CHE 01: Uvod

8,822 views

Published on

texty pro strojni fakultu TUL

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,822
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,286
Actions
Shares
0
Downloads
143
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CHE 01: Uvod

 1. 1. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz CHEMIEJan Grégr & Martin Slavík Obsah Témata přednášek Proč potřebují strojaři znát chemii Základní pojmy Atomy Periodický zákon a tabulka CHE 01 Katedra chemie FP TUL: http://www.kch.tul.cz
 2. 2. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 2 Odkazy QR kód Jan Grégr http://www.kch.tul.cz/people/jan-gregr Martin Slavík http://www.kch.tul.cz/people/martin-slavik Katedra chemie FP TUL http://www.kch.tul.cz Materiály http://bit.ly/che-tul
 3. 3. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 3 Jak se jmenují přednášející? Kde najdete texty? Co si pamatujete? Jak se jmenuje děkan FS TUL? Oslovování. prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Bernhard Maier, Dr. Ing. h.c. předseda představenstva Škoda Auto (generální ředitel) Pane profesore… (výuka) Pane děkane… (jednání) Pane Maiere…
 4. 4. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 4 Na přednáškách
 5. 5. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 5  Přednášky, testy, příklady; http://bit.ly/che-tul  Růžičková, K.; Kotlík, B.: Chemie v kostce pro střední školy. FRAGMENT, 2009. 1. vyd. ISBN: 978-80-253-0599-7.  Schejbalová H., Grégr J.: Příklady a úlohy z chemie (skripta). TUL, 2000.  Klikorka J., Hájek B., Votinský J.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha 1985.  Brown, L.S. Holme, T.A. Chemistry for enginee- ring students. Belmont CA: Brooks. 2011. ISBN 143904791X. samostudium Materiály
 6. 6. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 6 Jak na studium  Stáhnout, vytisknout, psát poznámky  Nestahovat, ale vždy psát poznámky slideshare.net/kchtul
 7. 7. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 7 Dva navazující písemné testy 1) 45 minut, chemické názvosloví a výpočty ≥ 50 % správně postup do dalšího kola 2) 25 minut, teorie, ≥ 50 % správně Termíny KZ – zkouškové období, přihlašování STAG Povinné vědomosti – pokud je nebude vědět, nezachrání Vás nic Splněním podmínek KZ získáte 3 kredity Co je klasifikovaný zápočet?
 8. 8. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 8 Pište si poznámky, co si nenapíšete zapomenete Zjistěte, co je důležité – informace (Z, KZ, Zk), jména, laboratoře, cvičení, termíny… Udělejte to, co nejdříve – jednejte Choďte do školy (aspoň tehdy, když to je nutné) Obecné tipy Pozor! Zkoušíme všechna témata (otázek je více) Kolující odpovědi na otázky obsahují chyby.
 9. 9. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Odpočinková literatura
 10. 10. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 10 Úvod, zákony, periodická tabulka Chemické vazby a nevazebné interakce, vlastnosti látek Názvosloví. Výpočty složení , rovnice Chemické reakce, energetika, kinetika, katalyzátory, rovnováha Přednášky 01–04 O OH S OH O
 11. 11. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 11 Elektrolyty. Kyseliny, zásady, pH indikátory, pufry Kovy, koroze + ochrana Elektrochemie, články, elektrolýza Skla, keramika, tvrdé a žáru- vzdorné materiály, tvrdokovy Přednášky 05–08
 12. 12. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 12 Složení roztoků, výpočty Organika, názvosloví, reakce Polymery, reakce, názvosloví, rozdělení, vlákna Moderní chemie, kompozity, nanomateriály Přednášky 09–12
 13. 13. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 13 Procvičení výpočtů. Vlastnosti látek v souvislosti s jejich chemickou strukturou. Závěr. Technické plyny. Shrnutí. Přednášky 13–14
 14. 14. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 14 přírodovědný základ vlastností konstrukčních materiálů Proč potřebují strojaři znát chemii Al plast
 15. 15. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 15 poškozování konstrukcí vlivem vnějšího prostředí, způsoby ochrany proti korozi Proč potřebují strojaři znát chemii
 16. 16. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 16 domluva s chemiky, laboratořemi a dodavateli materiálů Borax Tetraboritan disodný CAS: 1303-96-4 EINECS: 215-540-4 Na2B407 ∙10H2O Proč potřebují strojaři znát chemii
