The story of the marathon.

884 views

Published on

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The story of the marathon.

 1. 1. SsLl0OoWw AaNnDd SsTtEeAaDdYy, Dd0OoEeSsNn’Tt RrEeAaLlLlYy WwIiNn TtHhEe RrAaCcEe, BbUuTt IiTt DdEeFfIiNnIiTtEeLlYy FfIiNnIiSsHhEeSs IiTt.
 2. 2. Ii HhAaVvEe SsUuCcCcEeSsSsFfUuLlLlYy Cc0OoMmPpLlEeTtEeDd TtWw0Oo MmAaRrAaTtHh0OoNnSs Nn0OoWw.
 3. 3. Ii TtRrAaIiNnEeDd DdIiLlIiGgEeNnTtLlYy Ff0OoRr TtHhEe FfIiRrSsTt 0OoNnEe. AaNnDd RrAaNn TtHhEe WwHh0OoLlEe TtHhIiNnGg.(0OoKk IiTt WwAaSs Mm0OoRrEe LlIiKkEe Jj0OoGgGgIiNnGg, BbUuTt Ii DdIiDd GgEeTt Tt0Oo WwEeAaRr TtHhIiSs SsUuPpEeRr* Cc0Oo0OoLl FfUuEeLl BbEeLlTt) *SsUuPpEeRr, SsUuPpEeRr
 4. 4. TtHhEe SsEeCc0OoNnDd 0OoNnEe WwAaSs Aa DdIiFfFfEeRrEeNnTt SsTt0OoRrYy.
 5. 5. Ii MmAaDdEe IiTt HhAaLlFf-WwAaYy TtHhRr0OoUuGgHh TtHhEe TtRrAaIiNnIiNnGg BbEeFf0OoRrEe Ii Mm0OoVvEeDd Tt0Oo NnEeWw Yy0OoRrKk CcIiTtYy.WwHhEeRrEe AaLlLl 0OoFf MmYy BbEeAaUuTtIiFfUuLl GgRrEeEeNn RrUuNnNnIiNnGg PpAaTtHhSs DdIiSsAaPpPpEeAaRrEeDd.
 6. 6. Ii Ll0OoSsTt AaLlLl 0OoFf MmYy Mm0OoTtIiVvAaTtIi0OoNn.
 7. 7. Ff Aa Hh Dd Tt DdLl Ll Aa 0Oo Hh RrUu Ll Rr Ww Ee AaSs Dd Nn IiHh Mm NnEe Yy WwDd 0Oo Rr Kk
 8. 8. BbUuTt Ii’Mm Aa SsTtUuBbBb0OoRrNn GgIiRrLlAaNnDd PpAaRrTt 0OoFf MmEe Cc0OoUuLlDdNn’Tt AaDdMmIiTt TtHhAaTt Ii’Dd GgIiVvEeNn UuPp Cc0OoMmPpLlEeTtEeLlYy.
 9. 9. MmAaIiNnLlYy BbEeCcAaUuSsEe Ii’Dd AaLlRrEeAaDdYy PpAaIiDd MmYy $95 EeNnTtRrYy FfEeEe.
 10. 10. Ii PpAaIiDd Ff0OoRr TtHhEe SsEeLlFf-IiNnFfLlIiCcTtEeDd Tt0OoRrTtUuRrEeAaNnDd BbYy Gg0OoLlLlYy Ii WwAaSs Gg0OoIiNnGg Tt0Oo EeNnDdUuRrEe IiTt.
 11. 11. Ss0Oo IiNnSsTtEeAaDd 0OoFf DdRr0OoPpPpIiNnGg 0OoUuTt,Ii TtHhRrEeWw MmYy PpRrIiDdEe 0OoUuTt TtHhEe WwIiNnDd0OoWw AaNnDd MmAaDdEe TtHhEe DdEeCcIiSsIi0OoNn: Ii WwAaSs Gg0OoIiNnGg Tt0Oo WwAaLlKk MmYy MmAaRrAaTtHh0OoNn.
 12. 12. AaLlLl MmIiLlEeSs 0OoFf IiTt.
