Hoofdstuk 2

726 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoofdstuk 2

 1. 1. HOOFDSTUK 22011 KATRIEN HOLVOET CVO SSH 1
 2. 2. Afronding hoofdstuk 1 VERJARING GESCHIEDENIS VAN HET ARBEIDSRECHT DWINGEND – SUPPLETIEF HIERARCHIE RECHTSBRONNEN cao-regelgeving OEFENING?2011 2. Algemene bepalingen 2
 3. 3. INLEIDING Dwingend- suppletief Rechtsbronnen Europese Unie Nationale rechtsbronnen Hierarchie van de rechtsbronnen Hierarchie Europese rechtsregels Art 51 wet 5 dec 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités Wat is een CAO?2011 2. Algemene bepalingen 3
 4. 4. Suppletief - dwingend Suppletief dwingend: Is maar bindend in de afwijking is niet mate dat de partijen mogelijk in nadeel van niets anders hebben de werknemer voorzien2011 2. Algemene bepalingen 4
 5. 5. Rechtsbronnen Europese Unie:MOODLE! Europese verordeningen: Rechtstreeks verbindend Europese richtlijnen: Moet omgezet worden in nationale wetgeving (wet,decreet,CAO…) Collectief ontslag Behoud van rechten bij overgang ondernemingen Ouderschapsverlof Gelijke behandeling Europese beschikkingen Bvb mededinging Aanbevelingen en adviezen2011 2. Algemene bepalingen 5
 6. 6. GESCHIEDENIS 1987 Franse Revolutie Non-interventie 1886 : opstanden Eerste sociale wetgeving Arbeidsovereenkomstenwet arbeiders =Suppletief WO I Arbeidsovereenkomstenwet bedienden= dwingend WO II 65- : veel wetgevend werk2011 2. Algemene bepalingen 6
 7. 7. Evolutie arbeidsrecht2011 2. Algemene bepalingen 7
 8. 8. verjaring DOEL? BETEKENIS?Zie tekst verjaringBron: arbeidsovereenkomstengids LBC2011 2. Algemene bepalingen 8
 9. 9. Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet2011 2. Algemene bepalingen 9
 10. 10. Wat is een arbeidsovereenkomst? Wederkerige overeenkomst arbeid Gezag loon2011 2. Algemene bepalingen 10
 11. 11. Arbeid/loon/gezag: Vrijwilligers Onkostenvergoeding: geen RSZ - €30,82/dag en -€1232/jaar Statutairen zelfstandigen2011 2. Algemene bepalingen 11
 12. 12. De Standaard 13 december 2011 ‘We hebben geen journalisten in vaste dienst. Dan krijg je mensen die willen staken als ze geen 2 procent loonsverhoging krijgen.’2011 2. Algemene bepalingen 12
 13. 13. Wat zijn schijnzelfstandigenWerknemers krijgen formeel het statuut van zelfstandigemaar uitvoering wijst op arbeidsovereenkomstWILSAUTONOMIE maar gegeven kwalificatie moetbevestigd worden door de effectieve uitvoeringRechter kan herkwalificeren2011 2. Algemene bepalingen 13
 14. 14. Herkwalificatie? Cassatie: Gekozen kwalificatie kan enkel gewijzigd worden indien uit daadwerkelijke uitvoering voldoende elementen blijken die onverenigbaar zijn met de gekozen kwalificatie. Cassatie 6 december 2010 MOODLE: cassatie zet puntjes op i Arbeidshof Brussel 25 maart 2011 Freelance gidsen INBEV Arbeidshof Brussel 24 juni 2011 Freelance consultancy voor paramedisch bedrijf2011 2. Algemene bepalingen 14
 15. 15. Arbeidsrelatiewet 27 dec 2006CRITERIA om te oordelen over gezagsrelatie ?1. Wil van de partijen2. Vrijheid organisatie werk3. Vrijheid organisatie werktijd4. Mogelijkheid van controleOprichting Commissie ter regeling van de arbeidsrelatieLees: achtergrondtekst blz 292011 2. Algemene bepalingen 15
 16. 16. Art 5 bis Onweerlegbaar wettelijk vermoeden: Loontrekkende + zelfstandige voor Dezelfde werkgever Gelijkaardige prestaties Weerlegbaar wettelijk vermoeden Bewijs van tegendeel is mogelijk2011 2. Algemene bepalingen 16
