Mūžizglītība – iespējacilvēka, kopienas un sabiedrības       attīstībai       Brigita Baltača      Līvān...
Zināšanu sabiedrībaCilvēku sociālo attiecību sistēma, kuranodrošina augstu inovāciju pakāpi un,kur katrs indivīds spēj pan...
Mūžizglītības pamatnostādnes      2007-2013Ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt izglītībumūža garumā atbilstoši iedzīvotā...
Vēlamā situācija 2013.gadā  Cilvēki uztver izglītību kā savas labklājības  galveno resursu  Cilvēkiem ir  pārliecī...
Mūžizglītība ...  balstās uz personas iekšēju vajadzību vai  ārēju faktoru izraisītu nepieciešamību iegūt  un papild...
Mūsdienu Latvijā jāpārvar:  iespēju plaisa starp cilvēkiem, kuri  realizē savu potenciālu un tiem,  kuri to nespēj ...
Problēmas:  Izglītības sistēmā pieaugušajiem nav  adekvāta piedāvājuma  Nepietiekama uzmanība tādai mērķa  grupai ...
Mūžizglītības politikaspamatprincips - dalītā atbildībaAtbildību dala: valsts pašvaldības privātie uzņēmēji sabiedrisk...
Kā lai maina pasauli “tur ārā” vispirms    kaut ko nemainot sevī?      Sabiedrība       Organizācija   ...
Mūžizglītība:  Formālā izglītība  Neformālā izglītība  Ikdienas pieredzē apgūtās prasmes,  zināšanas, attieksmes u...
Pamatprasmes  saziņa dzimtajā valodā  saziņa svešvalodā(s)  pamatprasmes matemātikā, dabaszinībās,  tehnoloģijās ...
Izaicinājums: pārvarētu iespēju plaisuMācīšanās ir ceļš, kas izved nonabadzības, kā arī iedrošina cilvēkuiesaistīties sab...
Mājsaimniecību rīcībā esošā ienākumastruktūra 2004.-2009.gadā (procentos)                    13
EK nabadzības skaidrojumsNabadzīgas ir personas, ja to ienākumiun resursi ir tik ierobežoti, ka viņu dzīveslīmenis ir zemā...
Finanšu pakalpojumu piedāvājumsun finanšu izstumtība EK apsekojums: Visaugstākie finanšu izstumtības līmeņi ir tādās valst...
Nabadzības riska indekss 2004.2009.                   16
Nabadzības riska indekssreģionu griezumā 2009.gadā  Latgalē       35%  Zemgalē       29%  Vidzemē     ...
Latvijas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrību pieredzeMērķtiecīga kustības attīstība sekmēvietējās sabiedrības līdzdalībupi...
Krājaizdevu sabiedrība irfinanšu kooperatīvs, kura galvenaisuzdevums ir sekmēt finanšu resursupieejamību, kā arī reģionālo...
Kooperācija veicina iedzīvotāju     līdzdalībuThe UN General Assembly has declared 2012as the International Year ofCo...
Starptautiskie kooperatīvu principi1.  Brīvprātīga un atklāta piedalīšanās.2.  Demokrātiska biedru kontrole.3.  Biedru ...
Krājaizdevu sabiedrību nozīme  Kā īpašas sociālās uzņēmējdarbības  organizācijas ir sociālās ekonomikas  dalībnieces...
Dalība krājaizdevu sabiedrībāsDod cilvēkiem reālu iespēju izmantotfinanšu pakalpojumus, kuru veidošanāpaši ir piedalījušie...
Krājaizdevu sabiedrību kustība Latvijā darbojas 33 KS, t.sk. Vidzemē – 22 Kurzemē – 6 Zemgalē - 3 Latgalē – 2    ...
KS kustība Latvijā KS skaits    33 Biedru skaits  < 25500 Aktīvi        12,7 mlj.   t.sk.kredīti    ...
