Standard and Development Considerations”. [18]. H.X.Mel, Deris M.Baker, “Cryptography Decrypte”. [19]. Jonh E. Herskey, “Cryptography Denystifield”. [20]. Nick Gallbreath, Nicholas Gallbreath, “Cryptography for Internet & Database Applications”. [21]. Stinson, “Library of Congress Cataloging in Publication Data”. 48

×