Stappen naar opbrengstgericht werkenProloog 20 juni 2012  Frans Schouwenburg            Twitter: @allfrans
Programma10.00 Inloop met koffie/thee10.15 uur: Inleiding Frans Schouwenburg10.45 uur: De school over 10 jaar11.15 uur: Ko...
Bestuur zegt: Wij willen de  Ict-werkgroep en Kennisnet:  wensen van directeuren    De directeuren willen veel   ...
Bestuur en Kennisnet:                Directeuren: We willen participeer voor ons in           ...
Bestuur: Wij willen een   Proloogportal waarbinnen                       Directeuren: zorg voor  ...
Ict-werkgroep: Kom met het         Directeuren: laat       voorstel voor een protocol       leerkrach...
Bestuur: Infrastructuur   moet centraal geregeld      Ict-werkgroep: laat ons    worden op basis van      ...
Bestuur: Neem als                       kernwoord:                      taakv...
Tips voor vervolg Groepen onder PO-raad Vervolg ict-bekwaamheidseisen Informatiemanagement Summerschools: Onderwijs Pa...
Uit het onderwijsverslag Complexe leraarsvaardigheden steeds belangrijker Zowel in speciaal onderwijs als in het reguliere...
26-6-2012
26-6-2012
Educatief ondernemer26-6-2012
Vraag:Gezien het voorgaande:is het terecht dat we deleerkracht zelf de keuze latenof zij/hij digitale technologieintegreer...
Onmiddellijke feedback
Personaliseren van het leerproces          leerproces       organisatie          verant-     ...
Hiervoor nodig Goed (samen-)werkende systemen Criteria voor docenten Goed werkende keten Vanzelfsprekende infrastructuur
Informatiemanagement
Informatiemanagement26-6-2012
26-6-2012
3 professionele kerntaken van een leraar
Context specifieke voorbeelden De leraar stimuleert de rekenvaardigheden van leerlingen met behulp van webbased leerpro...
Online mindmappen
Ict-bekwaamheidseisen
Docent gestuurd                  taakgericht      Blended learning     self organised     ...
Flipping the class26-6-2012
Flipping the class26-6-2012
Alleen succesvol wanneer…
Inleiding proloog juni 2012
Inleiding proloog juni 2012
Inleiding proloog juni 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Inleiding proloog juni 2012

176

Published on

Inleiding Proloog op De Verdieping

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
176
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Als lid van de Raad van BestuurbijAkzoNobel, ben ikmedeverantwoordelijkvooreeninternationaleorganisatie van zo’n 60.000 medewerkers. Datlijkteenheleverantwoordelijkheid. Maar uwverantwoordelijkheid is velemalengroter. En datgeldtzekervoor u alscollectiefzoalshiervandaagbijeen bent. Met uw onderwijs bepaalt u namelijk hoe de samenlevingeruitkomttezien. Ubent verantwoordelijkvoor de ontwikkeling van de toekomstigegeneratieleiders. Niet de onderwijsinspectie; dat is de toezichthouder. Niet de minister van onderwijs; dat is de aandeelhouder. Er is maar één CEO, en dat bent u. Uwleiderschap is bepalendvoor de ontwikkelingvan het onderwijs en daarmeevoor de ontwikkeling van onzesamenleving in economischopzicht, in intellectueelopzicht, in sociaalopzicht en in spiritueelopzicht. Dat is eenverantwoordelijkheid die veelverderreiktdan het managen van eengrote school met velemedewerkers. Uwcirkel van invloed is zoveelgroterdan u zichvermoedelijkrealiseert. Natuurlijkbegrijpikdatvelen van u zichonmachtigvoelen ten aanzien van allebureaucratie die boven u hangt. Maar dat is nu net het verschiltussengoed en slechtleiderschap. Goedleiderschapdoetwatermoetgebeuren. Slechtleiderschapdoethoogstenswatergevraagdwordt.
 • Indien􏰀er􏰀gekozen􏰀wordt􏰀voor􏰀de􏰀implementatie􏰀van􏰀een􏰀model􏰀als􏰀Flipping􏰀the􏰀Classroom,􏰀 bijvoorbeeld􏰀als􏰀oplossing􏰀voor􏰀problematiek􏰀rondom􏰀gedifferentieerde􏰀instructie,􏰀is􏰀het􏰀van􏰀belang􏰀 om􏰀rekening􏰀te􏰀houden􏰀met􏰀de􏰀verschillende􏰀leerstijlen􏰀4􏰀van􏰀leerlingen.􏰀Kolb􏰀(1984)􏰀gaat􏰀hierbij􏰀uit􏰀 van􏰀een􏰀leercyclus􏰀van􏰀vier􏰀activiteiten:􏰀ervaren,􏰀observeren,􏰀conceptualiseren􏰀en􏰀toepassen.􏰀 Meerdere􏰀werkvormen􏰀inzetten􏰀en􏰀faciliteren􏰀is􏰀dan􏰀ook􏰀belangrijk,􏰀net􏰀als􏰀bij􏰀een􏰀normale􏰀les,􏰀maar􏰀 Flipping􏰀the􏰀Classroom􏰀biedt􏰀hier􏰀nu􏰀juist􏰀extra􏰀ruimte􏰀voor.􏰀De􏰀passieve􏰀en􏰀abstracte􏰀werkvormen􏰀 kunnen􏰀uitstekend􏰀middels􏰀een􏰀video􏰀(en􏰀hierbij􏰀behorende􏰀opdrachten)􏰀worden􏰀aangeboden.􏰀In􏰀de􏰀 klassikale􏰀bijeenkomsten􏰀kunnen􏰀de􏰀actieve􏰀en􏰀concrete􏰀werkvormen􏰀een􏰀plek􏰀krijgen.􏰀
 • Inleiding proloog juni 2012

