Your SlideShare is downloading. ×
0
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Stichting Spon 30 januari 2013 openings presentatie

218

Published on

Presentatie door Olaf de Groot, gegeven aan Stichting SPON

Presentatie door Olaf de Groot, gegeven aan Stichting SPON

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
218
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Instellingenwerken op verschillendemanierenaandezepersonalisatie. Bijvoorbeeld door betekenisvolle leer- en werksituatiesterealiseren die aansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Of door de resultaten van leerlingentevolgenomzotijdigtekunnenbepalen of leerlingen extra ondersteuningnodighebben of juistmeeruitdagingaankunnen. Centraal in ditallesstaat de kwaliteit van de leraar. Naast het goedopleiden en selecteren van leraren, zijn managers en bestuurdersnodig die hunmedewerkersstimuleren, belonen en zonodigsanctioneren. Nietvoorniets is professionaliseringéén van de belangrijkstethema’s in het onderwijs. Instellingenzelfwerkenopbrengstgericht, Zestellenhogeeisenaan het eigenfunctioneren en de behaalderesultaten en evaluerenstructureel of de gesteldedoelenzijnbehaald. Dezewilomtepresterenkomtvoortuiteenpositieveschoolcultuurwaarinverschillen het uitgangspuntzijn en alspositiefwordenbeoordeeld en is gericht op de doorlopendeleerlijnrichtingwerk of vervolgopleiding.
 • De randvoorwaardenVisieDe opvatting van eeninstelling over kwalitatiefgoed en doelmatig onderwijs en de wijzewaaropzedatwilrealiseren. De visieomvat de ambities en gaat in op de rol van medewerkers, leerlingen en hunouders en op de randvoorwaarden die nodigzijnomdezeambitiesteverwezenlijkenDeskundigheidDe benodigdecompetenties van medewerkers in het onderwijs om ict adequaat in tekunnenzetten: §  deict-bekwaamheidvanleraren;hunkennis,kundeenhoudingtegenoverictinhet pedagogisch-didactischhandelen, in het werken in de schoolcontextalsbij de eigenprofessioneleontwikkeling, §  dedeskundigheidvanmanagersenbestuurdersomictintezettenomdeambitiesvande instellingterealiseren en medewerkerstefaciliteren ict bekwaamteworden, §  dedeskundigheidvanhetonderwijsondersteunendpersoneelomicttelatenwerkenvoor leraren en managers. Inhoud en toepassingenDe informatie, educatieve content en software die gebruiktwordt in eeninstelling: §  digitaalleermateriaaldatspeciaalgemaaktisvoorhetonderwijsenalgemene kennisbronnen, §  digitalestuur-enverantwoordingsinformatie, §  educatievesoftwarepakketenenict-systemenzoalseenelektronischeleeromgeving,een leerlingvolgsysteem of administratiepakketten, §  generiekekantoortoepassingenenapps,roosterpakketenenHRMtools. InfrastructuurDe infrastructuurgaat over de beschikbaarheid en kwaliteit van devices en overige hardware, netwerkinfrastructuur en internetconnectiviteitbinnen het onderwijs. Daarbijgaat het omvaste en draadlozeverbindingen, digitaleschoolborden, bureaucomputers, laptops, tablets en mobieletelefoons, maar ookomkeuzeswaardezetoepassingendraaien: op eigen servers of via de cloud. Tenslottewordt het beheer en onderhoud van dezeinfrastructuurmeegenomen. Visie – visieversneller en visiebijeenkomstInformatiemanagement – Richten van ICTDeskundigheid – kader ict-bekwaamheid21st Century skills en mediawijsheidLeermiddelen – Netwerk Po-raadInfrastructuur – LeidraadInfrastructuur
 • Social media in sohttp://www.youtube.com/watch?v=HcEBUuvcXf0&feature=player_embedded tiktegelhttp://www.youtube.com/watch?v=dfHoPahaHxY&feature=player_embedded verstandelijkbeperkt en iPadhttp://www.youtube.com/watch?v=ZstbhmSNf_g&feature=player_embedded augmented reality en fysiotherapiehttp://www.youtube.com/watch?v=vrB27YPE8nI&feature=player_embedded kinect en fysiotherapiehttp://www.youtube.com/watch?v=TyssU6VXNoU&list=PL82FFB03FE6D9AE90&index=47&feature=plpp_video ditzijnze…….
 • Transcript