KS valdes locekļu skaits Rīgā Rīgā darbojas 7 KS 17 694 biedri 28 valdes locekļi   vai 0,16% no kopējā biedru skaita
KS valdes locekļu skaits ārpusRīgas ārpus Rīgas darbojas 26 KS 7 867 biedri 89 vales locekļiem   vai 11,7% no kopējā...
Pašvaldību KS biedru skaits un         iesaistes rādītājs      Rajons          Pašvald.     ...
Krājaizdevu sabiedrību biedru        aptaujas rezultātiDalība KS veicinājusi:  sabiedrisko un saimniecisko aktivi...
Cēsu rajona KS biedru ieguvumu        novērtējums 10 ballu sistēmā           80           70Re...
Latvijas KS darbības pieredzepierādījusi, ka finanšu kooperatīvi:   sekmē pilsoniskas sabiedrības veidošanu   rosina i...
Paldies par uzmanību!            32
Izmantotie informācijas avoti  Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007–2013. MK 23.02.2007. rīk. Nr.111 ar grozījumi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mūžizglītība – iespēja 
cilvēka, kopienas un sabiedrības attīstībai ( Brigita Baltača, Līvāni, 27.01.12)

765 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mūžizglītība – iespēja 
cilvēka, kopienas un sabiedrības attīstībai ( Brigita Baltača, Līvāni, 27.01.12)

 1. 1. Mūžizglītība – iespējacilvēka, kopienas un sabiedrības attīstībai Brigita Baltača Līvāni, 27.01.12 1
 2. 2. Zināšanu sabiedrībaCilvēku sociālo attiecību sistēma, kuranodrošina augstu inovāciju pakāpi un,kur katrs indivīds spēj panākt augstulīdzdalības pakāpi, pastāvīgi apgūstot,izmantojot un radot jaunas zināšanassavai un sabiedrības labklājībai. 2
 3. 3. Mūžizglītības pamatnostādnes 2007-2013Ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt izglītībumūža garumā atbilstoši iedzīvotājuinteresēmspējām unreģionu sociāli ekonomiskās attīstībasvajadzībām 3
 4. 4. Vēlamā situācija 2013.gadā Cilvēki uztver izglītību kā savas labklājības galveno resursu Cilvēkiem ir pārliecība, iniciatīva, zināšanas, radoša pieeja un prasmes, lai piedalītos ekonomikā, sociālajā un pilsoniskajā dzīvē Cilvēku attieksmes rezultātā, izglītojoties mūža garumā, tiek veidota sakārtota, labvēlīga sociālā un kultūrvide 4
 5. 5. Mūžizglītība ... balstās uz personas iekšēju vajadzību vai ārēju faktoru izraisītu nepieciešamību iegūt un papildināt savas zināšanas, prasmes un kompetences ir būtisks faktors gan Latvijas reģionālo atšķirību samazināšanai, gan līdzsvarotas un mērķtiecīgas kultūrvides sakārtošanai un veidošanai, gan arī dzīves kvalitātes paaugstināšanai un sabiedrības integrācijas veicināšanai 5
 6. 6. Mūsdienu Latvijā jāpārvar: iespēju plaisa starp cilvēkiem, kuri realizē savu potenciālu un tiem, kuri to nespēj atšķirība nodarbināto un bezdarbnieku prasmēs atšķirības Latvijas un Eiropas vadošo tautsaimniecību ražīgumā 6
 7. 7. Problēmas: Izglītības sistēmā pieaugušajiem nav adekvāta piedāvājuma Nepietiekama uzmanība tādai mērķa grupai kā pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki Zems darba devēju (MVU) investīciju līmenis cilvēkresursu attīstībā 7
