Your SlideShare is downloading. ×
The story of the marathon.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

The story of the marathon.

703
views

Published on

Published in: Sports

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
703
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. SsLl0OoWw AaNnDd SsTtEeAaDdYy, Dd0OoEeSsNn’Tt RrEeAaLlLlYy WwIiNn TtHhEe RrAaCcEe, BbUuTt IiTt DdEeFfIiNnIiTtEeLlYy FfIiNnIiSsHhEeSs IiTt.
 • 2. Ii HhAaVvEe SsUuCcCcEeSsSsFfUuLlLlYy Cc0OoMmPpLlEeTtEeDd TtWw0Oo MmAaRrAaTtHh0OoNnSs Nn0OoWw.
 • 3. Ii TtRrAaIiNnEeDd DdIiLlIiGgEeNnTtLlYy Ff0OoRr TtHhEe FfIiRrSsTt 0OoNnEe. AaNnDd RrAaNn TtHhEe WwHh0OoLlEe TtHhIiNnGg.(0OoKk IiTt WwAaSs Mm0OoRrEe LlIiKkEe Jj0OoGgGgIiNnGg, BbUuTt Ii DdIiDd GgEeTt Tt0Oo WwEeAaRr TtHhIiSs SsUuPpEeRr* Cc0Oo0OoLl FfUuEeLl BbEeLlTt) *SsUuPpEeRr, SsUuPpEeRr
 • 4. TtHhEe SsEeCc0OoNnDd 0OoNnEe WwAaSs Aa DdIiFfFfEeRrEeNnTt SsTt0OoRrYy.
 • 5. Ii MmAaDdEe IiTt HhAaLlFf-WwAaYy TtHhRr0OoUuGgHh TtHhEe TtRrAaIiNnIiNnGg BbEeFf0OoRrEe Ii Mm0OoVvEeDd Tt0Oo NnEeWw Yy0OoRrKk CcIiTtYy.WwHhEeRrEe AaLlLl 0OoFf MmYy BbEeAaUuTtIiFfUuLl GgRrEeEeNn RrUuNnNnIiNnGg PpAaTtHhSs DdIiSsAaPpPpEeAaRrEeDd.
 • 6. Ii Ll0OoSsTt AaLlLl 0OoFf MmYy Mm0OoTtIiVvAaTtIi0OoNn.
 • 7. Ff Aa Hh Dd Tt DdLl Ll Aa 0Oo Hh RrUu Ll Rr Ww Ee AaSs Dd Nn IiHh Mm NnEe Yy WwDd 0Oo Rr Kk
 • 8. BbUuTt Ii’Mm Aa SsTtUuBbBb0OoRrNn GgIiRrLlAaNnDd PpAaRrTt 0OoFf MmEe Cc0OoUuLlDdNn’Tt AaDdMmIiTt TtHhAaTt Ii’Dd GgIiVvEeNn UuPp Cc0OoMmPpLlEeTtEeLlYy.
 • 9. MmAaIiNnLlYy BbEeCcAaUuSsEe Ii’Dd AaLlRrEeAaDdYy PpAaIiDd MmYy $95 EeNnTtRrYy FfEeEe.
 • 10. Ii PpAaIiDd Ff0OoRr TtHhEe SsEeLlFf-IiNnFfLlIiCcTtEeDd Tt0OoRrTtUuRrEeAaNnDd BbYy Gg0OoLlLlYy Ii WwAaSs Gg0OoIiNnGg Tt0Oo EeNnDdUuRrEe IiTt.
 • 11. Ss0Oo IiNnSsTtEeAaDd 0OoFf DdRr0OoPpPpIiNnGg 0OoUuTt,Ii TtHhRrEeWw MmYy PpRrIiDdEe 0OoUuTt TtHhEe WwIiNnDd0OoWw AaNnDd MmAaDdEe TtHhEe DdEeCcIiSsIi0OoNn: Ii WwAaSs Gg0OoIiNnGg Tt0Oo WwAaLlKk MmYy MmAaRrAaTtHh0OoNn.
