Kompetencia előadás kern z_111119

1,860 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Kedves Zoltán, ha esetleg frissíti majd a 'Mit kell tudni az interaktív tábláról' c. előadását, kérem egészítse ki az infravörös érzékelős táblák azon fajtájával is, ahol az adó és a vevő a keretbe van beépítve, így ujjal és tollal is vezérelhető a tábla, valamint speciális toll nélkül is használható táblamásolóként. Az ilyen táblák acélkerámia felülettel is készülhetnek, vagyis alkalmasak filctollas használatra. Egyik vezető gyártújuk a Qomo. Üdv Herczog Gábor
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Introduce the Subjective Feeling Scale . (BOOKLET #2) Introduce 1 st question Fill the answer in on your booklet Introduce 2 nd question You can see that we have given the different levels of subjective feelings different zones and included some words that describe how you feel in each zone. Fill the answer in on your booklet. Audience Interaction Give me some feedback. How happy are you now on this scale? What words describe your emotional mood right now. Introduce 3 rd questions Now please mark how happy you want to be. What words describe how you want to feel? Let’s see how you can increase your happiness.
 • Kompetencia előadás kern z_111119

  1. 1. KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS
  2. 2. „ Ha azt csinálod, amit mindig is csináltál, akkor azt fogod kapni, amit mindig is kaptál.”
  3. 3. HELYZETKÉP, ELŐZMÉNYEK
  4. 4. Régi gazdaság - Új gazdaság <ul><li>az átlag számára készített program “kész ruha” </li></ul><ul><li>földrajzilag adott intézmények (helyi) </li></ul><ul><li>izolált </li></ul><ul><li>egyénre szabott programok </li></ul><ul><li>nagy nevű intézmények, híres tanárok </li></ul><ul><li>virtuális tanuló közösségek </li></ul>
  5. 5. Régi gazdaság - Új gazdaság <ul><li>egy szakma </li></ul><ul><li>alkalmazottak és vezetők </li></ul><ul><li>biztonság </li></ul><ul><li>életen át tartó tanulás </li></ul><ul><li>teamek </li></ul><ul><li>kockázat </li></ul>
  6. 6. <ul><li>tárgyi tudás </li></ul><ul><li>ipari társadalom </li></ul><ul><li>személyes kapcsolat (face to face) </li></ul><ul><li>kommunikáció </li></ul><ul><li>hagyományos okt. intézmények </li></ul><ul><li>utasítások </li></ul><ul><li>konstruktív tudás </li></ul><ul><li>tanuló társadalom </li></ul><ul><li>számítógépre épülő </li></ul><ul><li>kommunikáció </li></ul><ul><li>flexibilis innovativ szervezetek </li></ul><ul><li>egyénre szabott tanulás </li></ul>Régi gazdaság - Új gazdaság
  7. 7. Milyen mérföldköveket tűztek ki az európai oktatás számára 2002-ben az EU-s célok eléréséhez?
  8. 8. 2006? 1998 Ismeret és/vagy képesség ?
  9. 9. PISA 2003 (mat.)
  10. 10. H
  11. 11. A PISA felmérésben a két szélső státuscsoport teljesítménye - természettudomány
  12. 12. Közel azonos esélyek Nagy esély-különbségek Átlag feletti teljesítmény Átlag alatti teljesítmény PISA 2003 Finnország Izland -> Lettország Portugália ↑ Spanyolország Görögország ↑ Hollandia Írország Svédország ↓ Dánia Csehország ↑ Olaszország ↓ Luxemburg ↑ Törökország Norvégia ↓ Új-Zéland Lengyelország ↓ Franciaország Németország Ausztria MAGYARORSZÁG Szlovákia
  13. 13. CAROLL-MODELL tanulási alkalom tanulásra fordított idő kitartás a tanulásban sikeres tanulás = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– tanuláshoz szükséges idő tanulási képesség a tanítás megértésének képessége a tanítás minősége
  14. 15. Az Oktatási Minisztérium Középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája - a fejlesztéspolitika prioritásai (nyilvános: 2004. január óta) <ul><li>Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén </li></ul><ul><li>Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése </li></ul><ul><li>Az oktatás minőségének fejlesztése </li></ul><ul><li>A pedagógus szakma fejlődésének támogatása </li></ul><ul><li>Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése </li></ul><ul><li>Az oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése </li></ul><ul><li>A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása </li></ul>