 8. 8. Mūžizglītības politikaspamatprincips - dalītā atbildībaAtbildību dala: valsts pašvaldības privātie uzņēmēji sabiedriskās organizācijas katrs iedzīvotājs 8
 9. 9. Kā lai maina pasauli “tur ārā” vispirms kaut ko nemainot sevī? Sabiedrība Organizācija Komanda Pats 9
 10. 10. Mūžizglītība: Formālā izglītība Neformālā izglītība Ikdienas pieredzē apgūtās prasmes, zināšanas, attieksmes un uzvedība 10
 11. 11. Pamatprasmes saziņa dzimtajā valodā saziņa svešvalodā(s) pamatprasmes matemātikā, dabaszinībās, tehnoloģijās digitālā prasme mācīšanās mācīties sociālās un pilsoniskās prasmes pašiniciatīva un uzņēmējdarbība kultūras izpratne un izpausme 11
 12. 12. Izaicinājums: pārvarētu iespēju plaisuMācīšanās ir ceļš, kas izved nonabadzības, kā arī iedrošina cilvēkuiesaistīties sabiedrības procesos 12
 13. 13. Mājsaimniecību rīcībā esošā ienākumastruktūra 2004.-2009.gadā (procentos) 13
 14. 14. EK nabadzības skaidrojumsNabadzīgas ir personas, ja to ienākumiun resursi ir tik ierobežoti, ka viņu dzīveslīmenis ir zemāks par sabiedrībāpieņemto un tām tiek liegtas vaiierobežotas pamattiesības. Tādējādinabadzība galvenokārt ietver materiāloresursu trūkumu, kā rezultātā cilvēksnevar nodrošināt dzīvei nepieciešamāspamatvajadzības (pārtika, mājoklis,veselība, izglītība, kultūra u.c.).
 15. 15. Finanšu pakalpojumu piedāvājumsun finanšu izstumtība EK apsekojums: Visaugstākie finanšu izstumtības līmeņi ir tādās valstīs kā Latvija, Lietuva un Polija, kurās ir pārejas ekonomika un zems iekšzemes kopprodukts European Comission March 2008
 16. 16. Nabadzības riska indekss 2004.2009. 16
 17. 17. Nabadzības riska indekssreģionu griezumā 2009.gadā  Latgalē 35%  Zemgalē 29%  Vidzemē 25%  Kurzemē 23%  Rīgā un Pierīgā 14/16%
 18. 18. Latvijas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrību pieredzeMērķtiecīga kustības attīstība sekmēvietējās sabiedrības līdzdalībupilsoniskajās un saimnieciskajāsaktivitātēs, veicinot iekļaujošas unlīdzsvarotas sabiedrības attīstībuLatvijā. 18
 19. 19. Krājaizdevu sabiedrība irfinanšu kooperatīvs, kura galvenaisuzdevums ir sekmēt finanšu resursupieejamību, kā arī reģionāloattīstību, veicinot Latvijas iedzīvotājulīdzdarbošanos tautsaimniecībā
 20. 20. Kooperācija veicina iedzīvotāju līdzdalībuThe UN General Assembly has declared 2012as the International Year ofCooperatives, highlighting the contribution ofcooperatives to socioeconomic development
 21. 21. Starptautiskie kooperatīvu principi1. Brīvprātīga un atklāta piedalīšanās.2. Demokrātiska biedru kontrole.3. Biedru ekonomiskā/saimnieciskā līdzdalība.4. Autonomija un neatkarība.5. Izglītība, apmācība un informācija.6. Kooperatīvu sadarbība.7. Rūpes par sabiedrību. 21
 22. 22. Krājaizdevu sabiedrību nozīme Kā īpašas sociālās uzņēmējdarbības organizācijas ir sociālās ekonomikas dalībnieces Risinot finanšu pieejamību sociāli jūtīgajām iedzīvotāju grupām, veicina citu sociālās ekonomikas uzņēmumu/organizāciju attīstību