 13. 13. DdIiDd Ii MmEeNnTtIi0OoNn MmYy Mm0OoMm WwAaLlKkSsMmAaRrAaTtHh0OoNnSs?SsHhEe’Ss MmYy Pp0OoWwEeRr-WwAaLlKkIiNnGg HhEeRr0Oo. (TtHhIiSs IiSs EeNnRrIiQqUuEe IiGgLlEeSsIiAaSs, Nn0OoTt MmYy Mm0OoMm.)
 14. 14. MmYy Mm0OoMm AaNnDd Ii AaRrRrIiVvEeDd AaTt TtHhEe RrAaCcEe, Ll0Oo0OoKkIiNnGg LlIiKkEe Aa FfIiEeRrCcEe DdUu0Oo DdEeCcKkEeDd 0OoUuTt IiNn 0OoUuRr SsPpAaNnDdEeXx AaNnDd MmAaTtCcHhIiNnGg FfAaNnNnYy PpAaCcKkSs.
 15. 15. EeVvEeRrYy0OoNnEe KkEePpTt AaSsKkIiNnGg IiFf WwEe WwEeRrEe SsIiSsTtEeRrSs. (MmYy Mm0OoMm LlAaUuGgHhEeDd. Ii DdIiDd Nn0OoTt.)
 16. 16. Yy0OoUu MmAaYy TtHhIiNnKk TtHhAaTt Pp0OoWwEeRr-WwAaLlKkIiNnGg Aa MmAaRrAaTtHh0OoNn IiSsLlEeSsSs Cc0OoMmPpEeTtIiTtIiVvEe TtHhAaNn RrUuNnNnIiNnGg 0OoNnEe.(Ii KkNn0OoWw Ii DdIiDd.)
 17. 17. BbUuTt WwHhEeNn Yy0OoUu WwAaLlKk Aa MmAaRrAaTtHh0OoNn TtHhEeRrEe IiSs TtHhEe VvEeRrYy RrEeAaLl Pp0OoSsSsIiBbIiLlIiTtYy TtHhAaTt Yy0OoUu WwIiLlLl IiNn FfAaCcTt Cc0OoMmEe IiNn LlAaSsTt PpLlAaCcEe.
 18. 18. AaNnDd Nn0Oo 0OoNnEe WwAaNnTtSs Tt0Oo Cc0OoMmEe IiNn LlAaSsTt.
 19. 19. MmYy Mm0OoMm AaNnDd Ii WwAaLlKkEeDd LlIiKkEe TtHhEeRrEe WwAaSs Nn0Oo Tt0OoMm0OoRrRr0OoWw. WwEe PpAaSsSsEeDd: TtHhEe SsLl0OoWwSsKkIiEeSs TtHhEe IiNnJjUuRrEeDd TtHhEe BbUuRrNn-0OoUuTtSs
 20. 20. AaNnDd WwEe WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDd
 21. 21. UuNnTtIiLl 0OoUuRr LlIiTtTtLlEe FfEeEeTtIiEeSs Cc0OoUuLlDdNn’Tt WwAaLlKk Nn0Oo Mm0OoRrEe.
 22. 22. AaFfTtEeRr 6 Hh0OoUuRrSs 0OoFf WwAaLlKkIiNnGg, WwEe CcRr0OoSsSsEeDd TtHhEe FfIiNnIiSsHh LlIiNnEe.(UuNnFf0OoRrTtUuNnAaTtEeLlYy TtHhEe BbAaNnDd HhAaDd AaLlRrEeAaDdYy PpAaCcKkEeDd UuPp AaNnDd TtHhEe SsNnAaCcKkSs WwEeRrEe AaLlLl Gg0OoNnEe.)
 23. 23. BbUuTt Ii DdIiDdNn’Tt CcAaRrEe.BbEeCcAaUuSsEe Ii FfIiNnIiSsHhEeDd MmYy MmAaRrAaTtHh0OoNn.
 24. 24. WwIiTtHh MmYy Mm0OoMm. WwHhIiLlEe WwEeAaRrIiNnGg Aa FfAaNnNnYy PpAaCcKk.Aa WwIiNn WwIiNn WwIiNn.

×