CHI: planovani kariery, sebeprezentace

1,747 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 8 3
 • 8 3
 • 8 3
 • 9 4
 • 7 Kolik je známo sloučenin?
 • There are varying priority lists of soft skills or workplace behaviors. This list prioritizes Work Ethics Communications Skills Critical Thinking Problem Solving Technology Skills Teamwork But underlying each of these soft skills is mastery of basic reading and math skills.
 • HANDOUT
 • HANDOUT
 • HANDOUT
 • 10 Státnice za 1: a teď jsem bez práce ...
 • HANDOUT
 • 9 4 „ soft-skills“, Yerkes-Dodson ů v motiva ční syndrom
 • 9 4
 • 9 4
 • 9 4
 • 9 4
 • 9 4
 • 9 4
 • 43
 • 43
 • 43
 • 43
 • 43
 • 43
 • 43
 • 43
 • 43
 • 43 Spotřebou koupeného statku uspokojuje spotřebitel svou potřebu vzniká mu tak užitek. Užitečnost statku je schopnost uspokojovat lidské potřeby. Celková užitečnost vzniká z celkového množství spotřebovávaných statků. Mezní užitečnost představuje užitek spotřebitele,který mu přináší dodatečná (poslední, hraniční, přírůstková) jednotka spotřebovávaného statku .
 • 43 důchodový efekt , který neznamená nic jiného, než fakt, že disponujeme omezeným množstvím peněz. Pokud něco zdraží, kupujeme toho méně, protože nám naše finanční prostředky nestačí na nákup původního množství zboží. Jestliže si například na výlet do hor vezmu pouze 100 korun, nebudu moci za vodu utratit více, než činí tato částka. Druhým faktorem, činícím z poptávky klesající funkci, je substituční efekt . Jestliže bude například nedaleko horské restaurace studánka s vodou, nahradím část své poptávky po vodě vodou ze studánky. Čím více bude voda v restauraci dražší, tím větší bude moje tendence pít vodu ze studánky. A bude mi patrně jedno, zda je voda skutečně pitná. Obdobně je tomu například na trhu s ovocem a zeleninou. Čím dražší budou banány, tím více je substituuji jiným ovocem.
 • 9 4 E – evokace / Jak dosáhneme toho, aby se žáci soustředili na uvažování o tématu? U – uvědomění si významu / Jakým způsobem budou žáci zkoumat a osvojovat si obsah hodiny? R – reflexe / Jak žáci využijí obsah a smysl toho, co se v hodině naučili? AUTOREGULACE 1) objektivizace - diskuse s lidmi, zpřesnění 2) racionalizace - racionální důvod 3) relativizace - porovnávání se starostmi jiných 4) aktivní řešení - odstranění příčiny 5) interference - jiné myšlenky, intenzívní práce 6) citové přeladění - humor, relaxace 7) únik - odklad, ignorace, uskromnění Bloom Taxonomy of Educational Objectives 1) Znalost 2) Porozumění 3) Aplikace 4) Analýza 5) Syntéza 6) Hodnocení
 • 9 4 E – evokace / Jak dosáhneme toho, aby se žáci soustředili na uvažování o tématu? U – uvědomění si významu / Jakým způsobem budou žáci zkoumat a osvojovat si obsah hodiny? R – reflexe / Jak žáci využijí obsah a smysl toho, co se v hodině naučili? AUTOREGULACE 1) objektivizace - diskuse s lidmi, zpřesnění 2) racionalizace - racionální důvod 3) relativizace - porovnávání se starostmi jiných 4) aktivní řešení - odstranění příčiny 5) interference - jiné myšlenky, intenzívní práce 6) citové přeladění - humor, relaxace 7) únik - odklad, ignorace, uskromnění Bloom Taxonomy of Educational Objectives 1) Znalost 2) Porozumění 3) Aplikace 4) Analýza 5) Syntéza 6) Hodnocení
 • 43 Co vidím zapomenu, co slyším to si pamatuji, co udělám, to umím. Proč. Kapacita paměti, tok dat. 4 +- 2 krátkodobá paměť.