 17. 17. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 17 výpočty pro přípravu např. roztoků na povrchové úpravy a látkové bilance probíhajících dějů Zřeďte v poměru… Proč potřebují strojaři znát chemii
 18. 18. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 18 moderní trendy v materiálo- vém inženýrství, např. kompozity a nanomateriály Lotosový efekt. Kapičky vody na lístku řeřichy zobrazené pomocí environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (ESEM) Proč potřebují strojaři znát chemii
 19. 19. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 19 tipy, fígle, porozumění ušetříte čas minimum chyb pokusy Proč chodit na přednášky
 20. 20. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 20 Pokus
 21. 21. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Ethanol
 22. 22. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/eleorb.html 113 14 15 16 17 18
 23. 23. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Methanol Ethanol Co má menší teplotu varu? Co je toxičtější a proč? H3COH H3CCH2OH Propanol H3CCH2CH2OH I OH H3CCHCH3
 24. 24. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz n Makromolekula polyesteru PET
 25. 25. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Vlastnosti atomů Radioaktivita Hustota Ferromagnetismus Chemické vlastnosti Tepelné vlastnosti Elektrické vlastnosti Paramagnetismus Pružnost
 26. 26. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 26 Pokus  Hoření, exploze, reakce  Atom  Molekula  Vazba  Směs  Kyslík  Teplo, teplota (varu), vůně, vypařování  Velikost částic  …
 27. 27. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 27 CHEMIE
 28. 28. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 1630 –1692 (1710) Hamburg Hypotéza: Au ve zlatavé tekutině Verifikace:  vem 5 500 l moči  nech ji zkvasit  destilovat, destilovat, destilovat (bez O2)…  zchladit bílé páry → bílá látka, která sama svítí = Kámen mudrců Alchymista hledá Kámen mudrců Joseph Wright | 1771
 29. 29. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 29  přírodní věda  zkoumá látky a jejich přeměny při reakcích  zkoumá vnitřní stavbu látek, která podmiňuje jejich vlastnosti CHEMIE
 30. 30. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 30 atomy molekuly nejmenší elektroneutrální částice, která se účastní elementárních reakcí (tvoří prvky) nejmenší elektroneutrální částice složená ze dvou či více atomů, má složení a chemické vlastnosti dané látky Základní stavební částice hmoty P P4
 31. 31. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 31 atomy molekuly Nejdůležitější vlastnosti částic hmoty: pohyb a hmotnost Základní stavební částice hmoty
 32. 32. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 32 atomy molekuly Jsou navenek elektricky neutrální Základní stavební částice hmoty
 33. 33. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 33 kationty anionty ionty + – Elektricky nabité částice hmoty Na+ Cl-
 34. 34. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 34 prvky sloučeniny jsou složeny ze stejných atomů složeny z molekul s různými atomy Základní formy hmoty Fe Fe2O3
 35. 35. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 35 sloučeniny směsi složeny z molekul nebo iontů v konstantním poměru a s definovanou strukturou, vyznačují se konkrétními fyzikálními vlastnostmi soustava tvořená alespoň dvěma složkami, složená z různých molekul nebo krystalických fází v proměnném poměru Základní formy hmoty O2, N2, NO2… Vzduch: N2 + O2 + …
 36. 36. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 36 homogenní heterogenní roztoky, plynné směsi – není přítomno fázové rozhraní slitiny, koloidní soustavy, suspenze – definované fázové rozhraní Směsi
 37. 37. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 37 Schéma základních pojmů
 38. 38. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz C2 Fulleren C60 nanotrubice grafit Velikosti částic
 39. 39. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 39 Zákon zachování energie Celková energie soustavy je stálá nezávisí na změnách, které v ní probíhají, tj. energii nelze vytvořit, ani ji nelze zničit. Příklad: Při vzniku 9 g vody z vodíku a kyslíku se uvolní 1,4 . 105 J a hmotnost soustavy klesne o 1,6 . 10-9 g Zákon zachování energie: E = mc2