  1. 1. Stappen naar opbrengstgericht werkenProloog 20 juni 2012 Frans Schouwenburg Twitter: @allfrans
  2. 2. Programma10.00 Inloop met koffie/thee10.15 uur: Inleiding Frans Schouwenburg10.45 uur: De school over 10 jaar11.15 uur: Korte terugkoppeling11.30 uur: Waar ga ik volgend schooljaar mee aan de slag, speerpunt(en) en kaders12.00 uur lunch12.45 uur Terugkoppeling vorige opdracht [Olaf]13.00 uur: Circuit14.00 uur: Visieversneller [Wat is het? Hoe inzetten?]14.30: gezamenlijke afsluiting, praatje Marc15.00 uur: bus en vertrek26-6-2012
  3. 3. Bestuur zegt: Wij willen de Ict-werkgroep en Kennisnet: wensen van directeuren De directeuren willen veel uitvoeren. Kom met meer weten over wat kan en voorstel (via werkgroep) grote slagingskans heeft. Informeer ons Bestuur en Kennisnet: lobby via de po-raad bij overheid dat bekostiging meer op Algemeen: moderne varianten afgestemd wordt (ook sponsoring) Bestuur: vind voor ons antwoord op de vraag wat je mag vragen van ouders mbt kosten rond byod?26-6-2012
  4. 4. Bestuur en Kennisnet: Directeuren: We willen participeer voor ons in weten wat er te halen is -sectorale initiatieven om tot verkenning in teams - andere afspraken met effectiviteit onderzoeken - uitgevers te komen beleid op maken - integreren Digitale leermiddelen directeuren en bestuur Bestuur: kijk voor ons moeten kennis hebben over naar flexibele landelijke voorzieningen budgettering, we willen Vraag aan bestuur: hoe it het nu rond leermiddelen die minder last hebben van continuiteit garanderen langlopende en rigide precies met voorwaardenvoor licentievormen afschrijving en bekostiging binnen de lumpsum?26-6-2012
  5. 5. Bestuur: Wij willen een Proloogportal waarbinnen Directeuren: zorg voor alles bereikbaar is, op basis schoolwebsite in perspectief van van rechten, levert belang voor de school: gemakkelijk toegang tot alle professioneel gemaakt, andere voorzieningen dynamisch. Ook andere soc. (single login) media bekijken (twitter etc) Ict werkgroep: fysieke gebruiksvriendelijkheid mogelijkheden voorop! ICT werkgroep: neem als uitganspunt voor alles Ict werkgroep: onderzoek webbased voorzieningen. andere mogelijkheden van Voorwaarden: glas, software, open, veiligheid, knowhow over betrouwbaar, uitwisselbaar, opslag data te beheren26-6-2012
  6. 6. Ict-werkgroep: Kom met het Directeuren: laat voorstel voor een protocol leerkrachten engelse voor leerkrachten en taal accepteren en leerlingen? omarmen Ict-werkgroep: Definieer welke 21st century skills voor docenten de leraar en de Bestuur en directeuren: ict- competenties bekwaamheidseisen opnemen in aannamebeleid Bestuur en directeuren:ict- bekwaamheidseisen opnemen in scholingsbeleid Ict-werkgroep: Formuleer wat Bestuur en directeuren:ict- onze moeten leerkrachten weten over ethische en bekwaamheidseisen veiligheids kanten van ict? opnemen in ontwikkelcyclus26-6-2012
  7. 7. Bestuur: Infrastructuur moet centraal geregeld Ict-werkgroep: laat ons worden op basis van leren van ervaringen van glas en draadloos anderen: geen solistische beslissingen op dit nivo Bestuur: zorg voor Infrastructuur S.L.A.s gericht op continuiteit en korte responstijd. ict is essentieel voor de bedrijfsvoering Bestuur: zorg voor centrale inkoop bij grotere Directeuren: Gaarne afnames oude apparatuur echt verwijderen bij vervanging26-6-2012