  15. 16. A „tartalom” megújítása <ul><li>Új típusú kimeneti követelmények a tanulók számára (új érettségi 2005-től) </li></ul><ul><li>Módszertani megújítás a pedagógus szakmában (projektmunka, kooperatív tanulás, együttnevelés, fejlesztő értékelés, e-tanulás, egyénre szabott oktatás, Sulinet Digitális Tudásbázis,…) </li></ul><ul><li>Új típusú tanárképzés (a törvényi felhatalmazás már megvan, pl. + 30 gyakorlati kredit, azaz + féléves iskolai gyakorlat , a mesterképzés KKK-ban: érzelmi intelligencia is ) </li></ul><ul><li>biztosabb alapkészségek </li></ul><ul><li>használhatóbb tudás </li></ul>
  16. 17. A tényleges változás megvalósulásához intézményi, fenntartói és országos szinten egyaránt szükséges alapvető feltételek: <ul><li>szemlélet </li></ul><ul><li>akarat </li></ul><ul><li>hozzáértés </li></ul><ul><li>pénz </li></ul>
  17. 18. KULCSKVALIFIKÁCIÓK <ul><li>önálló tanulás </li></ul><ul><li>rugalmasság </li></ul><ul><li>kreativitás </li></ul><ul><li>önálló információszerzés és feldolgozás </li></ul><ul><li>team munka </li></ul><ul><li>önállóság </li></ul><ul><li>terhelhetőség </li></ul><ul><li>információs és kommunikációs technikák és technológiák ismerete és kezelése </li></ul><ul><li>kommunikáció ... </li></ul>
  18. 19. A kompetencia fogalma pedagógiai - pszichológiai megközelítésből <ul><li>Amikor a kompetenciáról beszélünk, akkor a legtágabb értelemben vett intelligenciáról szólunk: a “mit” egyszerű tudásán túl a “hogyan” tudását is magába foglaló operatív intelligenciáról. A kompetencia ugyanis akcióra vonatkozik , a környezet megváltoztatására csakúgy, mint a környezethez való alkalmazkodásra . (Bruner) </li></ul>
  19. 20. Mi a kompetencia? <ul><li>„ Képesség a komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására” </li></ul><ul><li>- kognitív és praktikus képességek </li></ul><ul><li>- attitűdök </li></ul><ul><li>- emóciók </li></ul><ul><li>- értékek </li></ul>
  20. 21. A kompetencia fogalma általánosan értelmezve <ul><li>Mentális vagy fizikai cselekvőképesség egy komplex, dinamikus, nem teljesen meghatározott (determinált) szituációban </li></ul><ul><li>képesség és attitűd a szakmai és magánélet szervezésére változó körülmények között </li></ul><ul><li>nemcsak egyéni, hanem társadalmi jelenség is. </li></ul><ul><li>(Hartmann és Erpenbach nyomán) </li></ul>
  21. 22. A kompetencia fogalma az emberi erőforrás gazdálkodás szempontjai alapján <ul><li>Igény: Előre jelezhető és mérhető teljesítmény,megalapozott munkaerő fejlesztés </li></ul><ul><li>Kompetencia: egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel </li></ul>
  22. 23. Kulcskompetenciák (Európai Bizottság, 2002) <ul><li>olvasás, írás, számolás </li></ul><ul><li>idegen nyelv </li></ul><ul><li>információs és kommunikációs technikák </li></ul><ul><li>általános (tartalom-független) kompetenciák </li></ul><ul><ul><ul><li>szociális kompetenciák </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>problémamegoldó képesség </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kreativitás és motiváció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tanulás képessége stb . </li></ul></ul></ul><ul><li>olvasás, szövegértés </li></ul><ul><li>idegen nyelvi </li></ul><ul><li>információs és kommunikációs technológiák </li></ul><ul><li>matematika – logika </li></ul><ul><li>szociális, életviteli és környezeti </li></ul><ul><li>életpálya-építési </li></ul>A HEF OP 3.1 intézkedésben fejlesztendő kompetenciaterületek
  23. 24. Kulcskompetenciák OECD <ul><li>1. Autonóm cselekvés </li></ul><ul><li>- a cselekvés összefüggéseinek látása </li></ul><ul><li>- saját élettervek kialakítása és önálló vezetése </li></ul><ul><li>- jogok, érdekek érvényesítése és védelme </li></ul>
  24. 25. Kulcskompetenciák <ul><li>2. Az eszközök interaktív használata </li></ul><ul><li>- a nyelv, a szimbólumok és a szövegek interaktív kezelése </li></ul><ul><li>- az ismeretek használata </li></ul><ul><li>- az új információs technológia használata </li></ul>
  25. 26. Kulcskompetenciák <ul><li>3. Szociálisan heterogén környezetben való működés </li></ul><ul><li>- másokkal való kapcsolatépítés </li></ul><ul><li>- csoportmunkában való együttműködés </li></ul><ul><li>- konfliktuskezelés és megoldás </li></ul>
  26. 27. JÖVŐKÉP?!