 40. 40. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 40 Zákon o zachování hmotnosti (Lavoisier) Při každé chemické reakci je součet hmotností zúčastněných látek nezměněn Základní chemické zákony C3H8 + 5O2 = 4H2O + 3CO2 3C | 8H | 10O = 3C | 8H | 10O Rovnají se počty částic i hmotnosti Zákon zachování energie: E = mc2
 41. 41. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 41 Zákon stálých poměrů slučovacích (Proust) Poměr hmotností prvků, z kterých vzniká sloučenina je stálý 2H2 + 1O2 → 2H2O 4H2 + 2O2 → 4H2O 2:1=2 4:2=2 Základní chemické zákony
 42. 42. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 42 Zákon množných poměrů slučovacích (Dalton) Tvoří-li dva prvky více sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stejným množstvím prvku druhého, jsou vzájemně v poměrech, které lze vyjádřit malými celými čísly C1O1 C1O2 C3O2 Základní chemické zákony nestechiometrické sloučeniny! Fe0,95–1O; SnO2-x
 43. 43. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 43 Zákon objemových poměrů slučovacích (Gay Lussac) Při chemických reakcích jsou objemy reagujících plynů v poměru malých celých čísel 1N2 + 1O2  2NO 1N2 + 2O2  2NO2 2N2 + 5O2  2N2O5 Základní chemické zákony
 44. 44. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 44 Avogadrův zákon (Avogadro) Za stejného tlaku a teploty je ve stejných objemech různých plynů stejný počet částic NA = 6,023.1023 mol–1 Základní chemické zákony [ID] T, p: Vm=V/n = konst. Ideální plyn: p V = n R T VM (0 °C, 101 325 Pa) = 22,41 dm3 .mol-1
 45. 45. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 45 Látkové množství o velikosti 1 mol obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 12 g uhlíku 12C NA = 6,023.1023 mol–1 Látkové množství Avogadrovo číslo
 46. 46. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 46 Velikost jádra přibližně 0,01 . 10–12 m Hustota jádra řádově 1012 g.cm–3 Velikost atomu 100 až 600 . 10–12 m Atomy 10–14 m 10–10 m ∙
 47. 47. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 47http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom Struktura atomu 105 × dále!
 48. 48. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Rutherford (1906) – experiment s Au-fólií a částicemi α(He2+) vedl k planetární představě o atomu Thomson (1897) – v řadě experimentů s katodovými trubicemi dokázal existenci elektronů, atom je „kladně nabitá koule s rozptýlenými elektrony“ atom ~10-10 m = 1 Å jádro ~10-15 m, ρ ~1012 kg/m3
 49. 49. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Millikan (1909) – experiment s olejovými kapkami k ověření existence elektronů a jejich náboje Chadwick (1932) - jádro obsahuje kromě protonů ještě elektroneutrální neutrony
 50. 50. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 50 Je to složitější! http://observatory.cz/static/vystavy/castice/6-castice.php http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/higgs/higgs.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvark
 51. 51. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 51 NaCl AFM = Atomic Force Microscopy
 52. 52. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Struktura atomu Atomové (protonové) číslo: Z počet protonů v jádře U elektroneutrálních atomů rovno počtu elektronů v elektronovém obalu Neutronové číslo: N počet neutronů v jádře Nukleonové (hmotnostní) číslo: A = Z + N Izotopy - atomy se stejným Z, mohou se lišit v N(A) Nuklid - prvek obsahující pouze atomy s daným Z a N(A)
 53. 53. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 53 238U 235U XA Z A= Z= A= Z= Stavba atomu: příklad
 54. 54. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Radioizotopy v medicíně • 1/3 pacientů v nemocnicích využije některou z procedur nukleární medicíny • 24Na, t½ = 14.8 hod, b emise • 31I, t½ = 14.8 hod, b emise • 123I, t½ = 13.3 hod, g emise • 18F, t½ = 1.8 hod, b+ emise • 99Tc, t½ = 6 hod, g emise Zobrazení mozku značkovaného sloučeninou s 123I
 55. 55. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 55 Bohrův model Kvantově mechanický model atomu Hustota pravděpodobnosti Emise (vyzáření) ↓ → Absorpce (pohlcení) ↑ ← Spektra (AAS, AES, XRF…) http://vladimirkalitvianski.wordpress.com/2010/12/02/zoom-in-atom-or- unknown-physics-of-short-distances/
 56. 56. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 56 Bohrův model Sodíková výbojka
 57. 57. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/eleorb.html Proč jsou prvky v tabulce?