 23. 23. Dalība krājaizdevu sabiedrībāsDod cilvēkiem reālu iespēju izmantotfinanšu pakalpojumus, kuru veidošanāpaši ir piedalījušies.Un, tas ir ļoti svarīgi - cilvēki apgūstjaunas prasmes un iemaņas -uzņēmējdarbības pamatus, finansuvadību, kolektīvu lēmumu pieņemšanu. 23
 24. 24. Krājaizdevu sabiedrību kustība Latvijā darbojas 33 KS, t.sk. Vidzemē – 22 Kurzemē – 6 Zemgalē - 3 Latgalē – 2 21 no 33 (64%) organizētas pēc teritoriālā principa
 25. 25. KS kustība Latvijā KS skaits 33 Biedru skaits < 25500 Aktīvi 12,7 mlj. t.sk.kredīti 9,2 mlj Paju kapitāls 1,8 mlj. Biedru noguldījumi 8,7 mlj. 25
 26. 26. KS valdes locekļu skaits Rīgā Rīgā darbojas 7 KS 17 694 biedri 28 valdes locekļi vai 0,16% no kopējā biedru skaita
 27. 27. KS valdes locekļu skaits ārpusRīgas ārpus Rīgas darbojas 26 KS 7 867 biedri 89 vales locekļiem vai 11,7% no kopējā biedru skaita
 28. 28. Pašvaldību KS biedru skaits un iesaistes rādītājs Rajons Pašvald. KS skaits skaits Iesaistes rād. %Balvu 1 1 0,4Bauskas 2 4 1,51Cēsu 8 18 5,8Gulbenes 1 4 0,3Jēkabpils 1 1 0,8Jelgavas 1 0 0,5Liepājas 3 1 3,1Ogres 2 1 0,7Rīgas raj 1 5 0,6Saldus 1 1 0,3Talsu 1 1 1,1Tukuma 2 5 2,3Valmieras 2 11 2,3 WOCCU aprēķinātais rādītājs: Latvijā - 1,6% Lietuvā – 4,1% Polijā – 7,4%
 29. 29. Krājaizdevu sabiedrību biedru aptaujas rezultātiDalība KS veicinājusi: sabiedrisko un saimniecisko aktivitāti 58% uzsākt uzņēmējdarbību 16% uzņēmējdarbības paplašināšanu 20%
 30. 30. Cēsu rajona KS biedru ieguvumu novērtējums 10 ballu sistēmā 80 70Respondentu skaits 60 50 Līdzdaliba Fin. Izglīt. 40 Aktivitāte 30 Kop.labums 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 31. 31. Latvijas KS darbības pieredzepierādījusi, ka finanšu kooperatīvi:  sekmē pilsoniskas sabiedrības veidošanu  rosina iedzīvotājus saimnieciskai darbībai  iesaista iedzīvotāju uzkrātos naudas līdzekļus valsts naudas apritē, reinvestējot tos vietējā ekonomikā  palīdz saglabāt esošās darba vietas un veidot jaunas  pilnveido finanšu pakalpojumu tirgu  aizpilda „tukšās vietas‟ finansu pakalpojumu jomā fiziskām personām  popularizē demokrātisku vadības stilu  veic izglītojošu darbu 31
 32. 32. Paldies par uzmanību! 32
 33. 33. Izmantotie informācijas avoti Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007–2013. MK 23.02.2007. rīk. Nr.111 ar grozījumiem MK 09.12.2009.rīk.Nr.832 Par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem 2010. gadā. Centrālā statistikas pārvalde Par mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem 2009.gadā . Centrālā statistikas pārvalde Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība. LR Labklājības ministrija Nabadzības riska indeksu reģionu griezumā 2008.gadā. LR Labklājības ministrija Press Release DEV/2784. United Nations, 21 December 2009 B.Baltača. Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību nozīme sabiedrības līdzdalības veicināšanā Latvijā. Latvijas Universitātes raksti. 2010. B.Baltača. The Added Value of Social Enterprise. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences. Illinois, USA by Common Ground Publishing LLC. 2011. 33

×