 • 43
 • 43 Physical evidence is the material part of a service. Strictly speaking there are no physical attributes to a service, so a consumer tends to rely on material cues. There are many examples of physical evidence, including some of the following: Packaging. Internet/web pages. Paperwork (invoices, tickets and despatch notes). Brochures. Training Personal Selling Customer Service Process kompletní nabídka služeb
 • Komunikace s administrativou; Spolupráce mezi zaměstnanci. Materiální zajištění – Vnitřní vybavení; Pořádek, čistota; Vzhled školy a okolí . Řízení a strategie – Informační systém školy; Kvalita plánování a kontroly; Organizace školy. Image školy – image školy jako celek; inovace a odlišnosti ve výuce; vzdělávací úroveň; klima školy; „síť dobrých vztahů“; vazby na praxi; srovnání s konkurencí; aktivita studentů; reklama, publicita, vztahy s veřejností; ceremoniály; vizuální symboly. Úroveň poradenství pro studenty; Školní aktivity mimo vyučování.
 • 3
 • CHI: planovani kariery, sebeprezentace

  1. 1. C HEMICK Á I NFORMATIKA Martin Slavík – Katedra chemie TUL – martin.slavik @ tul.cz – 48-535-3579
  2. 2. http://moodle.fp.tul.cz/chi klíč k zápisu: chi **** nebo http://ms.drive.to Zdroje informací
  3. 3. Okruhy témat <ul><li>Úvod do principů chemického myšlení </li></ul><ul><li>Sebepoznání, prezentace, plánování kariéry – „soft-skills“ </li></ul><ul><li>Řešení problémů, hodnocení zdrojů </li></ul><ul><li>Práce s vědeckou a odbornou literaturou , citace </li></ul><ul><li>Principy a možnosti využití Internetu (volně dostupné on-line zdroje) </li></ul><ul><li>Počítačové vyhledávání informací ( SciFinder ; Proquest; Web of Science; Science Direct ), databáze, Booleova algebra ) </li></ul><ul><li>Popis , identifikace a zobrazení chemických sloučenin </li></ul>
  4. 4. V ýuk a <ul><li>aktivní účast na hodině </li></ul><ul><li>p růběžn é plnění úkolů do příště: strukturovaný životopis, sebehodnocení, kariérová vize . </li></ul><ul><li>poslední týden – závěrečný test (vyřešení problému, hledání na intrenetu) </li></ul>
  5. 5. Proč sebepoznání a plánování kariéry ? <ul><li>Úspěch a spokojenost </li></ul><ul><li>Zkrácení cyklu chyba-poučení </li></ul><ul><li>Změny sebe sama a okolí </li></ul><ul><li>Mnoho informací -> k ritické myšlení </li></ul><ul><li>Konstruktivn í kritika </li></ul><ul><li>Absence ve výuce </li></ul>
  6. 6. Dovednosti pro úspěch Základní dovednosti: čtení počítání Pracovní etika Komunikační dovednosti Kritické myšlení Řešení problémů T echnologické dovednosti T ýmová práce
  7. 7. Co hledají zaměstnavatelé ? <ul><li>Technic ké dovednosti </li></ul><ul><li>Zkušenosti </li></ul><ul><li>Kompatibilitu s týmem </li></ul><ul><li>Připravené uchazeče </li></ul><ul><li>Chuť se učit </li></ul><ul><li>Nadšení </li></ul><ul><li>Motiva ci </li></ul><ul><li>Zdravé postoje </li></ul><ul><li>Růstový potenciál </li></ul>
  8. 8. <ul><li>spolupráce </li></ul><ul><li>kompromisy </li></ul><ul><li>objektivní naslouchání </li></ul><ul><li>nabrat kritiku osobně </li></ul>Týmová práce
  9. 9. <ul><li>Rozdělení na týmy </li></ul><ul><li>Máte 5 minut na zjištění zajímavostí nebo překvapivých věcí o členech svého týmu. </li></ul>Hra – spojování týmů <ul><li>Z kterých otázek jste se nejvíce dozvěděli? </li></ul><ul><li>Pomohla Vám přechozí známost? </li></ul><ul><li>Co obvykle brání lidem lépe se poznat? </li></ul>