 17. 17. ToepassingsgebiedArtikel 12011 2. Algemene bepalingen 17
 18. 18. Geldigheidsvereisten vanovereenkomst Toestemming Bekwaamheid Bepaald voorwerp Geoorloofde oorzaak2011 2. Algemene bepalingen 18
 19. 19. geldigheidsvereisten Toestemming Geweld, dwaling,bedrog Bekwaamheid Geoorloofde oorzaak Geoorloofd voorwerp ART 1134 B.W.2011 2. Algemene bepalingen 19
 20. 20. 1.Bekwaamheid? Minderjarigen? Arbeidswet 1971 Leerplicht Voltijds deeltijds2011 2. Algemene bepalingen 20
 21. 21. 2.ongeldige toestemming LEZEN TEKST WILSGEBREKEN L nietigheid Geweld Dwaling: Omtrent essentieel element Werkloze bleek niet uitkeringsgerechtigd Werkgever bleek niet ‘verzekeringsmakelaar’ Bedrog: opzettelijk misleiden2011 2. Algemene bepalingen 21
 22. 22. Bedrog en goede trouw Verzwijgen veroordelingen Liegen over diploma of rijbewijs Ongeoorloofde vragen? Informatieplicht Antwoorden op geoorloofde vragen Eigen initiatief relevante informatie geven Voorbeelden uit rechtspraak (Blz 36) Lees ‘liegen bij de aanwerving’2011 2. Algemene bepalingen 22
 23. 23. 3. voorwerp Waartoe verbindt men zich ? Loon en arbeid Zeker Bepaald/bepaalbaar Mogelijk geoorloofd2011 2. Algemene bepalingen 23
 24. 24. 4. Oorzaak moet geoorloofd zijn Om welke reden verbindt men zich ? Pooier-prostituee: ongeoorloofd2011 2. Algemene bepalingen 24
 25. 25. Gevolgen: NietigheidMeestal relatieve nietigheid: kan alleen ingeroepen door de ‘gedupeerde partij’= partij die beschermd wordt door de rechtsregel2011 2. Algemene bepalingen 25
 26. 26. 2011 2. Algemene bepalingen 26
 27. 27. nietigheidRelatieve nietigheid Absolute nietigheid Kan enkel worden Kan door derden ingeroepen door de ingeroepen worden persoon die door de Rechter roept ambtshalve rechtsregel wordt de nietigheid in beschermd Kan gedekt worden: niet ingeroepen worden 2011 2. Algemene bepalingen 27
 28. 28. Relatieve nietigheid Sollicitant liegt over rijbewijs bedrog. Nietigheid inroepbaar door wg Liegen over uitkeringsgerechtigd zijn Alleen wg kan nietigheid inroepen Tolk chinees spreekt enkel mandarijn Wg kan zich op dwaling beroepen Kapper ‘dwaalt’ en blijkt aangeworven als steenkapper Wn kan dwaling inroepen2011 2. Algemene bepalingen 28
 29. 29. vormvereisten Kan mondeling behalve: Bepaalde tijd Met proeftijd Studenten Deeltijdsen Huisarbeid vervanging2011 2. Algemene bepalingen 29
 30. 30. Arbeidsovereenkomstenwet3 juli 1978 8 titels: Algemeenheden Verplichtingen Schorsing einde STRUCTUUR ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET2011 2. Algemene bepalingen 30
 31. 31. Arbeiders bedienden EENHEIDSSTATUUT GELIJKSCHAKELING STATUTEN: moeilijke oefening VERSCHILLEN2011 2. Algemene bepalingen 31
 32. 32. Kwalificatie? wilsautonomie 1134 B.W.Arbeider bediendeHoofdzakelijk handenarbeid Hoofdzakelijk hoofdarbeid• Nachtwacht bank • Nachtreceptionist hotel• Kok • Chef-kok• Besteller ijsboerke • Monitor beschutte werkplaats 2011 2. Algemene bepalingen 32
 33. 33. Arbeidshof 15 juni 2006 Herkwalificatie door de rechter kan Als er in de uitvoering elementen zijn die doen twijfelen aan de oorspronkelijke kwalificatie Cfr: herkwalificatie van zelfstandige naar werknemer:2011 2. Algemene bepalingen 33
