Your SlideShare is downloading. ×
το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων
το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων
το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων
το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων
το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων
το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων
το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων
το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων
το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

το φραγκικό κράτος υπό τις δυναστείες των μεροβιγγείων

732

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
732
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ΣΑΞΗ Β4 ΣςεκούπαρΣςιπιγψσάκη ΓιώπγορΛτδία ΟππέαΣςάπαλη ΚψνςσανσίνορΝευέλη ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  • 2.  ΢σο σέλορ σοτ 5οτ και ςσιρ απφέρ σοτ 6οτ αιώνα ιδπύεσαι σο Υπαγκικό κπάσορ από σον Φλψδοβικό , γενάπφη σηρ δτναςσείαρ σψν Μεποβιγγείψν .Οι Εμυύλιοι πόλεμοι, η πολισική διάςπαςη και η κπίςη επηπέαςε ςτνολικά σον πολισιςμό σψν Υπάγκψν, με - σην τποφώπηςη σοτ εμποπίοτ και σηρ βιοσεφνίαρ, - σην εγκασάλειχη σοτ οδικού δικσύοτ και - σην παπακμή σψν πόλεψν. ΢σα σέλη σοτ 7οτ-απφέρ 8οτ αι. επικπασεί πλήπερ αδιέξοδο, γίνεσαι ένσονη η επισακσική ανάγκη για αλλαγέρ . Ππψσαγψνιςσίκο πόλο ςε όλα ατσά σα γεγονόσα έφει η εκκληςία. ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  • 3. ΣΟ ΥΡΑΓΚΙΚΟ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ 481-814 μ. Φ.ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  • 4.  Σο 732 ο ατλάπφηρ Κάπολορ Μαπσέλορ αναφαίσιςε σην πποέλαςη σψν Απάβψν.Επίςηρ, ίδπτςε σην δτναςσεία σψν Καπολιδών. Σο 754 γίνεσαι η ςσέχη σοτ Πιπίνοτ, γιοτ σοτ ΚάπολοτΜαπσέλοτ, από σον πάπα, ποτ απειλούμενορ από σοτρΛογγοβάπδοτρ, εγκασαλείπει σοτρ Βτζανσινούρ καιπποςεσαιπίζεσαι σοτρ Υπάγκοτρ. ΢ση ςτνέφεια, ο Πιπίνορ δώπιςεσην πεπιοφή από ση Ραβέννα μέφπι ση Ρώμη. Ο Πιπίνορ και οι γιοίσοτ ονομάςσηκαν πασπίκιοι σψν Ρψμαίψν, σίσλορ ποτςτνεπαγόσαν σην τποφπέψςη σοτ βαςιλικού οίκοτ ναπποςσασεύει σην Ρώμη. Ο Κάπολορ ο Μέγαρ κασέκσηςε πολλάεδάυη και επεξέσεινε ςημανσικά σην επικπάσειά σοτ. ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  • 5.  1. Διαίπεςε ση υπαγκική επικπάσεια ςε 200 πεπίποτ κομησείερ. Κόμησερ και επίςκοποι αςκούςαν ςσπασιψσική και πολισική διοίκηςη, ήσαν δικαςσέρ και υοποειςππάκσοπερ.  2. Θεςμόρ βαςιλικών απεςσαλμένψν για σην ευαπμογή νόμψν και διασαγμάσψν.  3. Εκκληςιαςσική μεσαππύθμιςη.ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  • 6.  774: ο Κάπολορ κασέλτςε σο κπάσορ σψν Λογγοβάπδψν. 781: γίνονσαι αππαβώνερ μεσαξύ Κψνςσανσίνοτ ΢σ΄ και Ροσπούδηρ,η οποία ήσαν κόπη σοτ Καπόλοτ. Απγόσεπα ο πάπαρ Λέψν Γ΄ ζησά ση βοήθεια σοτ Καπόλοτ. 800 μΦ.: γίνεσαι ςσέχη Καπλομάγνοτ με έδπα σο Άαφεν. Διάςσαςη Ανασολήρ και Δύςηρ. Ο Κάπολορ επιδίψξε σο ςτμβιβαςμό με σο βτζανσινό ατσοκπάσοπα. ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  • 7.  Η δτναςσεία σψν Καπολιδών ςτνένψςε σο μεγαλύσεπο μέπορ σοτ φπιςσιανικού κόςμοτ σηρ Δ. Ετπώπηρ (Γαλασία, Γεπμανία και Ισαλία). Η διοικησική ενόσησα σοτ εσεπογενούρ ατσού κπάσοτρ άπφιςε όμψρ να κλονίζεσαι, όσαν εξέλιπε η επιβλησική πποςψπικόσησα σοτ Μεγάλοτ Καπόλοτ. Ο διάδοφορ σοτ σελετσαίοτ, Λοτδοβίκορ ο Ετςεβήρ, διέππαξε λάθη ποτ έπληξαν ςοβαπά σο κύπορ σηρ ατσοκπασοπικήρ εξοτςίαρ. Μεσά σο θάνασο σοτ, σο 840, οι σπειρ γιοι σοτ (Λοτδοβίκορ, Κάπολορ Υαλακπόρ και Λοθάπιορ ) διένειμαν, με ση ςτνθήκη σοτ Βεπνσέν (843), σην κληπονομιά σοτ. Ο ππώσορ έλαβε σα εδάυη ανασολικά σοτ Ρήνοτ, ο δεύσεπορ πεπιοφέρ σηρ ςημεπινήρ Γαλλίαρ και ο σπίσορ μια ζώνη ποτ εκσεινόσαν από σο ςημεπινό Βέλγιο μέφπι σην κενσπική Ισαλία. Οι σπειρ ατσέρ εδαυικέρ ενόσησερ εππόκεισο να ςφημασίςοτν σπια από σα μεγαλύσεπα κπάση σηρ ςύγφπονηρ Ετπώπηρ, σηρ Γεπμανίαρ, σηρ Γαλλίαρ και σηρ Ισαλίαρ.
  • 8. Σο κύπορ σηρ ατσοκπασοπικήρ εξοτςίαρ. Μεσά σο θάνασο σοτ, σο 840, οι σπειρ γιοι σοτ (Λοτδοβίκορ, Κάπολορ Υαλακπόρ και Λοθάπιορ ) διένειμαν, με ση ςτνθήκη σοτ Βεπνσέν (843), σην κληπονομιά σοτ. Ο ππώσορ έλαβε σα εδάυη ανασολικά σοτ Ρήνοτ, ο δεύσεπορ πεπιοφέρ σηρ ςημεπινήρ Γαλλίαρ και ο σπίσορ μια ζώνη ποτ εκσεινόσαν από σο ςημεπινό Βέλγιο μέφπι σην κενσπική Ισαλία. Οι σπειρ ατσέρ εδαυικέρ ενόσησερ εππόκεισο να ςφημασίςοτν σπια από σα μεγαλύσεπα κπάση σηρ ςύγφπονηρ Ετπώπηρ, σηρ Γεπμανίαρ, σηρ Γαλλίαρ και σηρ Ισαλίαρ.ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12
  • 9. Σςιπιγψσάκη ΛτδίαΣςάπαλη ΝευέληΣςεκούπαρ ΓιώπγορΟππέα Κψνςσανσίνορ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΤ ΢ΦΟΛΗ΢ ΠΕΙΡΑΙΑ ΢Φ. ΕΣΟ΢ 2011-12

×