Human touch managementtrainingen

204 views
140 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Human touch managementtrainingen

  1. 1. Human Touch TrainingenManagementtrainingenVerbeter uw functioneren als (toekomstige) manager en zet een enorme stap vooruit in ontwik-keling als leider met deze intensieve training. Door het effectief inzetten van kennis en vaardig-heden en het hanteren van eigen stijl, verbetert u uw positie als manager. Daar zijn uw medewer-kers, de organisatie, maar vooral uzelf in werk en privé bij gebaat.Wat is een managementtraining van Human TouchEffectief leiderschap en de ontwikkeling van uw leidinggevende kwaliteiten staan centraal indeze training. U leert uw persoonlijke kwaliteiten mobiliseren en uitbouwen. Belemmeringenworden opgeheven.Is deze management training iets voor u?Human Touch geeft een managementtraining aan leidinggevenden op middelbaar, hbo- of aca-demisch niveau. Deelname vraagt betrokkenheid en een aanzienlijke tijdsinvestering. Wij zijnervan overtuigd dat die investering ruimschoots wordt gerechtvaardigd door de duurzame verbe-tering van uw functioneren als leidinggevende.WerkwijzeEen training bij Human Touch begint met een intakegesprek.Voor aanvang van de training heeft het de voorkeur dat de deelnemer enige tijd vrij is van anti-depressiva en tranquillizers, zodat hij/zij de volledige beschikking over zijn geestelijke vermo-gens heeft. Deze werkwijze zonder medicatie is van belang, omdat medicijnen soms bijwerkin-gen hebben, die dezelfde kunnen zijn als die bij psychische klachten horen, zoals: maag - endarmklachten, slapeloosheid, trillingen, hoofdpijn, migraine, nerveuze gevoelens, versterkteemotionele gevoelsuitingen, etc.De traditionele werkwijze van trainingen is er een van luisteren en advies geven. We hebben ge-merkt dat een ervaringsgerichte benadering veel effectiever is. Hierdoor ontstaat werkelijke ver-andering.Tijdens het traject krijgt u als manager inzichten in uzelf. Vervolgens krijgt u de beschikkingover een hoeveelheid oefeningen waarmee u uw gedrag definitief kunt omzetten naar iets watvoor u en uw omgeving wel werkt.Gedurende de training gaat u onder begeleiding van een coach/trainer, binnen een kleine groep,individueel met ervaringsgerichte oefeningen aan de slag. U doet dit in uw eigen tempo zonderdeadlines of druk. Via deze oefeningen komt u tot de kern van bepaald gedrag. Het uiteindelijkedoel van de oefeningen is om de kern zelf op te lossen, niet om alleen de gevolgen weg te ne-men.De methode van werken is gebaseerd op het eigen maken van technieken, die daarna via eengroot aantal oefeningen worden ingeoefend tot u en de coach/trainer tevreden zijn over het be-reikte resultaat.
  2. 2. Human Touch TrainingenU leert in deze training onder andere volledige controle over uw gedachten te krijgen. Controleover uw gedachten maakt dat u controle heeft over uw gevoel. De oefeningen kunnen ook na detraining zonder moeite in het dagelijks leven worden toegepast.De werkwijze is geheel praktijkgericht. Regelmatig wordt getoetst wat het bereikte resultaat is.Pas bij voldoende resultaat gaat u verder met het volgende programma-onderdeel. Mocht umeer tijd nodig hebben, dan kunt u de training kosteloos afronden in een volgende groep.De training bestaat uit de volgende drie modules:Inhoud van module 1 Persoonlijkheidsprofiel Denkpatronen en referentiekaders die het handelen bepalen Richten van aandacht en wil Omgaan met emotie Signalen van zelfbedrog Oorzaken van falen Motivatie Stellen en evalueren van persoonlijke en ondernemingsdoelen Efficiënt omgaan met tijd Samenwerking op win-win basis.Tijdsduur: 2 - 3 dagen (16 - 26 uur)Inhoud van module 2 