  10. 10. Jak myslet lépe <ul><li>Zapojit ostatní </li></ul><ul><li>Zpomalit </li></ul><ul><li>P řipravit se </li></ul><ul><li>Vyvarovat se nejjednodušších krátkodobých řešení </li></ul><ul><li>Pl ánovat dopředu </li></ul><ul><li>Být konkrétní </li></ul><ul><li>Ptát se </li></ul>
  11. 11. 10 pravidel pro úspěch <ul><li>Síť dobrých vztahů </li></ul><ul><li>Zviditelněte se </li></ul><ul><li>Pracovní morálka </li></ul><ul><ul><li>nechoďte pozdě </li></ul></ul><ul><li>Udělejte víc než se žádá </li></ul><ul><li>Udělejte dojem spolehlivosti </li></ul><ul><li>Slibujte jen to, co dokážete splnit </li></ul><ul><li>Buďte profesionální </li></ul>
  12. 12. <ul><li>Buďte zodpovědní Hledejte příležitost pro vedení </li></ul><ul><li>Organizujte (si čas) </li></ul><ul><li>Hledejte příležitosti </li></ul><ul><li>B uďte sami sebou </li></ul>10 pravidel pro úspěch
  13. 13. Jak zlepšit schopnosti ? <ul><li>Příležitosti pro kontakt s lidmi </li></ul><ul><li>Dobrovolník </li></ul><ul><li>Učitel </li></ul><ul><li>Projekty </li></ul><ul><li>Kurzy </li></ul>
  14. 15. <ul><li>Máte minutu na přemýšlení </li></ul><ul><li>Jakých 30 s života bste chtěli znovu prožít, kdyby Vám zbývalo právě 30 s života? </li></ul>Hra – co je důležité Co říká vybraná událost o Vaší osobě? Co Vás udělá šťastnými? Jaký je Váš současný život v porovnání s touto událostí? Směřujete k nebo od toho co Vás uspokojuje? Co Vám pomůže neztratit se? Má událost spojení s něčím, co nepoužíváte nebo zanedbáváte? Stalo se to záměrně nebo náhodou? Jak důležité jsou v životě peníze?
  15. 16. Schopnosti a dovednosti důležité pro úspěch v životě <ul><li>Umění  jednat s lidmi + management </li></ul><ul><li>Umění prezentovat se + image </li></ul><ul><li>Počítačová gramotnost </li></ul><ul><li>Komunikace v cizím jazyce (angličtina, němčina, španělština , francouzština) </li></ul><ul><li>Sebevzdělávání a rozumná dávka cílevědomosti (kariérový plán) </li></ul><ul><li>[Řízení auta, řidičský průkaz, fyzické a duševní zdraví, etiketa, racionální čtení] </li></ul>
  16. 17. Image Literatura: Sampronová, E.: Jak si vytvořit působivý image, Management Press, Praha 1996.
  17. 18. Image <ul><li>Vzhled - postava, oblečení, upravenost </li></ul><ul><li>Styl komunikace - ústní, psaná, naslouchání, uvažování, vystupování </li></ul><ul><li>Řeč těla - charakteristické projevy, držení, gesta, osobní teritorium </li></ul><ul><li>Vystupování - charizma, důvěra, sebejistota, sebeúcta </li></ul><ul><li>Pověst (renomé) - schopnost prosadit se, dřívější kariéra, zkušenosti, kvalifikace </li></ul>
  18. 19. Plánování kariéry Znalosti a schopnosti Osobní charakteristika vych ázejte z praxe a pracovních úspěchů Analýza úspěchů -> které rysy a schopnosti vám pomáhají dosáhnout úspěchu? Co chcete nebo potřebujete vylepšit? Životní priority. Hodnoty, zásady Zájmy, motivace, osobní preference profesní cíl musí být v souladu s hodnotami, které uznáváte. ( vlastní spokojenost, přínos pro zaměstnavatele ) Jsou vaše zájmy v souladu s tím, co chcete dělat? Jak se na ně bude dívat budoucí zaměstnavatel?