  27. 28. Tanári kompetenciák <ul><li>Hagyományos </li></ul><ul><li>tanítási tevékenység </li></ul><ul><li>a tanítás tervezése </li></ul><ul><li>a szakma közvetítője </li></ul><ul><li>Újabb </li></ul><ul><li>curriculum fejlesztés </li></ul><ul><li>tanácsadó </li></ul><ul><li>a mobilitás közvetítője </li></ul>
  28. 29. A tanári kompetencia fejlesztése <ul><li>Pedagógiai kultúra </li></ul><ul><li>- humán és tárgyi környezet </li></ul><ul><li>- tevékenység </li></ul><ul><li>Mit? Hogyan? Kivel? </li></ul><ul><li>Miért? </li></ul>
  29. 30. A szép, új tanár <ul><li>A tantárgy ismerete </li></ul><ul><ul><ul><li>A tanár tisztában van az általa tanított tárgyak alapvető fogalmaival, megismerési eszközeivel és képes olyan tanulási tapasztalatokat szervezni, melyek a tanulók számára is értelmezhetővé tenni azokat. </li></ul></ul></ul>
  30. 31. Az emberi fejlődés és tanulás ismerete <ul><li>A tanár tisztában van a gyerekek fejlődésének és tanulásának sajátosságaival, képes olyan tanulási lehetőségeket teremteni, amelyek elősegítik a gyerekek intellektuális, szociális és személyes fejlődését. </li></ul>
  31. 32. Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez <ul><li>A tanár tisztában van a tanulók eltérő tanulási képességeivel, megközelítésmódjával, s ezekhez igazodó oktatási helyzeteket teremt. </li></ul>
  32. 33. Többféle oktatási stratégia alkalmazása <ul><li>A tanár az oktatási stratégiák széles körét ismeri és alkalmazza, amelyek előmozdítják a tanulók kritikus gondolkodásának, problémamegoldásának fejlődését. </li></ul>
  33. 34. Motivációs és tanulásszervezési készségek <ul><li>A tanár tisztában van az egyéni és csoportos motiváció jelentőségével és képes olyan tanulási környezet megteremtésére, amely kedvez a pozitív társas interakciónak, a tanulásban való aktív részvételnek és az önmotiválásnak. </li></ul>
  34. 35. Kommunikációs kézségek <ul><li>A tanár felhasználja a szóbeli, nonverbális és médiakommunikációs technikákat a tanulók aktív felfedezésének, együttműködésének előmozdítására. </li></ul>
  35. 36. Szakmai elkötelezettség és felelősség <ul><li>A tanár olyan reflektív gyakorlati szakember, aki folyamatosan értékeli saját döntéseinek és cselekvéseinek másokra gyakorolt hatását. </li></ul>
  36. 37. Együttműködés <ul><li>A tanár igyekszik kapcsolatot teremteni kollégáival, a szülőkkel és a környező társadalom képviselőivel annak érdekében, hogy a tanulók számára kedvező feltételeket teremtsen és tanulásukat elősegítse. </li></ul>
  37. 38. A tanulás nem függetleníthető a gyerekek érzelmeitől. Az érzelmi pallérozottság legalább olyan fontos része a műveltségnek, mint a matematikában vagy az olvasásban való jártasság. Karen Stone Mc Crown
  38. 39. Érzelmi intelligencia Az érzelmi információ feldolgozás olyan formája, amely magába foglalja a saját érzelmek és mások érzelmeinek pontos értékelését, az érzelem megfelelő kifejezését és olyan szabályozását, ami javítja az élet minőségét.