 34. 34. HISTORIEK Grondwettelijk Hof 1993 SOCIAAL OVERLEG IPA 2011-2012 ABVV en ACLVB stemden tegen Wet 12 april 2011 Neemt elementen over uit afgekeurde IPA Wijzigt ontslagregels voor contracten afgesloten na 1.01.2012 Economische werkloosheid voor bedienden2011 2. Algemene bepalingen 34
 35. 35. verschillen Proef Schorsing Ziekte en ongeval Slecht weer, economische werkloosheid Opzegtermijnen Sociaal overleg SZ Vakantiegeld2011 2. Algemene bepalingen 35
 36. 36. schorsing Slecht weer Technische stoornis Economische oorzaken2011 2. Algemene bepalingen 36
 37. 37. handelsvertegenwoordigers Clienteel opsporen en bezoeken met het oog op het Onderhandelen over of Sluiten van zaken Onder het gezag, voor rekening en in naam van een opdrachtgever + weerlegbaar vermoeden : arbeidsovereenkomst2011 2. Algemene bepalingen 37
 38. 38. Handelsvertegenwoordigers/bedienden Commissieloon Loongrens concurrentiebeding 1 grens: € 31.467 (Uitwinningsvergoeding) Ontslag door de wg Voor wn die clienteel heeft aangebracht Tenzij bewijs door wg … Na één jaar tewerkstelling: 3 m loon + 1 m per 5 jaar tewerkstelling2011 2. Algemene bepalingen 38
 39. 39. 2011 2. Algemene bepalingen 39
 40. 40. dienstboden Tegen loon en onder gezag in hoofdzaak huishoudelijke handenarbeid verrichten ivm de huishouding van de wg of zijn gezin2011 2. Algemene bepalingen 40
 41. 41. studenten regeling tot 1 januari 2012Studenten Geen RSZ-bijdragen Solidariteitsbijdrage 23 dagen (juli-aug-sept) Wg 5% Wn 2,5% 23 dagen Wg 8% Wn 4,5%2011 2. Algemene bepalingen 41
 42. 42. StudentenVanaf 1 januari 2010 50 dagen solidariteitsbijdragen Wg 5,42% Wn 2,71% Ter info: NIEUWE REGELGEVING STUDENTENARBEID2011 2. Algemene bepalingen 42
 43. 43. huisarbeiderswerknemers die onder gezag van dewg tegen loon arbeid verrichten inhun woonplaats zonder dat zij onderhet toezicht of de rechtstreeksecontrole van de werkgever staan2011 2. Algemene bepalingen 43
 44. 44. huisarbeiders Huisarbeid: Schriftelijk Afzonderlijk Uiterlijk bij begin van huisarbeid Art. 119.6 10% van het brutoloon Tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen!2011 2. Algemene bepalingen 44
 45. 45. telewerk CAO 85 van 9 nov 20052011 2. Algemene bepalingen 45
 46. 46. Telewerk CAO 85 Schriftelijk Afzonderlijk Uiterlijk op moment van indiensttreding2011 2. Algemene bepalingen 46
 47. 47. ONBEPAALDE TIJD BEPAALDE TIJD VERVANGINGSOVEREENKOMSTENOo2011 2. Algemene bepalingen 47
 48. 48. Onbepaalde tijd Mag niet voor het leven worden gesloten Art. 362011 2. Algemene bepalingen 48
 49. 49. Bepaalde tijd : Eindigt automatisch bij verstrijken van termijn Einde moet vast en zeker zijn en niet afhankelijk van wil van partijen WEL: Einde op 31.12.2011 NIET: Einde bij stopzetting subsidies Einde bij stopzetting project Einde bij einde moederschapsverlof Te vaag: onbepaalde tijd2011 2. Algemene bepalingen 49
 50. 50. Bepaalde tijd: art 9 Vormvoorwaarden moeten worden nageleefd Afzonderlijjk Schriftelijk Afwijking enkel bij algemeen bindende CAO’s Uiterlijk moment van indiensttreding2011 2. Algemene bepalingen 50
 51. 51. Inbreuk op art. 9 Bepaalde Onbepaalde tijd tijd2011 2. Algemene bepalingen 51
 52. 52. RELATIEVE NIETIGHEID !!Vormvereisten: art 9 Schriftelijk: Handtekening van elke partij Afzonderlijk Uiterlijk op moment van indiensttredingSANCTIE: relatieve nietigheid van contract bepaalde duurenkel in te roepen door de werknemer!CASS 22 januari 2007 (moodle)2011 2. Algemene bepalingen 52
