CSCL Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen
Johdanto <ul><li>Tietokoneavusteisella yhteisöllisellä oppimisella ( Computer Supported Collaborative Learning, CSCL) tark...
Yhteisöllisen oppimisen historiaa <ul><li>Yhteisöllisen oppimisen synty on yhteydessä siihen, että kognitiivisen psykologi...
Yhteisöllisen oppimisen historiaa <ul><li>Yhteisöllinen oppiminen on koordinoitua yhdessä työskentelyä ja se käynnistää er...
Teknologian käyttö yhteisöllisessä oppimisessa <ul><li>Teknologia voi luoda puitteet sekä oman ajattelun, että sosiaalises...
Teknologian käyttö yhteisöllisessä oppimisessa <ul><li>Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisympäristön käytöllä luokka...
 
Yhteisöllistä oppimista tukevia järjestelmiä <ul><li>Tunnettuja yhteisöllistä oppimista tukevia järjestelmiä ovat esimerki...
Yhteisöllistä oppimista tukevia järjestelmiä <ul><li>Wiki- yhteistyöohjelmistoja on monenlaisia </li></ul><ul><li>soveltuv...
Lopuksi <ul><li>Kouluissa toimivat opettajat eivät vielä pidä tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen periaatteita nii...
Onnistunut yhteisöllinen verkko-oppiminen edellyttää: <ul><li>Huolellinen suunnittelu </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen työs...
Lähteet <ul><li>http://www.discendum.com/download/Optima_esite.pdf  </li></ul><ul><li>Hakupäivä 12.12.2011 </li></ul><ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cscl