  39. 40. Prezentációs stratégiák (Knausz Imre nyomán) <ul><li>Jellemző prezentációs stratégia: A tanár tud valamit, amit a tanulók nem tudnak, meg kell mondani nekik </li></ul><ul><li>Tipikus módszerek: tanári előadás, elbeszélés, magyarázat, szemléltetés, tanári kérdezés tehát minden olyan helyzet, amikor alapvetően a tanár beszél az egész osztálynak, és a tanulóknak rá kell figyelnie. </li></ul>
  40. 41. „ Én tudom, hogy mi a jó neked!” <ul><li>Új tanári kompetenciák = </li></ul><ul><li>Új tanulói kompetenciák fejlesztése </li></ul>
  41. 42. Válaszok <ul><li>A tartalom kiválasztása és megújítása (magtanterv – a gondolkodás tanterve) </li></ul><ul><li>A gondolkodás fejlesztése ( ismeret, megértés, feldolgozás , alkalmazás, értékelés ) </li></ul><ul><li>A tanulási képesség fejlesztése </li></ul><ul><li>A tanulni akarás fejlesztése </li></ul>
  42. 43. SZEMLÉLETVÁLTÁS <ul><li>Érzelmi azonosulás </li></ul><ul><li>Újítások a pedagógiai munkában </li></ul><ul><li>- többletráfordítás energiában </li></ul><ul><li>- többletráfordítás időben </li></ul><ul><li>Új pedagógusmodell: fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása és segítése </li></ul><ul><li>Kompetenciaalapúságot magáénak valló szakmai elkötelezettség: </li></ul><ul><li>képességfejlesztést új tartalommal bővítő, együttműködést, tevékenység központúságot, problémamegoldást, kreativitást fejlesztő </li></ul>
  43. 44. Ugye lehet így is fejlődni? (TIOK)
  44. 46. Ugye ez is fontos?
  45. 47. A szubjektiv életminőség zónái © 2003 Endorphin Zone, Inc. All rights reserved. Relax ált nyugis élvezetes örömteli izgalmas Semmi különös haragos Mérges elégedett borzalmasan aggódó rettegek eksztatikus vicces Depress ziós Negativ Pozitiv Hogyan irnád le, hogy érzed magad a nap nagy részében ? békés kimerült unatkozó És hogyan szeretnéd érezni magad ? -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Öngyilkos zóna Gyógyszeres zóna Koktél zóna K omfort zóna Flow zóna
  46. 48. IKT az oktatási intézményekben „ A világpiacon összesen öt számítógép iránt lesz kereslet.” (Thomas Whatson, az IBM egykori elnöke, 1943.)
  47. 50. A FELMÉRÉS CÉLJA A FELMÉRÉS PARAMÉTEREI A LEBONYO- LÍTÁS AZ ISKOLAI JELENTÉS AZ ISKOLAI SZOFTVER HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK Az iskola tanulói által képviselt un. hozott érték alapján becsült teljesítmény (T b ) és az iskola tanulói által ténylegesen elért teljesítmény (T t ) különbsége (Vári Péter, 2004). A Hozzáadott Pedagógiai Érték (HPÉ) Definíciója: HPÉ = T t - T b Számítása:
  48. 51. A FELMÉRÉS CÉLJA A FELMÉRÉS PARAMÉTEREI A LEBONYO- LÍTÁS AZ ISKOLAI JELENTÉS AZ ISKOLAI SZOFTVER HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK Az iskola tanulóinak tanulási teljesítményét leginkább befolyásoló szocio-kulturális és szocio-ökonomiai tényezőkből képzett index. H ozott É rt é k Index (HÉI) Összetevői (súlyarányaikkal): <ul><li>Szülők iskolai végzettsége (45%) </li></ul><ul><li>Tanulást segítő eszközök: otthoni könyvek száma (30%) saját könyvek száma (10%) </li></ul><ul><li>Otthon felszereltsége: számítógép (10%) gépkocsi ( 5%) </li></ul>
  49. 52. A FELMÉRÉS CÉLJA A FELMÉRÉS PARAMÉTEREI A LEBONYO- LÍTÁS AZ ISKOLAI JELENTÉS AZ ISKOLAI SZOFTVER HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK <ul><li>Iskola </li></ul>Becsült teljesítmény görbéje A teljesítménygörbe alatti Hozzáadott Pedagógiai Érték (-) valójában a ki nem használt lehetőséget jelenti
  50. 53. A FELMÉRÉS CÉLJA A FELMÉRÉS PARAMÉTEREI A LEBONYO- LÍTÁS AZ ISKOLAI JELENTÉS AZ ISKOLAI SZOFTVER HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK Általános iskolák
  51. 54. MITŐL JÓ EGY ISKOLA?