  19. 20. Typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
  20. 21. MBTI 2
  21. 22. MBTI 3
  22. 23. Fáze řešení problému <ul><li>Vznik informační potřeby formulovatelnost, stimulace k řešení, řešitelnost </li></ul><ul><li>Získávaní informací Formulace problému - > r ozdělení na dílčí problémy + r ozbor částí </li></ul><ul><li>Příprava řešení : </li></ul><ul><li>uživatel - > vzděl anost + dokumentace + paměť </li></ul><ul><li>neformální kontakty („invisible college“); šedá literatura </li></ul><ul><li>komerční sítě </li></ul><ul><li>informační systémy </li></ul><ul><li>Schromažďování sekundárních informací </li></ul><ul><li>Výběr a schromažďování primárních informací </li></ul><ul><li>Zpracování primárních informací - > n á vrh ř e šení </li></ul>
  23. 24. Fáze řešení problému <ul><li>Rozhodování </li></ul><ul><li>stanovení kritérií pro srovnání společná definice, přesná formulace, city, objektivita </li></ul><ul><li>volba optimálního řešení (rozhodovací tabulky, účelové funkce) </li></ul><ul><li>Realizace </li></ul><ul><li>ověření řešení </li></ul><ul><li>informační závěr řešení (patent) </li></ul><ul><li>vlastní realizace </li></ul><ul><li>Prezentace </li></ul>
  24. 25. Rozhodování – koupě nemovitosti Nemovitost Dům Byt Starý Nový Starý Nový OV státní družstevní činžovní samostatný ... samostatný řadový ... Financování Poloha Vlastní Komunitní Město Vesnice velkoměsto malé střední Mnoho variant – složité rozhodování
  25. 26. Rozhodování – koupě nemovitosti Faktor Váha Varianta 1 Varianta 2 body celkem body celkem Cena 10 Vzdálenost od centra 5 Okolí 9 Velikost 8 Možnost rozšíření 10 Doba dojíždění 8 Náklady na provoz 10 Obslužnost 9 ... Váha×body Váha×body Celkem 1-10 1-10  1  2 Rozhodování podle kritérií – snížení rizika výběru nevhodné varianty
  26. 27. Rozhodování – koupě nemovitosti Intuice Faktor Váha Varianta 1 Varianta 2 body celkem body celkem Cena 10 Vzdálenost od centra 5 Okolí 9 Velikost 8 Možnost rozšíření 10 Doba dojíždění 8 Náklady na provoz 10 Obslužnost 9 ... Váha×body Váha×body Celkem 1-10 1-10  1  2 Kriteriální r. možno nahradit intuitivním – jednodušší problémy nebo nedostatek času
  27. 28. <ul><li>Losování rolí. Která firma? </li></ul><ul><li>Čas na přípravu: 3 minuty </li></ul><ul><li>Kompletní pohovor včetně vstupu a odchodu. </li></ul>Simulace – Přijímací pohovor
  28. 29. <ul><li>Proč si vybíráte právě tuto práci? </li></ul><ul><li>Proč se zajímáte právě o naši firmu? </li></ul><ul><li>Proč bychom Vás měli přijmout? </li></ul><ul><li>Jaká byl Váš největší studijní zážitek? </li></ul><ul><li>Co víte o naší společnosti? </li></ul><ul><li>Jak dlouho hledáte práci? </li></ul><ul><li>Popište mi nějaký konflikt s kolegou a jak jste ho vyřešil(a)? </li></ul><ul><li>Jak jste získal(a) svou poslední práci a proč odcházíte? </li></ul>Přijímací pohovor
  29. 30. <ul><li>Co s telefonem? </li></ul><ul><li>Máte vypnutý telefon? </li></ul><ul><li>Představování, vizitky, rozloučení… </li></ul><ul><li>Telefonická omluva při zmeškání termínu </li></ul>Aktivity Pohled zákazníka Kdy budete shánět zaměstnání? Kde máte bankovní účet?