 53. 53. Sanctie niet naleven vormvoorwaarden Relatieve nietigheid enkel in te roepen door werknemer Werknemer kan de nietigheid dekken Werkgever kan zich niet beroepen op art 9 om de nietigheid van bepaalde tijd in te roepen!2011 2. Algemene bepalingen 53
 54. 54. Niet/later ondertekend Onbepaalde duur2011 2. Algemene bepalingen 54
 55. 55. Opzeggingsclausule in het contract 2 strekkingen rechtspraak Opzegclausule is nietig, blijft contract bepaalde tijd Wordt contract onbepaalde tijd2011 2. Algemene bepalingen 55
 56. 56. beëindiging Automatisch Opzegging is niet mogelijk Dringende reden Verbreking ART. 40(blz 240)2011 2. Algemene bepalingen 56
 57. 57. Art. 40 …de partij die beëindigt vooraleer de termijn verstrijkt moet aan de andere partij een vergoeding betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon tot einde termijn, zonder het dubbel te mogen overtreffen van opzegvergoeding die zou moeten betaald worden indien het een contract van onbepaalde tijd zou zijn.2011 2. Algemene bepalingen 57
 58. 58. bij ontslag door wg: art. 40 arbeider: 1.1.2011-31.12.2011 Wg verbreekt op 1 juni: Wg moet betalen tot 31.12 = 7 maanden met maximum van 2x5w = 10 wekenTer info:Opzeg arbeider onbepaalde duur door werkgever= 5weken2011 2. Algemene bepalingen 58
 59. 59. bij ontslag door wn :art 40 arbeider: 1.1.2011-31.12.2011 Wn verbreekt op 1 juni: Wn moet betalen tot 31.12 = 7 maanden met maximum van 2x14 dagen= 28 dagenTer info:Opzeg arbeider onbepaalde duur door arbeider =14 dagen2011 2. Algemene bepalingen 59
 60. 60. bij ontslag bediende: 1.1.2011-31.12.2011 Wg verbreekt op 1 juni: Wg moet 7 maanden betalen maar met maximum van 2x3 maanden= 6 maanden Wg verbreekt op 1 december: Wg moet betalen tot 31.12 = 1 maandTer info:Opzeg bediende onbepaalde duur doorwerkgever = 3 maanden (ligt onder maximum van 2x3 m)2011 2. Algemene bepalingen 60
 61. 61. bij ontslag: bediende: 1.1.2011-31.12.2011 Wn verbreekt op 1 juni: Wn moet betalen tot einde contract maar met maximum van 2x1,5 m= 3 m Wn verbreekt op 1 december: Wn moet betalen tot 31.12 = 1 maandTer info:Opzeg bediende onbepaalde duur door bediende= anderhalve maand2011 2. Algemene bepalingen 61
 62. 62. Art 9: ten voordele v. werknemer ! Als vormvoorschriften niet zijn nageleefd: SANCTIE: relatieve nietigheid: Wn kan kiezen of hij al dan niet de nietigheid van het contract bepaalde duur inroept JA: wordt onbepaalde duur NEEN: blijft bepaalde duur, ondanks vormvoorschriften die niet zijn nageleefd.enkel in te roepen door de werknemer!CASS 22 januari 20072011 2. Algemene bepalingen 62
 63. 63. Geen geschrift : arbeider: 1.1.2011-31.12.2011 Wg verbreekt op 1 juni: Wg moet betalen tot 31.12 = 7 maanden met maximum van 2x5w = 10 weken Wn kan beter de nietigheid dekken (niet inroepen dat het contract bepaalde duur niet geldig is) Bij bepaalde duur: 10 weken Bij onbepaalde duur: 5 weken Wg kan de nietigheid niet inroepen (=dekken)2011 2. Algemene bepalingen 63
 64. 64. Geen geschrift : bij ontslag: arbeider: 1.1.2011-31.12.2011 Wn verbreekt op 1 juni: Wn moet betalen tot 31.12 = 7 maanden met maximum van 2x14 dagen= 28 dagen zinvol in te roepen dat het contract bepaalde duur niet geldig is: 14 dagen !2011 2. Algemene bepalingen 64
 65. 65. Geen geschrift :bij ontslag: bediende: 1.1.2011-31.12.2011 Wg verbreekt op 1 december: Wg moet betalen tot 31.12 = 1 maand zinvol in te roepen dat het contract bepaalde duur niet geldig is Dan wordt het opzeg van onbepaalde duur: 3 maanden.2011 2. Algemene bepalingen 65