Nadere uitwerking van de onderwerpen uit module 1 Waarom gaan bepaalde aspecten in de leef- en werksituatie minder goed dan mo-gelijk is Ontwikkelen van intuïtie Loslaten van belemmerende oordelen Eigen maken van efficiënte werkwijze om persoonlijke en ondernemingsdoelente realiseren.Tijdsduur: 4 - 5 dagen (36 - 46 uur)Inhoud van module 3 Nadere uitwerking van de onderwerpen uit module 2 Opheffen van persoonlijke belemmeringen Aanbrengen van veranderingen in de wijze van omgaan met uzelf en met anderen Hanteren van aanvallen en hardnekkige kwesties Beheersbaar maken van spanning- en stressgevoelTijdsduur: 3 - 5 dagen (36 - 44 uur)
  3. 3. Human Touch TrainingenResultaatEen training van Human Touch levert de deelnemer op het gebied van zelfmanagement, zelf-ontplooiing en zelfsturing doorgaans meerdere van onderstaande resultaten op: minder denken / piekeren, meer rust / balans tussen denken en voelen groter zelfvertrouwen en minder onzekerheid vertrouwen in uw toekomst meer open en in connectie kunnen zijn effectiever functioneren vanuit kracht, eigenwaarde, bewustzijn, vrije wil leren omgaan met omstandigheden of gebeurtenissen meer inzicht in uw bewustzijn, overtuigingen en patronen. patronen doorbreken, stoppen met steeds weer rondlopen in dezelfde “groef” inspiratie, het vinden en realiseren van persoonlijke doelen praktisch gereedschap dat in het dagelijks leven goed en gemakkelijk toepasbaar is meer kwaliteit en echtheid in samenwerken en samenleven het leven leiden zoals u dat wilt, veranderen wat u wilt veranderenResultaat voor bedrijven: versterking van vaardigheden van medewerkers daling van ziekteverzuim beter leef- en werkklimaat hogere kwaliteit van besluitvorming en procesbeheersing organisatorische effectiviteit: besparing op tijd, geld en inspanning verbetering van communicatie en teamvorming vergroting van probleemoplossend vermogen, flexibele werkwijze overbruggen van belangentegenstellingen grotere tevredenheid bij medewerkers gemotiveerde medewerkers.Totale kosten voor alle modules samen € 3.280,00De prijzen van Human Touch zijn per persoon en exclusief BTW.Lesmateriaal inbegrepen.RestitutieWanneer na het volgen van module 1 en module 2 geen bevredigend resultaat is bereikt, krijgtde opdrachtgever het volledige bedrag terug gestort. Zodra de deelnemer met module 3 begint,is het volledige bedrag (modules 1, 2 & 3) verschuldigd.CateringVoor deelname aan een training bedraagt de catering: € 35,- . (Prijs per persoon per dag.)VerblijfDe training wordt gegeven van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 18:30 uur. Deelnemersovernachten thuis of kunnen gebruik maken van een hotel of Bed and Breakfast in de buurt.
  4. 4. Human Touch TrainingenPrivacy PolicyHuman Touch respecteert de privacy van al haar cursisten en draagt zorg voor de persoonlijkeinformatie die wordt verschaft. Deze informatie wordt gebruikt om de training zo goed mogelijkop de deelnemer af te stemmen. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) isHuman Touch er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsinformatiewordt omgegaan.Gratis nazorgNa afloop van een volledige training of coaching krijgt elke deelnemer gratis nazorg in de vormvan terugkomdagen. Mocht de deelnemer meer tijd nodig hebben dan één trainingsperiode, kanhij of zij kosteloos de training afronden in een volgende groep. (Catering niet inbegrepen)De trainingsdata zijn te vinden op www.humantouch-avatar.nl We bieden plaats aan maximaal6 tot 12 personen per sessie.Bij vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.Vriendelijke groet,Kelvin LuitenHuman TouchT: 06-12919750E: info@humantouch-avatar.nlI: www.humantouch-avatar.nl

×