  • 1. Laat ict werken voor het onderwijsmeer doenmet ictOlaf de Groot30 januari 2013twitter @olafiolio
  • 2. Wie ben ik?
  • 3. Ik vind rekenen op de computer makkelijker dan uit het boek‘ Ik kan me op de computer veel beter concentreren’
  • 4. Wat gebeurt er om u heen?PersonalisatieAansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Resultaten van leerlingenvolgen om tijdig te kunnen bepalen of leerlingen ondersteuning nodig hebben ofmeer uitdaging aan kunnen.ProfessionaliseringDe kwaliteit van de leraar.PresterenInstellingen stellen hoge eisen aan het eigen functioneren en de behaalderesultaten en evalueren structureel of de gestelde doelen zijn behaald
  • 5. Start met visie
  • 6. SamenwerkingLeiderschap Visie Deskundigheid Content Ict-infrastructuur Secundair proces: gebruik van ict bij het Primair proces: gebruik van ict bij het leren organiseren, sturen en verantwoorden Gemeten opbrengsten Claims Verhoogde Betere Versnelling Efficiency Effectievere Transparanti Trans- Professionali Professiona- motivatie leerprestaties leerproces winst sturing parantie e lisering sering Meer leerrendement Doelmatige organisatie
  • 7. Visieversneller
  • 8. Gedragen visie over• Gewenst leergedrag• Didactiek nu en straks• Mediawijsheid• Taal- en rekenbeleid• Rol van de leerkracht• …en dan ict!
  • 9. MobielAl 2,8 miljoen Nederlandershebben een tablet.Stijging 1miljoen per halfjaar!
  • 10. Geen mening hebben is geen optie
  • 11. Wat verwachten ouders van school?• een actieve rol in digitale - en online opvoeding;• een heldere visie op kinderen en internet;• ouderavonden over dit onderwerp;• schoolopdrachten met computer en internet;• kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken;• een ‘levende’ schoolwebsite voor ouders en kind;• vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen.
  • 12. Urgenties:veranderende jeugdtechnologie steeds ingrijpenderdringende vragen vanuit werkgeversveranderende arbeidsrelatiewensen ouders en leerlingenmeer doen met minderomgaan met verschillen, maatwerk, passend onderwijs
  • 13. Rollen veranderen, wie leert ze...• omgaan met onzekerheid• omgaan met profielen• flexibiliteit• mondiaal denken• ondernemerschap• open staan voor nieuwe zaken?
  • 14. Maar hoe?
  • 15. Laat ICT werken voor het onderwijs Adaptief Digitaal leermateriaal Materiaal Persoonlijke Learning Leeromgeving Analytics
  • 16. Onmiddellijke feedback
  • 17. Winst uit integratie leerproces organisatie verant- woording
  • 18. Adaptief en digitaalleermateriaal
  • 19. Bewegen met ICT
  • 20. Onderzoek speciaal onderwijs
  • 21. Hiervoor nodig Goed (samen-)werkende systemen Criteria voor docenten Goed werkende keten Vanzelfsprekende infrastructuur
  • 22. Kader voor Ict-bekwaamheid (professionalisering)30
  • 23. Vraag:Gezien het voorgaande:is het terecht dat we de leerkrachtzelf de keuze laten of zij/hij digitaletechnologie integreert in haar/zijnonderwijs?
  • 24. Weten van de Meerwaarde van ictIn het primair proces: In het secundair proces : de motivatie neemt toe;  tijdsbesparing de leerprestaties verbeteren;  verbeterde transparantie het leerproces wordt efficiënter.  betere sturing  hogere professionaliteit
  • 25. Opdracht voor ontwikkeling• Een duurzame standaard voor ict-bekwaamheid van leraren• Op basis van voorbeelden gebaseerd op aangetoonde meerwaarde• Voor HR-beleid op scholen en eindtermen van lerarenopleidingen.• Generiek en bovensectoraal (PO/VO/MBO).• Nauwe aansluiting op algemene bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie).
  • 26. Vanuit het beroep van de leraar!
  • 27. Bijvoorbeeld
  • 28. ictbekwaamheid.kennisnet.nl ictbekwaamheid.kennisnet.nl
  • 29. Inhoud en toepassingen
  • 30. Traditionele keten van Auteur tot School
  • 31. Digitale keten van Auteur tot School
  • 32. www.groengelinkt.nl
  • 33. Diploma Veilig Internet
  • 34. Infrastructuur"Ict is straks net als water, het komt uit de kraan en hoe het er komt maakt niet uit.“ Aad van der Drift, docent en ict-coördinator
  • 35. Vraag: Wie kan de rol van de leerkracht in de 21ste eeuw omschrijven in 1 zin?
  • 36. “De leerkracht van de 21ste eeuw is net een irritante kleuter, altijd maar vragenwaarom, waarom, waarom” #21learners
  • 37. T-Pack….. Techniek/ICT Pedagogiek/didactiek Vak
  • 38. Brainstorm

  ×