3rd monthly quiz

2,824 views
2,329 views

Published on

nnh,

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3rd monthly quiz

  1. 1. St. Clare College of Caloocan Ikatlong Buwanang Pagsusulit A.P – Ikapitong BaitangName: Teacher: Ms. Norayma DecampongYr. & Section: Score: I. Punan ang patlang ng tinutukoy na detalye. ____________ 1. Ito ang itinantag nina Aguinaldo sa Biak na Bato. ____________ 2. Ito ang tawag sa kasunduan ng pamahalaang kastila at mga rebulusyonaryo. ____________ 3. Ito ang halaga na nakukuha ni Aguinaldo sa sandaling iwan ang Biak na Bato. ____________ 4. Ito ang sinulat ni Pelipe Calderon. ____________ 5. Ito ay itinatag para sa pagpapalaganap ng impormasyon ng Pamahalaang Rebulusyonaryo. ____________ 6. Siya ang nagging tagapagpayo ni Aguinaldo. ____________ 7. Mahusay na sundalo ngunit mainiting ang ulo. ____________ 8. Ito ay isang makitid na daanan sa kabundukan sa Hilagang Luzon. ____________ 9. Ito ay binubuo nina Teodoro Sandico, Felipe Buencamino. ____________ 10. Ito ang naging pangulo ng kataas-tasang sangunian ng Republika ng Biak na Bato. II. .. 1. Noong _____________ ay idineklara ng US ang pakikidigma laban sa Espanya. 2. Si Aguinaldo ay nagbalik sa Pilipinas noong ______________. 3. Ang punong tagapagganap ay ang _______________. 4. Si Aguinaldo at ang dalawampu’t pitong kasama ay umalis sa _____________ papuntang _____________. 5. Ang ______________ ay ang tagagawa ng batas. 6. Noong _____________ ay idineklara ng U.S ang pakikidigma laban sa ______________. 7. Nakapasok ang barkong Amerikano sa ______________ at _____________ ng hindi napapansin ng mga kastila. III. Isulat ang salitang Tama sa patlang kung wasto ang pahayag, Mali kung hindi wasto. (10puntos) ______________ 1. 200,000nag kabayaran kapag ang mga armas ay isinuko ng mga rebolusyunaryo. ______________ 2. Nakasaad sa konstitusyon ng Republika ng Biak na Bato ay ang pagbuo ng kataas-taasang Sanggunian. ______________ 3. Si Aguinaldo ang naging Pangulo ng kataas-taasang Sanggunian. ______________ 4. Magbabayad si Gobernador – Heneral Primo de Rivera ng kabuuang P.900,000. ______________ 5. Nanawagan si Aguinaldo sa mga Rebolusyonaryo na isauko ang kanilang mga armas. ______________ 6. Nakipagsundo si Aguinaldo sa mga Amerikano sa Biak na Bato. ______________ 7. Nagtatag ng isang Pamahalaang Aristokrasya si Aguinaldo sa Biak na Bato. ______________ 8. Ang Pamahalaang Diktatoryal ay pinalitan ng Pamahalaang Rebolusyonaryo.
  2. 2. ______________ 9. Ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas noong Hulyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. ______________10. “ ang paggalang sa mga karapatang pantao” ay isa sa mga probisyon ng konstitusyon ng Malolos. IV. Ihambing ang mga pangyayari sa mga nagaganap sa pulitika ngayon sa pulitika noon. Isulat sa bawat kahon ang iyong kasaguta. (10puntos) Pulitika Noon Pulitika Ngayon V. Ibigay ang hinhingi ng mga sumusunod.1 – 2 Magbigay ng 2 kasunduan sa Biak na Bato.3 – 5 Ibigay ang 3 layunin ng pamahalaang Rebolusyonaryo.5 – 10 Magbigay ng 5 kagawaran ng gabinete.
  3. 3. St. Clare College of Caloocan Ikatlong Buwanang Pagsusulit Araling PanlipunanName: Teacher: Ms. Norayma DecampongYr. & Section: Score: I. Isulat sa patlang kung ano o sino ang tinutukoy.______________ 1. Ito ang pinakamataas na uri ng mandirigma.______________ 2. Sila ang nagsasaka ng lupa upang mayroong anihin.______________ 3. Ito ay umusbong dahil sa kawalan o kahinaan ng puwersa ng hari.______________ 4. Ito ay nangangahulugang “muling pagsilang”.______________ 5. Ito ay itinuturing bilang isa sa pinakamalaking tao ng Renaissance.______________ 6. Ito ay kinatatampukan ng bilugang arko, kwadradong arko.______________ 7. Ito ay sistemang pulitikal, panlipunan at pang ekonomiko.______________ 8. Ito ay kinatatampukan ng mga linyang patayo o malalim na arko.______________ 9. Ito ang tawag sa pagsapit sa edad na pito na sasanaying sa karaniwangsandata.______________ 10. Ito ang taon na maaari nang maging kabalyero. II. Isulat sa puwang kung Tama o Mali ang mga sumusunod na pangungusap. (10 puntos)______________ 1. Sa gulang na 21 taon ay maari ng maging kabalyero.