  30. 31. <ul><li>Oslovení pozdrav; jméno firmy; jméno a příjmení telefonujícího </li></ul><ul><li>Důvod hovoru </li></ul><ul><li>Hovor , návrhy alternativ </li></ul><ul><li>Rekapitulace </li></ul><ul><li>Rozloučení </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Pokud se hovor přeruší, měl by zpět vždy zavolat volající. </li></ul><ul><li>„ prosím“, „ano“, „haló“, „slyším“ </li></ul>Telefonování
  31. 32. <ul><li>Oblečení, postoj, vzdálenosti </li></ul><ul><li>Co Vám dělalo největší problémy? </li></ul><ul><li>Co bylo nejjednodušší? </li></ul><ul><li>Bude to k něčemu? </li></ul>Analýza
  32. 33. <ul><li>Všichni jsou uchazeči o zaměstnání </li></ul><ul><li>Snažte se navzájem vybrat pomocí otázek a odpovědí nejvhodnějšího kandidáta </li></ul><ul><li>Firma a pozice: __________________ </li></ul>Skupinový přijímací pohovor
  33. 34. <ul><li>Jak zaujmout pro VŠ studium přírodních věd? </li></ul><ul><li>Pomoc hladovějícím v rozvojových zemích </li></ul><ul><li>Jak vydělat peníze a být zároveň učitel </li></ul><ul><li>Jiné téma… </li></ul>Hra – Brainstorming
  34. 35. <ul><li>Zkuste si účast na poradě </li></ul><ul><li>Čas na přípravu: 3 min., vlastní porada: 10 min. </li></ul><ul><li>Jaké role budete potřebovat? </li></ul><ul><li>Jak zajistíte realizaci úkolů? </li></ul><ul><li>Témata na výběr: </li></ul><ul><li>Jak vydělat peníze a být zároveň učitel </li></ul><ul><li>Volba redakčního systému pro školu </li></ul><ul><li>Společná dovolená </li></ul><ul><li>Jiné? </li></ul>Simulace, rozbor – Porada
  35. 36. <ul><li>Cíl porady </li></ul><ul><li>Plán porady </li></ul><ul><li>Co? (body jednání, podklady) </li></ul><ul><li>Kdo? (předsedající, účastníci) </li></ul><ul><li>Kdy? (den, denní doba) </li></ul><ul><li>Kde? (místo odpovídají počtu zúčastněných) </li></ul><ul><li>Jak? (způsob projednání) </li></ul><ul><li>Proč? (co očekávám, výsledek, rozhodnutí) </li></ul><ul><li>Kolik? (jak dlouho, náklady) </li></ul>Porada
  36. 37. <ul><li>Postup řešení problémů </li></ul><ul><li>vysoce naléhavé, důležité </li></ul><ul><li>důležité, méně naléhavé </li></ul><ul><li>velice naléhavé, méně důležité (časový limit) </li></ul><ul><li>málo důležité, málo naléhavé. </li></ul>Porada
  37. 38. Porada <ul><li>Začít včas </li></ul><ul><li>Představit sebe sama včetně role </li></ul><ul><li>Představit účastníky </li></ul><ul><li>Určení zapisovatele </li></ul><ul><li>Navržení cíle </li></ul><ul><li>Diskuse k cíli </li></ul><ul><li>Souhlas s cílem </li></ul><ul><li>Navržení pravidel jednání, diskuse k pravidlům, získání souhlasu </li></ul><ul><li>Představení speciálních rolí </li></ul><ul><li>Navržení programu a harmonogramu, diskuse, souhlas </li></ul>
  38. 39. Porada <ul><li>Shrnujte a zaznamenávejte </li></ul><ul><li>Dodržujte strukturu diskuse nenechte hned navrhovat řešení, ale žádejte fakta </li></ul><ul><li>Vtáhněte do aktivní účasti všechny </li></ul><ul><li>Dodržujte program a čas </li></ul><ul><li>Zvládejte agresi a konflikty </li></ul><ul><li>Končete včas, celkovým shrnutím a poděkováním </li></ul>
  39. 40. Rozhodovací stromy – golf Kdy zavřete golfové hřiště?