 • 12. AaLlLl MmIiLlEeSs 0OoFf IiTt.
 • 13. DdIiDd Ii MmEeNnTtIi0OoNn MmYy Mm0OoMm WwAaLlKkSsMmAaRrAaTtHh0OoNnSs?SsHhEe’Ss MmYy Pp0OoWwEeRr-WwAaLlKkIiNnGg HhEeRr0Oo. (TtHhIiSs IiSs EeNnRrIiQqUuEe IiGgLlEeSsIiAaSs, Nn0OoTt MmYy Mm0OoMm.)
 • 14. MmYy Mm0OoMm AaNnDd Ii AaRrRrIiVvEeDd AaTt TtHhEe RrAaCcEe, Ll0Oo0OoKkIiNnGg LlIiKkEe Aa FfIiEeRrCcEe DdUu0Oo DdEeCcKkEeDd 0OoUuTt IiNn 0OoUuRr SsPpAaNnDdEeXx AaNnDd MmAaTtCcHhIiNnGg FfAaNnNnYy PpAaCcKkSs.
 • 15. EeVvEeRrYy0OoNnEe KkEePpTt AaSsKkIiNnGg IiFf WwEe WwEeRrEe SsIiSsTtEeRrSs. (MmYy Mm0OoMm LlAaUuGgHhEeDd. Ii DdIiDd Nn0OoTt.)
 • 16. Yy0OoUu MmAaYy TtHhIiNnKk TtHhAaTt Pp0OoWwEeRr-WwAaLlKkIiNnGg Aa MmAaRrAaTtHh0OoNn IiSsLlEeSsSs Cc0OoMmPpEeTtIiTtIiVvEe TtHhAaNn RrUuNnNnIiNnGg 0OoNnEe.(Ii KkNn0OoWw Ii DdIiDd.)
 • 17. BbUuTt WwHhEeNn Yy0OoUu WwAaLlKk Aa MmAaRrAaTtHh0OoNn TtHhEeRrEe IiSs TtHhEe VvEeRrYy RrEeAaLl Pp0OoSsSsIiBbIiLlIiTtYy TtHhAaTt Yy0OoUu WwIiLlLl IiNn FfAaCcTt Cc0OoMmEe IiNn LlAaSsTt PpLlAaCcEe.
 • 18. AaNnDd Nn0Oo 0OoNnEe WwAaNnTtSs Tt0Oo Cc0OoMmEe IiNn LlAaSsTt.
 • 19. MmYy Mm0OoMm AaNnDd Ii WwAaLlKkEeDd LlIiKkEe TtHhEeRrEe WwAaSs Nn0Oo Tt0OoMm0OoRrRr0OoWw. WwEe PpAaSsSsEeDd: TtHhEe SsLl0OoWwSsKkIiEeSs TtHhEe IiNnJjUuRrEeDd TtHhEe BbUuRrNn-0OoUuTtSs
 • 20. AaNnDd WwEe WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDdAaNnDd WwAaLlKkEeDd
 • 21. UuNnTtIiLl 0OoUuRr LlIiTtTtLlEe FfEeEeTtIiEeSs Cc0OoUuLlDdNn’Tt WwAaLlKk Nn0Oo Mm0OoRrEe.
 • 22. AaFfTtEeRr 6 Hh0OoUuRrSs 0OoFf WwAaLlKkIiNnGg, WwEe CcRr0OoSsSsEeDd TtHhEe FfIiNnIiSsHh LlIiNnEe.(UuNnFf0OoRrTtUuNnAaTtEeLlYy TtHhEe BbAaNnDd HhAaDd AaLlRrEeAaDdYy PpAaCcKkEeDd UuPp AaNnDd TtHhEe SsNnAaCcKkSs WwEeRrEe AaLlLl Gg0OoNnEe.)
 • 23. BbUuTt Ii DdIiDdNn’Tt CcAaRrEe.BbEeCcAaUuSsEe Ii FfIiNnIiSsHhEeDd MmYy MmAaRrAaTtHh0OoNn.
 • 24. WwIiTtHh MmYy Mm0OoMm. WwHhIiLlEe WwEeAaRrIiNnGg Aa FfAaNnNnYy PpAaCcKk.Aa WwIiNn WwIiNn WwIiNn.