 66. 66. Geen geschrift :bij ontslag: bediende: 1.1.2011-31.12.2011 Wn verbreekt op 1 december: Wn moet betalen tot 31.12 = 1 maand Niet zinvol in te roepen dat het contract bepaalde duur niet geldig is Bij bepaalde duur is opzeg in dit geval 1 maand Als bediende zou inroepen dat het onbepaalde duur is moet hij anderhalve maand betalen.2011 2. Algemene bepalingen 66
 67. 67. Opeenvolging bepaalde duur Art. 10 Art. 10bis2011 2. Algemene bepalingen 67
 68. 68. Art. 10 Wanneer de partijen verschillende overeenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer, worden zij verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben gesloten, tenzij wg bewijst dat er wettige reden was.2011 2. Algemene bepalingen 68
 69. 69. Wettige redenen Rechtspraak blz 58 Schommelingen van werkvolume enkel te voorzien op korte termijn Onvoorzienbare schommelingen op zich geen wettige reden! Opeenvolging voor de periode van tijdelijke erkenning van de wg (CGGZ)2011 2. Algemene bepalingen 69
 70. 70. Niet aanvaard als wettige redenen Rechtspraak blz 58-59 NIET WETTIGE REDEN Rechtspraak blz 54 Zie moodle : ARBHOF BRUSSEL 3 april 2008: opeenvolging en subsidiecontracten 11 contracten bepaalde duur 11jaar Als ‘wettige reden’: vernieuwing contracten van de wg met de enige klant: europese commissie Rb: opeenvolging is niet gerechtvaardigd2011 2. Algemene bepalingen 70
 71. 71. Art. 10 Wanneer de partijen verschillende overeenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer, worden zij verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben gesloten, tenzij wg bewijst dat er wettige reden was.2011 2. Algemene bepalingen 71
 72. 72. Arbhof Luik 27 oktober 2007 16 opeenvolgende overeenkomsten bepaalde tijd Met onderbrekingen van wg Van meer dan één maand Met onderbreking van 10 maandenConclusie:Onderbreking door de werkgever sluiten wettelijkvermoeden niet uit. Zelfs een lange onderbreking2011 2. Algemene bepalingen 72
 73. 73. Art. 10 Gaat enkel over opeenvolging gewone contracten bepaalde duur NIET : Opeenvolging vervangingsovereenkomsten- bepaalde duur2011 2. Algemene bepalingen 73
 74. 74. Art 10bis: opeenvolging toegelaten Voor max. 2 jaar Contracten minimaal 3 maanden Maximaal 4 contracten2011 2. Algemene bepalingen 74
 75. 75. Art 10bis: opeenvolging toegelaten Voor max. 3 jaar Contracten minimaal 6 maanden Voorafgaande TOELATING arbeidsinspectie2011 2. Algemene bepalingen 75
 76. 76. Non-discriminatie Wet 5 juni 2002 Gelijke behandeling Inlichting over vacatures Algemene bekendmaking2011 2. Algemene bepalingen 76
 77. 77. Duidelijk omschreven werk Relatieve zekerheid duur Voldoende nauwkeurig (blz 62) Kwalificatie toetsen aan realiteit Art. 10 ! Afwijkingen art. 10bis: niet van toepassingMoodle ! Arbeidshof Antw 10 dec 20082011 2. Algemene bepalingen 77
 78. 78. Vervangingsovereenkomst:art. 11terBij schorsingNIET bij: gebrek aan werk wegens economische oorzaken Slecht weer Staking,lock-out2011 2. Algemene bepalingen 78
 79. 79. vormvereisten Schriftelijk Afzonderlijk Uiterlijk op moment van indiensttreding Reden,identiteit en voorwaarden van indienstneming2011 2. Algemene bepalingen 79
 80. 80. vervangingsovereenkomst Bepaalde tijd Onbepaalde tijd: Einde is onduidelijk2011 2. Algemene bepalingen 80