  40. 41. Rozhodovací stromy – golf Kdy zavřete golfové hřiště?
  41. 42. Rozhodovací stromy těžba ropy na pozemku Kolik stojí vrt studny? Odhad rizika
  42. 43. Rozhodovací stromy – řešení těžba ropy na pozemku 100 x 0,9 + 400 x 0,1 = 130 Jak řešit?
  43. 44. Osobní užitek Při vyhodnocování užitku používám svoji účelovou funkci, kterou násobím finanční zisk, porovnávám užitečnost, ne peníze. 500 x 0,97 = 485 1000 x 0,97 = 970 500 x 0,7 = 350 1000 x 0,8 = 800 500 x 0,2 = 100 1000 x 0,22 = 220 Osobní užitek 500 000 Kč a 1 mil. Kč
  44. 45. <ul><li>Nab í dka a popt á vka </li></ul><ul><li>Ekonomický přístup: MINI -> MAX [ Minimum nákladů × Maximum zisku ] </li></ul><ul><li>Minimalizace energie (lenost) </li></ul><ul><li>Vnitřní motivace </li></ul><ul><li>Úspěch má ten, kdo je „lepší“ než konkurence </li></ul><ul><li>m ezera na trhu; kompetitivní výhoda -> přidaná hodnota </li></ul><ul><li>na vše se dívejte z pohledu zákazníka -> aplikace konkurz (informace) [p rodukt/služba -> vl a stnost -> v ý hoda] </li></ul><ul><li>investice má vyšší cenu teď než v budoucnosti (inflace, výnosy, současná a budoucí hodnota) </li></ul><ul><li>celkový zisk? (užitečnost, nepeněžní kompenzace … ) </li></ul><ul><li>Ptejte se: Proč? </li></ul><ul><li>Logistika [menza TUL] -> princip úzkého hrdla </li></ul>Marketing a management v kostce typologie, pozice Která cena je optimální?
  45. 46. Techniky duševní práce <ul><li>Duševní a fyzické zdraví (jóga, autoregulace) </li></ul><ul><li>Racionální čtení ( motivace , Bloomova taxonomie) </li></ul><ul><li>Kritické myšlení - > p ů vodce informace , proč ? ( motivace – způsob – reálné použití) </li></ul><ul><li>David Gruber: Šetřme časem! </li></ul><ul><li>PTR – mozek reaguje emocemi jen na změnu situace vůči nějaké základně. </li></ul><ul><li>K= ( | Z+ | + | Z- | ) × (N+V) koncentrace, zájem + a -, návyk , vůle </li></ul><ul><li>Přesvědčování (opozice podvědomí) </li></ul><ul><ul><ul><li>snížení důležitosti záležitosti + přeladění </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>p rotitlak v jiném směru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tlak v opačném směru </li></ul></ul></ul>
  46. 47. Techniky duševní práce <ul><li>PTR – mozek reaguje emocemi jen na změnu situace vůči nějaké základně. </li></ul><ul><li>K= ( | Z+ | + | Z- | ) × (N+V) koncentrace, zájem + a -, návyk , vůle </li></ul><ul><li>Přesvědčování (opozice podvědomí) </li></ul><ul><ul><ul><li>snížení důležitosti záležitosti + přeladění </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>protitlak v jiném směru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tlak v opačném směru </li></ul></ul></ul>motivace -> konkurz (informace o firm ě ) motivace -> pro žívání, hry, výuka jazyků p ů vodce informace - > politici, vláda, firmy… PTR - > finance
  47. 48. Praktická aplikace <ul><li>Co si nenapíšu, to si nepamatuji. (4 ± 2) </li></ul><ul><li>Slyším, vidím, dělám. </li></ul><ul><li>Co nedokážu najít, není informace. </li></ul><ul><li>Vytvářím „síť dobrých vztahů“ </li></ul><ul><li>Spojuju příjemné s užitečným (zahraniční brigáda, průvodce, instruktor…) </li></ul><ul><li>Dívám se na sebe očima jiných (transakční analýza, dominance, naslouchání) </li></ul><ul><li>Zjistím co chci. </li></ul><ul><li>Připravím si vlastní prezentaci. </li></ul><ul><li>Zaměstnání sháním už teď. </li></ul>