498 views
436 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cscl

 1. 1. CSCL Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen
 2. 2. Johdanto <ul><li>Tietokoneavusteisella yhteisöllisellä oppimisella ( Computer Supported Collaborative Learning, CSCL) tarkoitetaan oppimis- ja opetuskäytäntöjä, joissa käytetään nykyaikaista tieto-ja viestintätekniikkaa. Sillä tuetaan oppilaiden yhtenäistä sosiaalista työskentelyä. </li></ul><ul><li>Tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen on kiinteässä yhteydessä opettamisen ja oppimisen teorioissa, joissa on tapahtunut viime aikoina huomattava kehitystä. </li></ul><ul><li>  Nykyään tehdyt tutkimukset korostavat tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia opettajien ja oppilaiden välistä, sekä oppilaiden keskinäisen sosiaalisen toiminnan tukemista. </li></ul><ul><li>Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että juuri tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen on yksi lupaavimmista tavoista käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksen ja oppimisen kehityksessä. </li></ul>
 3. 3. Yhteisöllisen oppimisen historiaa <ul><li>Yhteisöllisen oppimisen synty on yhteydessä siihen, että kognitiivisen psykologian yksilökeskeistä, muistamista ja ulkoa osaamista korostavaa oppimiskäsitystä alettiin kritisoida 1970-luvulta lähtien. </li></ul><ul><li>Vielä 1980-luvullakin opetuksessa kuitenkin korostettiin yksilöllistä oppimista. </li></ul><ul><li>Vähitellen yksilökeskeisen oppimisen rinnalle nousi yhteistoiminnallinen oppiminen. </li></ul><ul><li>1990-luvun aikana alkoi oppimiseen liittyvissä tutkimuksissa tapahtua vähittäinen oppimisparadigman muutos, yhteisöllinen oppiminen </li></ul><ul><li>Yhteisöllisellä oppimisella tarkoitetaan oppimistapaa, jossa ryhmän tai yhteisön jäsenet osallistuvat yhteisen tiedon hakemiseen, rakentamiseen ja luomiseen. </li></ul>
 4. 4. Yhteisöllisen oppimisen historiaa <ul><li>Yhteisöllinen oppiminen on koordinoitua yhdessä työskentelyä ja se käynnistää eräitä oppimisen mekanismeja, kuten kysymistä selittämistä, argumentointia ja palautteen antamista. </li></ul><ul><li>Se vaatii oppijalta sitoutumista ryhmän yhteisiin tavoitteisiin ja yhteisen toiminnan arviointiin. </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen oppiminen rakentuu toisaalta kognitiivisista oppimistutkimuksen perinteistä ja toisaalta sosiokulttuuristen teorioiden oppimisesta. </li></ul><ul><li>Yhteisöllisen oppimisen kognitiivisia edustajia ovat mm. Ann Brown ( vastavuoroisen opettamisen menetelmä) ja John Brandford ( metakognition merkitys oppimisessa) </li></ul>
 5. 5. Teknologian käyttö yhteisöllisessä oppimisessa <ul><li>Teknologia voi luoda puitteet sekä oman ajattelun, että sosiaalisesti jaetun osaamisen kehittämiseen. Useissa eri tutkimuksissa on kehitelty erilaisia tietoteknisiä välineitä ja ympäristöjä helpottamaan yhteisöllistä oppimista. </li></ul><ul><li>Tutkimukset ovat osoittaneet että yhteisöllisen tietokoneavusteisen ympäristön käyttöönotto lisää sekä oppilaiden keskinäisen, että oppilaiden ja opettajan välisen vuorovaikutuksen määrää ja laatua. </li></ul><ul><li>Oppimisympäristöt, jotka on suunniteltu tukemaan ymmärrystä ja tiedonrakenteluun tähtäävää yhteisöllistä oppimista, ovat saaneet lupaavimmat tulokset. </li></ul>
 6. 6. Teknologian käyttö yhteisöllisessä oppimisessa <ul><li>Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisympäristön käytöllä luokkatilanteissa on ollut positiivisia vaikutuksia oppimiseen. Sen avulla voidaan tuottaa vuorovaikutusprosesseja, joissa oppilaat rakentavat tietoisesti uutta tietoa sosiaalisella tasolla. </li></ul><ul><li>Oppimisen parantumista on tapahtunut etenkin korkean tason kognitiivisissa prosesseissa ja taidoissa, joiden voidaan katsoa edustavan tietoyhteiskuntataitoja. </li></ul>
 7. 8. Yhteisöllistä oppimista tukevia järjestelmiä <ul><li>Tunnettuja yhteisöllistä oppimista tukevia järjestelmiä ovat esimerkiksi optima discendum ja wiki. </li></ul><ul><li>Optima-oppimisympäristö tukee erilaisia oppimiskäsityksiä ja siihen on mahdollista rakentaa oppimista tukevia yhteisöllisen oppimisen hankkeita samoin kuin massaluentoja. </li></ul><ul><li>Optima-verkkoympäristöllä on tehty jo esimerkiksi laajoja korkeakoulujen yhteistyötä lisääviä hankkeita. Sen monipuoliset viestintötyökalut mahdollistavat monipuolisen vuorovaikutuksen ja aidon keskustelun. </li></ul>
 8. 9. Yhteisöllistä oppimista tukevia järjestelmiä <ul><li>Wiki- yhteistyöohjelmistoja on monenlaisia </li></ul><ul><li>soveltuvat parhaiten tarkoitukseen, jossa on pääasiassa tekstisisältöjen kokoaminen monen käyttäjän toimesta. </li></ul><ul><li>Tätä helpottavat sisällön muokkaamisen tallentuminen ja keskustelu- tai kommenttipalsta (Palaute) </li></ul><ul><li>Selkeimmin koetut hyödyt wikien käytöstä liittyvät sen läpinäkyvyyteen ja ajantasaisuuteen. Lisäksi wikin on koettu mahdollistaneen uusia, entistä parempia toimintatapoja. </li></ul>
 9. 10. Lopuksi <ul><li>Kouluissa toimivat opettajat eivät vielä pidä tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen periaatteita niin lupaavina kuin tiedeyhteisöissä. </li></ul><ul><li>Puhutaankin, että tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen teoreettiset ja käytännölliset periaatteet ovat vielä liian kehittymättömiä vastaamaan käytännön opetuksen tarpeita. </li></ul><ul><li>On tärkeää kehittää teoreettiseen tietoon perustuvia tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen ympäristöjä ja työkaluja, joiden käyttö olisi sovitettu käytännön opetustilanteisiin sopivaksi. </li></ul><ul><li>Yhteisöllisyyden tukemisessa ei ole ratkaisevaa pelkästään käytetty teknologia, vaan koko työskentelyn pedagoginen organisointi. </li></ul>
 10. 11. Onnistunut yhteisöllinen verkko-oppiminen edellyttää: <ul><li>Huolellinen suunnittelu </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen työskentely osana laajempaa kokonaisuutta </li></ul><ul><li>Aidot ryhmätehtävät </li></ul><ul><li>Tila neuvottelulle ja väärinkäsityksille </li></ul><ul><li>Tietoteknologialla voi olla ratkaiseva merkitys </li></ul><ul><li>opetuskäytäntöjen uudistamisessa </li></ul>
 11. 12. Lähteet <ul><li>http://www.discendum.com/download/Optima_esite.pdf </li></ul><ul><li>Hakupäivä 12.12.2011 </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Wiki#Wikipalvelut  </li></ul><ul><li>Hakupäivä 12.12.2011 </li></ul><ul><li>http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/luku_7/yhteisollinen_oppiminen.html </li></ul><ul><li>Hakupäivä 11.12.2011 </li></ul><ul><li>http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/fi/csclmain.html </li></ul><ul><li>Hakupäivä 11.12.2011 </li></ul><ul><li>http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/3467/yliopist.pdf?sequence=2 </li></ul><ul><li>Hakupäivä 9.12.2011 </li></ul><ul><li>http://edglo-ict.wikispaces.com/file/view/Didaktiikka+_16.10._TH.pdf </li></ul><ul><li>Hakupäivä 9.12.2011 </li></ul>

×