A közoktatás-fejlesztést szolgáló referencia-     intézmények szerepe és minősítése       Támop 3.1.7 projekt me...
 egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlat...
  a közoktatás fejlesztésének minősített  szolgáltató bázisai lesznek             eDidakt Pedagógiai Szol...
  Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító  oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő  pedagógiai módszereket alkalma...
  Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési  rendszert működtet, vállalja a külső  értékelésben való konstruktív ...
  Az IKT eszközöket és módszereket a  pedagógiai programjában foglaltak szerint  alkalmazza, valamint iskola esetén ...
  Bármely referenciaterületen regisztrált  intézmény új típusú felsőoktatási  gyakorlóhelyi, partnerintézményi minős...
  Referenciaintézmény  Több (minimum 2) összefüggő „jó gyakorlat:  Minősítési folyamatban szerepelnek majd!     ...
  Fenntartói támogatás az intézmény részvételéről a  referencia-intézményi minősítési folyamatban  Intézményi szintű...
  Felkészül a referencia-intézményi   szerepkörre és a szolgáltatások minőségi   nyújtására, vállalja az IFT maradé...
  A nevelőtestület egyetért azzal, hogy az  intézmény a „referencia-intézmény” címet  megszerezze, egyetért az intéz...
 Alapító okirat Pedagógiai program Intézményi Minőségirányítási Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend E...
 Képzések, felkészítések Szakértői, tanácsadó támogató szolgáltatások igénybevétele Az intézmény belső szakmai közrem...
  Szakmai megvalósítók megbízási díja  (járulékokkal) együttesen maximum:  - 1. kategória: legfeljebb 400.000 forint...
A  referencia-intézményi szolgáltatások nyújtásához szükséges, eszközök szerezhetőek be: – Irodabútor, irodai berende...
  Életkornak alárendelt tananyag és  tevékenységrendszer.  Sajátfejlesztésű tantárgyak, helyi igényekre  épülő tan...
  Nevelőtestületi rendszeres belső fórumok  Belső fejlesztő műhely; segítő párok (mentorok)  rendszere; hospitálás ...
  Pedagógusok közti együttműködés, az iskola  mint „szakmai műhely”.
•Pedagógusok  változatos intézményköziegyüttműködése.•Mentorpedagógusok•Horizontális tanulás regionális, térségi, kistérs...
  Team munka feltételei.  Fejlesztési terv  Hatáskör, felelősség tisztázott és jól  strukturált.
  Kidolgozott együttműködési formák.  Mérési eredmények alapján indított  fejlesztések.  Átgondolt önértékelési re...
  Esélyegyenlőségi terv  SNI integráció kezelése  Művészetoktatás, nyitás nem érdeklődő  családok tehetséges gyere...
  Előnyös különbözőség (Elismertség és ennek  a kommunikációs lehetőségei)  Hozzáadott érték (pl.: referencia intézm...
•  referencia területek stabilizálása•  referencia területek kiterjesztése,•  országos partnerek, nemzetközi jó gyakorl...
  A referencia-intézményi minősítés feltétele az  intézményi fejlesztési terv teljesítése  Az intézményi fejlesztési...
15 órás képzések: A referencia- intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás- szervezési...
  Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási  gyakorlóhely funkció vállalására (8 óra)  A gyakorlatvezető mentor-...
30 órás akkreditált képzések: Együttnevelés A kompetencia alapú nevelés-oktatás pedagógiája Korszerű oktatásszervezési,...
  Felkészülés a korszerű oktatásszervezési,  tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató  pedagógiai környezet...
  A referencia-intézményi tevékenységeket irányító team  kialakítása  Működési rend kidolgozása (hányszor, milyen re...
Referncia összegző 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Referncia összegző 2