  48. 49. Aplikace M &M Bezpečnostní listy -> Výroba kovů -> Školy -> cena, slu žby, pracovní doba, výdělky Bacterium metalireducens redakční systém; systém pro podporu výuky
  49. 50. Marketingový mix <ul><li>4P = cena + místo + výrobek + podpora </li></ul><ul><li>5P = 4P + people </li></ul><ul><li>7P = 5P + physical evidence + process </li></ul>
  50. 51. Existují rozdíly? úspěšnost a prestiž = moderní řízení a marketing
  51. 52. Proč marketing? <ul><li>vyzkoušená účinná cesta ke splnění cílů organizace </li></ul>
  52. 53. Marketing <ul><li>řízení spojené s uspokojením potřeb zákazníků při splnění cílů organizace </li></ul>≠ více studentů = lépe se starat o stávající studenty (zákazníky) Zákazníci studenti; akademičtí zaměstnanci; neakademičtí zaměstnanci; veřejnost; jiné organizace…
  53. 54. Zavádění systému řízení <ul><li>Analýza silných a slabých stránek </li></ul><ul><li>Analýza příležitostí a hrozeb [kultura školy; vybavení; kvalita lidí; finance; organizace; mezilidské vztahy] </li></ul><ul><li>Formulace cílů [ vize; poslání; cíle] </li></ul><ul><li>Volba strategie [pronikání; rozvoj oborů; rozvoj trhu; diferenciace] </li></ul><ul><li>Změny v systému řízení [organizace l lidé l kultura: informace a komunikace; plánování; kontrola] </li></ul>SWOT Diskuse
  54. 55. Image školy K ultura školy Hmatatelná Nehmatatelná Verbální symboly Vizuální symboly Chování definované cíle vybavení rituály hodnoty slogan pořádek ceremoniály normy kurikulum logo výuka vztahy řeč, metafory propagační předměty pravidla p říběhy řád školy h rdinové
  55. 56. Doporučen é zdroje informací <ul><li>Šilhánek , J.: Chemická informatika, Vyd. 1., VŠCHT, Praha 2002. </li></ul><ul><li>Gruber , D.: Šetřme časem! Rychločtení. Rychlostudium, 2. dopl. vyd., Management Press, Praha 1994; 193 s. </li></ul><ul><li>Toman , J.: Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce, 2., upr . a dopl. vyd. Svoboda, Praha 1984. 276 s. </li></ul><ul><li>Howard , P. J. : Příručka pro uživatele mozku, Praha : Portál , 1998. </li></ul><ul><li>Plamínek , J.: Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1., Praha: Argo, 2000. 328 s. </li></ul><ul><li>Dolanský , V. – Měkota, V. – Němec, V.: Projektový management, Vyd. 1., GRADA, Praha 1999. 372 s. </li></ul><ul><li>Kotler , P.: Marketing management, Vyd. 1., GRADA, Praha 1998. </li></ul><ul><li>Prokopenko , J. [et al.]: Vzdělávání a rozvoj manažerů, Vyd. 1., GRADA, Praha 1998. 631 s. </li></ul><ul><li>Němec , V.: Řízení a ekonomika firmy, Vyd. 1. Praha : Grada, 1998. </li></ul><ul><li>Světlík , J.: Marketing školy, Vyd. 1., Ekka, Zlín 1996. 382 s. </li></ul><ul><li>Plamínek , J.:  Řízení neziskových organizací, Vyd. 1., Praha: Nadace Lotos , 1996. 186 s. </li></ul><ul><li>Capponi , V. - Novák , T.: Sám sobě psychologem, Vyd. 2., přeprac. a dopl., Praha: Grada, 1998.  214 s. </li></ul><ul><li>. </li></ul>

  ×