ריקודהיאשיטהמעולהלהרשיםאתהמוזמניםלכלאירוע

441 views
391 views

Published on

זוהיאתנחתאמעניינתואיכותיתהמעניקהערךמוסףלכלאווירה: רומנטית, דרמתיתשמחה, ואפילולאווירהרגועה. השילובמתאיםבמיוחדלכניסהלבר-מצווה, כניסהלבת-מצווה, ריקודחתןוכלהוכד' לפרטים נוספים, בקר כאן: http://www.kdl.co.il/

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ריקודהיאשיטהמעולהלהרשיםאתהמוזמניםלכלאירוע

  1. 1. www.kdl.co.il
  2. 2. ‫זוהיאתנחתאמעניינתואיכותיתהמעניקהערךמוסףלכלאווירה‬ :‫שמחה‬,‫רגועה‬,‫רומנטית‬,‫ואפילודרמתית‬. ‫השילובמתאיםבמיוחדלכניסהלבר‬-‫מצווה‬,‫כניסהלבת‬- ‫מצווה‬,‫ריקודחתןכלהוכד‬'
  3. 3. ‫כמוכלדברשנרצהלהפוךלכביר‬,‫ישלעשותזאתכמושצריך‬, ‫לבחוראתהאנשיםהטוביםביותרבתחוםודרוששילובשלמרכיב‬ ‫יםשוניםכמו‬:‫שילובאלמנטיםמעולםהמחול‬, ‫כוריאוגרפיהיוצאתדופן‬,‫תלבושותמדהימות‬, ‫מיקסמוזיקהייחודיוביצועיםמרשימיםשלהרקדניםשמלווים‬ ‫אותך‬. ‫עלמדריךלדעתלשלבאותםכראויולדעתמהוהמינוןשלכלאחדמ‬ ‫הם‬.
  4. 4. ‫זוהידרךמצויינתלבעליהשמחהלבואלידיביטוי‬: ‫לחתןהברמצווה‬,‫כלתהבתמצווהאולזוגהמאושרביוםחתונתו‬. ‫הצלחתושלהנאמברתלויהגםבכםלאמעט‬- ‫עליכםלהתאמןולהשקיעזמןרבבלימודהריקוד‬, ‫וכמובןלחזורעלהכולעדלחזרההבאה‬
  5. 5. ‫אםאתםמעונייניםבהפקהגדולהומרשימה‬(‫ואיןסיבהשלא‬).. ‫כדאישתיזהרומטעויותחוזרותונשנות‬, ‫למשללהתמקדבעיקרעלפריטיהלבושוהאביזריםמאשרבריקו‬ ‫דעצמו‬,‫לאשחשיבותהפריטיםזניחה‬,‫בסךהכולהידיהכרחית‬, ‫אבלגםאותםצריךלהתאיםלסגנוןהריקוד‬, ‫גילהחתןאוהכלהוכד‬'
  6. 6. ‫במידהוהכוונההמנחהאתכםהינהסולידית‬- ‫איןזהאומרשאינהצריכהלהיותדומיננטיתוכובשת‬,‫לדוגמא‬: ‫גםאלומכםהמעדיפיםלהשארסולידייםולהפתיעבריקודסלואו‬ ‫מהמםלחתונה‬- ‫עליכםלעשותזאתבצורהנכונהומקצועיתשתכבושאתהרחבהוע‬ ‫יניהצופים‬. ‫הכוריאוגרפיהצריכהלהיותחדהועלאישהמקצועלעשותאתהב‬ ‫חירותהנכונותעלמנתלהוציאאתכםבמיטבכם‬
  7. 7. ‫לסיום‬, ‫לאחשובאםאתםמתלבטיםהאםלקחתחלקבריקודהחתונהאו‬ ‫בכניסהלברמצווה‬, ‫אושהקונספטהואמופעגדולאוסולידיוצנוע‬- ‫שימולבוזכרושאפשרלהפוךזאתליותרמשילובשלכמהתנועותי‬ ‫חד‬
  8. 8. Kfar Yehezkel 1892500 Israel www.kdl.co.il

×