1,984 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Referncia összegző 2

 1. 1. A közoktatás-fejlesztést szolgáló referencia- intézmények szerepe és minősítése Támop 3.1.7 projekt megvalósítása eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 1
 2. 2.  egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, szolgáltatásaiban publikálni és azt átadni képes intézmény eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2
 3. 3.  a közoktatás fejlesztésének minősített szolgáltató bázisai lesznek eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 3
 4. 4.  Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 4
 5. 5.  Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 5
 6. 6.  Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza, valamint iskola esetén használ valamilyen iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvert A fenntartó biztosítja és támogatja a referencia-intézményi működés lehetőségét Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 6
 7. 7.  Bármely referenciaterületen regisztrált intézmény új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyi, partnerintézményi minősítést is szerezhet, amennyiben ezen szolgáltatás nyújtására felkészült A referenciaterületek köre bővülhet Egy-egy intézmény akár több referenciaterületen is lehet mintaadó Új referenciaterület azonosítása egyeztetést, döntést igényel eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 7
 8. 8.  Referenciaintézmény Több (minimum 2) összefüggő „jó gyakorlat: Minősítési folyamatban szerepelnek majd! eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 8
 9. 9.  Fenntartói támogatás az intézmény részvételéről a referencia-intézményi minősítési folyamatban Intézményi szintű Esélyegyenlőségi terv Szolgáltatói szerepről Alapító okiratban: e tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek körébe eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 9
 10. 10.  Felkészül a referencia-intézményi szerepkörre és a szolgáltatások minőségi nyújtására, vállalja az IFT maradéktalan megvalósítását. „jó gyakorlat” Az intézmény minősített feladatellátási helye legalább két évig hálózati tanulási feladatokat lát el, referenciahelyi szolgáltatásokat nyújt a régió többi nevelési-oktatási intézménye számára EDUCATIO eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 10
 11. 11.  A nevelőtestület egyetért azzal, hogy az intézmény a „referencia-intézmény” címet megszerezze, egyetért az intézményvezetői nyilatkozatban foglaltakkal. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 11
 12. 12.  Alapító okirat Pedagógiai program Intézményi Minőségirányítási Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Esélyegyenlőségi program (helyzetelemzés és intézkedési terv) Az IMIP előző tanévi végrehajtásának értékelése Éves munkaterve Év végi beszámolója eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 12
 13. 13.  Képzések, felkészítések Szakértői, tanácsadó támogató szolgáltatások igénybevétele Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei Szakmai eszközfejlesztés eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 13
 14. 14.  Szakmai megvalósítók megbízási díja (járulékokkal) együttesen maximum: - 1. kategória: legfeljebb 400.000 forint - 2. kategória: legfeljebb 600.000 forint - 3. kategória: legfeljebb 900.000 forint eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 14
 15. 15. A referencia-intézményi szolgáltatások nyújtásához szükséges, eszközök szerezhetőek be: – Irodabútor, irodai berendezések – Laptop, személyi számítógép – Projektor – Nyomtató – Fénymásoló – Szkenner – Spirálozó gép – Kis értékű eszközök Immateriális javak beszerzése: - a beszerzett eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (pl. Office) eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 15
 16. 16.  Életkornak alárendelt tananyag és tevékenységrendszer. Sajátfejlesztésű tantárgyak, helyi igényekre épülő tananyagtartalmak. Moduláris tananyag-elrendezés lehetősége. A pedagógiai módszerek személyre szabottak és a képességfejlesztésre koncentrálnak Egyéni tanulás összehangolása a közösségi tanulássa
 17. 17.  Nevelőtestületi rendszeres belső fórumok Belső fejlesztő műhely; segítő párok (mentorok) rendszere; hospitálás Beépített önkorrekciós mechanizmusok - belső értékelési (önértékelési rendszeR) Nyitott iskola, nyílt órák gyakorlata. Rendszeres intézményközi kapcsolat a nevelést, oktatást segítő társzervezetekkel Nyitottság más oktatási intézmények felé.
 18. 18.  Pedagógusok közti együttműködés, az iskola mint „szakmai műhely”.
 19. 19. •Pedagógusok változatos intézményköziegyüttműködése.•Mentorpedagógusok•Horizontális tanulás regionális, térségi, kistérségi,mikrotérségi intézményi önszerveződéssel.•Regionálisan kiépülő hálózatkoordinációsközponttal való együttműködés•Azt az intézményi kört is hatókörébe vonja, melyeddig távol maradt az innovációtól.
 20. 20.  Team munka feltételei. Fejlesztési terv Hatáskör, felelősség tisztázott és jól strukturált.
 21. 21.  Kidolgozott együttműködési formák. Mérési eredmények alapján indított fejlesztések. Átgondolt önértékelési rendszer a MIP szabályozásban. Horizontális tanulási formák erősítése. IKT eszközhasználat erősítése. Kompetencia alapú oktatás
 22. 22.  Esélyegyenlőségi terv SNI integráció kezelése Művészetoktatás, nyitás nem érdeklődő családok tehetséges gyerekei felé Egyéni tanulási utak megteremtése Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása Nyitott oktatási – nevelési környezet megteremtése.
 23. 23.  Előnyös különbözőség (Elismertség és ennek a kommunikációs lehetőségei) Hozzáadott érték (pl.: referencia intézmény és a vendég intézmény szempontjából) Innovációs képesség fejlesztése
 24. 24. • referencia területek stabilizálása• referencia területek kiterjesztése,• országos partnerek, nemzetközi jó gyakorlatok, új intézmények bevonása.• jó gyakorlatok számának fejlesztése,• több szolgáltatás nyújtása,
 25. 25.  A referencia-intézményi minősítés feltétele az intézményi fejlesztési terv teljesítése Az intézményi fejlesztési terv megvalósításához a TÁMOP 3.1.7. pályázat nyújt forrást
 26. 26. 15 órás képzések: A referencia- intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás- szervezési feltételrendszer kialakítása Hálózati együttműködések és kapcsolatok PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció30 órás akkreditált képzés: A referenciahelyi mentor-pedagógusok felkészítése
 27. 27.  Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására (8 óra) A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése.(60 óra - akkreditált)I.3. Választható modul vezetők részére Vezetőképzés (30 óra - akkreditált)
 28. 28. 30 órás akkreditált képzések: Együttnevelés A kompetencia alapú nevelés-oktatás pedagógiája Korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazása15 órás képzés: Felkészülés az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek alkalmazására
 29. 29.  Felkészülés a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére Referencia-intézményi szerephez szükséges fejlesztések támogatása A referencia-intézményként való működés kiépítésének támogatása Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának támogatása 20-50 óra
 30. 30.  A referencia-intézményi tevékenységeket irányító team kialakítása Működési rend kidolgozása (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit) Rendszeres szakmai tantestületi műhelyek forgatókönyvének kialakítása Eljárásrend kidolgozása a jó gyakorlatok átadására Értékelő lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása 40 -60- 90 ó / 400 e – 900 eFt

×