Laat ict werken voor het onderwijsmeer doenmet ictOlaf de Groot30 januari 2013twitter @olafiolio
Wie ben ik?
Ik vind rekenen op de computer makkelijker       dan uit het boek‘  Ik kan me op de computer veel beter      ...
Wat gebeurt er om u heen?PersonalisatieAansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Resultaten van leerlingenvo...
Start met visie
SamenwerkingLeiderschap          Visie             Deskundigheid          Content     ...
Visieversneller
Gedragen visie over•  Gewenst leergedrag•  Didactiek nu en straks•  Mediawijsheid•  Taal- en rekenbeleid•  Rol van de...
MobielAl 2,8 miljoen Nederlandershebben een tablet.Stijging 1miljoen per halfjaar!
Geen mening hebben is geen optie
Wat verwachten ouders van school?• een actieve rol in digitale - en online opvoeding;• een heldere visie op kinderen en i...
Urgenties:veranderende jeugdtechnologie steeds ingrijpenderdringende vragen vanuit werkgeversveranderende arbeidsrelatiewe...
Rollen veranderen, wie leert ze...•   omgaan met onzekerheid•   omgaan met profielen•   flexibiliteit•   mondiaal ...
Maar hoe?
Laat ICT werken voor het onderwijs               Adaptief         Digitaal       leermateria...
Onmiddellijke feedback
Winst uit integratie            leerproces          organisatie             verant-   ...
Adaptief en digitaalleermateriaal
Bewegen met ICT
Onderzoek speciaal onderwijs
Hiervoor nodig Goed (samen-)werkende systemen Criteria voor docenten Goed werkende keten Vanzelfsprekende infrastructuur
Kader voor Ict-bekwaamheid (professionalisering)30
Vraag:Gezien het voorgaande:is het terecht dat we de leerkrachtzelf de keuze laten of zij/hij digitaletechnologie integree...
Weten van de Meerwaarde van ictIn het primair proces:         In het secundair proces :  de motivatie neemt toe...
Opdracht voor ontwikkeling• Een duurzame standaard voor ict-bekwaamheid van leraren• Op basis van voorbeelden gebaseerd o...
Vanuit het beroep van de leraar!
Bijvoorbeeld
ictbekwaamheid.kennisnet.nl    ictbekwaamheid.kennisnet.nl
Inhoud en toepassingen
Traditionele keten van Auteur tot School
Digitale keten van Auteur tot School
www.groengelinkt.nl
Diploma Veilig Internet
Infrastructuur"Ict is straks net als water, het komt uit de kraan en hoe het  er komt maakt niet uit.“  Aad van der Dr...
Vraag: Wie kan de rol van de leerkracht in de 21ste    eeuw omschrijven in 1 zin?
“De leerkracht van de 21ste eeuw is net een irritante kleuter, altijd maar vragenwaarom, waarom, waarom”         ...
T-Pack…..        Techniek/ICT Pedagogiek/didactiek         Vak
Brainstorm
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie

324 views
264 views

Published on

Presentatie door Olaf de Groot, gegeven aan Stichting SPON

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Instellingenwerken op verschillendemanierenaandezepersonalisatie. Bijvoorbeeld door betekenisvolle leer- en werksituatiesterealiseren die aansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Of door de resultaten van leerlingentevolgenomzotijdigtekunnenbepalen of leerlingen extra ondersteuningnodighebben of juistmeeruitdagingaankunnen. Centraal in ditallesstaat de kwaliteit van de leraar. Naast het goedopleiden en selecteren van leraren, zijn managers en bestuurdersnodig die hunmedewerkersstimuleren, belonen en zonodigsanctioneren. Nietvoorniets is professionaliseringéén van de belangrijkstethema’s in het onderwijs. Instellingenzelfwerkenopbrengstgericht, Zestellenhogeeisenaan het eigenfunctioneren en de behaalderesultaten en evaluerenstructureel of de gesteldedoelenzijnbehaald. Dezewilomtepresterenkomtvoortuiteenpositieveschoolcultuurwaarinverschillen het uitgangspuntzijn en alspositiefwordenbeoordeeld en is gericht op de doorlopendeleerlijnrichtingwerk of vervolgopleiding.
 • De randvoorwaardenVisieDe opvatting van eeninstelling over kwalitatiefgoed en doelmatig onderwijs en de wijzewaaropzedatwilrealiseren. De visieomvat de ambities en gaat in op de rol van medewerkers, leerlingen en hunouders en op de randvoorwaarden die nodigzijnomdezeambitiesteverwezenlijkenDeskundigheidDe benodigdecompetenties van medewerkers in het onderwijs om ict adequaat in tekunnenzetten: §  deict-bekwaamheidvanleraren;hunkennis,kundeenhoudingtegenoverictinhet pedagogisch-didactischhandelen, in het werken in de schoolcontextalsbij de eigenprofessioneleontwikkeling, §  dedeskundigheidvanmanagersenbestuurdersomictintezettenomdeambitiesvande instellingterealiseren en medewerkerstefaciliteren ict bekwaamteworden, §  dedeskundigheidvanhetonderwijsondersteunendpersoneelomicttelatenwerkenvoor leraren en managers. Inhoud en toepassingenDe informatie, educatieve content en software die gebruiktwordt in eeninstelling: §  digitaalleermateriaaldatspeciaalgemaaktisvoorhetonderwijsenalgemene kennisbronnen, §  digitalestuur-enverantwoordingsinformatie, §  educatievesoftwarepakketenenict-systemenzoalseenelektronischeleeromgeving,een leerlingvolgsysteem of administratiepakketten, §  generiekekantoortoepassingenenapps,roosterpakketenenHRMtools. InfrastructuurDe infrastructuurgaat over de beschikbaarheid en kwaliteit van devices en overige hardware, netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteitbinnen het onderwijs. Daarbijgaat het omvaste en draadlozeverbindingen, digitaleschoolborden, bureaucomputers, laptops, tablets en mobieletelefoons, maar ookomkeuzeswaardezetoepassingendraaien: op eigen servers of via de cloud. Tenslottewordt het beheer en onderhoud van dezeinfrastructuurmeegenomen. Visie – visieversneller en visiebijeenkomstInformatiemanagement – Richten van ICTDeskundigheid – kader ict-bekwaamheid21st Century skills en mediawijsheidLeermiddelen – Netwerk Po-raadInfrastructuur – LeidraadInfrastructuur
 • Social media in sohttp://www.youtube.com/watch?v=HcEBUuvcXf0&feature=player_embedded tiktegelhttp://www.youtube.com/watch?v=dfHoPahaHxY&feature=player_embedded verstandelijkbeperkt en iPadhttp://www.youtube.com/watch?v=ZstbhmSNf_g&feature=player_embedded augmented reality en fysiotherapiehttp://www.youtube.com/watch?v=vrB27YPE8nI&feature=player_embedded kinect en fysiotherapiehttp://www.youtube.com/watch?v=TyssU6VXNoU&list=PL82FFB03FE6D9AE90&index=47&feature=plpp_video ditzijnze…….
 • Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie

  1. 1. Laat ict werken voor het onderwijsmeer doenmet ictOlaf de Groot30 januari 2013twitter @olafiolio
  2. 2. Wie ben ik?
  3. 3. Ik vind rekenen op de computer makkelijker dan uit het boek‘ Ik kan me op de computer veel beter concentreren’
  4. 4. Wat gebeurt er om u heen?PersonalisatieAansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Resultaten van leerlingenvolgen om tijdig te kunnen bepalen of leerlingen ondersteuning nodig hebben ofmeer uitdaging aan kunnen.ProfessionaliseringDe kwaliteit van de leraar.PresterenInstellingen stellen hoge eisen aan het eigen functioneren en de behaalderesultaten en evalueren structureel of de gestelde doelen zijn behaald
  5. 5. Start met visie
  6. 6. SamenwerkingLeiderschap Visie Deskundigheid Content Ict-infrastructuur Secundair proces: gebruik van ict bij het Primair proces: gebruik van ict bij het leren organiseren, sturen en verantwoorden Gemeten opbrengsten Claims Verhoogde Betere Versnelling Efficiency Effectievere Transparanti Trans- Professionali Professiona- motivatie leerprestaties leerproces winst sturing parantie e lisering sering Meer leerrendement Doelmatige organisatie
  7. 7. Visieversneller
  8. 8. Gedragen visie over• Gewenst leergedrag• Didactiek nu en straks• Mediawijsheid• Taal- en rekenbeleid• Rol van de leerkracht• …en dan ict!
  9. 9. MobielAl 2,8 miljoen Nederlandershebben een tablet.Stijging 1miljoen per halfjaar!
  10. 10. Geen mening hebben is geen optie
  11. 11. Wat verwachten ouders van school?• een actieve rol in digitale - en online opvoeding;• een heldere visie op kinderen en internet;• ouderavonden over dit onderwerp;• schoolopdrachten met computer en internet;• kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken;• een ‘levende’ schoolwebsite voor ouders en kind;• vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen.
  12. 12. Urgenties:veranderende jeugdtechnologie steeds ingrijpenderdringende vragen vanuit werkgeversveranderende arbeidsrelatiewensen ouders en leerlingenmeer doen met minderomgaan met verschillen, maatwerk, passend onderwijs
  13. 13. Rollen veranderen, wie leert ze...• omgaan met onzekerheid• omgaan met profielen• flexibiliteit• mondiaal denken• ondernemerschap• open staan voor nieuwe zaken?
  14. 14. Maar hoe?
  15. 15. Laat ICT werken voor het onderwijs Adaptief Digitaal leermateriaal Materiaal Persoonlijke Learning Leeromgeving Analytics
  16. 16. Onmiddellijke feedback
  17. 17. Winst uit integratie leerproces organisatie verant- woording
  18. 18. Adaptief en digitaalleermateriaal
  19. 19. Bewegen met ICT
  20. 20. Onderzoek speciaal onderwijs
  21. 21. Hiervoor nodig Goed (samen-)werkende systemen Criteria voor docenten Goed werkende keten Vanzelfsprekende infrastructuur
  22. 22. Kader voor Ict-bekwaamheid (professionalisering)30
  23. 23. Vraag:Gezien het voorgaande:is het terecht dat we de leerkrachtzelf de keuze laten of zij/hij digitaletechnologie integreert in haar/zijnonderwijs?
  24. 24. Weten van de Meerwaarde van ictIn het primair proces: In het secundair proces : de motivatie neemt toe;  tijdsbesparing de leerprestaties verbeteren;  verbeterde transparantie het leerproces wordt efficiënter.  betere sturing  hogere professionaliteit
  25. 25. Opdracht voor ontwikkeling• Een duurzame standaard voor ict-bekwaamheid van leraren• Op basis van voorbeelden gebaseerd op aangetoonde meerwaarde• Voor HR-beleid op scholen en eindtermen van lerarenopleidingen.• Generiek en bovensectoraal (PO/VO/MBO).• Nauwe aansluiting op algemene bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie).
  26. 26. Vanuit het beroep van de leraar!
  27. 27. Bijvoorbeeld
  28. 28. ictbekwaamheid.kennisnet.nl ictbekwaamheid.kennisnet.nl
  29. 29. Inhoud en toepassingen
  30. 30. Traditionele keten van Auteur tot School
  31. 31. Digitale keten van Auteur tot School
  32. 32. www.groengelinkt.nl
  33. 33. Diploma Veilig Internet
  34. 34. Infrastructuur"Ict is straks net als water, het komt uit de kraan en hoe het er komt maakt niet uit.“ Aad van der Drift, docent en ict-coördinator
  35. 35. Vraag: Wie kan de rol van de leerkracht in de 21ste eeuw omschrijven in 1 zin?
  36. 36. “De leerkracht van de 21ste eeuw is net een irritante kleuter, altijd maar vragenwaarom, waarom, waarom” #21learners
  37. 37. T-Pack….. Techniek/ICT Pedagogiek/didactiek Vak
  38. 38. Brainstorm

  ×