 58. 58. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 58 Je charakterizována čtyřmi kvantovými čísly • Hlavní kvantové číslo (energie – 1, 2…) • Vedlejší kvantové číslo (tvar orbitu – s, p, d, f) • Magnetické kvantové číslo (orientace orbitu) • Spinové kvantové číslo (moment rotace) Výstavba elektronového obalu 1 -1/2 ↑ +1/2 ↓ 6C 1s2 2s2 2p2 „adresa“ elektronu Valenční elektrony
 59. 59. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 59 Svazek vodíkových atomů se po průchodu magnetickým polem rozštěpí na dva paprsky, které korespondují se spinem na příslušných atomech. Sternův-Gerlachův experiment
 60. 60. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f… s2 p6 d10 f14 d5 Orbitaly Max. počet elektronů Stabilní konfigurace 1s 2s 3s
 61. 61. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 61 Orbitaly s, p, d
 62. 62. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 62 Výstavba elektronového obalu
 63. 63. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Pomůcka http://demonstrations.wolfram.com/NLRuleForAtomicElectronConfigurations/ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f… s2 p6 d10 d5 Max. počet elektronů Stabilní konfigurace
 64. 64. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 64 Výstavba elektronového obalu 3 s2, p6, d10, f14 nebo 0 Všichni touží po plné/prázdné slupce:
 65. 65. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 65 helium neon argon Oktetové pravidlo Energeticky nejvýhodnější je konfigurace vzácných plynů Zaplněná slupka s2, p6, d10, f14 nebo prázdná slupka 0
 66. 66. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 66 Výstavba elektronového obalu s2, p6, d10, f14 +1e- nebo -1e- OK -1e- -2e- -3e- -4e- nebo +4e- … H- nebo H+ Li+ Be2+ B3+ K+ Na ≠ Na+ Na+ + H2O = Na+ + H2O Na0 + H2O → Na+ + OH- + ½H2
 67. 67. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 67 Existuje několik výjimek z výstavbového principu. Stabilní konfigurace jsou např. také: – Z poloviny zaplněná podslupka d: d5: • Cr má konfiguraci [Ar]4s13d5; • Mo má konfiguraci [Kr] 5s14d5 – Zcela zaplněná podslupka d: d10: • Cu má konfiguraci [Ar]4s13d10 • Ag má konfiguraci [Kr]5s14d10. • Au má konfiguraci [Xe]6s14f145d10 Výjimky se objevují u větších prvků které mají blízké energie orbitalů. Anomální konfigurace
 68. 68. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 68 konfigurace nejbližšího vzácného plynu + valenční elektrony ve valenční sféře Na: [Ne] 3s1 Elektronové konfigurace iontů obdobné Elektronová konfigurace atomu
 69. 69. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 69 Vznik vazby 1s2 2s2 2p6
 70. 70. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 70 Ionizační energie atomu je definována jako práce potřebná k odtržení a úplnému vzdálení nejslaběji poutaného elektronu z atomu v základním stavu. Nejnižší ionizační energie mají alkalické kovy (Na, K, Rb, Cs) jsou také označovány jako elektropositivní Ionizace – vznik kationtů
 71. 71. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 71 Elektronegativita = empiricky nalezené číslo vyjadřující schopnost atomu prvku přitahovat vazebné elektrony kovalentní vazby. Elektronová afinita je energie, která se uvolní při připoutání elektronu k atomu za vzniku aniontu. Nejvyšší elektronovou afinitu mají halogeny a dále chalkogeny (O, S atd.) Elektronová afinita – vznik aniontů
 72. 72. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Vazby a vlastnosti sloučenin Iontová vazba Elektrostatické přitahování opačně nabitých iontů (NaCl = kov-nekov) Kovalentní vazba Sdílení jednoho nebo více valenčních elektronů (O2 = nekov-nekov) Kovová vazba valenční elektrony sdíleny atomy v krystalické mřížce kovu (Ag = kov-kov)
 73. 73. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 73 Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834-1907) 1868-1870 «Основы химии» http://canov.jergym.cz/rencin/rencin.htm