  8. 8. Bestuur: Neem als kernwoord: taakverlichting! Dashboard Bestuur: directeuren willen ook een dashboard Bestuur: portfolio voor ouders met ook leerkracht opnemen lesprogramma in dashboard26-6-2012
  9. 9. Tips voor vervolg Groepen onder PO-raad Vervolg ict-bekwaamheidseisen Informatiemanagement Summerschools: Onderwijs Passend Maken en Volg de Leerling26-6-2012
  10. 10. Uit het onderwijsverslag Complexe leraarsvaardigheden steeds belangrijker Zowel in speciaal onderwijs als in het reguliere onderwijs meer afstemming en ondersteuning nodig voor kwetsbare leerlingen; Ook de aandacht voor excellentie vereist differentiatie …Dit vraagt extra aandacht voor afstemming en zorg en begeleiding van scholen26-6-2012
  11. 11. 26-6-2012
  12. 12. 26-6-2012
  13. 13. Educatief ondernemer26-6-2012
  14. 14. Vraag:Gezien het voorgaande:is het terecht dat we deleerkracht zelf de keuze latenof zij/hij digitale technologieintegreert in haar/zijnonderwijs?
  15. 15. Onmiddellijke feedback
  16. 16. Personaliseren van het leerproces leerproces organisatie verant- woording
  17. 17. Hiervoor nodig Goed (samen-)werkende systemen Criteria voor docenten Goed werkende keten Vanzelfsprekende infrastructuur
  18. 18. Informatiemanagement
  19. 19. Informatiemanagement26-6-2012
  20. 20. 26-6-2012
  21. 21. 3 professionele kerntaken van een leraar
  22. 22. Context specifieke voorbeelden De leraar stimuleert de rekenvaardigheden van leerlingen met behulp van webbased leerprogramma’s met feedback De leraar integreert digitale oefenprogramma’s in zijn onderwijs om de woordenschat (Nederlands en vreemde talen) van leerlingen te vergroten; De leraar bewaakt de voortgang van zijn leerlingen met behulp van het door de instelling gefaciliteerde leerlingvolgsysteem
  23. 23. Online mindmappen
  24. 24. Ict-bekwaamheidseisen
  25. 25. Docent gestuurd taakgericht Blended learning self organised Projecten (40-60) Frontaal onderzoekgericht (60-40) learning vb gebaseerd op leerlingen zoeken zelfdocent volgt methode activering leerling via leerlingen krijgen via leerstijl, invulling en zijn met uitstapjes. (vakoverstijgende) elo betekenisvolle samenwerkingsvorm, leidend bij Via toetsing projecten opdrachten profiel, kennisniveau scholingsvraag opdrachtbronnen rijke schakering van school voorziet inwikiwijs voor variatie bronnen vooral naast nodig leermateriaal, toegang tot bronnen op methode methodes, wikiwijs, opdrachtproductie (ondezoeks- en expertise van )opdrachten, etc. docenten leerlingvolgsysteem, digibord voor leerlingvolgsysteem, school voorziet in school voorziet in elo, portfolio’s dragenillustratie bij instructie elo rijke leeromgeving rijke leeromgeving systeemVaste computers voor computers voor Laptop- tabletklassen laptopgroepen bring your own device naslag naslag, multi-media multimedia plus multi media volgsystemen volgsystemen thuiscomputer met thuiscomputer met Laptop tablet en Laptop, tablet en Laptop, tablet en contact elo contact elo andere devices andere devices andere devices
  26. 26. Flipping the class26-6-2012
  27. 27. Flipping the class26-6-2012
  28. 28. Alleen succesvol wanneer…
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×