  52. 55. ÚJ IRÁNYZATOK
  53. 56. Mi a kompetencia? tudás + képességek + attitűdök ismeretek alkalmazás AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 2005 Az alapoktatás és szakképzés végére a fiatalokban ki kell alakulnia a kulcskompetenciák egy olyan szintjének, amely felvértezi őket a felnőttlétre, és ezeket a kompetenciákat az élethosszig tartó tanulás részeként egész életük során fejleszteniük, gondozniuk és frissíteniük kell.
  54. 57. <ul><li>Anyanyelven folytatott kommunikáció </li></ul><ul><li>Idegen nyelveken folytatott kommunikáció </li></ul><ul><li>Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén </li></ul><ul><li>Digitális kompetencia </li></ul><ul><li>A tanulás (meg)tanulása </li></ul><ul><li>Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia </li></ul><ul><li>Vállalkozói kompetencia </li></ul><ul><li>Kulturális kifejezőkészség </li></ul>Kulcskompetenciák Európai Bizottság 2005 A kompetenciafejlesztés területei
  55. 58. komplex taneszközegyüttes tanulói eszközök tanári eszközök A programcsomag elemei program-tanterv értékelő eszközök koncepció modulok rendszere digitális eszközök támogató rendszer továbbképzés + mentorálás kompetencia képességek rendszere Példa : Példa :
  56. 59. A programcsomagok típusai teljes műveltségterületi rendszer szövegértés-szövegalkotás kereszttantervi modulok A B C tanórán kívül feldolgozható programok magyar nyelv és irodalom történelem földrajz kémia biológia fizika például:
  57. 60. <ul><li>ismeretátadás és képességfejlesztés </li></ul><ul><li>reális tananyagmennyiség </li></ul>Alapelvek <ul><li>tanulóközpontú, differenciált módszertan </li></ul><ul><li>változatos tanulásszervezési megoldások </li></ul><ul><li>tevékeny tanulói magatartás </li></ul><ul><li>gondolkodási műveletek képességfejlesztése </li></ul><ul><li>problémamegoldási stratégiák kialakítása </li></ul><ul><li>együttműködés </li></ul><ul><li>esélyteremtés </li></ul>
  58. 61. KOMPETENCIA ALAPÚ KÉPZÉS <ul><li>Olyan képzés, mely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanuló ismeri a megszerzendő kompetenciákat és a kompetencia megszerzését mérő-értékelő módszereket is. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált módon mérik. </li></ul><ul><li>A pedagógus a tananyaghoz kapcsolódó problémát vet fel, a tanulók önállóan, vagy csoportokban keresik a megoldásokat, tehát nem készen kapják a tudást. A tudásért dolgozni kell, a tanulók aktív részt vevői a tudás megszerzésének, a pedagógus irányít. </li></ul>
  59. 62. Info-kommunikációs Technológia (IKT) <ul><li>Infrastruktúra fejlesztése </li></ul><ul><li>(Szoftver/hardver/hálózat) </li></ul><ul><li>Továbbképzések </li></ul><ul><li>Digitális tananyag </li></ul>
  60. 63. Komplex E-learning rendszer Tanulás- menedzsment rendszer (LMS) Tartalom- menedzsment rendszer SDT (LCMS) Oktatási portálok-adatbázisok; NDA; NAVA; … . Felhasználó import/export import/export hivatkozás
  61. 64. Tananyagok elérése az SDT-ben <ul><li>Tantárgyak bejárási útvonalának megjelenítése az SDT portálról </li></ul><ul><li>Tallózás </li></ul><ul><li>Keresés </li></ul><ul><li>Könyvjelzők </li></ul>
  62. 65. Módszertani tartalmak, szolgáltatások az SDT-ben <ul><li>Tanítási-tanulási információk </li></ul><ul><li>Bejárási útvonalak (gráfok) </li></ul><ul><li>Módszertani információk, tulajdonságok </li></ul><ul><li>Adott tananyaghoz kapcsolódó speciális gyűjtemények </li></ul>
  63. 66. Tanári lehetőségek SDT tananyag és tananyagelem felhasználása SDT tananyag off-line lejátszása SDT tananyag átszerkesztése Új, SDT kompatíbilis tananyag készítése, akár munkacsoportban is Kollaboratív eszközök a tanórán, szakkörön, projektmunka során
  64. 67. Dolgozzunk együtt azért, hogy nekik jobb legyen!

  ×