Eesti keel 10.klass
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Eesti keel 10.klass

on

 • 4,093 views

Esitlus 10.klassi eesti keele kohta

Esitlus 10.klassi eesti keele kohta

Statistics

Views

Total Views
4,093
Views on SlideShare
4,078
Embed Views
15

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

3 Embeds 15

http://tyrigyeestikeel.pbworks.com 12
http://katrinpaal.blogspot.com 2
http://www.docshut.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Eesti keel 10.klass Eesti keel 10.klass Presentation Transcript

 • Eesti keel
  Katrin Paal
  10.klass
  2010
 • Eesti keele häälikusüsteem
  Häälikud:
  Täishäälikud ehk vokaalid (a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü)
  Kaashäälikud ehk konsonandid :
  Ahtushäälikud
  Ninahäälikud (m, n)
  Suuhäälikud (h, s, j, v, l, r)
  Sulghäälikud (k, g, p, b, t, d)
 • Võõrhäälikud ja –tähed
  Eesti keeles on kaks võõrhäälikut – f ja š. Võõrtähed jagunevad häälduse põhjal:
  Tähed, mis tähistavad võõrhäälikuid (f, š)
  Tähed, mida oma sõnades ei kasutata, kuid
  mida hääldatakse eesti häälikusüsteemi abil/
  vahendusel (c, q, z, w, y, x)
  Võõrtäht, millele eesti häälikusüsteemis vaste
  puudub (ž)
 • Silp
  on väikseim kõnes esinev hääldusüksus. Silbi kõige tähtsam osa on silbi tuum. Silbi tuum on täishäälik või täishäälikuühend. Lisaks tuumale võib silbil olla algus, mis on kaashäälik või kaashäälikuühend ja lõpp, milleks kaashäälik või kaashäälikuühend.
 • Silp
  Silbi liigid:
  Lühike – tuumas 1 täishäälik, lõppu ei ole
  Pikk
  Lahtine – tuumas 2 vokaali, lõppu ei ole
  Kinnine – tuumas 1 või 2 vokaali, lõpp on olemas
 • Rõhk
  Rõhu ülesanne on kõne rütmistamine, sõna alguse tähistamine ja mõnes keeles grammatiliste tähenduste edasi andmine. Eesti keeles on moodustavad rõhulised ja rõhutud silbid erinevaid rütmiüksusi. Keele väikseim rütmiüksus on kõnetakt. Kõnetakt võib koosneda ühest kuni kolmest silbist.
 • Sõna välde
  Väldet määratakse sõna rõhulises silbis. Välde on seotud silbi ülesehitusega/liigiga.
  I välde – lühikese silbi tinglik nimetus
  II välde – pika silbi tinglik nimetus
  III välde – pika silbi tinglik nimetus, kui seda silpi hääldatakse ekstra rõhuga.
 • Vormiõpetus
  Vormiõpetus ehk morfoloogia on keeleteaduse haru, mis tegeleb sõnavormide moodustamise seaduspärasustega. Sõnavorm on sõna kuju, mis koosneb tüvest, tunnustest ja lõppudest.
 • Vormiõpetus
  Sõnatüved jagunevad kolmeks:
  Sõnajuur ehk juurtüvi (kodu, kala, maja)
  Tuletatud tüvi (kodu|tu)
  Liitsõnatüvi (koduloom)
  Sõnavormis võivad peale tüve olla ka liited. Liited jagunevad kaheks:
  Eesliited (eba-, mitte-)
  Järelliited (-tu, -le, -ja, -lik)
  Sõnavormis võivad esineda ka tunnused ja lõpud. Tunnus on näiteks mitmusel ja minevikul. Lõpud on käänetel ja pööretel.
 • Vormimoodustuse mehhanismid
  Aglutinatsioon – vormimoodustusviis, mille puhul lisatakse sõnatüvele liiteid, tunnuseid ja lõppe
  Tüvevaheldus ehk flektsioon – vormimoodustusviis, mille puhul muudetakse sõnavorme
  Analüütiline vormimoodustus – vormimoodustusviis, kus luuakse vormid kahest erinevast sõnast
 • Tüvevahelduse liigid