______________ 2. Ang mga pari ay karaniwan nggaling sa mga maralitang angkan.______________ 3. Itinuturing ang isang kabalyero bilang isang mahusay at maginoong mandirigma.______________ 4. Ang mga serf ay nakatira sa mga palasyong tahanan.______________ 5. Ang isang kabalyero ay karaniwang anak ng mga aristokrata.______________ 6. Malaki ang naging papel ng simbahan sa sistemang Piyudalismo.______________ 7. Ang mga fair ay nagsisilbing pangontra sa sakit.______________ 8. Sa paghina ng sistemang Pyudalismo, maraming alipin ang nagkaroon ngpagkakataong magsagawa ng kanilang sariling negosyo.______________ 9. Sa edad na lima hanggang sampu ay hinayaang sumali sa isang krusada.______________ 10. Nagkaroon ng dalawampung krusada.
  4. 4. III. Piliin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. A B1. Leonardo da Vinci a. “David”2. Michelangelo b. Page3. Masa o Karaniwang tao c. “Muling Pagsilang”4. Niccolo Machiavelli d. Gothic5. Renaissance e. “Marriage of the Virgin”6. Raphael Sanzio f. Kabalyero7. “Mona Lisa” g. Leonardo da Vinci8. Indibiduwal na talent h. Festival9. Fair i. Squire10. Pitong taon j. krusada11. Mandirigma k. Romanesque12. Digmaan l. “the last supper”13. Kinatatampukan ng bilugang arko m. Indibidualismo14. Kinatatampukan ng linyang patayo n. Serf15. Labin limang taon o. 21IV. Pagsusuri / Pagiisip Sugutin ang mga sumusunod. (15 puntos)1. Ano ang renaissance2. Anu ano ang mga kadahilanan sa pagkakaroon ng krusada ng mga bata? Anu ang nagging resulta nito.
  5. 5. St. Clare College of Caloocan Ikatlong Buwanang Pagsusulit Ekonomiks IVName: Teacher: Ms. Norayma DecampongYr. & Section: Score: I. Isulat ang tamang sagot sa patlang. _____________ 1. Ito ang mga bangkong may pinakamaliking reserba at deposito ng salapi. _____________ 2. Ito ay binubuo ng mga savings and mortgage banks. _____________ 3. Ito ang ginagamit sa halos lahat ng uri ng transaksyong pang-ekonomiya. _____________ 4. Ito ay pinaniniwalaan na nag mula sa lagakan ng ginto noong unang panahon. _____________ 5. Ito ang naniniguro sa deposito ng mga taong nagdedeposito sa bangko. _____________ 6. Ito ay isang pandaigdigang institusyon na nagkakaloob ng tulong pinansyal na bansa sa buong daigdig . _____________ 7. Ito ay ang tanging pangunahing awtoridad sa pananalapi sa bansa. _____________ 8. _____________ 9. _____________ 10. II. Isulat kung Tama o Mali ang mga sumusunod na pangungusap. (10 puntos)______________ 1. Buwis ang ikalawang pinakamalaking pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan.______________ 2. Ang taong kumikita ng hindi hihigit sa P10, 000 sa bawat taon ay nagbabayad ngbuwis na 5%.______________ 3. Ang world bank ay nagkakaloob ng mga pautang sa mababang interest.______________ 4. Ang PDIC ay nagpopokus sa pinakamahihirap na bansa.______________ 5. Ang Bangko Sentral ng PIlipinas ang nagpapatupad ng mga patakarangpampananalapi.______________ 6. Sinasabi ng “ang salapi ang nagpapagulong sa daigdig”.______________ 7. Ang salapi ay hindi idineklara bilang legal tender ng pamahalan.______________ 8. Ang mga empleyado ay ay karaniwang ng pinapatawan ng mula 5% hanggang32% buwis.
  6. 6. ______________ 9. Trabaho din ng PDIC ang bigyan din ng tulong pinansyal ang mga bangkongnamimiligro.______________ 10. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nagpapautang tulad ng EstadosUnidos, Denmark, Sweden, France. III. EnumerasyonIbigay ang hinihingi ng mga sumusunod.1 – 3 Ibigay ang talong gamit ng salapi.1.2.3.4 – 7 Ibigay ang apat na katangian ng salapi.4.5.6.7.8 – 10 Magbigay ng talong mithiin ng patakarang pampananalapi.8.9.10. IV. PagaanalisaKompyutin ang dapat bayaring buwis sa kita o income tax ng mga sumusunod. (20puntos) 1. Pangalan Ginoong Alfredo Bentulan Kita sa taon P 50, 000 Kategorya May asawa Dependent Isang Anak Income Tax na dapat bayaran ________________
  7. 7. 2. Pangalan Ginang Kita sa taon P 235, 000 Kategorya Ulo ng Pamilya Dependent Walang anak Income Tax na dapat bayaran ________________3. Pangalan Kita sa taon P 150, 000 Kategorya Walang Asawa Dependent Dalawang anak Income Tax na dapat bayaran ________________4. Pangalan Ginang Kita sa taon P 65, 000 Kategorya Walang Asawa Dependent Income Tax na dapat bayaran ________________

×