 81. 81. maximumduur 2 jaar Sanctie: overschrijden 2 jaar: Gewoon contract onbepaalde duur Uitz: vervanging van loopbaanonderbreker/tijdskredieter2011 2. Algemene bepalingen 81
 82. 82. Vervanging onbepaalde duur Afwijkende opzegtermijnen mogelijk ! ‘overeenkomst wordt beëindigd zonder vooropzeg of vergoeding vanaf het moment dat de zieke werknemer terugkeert’ Afwijkingen mogelijk voor als vervangen werknemer terugkeert in de onderneming2011 2. Algemene bepalingen 82
 83. 83. Geen afwijkingen Normale opzegtermijnen onbepaalde duur2011 2. Algemene bepalingen 83
 84. 84. Normale opzegtermijnen!!! Er werden geen afwijkingen voorzien Wg wil beëindigen om andere reden dan terugkeer van de vervangen wn Vervangingsovereenkomst duurt langer dan 2 jaar Vervangen wn komt niet meer terug2011 2. Algemene bepalingen 84
 85. 85. Rechtspraak : normaleopzegtermijnen!!! Voortijdige beëindiging Vervangen wn komt terug in andere functie Formulering van afwijkende termijnen moet zeer duidelijk zijn2011 2. Algemene bepalingen 85
 86. 86. Mogelijkheid?Arbh Luik 28 april 2005: vervangen wn komt nietmeer terug wegens definitieve ongeschiktheid: ‘afwijkende termijn zou mogelijk zijn als uitdrukkelijk wordt voorzien dat afwijkende termijnen geldig zijn als de arbeidsovereenkomst van de vervangen wn wordt stopgezet’2011 2. Algemene bepalingen 86
 87. 87. Opeenvolging bep duur envervangingsovereenkomst Art. 10 en 11ter: wijken af van het gemeen recht en moeten strikt toegepast en uitgelegd worden ‘er ontstaat geen contract onbepaalde duur indien ….’2011 2. Algemene bepalingen 87
 88. 88. Naargelang omvang Voltijds Deeltijds Arbeidsovereenkomstenwet CAO 35 Programmawet 22 dec 1989 Non-discriminatie Wet 5 maart 20022011 2. Algemene bepalingen 88
 89. 89. DEELTIJDS Schriftelijk Afzonderlijk Uiterlijk op moment van indiensttredingSanctie bij niet-nalevingWn kan kiezen voor arbeidsregeling enwerkrooster die voor hem meest gunstig zijn2011 2. Algemene bepalingen 89
 90. 90. deeltijds Arbeidsregeling Werkroosters Vast Variabel: gemiddelde wekelijkse arbeidsduur Openbaarmaking van werkroosters!2011 2. Algemene bepalingen 90
 91. 91. Bekendmaking variabele uurroosters Ten minste 5 werkdagen vooraf Aanplakking of andere manier van kennisgeving Indien voorzien in CAO of arbeidsreglement Voor elke wn afzonderlijk werkrooster Aanplakking met oog op controle In de lokalen van tewerkstelling2011 2. Algemene bepalingen 91
 92. 92. 1.Dwingend recht Beschermt private belangen Dwingend ten voordele van de werknemer Er mag niet van afgeweken worden in het nadeel van de werknemer Art. 10, 10 bis, proef, opzegtermijnen, concurrentiebeding2011 2. Algemene bepalingen 92
 93. 93. 2. Suppletoire bepalingen Hebben slechts uitwerking als de partijen er niet van zijn afgeweken Medisch attest binnen de 48 uur Huisarbeid: 10% van brutoloon2011 2. Algemene bepalingen 93
 94. 94. 3. OPENBARE ORDE Er mag niet van afgeweken worden Raken de essentiële belangen van de staat Morele en economische orde rust op deze regels Vb: verbod tot levenslange arbeidsovereenkomst2011 2. Algemene bepalingen 94
 95. 95. Art 6 AOW Alle bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement of CAO’s die strijdig zijn met de arbeidsovereenkomstenwet, zijn nietig als ze de plichten verzwaren en de rechten beperken2011 2. Algemene bepalingen 95

×