Pracownik zobowiązany jest:<br />
Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy<br />Pracownik ma przede wszystkim obowiązek przestrzegać czasu prac...
Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku<br />Osoba zatrudniona w firmie ma obowiązek przestr...
Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych<br />Zgodnie z wyrok...
Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić p...
Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach<br />Obowiązkiem pracownika jest także zachowanie w tajemnicy inf...
Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego<br />Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżyc...
Niedopełnienie tych obowiązków może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika<br />
Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych<br />Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 K.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ObowiąZki Pracownika

2,863
-1

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,863
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ObowiąZki Pracownika

 1. 1. Pracownik zobowiązany jest:<br />
 2. 2. Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy<br />Pracownik ma przede wszystkim obowiązek przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie. Powinien zatem przychodzić punktualnie do pracy, być do dyspozycji przełożonego w wyznaczonym przez niego czasie i miejscu, przestrzegać określonych w zakładzie pracy przerw itp. Zatrudniony musi usprawiedliwić swoją nieobecność w miejscu i czasie wyznaczonym przez przełożonego. <br />
 3. 3. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku<br />Osoba zatrudniona w firmie ma obowiązek przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w niej porządku. Musi zatem stosować się do reguł organizacyjnych panujących w zakładzie pracy odnoszących się zarówno do toku pracy, jak i do porządku na stanowisku pracy.<br />
 4. 4. Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych<br />Zgodnie z wyrokiem SN (z 03.02.1970 r. I PR 422/69): „Obowiązek stosowania bezpiecznych metod pracy nie ma charakteru jednostronnego, lecz ciąży również na pracowniku w takim stopniu, w jakim odpowiada to jego przeszkoleniu w zakresie wykonywanej pracy, nabytemu doświadczeniu oraz związanej z tym świadomością o ewentualnym zagrożeniu w razie niezachowania obowiązujących w tym zakresie zasad lub przepisów. Niedopełnienie tego obowiązku przez pracownika, jeżeli pozostaje w związku z wypadkiem, uzasadnia przyjęcie przyczynienia się do szkody samego pracownika”.<br />
 5. 5. Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę<br />Pod tym pojęciem należy rozumieć zakaz szkodliwego wpływania na firmę (wyrządzanie szkody) oraz jednoczesne pozytywne działanie na rzecz pracodawcy. Może to być np. praca w godzinach nadliczbowych. <br />Pracownik jest zobowiązany do dbania o mienie, które zostało mu powierzone. Naruszeniem tego obowiązku jest z pewnością podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności pracodawcy. <br />
 6. 6. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach<br />Obowiązkiem pracownika jest także zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Chodzi tu przede wszystkim o informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne specyficzne dla danej działalności. Niektórzy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej (np. tajemnica bankowa, ubezpieczeniowa, maklerska, statystyczna, adwokacka, notarialna, skarbowa i inne).<br />
 7. 7. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego<br />Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego oznacza nakaz odpowiedniego zachowywania się pracownika wobec innych współpracowników, przełożonych i podwładnych (zgodnie z normami społecznymi). Naruszeniem zasad współżycia społecznego może być każde zachowanie pracownika nieadekwatne do okoliczności sytuacji, np. ubliżanie współpracownikom.Naruszeniem zasad współżycia społecznego są niewątpliwie czyny kwalifikowane jako molestowanie seksualne czy działania o charakterze dyskryminującym.<br /> <br />
 8. 8. Niedopełnienie tych obowiązków może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika<br />
 9. 9. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych<br />Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 K.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie, gdy ten dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Ocena ciężaru przewinienia podwładnego powinna być jednak dokonywana w odniesieniu do okoliczności, które towarzyszyły zajściu. I tak np., zapalenie papierosa w pomieszczeniu, w którym jest to zakazane ze względu na obecność metanu (np. w kopalni) jest niewątpliwie uzasadnionym powodem dyscyplinarnego zwolnienia. W przypadku jednak, gdy pracownik, wbrew obowiązującemu zakazowi, zapali np. w gabinecie dyrektora do ciężkiego naruszenia obowiązków nie dojdzie.<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×