 74. 74. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 74 Objevy prvků předpovězených Mendělejevem Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran (1838–1912) 1875 Ga Lars Frederik Nilson (1840–1899) 1879 Sc Clemens Alexander Winkler (1838–1904) 1886 Ge
 75. 75. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 75 Fyzikální a chemické vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. Periodická tabulka  Pořadí v tabulce je dáno výstavbovým principem (po řádcích).  Prvky ve stejných sloupcích mají stejnou elektronovou konfiguraci valenční slupky (podobné vlastnosti).  Nejstálejší (nejméně reaktivní) jsou atomy prvků s plně obsazenými valenčními vrstvami (vzácné plyny). Nejreaktivnější jsou prvky, které se uspořádáním elektronového obalu nejvíce blíží k vzácným plynům.
 76. 76. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 76
 77. 77. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/eleorb.html 13 14 15 16 17 18
 78. 78. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz www.meta-synthesis.com
 79. 79. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 79
 80. 80. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Kovový a nekovový charakter prvkůKovový a nekovový charakter prvků elektropozitivita = kovový charakter elektronegativita = nekovový charakter
 81. 81. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 81 Atomové poloměry pro hlavní prvky
 82. 82. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Kovový a nekovový charakter prvkůKovový a nekovový charakter prvků
 83. 83. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 83
 84. 84. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Valenční orbitaly – vedlejší kvantové čísloVedlejší kvantové číslo valenčních orbitalů
 85. 85. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Zvláštní skupiny prvkůZvláštní skupiny prvků
 86. 86. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Skupenství prvků při 20°C
 87. 87. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Elektronegativita prvkůElektronegativita prvků
 88. 88. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Radioaktivní prvkyRadioaktivní prvky
 89. 89. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Periodická tabulka – vztahy
 90. 90. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz Valenční elektrony Valence (počet vazeb) Oxidační stav ns1-2| ns2 (n-1)d1-10 | ns2(n-1)d10np1-6
 91. 91. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 91 Magnetické vlastnosti http://poozacreations.blogspot.cz/2012/04/magnetic-materials.html http://skullsinthestars.com/2009/04/13/levitation-and-diamagnetism-or-leave- earnshaw-alone/ http://en.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetism
 92. 92. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 92 elektrony fungují jako magnety – 2 elektrony s opačným spinem se v magnetickém účinku ruší Látky obsahující nepárové elektrony zesilují intenzitu magnetického pole – paramagnetické (vtahovány do magnetického pole) – magnetizmus v přítomnosti pole Látky ferromagnetické – vykazují magnetizmus v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole, příčinou je neúplně obsazená vnitřní vrstva (Fe, Co, Ni). Látky diamagnetické jsou magnetickým polem odpuzovány, magnetizují se opačně – zeslabují intenzitu magnetického pole. Magnetické vlastnosti http://en.wikipedia.org/wiki/Diamagnetism
 93. 93. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 93 NdFeB Magnety Spékaná směs neodym-železo-bórGeomag
 94. 94. KatedrachemieFPTUL|www.kch.tul.cz 94 Děkuji za pozornost Příští přenáška se bude zabývat chemickou vazbou nevazebnými interakcemi mezi molekulami významem chemické vazby pro vlastnosti látek Katedra chemie FP TUL: http://www.kch.tul.cz

×