  Eesti keeles on tüvevahelduse liikideks astmevaheldus, vokaalivaheldus ja konsonandivaheldus.
  Astmevaheldus on tüvevaheldus, mille puhul tüve üks variant on tugevas ja teine nõrgas astmes.
  Vältevaheldus
  Laadivaheldus
  Geminaadivaheldus
 • Tüvevahelduse liigid
  Vokaalivaheldus – tüvevaheldus, mille puhul muutub sõna tüve vokaal. Vokaalivahelduse abil moodustatakse mitmuse osastavat käänet ning omadussõna ülivõrde vorme.
  Sõna tüvevariandid:
  Sõnastikuvorm (nimetav ma-tegevusnimi)
  A-tüvi (omastav oleviku tüvi)
  B-tüvi (omastav da-tegevusnimi)
 • Tüvevahelduse liigid
  Laadivaheldus – astmevahelduse liik, mille puhul sõna tugeva astme vormis on sulghäälik või s, mis nõrga astme vormis on kadunud, sarnastunud eelneva kaashäälikuga või muutub teiseks häälikuks.
 • Tüvevahelduse liigid
  Astmevaheldusmall – tugeva ja nõrga astme vaheldumise seaduspärasus. Nõrgeneva tüvega sõnades on A-tüvi nõrgas astmes. Tugevneva tüvega sõnades on A-tüvi tugevas astmes.
  Geminaadivaheldus – astmevahelduse liik, mille puhul tugevas astmes on geminaat sulghäälik või s, nõrgas astmes üks sulghäälik või s.
 • Tüvevahelduse liigid
  Vältevaheldus – astmevahelduse liik, mille puhul sõna tugev aste on III vältes ja nõrk aste II vältes. Sõna häälikulises koosseisus muutusi ei toimu, v.a. sulghäälikute puhul. Vältevaheldus võib esineda ka sõna lõpus (liidetes). Sõna välte reeglipäratut vaheldust nimetatakse välte ebavahelduseks.
 • Tüvevahelduse liigid
  Vokaalivaheldus – tüvevahelduse liik, mille puhul muutub sõna tüve vokaal. Selle abil moodustatakse mitmuse osastavat käänet ja omadussõna ülivõrde vormi.
 • Tüvevokaal
  Vokaal, millega lõpeb sõna A-tüvi. Sõna tüvevokaali reeglipärast vaheldumist mingi teise vokaaliga nimetatakse vokaalivahelduseks. Lühike mitmuse osastav moodustatakse tavaliselt B-tüve põhjal.
 • Tüvevokaal
  Kui tüvevokaal on a, tuleb vaadata sõna esimese silbi vokaali.
  Kui esimeses silbis on a, i, õ, ei või äi, siis muutub a>u
  Kui esimeses silbis on e, o, u, ä, ö või ü, muutub a>i
  A>e üksikutes sõnades, näiteks: uba, tuba, luba, nuga, muna
 • Võrdlusastmete moodustamine
  Astmevahelduslikes a- ja te-tüvelistest omadussõnadest moodustatakse keskvõrde vorm tüvevokaali teisendamise teel.
  Keskvõrre:
  A-tüvi + m
  A-tüvi + vokaalivaheldus + m
 • Võrdlusastmete moodustamine
  Ülivõrre:
  Kõige + keskvõrre
  Keskvõrre + vokaalivaheldus + m
  Vokaalivahelduse teel ei saa moodustada lühikest ülivõrret järgmistel juhtudel:
  Kui keskvõrde tüvevokaal on a või i
  A- ja i-tüvelistes sõnades, kui nad on kolmandas vältes
 • Soome-Ugri ja Indoeuroopa keelte erinevused
  Soome-Ugri keeltes on rohkem tagasõnad, eessõnu on vähe. Indoeuroopa keeltes eessõnad
  Indoeuroopa keeltes erinevad sood isiku määramiseks
  Soome-Ugri keeltes aglutinatiivne vormimoodustus
  Soome-Ugri keeltes saab sõnu lauses ümber tõsta nii, et lause tähendus ei muutu
 • Tsitaatsõnad
  Tsitaatsõnad on puhtvõõrkeelsed ning neid kirjutatakse ja hääldatakse nagu võõrkeeles, kust nad on võetud. Muust eesti tekstist eristamiseks kirjutatakse tsitaatsõnad teises, näiteks kursiivkirjas. Neid tuleb käänata ülakoma abil (mängib petanque’i)